Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Com estimular l'aprenentatge? en presencial, en online...

 1. IV Jornada Hèlios Pardell 23 d’octubre de 2014 Com estimular l’aprenentatge?  A l’aula presencial  A l’aula virtual J. Palés Universitat de Barcelona R. Camps UAB-Fundació Doctor Robert
 2. Aprenentatge  Activitats presencials  En grup gran (classes tradicionals)  En grup petit  Seminaris  Tutories  PBL  Simulació  .........  Aprenentatge en el lloc de treball  Activitats online  En grup gran (aula, ràtio 30/1)  En grup petit (espais específics)
 3. Lecture: process by which the notes of a teacher become thenotes of a student without passing through the minds of either
 4. L’aprenentatge es un procés constructivista El que aprèn, construeix o reconstrueix el seu coneixement de forma activa, de manera que tingui algun significat a nivell personal.  l’aprenentatge es basa en el coneixement previ i el coneixement es basa en la comprensió del qui aprèn.  El coneixement previ pot ajudar o dificultar l’aprenentatge Informació ≠ Coneixement
 5. a) Describe everything you think this diagram represents or shows. “Cell (C), cell division takes place, two cells (V) are formed. Cell C old mature structure attaches 2 cells with black lines or bonds. Young immature cells (V) are attacked by Ag.” MJ Costa, Escola de Ciências da Saúde, Univ do Minho, Portugal Biochemistry and molecular biology education 30, pp. 93–97, 2002
 6. Implicacions per a la docència  El professor ha de ser més un facilitador de l’aprenentatge que no un transmissor de coneixements  L'activació de coneixement previ facilita l'adquisició i el record de la nova informació (fer preguntes, pre-test)  Seleccionar de la informació a transmetre (segons què saben i què no saben els estudiants)
 7. i a l’online… online?  Formació online és aquella que fa ús de mitjans electrònics per a la interacció entre persones i recursos per tal de facilitar l’aprenentatge (asincronia)  Què vol dir?  El procés de formació té lloc en una aula virtual  L’aula virtual NO és un repositori de material  Autoadministració, que NO vol dir autoaprenentatge  El professor no és reactiu sinó que dinamitza
 8. i a l’online…  El professor és un facilitador de l’aprenentatge: . comparteix i consensua el pla de treball . presenta temes i tasques . guia i fa seguiment del pla de treball, aplicant flexibilitat . resol dubtes . crea, dinamitza i gestiona grups de treball . presenta, gestiona i recull debats . proporciona feedback personalitzat . motiva i dona suport als estudiants per a minimitzar l’abandonament . avalua l’aprenentatge  El professor NO és un transmissor de la informació  La informació es vehicula a través del material (i aquest té doncs certa funció docent)
 9. i a l’online…  Activar coneixements previs:  Fer preguntes (fòrums / debats, test –pretest-, preguntes curtes  Mapes conceptuals (mapejar la informació)  Linkar la informació cap a contextos propers  Seleccionar la informació  segons el target del curs  segons el coneixement dels estudiants
 10. L’aprenentatge és un procés autodirigit El que aprèn ha de ser capaç d’assumir la responsabilitat del seu propi aprenentatge.  El qui aprèn ha de conèixer:  els objectius d’aprenentatge i  els criteris d’avaluació per poder responsabilitzar-se del seu aprenentatge i fer-ne el seu seguiment autodirigit ≠ autoaprenentatge
 11. La motivació determina directament i suporta allò que els estudiants aprenen
 12.  Mostar els objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació  Existència de Guies de l’estudiant i del curs  Compartir la planificació de l’aprenentatge  Oferir tota la informació a l’inici de la formació  Fer percebre l’aprenentatge com a útil . descriure el gap que el coneixement omple . involucrar tots els sentits (multimèdia, interacció) . comprometre les emocions (reflexionar, col·laborar) . contextualitzar (anècdotes, casos, controvèrsies, esemples) . endreçar, prioritzar i dossificar la informació (rellevància) need to know vs nice to know i a l’online…
 13. L’aprenentatge es un procés col·laboratiu (TEAM-WORK) La interacció amb els altres juga un paper clau.  La col·laboració no és una qüestió de repartiment de tasques entre els que aprenen sinó que implica la interacció mútua i la comprensió compartida d’un problema.
 14. i a l’online…  Oferir oportunitats d’interacció (fórums, debats, petits grups, xarxes socials,…)  Fomentar i dinamitzar la interacció per arribar a un resultat conjunt i útil (presència a l’aula virtual, dinamització de debats, propostes de construcció conjunta)  Propostes per a intercanviar informació (i més enllà de l’aula)
 15. L’aprenentatge és un procés contextual La construcció del coneixement es realitza de forma contextualitzada i la informació del context s’emmagatzema juntament amb la nova informació.  S’ha de tenir en compte el context real d’aplicació i que les situacions simulades emprades han de ser les més semblants en aquest.
 16. Més incertesa: realism
 17. I a l’online…  Fer significatiu l’aprenentatge donant sentit en un context proper: . presentar els temes i tasques situats en contextos propers als dels estudiants . flexibilitzar les propostes als interesos personals dels estudiants (dins els objectius previstos)  Proposar activitats en contextos reals (auto-videogravacions)  Simulacions properes al context real
 18. El nivell del desenvolupament de l’estudiant es relaciona amb el clima social, emocional i intel·lectual del curs i això influeix en l’aprenentatge http://www.flickr.com/photos/pilottage/3661466756/sizes/z/in/photostream/
 19. Medical Teacher, Vol. 27, No. 4, 2005, pp. 326–331 Development and validat ion of an inst rument to measure the postgraduate clinical learning and teaching educat ional environment for hospital-based junior doctors in the UK S. ROFF1, S. MCALEER1 & A. SKINNER2 1Centre for Medical Education, Dundee University Medical School, UK; 2Department of Paediatrics, City Hospital NHS Trust, Birmingham, UK SUMMARY This paper describes the development and validation inventory based on a literature review (conducted by
 20. Elements del clima educatiu  Competències del docent  Aules  Tamany grup  Materials docents  Mètodes docents  Horaris  Suport estudiant  Resultats aprenentatge clars  Avaluació  Vivenda, menjar  Seguretat personal  Transport  TICs  Biblioteca  Altres
 21. I a l’online…  Competències del docent  Aules (virtuals)  Mida del grup  Materials docents  Mètodes docents  Càrrega de treball  Suport estudiant  Resultats aprenentatge clars  Avaluació  Espai de connexió (casa, feina, biblio, bar…. l’online te l’emportes arreu)  Disseny i usabilitat del campus  Comunicació/Gestió de la presència a l’aula  Sentit de pertinència al grup  Diversitat de les propostes d’activitats  Serveis del campus (biblioteca, cafeteria,…)  Altres
 22. L’aprenentatge dirigit a un objectiu conjuntament amb el feed-back augmenta la qualitat de l’aprenentatge dels alumnes.
 23. I a l’online…  Diferents tipus de feedback formatiu:  Individual, qualitatiu i immediat  De grup, comentaris generals a l’activitat  Automàtic, proporcionat pel sistema
 24. Reflexió de l’alumne What you value, you assess; what you do not assess, your students do not value Acad Med. 2011;86:488–495.
 25. Reflexió del docent  Aprendre o ensenyar?  S’adequa als destinataris?  Implica l’estudiant?  Preveu espais de col·laboració?  Es té cura del context?  Es treballa el nivell competencial adequat?
 26. Reflexió del docent… online Online: característiques pròpies  Procés d’aprenentatge o dipòsit de documentació?  El professor: n’hi ha? quin rol?  Nombre de professors (ràtio)?  Menys improvisació: té una bona planificació?  S’adeqüen les activitats a la modalitat?
 27. L’avaluació influeix en l’aprenentatge “Assessment Drives Student Learning” George E Miller 1919-1998
 28. “Assessment drives learning in at least four ways: its content, its format, its timing and any subsequent feedback given to the examinee.” van der Vleuten, C. (1996) Avaluació Aprenentatge Feedback
 29. Avaluació en el lloc del treball
 30. Noves metodologies per estimular l’aprenentage Flipped Classroom Peer Tutors MOOCs Team-based learning
 31. Flipped classroom
 32. Peers tutors e.g. Peer tutors @ Maribor, Slovenia https://www.youtube.com/watch?v=k6bJhoQexIE
 33. MOOCs, entorn educatiu en xarxa  Massive, no hi ha límit de participació, per a nombres molt alts d’estudiants.  Open, oberts a tothom i amb ús de recursos educatius oberts (diferents escenaris per la relació i pels recursos)  Online, a distancia a la xarxa  Course, amb intencionalitat educativa cMOOC entorn de persones (conectivista) xMOOC, entorn de materials en xarxa (contenidistes) (https://www.youtube.com/watch?v=_vNWI2Ta0Kk)
 34. TEAM LEAD BASED LEARNING
 35. TEAM Based Learning e.g. TEAM BASED LEARNING (Teamlead @ Duke, NUS) https://www.youtube.com/watch?v=BlVPLYGdBLg
 36. Conclusions  L’aprenentatge no depèn de la modalitat  Les formes d’estimular l’aprenentatge són essencialment les mateixes en modalitat presencial com on-line. El que varia son les eines
 37. IV Jornada Hèlios Pardell 23 d’octubre de 2014 Com estimular l’aprenentatge?  A l’aula presencial  A l’aula virtual Gràcies!! J. Palés Universitat de Barcelona R. Camps UAB-Fundació Doctor Robert
Anzeige