PrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdf

Piotr Rościszewski
Piotr Rościszewskiprojektant um PTTK
Piotr Rościszewski
ŁAWECZKI Z POSTACIAMI, cz. 2
WOJ. OPOLSKIE
Opole. Ławeczka z rzeźbą Marka Grechuty
Piotr Rościszewski
ŁAWECZKI Z POSTACIAMI, cz. 2
WOJ. OPOLSKIE
Ławeczki
1. Marek Grechuta w Opolu
2. Agnieszka Osiecka w Opolu
3. Wojciech Młynarski w Opolu
4. Starsi Panowie – Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora
w Opolu
5. Ławeczki muzyczne w Opolu
6. Ławka multimedialna w Opolu
7. Zaczytana Ławka w Opolu
8. Rzeźba „Plaża” w formie ławeczki w Opolu
9. Joannita w Cisku
10. Zaczytana Ławka w Gogolinie
11. Ławeczki Bliżej Gwiazd w Namysłowie
12. Ławeczka malarska w Niemodlinie
13. Ławeczka muzyczna w Niemodlinie
14. Jerzy Kozarzewski w Nysie
15. Wawrzek w Prudniku
Rzeźby
1. Jerzy Grotowski w Opolu
2. Czesław Niemen w Opolu
3. Jonasz Kofta w Opolu
4. Edmund Osmańczyk w Opolu
5. Joanna Schaffgotsch w Opolu
6. Rzeźby „Cztery pory roku” w Opolu
7. Kazimierz I Opolski w Opolu
8. Promenada Gwiazd w Opolu
9. Karol Musioł w Opolu
10. Rzeźba „Muzycy” w Opolu
11. Dama Pasieczna w Opolu
12. Świniopas w Gorzowie Śląskim
13. Joachim Halupczok w Niwkach
14. Stanisław Szozda w Prudniku
15. Kolarz w Walcach
1 numeracja ławeczek
1 numeracja rzeźb
Wersja IV, 20 marca 2022 r.
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie
U góry po lewej
Opole. Ławeczka z rzeźbą Marka Grechuty.
W tle Collegium Minus Uniwersytetu Opolskiego [foto PR]
U góry po środku
Opole. Collegium Minus, budynek wybudowany w 1894 r. jako sierociniec,
od 2002 r. należy do Uniwersytetu Opolskiego [foto PR]
U góry po prawej
Opole. Neogotycka kapliczka z figurą św. Krzysztofa z Dzieciątkiem dłuta
Carla Kerna, przeniesiona tu w 2005 r. po renowacji przez Rafała Rzeźniczka
[foto PR]
Po lewej
1 Opole. Ławeczka z rzeźbą piosenkarza Marka Grechuty (1945-2006).
Projekt ławeczki ustawionej tu w 2008 r. wykonał Witold Pichurski [foto PR]
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie
U góry po lewej
Opole. Foteliki z rzeźbami Agnieszki Osieckiej (1936-1997)
i Wojciecha Młynarskiego (1941-2017) [foto PR]
U góry po środku
2 Opole. Rzeźba poetki i autorki tekstów piosenek Agnieszki Osieckiej.
Projekt rzeźby ustawionej tu w 2002 r. wykonał Marian Molenda.
Jest to najstarszy pomnik tej Artystki [foto PR]
U góry po prawej
3 Opole. Rzeźba piosenkarza Wojciecha Młynarskiego. Projekt rzeźby
ustawionej tu w 2017 r. wykonał Marian Molenda.
Jest to najmłodsza z rzeźb ustawionych w tym miejscu [foto PR]
Po lewej
Opole. Wieża zamku górnego z fragmentem murów z XIV w.
Za wieżą gmach Zespołu Szkół Mechanicznych, pierwotnie wzniesione w 1859 r.
gimnazjum królewskie, a od 1947 r. Technikum Mechaniczne [foto PR]
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie
Starsi Panowie Dwaj – Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora
U góry po lewej
4 Opole. Ławeczka imitująca wstęgę papieru z rzeźbami Starszych Panów
Projekt ławeczki ustawionej w 2010 r. wykonał Marian Molenda [foto PR]
U góry po środkus
Opole. Rzeźba Jerzego Wasowskiego (1913-1984), autora melodii
do Kabaretu Starszych Panów [foto PR]
U góry po prawej
Opole. Rzeźba Jeremiego Przybory (1915-2004), autora tekstów
do Kabaretu Starszych Panów [foto PR]
Po lewej
Opole. Tabliczka z motywem przewodnim Kabaretu Starszych Panów [foto PR]
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie
U góry po lewej
Opole. Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, budynek wybudowany
w 1894 r. jako szpital, od 1999 r. należy do Uniwersytetu Opolskiego, za nim
przebudowany budynek klasztoru dominikanów z XIV w. [foto PR]
U góry po środku
1 Opole. Rzeźba reżysera teatralnego Jerzego Grotowskiego (1933-1999).
ustawiona w 2004 r. na schodach Collegium Maius. Projekt rzeźby wykonał
Marian Molenda. Jerzy Grotowski był przez 20 lat dyrektorem opolskiego
Teatru Laboratorium [foto PR]
U góry po prawej
Opole. Rzeźba Pelegryna z Opola (1260-1330) z XIV w., prowincjała
polskich dominikanów i doradcy papieża Jana XXII, stoi przy ścianie
kaplicy św. Wojciecha [foto Cristoforo]
Po lewej
Opole. Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w budynku klasztoru dominikanów,
widok na wnętrze kaplicy św. Wojciecha z XIII w. [foto www.google.pl/maps]
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie
U góry po lewej
2 Opole. Rzeźba piosenkarza i kompozytora Czesława Niemena (1939-2004)
ustawiona w 2007 r. Projekt rzeźby wykonał Marian Molenda. Z boku tytuły
najbardziej znanych piosenek „Czas jak rzeka” i „Dziwny jest ten świat”
[foto PR]
U góry po prawej
3 Opole. Rzeźba poety i piosenkarza Jonasza Kofty (1942-1988). Projekt
rzeźby ustawionej w 2008 r. wykonał Marian Molenda [foto PR]
U dołu po lewej
Opole. Widok na Stare Miasto z wieży zamku dolnego na Wyspie Pasieka.
Na pierwszym planie ul. Zamkowa (rzeźba 8) z mostem na Młynówce
i kościołem p.w. Św. Trójcy, po lewej ratusz na Rynku (rzeźby 6 i 7), za nim
kościół p.w. MB Bolesnej i św. Wojciecha na Wzgórzu Uniwersyteckim
(ławeczki 1÷4 i rzeźby 1÷6) [foto PR]
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie
U góry po lewej
Opole. Gotycki kościół p.w. MB Bolesnej i św. Wojciecha z 1399 r.,
od strony prezbiterium, tzw. kościół „Na Górce”, przebudowany
w 1739 r. w stylu barokowym [foto PR]
U góry po środku
Opole. Obok kościoła grób Edmunda Osmańczyka (1913-1989)
ustawiony przed kapliczką z 1609 r., do 1945 r. kapliczka stała
przy ul. Budowlanych, w obecnym miejscu od 1956 r. [foto PR]
U góry po prawej
4 Opole. Pomnik Edmunda Osmańczyka, odsłonięty w 2015 r.
Ten polityk i publicysta był autorem Rodła. Rzeźbę ustawioną
na znaku Rodła wykonał Marian Molenda [foto PR]
Po lewej
Opole. Barokowe wnętrze kościoła p.w. MB Bolesnej i św. Wojciecha
[foto PR]
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie
U góry po lewej
Opole. Muzeum Śląska Opolskiego w gmachu kolegium jezuitów
powstałym w 1670 r. w wyniku przebudowy dwóch kamienic z XVI w.,
muzeum od 1932 r. [foto PR]
U góry po prawej
Opole. Gotycki kościół p.w. MB Bolesnej i św. Wojciecha z 1399 r.
od frontu, tzw. kościół „Na Górce”, przebudowany w 1739 r. w stylu
barokowym [foto PR]
Po lewej
5 Opole. Rzeźba Joanny Schaffgotsch (1842-1910) z domu Gryzik,
spadkobierczyni fortuny Karola Goduli. Rzeźbę dłuta Carla Kerna
ustawiono w 1886 r. w majątku w Kopicach, a po jej renowacji przez Rafała
Rzeźniczka w 2007 r. ustawiono ją na Wzgórzu Uniwersyteckim [foto PR]
Po środku
Opole. Barokowa rzeźba Melpomeny rekonstruowana
przez Rafała Rzeźniczka w 2003 r. [foto PR]
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie
6 Opole. Barokowe rzeźby „Cztery pory roku”
dłuta Henryka Hartmanna z 1753 r. pochodzą
z parku pałacowego Frankenbergów
w Biestrzykowicach koło Namysłowa.
Ich rekonstrukcji po zniszczeniach wojennych
dokonał w 2003 r. Rafał Rzeźniczek [foto PR]
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Rynek
U góry po lewej
7 Opole. Pomnik Kazimierza I Opolskiego (1179-1230), założyciela
miasta. Pomnik autorstwa Witolda Pichurskiego stoi od 2018 r.
przed ratuszem [foto PR]
U góry po prawej
Opole. Ratusz rozbudowywany od XIV w., z neorenesansową wieżą
z 1864 r. i południowym skrzydłem z arkadami z 1936 r. [foto PR]
Po lewej
Opole. Reklamy sklepu z pamiątkami przy ul. Krakowskiej [foto PR]
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Rynek
Po lewej u góry i u dołu
8 Opole. Wschodnia pierzeja Rynku z zabytkowymi kamieniczkami,
na płycie Rynku Promenada Gwiazd [foto PR].
Na następnej stronie zdjęcia 43 gwiazd w rzędzie obok kamieniczek
U góry po środku
Opole. Fragment południowej pierzei Rynku z dwoma kamieniczkami
z 1621 r. i późniejszą kamienicą narożną, [foto PR]
U góry po prawej
Opole. Zachodnia i północna pierzeja Rynku z zabytkowymi
kamieniczkami, w głębi kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
z XIV w., wielokrotnie rozbudowywany, od 1945 r. katedra [foto PR]
Po lewej po środku
Opole. Rzeźba „Gwiazda” wykonana przez Witolda Pichurskiego
w 2006 r. Marmur podarowało włoskie miasto Carrara,
partnerskie miasto Opola [foto PR]
PrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdf
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Rynek
8 Opole. Na płycie Rynku Promenada
Gwiazd. W rzędach obok ratusza
znajdują się 32 gwiazdy [foto PR]
W obu rzędach umieszczono dotąd
75 gwiazd
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, ul. Zamkowa
U góry po lewej
Opole. Wschodnie skrzydło gmachu Rejencji Opolskiej z lat 1931-1940,
obecnie Urząd Wojewódzki, z muralem z okazji stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości [foto PR]
U góry po prawej
9 Opole. Pomnik Karola Musioła (1905-1983), przewodniczącego Miejskiej
Rady Narodowej i inicjatora Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
Pomnik autorstwa Witolda Pichurskiego stoi od 2008 r.
przy „żółtym” moście nad Młynówką [foto PR]
Po lewej
Opole. Gotycki kościół p.w. Św. Trójcy z XIV-XVI w., pierwotnie franciszkański,
w latach 1820-1945 ewangelicki. Kościół jest miejscem pochówku książąt
opolskich [foto PR]
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, ul. Krakowska
5 W 2018 r. przy ul. Krakowskiej zostały ustawionych
20 ławeczek muzycznych, na których można posłuchać fragmentów
opolskich festiwali i wspomnień artystów [foto PR]
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, ul. Krakowska
U góry po lewej
10 Opole. Rzeźba „Trzej Muzycy” autorstwa Roberta Sobocińskiego
stoi przed Filharmonią Opolską przy ul. Mozarta [foto PR]
U góry po środku
Opole. Most Groszowy lub Zielony Mostek, secesyjny z 1903 r., którego nazwa
nawiązuje do wysokości pobieranego myta za przejście [foto PR]
U góry po prawej
Opole. Wieża – stołp dawnego książęcego zamku dolnego z końca XIII w.,
udostępniony do zwiedzania [foto PR]
U dołu po lewej
Opole. Gmach Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera, przebudowany w 1948 r.
z sali balowej pozostałej po wojnie z hotelu z końca XIX w. [foto PR]
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wyspa Pasieka
U góry po lewej
Opole. Rzeźba „Wariacje na temat klucza basowego” autorstwa
Andrzeja Kosowskiego z 2006 r. przy dojściu do Stawu Zamkowego
[foto PR]
U góry po prawej
Opole. Staw Zamkowy i Domek Lodowy Towarzystwa Łyżwiarskiego
z 1909 r., po II wojnie światowej przekazany na własność PTTK
[foto PR]
U dołu po lewej
11 Opole. Rzeźba Damy Pasiecznej upamiętniająca walkę
z powodzią tysiąclecia w 1997 r. została wykonana
przez Irenę i Jerzego Piechników. Pomnik po lewej odsłonięto
w 2002 r. w ogrodzie Radia Opole [foto PR]
U dołu po środku
Grasse. W 2004 r. miniaturową kopię rzeźby Damy Pasiecznej
sprezentowano francuskiemu miastu partnerskiemu Grasse, gdzie
ustawiono ją w Muzeum – Willi malarza Jean Honore Fragonarda
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wyspa Pasieka
U góry po lewej
Opole. Muzeum Polskiej Piosenki otwarte w sierpniu 2016 r.
Ekspozycja muzeum przedstawia w zarysie historię polskiej piosenki w ciągu
ostatnich stu lat [foto PR]
U góry po prawej
Opole. Amfiteatr Tysiąclecia a 1963 r., zmodernizowany w latach 2009-2011,
w którym co roku w czerwcu odbywa się Festiwal Polskiej Piosenki [foto PR].
Przy wejściu na zaplecze Amfiteatru wmurowana jest tablica upamiętniająca
otwarcie I Festiwalu Polskiej Piosenki przez Karola Musioła [foto PR]
Po lewej
Opole. Gmach Rejencji Opolskiej z lat 1931-1940, w miejscu dawnego zamku
dolnego książąt opolskich, obecnie Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski.
Z tyłu widoczny stołp dawnego zamku z połowy XV w. [foto PR]
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, pl. Katedralny
U góry po lewej i po środku
Opole. Gotycka katedra p.w. Podwyższenia Św. Krzyża, z prezbiterium z 1447 r.,
nawą z 1470 r. i gwiaździstym sklepieniem z XVI w., z neogotyckimi wieżami
z 1900 r.; do 1972 r. kościół parafialny [foto PR]
U góry po prawej
Opole. Pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki (1947-1984), zamordowanego przez
Służbę Bezpieczeństwa; odsłonięty w 2011 r. na pl. Katedralnym., odlew firmy
Wiktora Halupczoka na podstawie rzeźby Przemysława Wolnego [foto PR]
Po lewej
6 Opole. Ławeczka multimedialna na pl. katedralnym prezentująca
historię katedry, ustawiona w marcu 2021 r. [foto PR]
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, ul. Kościuszki
U góry
7 Opole. Zaczytana Ławeczka ustawiona w lutym 2022 r. przy wejściu
do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Ławkę ozdabia grafika Emilii Uksik,
uczennicy Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
im. Jana Cybisa w Opolu. Czytane lektury pochodzą z biblioteki internetowej
Wolne Lektury [foto PR]
Po lewej
Opole. Gmach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Kościuszki 14,
do 1982 r. szkoła w budynku z przełomu XIX i XX w. [foto PR]
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, ul. Ozimska
U góry po lewej
8 Opole. Rzeźba „Plaża” autorstwa Tadeusza Wencla, zwana
też „Ławeczką”, stoi za Krytą Pływalnią „Akwarium” przy ul. Ozimskiej
[foto PR]
U góry po prawej
Opole. Kryta Pływalnia „Akwarium” przy ul. Ozimskiej, wybudowana w 1960 r.,
po modernizacji w 2000 r. [foto PR]
Po lewej
Opole. Park na Bunkrze przy ul. Ozimskiej [foto PR]
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Cisek
U góry po lewej
9 Cisek. Ławeczka z rzeźbą Joannity przed budynkami szkoły,
nawiązująca do założenia wsi w 1239 r. przez zakon rycerski Joannitów –
Rycerzy Maltańskich, którzy mieli jedną ze swoich komturii w Grobnikach
koło Głubczyc [foto PR]
U góry po środku
Cisek. Tablica upamiętniająca istnienie w Cisku polskiej szkoły mniejszościowej
w latach 1925-1933 na ścianie starego budynku szkoły z 1861 r. Polska szkoła
początkowo mieściła się w tym budynku, a później w prywatnym domu [foto PR]
U góry po prawej
Cisek. Pomnik upamiętniający miejsce siedziby Polskiego Komisariatu
Plebiscytowego na powiat kozielski w latach 1920-1921[foto PR]
U dołu po lewej
Cisek. Hala Sportowa z 2004 r. przy Szkole Podstawowej.
Przy wejściu kolejne rzeźny Joannitów [foto PR]
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Gogolin
U góry po lewej
10 Gogolin. Zaczytana Ławka ustawiona w 2019 r. przed gminną biblioteką.
obok dworca kolejowego, której dekoracja nawiązuje do wiersza „Lokomotywa”
Juliana Tuwima [foto PR]
U góry po prawej
Gogolin. Filiżanka ustawiona w 2009 r. dla upamiętnienia miejscowych
wyrobów z porcelany. Autorem wzoru nawiązującego do miejscowej tradycji
jest twórczyni ludowa Grażyna Czekała [foto PR]
U dołu po lewej
Gogolin. Pomnik Pieśni Śląskiej dłuta Tadeusza Wencla, odsłonięty w 1967 r.
Przedstawia Karolinkę i Karlika, postacie z XIX-wiecznej śląskiej pieśni ludowej,
które wędrowały na gogoliński targ [foto PR]
Inne rzeźby w woj. opolskim – Gorzów Śląski
U góry po lewej
12 Gorzów Śląski. Pomnik Świniopasa – Tomasza Kukły, który
pełnił tą funkcję od 1841 r. Rzeźbę ustawiono w 1941 r. na Rynku,
a w 2002 r. poddano konserwacji [foto PR]
U góry po prawej
Gorzów Śląski. Neogotycki kościół p.w. Św. Trójcy z lat 1894-1895
[foto PR]
U dołu po lewej
Gorzów Śląski. Kościół ewangelicko-augsburski Krzyża Jezusowego
z lat 1855-1857 [foto PR]
U dołu po środku
Gorzów Śląski. Północna pierzeja Rynku z domami z XVIII i XIX w.
[foto PR]
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Namysłów
11 Namysłów. Ławeczki Bliżej Gwiazd z tabliczkami
poświęconymi znanym polskim aktorom. Ławeczki zostały ustawione
przy alejce w parku obok Namysłowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sikorskiego
U góry
Namysłów. Ławeczki upamiętniające
Tadeusza Szymkowa z 2015 r.
oraz Jana Nowickiego z 2016 r.
[foto PR]
U dołu po lewej
Namysłów. Namysłowski Dom Kultury
w budynku z 1960 r.
przy pl. Powstańców Śląskich 2
[foto PR]
U dołu po środku
Namysłów. Pomnik Polaków
pomordowanych na Kresach
Wschodnich II RP na pl. Powstańców
Śląskich, odsłonięty w lipcu 2013 r.
[foto PR]
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Namysłów
U góry
Namysłów. Ławeczki upamiętniające Małgorzatę Kożuchowską
i Daniela Olbrychskiego z 2017 r. [foto PR]
U dołu po lewej
Namysłów. Miejska Biblioteka Publiczna
w budynku z 1971 r.
przy ul. Bohaterów Warszawy 5
[foto PR]
U dołu po środku
Namysłów. Pomnik marsz. Józefa
Piłsudskiego autorstwa Tomasza
Radziewicza na pl. Powstańców
Śląskich, odsłonięty we wrześniu
2018 r. [foto PR]
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Namysłów
U góry
Namysłów. Ławeczki upamiętniające Annę Dereszowską
i Michała Żebrowskiego z 2017 r. [foto PR]
U dołu po lewej
Namysłów. Późnogotycka
Brama Krakowska z 1534 r.
z wieżą [foto PR]
U dołu po środku
Namysłów. Gotycki ratusz
z 1374 r., przebudowany
[foto PR]
U dołu po prawej
Namysłów. Gotycki kościół
p.w. śś. Piotra i Pawła
z XV w., przebudowany
[foto PR]
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Niemodlin
U góry po lewej
12 Niemodlin. Ławeczka malarska autorstwa Ryszarda Mazura
ustawiona w 2016 r. przez Ośrodkiem Kultury [foto Artur Pieczarka]
U góry po prawej
13 Niemodlin. Ławeczka muzyczna autorstwa Ryszarda Mazura
ustawiona w 2016 r. przez Ośrodkiem Kultury [foto Artur Pieczarka]
Po lewej
Niemodlin. Zamek z 1313 r., wielokrotnie przebudowany [foto PR]
Inne rzeźby w woj. opolskim – Niwki
U góry po lewej
13 Niwki. Pomnik urodzonego w Niwkach kolarza Joachima
Halupczoka (1968-1994), mistrza świata w 1989 r.;
odlew na podstawie rzeźby Przemysława Wolnego [foto PR]
U góry po prawej
Kotórz Wielki. Zapora Zbiornika Turawskiego zbudowanego
w latach 1933-1939 na Małej Panwi [foto PR]
U dołu po lewej
Niwki. Pomnik ofiar obu wojen światowych. W tle budynek dawnej
szkoły z 1925 r., od ponad 40 lat Ośrodek Szkoleniowy Regionalnego
Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu [foto PR]
U dołu po środku
Niwki. Kapliczka z około 1850 r. na skrzyżowaniu [foto PR]
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Nysa
U góry po lewej
Nysa. Urząd Miejski przy ul. Kolejowej 15
[foto PR]
U góry po prawej
Nysa. Ławeczka z rzeźbą Jerzego Kozarzewskiego (1913-1996),
zaprojektowaną przez Mariana Molendę, ustawioną we wrześniu 2021 r.
przed Urzędem Miejskim. Jerzy Kozarzewski działał w Narodowych Siłach
Zbrojnych, brał udział w Powstaniu Warszawskim, od 1955 r. mieszkał w Nysie,
gdzie zorganizował Szkołę Muzyczną [foto PR]
U dołu po lewej
Nysa. Pomnik Patriotom Polskim z 2001 r. zaprojektowany przez Mariana
Molendę, na pl. Mickiewicza przed Urzędem Miejskim [foto PR]
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Prudnik
U góry po lewej
15 Prudnik. Rzeźby studniarza Wawrzka i Wiewióry ustawione
w 2009 r. przy skrzyżowaniu ul. Wąskiej z ul. Sobieskiego
jako dar dla miasta franciszkanina o. Antoniego Dudka.
Figury zaprojektowała Agata Wilczek, a odlane zostały przez
Wiktora Halupczoka. Antoni Dudek jest autorem legendy o dwojgu
nieszczęśliwie zakochanych w sobie Wawrzku i Wiewiórze [foto PR]
U góry po prawej
Prudnik. Dawny arsenał z 2. poł. XVI w. przy ul. Bolesława
Chrobrego, z dwoma basztami i fragmentem murów miejskich
z XV w., od 1959 r. Muzeum Ziemi Prudnickiej [foto PR]
U dołu po lewej
Prudnik. Brama Dolna z XV w. u zbiega ul. Damrota,
ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego [foto PR]
U dołu po środku
Prudnik. Ratusz z XVIII w. na Rynku [foto PR]
Inne rzeźby w woj. opolskim – Prudnik
U góry po lewej i poniżej
14 Prudnik. Pomnik kolarza Stanisława Szozdy (1950-2013),
od 1959 r. mieszkańca Prudnika, mistrza świata w 1973 r. i 1975 r.,
zwycięzcy w Tour de Pologne i Wyścigu Pokoju;
odlew na podstawie rzeźby Przemysława Wolnego
ustawiony przed halą sportową I Liceum Ogólnokształcącego
w 2021 r. [foto PR]
U góry po środku i u dołu po lewej
Prudnik. Tablica upamiętniająca miejsce kościoła ewangelickiego
w latach 1904-1974 [foto PR]
U góry po prawej
Prudnik. Hala sportowa z 1985 r. przy I LO [foto PR]
U dołu po środku
Prudnik. Pomnik Stanisława Szozdy według projektu
Agnieszki Świerzowicz-Maślaniec, ustawiony w 2014 r.
przed Cmentarzem Komunalnym, z relikwiarzem
z prochami Mistrza [foto PR]
Inne rzeźby w woj. opolskim – Walce
U góry po lewej
15 Walce. Rzeźba kolarza [foto PR]
U góry po środku
Walce. Tablica informacyjna o historii miejscowego kolarstwa
w latach 1975-1990 [foto PR]
U góry po prawej
Walce. Zabytkowa studnia z ręczną pompą koło remizy strażackiej [foto PR]
Po lewej
Walce. Wystawa walców rolniczych i ogrodniczych
koło remizy strażackiej [foto PR]
1 von 34

Recomendados

Prelekcja laweczki21 cz2_op_w3 von
Prelekcja laweczki21 cz2_op_w3Prelekcja laweczki21 cz2_op_w3
Prelekcja laweczki21 cz2_op_w3Piotr Rościszewski
92 views26 Folien
Prelekcja laweczki21 cz1_sl_w3 von
Prelekcja laweczki21 cz1_sl_w3Prelekcja laweczki21 cz1_sl_w3
Prelekcja laweczki21 cz1_sl_w3Piotr Rościszewski
124 views61 Folien
PrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdf von
PrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdfPrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdfPiotr Rościszewski
38 views75 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdfPiotr Rościszewski
10 views115 Folien
Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2 von
Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2
Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2Piotr Rościszewski
2.2K views28 Folien
PrelekcjaTrolle22.pdf von
PrelekcjaTrolle22.pdfPrelekcjaTrolle22.pdf
PrelekcjaTrolle22.pdfPiotr Rościszewski
41 views28 Folien

Más contenido relacionado

Similar a PrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdf

Ulica jaracza von
Ulica jaraczaUlica jaracza
Ulica jaraczaAgata
1.6K views77 Folien
KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa) von
KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
1K views10 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPiotr Rościszewski
10 views70 Folien
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce von
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy KobierzyceRowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzycegckis
1.2K views36 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views74 Folien
POSUL - wyklad 27.01.2014 r. von
POSUL - wyklad 27.01.2014 r.POSUL - wyklad 27.01.2014 r.
POSUL - wyklad 27.01.2014 r.Michalow
3.8K views61 Folien

Similar a PrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdf(20)

Ulica jaracza von Agata
Ulica jaraczaUlica jaracza
Ulica jaracza
Agata1.6K views
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce von gckis
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy KobierzyceRowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce
gckis1.2K views
POSUL - wyklad 27.01.2014 r. von Michalow
POSUL - wyklad 27.01.2014 r.POSUL - wyklad 27.01.2014 r.
POSUL - wyklad 27.01.2014 r.
Michalow3.8K views
Ulica von Agata
UlicaUlica
Ulica
Agata807 views
Lubochnia dawniej i dziś w fotografii von felice30
Lubochnia dawniej i dziś w fotografiiLubochnia dawniej i dziś w fotografii
Lubochnia dawniej i dziś w fotografii
felice301.5K views
Sopockie obchody święta niepodległości 2018 von RadioGdansk
Sopockie obchody święta niepodległości 2018Sopockie obchody święta niepodległości 2018
Sopockie obchody święta niepodległości 2018
RadioGdansk207 views
Fotoreportaż z wyjazdu do Torunia i Chełmna von gosiaa_g
Fotoreportaż z wyjazdu do Torunia i ChełmnaFotoreportaż z wyjazdu do Torunia i Chełmna
Fotoreportaż z wyjazdu do Torunia i Chełmna
gosiaa_g669 views
Ostrava wojciech otto von Wojtek_Otto
Ostrava wojciech ottoOstrava wojciech otto
Ostrava wojciech otto
Wojtek_Otto210 views
Architektura Publiczna von j.zwolski
Architektura PublicznaArchitektura Publiczna
Architektura Publiczna
j.zwolski671 views

Más de Piotr Rościszewski

PrelekcjaBeboki23_2.pdf von
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPrelekcjaBeboki23_2.pdf
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPiotr Rościszewski
14 views58 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPiotr Rościszewski
9 views53 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
5 views114 Folien
PrelekcjaTeznie22_cz5_w5.pdf von
PrelekcjaTeznie22_cz5_w5.pdfPrelekcjaTeznie22_cz5_w5.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz5_w5.pdfPiotr Rościszewski
44 views112 Folien
Przepisy22-UwagiPR.pdf von
Przepisy22-UwagiPR.pdfPrzepisy22-UwagiPR.pdf
Przepisy22-UwagiPR.pdfPiotr Rościszewski
61 views4 Folien
PrelekcjaTeznie22_cz1_w6.pdf von
PrelekcjaTeznie22_cz1_w6.pdfPrelekcjaTeznie22_cz1_w6.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz1_w6.pdfPiotr Rościszewski
51 views80 Folien

Más de Piotr Rościszewski(16)

PrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdf

 • 1. Piotr Rościszewski ŁAWECZKI Z POSTACIAMI, cz. 2 WOJ. OPOLSKIE Opole. Ławeczka z rzeźbą Marka Grechuty
 • 2. Piotr Rościszewski ŁAWECZKI Z POSTACIAMI, cz. 2 WOJ. OPOLSKIE Ławeczki 1. Marek Grechuta w Opolu 2. Agnieszka Osiecka w Opolu 3. Wojciech Młynarski w Opolu 4. Starsi Panowie – Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora w Opolu 5. Ławeczki muzyczne w Opolu 6. Ławka multimedialna w Opolu 7. Zaczytana Ławka w Opolu 8. Rzeźba „Plaża” w formie ławeczki w Opolu 9. Joannita w Cisku 10. Zaczytana Ławka w Gogolinie 11. Ławeczki Bliżej Gwiazd w Namysłowie 12. Ławeczka malarska w Niemodlinie 13. Ławeczka muzyczna w Niemodlinie 14. Jerzy Kozarzewski w Nysie 15. Wawrzek w Prudniku Rzeźby 1. Jerzy Grotowski w Opolu 2. Czesław Niemen w Opolu 3. Jonasz Kofta w Opolu 4. Edmund Osmańczyk w Opolu 5. Joanna Schaffgotsch w Opolu 6. Rzeźby „Cztery pory roku” w Opolu 7. Kazimierz I Opolski w Opolu 8. Promenada Gwiazd w Opolu 9. Karol Musioł w Opolu 10. Rzeźba „Muzycy” w Opolu 11. Dama Pasieczna w Opolu 12. Świniopas w Gorzowie Śląskim 13. Joachim Halupczok w Niwkach 14. Stanisław Szozda w Prudniku 15. Kolarz w Walcach 1 numeracja ławeczek 1 numeracja rzeźb Wersja IV, 20 marca 2022 r.
 • 3. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie U góry po lewej Opole. Ławeczka z rzeźbą Marka Grechuty. W tle Collegium Minus Uniwersytetu Opolskiego [foto PR] U góry po środku Opole. Collegium Minus, budynek wybudowany w 1894 r. jako sierociniec, od 2002 r. należy do Uniwersytetu Opolskiego [foto PR] U góry po prawej Opole. Neogotycka kapliczka z figurą św. Krzysztofa z Dzieciątkiem dłuta Carla Kerna, przeniesiona tu w 2005 r. po renowacji przez Rafała Rzeźniczka [foto PR] Po lewej 1 Opole. Ławeczka z rzeźbą piosenkarza Marka Grechuty (1945-2006). Projekt ławeczki ustawionej tu w 2008 r. wykonał Witold Pichurski [foto PR]
 • 4. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie U góry po lewej Opole. Foteliki z rzeźbami Agnieszki Osieckiej (1936-1997) i Wojciecha Młynarskiego (1941-2017) [foto PR] U góry po środku 2 Opole. Rzeźba poetki i autorki tekstów piosenek Agnieszki Osieckiej. Projekt rzeźby ustawionej tu w 2002 r. wykonał Marian Molenda. Jest to najstarszy pomnik tej Artystki [foto PR] U góry po prawej 3 Opole. Rzeźba piosenkarza Wojciecha Młynarskiego. Projekt rzeźby ustawionej tu w 2017 r. wykonał Marian Molenda. Jest to najmłodsza z rzeźb ustawionych w tym miejscu [foto PR] Po lewej Opole. Wieża zamku górnego z fragmentem murów z XIV w. Za wieżą gmach Zespołu Szkół Mechanicznych, pierwotnie wzniesione w 1859 r. gimnazjum królewskie, a od 1947 r. Technikum Mechaniczne [foto PR]
 • 5. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie Starsi Panowie Dwaj – Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora U góry po lewej 4 Opole. Ławeczka imitująca wstęgę papieru z rzeźbami Starszych Panów Projekt ławeczki ustawionej w 2010 r. wykonał Marian Molenda [foto PR] U góry po środkus Opole. Rzeźba Jerzego Wasowskiego (1913-1984), autora melodii do Kabaretu Starszych Panów [foto PR] U góry po prawej Opole. Rzeźba Jeremiego Przybory (1915-2004), autora tekstów do Kabaretu Starszych Panów [foto PR] Po lewej Opole. Tabliczka z motywem przewodnim Kabaretu Starszych Panów [foto PR]
 • 6. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie U góry po lewej Opole. Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, budynek wybudowany w 1894 r. jako szpital, od 1999 r. należy do Uniwersytetu Opolskiego, za nim przebudowany budynek klasztoru dominikanów z XIV w. [foto PR] U góry po środku 1 Opole. Rzeźba reżysera teatralnego Jerzego Grotowskiego (1933-1999). ustawiona w 2004 r. na schodach Collegium Maius. Projekt rzeźby wykonał Marian Molenda. Jerzy Grotowski był przez 20 lat dyrektorem opolskiego Teatru Laboratorium [foto PR] U góry po prawej Opole. Rzeźba Pelegryna z Opola (1260-1330) z XIV w., prowincjała polskich dominikanów i doradcy papieża Jana XXII, stoi przy ścianie kaplicy św. Wojciecha [foto Cristoforo] Po lewej Opole. Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w budynku klasztoru dominikanów, widok na wnętrze kaplicy św. Wojciecha z XIII w. [foto www.google.pl/maps]
 • 7. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie U góry po lewej 2 Opole. Rzeźba piosenkarza i kompozytora Czesława Niemena (1939-2004) ustawiona w 2007 r. Projekt rzeźby wykonał Marian Molenda. Z boku tytuły najbardziej znanych piosenek „Czas jak rzeka” i „Dziwny jest ten świat” [foto PR] U góry po prawej 3 Opole. Rzeźba poety i piosenkarza Jonasza Kofty (1942-1988). Projekt rzeźby ustawionej w 2008 r. wykonał Marian Molenda [foto PR] U dołu po lewej Opole. Widok na Stare Miasto z wieży zamku dolnego na Wyspie Pasieka. Na pierwszym planie ul. Zamkowa (rzeźba 8) z mostem na Młynówce i kościołem p.w. Św. Trójcy, po lewej ratusz na Rynku (rzeźby 6 i 7), za nim kościół p.w. MB Bolesnej i św. Wojciecha na Wzgórzu Uniwersyteckim (ławeczki 1÷4 i rzeźby 1÷6) [foto PR]
 • 8. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie U góry po lewej Opole. Gotycki kościół p.w. MB Bolesnej i św. Wojciecha z 1399 r., od strony prezbiterium, tzw. kościół „Na Górce”, przebudowany w 1739 r. w stylu barokowym [foto PR] U góry po środku Opole. Obok kościoła grób Edmunda Osmańczyka (1913-1989) ustawiony przed kapliczką z 1609 r., do 1945 r. kapliczka stała przy ul. Budowlanych, w obecnym miejscu od 1956 r. [foto PR] U góry po prawej 4 Opole. Pomnik Edmunda Osmańczyka, odsłonięty w 2015 r. Ten polityk i publicysta był autorem Rodła. Rzeźbę ustawioną na znaku Rodła wykonał Marian Molenda [foto PR] Po lewej Opole. Barokowe wnętrze kościoła p.w. MB Bolesnej i św. Wojciecha [foto PR]
 • 9. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie U góry po lewej Opole. Muzeum Śląska Opolskiego w gmachu kolegium jezuitów powstałym w 1670 r. w wyniku przebudowy dwóch kamienic z XVI w., muzeum od 1932 r. [foto PR] U góry po prawej Opole. Gotycki kościół p.w. MB Bolesnej i św. Wojciecha z 1399 r. od frontu, tzw. kościół „Na Górce”, przebudowany w 1739 r. w stylu barokowym [foto PR] Po lewej 5 Opole. Rzeźba Joanny Schaffgotsch (1842-1910) z domu Gryzik, spadkobierczyni fortuny Karola Goduli. Rzeźbę dłuta Carla Kerna ustawiono w 1886 r. w majątku w Kopicach, a po jej renowacji przez Rafała Rzeźniczka w 2007 r. ustawiono ją na Wzgórzu Uniwersyteckim [foto PR] Po środku Opole. Barokowa rzeźba Melpomeny rekonstruowana przez Rafała Rzeźniczka w 2003 r. [foto PR]
 • 10. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie 6 Opole. Barokowe rzeźby „Cztery pory roku” dłuta Henryka Hartmanna z 1753 r. pochodzą z parku pałacowego Frankenbergów w Biestrzykowicach koło Namysłowa. Ich rekonstrukcji po zniszczeniach wojennych dokonał w 2003 r. Rafał Rzeźniczek [foto PR]
 • 11. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Rynek U góry po lewej 7 Opole. Pomnik Kazimierza I Opolskiego (1179-1230), założyciela miasta. Pomnik autorstwa Witolda Pichurskiego stoi od 2018 r. przed ratuszem [foto PR] U góry po prawej Opole. Ratusz rozbudowywany od XIV w., z neorenesansową wieżą z 1864 r. i południowym skrzydłem z arkadami z 1936 r. [foto PR] Po lewej Opole. Reklamy sklepu z pamiątkami przy ul. Krakowskiej [foto PR]
 • 12. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Rynek Po lewej u góry i u dołu 8 Opole. Wschodnia pierzeja Rynku z zabytkowymi kamieniczkami, na płycie Rynku Promenada Gwiazd [foto PR]. Na następnej stronie zdjęcia 43 gwiazd w rzędzie obok kamieniczek U góry po środku Opole. Fragment południowej pierzei Rynku z dwoma kamieniczkami z 1621 r. i późniejszą kamienicą narożną, [foto PR] U góry po prawej Opole. Zachodnia i północna pierzeja Rynku z zabytkowymi kamieniczkami, w głębi kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z XIV w., wielokrotnie rozbudowywany, od 1945 r. katedra [foto PR] Po lewej po środku Opole. Rzeźba „Gwiazda” wykonana przez Witolda Pichurskiego w 2006 r. Marmur podarowało włoskie miasto Carrara, partnerskie miasto Opola [foto PR]
 • 14. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Rynek 8 Opole. Na płycie Rynku Promenada Gwiazd. W rzędach obok ratusza znajdują się 32 gwiazdy [foto PR] W obu rzędach umieszczono dotąd 75 gwiazd
 • 15. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, ul. Zamkowa U góry po lewej Opole. Wschodnie skrzydło gmachu Rejencji Opolskiej z lat 1931-1940, obecnie Urząd Wojewódzki, z muralem z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości [foto PR] U góry po prawej 9 Opole. Pomnik Karola Musioła (1905-1983), przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej i inicjatora Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Pomnik autorstwa Witolda Pichurskiego stoi od 2008 r. przy „żółtym” moście nad Młynówką [foto PR] Po lewej Opole. Gotycki kościół p.w. Św. Trójcy z XIV-XVI w., pierwotnie franciszkański, w latach 1820-1945 ewangelicki. Kościół jest miejscem pochówku książąt opolskich [foto PR]
 • 16. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, ul. Krakowska 5 W 2018 r. przy ul. Krakowskiej zostały ustawionych 20 ławeczek muzycznych, na których można posłuchać fragmentów opolskich festiwali i wspomnień artystów [foto PR]
 • 17. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, ul. Krakowska U góry po lewej 10 Opole. Rzeźba „Trzej Muzycy” autorstwa Roberta Sobocińskiego stoi przed Filharmonią Opolską przy ul. Mozarta [foto PR] U góry po środku Opole. Most Groszowy lub Zielony Mostek, secesyjny z 1903 r., którego nazwa nawiązuje do wysokości pobieranego myta za przejście [foto PR] U góry po prawej Opole. Wieża – stołp dawnego książęcego zamku dolnego z końca XIII w., udostępniony do zwiedzania [foto PR] U dołu po lewej Opole. Gmach Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera, przebudowany w 1948 r. z sali balowej pozostałej po wojnie z hotelu z końca XIX w. [foto PR]
 • 18. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wyspa Pasieka U góry po lewej Opole. Rzeźba „Wariacje na temat klucza basowego” autorstwa Andrzeja Kosowskiego z 2006 r. przy dojściu do Stawu Zamkowego [foto PR] U góry po prawej Opole. Staw Zamkowy i Domek Lodowy Towarzystwa Łyżwiarskiego z 1909 r., po II wojnie światowej przekazany na własność PTTK [foto PR] U dołu po lewej 11 Opole. Rzeźba Damy Pasiecznej upamiętniająca walkę z powodzią tysiąclecia w 1997 r. została wykonana przez Irenę i Jerzego Piechników. Pomnik po lewej odsłonięto w 2002 r. w ogrodzie Radia Opole [foto PR] U dołu po środku Grasse. W 2004 r. miniaturową kopię rzeźby Damy Pasiecznej sprezentowano francuskiemu miastu partnerskiemu Grasse, gdzie ustawiono ją w Muzeum – Willi malarza Jean Honore Fragonarda
 • 19. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wyspa Pasieka U góry po lewej Opole. Muzeum Polskiej Piosenki otwarte w sierpniu 2016 r. Ekspozycja muzeum przedstawia w zarysie historię polskiej piosenki w ciągu ostatnich stu lat [foto PR] U góry po prawej Opole. Amfiteatr Tysiąclecia a 1963 r., zmodernizowany w latach 2009-2011, w którym co roku w czerwcu odbywa się Festiwal Polskiej Piosenki [foto PR]. Przy wejściu na zaplecze Amfiteatru wmurowana jest tablica upamiętniająca otwarcie I Festiwalu Polskiej Piosenki przez Karola Musioła [foto PR] Po lewej Opole. Gmach Rejencji Opolskiej z lat 1931-1940, w miejscu dawnego zamku dolnego książąt opolskich, obecnie Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski. Z tyłu widoczny stołp dawnego zamku z połowy XV w. [foto PR]
 • 20. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, pl. Katedralny U góry po lewej i po środku Opole. Gotycka katedra p.w. Podwyższenia Św. Krzyża, z prezbiterium z 1447 r., nawą z 1470 r. i gwiaździstym sklepieniem z XVI w., z neogotyckimi wieżami z 1900 r.; do 1972 r. kościół parafialny [foto PR] U góry po prawej Opole. Pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki (1947-1984), zamordowanego przez Służbę Bezpieczeństwa; odsłonięty w 2011 r. na pl. Katedralnym., odlew firmy Wiktora Halupczoka na podstawie rzeźby Przemysława Wolnego [foto PR] Po lewej 6 Opole. Ławeczka multimedialna na pl. katedralnym prezentująca historię katedry, ustawiona w marcu 2021 r. [foto PR]
 • 21. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, ul. Kościuszki U góry 7 Opole. Zaczytana Ławeczka ustawiona w lutym 2022 r. przy wejściu do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Ławkę ozdabia grafika Emilii Uksik, uczennicy Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu. Czytane lektury pochodzą z biblioteki internetowej Wolne Lektury [foto PR] Po lewej Opole. Gmach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Kościuszki 14, do 1982 r. szkoła w budynku z przełomu XIX i XX w. [foto PR]
 • 22. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, ul. Ozimska U góry po lewej 8 Opole. Rzeźba „Plaża” autorstwa Tadeusza Wencla, zwana też „Ławeczką”, stoi za Krytą Pływalnią „Akwarium” przy ul. Ozimskiej [foto PR] U góry po prawej Opole. Kryta Pływalnia „Akwarium” przy ul. Ozimskiej, wybudowana w 1960 r., po modernizacji w 2000 r. [foto PR] Po lewej Opole. Park na Bunkrze przy ul. Ozimskiej [foto PR]
 • 23. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Cisek U góry po lewej 9 Cisek. Ławeczka z rzeźbą Joannity przed budynkami szkoły, nawiązująca do założenia wsi w 1239 r. przez zakon rycerski Joannitów – Rycerzy Maltańskich, którzy mieli jedną ze swoich komturii w Grobnikach koło Głubczyc [foto PR] U góry po środku Cisek. Tablica upamiętniająca istnienie w Cisku polskiej szkoły mniejszościowej w latach 1925-1933 na ścianie starego budynku szkoły z 1861 r. Polska szkoła początkowo mieściła się w tym budynku, a później w prywatnym domu [foto PR] U góry po prawej Cisek. Pomnik upamiętniający miejsce siedziby Polskiego Komisariatu Plebiscytowego na powiat kozielski w latach 1920-1921[foto PR] U dołu po lewej Cisek. Hala Sportowa z 2004 r. przy Szkole Podstawowej. Przy wejściu kolejne rzeźny Joannitów [foto PR]
 • 24. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Gogolin U góry po lewej 10 Gogolin. Zaczytana Ławka ustawiona w 2019 r. przed gminną biblioteką. obok dworca kolejowego, której dekoracja nawiązuje do wiersza „Lokomotywa” Juliana Tuwima [foto PR] U góry po prawej Gogolin. Filiżanka ustawiona w 2009 r. dla upamiętnienia miejscowych wyrobów z porcelany. Autorem wzoru nawiązującego do miejscowej tradycji jest twórczyni ludowa Grażyna Czekała [foto PR] U dołu po lewej Gogolin. Pomnik Pieśni Śląskiej dłuta Tadeusza Wencla, odsłonięty w 1967 r. Przedstawia Karolinkę i Karlika, postacie z XIX-wiecznej śląskiej pieśni ludowej, które wędrowały na gogoliński targ [foto PR]
 • 25. Inne rzeźby w woj. opolskim – Gorzów Śląski U góry po lewej 12 Gorzów Śląski. Pomnik Świniopasa – Tomasza Kukły, który pełnił tą funkcję od 1841 r. Rzeźbę ustawiono w 1941 r. na Rynku, a w 2002 r. poddano konserwacji [foto PR] U góry po prawej Gorzów Śląski. Neogotycki kościół p.w. Św. Trójcy z lat 1894-1895 [foto PR] U dołu po lewej Gorzów Śląski. Kościół ewangelicko-augsburski Krzyża Jezusowego z lat 1855-1857 [foto PR] U dołu po środku Gorzów Śląski. Północna pierzeja Rynku z domami z XVIII i XIX w. [foto PR]
 • 26. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Namysłów 11 Namysłów. Ławeczki Bliżej Gwiazd z tabliczkami poświęconymi znanym polskim aktorom. Ławeczki zostały ustawione przy alejce w parku obok Namysłowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sikorskiego U góry Namysłów. Ławeczki upamiętniające Tadeusza Szymkowa z 2015 r. oraz Jana Nowickiego z 2016 r. [foto PR] U dołu po lewej Namysłów. Namysłowski Dom Kultury w budynku z 1960 r. przy pl. Powstańców Śląskich 2 [foto PR] U dołu po środku Namysłów. Pomnik Polaków pomordowanych na Kresach Wschodnich II RP na pl. Powstańców Śląskich, odsłonięty w lipcu 2013 r. [foto PR]
 • 27. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Namysłów U góry Namysłów. Ławeczki upamiętniające Małgorzatę Kożuchowską i Daniela Olbrychskiego z 2017 r. [foto PR] U dołu po lewej Namysłów. Miejska Biblioteka Publiczna w budynku z 1971 r. przy ul. Bohaterów Warszawy 5 [foto PR] U dołu po środku Namysłów. Pomnik marsz. Józefa Piłsudskiego autorstwa Tomasza Radziewicza na pl. Powstańców Śląskich, odsłonięty we wrześniu 2018 r. [foto PR]
 • 28. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Namysłów U góry Namysłów. Ławeczki upamiętniające Annę Dereszowską i Michała Żebrowskiego z 2017 r. [foto PR] U dołu po lewej Namysłów. Późnogotycka Brama Krakowska z 1534 r. z wieżą [foto PR] U dołu po środku Namysłów. Gotycki ratusz z 1374 r., przebudowany [foto PR] U dołu po prawej Namysłów. Gotycki kościół p.w. śś. Piotra i Pawła z XV w., przebudowany [foto PR]
 • 29. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Niemodlin U góry po lewej 12 Niemodlin. Ławeczka malarska autorstwa Ryszarda Mazura ustawiona w 2016 r. przez Ośrodkiem Kultury [foto Artur Pieczarka] U góry po prawej 13 Niemodlin. Ławeczka muzyczna autorstwa Ryszarda Mazura ustawiona w 2016 r. przez Ośrodkiem Kultury [foto Artur Pieczarka] Po lewej Niemodlin. Zamek z 1313 r., wielokrotnie przebudowany [foto PR]
 • 30. Inne rzeźby w woj. opolskim – Niwki U góry po lewej 13 Niwki. Pomnik urodzonego w Niwkach kolarza Joachima Halupczoka (1968-1994), mistrza świata w 1989 r.; odlew na podstawie rzeźby Przemysława Wolnego [foto PR] U góry po prawej Kotórz Wielki. Zapora Zbiornika Turawskiego zbudowanego w latach 1933-1939 na Małej Panwi [foto PR] U dołu po lewej Niwki. Pomnik ofiar obu wojen światowych. W tle budynek dawnej szkoły z 1925 r., od ponad 40 lat Ośrodek Szkoleniowy Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu [foto PR] U dołu po środku Niwki. Kapliczka z około 1850 r. na skrzyżowaniu [foto PR]
 • 31. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Nysa U góry po lewej Nysa. Urząd Miejski przy ul. Kolejowej 15 [foto PR] U góry po prawej Nysa. Ławeczka z rzeźbą Jerzego Kozarzewskiego (1913-1996), zaprojektowaną przez Mariana Molendę, ustawioną we wrześniu 2021 r. przed Urzędem Miejskim. Jerzy Kozarzewski działał w Narodowych Siłach Zbrojnych, brał udział w Powstaniu Warszawskim, od 1955 r. mieszkał w Nysie, gdzie zorganizował Szkołę Muzyczną [foto PR] U dołu po lewej Nysa. Pomnik Patriotom Polskim z 2001 r. zaprojektowany przez Mariana Molendę, na pl. Mickiewicza przed Urzędem Miejskim [foto PR]
 • 32. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Prudnik U góry po lewej 15 Prudnik. Rzeźby studniarza Wawrzka i Wiewióry ustawione w 2009 r. przy skrzyżowaniu ul. Wąskiej z ul. Sobieskiego jako dar dla miasta franciszkanina o. Antoniego Dudka. Figury zaprojektowała Agata Wilczek, a odlane zostały przez Wiktora Halupczoka. Antoni Dudek jest autorem legendy o dwojgu nieszczęśliwie zakochanych w sobie Wawrzku i Wiewiórze [foto PR] U góry po prawej Prudnik. Dawny arsenał z 2. poł. XVI w. przy ul. Bolesława Chrobrego, z dwoma basztami i fragmentem murów miejskich z XV w., od 1959 r. Muzeum Ziemi Prudnickiej [foto PR] U dołu po lewej Prudnik. Brama Dolna z XV w. u zbiega ul. Damrota, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego [foto PR] U dołu po środku Prudnik. Ratusz z XVIII w. na Rynku [foto PR]
 • 33. Inne rzeźby w woj. opolskim – Prudnik U góry po lewej i poniżej 14 Prudnik. Pomnik kolarza Stanisława Szozdy (1950-2013), od 1959 r. mieszkańca Prudnika, mistrza świata w 1973 r. i 1975 r., zwycięzcy w Tour de Pologne i Wyścigu Pokoju; odlew na podstawie rzeźby Przemysława Wolnego ustawiony przed halą sportową I Liceum Ogólnokształcącego w 2021 r. [foto PR] U góry po środku i u dołu po lewej Prudnik. Tablica upamiętniająca miejsce kościoła ewangelickiego w latach 1904-1974 [foto PR] U góry po prawej Prudnik. Hala sportowa z 1985 r. przy I LO [foto PR] U dołu po środku Prudnik. Pomnik Stanisława Szozdy według projektu Agnieszki Świerzowicz-Maślaniec, ustawiony w 2014 r. przed Cmentarzem Komunalnym, z relikwiarzem z prochami Mistrza [foto PR]
 • 34. Inne rzeźby w woj. opolskim – Walce U góry po lewej 15 Walce. Rzeźba kolarza [foto PR] U góry po środku Walce. Tablica informacyjna o historii miejscowego kolarstwa w latach 1975-1990 [foto PR] U góry po prawej Walce. Zabytkowa studnia z ręczną pompą koło remizy strażackiej [foto PR] Po lewej Walce. Wystawa walców rolniczych i ogrodniczych koło remizy strażackiej [foto PR]