Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Księga Nehemiasza 1  „Odbuduj mury z  Bożą pomocą”
Księga Nehemiasza – 1 rozdział(1) Słowa Nehemiasza, syna Chakaliasza: Gdy w miesiącu Kislew roku dwudziestego przebywałem ...
Plan1.  Kontekst historyczny księgi2.  Miejsce rozdziału w całej księdze3.  Struktura 1 rozdziału4.  Analiza fragmentu...
Kontekst historyczny• Niewola Asyryjska (722 r. przed Chr.)• Babilooska (586 r. przed Chr.)• Powrót z niewoli: – Zerubabe...
Miejsce rozdziału w całej księdze1. Plany odbudowy muru (rozdziały 1-2)2. Rekonstrukcja (rozdziały 3-7)3. Odnowienie ducho...
Struktura rozdziału1. Troska o stan Jerozolimy i Żydów (w.1-2)2. Wiadomośd na temat zburzonych murów, bram  i pohaobioneg...
1. Troska o stan Jerozolimy i Żydów(1) Słowa Nehemiasza, syna Chakaliasza: Gdy wmiesiącu Kislew roku dwudziestego przebywa...
2. Wiadomośd na temat ludu i miasta(3) A oni rzekli do mnie: Ci pozostali, którzyprzeżyli niewolę, znajdują się w tamtejsz...
3. Reakcja Nehemiasza: post i modlitwa (4) A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakad, i smuciłem się przez sze...
4. Treśd modlitw Nehemiasza   a. Wysławianie imienia Bożego(5) tymi słowy: Ach, Panie, Boże niebios! JesteśBogiem wielki...
4. Treśd modlitw Nehemiasza  b. Prośba o wysłuchanie modlitwy(6) Niechaj twoje ucho będzie uważne, a twojeoczy otworzą si...
4. Treśd modlitw Nehemiasza c. Wyznanie grzechu i gotowośd na karę(6)…za synów Izraela, sługi twoje, oraz wyznaniagrzechó...
4. Treśd modlitw Nehemiasza   d. Powołanie się na obietnicę(9) Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecieprzestrzeg...
4. Treśd modlitw Nehemiasza e. Cel modlitwy (prośba Nehemiasza)(11) ach, Panie! Niechaj twoje ucho będzieuważne na modlitw...
5. Wnioski   a. Możemy byd świątynią Bożą„(37) Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddałducha.(38) Wtedy zasłona świątyn...
5. Wnioski   a. Możemy byd świątynią Bożą„(16) Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście iże Duch Boży mieszka w was?(...
5. Wnioski   a. Możemy byd świątynią Bożą„(16) Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście iże Duch Boży mieszka w was?(...
5. Wnioski    b. Bóg jest naszą ochroną„(3) Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniemmoim, Bóg mój opoką moją, na której...
5. Wnioskic. Bóg odpowie na nasze modlitwy, jeśli     szukamy Jego woli„Taka zaś jest ufnośd, jaką mamy do niego, iż ...
5. Wnioskia. Możemy byd świątynią Bożąb. Bóg jest naszą ochronąc. Bóg odpowie na nasze modlitwy, jeśli szukamyJego woli
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Odbuduj mury z Bożą pomocą (Nehemiasza 1)

Materiały do wykładu z serii przedwakacyjnej.
Akademickie Spotkania Biblijne w Poznaniu.
www.akademickie.k5n.pl

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Odbuduj mury z Bożą pomocą (Nehemiasza 1)

 1. 1. Księga Nehemiasza 1 „Odbuduj mury z Bożą pomocą”
 2. 2. Księga Nehemiasza – 1 rozdział(1) Słowa Nehemiasza, syna Chakaliasza: Gdy w miesiącu Kislew roku dwudziestego przebywałem w twierdzy Susa,(2) przyszedł jeden z moich braci, Chanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałychŻydów, którzy przeżyli niewolę, i o Jeruzalem.(3) A oni rzekli do mnie: Ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie ipohaobieniu; wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem.(4) A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakad, i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc sięprzed Bogiem niebios(5) tymi słowy: Ach, Panie, Boże niebios! Jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazujełaskę tym, co go miłują i przestrzegają jego przykazao.(6) Niechaj twoje ucho będzie uważne, a twoje oczy otworzą się, aby wysłuchad modlitwy twego sługi, którą jazanoszę teraz do ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi twoje, oraz wyznania grzechów synów izraelskich,którymi zgrzeszyliśmy wobec ciebie; także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy.(7) Niecnie postąpiliśmy wobec ciebie: nie przestrzegaliśmy przykazao i ustaw, i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi,swemu słudze.(8) Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi, swemu słudze, powiadając: Jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, Jarozproszę was pomiędzy ludami.(9) Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegad moich przykazao i spełniad je, to chodby wasirozproszeni byli na kraocu niebios, i stamtąd ich zbiorę, i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dlamego imienia.(10) Bod oni są twoimi sługami i twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką,(11) ach, Panie! Niechaj twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi i modlitwę twoich sług, pragnącychuczcid twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża.Byłem bowiem podczaszym królewskim.
 3. 3. Plan1. Kontekst historyczny księgi2. Miejsce rozdziału w całej księdze3. Struktura 1 rozdziału4. Analiza fragmentu5. Wnioski
 4. 4. Kontekst historyczny• Niewola Asyryjska (722 r. przed Chr.)• Babilooska (586 r. przed Chr.)• Powrót z niewoli: – Zerubabel (536 r. przed Chr.) – Ezdrasz (458 r. przed Chr.) – Nehemiasz (445 r. przed Chr.)
 5. 5. Miejsce rozdziału w całej księdze1. Plany odbudowy muru (rozdziały 1-2)2. Rekonstrukcja (rozdziały 3-7)3. Odnowienie duchowe (rozdziały 7-10)4. Podział terenów mieszkalnych i spis kapłanów i lewitów (rozdziały 11-12)5. Reforma Nehemiasza (rozdział 13)
 6. 6. Struktura rozdziału1. Troska o stan Jerozolimy i Żydów (w.1-2)2. Wiadomośd na temat zburzonych murów, bram i pohaobionego ludu (w.3)3. Reakcja Nehemiasza – post i modlitwa (w. 4)4. Treśd modlitw Nehemiasza (w.5-11)
 7. 7. 1. Troska o stan Jerozolimy i Żydów(1) Słowa Nehemiasza, syna Chakaliasza: Gdy wmiesiącu Kislew roku dwudziestego przebywałemw twierdzy Susa,(2) przyszedł jeden z moich braci, Chanani, a z nimniektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy oocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, i oJeruzalem.
 8. 8. 2. Wiadomośd na temat ludu i miasta(3) A oni rzekli do mnie: Ci pozostali, którzyprzeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszymokręgu w wielkiej biedzie i pohaobieniu; wszakmur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramyspalone ogniem.
 9. 9. 3. Reakcja Nehemiasza: post i modlitwa (4) A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakad, i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios
 10. 10. 4. Treśd modlitw Nehemiasza a. Wysławianie imienia Bożego(5) tymi słowy: Ach, Panie, Boże niebios! JesteśBogiem wielkim i strasznym, który dotrzymujeprzymierza i okazuje łaskę tym, co go miłują iprzestrzegają jego przykazao.
 11. 11. 4. Treśd modlitw Nehemiasza b. Prośba o wysłuchanie modlitwy(6) Niechaj twoje ucho będzie uważne, a twojeoczy otworzą się, aby wysłuchad modlitwy twegosługi, którą ja zanoszę teraz do ciebie dniem i nocąza synów Izraela…
 12. 12. 4. Treśd modlitw Nehemiasza c. Wyznanie grzechu i gotowośd na karę(6)…za synów Izraela, sługi twoje, oraz wyznaniagrzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmywobec ciebie; także ja i dom mojego ojcazgrzeszyliśmy.(7) Niecnie postąpiliśmy wobec ciebie: nieprzestrzegaliśmy przykazao i ustaw, i praw, jakienadałeś Mojżeszowi, swemu słudze.(8) Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi,swemu słudze, powiadając: Jeżeli wy popełniciewiarołomstwo, Ja rozproszę was pomiędzy ludami.
 13. 13. 4. Treśd modlitw Nehemiasza d. Powołanie się na obietnicę(9) Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecieprzestrzegad moich przykazao i spełniad je, tochodby wasi rozproszeni byli na kraocu niebios, istamtąd ich zbiorę, i sprowadzę na miejsce, któreobrałem na mieszkanie dla mego imienia.(10) Bod oni są twoimi sługami i twoim ludem,który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swojąręką,
 14. 14. 4. Treśd modlitw Nehemiasza e. Cel modlitwy (prośba Nehemiasza)(11) ach, Panie! Niechaj twoje ucho będzieuważne na modlitwę twego sługi i modlitwętwoich sług, pragnących uczcid twoje imię. Spraw,proszę, aby poszczęściło się dziś twemu słudze iokaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Byłembowiem podczaszym królewskim.
 15. 15. 5. Wnioski a. Możemy byd świątynią Bożą„(37) Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddałducha.(38) Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje,od góry aż do dołu.(39) A widząc to setnik, który stał naprzeciwkoniego, że tak oddał ducha, rzekł: Zaprawdę, tenczłowiek był Synem Bożym.” Ew. Marka 15:37-39
 16. 16. 5. Wnioski a. Możemy byd świątynią Bożą„(16) Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście iże Duch Boży mieszka w was?(17) Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczyBóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wynią jesteście.” 1 Koryntian 3:16-17
 17. 17. 5. Wnioski a. Możemy byd świątynią Bożą„(16) Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście iże Duch Boży mieszka w was?(17) Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczyBóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wynią jesteście.” 1 Koryntian 3:16-17
 18. 18. 5. Wnioski b. Bóg jest naszą ochroną„(3) Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniemmoim, Bóg mój opoką moją, na której polegam.Tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warowniąmoją.” Psalm 18:3
 19. 19. 5. Wnioskic. Bóg odpowie na nasze modlitwy, jeśli szukamy Jego woli„Taka zaś jest ufnośd, jaką mamy do niego, iż jeżeliprosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas.” 1 Jana 5:14
 20. 20. 5. Wnioskia. Możemy byd świątynią Bożąb. Bóg jest naszą ochronąc. Bóg odpowie na nasze modlitwy, jeśli szukamyJego woli

×