Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-anh-nam-2013

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 3 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-anh-nam-2013 (11)

Anzeige

Weitere von Hương Lan Hoàng (20)

Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-anh-nam-2013

  1. 1. http://tracuudiemthi.sms.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG ANH; Khối A1,D1 (Đáp án có 02 trang) Câu Mã đề - Đáp án 296 394 528 647 752 913 1 B B A C D C 2 D D B B B C 3 A C B A D B 4 B A C B A C 5 C C D D D B 6 D C C A C A 7 B D A A A D 8 B A C C A C 9 C D A C C C 10 B B B C A B 11 D C A A A A 12 C B D D C D 13 A D A B D B 14 C B D A B D 15 C C D B D D 16 D D A D C A 17 D C C D B D 18 B A C B C C 19 B C C C B B 20 A C D D A B 21 D B D D A C 22 A B D D A D 23 C B C C D B 24 B A A C A A 25 A D A A A B 26 C A D D B B 27 D B A A A A 28 B C B C C B 29 A A A B C A 30 B D D A B A 31 C A C A C D 32 B D C B B D 33 C C A D D B 34 D A B C D D 35 D B C D A A 36 A B B C C B 37 C C B C D D 38 A D A C C B 39 C C C D D C 40 C A B B B C 41 B C A A D C 42 A B D A D C
  2. 2. Câu Mã đề - Đáp án 296 394 528 647 752 913 43 B A C B A A 44 A D A B C B 45 A D B B B C 46 A A C D B D 47 A D D D A A 48 C A A C B A 49 D B B B C A 50 A A D B A D 51 B B C A D A 52 B D D A A A 53 B B B B D D 54 D A B D A D 55 D D D A B A 56 C C D D B C 57 B C D B D A 58 C B B C B B 59 B B A D A D 60 C C B D D C 61 D D B A D A 62 D D C D C A 63 C D C A A D 64 B A C A B A 65 A A B A C D 66 C D B D C C 67 D C B D C C 68 A C A A A C 69 C A A C D B 70 D A D B B B 71 D B B C C C 72 A B C C B D 73 A A C C B B 74 A D D B C D 75 D B A C C C 76 C C D A C B 77 D B A C D C 78 B C B B B A 79 A D C B B B 80 D A D B D D • Bạn vừa trải qua kỳ thi cao đẳng năm 2013? • Bạn và gia đình đang lo lắng, hồi hộp chờ đợi kết quả điểm thi đại học? • Bạn có muốn biết thông tin điểm nhanh chóng và chính xác nhất? Nhằm giúp đỡ các thí sinh và phụ huynh biết được kết quả thi cao đẳng sớm nhất, iNET cung cấp điểm thi Cao đẳng năm 2013 trên toàn quốc. TRA CỨU ĐIỂM THI CAO ĐẲNG 2013 Để xem điểm thi Cao Đẳng năm 2013 soạn tin theo cú pháp sau:
  3. 3. Trong đó: • SBD là số báo danh của thí sinh. • Chú ý: Số báo danh ghi đầy đủ cả phần chữ và số như trên phiếu báo thi bao gồm Mã trường+Mã khối+ phần số (ví dụ: Số Báo Danh của thí sinh thi khối A Cao đẳng Công Nghệ Hà Nội là CNH + A + 2469 = CNHA2469)  Bạn xem danh sách mã các trường Đại học, Cao Đẳng dưới đây: o http://tracuudiemthi.sms.vn/danh-sach-ma-cac-truong-dai-hoc-hoc-vien/ o http://tracuudiemthi.sms.vn/danh-sach-ma-cac-truong-cao-dang/ Ví dụ: Để tra cứu điểm thi đại học năm 2013 của thí sinh dự thi khối B của Trường Cao đẳng Dược Trung Ương có số báo danh là CYSB8866 soạn tin như sau: DT CYSB8866 gửi 8785

×