Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Dasar ekonomi baru

7.154 Aufrufe

Veröffentlicht am

Dasar Ekonomi Baru - pengajian malaysia.

Pensyarah : En. Rusdin Bin Hussin

Nama Ahli : Nurul Zahirah Binti Zainal
( 23DEC14F2047)
Shahira Binti Sukiman
(23DEC14F2046)
Muhammad Amirul Hafiz Bin Mohd Shuhardi
(23DEC14F2042)
Nur Hafis Bin Bujang
(23DEC14F2049)

Veröffentlicht in: Bildung

Dasar ekonomi baru

 1. 1. DASAR EKONOMI BARU DISEDIAKAN OLEH:- MUHAMMAD AMIRUL HAFIZ BIN MOHD SHUHARDI (23DEC14F2042) SHAHIRA BINTI SUKIMAN (23DEC14F2046) NURUL ZAHIRAH BINTI ZAINAL (23DEC14F2047) NUR HAFIS BIN BUJANG (23DEC14F2049)
 2. 2. PENGENALAN DASAR EKONOMI BARU  Diperkenalkan pada tahun 1970.  Selepas peristiwa 13 Mei 1969.  Dilaksanakan antara tenpoh 1971 Sehingga 1990.  Sebagai rancangan pembangunan ekonomi & perpaduan negara.  DEB dilancarkan oleh kerajaan melalui Rangka Rancangan Jangka Panjang(RRJP)
 3. 3. MASALAH-MASALAH SEBELUM DILANCARKAN RRJP  Jurang sosioekonomi antara bumiputra dengan bukan bumiputra.  Jurang sosioekonomi antara desa dengan bandar.  Jurang sosioekonomi antara negeri pantai barat dan pantai timur.  Jurang sosioekonomi antara semenanjung dan Sabah & Sarawak.
 4. 4. OBJEKTIF UTAMA DASAR EKONOMI BARU(DEB)  Mengurangkan dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan menambah pendapatan dan memperbanyak peluang perkerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum.  Menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan hapuskan pengenalan kaum.
 5. 5. FAKTOR YANG DIKAITKAN DENGAN MASALAH KEMISKINAN DI MALAYSIA  Bencana alam yang menyebabkan penyakit dan kerosakan tanaman  Kejatuhan harga barang eksport akibat kemelesetan ekonomi dunia  Saiz isi rumah terlalu besar.  Pengantungan orang tengah yang mengeksploitasi pengeluar dengan membeli produk pada harga yang murah tetapi menjual dengan harga yang mahal.  Kekurangan input yang dapat meningkatkan pengeluaran.  Corak pertanian tradisional, faktor-factor social dan budaya.
 6. 6. USAHA UNTUK MEMBASMI KEMISKINAN MELALUI DASA EKONOMI BARU (DEB)  Wujudkan peluang perkerjaan untuk semua golongan terutama penggangur.  Menambah daya pengeluaran dan pendapatan.  Beri peluang kepada orang berkerja di sector yang rendah daya pengeluaran berpindah ke sektor yang lebih lumayan.  Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara bandar dan luar bandar.  Memodenkan kehidupan diluar bandar.  Wujud kumpulan perusahaan dan perdagangan bumiputra.  Mengabungkan perbagai kaum dalam suasana perkerjaan.  Memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran,latihan, kesihatan,kemudahan insfastruktur dan lain-lain.
 7. 7. STRATEGI PEMBASMIAN KEMISKINAN a) Kemiskinan diluar bandar.  Terdiri daripada perkebun kecil, petani, perkerja estet, nelayan dan penternak.  Banci penduduk pada tahun 1970, kira-kira 49.3% pendapatan penduduk di bawah garis kemiskinan (RM200)  Kira-kira 86% ialah penduduk luar bandar.  Selepas DEB, kadar kemiskinan perkebun kecil getah berkurang daripada 64.7%(1970) kepada 40%(1987), kemiskinan penanam padi juga berkurang daripada 88.1%(1970) kepada 50.2%(1987)
 8. 8.  Kemiskinan di bandar dan luar bandar, 1970-2000.  Terdiri daripada sector pelombongan, pembuatan, pembinaan, pengankutan, perdagangan & perkhimatan. STRATA 1970 1990 2000 JUMLAH ISI RUMAH MISKIN ( RIBU) KADAR KEMISKINAN (%) JUMLAH ISI RUMAH MISKIN ( RIBU) KADAR KEMISKINAN (%) JUMLAH ISI RUMAH MISKIN ( RIBU) KADAR KEMISKINAN (%) LUAR BANDAR 705.9 58.7 530.3 21.8 266.3 12.4 BANDAR 85.9 21.3 89.1 7.5 86.8 3.4 GOLONGAN TERMISKIN - - 143.1 4 64.1 2.9 KEMISKINAN KESELURUHAN - - 619.4 17.1 351.1 15.4
 9. 9.  KADAR KEMISKINAN MENGIKUT NEGERI NEGERI 1979 1987 1995 2000 KADAR KEMISKINAN(%) KADAR KEMISKINAN(%) KADAR KEMISKINAN(%) KADAR KEMISKINAN(%) JOHOR 29 11.1 3.1 2.5 KEDAH 61 31.1 12.7 13.5 KELANTAN 67.1 31.6 22.9 18.7 MELAKA 32.4 11.7 5.3 5.7 NEGERI SEMBILAN 33 21.5 4.9 2.5 PAHANG 38.9 12.3 6.8 5.5 PULAU PINANG 32.4 12.9 4 2.7 PERAK 43 19.9 9.1 9.5 PERLIS 59.8 29.1 11.8 13.3 SELANGOR 22.9 8.9 2.2 2 TERENGANU 60.3 36.1 23.4 14.9 W.P.KUALA LUMPUR 9 5.2 0.5 2.3 SABAH 58.3 35.3 22 20.1 SARAWAK 56.5 24.7 10 6.7
 10. 10. STRATEGI PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT 1) Dasar pecah dan perintah.  Diamalkan oleh British secara tidak langsung telah mewujudkan pengenalan kaum mengikut perkerjaan.  Kerajaan merlaksanakan beberapa program:-  Perindustrian, perdagangan, pertaniaan, perlombongan, pembinaan, pengangkutan, pelajaran dan perumahan.
 11. 11. 2) Strategi dan kerjayaan yang diperolehi:- a) Pendapatan meningkat. a) Guna tenaga  Dalam sektor perniaagaan, menyerap kaum melayu dalam bidang ini. KUMPULAN ENTIK 1995 1999 KADAR PERTUMBUHAN PURATA(%) 1995- 1999 BUMIPUTRA 1604 1,984 5.5 CINA 2890 3,456 4.6 INDIA 2,140 2,702 6 LAIN-LAIN 1,284 1,371 1.7 MALAYSIA 2,020 2,472 5.2
 12. 12. c) Penyusunan semula hak milik dalam sector syarikat.  Golongan bumiputra amat sedikit dalam permodalan ataupun pemilikan saham syarikat.  DEB Berjaya mengubah hamper keseluruhan sis.social masyarakat majmuk di Negara kita.  Peningkatan ekonomi Negara dan kejayaan DEB terbukti apabila didapati inflasi Berjaya dikekalkan pada kadar 4.6% dan keseluruhan kadar kemiskinan menurun daripada42.4% pada tahun 1976 kepada 17.15% pada tahun 1990. KUMPULAN HAK MILIK 1971 1988 1990 2000 PERMASTAUTIN MALAYSIA 38.3 75.4 76.3 59.4 BUMIPUTRA 4.3 19.4 19.6 19.1 BUMIPUTRA PERSEORANGAN 2.6 13 13.6 17.4 AGENSI AMANAH 1.7 6.4 6 1.7 BUKAN BUMIPUTRA 34 56 56.7 40.3 PERMASTAUTIN ASING 61.7 24.6 23.7 32.7 JUMLAH (RM JUTA) RM6,564J RM97,971J RM111,273J RM310,076.4J

×