Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Demo concept & layout for iSpace's program flyer kit

Client: iSpace
Industry: Education

Category: POSM
Type: Flyer kit

Service inquiries: Pham Vu Hoang Quan | 0120 459 9099 | quanthy.advertising@yahoo.com

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Demo concept & layout for iSpace's program flyer kit

 1. 1. NỘI DUNG ĐÀO TẠO – CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN MÔNChương trình học Chứng chỉ, chứng nhận đạt đượcLàm chủ máy tính đồ họa● Ứng dụng tin học văn phòng● Thiết lập hệ thống mạng Chứng nhận kỹ năng sử dụng● Công nghệ Multimedia tin học văn phòng● Kỹ năng sử dụng thiết bị số (máy ảnh, máy quay phim…)Kỹ năng sử dụng phầm mềm đồ họađa truyền thông Chứng nhận sử dụng thành thạo● Adobe Photoshop / Illustrator / InDesign● CorelDraw phần mềm đồ họa đa truyền thông● Adobe Flash / Premiere / DirectorThiết kế đồ họa với tư duy marketing● Marketing và tư duy thương hiệu Chứng nhận ý tưởng thiết kế sản phẩm phù hợp● Ứng dụng mỹ thuật trong đồ họa● Tư duy và ý tưởng sáng tạo thiết kế Chứng nhận sản phẩm thiết kế sáng tạo● Xây dựng kịch bản quảng cáo, tổ chức sự kiệnNâng cao giá trị với nhà tuyển dụng● Kỹ năng làm việc trong môi trường thiết kế Chứng nhận kỹ năng làm việc tại doanh nghiệp● Giao lưu với doanh nhân thành đạt, nổi tiếng Chứng nhận TOEIC 350● Tiếng anh giao tiếp TOEIC 350● Thực hiện dự án theo yêu cầu doanh nghiệp BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀChương trình học Chứng chỉ, chứng nhận đạt đượcLàm chủ máy tính đồ họa● Ứng dụng tin học văn phòng● Thiết lập hệ thống mạng Chứng nhận kỹ năng sử dụng● Công nghệ Multimedia tin học văn phòng● Kỹ năng sử dụng thiết bị số (máy ảnh, máy quayphim…) thiết bị số (máy ảnh, máy quay phim…)Kỹ năng sử dụng phầm mềm đồ họađa truyền thông Chứng nhận sử dụng thành thạo● Adobe Photoshop / Illustrator / InDesign phần mềm đồ họa đa truyền thông● CorelDraw● Adobe Flash / Premiere / DirectorNâng cao giá trị với nhà tuyển dụng Chứng nhận kỹ năng làm việc tại doanh nghiệp● Kỹ năng làm việc trong môi trường thiết kế● Giao lưu với doanh nhân thành đạt, nổi tiếng Chứng nhận TOEIC 250● Tiếng anh giao tiếp TOEIC 250 BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ● Thực hiện dự án theo yêu cầu doanh nghiệp
 2. 2. NỘI DUNG ĐÀO TẠO – CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN MÔN Chứng chỉ, chứng nhậnHK Tên môn học, Modun đạt được ● Nguyên lý kế toán ● Soạn thảo văn bản ● Tin học căn bản ● Thương mại điện tử Chứng nhận MOSHK I ● Kinh tế vĩ mô ● Nghiệp vụ giao dịch (Microsoft Office Specialist) ● Tài chính tiền tệ ● Chuyên đề MOS ● Tin học văn phòng ● TOEIC 2 ● Ngân hàng TW và chính sách tiền tệ ● Nghiệp vụ ngân hàng thương mại ● Thẩm định dự án đầu tưHK I ● Kế toán ngân hàng ● Thực hành nghiệp vụ Chứng nhận nghiệp vụ giao dịch giao dịch ● Tài chính doanh nghiệp ● Chuyên đề giao dịch ● Luật các tổ chức tín dụng viên, Kiến tập ● TOEIC 3 ● Thị trường ngoại hối ● Nguyên lý và TH bảo hiểm ● Phân tích tài chính ● Thẩm định tín dụng doanh nghiệpHK III Chứng chỉ B Tin học quốc gia ● Thị trường chứng khoán ● Quản trị rủi ro tài chính ● Thanh toán quốc tế và ● Chuyên đề phần mềm trong nước chuyên dụng hàng ● TOEIC 4 ● Chính trị ● Mô phỏng nghiệp vụ thanh ● Pháp luật toán quốc tếHK IV ● Phân tích và đầu tư CK ● Thực hành phân tích CK Chứng nhận nghiệp vụ tín dụng ● TOIEC 5 ● Chuyên đề Nghiệp vụ tín ● Phát triển kỹ năng mềm dụng - Kiến tập ● Giáo dục thể chất Chứng nhận TOEIC 350 ● Môn thi Chính trị ● Giáo dục quốc phòngHK V ● Môn thi Lý thuyết nghề BẰNG CHỨNG NHẬN ● Thực tập tốt nghiệp ● Bảo vệ tốt nghiệp CAO ĐẲNG NGHỀ ● Đồ án tốt nghiệp CĐN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ Chứng chỉ, chứng nhậnHK Tên môn học, Modun đạt được ● TOEIC 1 ● Tin học văn phòng ● Nguyên lý kế toán ● Soạn thảo văn bản Chứng nhận MOSHK I ● Tin học căn bản ● Thương mại điện tử (Microsoft Office Specialist) ● Kinh tế vĩ mô ● Chuyên đề MOS ● Tài chính tiền tệ ● TOEIC 2 ● Ngân hàng TW và chính sách tiền tệ ● Nghiệp vụ ngân hàng thương mại ● Thẩm định dự án đầu tưHK I ● Kế toán ngân hàng ● Thực hành nghiệp vụ Chứng nhận nghiệp vụ giao dịch giao dịch ● Tài chính doanh nghiệp ● Chuyên đề giao dịch ● Luật các tổ chức tín dụng viên, Kiến tập ● TOEIC 3 ● Nguyên lý và TH bảo hiểm ● Giáo dục quốc phòng Chứng chỉ B Tin học quốc gia ● Thẩm định tín dụng ● Thực tập tốt nghiệp ● Đề án tốt nghiệp TCN Chứng nhận TOEIC 250HK III ● Thị trường chứng khoán ● Môn thi Chính trị ● Chính trị ● Môn thi Lý thuyết nghề BẲNG TỐT NGHIỆP ● Pháp luật ● Bảo vệ tốt nghiệp TRUNG CẤP NGHỀ ● Giáo dục thể chất
 3. 3. NỘI DUNG ĐÀO TẠO – CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN MÔN Chứng chỉ, chứng nhậnHK Tên môn học, Modun đạt được ● TOEIC 1 ● Tin học văn phòng ● Nguyên lý kế toán ● Phát luật thuế Chứng nhận MOSHK I ● Tin học căn bản ● Kế toán tài chính (Microsoft Office Specialist) ● Kinh tế vĩ mô ● Chuyên đề MOS ● Tài chính tiền tệ ● TOEIC 2 ● Quyết toán thuế Chứng nhận kỹ năng sử dụng ● Luật kinh tế ● Chuyên đề phần mềm phẩn mềm kế toán MISA ● Kế toán giá thànhHK I kế toán - MISA ● Soạn thảo văn bản ● Chuyên đề Kê khai thuế Chứng nhận kỹ năng thực hành ● Kế toán thương mại Kiến tập kê khai thuế dịch vụ ● TOEIC 3 ● Kế toán tin học ● Thanh toán quốc tế và Chứng chỉ B Tin học quốc gia ● Kế toán sổ sách - chứng từ trong nướcHK III Chứng nhận kỹ năng sử dụng ● Tài chính doanh nghiệp ● Chuyên đề phẩn mềm - ASOFT phần mềm kế toán ASOFT ● Lập báo cáo tài chính - MS Excel ● TOEIC 4 ● Kiểm toán Phát triển kỹ năng mềm Chứng nhận kỹ năng phân tích ● Kế toán quản trị ●HK IV báo cáo tài chính và quyết toán ● Kế toán thuế ● Chính trị thuế ● TOEIC 5 ● Pháp luật ● Giáo dục thể chất Chứng nhận TOEIC 350 ● Môn thi Chính trị ● Giáo dục quốc phòngHK V ● Môn thi Lý thuyết nghề BẰNG CHỨNG NHẬN ● Thực tập tốt nghiệp ● Bảo vệ tốt nghiệp CAO ĐẲNG NGHỀ ● Đồ án tốt nghiệp CĐN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ Chứng chỉ, chứng nhậnHK Tên môn học, Modun đạt được ● TOEIC 1 ● Tin học văn phòng ● Nguyên lý kế toán ● Phát luật thuế Chứng nhận MOSHK I ● Tin học căn bản ● Kế toán tài chính (Microsoft Office Specialist) ● Kinh tế vĩ mô ● Chuyên đề MOS ● Tài chính tiền tệ ● TOEIC 2 ● Quyết toán thuế Chứng nhận kỹ năng sử dụng ● Luật kinh tế ● Chuyên đề phần mềm phẩn mềm kế toán MISA ● Kế toán giá thànhHK I kế toán - MISA ● Soạn thảo văn bản ● Chuyên đề Kê khai thuế Chứng nhận kỹ năng thực hành ● Kế toán thương mại Kiến tập kê khai thuế dịch vụ ● TOEIC 3 ● Giáo dục thể chất ● Kế toán tin học ● Giáo dục quốc phòng Chứng chỉ B Tin học quốc gia ● Kế toán sổ sách - chứng từ ● Thực tập tốt nghiệp Chứng nhận TOEIC 250HK III ● Thanh toán quốc tế và ● Đề án tốt nghiệp TCN trong nước ● Môn thi Chính trị BẲNG TỐT NGHIỆP ● Chính trị ● Môn thi Lý thuyết nghề TRUNG CẤP NGHỀ ● Pháp luật ● Bảo vệ tốt nghiệp
 4. 4. NỘI DUNG ĐÀO TẠO – CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN MÔN Chứng chỉ, chứng nhậnHK Tên môn học, Modun đạt được ● TOEIC 1 ● Tin học văn phòng ● Tin học căn bản ● Mạng căn bản Chứng nhậnHK I ● Toán rời rạc ● Xử lý sự cố phần mềm Bác Sĩ Máy Tính Thực Hành ● Phần cứng máy tính ● Thực tập LAP BSMT ● Chuyên đề BSMT, Kiến tập ● TOEIC 2 ● Thiết kế website ● Kỹ thuật lập trình ● Cấu trúc dữ liệu vàHK I ● Cơ sở dữ liệu giải thuật ● Quàn trị mạng ● Lập trình hướng đối tượng ● Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ● TOEIC 3 ● Phân tích thiết kế hệ thống ● Xây dựng ứng dụng .NET thông tin ● Phát triển ứng dụng nguồn mở Chứng nhận MCTS ● Công nghệ lập trình . NETHK III ● Quản trị CSDL ● Kiểm chứng phần mềm Chứng nhận Triển khai và vận ● Công nghệ phần mềm ● Chuyên đề MCTS.NET - hành phần mềm Quản Trị Framework Designing Doanh Nghiệp ● Hệ điều hành Linux and Developing Windows ● Chuyên để triển khai phần Application mềm QTDN - Kiến tập ● TOEIC 4 ● Nghiệp vụ MIS ● Quản lí dự án phần mềm ● Phát triển ứng dụng SOA. ● Phát triển kỹ năng mềm Chứng nhận PRO.NETHK IV NET ● Chuyên đề PRO.NET - Framework Designing Chứng nhận xây dựng hệ thống ● Phát triển Web ASP.NET thông tin Quản trị Doanh Nghiệp and Developing ● Ngôn ngữ Java Enterprise Application ● Phát triển Web PHP ● TOEIC 5 ● Giáo dục thể chất ● Môn thi Chính trị Chứng nhận TOEIC 350HK V ● Giáo dục quốc phòng ● Môn thi Lý thuyết nghề BẰNG CHỨNG NHẬN ● Thực tập tốt nghiệp ● Bảo vệ tốt nghiệp CAO ĐẲNG NGHỀ ● Đồ án tốt nghiệp CĐN
 5. 5. NỘI DUNG ĐÀO TẠO – CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN MÔN Chứng chỉ, chứng nhậnHK Tên môn học, Modun đạt được ● TOEIC 1 - 5 Chứng nhậnHK I ● Phần cứng máy tính Bác Sĩ Máy Tính Thực Hành ● Xử lí sự cố phần mềm ● Chuyên đề hệ thống cáp Chứng nhận ● Chuyên đề BSMT - Kiến tập Nexans Hệ thống cáp nối NexansHK II ● Triển khai ứng dụng mạng ● Kỹ thuật thi công mạng ● Chuyên đề Network + Chứng nhận Network + ● Triển khai an toàn mạng Chứng nhận Bác sĩ hệ thống mạng ● Quản trị mạng LinuxHK III ● Hoạch định và phát triển ● Chuyên đề MCSA Chứng nhận MCSA (MCITP SA) môi trường mạng ● Thiết kế Web ● Chuyên đề BSHT Chứng nhận MCSE (MCITP EA) ● Hoạch định và phát triển ● Xây dựng hệ thống anHK IV Chứng nhận CCNA ứng dụng mạng ninh mạng - Firewall ● Xây dựng hạ tầng mạng ● Phát triển kĩ năng mềm Chứng nhận CCNSP - Cyberoam ● Chuyên đề MCSE ● Chuyên đề bảo mật Chứng nhận TOEIC 350 ● Quản trị sự cố hệ thống CyberoamHK V BẰNG CHỨNG NHẬN mạng ● Chuyên đề CCNA ● Quản lý dự án CNTT ● Đồ án tốt nghiệp CAO ĐẲNG NGHỀ CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ Chứng chỉ, chứng nhậnHK Tên môn học, Modun đạt được ● TOEIC 1 - 3 Chứng nhậnHK I ● Phần cứng máy tính Bác Sĩ Máy Tính Thực Hành ● Xử lý sự cố phần mềm ● Quản trị môi trường mạng Chứng nhận ● Chuyên đề BSMT - Kiến tập ● Chuyên đề hệ thống cáp Hệ thống cáp nối NexansHK II ● Kỹ thuật thi công mạng Nexans Chứng nhận Network + Chứng nhận Bác sĩ hệ thống mạng ● Triển khai ứng dụng mạng ● Hoạch định và phát triển Chứng nhận TOEIC 250 ● Chuyên đề Network + ứng dụng mạngHK III Chứng nhận MCSA (MCITP SA) ● Triển khai an toàn mạng ● Chuyên đề MCSA ● Đồ án tốt nghiệp BẲNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ CHÍNH QUY
 6. 6. HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNHđào tạo gắn liền với việc làm
 7. 7. BACHELOR ĐẠI HỌC 1 - 1.5 năm 1.5 - 2 năm ADVENCED DIPLOMA CAO ĐẲNG 1 năm NGHỀ 1 nămDIPLOMA 2.5 năm TRUNG CẤP NGHỀ 2 năm 1.5 năm THPT 4 năm 2 năm THCS

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Client: iSpace Industry: Education Category: POSM Type: Flyer kit Service inquiries: Pham Vu Hoang Quan | 0120 459 9099 | quanthy.advertising@yahoo.com

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

791

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

2

Befehle

Downloads

6

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×