Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Labas un iesaistošas pārvaldes eksperimenti pašvaldību līmenī

449 Aufrufe

Veröffentlicht am

Prezentācija gadskārtējā valststiesību attīstībai Latvijā veltītajā konferencē „Valststiesību diena” 2013.gada 7.novembrī.
Plašāka informācija par pasākumu: http://www.tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/valststiesibu-diena-diskutes-par-pasvaldibu-vietu-un-lomu-izpildvara

Veröffentlicht in: News & Politik
 • Als Erste(r) kommentieren

Labas un iesaistošas pārvaldes eksperimenti pašvaldību līmenī

 1. 1. Sabiedriskās politikas centrs Labas un iesaistošas pārvaldes eksperimenti pašvaldību līmenī Iveta Kažoka, PROVIDUS pētniece Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. 2013.gada 7.novembrī
 2. 2. Laba pārvalde: kas tas ir? • Laba pārvaldība nav tikai tiesību principiem piesaistīta kategorija: tās saturs ir plašāks! • Laba pārvaldība nozīmē arī: – Inovatīvus risinājumus (vecām un jaunām) problēmām; – Pēc iespējas jēgpilnu iedzīvotāju iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā; – Atsaucīgumu, humānu un iejūtīgu attieksmi; – Darba kvalitātes uzlabošanu. Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. 2013.gada 7.novembrī
 3. 3. Laba un iesaistoša pārvalde: par ko vērts padomāt? 1. Varbūt daļu no pašvaldības budžeta var sadalīt kopā ar iedzīvotājiem? 2. Varbūt var izdomāt netradicionālus veidus kā klātienē konsultēties ar iedzīvotājiem? 3. Varbūt iedzīvotāji elektroniski paši var piedāvāt kādas idejas, risinājumus, norādīt uz problēmām pašvaldības darbā? 4. Varbūt ir lietas, ko pašvaldībai nav pašai jādara, bet jāmudina tās cilvēki pašiem rīkoties? Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. 2013.gada 7.novembrī
 4. 4. 1. Līdzdalīgā budžetēšana • Katrā valstī nedaudz atšķiras! Iedzīvotāji sadala daļu no pašvaldības budžeta. • Parasti 4 soļi: 1. 2. 3. 4. Prioritāšu, pārstāvju izvēle; Priekšlikumu formulēšana (palīdzot ekspertiem); Balsošana par konkrētajiem priekšlikumiem; Populārākos pašvaldība ievieš dzīvē. Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. 2013.gada 7.novembrī
 5. 5. Kur līdzdalīgā budžetēšana jau tikusi organizēta? Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. 2013.gada 7.novembrī
 6. 6. 2. Netradicionāli veidi, kā klātienē konsultēties ar iedzīvotājiem Šobrīd populārākās (pasaulē pazīstamākās) ļīdzdalības formas: • • • • • • Pilsoņu panelis; Pilsoņu žūrija; Pilsoņu dialogi; Deliberatīvās aptaujas; Scenāriju izstrādes darbnīcas; Konsensa konferences. Bet arī tradicionālās formas (piemēram, apspriedes par pilsētas plānošanu) var organizēt labāk! Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. 2013.gada 7.novembrī
 7. 7. Elektroniskās konsultēšanās ar iedzīvotājiem • Forums mājaslapā – ne obligāti labākais risinājums; • Better Reykjavik piemērs; • FixMyStreet un tā Latvijas analogi. Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. 2013.gada 7.novembrī
 8. 8. Iedzīvotāji paši piedāvā risinājumus Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. 2013.gada 7.novembrī
 9. 9. 4. Iedzīvotāji rīkojas, pašvaldība palīdz: 1. Padarot pieejamus datus; 2. Līdzfinansējot kādas aktivitātes, ko tālāk veic aktīvisti, nevalstiskās organizācijas; 3. Organizējot/popularizējot interneta ideju vākšanas “talkas” par kādu sabiedriski nozīmīgu tēmu. Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. 2013.gada 7.novembrī
 10. 10. Labs piemērs veiksmīgai aplikācijai (kur šobrīd atrodas mans autobuss (Liepāja)?) Vai nebūtu vēl labāk, ja GPS dati būtu “atvērti”, lai katrs var veidot aplikācijas? Kā Helsinkos? Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. 2013.gada 7.novembrī
 11. 11. Kādēļ gan ko šādu nevarētu organizēt pašvaldības lapā/ar pašvaldības atbalstu? Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. 2013.gada 7.novembrī
 12. 12. Iespējamie izaicinājumi (1): • Datu atvēršana: komercnoslēpumi? Līgumi par datu ekskluzīvu izmantošanu? • Budžeta līdzdalīgas izstrādes iespējas: kā tās saskan ar šobrīdējo budžeta izstrādes normatīvo regulējumu? Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. 2013.gada 7.novembrī
 13. 13. Iespējamie izaicinājumi (2): • Vai likumā nostiprinātās konsultēšanās procedūras nenomāc motivāciju atrast jaunus, efektīvākus veidus kā runāt ar cilvēkiem? • Kā savietot vajadzību pēc labas un iesaistošas pārvaldības eksperimentiem ar salīdzinoši lielo normatīvajos aktos atrunāto procedūru detalizētību, Valsts Kontroles kontroli? Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. 2013.gada 7.novembrī
 14. 14. Latvijas un citu valstu piemēri liecina, ka svarīgākais ir apņemšanās sniegt pēc iespējas labus pakalpojumus iedzīvotājiem – pārējo var atrisināt! Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. 2013.gada 7.novembrī

×