Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
E-arvetele ülemineku
projekti tegevuste
kokkuvõte
September 2015
• Rahandusministeerium tegeleb e-arvete
laialdase kasutuselevõtu ettevalmistamisega.
Selleks teeme koostööd seotud osapool...
Projekti tegevusvaldkonnad
Õigusloome
Raamatupidamise seaduse muudatuse ettevalmistamine ja
rakendamine e-arvete kohustusl...
Uuring „Erasektori
organisatsioonidele majanduslike
mõjude hindamine seoses
e-arvetele üleminekuga“
Siim Aben
Ernst ja You...
Teemad
1 Ettevõtete ja arvete mahud
2 Analüüsi eeldused
3 Hinnanguline mõju arvutus
Arvete hinnanguline maht
Avaliku sektoriga arveldajate arv
40,522
3,756
909
191
Mikroettevõtted Väike-ettevõtted
Keskmised ettevõtted Suurettevõtte...
Avalikule sektorile esitatavate
müügiarvete mahud
33%
59%
8%
Paberarve PDF-arve Masinloetav e-arve
638 400;
56%
410 400;
3...
ERP kasutamine avalikule sektorile
arveid esitavate ettevõtete seas
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Mikroettevõtted Vä...
E-arvetega kaasnevad kulud
Arve koostamise
viis
Arve kuju Ajakulu
Edastamise kulu (ERP
liidestus või veebiliides)
Kokku hi...
Kulud
38,304
9,850
0
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Topeltsisestuse kulu
Mikroettevõtted Väikeettevõtted Kesk...
Kogukulu – ca 300 kEUR
127,680
94,392
22,800
38,304
9,850
0
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
...
Kogukulu
Mikro-
ettevõtted
Väike-
ettevõtted
Keskmised
ettevõtted Kokku
E-arvete
edastamise kulu 127 680 94 392 22 800 244...
Positiivne mõju
e-arvetele ülemineku mõju
Arve koostamise
viis
Arve kuju Ajakulu Paberarve saatmise kulu
Kokku hind arve
k...
Uuringu järeldus
1,14 miljonilise avalikule sektorile
saadetavate e-arvete kogumahu
puhul tekkivad
täiendavad kulud korvat...
E-arvete kasutamise sätestamine
raamatupidamise seaduses
Kurmet Ojamaa
Rahandusministeerium
Seadusemuudatuse põhimõtted
• Luuakse raamistik, et tulevikus on kõik raamatupidamise
algdokumendid masinloetavad, alustam...
Seadusemuudatuse planeeritud
ajagraafik
• Seaduseelnõu ajagraafik
 I kooskõlastus (koos mõjuanalüüsiga, sh E ja Y
raport)...
E-arveldaja ja arvete rändlus
Marge Lepp
Rahandusministeerium
E-arveldaja
• E-arveldaja on lihtne
veebipõhine raamatupidamistarkvara, mis aitab
ettevõtjal raamatupidamise korraldamiseg...
Rändlus
E-arvete liikumine, sh rändlus
Klient 1
Klient
5
Klient
4
Klient
3
Klient 2
Operaator
2 +
Kinnitusrin
g
Operaator
...
E-arvete kasutamine
Marge Lepp
Rahandusministeerium
Senine vabatahtlik üleminek e-
arvetele
Avalikus sektoris:
1662 asutusest on e-arvete vastuvõtuvõimekus 630-l ehk 38
%.
As...
Senine vabatahtlik üleminek e-
arvetele
Erasektoris:
• Vahekokkuvõte erasektori ettevõtete hulga kohta, kes
avalikule sekt...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

E arvetele ülemineku projekti tulemused (september 2015)

5.569 Aufrufe

Veröffentlicht am

e-arved, riik

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

E arvetele ülemineku projekti tulemused (september 2015)

 1. 1. E-arvetele ülemineku projekti tegevuste kokkuvõte September 2015
 2. 2. • Rahandusministeerium tegeleb e-arvete laialdase kasutuselevõtu ettevalmistamisega. Selleks teeme koostööd seotud osapooltega, näiteks ettevõtlusorganisatsioonid, teenusepakkujad jt. • Eesmärk on, et 2016. aasta lõpus toimub avaliku ja erasektori vaheline arveldamine e-arvetega. • Üleminek e-arvetele on vajalik, et hoida kokku era- ja avaliku sektori kulusid, vähendada tehnilist tööd ja selleks kuluvat tööaega, tõsta andmete kvaliteeti ja ennetada vigade
 3. 3. Projekti tegevusvaldkonnad Õigusloome Raamatupidamise seaduse muudatuse ettevalmistamine ja rakendamine e-arvete kohustuslikuks kasutuselevõtuks riigiga arveldamises. Varasem vabatahtlik üleminek e-arvete kasutamisele Koostöö era- ja avaliku sektori liitude ning ühendustega ja teiste seotud ning huvitatud osapooltega, et e-arved kasutusele võta enne kohustuse teket. c IKT E-arvete portaali kasutusvõimaluse loomine mikro- ja väike- ettevõtetele e-arvete tasuta koostamiseks ja saatmiseks avalikule sektorile. E-arvete aadressregister.
 4. 4. Uuring „Erasektori organisatsioonidele majanduslike mõjude hindamine seoses e-arvetele üleminekuga“ Siim Aben Ernst ja Young Baltic
 5. 5. Teemad 1 Ettevõtete ja arvete mahud 2 Analüüsi eeldused 3 Hinnanguline mõju arvutus
 6. 6. Arvete hinnanguline maht
 7. 7. Avaliku sektoriga arveldajate arv 40,522 3,756 909 191 Mikroettevõtted Väike-ettevõtted Keskmised ettevõtted Suurettevõtted 38.0% 63.9% 78.3% 100.0% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% mikro väike keskm suur Aval sektorile arvete esitajate % Mikro-, väike- ja keskmised ettevõtted on liigitatud töötajate arvu järgi järgmiselt: mikroettevõte – 0-9 töötajat, väike-ettevõte – 10-49 töötajat, keskmise suurusega ettevõte – 50-99 töötajat
 8. 8. Avalikule sektorile esitatavate müügiarvete mahud 33% 59% 8% Paberarve PDF-arve Masinloetav e-arve 638 400; 56% 410 400; 36% 91 200; 8% Mikroettevõtted Väikeettevõtted Keskmised ettevõtted * Välja on jäetud suurettevõtete arved Kokku on 1,14 mil arvet, mis on vaja viia e-arvete kujule
 9. 9. ERP kasutamine avalikule sektorile arveid esitavate ettevõtete seas 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Mikroettevõtted Väikeettevõtted Keskmised ettevõtted 24,168 3,172 936 16,112 604 0 Kasutavad ERPi Ei kasuta ERPid
 10. 10. E-arvetega kaasnevad kulud Arve koostamise viis Arve kuju Ajakulu Edastamise kulu (ERP liidestus või veebiliides) Kokku hind arve kohta Majandus- tarkvara Paberarved 0 0,25 € /arve 0,25 € /arve PDF 0 0,25 € /arve 0,25 € /arve Kontori-tarkvara Paber/PDF 0,3 € / arve 0,25 € /arve 0,55 € / arve 0,3 € / arve 0,25 € /arve 0,55 € / arve
 11. 11. Kulud 38,304 9,850 0 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 Topeltsisestuse kulu Mikroettevõtted Väikeettevõtted Keskmised ettevõtted 127,680 94,392 22,800 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 E-arvete edastamise kulu Mikroettevõtted Väikeettevõtted Keskmised ettevõtted
 12. 12. Kogukulu – ca 300 kEUR 127,680 94,392 22,800 38,304 9,850 0 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 Mikroettevõtted Väikeettevõtted Keskmised ettevõtted Topeltsisestuse kulu E-arvete edastamise kulu
 13. 13. Kogukulu Mikro- ettevõtted Väike- ettevõtted Keskmised ettevõtted Kokku E-arvete edastamise kulu 127 680 94 392 22 800 244 872 Topeltsisestuse kulu 38 304 9 850 0 48 154 Kokku 165 984 104 242 22 800 293 026
 14. 14. Positiivne mõju e-arvetele ülemineku mõju Arve koostamise viis Arve kuju Ajakulu Paberarve saatmise kulu Kokku hind arve kohta Majandus-tarkvara/ Kontoritarkvara Paberarve 0,3 € / arve 0,55 € /arve 0,85 € /arve Mikro-, väike-, keskmised ettevõtete paberarvete hulk Kokku, € Paberarvete edastamise kulu 376 200 319 770
 15. 15. Uuringu järeldus 1,14 miljonilise avalikule sektorile saadetavate e-arvete kogumahu puhul tekkivad täiendavad kulud korvatakse summaarselt varem paberarvete kasutamisel tekkinud kuludega
 16. 16. E-arvete kasutamise sätestamine raamatupidamise seaduses Kurmet Ojamaa Rahandusministeerium
 17. 17. Seadusemuudatuse põhimõtted • Luuakse raamistik, et tulevikus on kõik raamatupidamise algdokumendid masinloetavad, alustame e-arvetest. • Algdokumendil allkiri, seejuures dokumendi kinnitamisel elektroonilises keskkonnas kas digiallkiri või menetluse kinnituse logi, mis välistab võimaluse tuvastamatult dokumenti või kinnitust muuta. • E-arvete standard kinnitatakse ministri määrusega, standardi väljatöötamist ja muutmist koordineerib Raamatupidamise Toimkond. • Elektrooniliste algdokumentide, sh e-arve vastuvõtuaadress registreeritakse Äriregistris (esialgu jäävad välja toimlad) ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.
 18. 18. Seadusemuudatuse planeeritud ajagraafik • Seaduseelnõu ajagraafik  I kooskõlastus (koos mõjuanalüüsiga, sh E ja Y raport) - oktoober 2015  valitsus - jaanuar (I kooskõlastus + 3 kuud), Riigikogu • Seaduse jõustumine Avaliku sektori üksused peavad vastu võtma e-arveid alates 01. juulist 2016
 19. 19. E-arveldaja ja arvete rändlus Marge Lepp Rahandusministeerium
 20. 20. E-arveldaja • E-arveldaja on lihtne veebipõhine raamatupidamistarkvara, mis aitab ettevõtjal raamatupidamise korraldamisega mugavalt hakkama saada ning saata klientidele e-arveid. • E-arveldajat haldab Registrite ja Infosüsteemide keskus (RIK) • Koostöös RIKga võimaldatakse ettevõtetel e- arveldajas e-arveid tasuta koostada ja saata avalikule sektorile kahe aasta jooksul 2017 – 2018.
 21. 21. Rändlus E-arvete liikumine, sh rändlus Klient 1 Klient 5 Klient 4 Klient 3 Klient 2 Operaator 2 + Kinnitusrin g Operaator 1 + Kinnitusrin g Pank Kasutajaliide s Majandustar k-vara 1 Dokumendihaldu s-süsteem E- arveldaja Majandustar k-vara 2 Klient 6 Rändlu s Rändlu s
 22. 22. E-arvete kasutamine Marge Lepp Rahandusministeerium
 23. 23. Senine vabatahtlik üleminek e- arvetele Avalikus sektoris: 1662 asutusest on e-arvete vastuvõtuvõimekus 630-l ehk 38 %. Asutuste gruppide kaupa: • Riigiasutused – 174 (87 %) • Kohalikud omavalitsused koos hallatavate asutustega – 422 (53 %) • Muud avaliku sektori asutused – 34 (5 %) Projekti käigus (aastal 2015) on e-arvetele üle läinud järgmised KOV-d: Viimsi, Ambla, Järva-Jaani, Koeru, Lääne-Nigula, Lääne-Saare, Kunda, Käru, Märjamaa, Rapla, Abja Ettevalmistused üleminekuks 2015. a IV kvartalis toimuvad veel ca 20-s KOV-s. Avaliku sektori asutustele saadetavate e-arvete osakaal
 24. 24. Senine vabatahtlik üleminek e- arvetele Erasektoris: • Vahekokkuvõte erasektori ettevõtete hulga kohta, kes avalikule sektorile e-arveid saadavad, tehakse 2016. aasta sügisel. Hinnanguliselt 2015. aastal selliseid ettevõtteid ei ole kuigivõrd juurde tulnud.

×