Anzeige

54a

Gimnazija "Mihajlo Pupin" Kovačica
14. Mar 2014
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

54a

 1. LIČNOST Struktura ličnosti PERSONALITY
 2. Koja grana psihologije proučava ličnost?
 3. Psihologija ličnosti Osnovni problemi psihologije ličnosti: • 1. Struktura ličnosti • 2. Dinamika ličnosti • 3. Razvoj ličnosti Psihologija ličnosti proučava celinu psihičkog života i ponašanja velikog broja pojedinaca i traži šta je zajedničko.
 4. JEDINSTVENA ORGANIZACIJA SVIH PSIHIČKIH PROCESA I OSOBINA KOJA ODREĐUJE KARAKTERISTIČAN NAČIN PONAŠANJA Definicija ličnosti Nastaje uzajamnim delovanjem jedinke i sredine. PSIHIČKI ŽIVOT Psihički procesi Psihičke osobine Manifestacije u ponašanju Kognitivni procesi Emocionalni procesi Motivacioni procesi
 5. Koji su delovi ličnosti? Ličnost čine osobine ličnosti i one deluju kao jedan jedinstven sistem. Struktura ličnosti se bavi pitanjima kao što su elementi, tj delovi ličnosti i odnosom među tim elementima. Te osobine se nazivaju crtama ili dimenzijama.
 6. VRSTE CRTA 1. telesne osobine – od uticaja su na ličnost. One mogu biti: a) morfološke – visina, debljina – izgled osobe b) fiziološke – karakteristike nervnog sistema 2) sposobnosti – one pokazuju koliko uspešno i dobro neko nešto radi a) opšta inteligencija b) specifične sposobnosti – muzičke, likovne, numeričke, sportske... 3. crte temperamenta – karakterističan način reagovanja na različite draži i situacije. (kolerički, flegmatički, sangvinički i melanholički) 4. karakterne crte – moralni ili voljni aspekt ličnosti. a) opšte – odlučnost, hrabrost, agresivnost b) crte koje dolaze do izražaja u odnosima prema drugima – humanost, tolerantnost, nesebičnost... c) crte koje dolaze do izražaja u odnosu prema radu – marljivost, odgovornost... d) crte koje dolaze do izražaja u odnosima prema samom sebi – skromnost, samokritičnost...
 7. jak spor brz slab KOLERIČKI TEMPERAMENT MELANHOLIČKI TEMPERAMENT FLEGMATIČKI TEMPERAMENT SANGVINIČKI TEMPERAMENT Postoje 4 tipa temperamenta koja se međusobno razlikuju u zavisnosti od • emocionalne osetljivosti (jak ili slab) i • brzine emocionalnog reagovanja (brz ili spor).
 8. Koji su delovi ličnosti? Ličnost čine osobine ličnosti i one deluju kao jedan jedinstven sistem. Te osobine se nazivaju crtama ili dimenzijama. Svaku osobinu treba zamisliti kao jedan kontinuum, kao dimenziju koja ima dve krajnosti. U kakvom su odnosu ti delovi? agresivnost- + marljivost- + pedantnost- + tačnost- + tvrdoglavost- + povezanost
 9. TEST LIČNOSTI Ispiši redne brojeve u svesci. od 1. do 10. 1. 2. 3. 4. ... 10.
 10. 1. Smatram da sam veoma društvena osoba koja voli izlaske 54321 Potpuno netačno Uglavnom netačno Nisam siguran Uglavnom tačno Potpuno tačno
 11. 2. Drugi ljudi smatraju da sam ja veoma živahna osoba 54321 Potpuno netačno Uglavnom netačno Nisam siguran Uglavnom tačno Potpuno tačno
 12. 3. Jako volim bučna i vesela društva 54321 Potpuno netačno Uglavnom netačno Nisam siguran Uglavnom tačno Potpuno tačno
 13. 4. Uvek rado učestvujem na velikom skupu, na primer na žurci 54321 Potpuno netačno Uglavnom netačno Nisam siguran Uglavnom tačno Potpuno tačno
 14. 5. Veoma brzo se uključujem u novo društvo 54321 Potpuno netačno Uglavnom netačno Nisam siguran Uglavnom tačno Potpuno tačno
 15. 6. Smatram da sam govorljiva osoba 54321 Potpuno netačno Uglavnom netačno Nisam siguran Uglavnom tačno Potpuno tačno
 16. 7.Volim da dolazim u dodir sa mnogo raznih ljudi 54321 Potpuno netačno Uglavnom netačno Nisam siguran Uglavnom tačno Potpuno tačno
 17. 8. U društvu sam više spreman da pričam nego da mirno ostanem u pozadini 54321 Potpuno netačno Uglavnom netačno Nisam siguran Uglavnom tačno Potpuno tačno
 18. 9. Ja sam dobar za društvo 54321 Potpuno netačno Uglavnom netačno Nisam siguran Uglavnom tačno Potpuno tačno
 19. 10. Volim da pričam viceve 54321 Potpuno netačno Uglavnom netačno Nisam siguran Uglavnom tačno Potpuno tačno
 20. 10 5025 Introvertna osobaEkstravertna osoba PREDSTAVI SVOJ ZBIR REZULTATA NA SLEDEĆOJ SKALI
 21. Domaći zadatak Analiza ličnosti Analiza strukture ličnosti • Opis telesnih osobina i godina osobe • Opis opšte i specifičnih sposobnosti osobe • Određivanje temperamenta uz obrazloženje • Opis karakternih osobina koji dolaze do izražaja u odnosu prema radu, drugima i sebi uz obrazloženja Analiza razvoja ličnosti • Određivanje vaspitnih stavova roditelja i karakternih osobina deteta • Uticaj vršnjaka na razvoj ličnosti • Uticaj škole na razvoj ličnosti • Uticaj društvenih organizacija na razvoj ličnosti • Uticaj medija na razvoj ličnosti
Anzeige