Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

lunchsessie gemeente Enschede over Slimmer Werken

Dit is de presentatie die ik heb gebruikt bij de lunchsessie bij gemeente Enschede over Slimmer Werken. Het gaat over het nieuwe werken en de gevolgen voor het werkveld, de organisatie, de werkplek en de medewerker. Doorspekt met vele diverse voorbeelden.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

lunchsessie gemeente Enschede over Slimmer Werken

 1. 1. Tom Verhoeve 19 mei 2011  Trots  Slimmer werken kan! 
 2. 2. Hallo, AANGENAAM 
 3. 3. www.flickr.com/photos/faceme Iets over mezelf  Studie 
 4. 4. Iets over mezelf  PROVENPARTNERS 
 5. 5. 11 jaar  TOP500 
 6. 6. Bewust delen  CommuniJes  
 7. 7. Wat wij doen  PROVENPARTNERS 
 8. 8. •  Anno 2000 •  10 mensen •  Géén kantoor  Opzet organisaCe  PROVENPARTNERS 
 9. 9. HNW is HOT! 
 10. 10. Er was eens… 
 11. 11. www.flickr.com/photos/criminalintent Of niet? 
 12. 12. www.flickr.com/photos/archeon/  Jagen  Verzamelen 
 13. 13. www.flickr.com/photos/archeon/  Agrarisch  Verbouwen 
 14. 14. www.flickr.com/photos/estherase/ Ambachtelijk   Maken en ruilen 
 15. 15. Lopende band www.flickr.com/photos/kevin_trahar  ProducJviteitsverbetering 
 16. 16. www.flickr.com/photos/stevenfePg/  Rodin Van doen naar denken 
 17. 17. www.flickr.com/photos/environment/  Gaan we te snel?  GeneraJedenken 
 18. 18. www.flickr.com/photos/paulm/ Of niet snel genoeg?  Homo Zappiens 
 19. 19. www.flickr.com/photos/criminalintent 1.  Berlijnse muur – einde koude oorlog 2.  Lancering Netscape – start van visuele www 3.  Workflow soYware – èchte automaJsering 4.  Uploading – op naar een webbased omgeving 5.  Outsourcing – focus op primair proces 6.  Offshoring – samenwerken op afstand 7.  Supply‐chaining ‐ WallMart 8.  Insourcing – UPS  9.  In‐forming – zoeken en vinden 10.  Steroïds – (mobile) devices  Thomas L. Friedman  Alles en iedereen dichtbij 
 20. 20. Werkplek  Van 
 21. 21. www.flickr.com/photos/tntcorporate Werkplek  Naar 
 22. 22. www.flickr.com/photos/mrsmagic Mobiliteit  Van 
 23. 23. Mobiliteit   Naar 
 24. 24. www.flickr.com/photos/artofdreaming  InformaCe  Van 
 25. 25. www.flickr.com/photos/flickerbulb InformaCe  Naar 
 26. 26. Wat betekent dit… VOOR WERK VAN GEMEENTEN 
 27. 27. Buiten Beter 
 28. 28. Open Data 
 29. 29. Open Data 
 30. 30. Rode Kruis  Case 
 31. 31. Wat betekent dit… VOOR DE ORGANISATIE 
 32. 32. Vanuit je talent Individueel (productief en efficiënt) Collectief (heel goed samenwerken met stakeholders) Anytime, anyplace (Her)vinden, samenwerken, delen Info in flow DuurzaamPassend bij de activiteiten Inspirerend Vanuit de missie en doelstellingen Sturing Ruimte Het nieuwe werken kompas 
 33. 33. ,#$-)"##. #$()*%#+&"% !"#$%&#Uitgaven organisaCes 
 34. 34. www.flickr.com/photos/stevenfePg/ HNW is kenniswerk  Van doen naar denken 
 35. 35. www.flickr.com/photos/lazurite Kennis zit in hoofden van mensen 
 36. 36. Kennis = I * EVA Prof. Mahhieu Weggeman 
 37. 37. Dare to share www.flickr.com/photos/ben_grey/  Durf te ontvangen 
 38. 38. www.flickr.com/photos/minister‐president/ En waar deel je het meest? 
 39. 39. www.flickr.com/photos/sharif/  Connect!  and engage  
 40. 40. www.flickr.com/photos/wwworks/ AcCveer je kennis!  CollecJeve intelligenJe 
 41. 41. Rijksoverheid  Case 
 42. 42. digital decade  gaming decade  1991 ‐ 2000  2011 e.v. • Nederland kiest  • Web2.0  voor logisJek en  • Dotcom  • Internet of things  • Serious gaming  kennis   • Het nieuwe  • Breedband  • Einde websites  • Milleniumbug   werken  • Opkomst online  applicaJes  informaJon decade  social decade  1981 ‐ 1990  2001 ‐ 2010  Digitale werkomgeving  in historisch perspecJef 
 43. 43. www.flickr.com/photos/tonz/ Gaat het nog? 
 44. 44. Wat betekent dit… VOOR JOU ALS MEDEWERKER 
 45. 45. Context is content en v.v.  Anders omgaan met informaJe 
 46. 46. Waterschap De Dommel  Case 
 47. 47. Datamining en ‐visualisaCe  Anders omgaan met informaJe 
 48. 48. Ontwikkeling gebruik  Anders omgaan met hardware  
 49. 49. www.flickr.com/photos/duremi/  Filter  Anders omgaan met je (werk)relaJes 
 50. 50. Het is bijna markeCng  Maar dan authenJek 
 51. 51. •  Sociale media te koppelen aan je dagelijkse werkzaamheden   » van nice to have naar need to have; •  Beter omgaan met grote(re) hoeveelheden informaJe   » filters in stelling; •  Vaardigheden om met (vrij) beschikbare tools om te gaan   » digitaliteit; •  Tijdig signaleren van zaken die jouw werkveld raken   » signaal op afroep; •  Beter benuhen van je (onaangeboorde) netwerk   » netwerk in kaart.  Kortom, na afloop ben je in staat slimmer en producJever (samen) te werken met behulp van de sociale media.  Cursus sociale digitale vaardigheden 
 52. 52. Wat betekent dit… VOOR DE WERKPLEK 
 53. 53. •  Digitale TV, TV op mobiel, TV via internet •  Digitale foto, film en muziek •  Online gaming •  Smartphones •  Web 2.0 •  Lifestyle: electronica als mode  Trends in leven 
 54. 54. •  Zoektocht betere balans werken/leven •  Vraag naar thuiswerken •  Onderweg/mobiel werken •  Op andere JjdsJppen werken •  Consumentenmarkt wordt zakelijke markt  Trends in werken 
 55. 55. Digitaal en fysiek…  Deelstoel 
 56. 56. …gaan hand in hand  Layar / Augmented Reality 
 57. 57. www.flickr.com/photos/jrej/  Meerdere opCes mogelijk  QR codes 
 58. 58. •  Zakelijke toepassingen thuis en mobiel/onderweg •  Mix van privé en zakelijke soYware èn hardware •  LocaJe van de data (security, privacy, availability)  Uitdagingen werkplek 
 59. 59. GeneraCe Y eist vooral plezier in het werk fd.weekend zaterdag 14 mei 2011  Paul Smits, HR‐directeur bij Vodafone  Nederland: ‘Het is een drama voor de  ICT‐omgeving! De instelling “bring your  own device” brengt grote  vraagstukken met zich mee op gebied  van privacy en veiligheid. En hoe stem  je met de fiscus een budget af voor al  die privé‐apparatuur?’     HR‐directeur Marc Schonagen van  Heineken valt hem bij: ‘Werknemers  sturen hun werkmail door naar hun  privémail omdat ze dan makkelijker  overal bij kunnen. Levensgevaarlijk  voor de beveiliging van gegevens.’    Bring Your Own 
 60. 60. •  Back to basic  •  Back to core business  "Be personal. Be relevant. Be specific." •  Bring Your Own (device)  Focus! 
 61. 61. www.flickr.com/photos/arvorm De werkplek van de toekomst 
 62. 62. Nog een paar CASES 
 63. 63. Hoe wij het doen  Case: PROVENPARTNERS 
 64. 64. www.flickr.com/photos/stevegarfield/  Toename applicaCes  Case: PROVENPARTNERS 
 65. 65. ApplicaCes o.b.v. informaCe   Case: PROVENPARTNERS 
 66. 66. Toeteren op kruispunten  Case: PROVENPARTNERS 
 67. 67. Kruispunten:  Hardware:  LinkedIn  Smartphone  Twiher   Laptop   Slideshare  Dongel / Mifi  YouTube  iPad   Intranet‐ Email:   Agenda:  Doc‐ Doc‐ CRM:  Chat:  Kennis‐ portal:      creaJe:  opslag      bank:          (storage):        iGoogle  Gmail  Google  Google    BantamLive  Google  Google  Calendar  Docs  box.net  RapporJve  Talk  Sites  Skype  Yammer  Google Apps   «IdM (Single Sign On) »  ApplicaCes o.b.v. acCviteiten  Case: PROVENPARTNERS 
 68. 68. Ieder zijn eigen dashboard  Case: PROVENPARTNERS 
 69. 69. Gebruik social media Case: Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 70. 70. De Digitale Werkomgeving Rijksdienst biedt de rijksmedewerker alJjd en overal de voorzieningen om op veilige wijze te beschikken over de digitale informaJe die hij voor zijn werk nodig heeY. Digitale Werkomgeving Rijksdienst 
 71. 71. DWR‐SWF Rijksportaal  (SamenwerkfuncConaliteit)  DWR‐Client  Digitale Werkomgeving Rijksdienst 
 72. 72. Rijksportaal  Samenwerken DWR‐Client  Digitale Werkomgeving Rijksdienst 
 73. 73. Rijksportaal  Samenwerken DWR‐Client  DWR‐Infra  Rijksconnect  Rijks‐internet  DWR‐VPN  ComparJmentering  TijdsynchronisaJe  IP‐nummerplan  Rijks‐DNS  Digitale Werkomgeving Rijksdienst 
 74. 74. Resumerend TOT SLOT 
 75. 75. •  Veel ontwikkelingen, en ze gaan steeds sneller! •  Gemeente: Burgers verwachten dat je er op  inspeelt, en anders doen ze het zelf. •  OrganisaOe: Toegang is de nieuwe schaarste. •  Medewerker: Connect and engage •  Medewerker: Ontwikkel sociale digitale  vaardigheden •  Werkplekbeheer: back to core business 
 76. 76. Postbus 406  088 40 555 55  2501 CK Den Haag  info@provenpartners.nl www.provenpartners.nl   @provenpartners 
 77. 77. BEDANKT!  PROVENPARTNERS  T  088 44 555 55  Postbus 406  W www.provenpartners.nl   2501 CK Den Haag   E  info@provenpartners.nl   

×