Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Pes Ekinovarus

11.955 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Business, Unterhaltung & Humor
 • Als Erste(r) kommentieren

Pes Ekinovarus

 1. 1. PES EKİNOVARUS Dr. Rauf Melekoğlu Dr. İbrahim Altun Dr. Enver Tuncer
 2. 2. <ul><li>Her çiftin hayalidir </li></ul><ul><li>önce mutlu bir evlilik yapmak.. </li></ul>
 3. 5. <ul><li>Ve sonrasında bu evliliğin meyveleri hayalleri süsler.. </li></ul>
 4. 7. <ul><li>Yenidoğan döneminin en sık görülen ortopedik hastalığı </li></ul><ul><li>‘ PES EKİNOVARUS’ </li></ul>
 5. 8. Amaç: <ul><li>Katılımcı araştırma görevlilerinin 20 dakikalık sunum sonunda pes ekinovarus hakkında bilgi sahibi olmaları </li></ul>
 6. 9. Öğrenme hedefleri: <ul><li>Katılımcı araştırma görevlileri bu 20 dakikalık sunum sonunda; </li></ul><ul><li>pes ekinovarusun tanısını koyabileceklerdir. </li></ul><ul><li>pes ekınovarus epidemiyolojisi hakkında bilgi sahibi olacaklardır </li></ul><ul><li>pes ekinovarus etyolojik faktörlerinden en sık görülenleri sıralayabileceklerdir. </li></ul><ul><li>pes ekinovarusun patoanatomisi hakkında fikir sahibi olacaklardır </li></ul>
 7. 10. Amaçlar devam: <ul><li>pes ekinovaruslu hastaların yönetimi hakkında bilgi sahibi olacaklardır </li></ul><ul><li>pes ekinovarusta tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. </li></ul>
 8. 11. <ul><li>İlk olarak Hipokrat tanımlamıştır </li></ul><ul><li>Ayak bileğinde plantar fleksiyon (ekin), </li></ul><ul><li>Subtalar aksiyel internal rotasyonu (varus) </li></ul><ul><li>(adduktus) </li></ul><ul><li>Kavus </li></ul><ul><li>Talonavikuler ve kalkaneokuboid medial subluksasyonu </li></ul>
 9. 12. PES EKİNOVARUS
 10. 13. İNSİDANS <ul><li>Her 1000 doğumda görülme sıklığı 1-2 </li></ul><ul><li>Bilateral olma olasılığı % 50 </li></ul><ul><li>Erkek/kız oranı 2,5/1 </li></ul><ul><li>Kızlarda daha ağır formları daha sık </li></ul><ul><li>Sağ ayak> sol ayak </li></ul>
 11. 14. GENETİK <ul><li>Monozigotik ikizlerde %32,5 </li></ul><ul><li>Dizgotik ikizlerde %2,9 </li></ul><ul><li>Anne baba normal kardeş PEV varsa görülme olasılığı %2-5 </li></ul><ul><li>Anne veya babada ve kardeşte varsa görülme olasılığı %10 </li></ul>
 12. 15. ETİYOLOJİ <ul><li>Multifaktöryel </li></ul><ul><li>Embriyonik gelişmede duraksama </li></ul><ul><li>Fetüsün 6-8 hafta sırasında ayakları clubfoot 12-14 haftada normale döner </li></ul><ul><li>Medial bağlarda fibrotik doku </li></ul><ul><li>Talus primer kıkırdağında kusur,dismorfik talar boyun ve navikuler subluksasyon </li></ul>
 13. 16. ETİYOLOJİ <ul><li>Perinoel bölgede nöromyojenik dengesizlik </li></ul><ul><li> histopatolojik incelemelerde perinoel bölgelerde tip 1 kas lifi atrofisi </li></ul><ul><li>Oligohidramnios ve intrauterinr external bası </li></ul><ul><li>çoğu vakada tibial arter hipoplasisi veya yokluğu </li></ul>
 14. 17. PATOANATOMİ <ul><li>Talus ayak bileğinden </li></ul><ul><li>ekin ve medial rotasyon </li></ul>
 15. 18. PATOANATOMİ <ul><li>Talo kalkaneo navikuler </li></ul><ul><li>eklemin medial ve </li></ul><ul><li>plantar deplasmanı </li></ul><ul><li>Talonavikular </li></ul><ul><li>subluksasyon </li></ul>
 16. 19. PATOANATOMİ <ul><li>Ön ve orta ayağın </li></ul><ul><li>adduksiyonu ve </li></ul><ul><li>inversiyonu </li></ul>
 17. 20. PATOANATOMİ <ul><li>Topuğun varusu </li></ul>
 18. 21. PATOANATOMİ <ul><li>Ayak ve ayak </li></ul><ul><li>bileğinin </li></ul><ul><li>posteriorundaki </li></ul><ul><li>bütün yumuşak </li></ul><ul><li>dokunun </li></ul><ul><li>displazisi </li></ul>
 19. 22. PEV <ul><li>Pev 3’e ayrılır </li></ul><ul><li>Pozisyonel </li></ul><ul><li>İdiopatik </li></ul><ul><li>Teratojenik </li></ul>
 20. 23. PEV TANISI <ul><li>Klinik tanı </li></ul><ul><li>Radyografik tanı </li></ul>
 21. 24. PEV TEDAVİSİ <ul><li>Konservatif Tedavi </li></ul><ul><li>Cerrahi Tedavi </li></ul>
 22. 25. PEV’DE KONSERVATİF TEDAVİ <ul><li>Pev’in ideal tedavisidir </li></ul><ul><li>Aile bilgilendirilmeli </li></ul><ul><li>Tedaviye tanı konulunca başlanmalı </li></ul><ul><li>Haftalık düzeltici alçılama yapılır </li></ul><ul><li>Alçılama 6-8 hafta yapılır </li></ul>
 23. 26. KONSERVATİF TEDAVİ <ul><li>Kite yöntemi </li></ul><ul><li>Fransız yöntemi </li></ul><ul><li>Ponseti yöntemi </li></ul>
 24. 27. <ul><li>Ignacio Ponseti, 1963 </li></ul><ul><li>Manipülasyon ve haftalık alçılama </li></ul><ul><li>Tüm komponentlerin eşzamanlı düzeltilmesi </li></ul><ul><li>Ekin için aşilotomi </li></ul><ul><li>Ortezlerle koruma </li></ul><ul><li>%90 başarı </li></ul><ul><li>Ucuz </li></ul>
 25. 28. PONSETİ YÖNTEMİ <ul><li>İlk așamada kavus deformitesi düzeltilir </li></ul><ul><li>Kavus ön ayağın arka ayağa göre pronasyonu ile oluşur </li></ul><ul><li>Normal longitudinal arkı kazanmak için ön ayak supinasyona getirilmeli </li></ul><ul><li>Pronasyon yapmayacaksın ! </li></ul><ul><li>Varus deformitesi düzeltilir. </li></ul>
 26. 29. <ul><li>Tenotomiden 3 hf sonra orteze geçilir </li></ul><ul><li>Topuk açıklığı omuz seviyesinde </li></ul><ul><li>Bağlayıcı çubuk konveks </li></ul><ul><li>Ortez 3 ay boyunca 23 saat </li></ul><ul><li>4 yaşına kadar 16 saat </li></ul>Steenbeek Abdüksiyon Ortezi
 27. 30. <ul><li>2 . hafta (uyum sorunları) </li></ul><ul><li>3. ay (gece ortezine geçiș) </li></ul><ul><li>4 yaşına kadar her 4 ayda bir (nükslerin saptanması) </li></ul><ul><li>İskelet gelişimi tamamlanana kadar 2 yılda bir </li></ul>
 28. 31. <ul><li>Nüks oranı; </li></ul><ul><li>ortez kullananlarda % 6 </li></ul><ul><li>kullanamayanlarda %80 </li></ul><ul><li>Erken nüksler; </li></ul><ul><li>ayak abdüksiyon kayıp </li></ul><ul><li>ekin </li></ul><ul><li>metatarsus adduktus </li></ul>
 29. 32. CERRAHİ TEDAVİ <ul><li>Yumuşak doku gevşetmeleri </li></ul><ul><li>Kemik deformitelerine yönelik girişimler </li></ul>
 30. 33. CERRAHİ ENDİKASYONLAR <ul><li>Konservatif tedaviye rağmen ayağın varus deformitesinin devam etmesi </li></ul><ul><li>Yeterince denenmesine rağmen düzelmemiş calcaneal rotasyonun varlığı </li></ul><ul><li>Dirençli olgularda </li></ul><ul><li>Nükslerde </li></ul>
 31. 34. CERRAHİ TEKNİKLER <ul><li>PMR </li></ul><ul><li>Tibialis Anterior Tendon Transferi </li></ul><ul><li>Lateral Kolon Kısaltması </li></ul><ul><li>Kalkaneus Osteotomisi </li></ul><ul><li>Supramalleolar Osteotomi </li></ul><ul><li>Üçlü Artrodez </li></ul><ul><li>İlizarov Tekniğiyle Düzeltme </li></ul>
 32. 35. <ul><li>Cerrahi sonrası nebdeli , sert,ağrılı ayak </li></ul><ul><li>Yüksek nüks oranı </li></ul><ul><li>Ağır komplikasyonlar </li></ul><ul><li>Erken artrit </li></ul><ul><li>Pahalı </li></ul>
 33. 36. TARTIŞMA…
 34. 37. ÖZET <ul><li>PEV tedavi edilebilir çocukluk çağı ortopedik hastalıktır. </li></ul><ul><li>Aile ayrıntılı şekilde bilgilendirilmelidir </li></ul><ul><li>Tedaviye başlama zamanı hastalığın seyrine direkt etkilemektedir. </li></ul><ul><li>Erken tanı ve tedaviyle yüksek oranda başarı elde edilmektedir </li></ul>
 35. 38. ÖZET <ul><li>Tedavide sıklıkla konservatif tedavi uygulanmaktadır. </li></ul><ul><li>Tedavide manüplasyon ve haftalık alçılama uygulanmakta </li></ul><ul><li>Alçılama sonrası ekin deformitesi için aşilotomi uygulanır </li></ul><ul><li>Alçılama sonrası hastalar 4 yaşına kadar ortez ile takip edilir </li></ul>
 36. 39. ÖZET <ul><li>Tedavi başarısız olduğunda cerrahi tedaviler uygulanmalıdır. </li></ul>

×