Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Eesti riigi plaanid
e-arvetega
Marge Lepp
Rahandusministeerium
Detsember 2014
E-arvete eesmärkide
seadmine
Euroopa Komisjoni eesmärk
aastaks 2020
Aastaks 2020 kasutatakse
Euroopas peamiselt e-arveid,
alustades nende vastuvõtmise
...
EK ettepanek, EP ja EN direktiiv
Euroopa Komisjoni ettepanek
direktiivi kohta e-arveldamisest
riigihangetes – 26.06.2013
E...
Eesti eesmärk aastaks 2016
Era- ja avaliku sektori
vaheline (B2G) arveldamine
toimub e-arvetega
Eesti valikud 2013
 Infoühiskonna arengukava 2020
 Riigihangete seadus
 Raamatupidamise seadus ??
2020 - masintöödeldav...
Ettevalmistavad tegevused
TEGEVUSED
1. Eesti uue e-arve standardi väljatöötamine
2014 I poolaasta (MKM koostöös RMga)
Olem...
Uuring
Masinloetavatele e-
arvetele üleminek era- ja
avaliku sektori vahel
(valmisolek ja vajadused)
Uuringu ülevaade
Uuringu eesmärk: selgitada välja võimalused
masinloetavate e-arvete laiemaks kasutuselevõtuks
era- ja ava...
Uuringu tulemused (1)
e-arvete kasutusulatus
E-arveid kasutanud ettevõtete/ asutuste osakaal (%)
Ostuarved Müügiarved
Aval...
Uuringu tulemused (2)
valmisolek e-arvete kasutuselevõtuks
Riigiasutused
KOV-d ja suured
riigi- ja KOV SA-d,
MTÜ-d
Suured ...
Uuringu tulemused (3)
e-arvete kasutuselevõtu majanduslik
mõju
Järeldus uuringust
Üleminek e-arvetega
arveldamisele era- ja avaliku
sektori vahel aastaks 2016 on
realistlik
E-arvete uuringu ettepanekud
• E-arvete töörühma moodustamine
rahandusministeeriumi juurde
• E-arve infoportaal ja muu tea...
E-arvetele ülemineku
projekt 2014 - 2016
E-arvetele ülemineku vaheetapid
2015 keskpaik
• Kasutusel on
e-arvete
portaal(id)
tuge
vajavatele
ettevõtetele
e-arvete
ta...
e-arvetele ülemineku tegevusvaldkonnad
Õigusloome, vastutab Rahandusministeerium
• Raamatupidamise seaduse muudatuse ettev...
Tegevused õigusloomes
• Valmistatakse ette raamatupidamise seaduse
muutmise eelnõu eesmärgiga kehtestada e-arvete
kasutami...
Tegevused IKTs
• e-arvete koostamiseks ja edastamiseks tasuta
arendatakse lõpuni Riigi Infosüsteemide Ametis välja
töötatu...
Tegevused varasemas vabatahtlikus
üleminekus - avalik sektor
a. Avalikus sektoris suurendatakse riigihangete
osakaalu, mil...
Tegevused varasemas vabatahtlikus
üleminekus - erasektor
a. Korraldatakse oma liitude, ühenduste ja kogude
liikmetele moti...
Näide: “Juhis üleminekuks e-müügiarvete koosta-
misele ja saatmisele avaliku sektori klientidele
Firma PUIT väljastab PDF-...
Stsenaarium A:
müügiarve hind PDF-arve vs e-arve
PUIT (PDF-arve) KIRJE KOKKU
Arve sisestus
Excelisse
Edastus
kliendile ja
...
E-arvetele ülemineku ajatelg
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EU – e-arved
riigihangetes
kohustuslikud
EU – Eesmärk
– Eu...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Eesti riigi plaanid e-arvetega

3.161 Aufrufe

Veröffentlicht am

E-arvetele üleminek riigis

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Eesti riigi plaanid e-arvetega

 1. 1. Eesti riigi plaanid e-arvetega Marge Lepp Rahandusministeerium Detsember 2014
 2. 2. E-arvete eesmärkide seadmine
 3. 3. Euroopa Komisjoni eesmärk aastaks 2020 Aastaks 2020 kasutatakse Euroopas peamiselt e-arveid, alustades nende vastuvõtmise kohustuslikuks muutmisest riigihangetes lõpptähtajaga 2018.
 4. 4. EK ettepanek, EP ja EN direktiiv Euroopa Komisjoni ettepanek direktiivi kohta e-arveldamisest riigihangetes – 26.06.2013 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/55/EL – 16.04.2014
 5. 5. Eesti eesmärk aastaks 2016 Era- ja avaliku sektori vaheline (B2G) arveldamine toimub e-arvetega
 6. 6. Eesti valikud 2013  Infoühiskonna arengukava 2020  Riigihangete seadus  Raamatupidamise seadus ?? 2020 - masintöödeldavate e-arvete osakaal avaliku ja erasektori vahelises arveldamises 100% 2016 aprill - e-arvete vastuvõtmine riigihangetes kohustuslik ? 2016 lõpuks - era- ja avaliku sektori vaheline arveldamine toimub e-arvetega ?
 7. 7. Ettevalmistavad tegevused TEGEVUSED 1. Eesti uue e-arve standardi väljatöötamine 2014 I poolaasta (MKM koostöös RMga) Olemas 2. E-arvete uuring/analüüs, tulemus 09.2014 Olemas, (teostas Ernst ja Young Baltic AS) 3. Edasise tegevuskava koostamine ja selle rakendamine 2014 - 2016
 8. 8. Uuring Masinloetavatele e- arvetele üleminek era- ja avaliku sektori vahel (valmisolek ja vajadused)
 9. 9. Uuringu ülevaade Uuringu eesmärk: selgitada välja võimalused masinloetavate e-arvete laiemaks kasutuselevõtuks era- ja avaliku sektori vahelises arveldamises. Analüüsiteemad: ► E-arvete kasutusulatus avalikus ja erasektoris ► Valmisolek e-arvetele üleminekuks avalikus ja erasektoris ► E-arvete potentsiaalne majanduslik mõju ► Ettepanekud e-arvete kasutuselevõtu soodustamiseks Metoodika: ► Veebiküsitlus (965 vastust) ► Intervjuud (60tk) ►Ettevõtted ja asutused ►Operaatorteenuse pakkujad ►Majandustarkvarade pakkujad ► Fookusgrupi arutelud (2 tk) ► Välisriikide analüüsid Uuringu teostaja – Ernst ja Young Balti AS
 10. 10. Uuringu tulemused (1) e-arvete kasutusulatus E-arveid kasutanud ettevõtete/ asutuste osakaal (%) Ostuarved Müügiarved Avalik sektor* 12% 6% Erasektor NA 17% * ei sisalda riigiasutusi 17% 19% 33% 64% 78% 59% 19% 3% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Müügiarved (era) Müügiarved (avalik) Ostuarved (avalik) Paberarve PDF-arve Masinloetav e-arve Arvete maht: E-arvete kasutajate hulk: G2G – e-arvete osakaal ca 1-3%.
 11. 11. Uuringu tulemused (2) valmisolek e-arvete kasutuselevõtuks Riigiasutused KOV-d ja suured riigi- ja KOV SA-d, MTÜ-d Suured ja keskmise suurusega ettevõtted Mikro- ja väikeettevõtted Väikesed MTÜd, sh korteriühistud, väikesed riigi- ja KOV SA-d FIE-d 0 1 2 3 0 1 2 3 Tehnilinevalmisolek Organisatsiooniline valmisolek
 12. 12. Uuringu tulemused (3) e-arvete kasutuselevõtu majanduslik mõju
 13. 13. Järeldus uuringust Üleminek e-arvetega arveldamisele era- ja avaliku sektori vahel aastaks 2016 on realistlik
 14. 14. E-arvete uuringu ettepanekud • E-arvete töörühma moodustamine rahandusministeeriumi juurde • E-arve infoportaal ja muu teavitus E-arvete töörühm ja teavitus • Avaliku ja erasektori vahelises arveldamises e-arvete kasutamist kohustav õigusakt • E-arvete rakendamine mitte vähem kui pool aastat pärast õigusakti jõustumist Õigusakt • Riigi loodud veebikeskkond arvete koostamiseks ja saatmiseks Riigi e-arvete veebikeskkond
 15. 15. E-arvetele ülemineku projekt 2014 - 2016
 16. 16. E-arvetele ülemineku vaheetapid 2015 keskpaik • Kasutusel on e-arvete portaal(id) tuge vajavatele ettevõtetele e-arvete tasuta saatmiseks avalikule sektorile 2016 I pool • Avalik sektor on kohustatud vastu võtma e-arveid 2016 II pool • Erasektor on kohustatud avalikule sektorile saatma ainult e- arveid
 17. 17. e-arvetele ülemineku tegevusvaldkonnad Õigusloome, vastutab Rahandusministeerium • Raamatupidamise seaduse muudatuse ettevalmistamine ja rakendamine e-arvete kohustuslikuks kasutuselevõtuks IKT, vastutavad Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium ning Riigi Infosüsteemide Amet • RIA e-arvete portaali loomine tuge vajavatele ettevõtetele e-arvete tasuta koostamiseks ja saatmiseks avalikule sektorile Kommunikatsioon, vastutab Rahandusministeerium • projekti seisust aktuaalse ja asjakohase info andmine avalikkusele • Laiaulatuslik e-arvete teemaline teavitustöö Varasem vabatahtlik üleminek, vastutab RM. Koostöö era- ja avaliku sektori liitude ning ühendustega vastavalt oma eesmärkidele • Ettevõtete ja asutuste motiveerimine ja abistamine e-arvete vabatahtlikuks kasutuselevõtuks • Laiaulatuslik e-arvete teemaline teavitustöö
 18. 18. Tegevused õigusloomes • Valmistatakse ette raamatupidamise seaduse muutmise eelnõu eesmärgiga kehtestada e-arvete kasutamise kohustuslikkus era- ja avaliku sektori vahelises arveldamises. – VTK (väljatöötamiskavatsus) koostamine ja sihtrühmadega läbirääkimine; – Seaduse muutmise eelnõu koostamine ja kooskõlastamine; – Seaduseelnõu menetlemine riigikogus. • Esialgne hinnatud tähtaeg riigikogus menetlemiseks- 2015 IV kv.
 19. 19. Tegevused IKTs • e-arvete koostamiseks ja edastamiseks tasuta arendatakse lõpuni Riigi Infosüsteemide Ametis välja töötatud veebirakendus RIA portaal –e-arvete üleslaadimise, koostamise, edastamise ja allalaadimise võimalustega. • E-arvete koostamiseks ja edastamiseks väikese tasu eest hakatakse pakkuma Registrite ja Infosüsteemide Keskuse loodud veebirakendust E-arveldaja – raamatupidamise, e-arvete koostamise ja edastamise võimalustega.
 20. 20. Tegevused varasemas vabatahtlikus üleminekus - avalik sektor a. Avalikus sektoris suurendatakse riigihangete osakaalu, milles lubatakse ainult e-arvete saatmist hankijale b. ……. (analoogilised tegevused, mis erasektoris)
 21. 21. Tegevused varasemas vabatahtlikus üleminekus - erasektor a. Korraldatakse oma liitude, ühenduste ja kogude liikmetele motivatsiooni- ja teabeüritusi e-arvetele varasema ülemineku toetamiseks. b. Kogutakse ja jagatakse kogemusi õnnestunud ja ebaõnnestunud üleminekutest. c. Pakutakse välja juhised, mida teha e-arvete kasutuselevõtmiseks kindlate algtingimuste korral: – nt kasutatav majandustarkvara, müügi(ostu)arvete arv, raamatupidamisteenuse kasutamine jne.
 22. 22. Näide: “Juhis üleminekuks e-müügiarvete koosta- misele ja saatmisele avaliku sektori klientidele Firma PUIT väljastab PDF-formaadis 60 müügiarvet kuus, sh 6 avalikule sektorile. Firma PUIT raamatupidamist teostab firma KIRJE Müügiarved koostab ja saadab klientidele firma PUIT müüja ise. Müügiarved saadetakse raamatupidamisse, kus need sisestatakse raamatupidamistarkvarasse. . ARVE Edaspidi vaja 6 arvet saata e-arvena operaatori OPER süsteemi KUI PALJU MAKSAB e-ARVE SAATMINE VÕRRELDES PDF-ARVE SAATMISEGA? 60 60 6
 23. 23. Stsenaarium A: müügiarve hind PDF-arve vs e-arve PUIT (PDF-arve) KIRJE KOKKU Arve sisestus Excelisse Edastus kliendile ja KIRJEle Arve sisestus RPsse Müügiarve protsess 3 min 0,5 min 3 min 6,5 min 0,5 € 0,08 € 0,5 € 1,08 € PUIT (E_arve) PUIT Operaatori teenus KIRJE KOKKU Arve sisestus Excelisse Edastus kliendile ja KIRJEle Arve sisestus OPERisse Müügiarve eksport ja arhiveerimine Arve import RPsse Müügiarve protsess 0 min 0 min 3 min 0 min 3 min 0 € 0 € 0,5 € 0,83 € 0 € 1,33 € 6 arvet kuus: arve ühikuhind kallim 0,25 € (23 %) 10 arvet kuus: arve ühikuhind odavam 0,08 € (7 %) 1 2 3 1 2 3
 24. 24. E-arvetele ülemineku ajatelg 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EU – e-arved riigihangetes kohustuslikud EU – Eesmärk – Euroopas kasutatakse peamiselt e- arveid EU – ühtne e-arvete standard 2013 Eestis e-arvetele ülemineku ettevalmistamin e Eestis Eesti e- arve täiendatud standard v1.2 Seadus: e- arved kohustuslik ud e-arvete kasutuse uuring/analü üs Riigi e-arvete veebi-keskkond

×