Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Kodukultuur

1.704 Aufrufe

Veröffentlicht am

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi käsitöö ja kodunduse õpetaja Eve Oro vahendab oma kogemusi kodunduse õpetamisest gümnaasiumiklassides

 • Als Erste(r) kommentieren

Kodukultuur

 1. 1. KODUNDUSE ÕPETAMISEST GÜMNAASIUMI KLASSIDES Eve Oro Põltsamaa Ühisgümnaasium 2007
 2. 2. KODUNDUSE KABINET <ul><li>2000/01 õ/a </li></ul><ul><li>Ehitatud endisest klassiruumist </li></ul><ul><li>Töökohad 4 perele </li></ul>
 3. 3. KODUKULTUUR <ul><li>Õpetatakse: </li></ul><ul><ul><li>alates 2000/2001 õ/a </li></ul></ul><ul><ul><li>gümnaasiumi üldklassides </li></ul></ul><ul><ul><li>X ja XI klassis </li></ul></ul><ul><li>Klass jagatud 2 rühmaks: </li></ul><ul><ul><li>1. rühm õpib I poolaastal </li></ul></ul><ul><ul><li>2. rühm õpib II poolaastal </li></ul></ul><ul><ul><li>Rühma suurus 12-16 õpilast </li></ul></ul>
 4. 4. EESMÄRK <ul><li>anda teadmisi ja oskusi: </li></ul><ul><ul><li>erinevate koosviibimiste organiseerimiseks ja läbiviibimiseks; </li></ul></ul><ul><ul><li>käitumiseks erinevate koosviibimiste õhkkonnas; </li></ul></ul><ul><ul><li>menüü koostamiseks; </li></ul></ul><ul><ul><li>kulude-tulude eelarve koostamiseks; </li></ul></ul><ul><ul><li>meeskonnatööks; </li></ul></ul><ul><ul><li>praktiliseks toiduvalmistamiseks. </li></ul></ul>
 5. 5. AINEKAVA <ul><li>70 tundi, 2 kursust </li></ul><ul><li>2 ainetundi nädalas </li></ul><ul><li>Teooria ja praktika </li></ul><ul><li>Kursuse lõpetab uurimistöö </li></ul>
 6. 6. TEOORIATUNNID <ul><li>Ülevaade erinevates vastuvõtuliikidest </li></ul><ul><li>Kutsete vormistamine </li></ul><ul><li>Nime-, koha- ja lauakaartide vormistamine </li></ul><ul><li>Käitumine seltskonnas </li></ul><ul><li>Riietumine </li></ul><ul><li>Vestluskunst </li></ul><ul><li>Arvuti ja Interneti kasutamine </li></ul>
 7. 7. PRAKTIKUMIKS VALMISTUMINE <ul><li>Ülevaade valitud vastuvõtu liigist </li></ul><ul><li>Aktiivõppe meetodid (võtmesõnad, TTS tabel, kahtlased väited, grupiprotsess jm) </li></ul><ul><li>Pildid, videod, PowerPoint esitlused </li></ul><ul><li>Rühm jagatud 4 pereks </li></ul><ul><li>Menüü koostamine </li></ul><ul><li>Retseptide valik </li></ul>
 8. 8. PRAKTIKUM <ul><li>Toitude valmistamine </li></ul><ul><li>Laua katmine </li></ul><ul><li>Toitude serveerimine </li></ul><ul><li>Erinevate vastuvõttude “läbimängimine” </li></ul>
 9. 9. UURIMISTÖÖ <ul><li>Põhineb ühe Tartu või Tallinna toitlustusasutuse – kohvik, restoran, lounge vm – külastusel. </li></ul><ul><li>Eesmärgiks on uurida, kuidas on organiseeritud toitlustamine avalikus söögikohas, et muuta asutus kliendile meeldivaks ajaveetmise kohaks. </li></ul><ul><li>Uurimisobjektiks on teenindus, menüü, toit ja selle serveerimine, interjöör jm. </li></ul><ul><li>Vormistatakse vastavalt kooli uurimistöö juhendile. </li></ul>
 10. 10. HINDAMINE <ul><li>Teooriatunni hinde määravad: </li></ul><ul><ul><ul><li>iseseisva või rühmatöö tulemused </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>koduste ülesannete täitmine </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tunnitöö aktiivsus </li></ul></ul></ul><ul><li>Praktikahinde määravad: </li></ul><ul><ul><ul><li>ettevalmistus ja valmisolek praktikumiks </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>teadmiste ja oskuste rakendamisoskus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>töötamise ratsionaalsus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>õigete töövõtete kasutamine </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tulemuse vastavus esitatud nõuetele </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>hügieeninõuete täitmine ja korrastustööde kvaliteet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>koostöö ja vastastikune abi </li></ul></ul></ul>
 11. 11. ÕPITULEMUSED <ul><li>Kursused läbinud õpilane teab </li></ul><ul><ul><ul><li>erinevaid vastuvõttude liike </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>üldisi etiketi- ja käitumisreegleid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>üldnõudeid laua katmisel </li></ul></ul></ul><ul><li>oskab </li></ul><ul><ul><ul><li>organiseerida erinevaid koosviibimisi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>käituda erinevates situatsioonides </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kasutada kaasaegseid töövahendeid köögis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>iseseisvalt koostada menüüd, koostada eelarvet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>valmistada ja serveerida erinevaid toite ja jooke </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kasutada lauatekstiile ja –nõusid </li></ul></ul></ul>
 12. 12. PÄDEVUSED <ul><li>Kursuse lõpetades õpilane: </li></ul><ul><ul><ul><li>oskab planeerida oma tegevust, püstitada ülesandeid ning neid loovalt lahendada; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>oskab hankida teadmisi erinevatest infoallikatest ja kohandada neid oma oskuste arendamiseks; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>oskab õigesti ja säästvalt kasutada erinevaid töö- ja tehnilisi vahendeid; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>oskab hinnata tööks vajalikke isiksuse omadusi - vastutustunnet, täpsust, püsivust, kriitilist meelt; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>väärtustab tööd ja töö tegijat. </li></ul></ul></ul>

×