Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Trainning Rms

1.375 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung, Unterhaltung & Humor
 • Als Erste(r) kommentieren

Trainning Rms

 1. 1. Tài Liệu Giới Thiệu Sản Phẩm Phần Mềm Quản Lý Nhà Hàng Biên soạn và trình bày : Nguyễn Ngọc Phú CTY CỔ PHẦN PHẦN MỀM TRÍ TUỆ VIỆT 152/1 Thành Thái , P.12, Q.10. Tp.HCM Tel:08.8623059 -8623060 – 8623061 Fax: 08-9571082 Email: [email_address] Website: http://www.namtien.com
 2. 2. Nhu caàu quaûn lyù dòch vuï aên uoáng <ul><li>Nhu cầu quản lý dịch vụ ăn uống </li></ul><ul><li>Quản lý thực đơn </li></ul><ul><li>Vì sao phải quản lý thực đơn ? </li></ul><ul><li>Quản lý bằng cách nào ? </li></ul><ul><li>Giới thiệu quản lý thực đơn bằng phần mềm </li></ul><ul><li>Hỏi & đáp </li></ul>
 3. 3. Nhu caàu quaûn lyù dòch vuï aên uoáng <ul><li>Nhu cầu quản lý dịch vụ ăn uống </li></ul><ul><li>Quản lý hóa đơn </li></ul><ul><li>Vì sao phải quản lý hóa đơn ? </li></ul><ul><li>Quản lý bằng cách nào ? </li></ul><ul><li>Giới thiệu quản lý hóa đơn bằng phần mềm </li></ul><ul><li>Hỏi & đáp </li></ul>
 4. 4. Nhu caàu quaûn lyù dòch vuï aên uoáng <ul><li>Nhu cầu quản lý dịch vụ ăn uống </li></ul><ul><li>Quản lý nhân viên </li></ul><ul><li>Quản lý danh sách nhân viên </li></ul><ul><li>Chấm công </li></ul><ul><li>Tính lương </li></ul><ul><li>Hỏi & đáp </li></ul>
 5. 5. Nhu caàu quaûn lyù dòch vuï aên uoáng <ul><li>Nhu cầu quản lý dịch vụ ăn uống </li></ul><ul><li>Quản lý nguyên vật liệu </li></ul><ul><li>Số lượng hàng mua </li></ul><ul><li>Số lượng hàng bán </li></ul><ul><li>Còn lại </li></ul><ul><li>Hư hỏng </li></ul><ul><li>Quản lý bằng phần mềm </li></ul><ul><li>Hỏi & đáp </li></ul>
 6. 6. Nhu caàu quaûn lyù dòch vuï aên uoáng <ul><li>Nhu cầu quản lý dịch vụ ăn uống </li></ul><ul><li>Quản lý công nợ </li></ul><ul><li>Công nợ phải trả đại lý </li></ul><ul><li>Công nợ phải thu khách hàng </li></ul><ul><li>Quản lý bằng phần mềm </li></ul><ul><li>Hỏi & đáp </li></ul>
 7. 7. Nhu caàu quaûn lyù dòch vuï aên uoáng <ul><li>Nhu cầu quản lý dịch vụ ăn uống </li></ul><ul><li>Quản lý thu chi </li></ul><ul><li>Thu tiền của khách hàng </li></ul><ul><li>Chi tiền trả đại lý </li></ul><ul><li>Qũy tiền </li></ul><ul><li>Quản lý bằng phần mềm </li></ul><ul><li>Hỏi & đáp </li></ul>
 8. 8. Nhu caàu quaûn lyù dòch vuï aên uoáng <ul><li>Nhu cầu quản lý dịch vụ ăn uống </li></ul><ul><li>Tổng kết kinh doanh </li></ul><ul><li>Doanh số hàng ngày </li></ul><ul><li>Tổng doanh thu hàng tháng </li></ul><ul><li>Tổng hợp kinh doanh tháng </li></ul><ul><li>Quản lý bằng phần mềm </li></ul><ul><li>Hỏi & đáp </li></ul>
 9. 9. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Giới thiệu tổng quan </li></ul><ul><li>VsRMS-Pro cung cấp giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin cho các hoạt động kinh doanh trong nghành dịch vụ ăn uống. VsRMS-Pro hỗ trợ bạn hướng tới mục tiêu để lại trong khách hàng một hình ảnh, phong cách phục vụ Văn minh - Lịch sự - Hiện đại, tạo một ưu thế cạnh tranh trước các đối thủ trong ngành </li></ul>
 10. 10. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Giao diện chính </li></ul><ul><li>Giao diện tiếng việt </li></ul><ul><li>Các nghiệp vụ được sắp xếp khoa học, dễ dùng </li></ul><ul><li>Vận hành trên win98,win9x,Nt.. </li></ul><ul><li>Hệ thống không đòi hỏi máy phải có cấu hình cao </li></ul>
 11. 11. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ khởi tạo danh mục </li></ul><ul><li>Là nhóm các chức năng, nghiệp vụ tổ chức các danh mục, danh sách thông tin, dữ liệu ít thay đổi cho chương trình. </li></ul>
 12. 12. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ khởi tạo danh mục </li></ul><ul><li>Danh mục nhóm hàng </li></ul><ul><li>Danh sách tên nhóm các nguyên liệu, các món ăn, thức uống, rượu bia, thành phẩm . </li></ul>
 13. 13. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ khởi tạo danh mục </li></ul><ul><li>Danh mục hàng hóa </li></ul><ul><li>Là danh sách liệt kê, nơi tổ chức hàng hóa là nguyên liệu, thành phẩm, món ăn trên thực đơn nhà hàng. . </li></ul>
 14. 14. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ khởi tạo danh mục </li></ul><ul><li>Danh sách bàn ăn </li></ul><ul><li>Là danh sách các bàn ăn có trong nhà hàng. . </li></ul>
 15. 15. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ khởi tạo danh mục </li></ul><ul><li>Danh mục thu </li></ul><ul><li>Ngoài phương thức thu công nợ chương trình cho phép ta tổ chức theo dõi thực hiện các phương thức thu khác. </li></ul>
 16. 16. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ khởi tạo danh mục </li></ul><ul><li>Danh mục chi </li></ul><ul><li>Ngoài phương thức chi trả công nợ, chương trình còn cung cấp, tổ chức phân cấp các phương thức chi khác.Bạn có thể theo dõi việc chi trong cơ sở theo từng nhóm phương thức này. </li></ul>
 17. 17. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ khởi tạo danh mục </li></ul><ul><li>Pha chế </li></ul><ul><li>Là nghiệp vụ cho phép ta pha chế (định lượng, thành phần món ăn từ những nguyên liệu). </li></ul>
 18. 18. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ khởi tạo danh mục </li></ul><ul><li>Danh mục khách hàng </li></ul><ul><li>Lưu ý: ở danh mục khách hàng và danh mục nhà cung cấp mã của khách hàng và nhà cung cấp sẽ tự động tăng lên khi bạn tạo thêm. </li></ul><ul><li>Thông tin của khách hàng và các đại lý. </li></ul>
 19. 19. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ khởi tạo danh mục </li></ul><ul><li>Ca làm việc </li></ul><ul><li>Đây là bảng thiết lập ca làm việc và thời gian làm việc của chương trình cho nhân viên. Bạn phải dựa vào ca làm việc này để chấm công và tính lương cho nhân viên. </li></ul>
 20. 20. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ Xuất – Nhập </li></ul><ul><li>Phiếu nhập hàng </li></ul><ul><li>Phiếu nhập hàng hóa của nhà hàng. </li></ul><ul><li>Thực hiện nghiệp vụ này để quản lý số lượng nguyên vật liệu mua về của nhà hàng. </li></ul><ul><li>Làm phiếu nhập hàng để quản lý nợ phải trả đối với đại lý, tiền chợ…. </li></ul>
 21. 21. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ Xuất – Nhập </li></ul><ul><li>Danh sách phiếu nhập hàng </li></ul><ul><li>Ứng với phiếu nhập hàng, chương trình có sổ phiếu nhập để có thể theo dõi các phiếu nhập hàng. </li></ul>
 22. 22. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ Xuất – Nhập </li></ul><ul><li>Phiếu xuất hàng </li></ul><ul><li>Nghiệp vụ xuất hàng để xuất các hàng hỏng hàng hết date cho số liệu kho chính xác. </li></ul>
 23. 23. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ Xuất – Nhập </li></ul><ul><li>Danh sách phiếu xuất hàng </li></ul><ul><li>Nghiệp vụ của phiếu danh sách phiếu xuất hàng hoàn toàn tương tự Danh sách phiếu nhập hàng. </li></ul>
 24. 24. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ Thu - Chi </li></ul><ul><li>Phiếu thu </li></ul><ul><li>Đây là nghiệp vụ khi phát sinh thu tiền ở nhà hàng </li></ul><ul><li>Thu tiền khác (thu tiền giữ xe, thu tiền chợ thừa…) </li></ul><ul><li>Thu công nợ. </li></ul>
 25. 25. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ Thu - Chi </li></ul><ul><li>Danh sách Phiếu Chi </li></ul><ul><li>Để quản lý phiếu chi ta có danh sách phiếu chi để theo dõi. </li></ul>
 26. 26. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ Kho hàng </li></ul><ul><li>Thẻ kho hàng tồn </li></ul><ul><li>Với nghiệp vụ này bạn kiểm tra, theo dõi được tình hình nhập xuất kho của hàng hóa trong quá trình hoạt động kinh doanh. </li></ul>
 27. 27. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ Kho hàng </li></ul><ul><li>Nhập số liệu kiểm kho thực tế </li></ul><ul><li>Nhập số liệu kiểm kho thực tế </li></ul><ul><li>Đối chiếu với lượng trên sổ sách. </li></ul>
 28. 28. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ quản lý Nhân viên </li></ul><ul><li>Thông tin nhân viên </li></ul><ul><li>Quản lý danh sách nhân viên. </li></ul><ul><li>Thêm nhân viên mới. </li></ul><ul><li>Xữ lý nghĩ việc. </li></ul>
 29. 29. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ quản lý Nhân viên </li></ul><ul><li>Chấm công làm việc cho nhân viên </li></ul><ul><li>Chấm công theo ngày, ca làm việc. </li></ul><ul><li>Căn cứ để tính lương hàng tháng cho nhân viên. </li></ul>
 30. 30. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ khởi tạo số liệu đầu kỳ </li></ul><ul><li>Công nợ phải thu đầu kỳ </li></ul><ul><li>Để quản lý công nợ khách hàng chính xác phải khởi tạo công nợ đầu kỳ của khách hàng. </li></ul>
 31. 31. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ khởi tạo số liệu đầu kỳ </li></ul><ul><li>Công nợ phải trả đầu kỳ </li></ul><ul><li>Nghiệp vụ này tương tự như công nợ phải thu đầu kỳ, nhưng đối với đại lý, nhà cung cấp. </li></ul>
 32. 32. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ khởi tạo số liệu đầu kỳ </li></ul><ul><li>Nhập số dư đầu kỳ của hàng hóa </li></ul><ul><li>Nghiệp vụ này tương tự như công nợ phải thu đầu kỳ, nhưng đối với hàng hóa nguyên vật liệu. </li></ul>
 33. 33. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ khởi tạo số liệu đầu kỳ </li></ul><ul><li>Tiền mặt đầu kỳ </li></ul><ul><li>Đây là số tiền mặt bạn có tại thời điểm ứng dụng chương trình, bạn có thể nhập số tiền mặt bạn có vào trong chương trình và theo dõi, qua quá trình xuất nhập. </li></ul>
 34. 34. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ Nhà hàng </li></ul><ul><li>Nhập hóa đơn nhà hàng </li></ul><ul><li>Là nghiệp vụ quan trọng diễn ra liên tục trong quá trình kinh doanh. </li></ul><ul><li>Nhập order. </li></ul><ul><li>In bill tính tiền cho khách. </li></ul>
 35. 35. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ Nhà hàng </li></ul><ul><li>Danh sách hóa đơn </li></ul><ul><li>Để quản lý hóa đơn nhà hàng ta có Danh sách hóa đơn để sử dụng danh sách hóa đơn, ta thực hiện theo đường dẫn sau. </li></ul>
 36. 36. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ quản lý thực đơn </li></ul><ul><li>Danh mục nhóm thực đơn </li></ul><ul><li>Đây là danh mục các nhóm thực đơn của nhà hàng. </li></ul>
 37. 37. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ quản lý thực đơn </li></ul><ul><li>Danh mục thực đơn </li></ul><ul><li>Đây là danh sách các mặt hàng có trong thực đơn của nhà hàng, những mặt hàng nào có thuộc tính là thực đơn thì sẽ xuất hiện trong danh sách này. </li></ul>
 38. 38. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ quản lý Doanh thu </li></ul><ul><li>Báo cáo Chi thu – Quĩ tiền </li></ul><ul><li>Với báo cáo này bạn có thể xem xét, quản lý quĩ tiền mặt của nhà hàng. </li></ul>
 39. 39. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ quản lý Doanh thu </li></ul><ul><li>Báo cáo Doanh thu </li></ul><ul><li>Tùy theo mục đích xem báo cáo mà bạn có thể chọn các loại báo cáo cần xem ở trong Danh Sách Báo Cáo. </li></ul>
 40. 40. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ quản lý kho hàng </li></ul><ul><li>Báo cáo Kho hàng </li></ul><ul><li>Là danh sách các báo cáo về kho. </li></ul>
 41. 41. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ quản lý công nợ </li></ul><ul><li>Báo cáo Công nợ </li></ul><ul><li>Danh sách các báo cáo công nợ phải thu đối khách hàng. </li></ul><ul><li>Danh sách các báo cáo nợ phải trả đối với nhà cung cấp, đại lý. </li></ul>
 42. 42. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ quản lý tiền lương </li></ul><ul><li>Báo cáo nhân sự, Chấm công, Tính lương </li></ul><ul><li>In danh sách nhân viên của nhà hàng. </li></ul><ul><li>Bảng chấm công </li></ul><ul><li>Bảng lương hàng tháng. </li></ul>
 43. 43. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ quản lý hệ thống </li></ul><ul><li>Quản lý người sử dụng </li></ul><ul><li>Chức năng cho phép bạn thêm, xoá, hiệu chỉnh và thay đổi mật khẩu người sử dụng trong chương trình này. </li></ul>
 44. 44. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ quản lý hệ thống </li></ul><ul><li>Cấp quyền sử dụng </li></ul><ul><li>Các nghiệp vụ trong chương trình được chia thành các nhóm chức năng, và mỗi nhóm chức năng đều được phân quyền sử dụng ứng với từng người sử dụng. </li></ul>
 45. 45. Tìm hieåu phaàn meàm VsRMS-Pro <ul><li>Nghiệp vụ quản lý hệ thống </li></ul><ul><li>Cấu tạo công thức Hoá Đơn </li></ul><ul><li>Công thức tính tiền trên phiếu tính tiền của khách hàng. </li></ul>

×