Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Podanie do podstawowej

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 1 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Podanie do podstawowej

  1. 1. PODANIE ……….......................................................... (Imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna) ................................................... .................................................... .................................................... (Adres zamieszkania) Proszę o przyjęcie mojego syna/ mojej córki ............................................................... do klasy ............................ Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przybysławicach. ........................................................................................................................ (drugie imię dziecka) ........................................................................................................................ (data i miejsce urodzenia dziecka) ........................................................................................................................ (imiona rodziców/ prawnych opiekunów) ........................................................................................................................ (numer PESEL dziecka) ........................................................................................................................ (adres zameldowania dziecka) ........................................................................................................................ (numer telefonu) ......................................................................................................................... (miejsce pracy rodziców/ prawnych opiekunów, telefon kontaktowy) ......................................................... Podpis rodzica/ prawnego opiekuna ……………….......... Miejscowość, data

×