Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Master en Catàlisi Avançada i Modelització Molecular

Info empreses

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Master en Catàlisi Avançada i Modelització Molecular

 1. 1. Master in Advanced Catalysis and Molecular ModellingSustainable CatalysisMACMoM
 2. 2. • Col·laboracions entre els grups de recerca teòrics i experimentals del Dept. deQuímica de la UdG• Col·laboracions entre els grups de recerca teòrics i experimentals del Dept. deQuímica de la UdG i empreses del sector químic, farmacèutic, biotecnològic ialimentari.• Tesis doctorals conjuntesEl nou Institut de Química Computacional i Catàlisi: PrecedentsIQCMACMoM
 3. 3. MACMoMEl nou Institut de Química Computacional i Catàlisi•L’Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) de la Universitat de Girona, neix el juny de2012 a partir de la fusió de lInstitut de Química Computacional (IQC), el grup de recerca deQuímica Bioinorgànica i Supramolecular (QBIS) i la unitat dinvestigació de Metalls de Transició enSíntesi Orgànica (METSO).•El denominador comú de la recerca del nou IQCC és la catàlisi homogènia sostenible, abordadades dels laboratoris experimental i computacional al mateix temps i de forma coordinada.•Els processos industrials basats en catàlisi per metalls de transició estan àmpliamentestablerts en reaccions dhidrogenació, oxidació, acoblament creuat, etc. El 90% de tots elsproductes químics produïts, involucren catalitzadors en alguna etapa del procés de la sevafabricació•La química computacional per altra banda ha evolucionat en les últimes dècades fins a tenir unpaper crucial com a company de la química experimental de laboratori (disseny, interpretació ipredicció de resultats dels experiments). En els darrers anys, moltes indústries, sobretotfarmacèutiques i de derivats del petroli, s’han adonat del potencial del modelatge molecular, i peraixò han incorporat químics computacionals en els seus equips de recerca.•El potencial paper que molts químics amb formació en química experimental i computacionaldesenvoluparan a la indústria química en els propers anys demostra la necessitat de formarprofessionals en aquest camp de la química, motiu pel qual des de l’IQCC s’ha endegat el Màsteren Catàlisi Avançada i Modelització Molecular.
 4. 4. La Recerca multidisciplinar a l’IQCCCatàlisi dirigida aSíntesi Orgànica(Farmacèutics, Polímers,Cosmètics, Fragàncies,Additius alimentaris)BiomolèculesNoves fonts d’EnergiaMACMoMTècniquesEspectroscòpiquesi CromatogràfiquesMecanismesde ReaccióSimulacionsComputacionalsOptimització deProcessosValoritzacióiTransferènciade Tecnologia
 5. 5. Master in Advanced Catalysis and Molecular Modelling•Dins de lestratègia del nou IQCC hi ha el compromís de traslladar la investigaciómés recent en catàlisi sostenible als futurs químics del nostre país.•Aquest Màster pren l’eix vertebrador de la catàlisi i estructura el pla destudis ambuna doble vessant formativa: laplicació de la catàlisi orientada al desenvolupamentde nous processos sostenibles en síntesi química, i la química computacionalespecialment aplicada a entendre i millorar aquests nous processos.•El coneixement en detall del mecanisme de reacció dels processos sintètics ésfonamental per poder-los optimitzar i fer-los més sostenibles. Aquesta dobleorientació permet abordar l’estudi del mecanisme de les reaccions tant des dellaboratori experimental com des de les respectives simulacions per ordinador.•El màster proporcionarà als estudiants les competències necessàries per afrontarel disseny de noves síntesis de productes basats en processos catalitzats permetalls de transició, integrant les rutes sintètiques més innovadores.•La importància de la catàlisi queda palesa amb la concessió dels Nobel de Químicaels anys 2005, 2007 i 2010. En aquest Màster sestudiarà els fonaments daquestadisciplina, i es posaran les bases per dirigir als estudiants cap a la recerca demetodologies de catàlisi sostenibles, més eficients i econòmiques.MACMoM
 6. 6. Nom del màster Master in Advanced Catalysis and Molecular ModellingÀmbit QuímicaTipus Mixt (professional i recerca)Durada 60 ECTS (curs acadèmic)Calendari i horari Anual (d’octubre a juny ) - Matins i/o tardesRègim i modalitat Temps complet (Presencial)Idiomes dimpartició Anglès (100%)Requeriment d’idioma Nivell avançat B2 (B2.1) del Marc Europeu Comú de referènciaDades generalsMACMoMPersones de ContacteDr. Pedro Salvador (Coordinador)Dr. Xavi RibasDr. Anna Pla•Impulsat i organitzat per l’Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC)•S’impartirà als espais de la Facultat de Ciències i al Parc Científic i Tecnològic de la UdG
 7. 7. A qui va dirigit?A graduats en Química que volen aprofundir i especialitzar-se en la catàlisi sostenible des delpunt de vista experimental i de modelatge.També poden accedir els graduats en Farmàcia, Bioquímica, Biotecnologia, Enginyeria Química oCiències dels Materials sempre que acreditin una formació en Química Orgànica, Termodinàmicai Cinètica Química equivalent a la que proporcionen les assignatures obligatòries del grau deQuímica.Continguts més enllà de la catàlisi:• Química orgànica• Química inorgànica• Química física• Química organometàl·lica• Química bioinspirada• Química computacional• Altres àrees: bioquímica, energia, ...MACMoM
 8. 8. Objectius del màster• Dotar als estudiants dun coneixement profund de la química catalítica, daplicació tant enlàmbit de la recerca com en l’industrial.• Els coneixements en catàlisi homogènia permeten laplicació dels mateixos a la resta deprocessos de química sintètica, des de la química orgànica a la inorgànica, passant per laquímica organometàl·lica i bioinorgànica.• De la mateixa manera, els coneixements en química computacional sobre la seva aplicació alestudi de lestructura dels catalitzadors i el mecanisme de reaccions catalítiques permeten laseva extrapolació a pràcticament qualsevol àmbit• Cal destacar lús exclusiu de lidioma anglès en aquest Màster. Aquest fet permet unconeixement de la terminologia al voltant de la química catalítica per al seu ús en entornsinternacionals. Així mateix els estudiants hauran de ser plenament competents en aquestallengua tant a nivell oral com a escrit a la finalització del Màster.MACMoM
 9. 9. Sortides professionalsLa formació de professionals especialitzats en catàlisi sostenible és una creixentdemanda per part de la Indústria Química. La síntesi de nous catalitzadors i eldesenvolupament de millors processos catalítics, més eficients i sostenibles, estàesdevenint un factor diferencial estratègic per a moltes empreses que voleninnovar en els seus processos de producció creant productes més sostenibles,econòmics i respectuosos amb el medi ambient satisfent així les demandes d’unmercat cada cop més sensibilitzat i exigent amb l’origen i la naturalesa delsproductes que consumeix.Àrees professionals:• RECERCA: Tesi doctoral als grups de recerca de l’IQCC (QTC, QBIS i METSO).• DESENVOLUPAMENT i INNOVACIÓ: Departaments de R+D+i de CentresTecnològics i d’empreses químiques, farmacèutiques, biotecnològiques,cosmètiques, etc.MACMoM
 10. 10. Pla d’estudisNom Mòdul ECTS Tipus Mòdul SemestreA1. FundamentalsA1.1 Fundamentals of CatalysisA1.2 Fundamentals of Computational Chemistry12 Obligatori PrimerA2. Integrated Theoretical-Experimental LaboratoriesA2.1 Structural and Spectroscopic CharacterizationA2.2 Reaction Mechanisms12 Obligatori Primer i SegonA3. Scientific Communication and Technology Transfer 6 Obligatori Primer i SegonA4. Challenges in Modern Organic Synthesis 6 Obligatori PrimerB1. New Concepts in CatalysisB1.1 Sustainable CatalysisB1.2 Catalysis for Energy Production8 Optatiu SegonB2. Advanced Experimental Techniques 4 Optatiu SegonB3. Computational Techniques and Programming 4 Optatiu SegonB4. Design and Simulation of Bioactive Molecules 4 Optatiu SegonB5. Excited States and Photochemistry 4 Optatiu SegonB6. New Tools for Chemical Bonding Analysis 4 Optatiu SegonB7. External Practices in Industry 8 Optatiu SegonC. Master Final Work 12 Obligatori SegonMACMoM
 11. 11. Per més informació consulteu la normativa de pràctiques externescurriculars de graus i màstersPràctiques en empresesMACMoM• Treball de fi de Màster + pràctiques a l’empresaFins a 600 hores o 6 mesosEs pot dur a terme parcialment a les instal·lacions de l’IQCC.Període Segon Semestre (a partir del 15 de Febrer)Tutorització Co-tutorització (Empresa i UdG)Pla de treball El proposat per l’empresa i el tutorQuè cal fer?Proposar un projecte abans del 7 de SetembreEls estudiants pre-inscripts podran sol·licitar plaçaLa empresa escull candidat (pot quedar desert) abans delperiode de matriculació (15 Setembre)Abans decomençarCal formalitzar un conveni marc entre la empresa i la UdG.http://www.udg.edu/tabid/17329/default.aspx
 12. 12. Instal·lacions al Parc Tecnològic de la UdGSolvent PurificationFlashChromatographySystemN2 Glove-boxes N2-Vaccum linesMACMoM
 13. 13. UV-Vis / Cryostat (-100 to +100 ºC)GC-MS / HPLC-MSExact mass MS-TOF / Cryospray(-100 ºC to +100 ºC)ATR-InfraRedPhotochemical reactorLED / Gas Evolution-ConsumptionMACMoMInstal·lacions al Parc Tecnològic de la UdG
 14. 14. HPLCs Solvent PurificationMACMoMInstal·lacions a la Facultat de Ciències de la UdG
 15. 15. HPLCMicrowaveLyophilizerPeptide synthesizerMACMoMInstal·lacions a la Facultat de Ciències de la UdG
 16. 16. NMR 400 MHz, 300 MHz( -80 ºC / +100 ºC )X-Ray Diffractometer( -150ºC / +25 ºC )Elemental Analyzer(C, H, N, S)Altres recursos a què tenim accésServeis Tècnics de Recerca (STR) - Parc Científic i Tecnològic de la UdGMACMoM
 17. 17. Instal·lacions – Modelització Molecular30 dual-core Xeon/OpteronTOTAL: 60 coresTres generacions de clusters de PC’s per a supercomputació i simulacióHPCCHPIQCBeta12 dual-core +quad-core OpteronTOTAL: 72 cores24 dual-socket hexa-coreParallel environmentTOTAL: 288 coresMACMoM
 18. 18. Altres recursos a què tenim accés48,448 Intel Sandy Bridgeprocessors3,028 nodesMore than 94 TB of main memory1.9 PB of disk storage.36th position in the TOP500 list offastest supercomputers in theworld.MARENOSTRUMMACMoM
 19. 19. MACMoM@MACMoMUdGContacteInstitut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC)Dr. Pedro Salvador (Coordinador): pedro.salvador@udg.eduDr. Xavi Ribas: xavi.ribas@udg.eduDr. Anna Pla: anna.pla@udg.eduCampus de MontiliviUniversitat de Girona (UdG)17071 Girona, Catalonia, SpainFax: +34 972 41 83 56Phone: +34 972 41 83 57E-mail: secretaria@iqc.udg.esMACMoM

×