Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

کتابچه مدیریت پروژه در اپلیکیشن ساز پازلی

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
کتابچه مدیریت پروژه در اپلیکیشن ساز پازلی
کتابچه مدیریت پروژه در اپلیکیشن ساز پازلی
کتابچه مدیریت پروژه در اپلیکیشن ساز پازلی
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 49 Anzeige

کتابچه مدیریت پروژه در اپلیکیشن ساز پازلی

Herunterladen, um offline zu lesen

راهنمای کاربردی و سریع مدیریت پروژه که با مطالعه آن می‌توانید با کسب یک نمای کلی از این دانش، اطلاعات بنیادین و کافی را برای به کاربستن آن دریافت کنید.

تعریف درست پروژه چیست و چه تفاوتی با فرآیند دارد؟
اشتباهات زیرساختی در تدوین یک پروژه چه هستند؟
متدولوژی‌های برتر در مدیریت پروژه کدامند؟
کدام رویکرد برای سازمان ما مناسب‌تر است؟
ساختار شکست کار(WBS) چیست؟
اصول درست هدف‌گذاری با کمک روش اسمارت (S.M.A.R.T) کدامند؟
نمودار گانت (Gantt Chart) چیست؟

این کتابچه برای چه کسانی مفید است؟
کتابچه‌ی مدیریت پروژه حاضر از یک نیاز برخواسته است و برای استفاده تمامی افرادی نوشته‌شده است که نقشی در یک پروژه‌ ایفا می‌کنند و نیاز به افزایش دانش خود‌ در این حوزه دارند. کتابچه‌ی حاضر سرریز دانشی است که از نتیجه تحقیقات تیم پشتیبانی پازلی ایجاد شده است. هدف از تهیه این کتابچه ساخت منبعی بود که بتواند در حداقل زمان ممکن، حیاتی‌ترین و کاربردی‌ترین اصول مدیریت پروژه را بدون فوت وقت به خواننده منتقل کند.

راهنمای کاربردی و سریع مدیریت پروژه که با مطالعه آن می‌توانید با کسب یک نمای کلی از این دانش، اطلاعات بنیادین و کافی را برای به کاربستن آن دریافت کنید.

تعریف درست پروژه چیست و چه تفاوتی با فرآیند دارد؟
اشتباهات زیرساختی در تدوین یک پروژه چه هستند؟
متدولوژی‌های برتر در مدیریت پروژه کدامند؟
کدام رویکرد برای سازمان ما مناسب‌تر است؟
ساختار شکست کار(WBS) چیست؟
اصول درست هدف‌گذاری با کمک روش اسمارت (S.M.A.R.T) کدامند؟
نمودار گانت (Gantt Chart) چیست؟

این کتابچه برای چه کسانی مفید است؟
کتابچه‌ی مدیریت پروژه حاضر از یک نیاز برخواسته است و برای استفاده تمامی افرادی نوشته‌شده است که نقشی در یک پروژه‌ ایفا می‌کنند و نیاز به افزایش دانش خود‌ در این حوزه دارند. کتابچه‌ی حاضر سرریز دانشی است که از نتیجه تحقیقات تیم پشتیبانی پازلی ایجاد شده است. هدف از تهیه این کتابچه ساخت منبعی بود که بتواند در حداقل زمان ممکن، حیاتی‌ترین و کاربردی‌ترین اصول مدیریت پروژه را بدون فوت وقت به خواننده منتقل کند.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

×