Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļa

Centre for Public Policy PROVIDUS
Centre for Public Policy PROVIDUSCentre for Public Policy PROVIDUS
Prezentācija sagatavota mentoringa programmas ietvaros projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros
(līg.Nr.IF/2013/1.a/1), ko īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja”’ sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Projektu (līdz)finansē
Eiropas Savienība. Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts
budžeta līdzekļiem. Prezentācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par mentoru programmas saturu atbild
biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”.
Mentoringa programma.
Projektu vadība. 2.daļa
Agnese Lešinska, juriste
Nodarbības mērķis/aim of the
workshop
Uzzināt (find out):
1) kā problēmu transformēt mērķī (how to
define aim (or goal) of the project)
2) kā apzināt ieinteresētās puses (who are
stakeholders?)
Problēmas koks/Problem tree
Consequences
Main
problem
Causes
Projekta mērķu izstrāde/Aim of the
project
• Projekta mērķis ir POZITĪVS rezultāts, kuru
vēlamies sasniegt/What we would like to
achieve?
• Atrisinot problēmu
Problēma
Problem
MĒRĶIS
Aim
Projekta mērķis/aim of the project
• Nosaka KO vēlamies sasniegt/panākt/mainīt
(What we want to change/reach/influence)
• Ne visi mērķi ir izpildāmi, izvēlieties tādus, kas IR
izpildāmi
(Not all goals are easy to reach, find those you can)
• Mērķus realizējam ar uzdevumiem
(Aims can be reached by performing real actions)
Kā noteikt projekta mērķus? Aim of
the project should be..
SMART likums
• Specific – mērķis ir konkrēts
• Measurable - izmērāms
• Achievable – sasniedzams $ ietvaros
• Realistic /relevant – iespējams
• Timed – sasniedzamam noteiktā laikā
Problēma transformējās mērķī!!!!
•Mērķis/aimProblēma
Problem
• Skolā ir sistēma kā, kam, kur ziņot
(developed system how to react)
• Skolā ir apmācīts mediators
(Mediator in school)
Vardarbība skolā
Violence in
school
Uzdevums/Task
• Transformējam problēmu mērķī! (Transform
problem into aim)
• No negatīvā uz pozitīvo (from «negative» to
«positive»
10 min
• Pārrunājam 
Plānojot projektu, jāapzina:
Ieinteresētās puses/stakeholders
• interese par konkrēto projektu/interest in
project
• projekts var tās ietekmēt/ they can be
influenced by project activities
• tās var radīt noteiktu iespaidu uz projekta
realizācijas gaitu/they can influence project
activities
Piemērs/example
• Problēma –vardarbība skolā (Problem –
violence in scholl)
• Ieinteresētie? (stakeholders?) – skolotāji
(teachers), skolēni (students), vecāki
(parents)...kas vēl (who else)????
Ieinteresēto pušu
klasifikācija/clasification of stakeholders
1) Galvenie ieinteresētie – paši ietekmīgākie un
nozīmīgākie (Main stakeholders)
2) Mērķgrupa – tie, kuru skar problēma (Target
groups)
3) Citi ieinteresētie – skar, bet netieši (Others)
Uzdevums
1. Sagatavojam sarakstu ar ieinteresētām
personām (prepare a list of stakeholders)
2. Klasificējam pa grupām (classify)
2. Pārrunājam
Uzdevumu noteikšana/tasks or
activities
• Uzdevumi = pienākumi/veicamās darbības
• Tieši vērsti uz mērķu sasniegšanu (aimed to
reach the goal of the project)
• Saistīti ar problēmu (aimed to solve the
problem)
Uzdevumiem jābūt/Activities should
be:
• Reāliem (realistic)
• Atbilstoši spējām/iespējām (achievable)
• Ar precīzi formulētu paredzamo galarezultātu
(measurable)
• Virzās uz projekta mērķi (targeted to reach the
goal)
• Lai risinātu problēmu (targeted to solve the
problem)
Lielā plānošanas matrica
Problēma
Problem
Mērķis
Aim
Uzdevums
Activity
Uzdevums
Activity
Mērķis
Aim
Uzdevums
Activity
Piemērs
Vardarbība
skolā
Skolā ir
sistēma
Apzināt esošās
sistēmas
Izstrādāt
metodoloģiju
Skolā ir
mediators
Apzināt datus
Uzdevumu «skaldīšana»
• Uzdevumi jāsaskalda darbos (activities should be
split into tasks/actions)
Jo smalkāk, jo vieglāk (it will help you):
1) aprēķināt budžetu (to design budget)
2) noteikt cilvēkresursus (to estimate human
resources)
3) noteikt laika grafikus (to prepare time schedule)
4) plānot darbus (to plan actions)
• Taču nevajag iekrist galējībās 
Uzdevumu saskaldīšana
•Darbi/tasks
•Darbi/tasks
Uzdevums
Activity
•Darbi/tasks
•Darbi/tasks
Uzdevums
Activity
Piemērs
• Sazināties ar 3 Rīgas skolām un 3
Liepājas skolām par esošo situāciju
• Satikties ar bērnu tiesību
speciālistiem
Apzināt
esošās
sistēmas
• Apzināt labākās prakses LV
• Noorganizēt diskusiju
skolotājiem/vecākiem, ekspertiem
Izstrādāt
metodoloģiju
Tātad/so..
Mums ir (we have):
• projekta mērķis (aim of the project)
• Uzdevumu saraksts (List of activities)
• Darbu sarakts (list of tasks)
Mums ir apzinātas iesaistītās personas (we have
stakeholders)
Kas tālāk? (Whats next?)
Nākošie soļi plānošanā/next steps
1) Laika grafika izstrāde (time line)
2) Budžeta izstrāde (budget)
3) Riska izvērtējumi (risk analysis)
PALDIES PAR UZMANĪBU!
@providuslv
@agneselesinska
facebook.com/providuslv
agnese.lesinska@providus.lv
providus@providus.lv
+37167039251
PROVIDUS.LV
cietusajiem.lv
socialauznemejdarbiba.lv
democracyoneday.com
dzivotlatvija.lv
korupcijas-c.wikidot.com
1 von 22

Recomendados

Mentoringa programma. Projektu vadība. 3.daļa von
Mentoringa programma.Projektu vadība. 3.daļaMentoringa programma.Projektu vadība. 3.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 3.daļaCentre for Public Policy PROVIDUS
1.1K views38 Folien
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīki von
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīkiLīdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīki
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīkiCentre for Public Policy PROVIDUS
881 views11 Folien
Ievads mentoringa pieejā 2 von
Ievads mentoringa pieejā 2Ievads mentoringa pieejā 2
Ievads mentoringa pieejā 2Centre for Public Policy PROVIDUS
1K views8 Folien
Mentoringa programma. Projektu vadība. 1.daļa von
Mentoringa programma.Projektu vadība. 1.daļaMentoringa programma.Projektu vadība. 1.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 1.daļaCentre for Public Policy PROVIDUS
1.7K views27 Folien
Projektu nedēļa von
Projektu nedēļaProjektu nedēļa
Projektu nedēļaEdgars Bajaruns
7.4K views15 Folien
Projekta izstrāde von
Projekta izstrādeProjekta izstrāde
Projekta izstrādeEdgars Grigorjevs
23K views33 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Prezentācija par projektu vadību von
Prezentācija par projektu vadībuPrezentācija par projektu vadību
Prezentācija par projektu vadībuCentre for Public Policy PROVIDUS
12.5K views30 Folien
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd... von
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd..."Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...Centre for Public Policy PROVIDUS
761 views11 Folien
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļa von
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļaIevads mentoringa pieejā. 1.daļa
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļaCentre for Public Policy PROVIDUS
1K views8 Folien
"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg... von
"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg..."Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg...
"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg...Centre for Public Policy PROVIDUS
1.1K views32 Folien
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva... von
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...Centre for Public Policy PROVIDUS
609 views6 Folien
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva... von
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...Centre for Public Policy PROVIDUS
555 views8 Folien

Was ist angesagt?(10)

Klasiskā un iteratīvā projektu vadīšanas metode - atšķirības un kopīgais von Whiteflo
Klasiskā un iteratīvā projektu vadīšanas metode - atšķirības un kopīgaisKlasiskā un iteratīvā projektu vadīšanas metode - atšķirības un kopīgais
Klasiskā un iteratīvā projektu vadīšanas metode - atšķirības un kopīgais
Whiteflo4.3K views
Projekta plānosana von kriic
Projekta   plānosanaProjekta   plānosana
Projekta plānosana
kriic9.7K views

Similar a Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļa

Ilgtspējīgas attīstības problēmjautājumi un to risinājumi izglītības sistēmas... von
Ilgtspējīgas attīstības problēmjautājumi un to risinājumi izglītības sistēmas...Ilgtspējīgas attīstības problēmjautājumi un to risinājumi izglītības sistēmas...
Ilgtspējīgas attīstības problēmjautājumi un to risinājumi izglītības sistēmas...Latvian National Commission for UNESCO
1K views25 Folien
IM_Prezentācija RTU nodarbībai_Sandra Lāce von
IM_Prezentācija RTU nodarbībai_Sandra LāceIM_Prezentācija RTU nodarbībai_Sandra Lāce
IM_Prezentācija RTU nodarbībai_Sandra LāceIespējamā misija
529 views25 Folien
Novadu izglītības plānošana – rīcība pret pārmaiņām von
Novadu izglītības plānošana – rīcība pret pārmaiņāmNovadu izglītības plānošana – rīcība pret pārmaiņām
Novadu izglītības plānošana – rīcība pret pārmaiņāmnacionalaidentitate
365 views13 Folien
Kvalitatīvs eTwinning projekts von
Kvalitatīvs eTwinning projektsKvalitatīvs eTwinning projekts
Kvalitatīvs eTwinning projektseTwinning Latvia
255 views15 Folien
Pil aktualitaaes von
Pil aktualitaaesPil aktualitaaes
Pil aktualitaaesMaija Kokare
320 views23 Folien
Schoolmed website translation into latvian von
Schoolmed website translation into latvianSchoolmed website translation into latvian
Schoolmed website translation into latvianbudur eleonora
184 views3 Folien

Similar a Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļa(20)

Novadu izglītības plānošana – rīcība pret pārmaiņām von nacionalaidentitate
Novadu izglītības plānošana – rīcība pret pārmaiņāmNovadu izglītības plānošana – rīcība pret pārmaiņām
Novadu izglītības plānošana – rīcība pret pārmaiņām
Schoolmed website translation into latvian von budur eleonora
Schoolmed website translation into latvianSchoolmed website translation into latvian
Schoolmed website translation into latvian
budur eleonora184 views
7. modulis – Lauksaimniecības politikas vadība von ToTCOOPiTech
7. modulis – Lauksaimniecības politikas vadība7. modulis – Lauksaimniecības politikas vadība
7. modulis – Lauksaimniecības politikas vadība
ToTCOOPiTech37 views
Finansejuma piesaiste von kriic
Finansejuma piesaisteFinansejuma piesaiste
Finansejuma piesaiste
kriic1.5K views
"Ilgtspējīgas attīstības un klimata pārmaiņu izglītības jautājumi vispārējās ... von ZalaBriviba
"Ilgtspējīgas attīstības un klimata pārmaiņu izglītības jautājumi vispārējās ..."Ilgtspējīgas attīstības un klimata pārmaiņu izglītības jautājumi vispārējās ...
"Ilgtspējīgas attīstības un klimata pārmaiņu izglītības jautājumi vispārējās ...
ZalaBriviba412 views
Drustu tautskola - Darbs apvienotās klasēs von Konstantins Kiuka
Drustu tautskola - Darbs apvienotās klasēsDrustu tautskola - Darbs apvienotās klasēs
Drustu tautskola - Darbs apvienotās klasēs
Konstantins Kiuka1.4K views
A,Slišāna “Metodes skolēnu uzņēmējspēju veicināšanai” von eTwinning Latvia
A,Slišāna “Metodes skolēnu uzņēmējspēju veicināšanai”A,Slišāna “Metodes skolēnu uzņēmējspēju veicināšanai”
A,Slišāna “Metodes skolēnu uzņēmējspēju veicināšanai”
eTwinning Latvia605 views
LNPVA IT SIG Motivaacija 30.04.2015 von Liva Steinberga
LNPVA IT SIG Motivaacija 30.04.2015LNPVA IT SIG Motivaacija 30.04.2015
LNPVA IT SIG Motivaacija 30.04.2015
Liva Steinberga457 views
Evija klave biss von Sanita
Evija klave bissEvija klave biss
Evija klave biss
Sanita277 views
Evija klave biss von Sanita
Evija klave bissEvija klave biss
Evija klave biss
Sanita211 views
2. modulis - Direktoru lomas izpilde von ToTCOOPiTech
2. modulis - Direktoru lomas izpilde2. modulis - Direktoru lomas izpilde
2. modulis - Direktoru lomas izpilde
ToTCOOPiTech42 views
27.09.2017. vebinārs "eTwinning Skola2030" von eTwinning Latvia
27.09.2017. vebinārs "eTwinning Skola2030"27.09.2017. vebinārs "eTwinning Skola2030"
27.09.2017. vebinārs "eTwinning Skola2030"
eTwinning Latvia1.4K views

Más de Centre for Public Policy PROVIDUS

Do law enforcement agencies have an obligation to communicate? von
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?Centre for Public Policy PROVIDUS
376 views6 Folien
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and... von
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...Centre for Public Policy PROVIDUS
929 views27 Folien
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA... von
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...Centre for Public Policy PROVIDUS
867 views15 Folien
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis von
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķisNoziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis Centre for Public Policy PROVIDUS
4.9K views18 Folien
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis von
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķisNoziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis Centre for Public Policy PROVIDUS
381 views7 Folien
Raising an Effective Watchdog von
Raising an Effective WatchdogRaising an Effective Watchdog
Raising an Effective WatchdogCentre for Public Policy PROVIDUS
755 views17 Folien

Más de Centre for Public Policy PROVIDUS(19)

Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļa