Anzeige

Prelekcja teznie20 cz4_w1

projektant um PTTK
29. Dec 2020
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Prelekcja teznie20 cz4_w1

 1. Gabriela i Piotr Rościszewscy TĘŻNIE, cz. 4 Wieliczka, tężnia z 2014 r.
 2. Gabriela i Piotr Rościszewscy TĘŻNIE, cz. 4 Tężnie w woj. opolskim i woj. małopolskim 1. Tężnie w woj. opolskim 2. Tężnie w woj. opolskim w ujęciu alfabetycznym: – Głuchołazy, Głubczyce, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowice i Tarnów Opolski 3. Planowane tężnie w woj. opolskim: Opole, Kędzierzyn-Koźle (2 tężnie), Nysa, Olesno, Prudnik i Wołczyn 4. Tężnie w woj. małopolskim 5. Tężnie w woj. małopolskim w ujęciu alfabetycznym: – duże tężnie: Bochnia i Wieliczka – pozostałe tężnie: Kraków-Dębniki, Kraków –Nowa Huta, Bańska Niżna, Bukowno, Krynica, Łukowica, Łysa Góra, Maków Podhalański, Polanka Wielka, Poręba Wielka, Rabka Zdrój (2 tężnie), Wapienne, Wolbrom, Zembrzyce i Zubrzyca Górna 6. Planowane tężnie w woj. małopolskim: Kraków – Bagry i Nowa Huta (druga tężnia), Ciężkowice, Pcim, Tarnów i Wadowice Wersja I: 20 grudnia 2020 r.
 3. Tężnie w woj. opolskim Tężnie w woj. opolskim. W grudniu 2020 r. w woj. opolskim działa 5 tężni wybudowanych w latach 2018-2019. W planach jest postawienie kolejnych 7 tężni. W większość są to niewielkie obiekty. Wyróżniają się wielkością tężnie w Głuchołazach w formie wieży i planowana tężnia w Wołczynie. Głuchołazy. Tężnia z 2018 r. [foto PR]
 4. Tężnie w woj. opolskim – Głuchołazy Tężnia w Głuchołazach. Została uruchomiona w lipcu 2018 r. w parku obok szpitala przy ul. Lompy, jako pierwsza w woj. opolskim. U góry po lewej Głuchołazy. Tężnia z 2018 r. [foto PR] U góry po środku Studnia Jakuba na zboczu Średniej Kopy [foto PR] U góry po prawej Fragment Parku Zdrojowego z końca XIX w. [foto PR] Na dole po lewej Głuchołazy. Portal wejściowy do kościoła p.w. św. Wawrzyńca z poł. XIII w. [foto PR] Na dole po środku Lipa drobnolistna – pomnik przyrody na Rynku [foto PR]
 5. Tężnie w woj. opolskim – Głubczyce Tężnia w Głubczycach. Została uruchomiona w październiku 2019 r. w parku miejskim przy al. Śląskiej 8. U góry po lewej Głubczyce. Tężnia uruchomiona w 2018 r. [foto PR] U góry po prawej Głubczyce. Fragment parku miejskiego założonego w 1837 r. [foto PR] Po lewej Głubczyce. Dawny dworzec kolejowy z 2 poł. XIX w., którego bryła przypomina lokomotywę parową [foto PR]
 6. Tężnie w woj. opolskim – Kędzierzyn-Koźle Tężnia w Kędzierzynie-Koźlu. Została uruchomiona w lipcu 2018 r. w parku przy ul. Augustyna Kośnego na Os. Powstańców Śląskich. U góry po lewej Kędzierzyn-Koźle. Tężnia uruchomiona w 2018 r. [foto PR] U góry po prawej Kędzierzyn-Koźle. Stojaki rowerowe w parku obok tężni [foto PR] Po lewej Kędzierzyn-Koźle. Skrzyżowanie rzeki Kłodnicy z Kanałem Gliwickim w Lenartowicach – rzeka przepływa syfonem pod kanałem [foto PR]
 7. Tężnie w woj. opolskim – Pawłowice Tężnia w Pawłowicach koło Gorzowa Śląskiego. Została uruchomiona w grudniu 2018 r. na terenie niedawno otwartego Domu Seniora „Paulinka”. U góry po lewej Pawłowice. Tężnia uruchomiona w 2018 r. [foto PR] U góry po prawej Pawłowice. Dom Seniora i kaplica p.w. św. Jana Pawła II w przebudowanym spichlerzu z XIX w., poświęcona w maju 2019 r. [foto PR] Po lewej Pawłowice. Pałac z XIX w. przebudowany na hotel [foto PR]
 8. Tężnie w woj. opolskim – Tarnów Opolski Tężnia w Tarnowie Opolskim. Została uruchomiona w lipcu 2019 r. obok Urzędu Gminy i stacji kolejowej. U góry po lewej Tarnów Opolski. Kościół p.w. św. Marcina biskupa z późnogotyckim prezbiterium z 1. poł. XV w., rozbudowany w latach 1653-1664 [foto PR] U góry po prawej Tarnów Opolski. Baszta-kostnica z przełomu XVIII i XIX w. [foto PR] U góry po prawej Tarnów Opolski. Głaz narzutowy na skwerze obok Urzędu Gminy [foto PR] Po lewej Tarnów Opolski. Tężnia z 2019 r. [foto PR]
 9. Planowane tężnie w woj. opolskim – Opole i Olesno Planowane tężnie w woj. opolskim. Tężnie te znajdują się na różnych etapach ich realizacji – niektóre posiadają już kompletną dokumentację projektową, inne są w trakcie projektowania lub przygotowywania specyfikacji przetargowych, a niektóre dopiero są na etapie rozważań dotyczących celowości ich budowy lub lokalizacji. U góry Opole. Proponowane jest wybudowanie tężni w dzielnicy Malinka w Kolonii Gosławickiej przy ul. Krokusów, a także w północno- wschodniej części parku na Os. Armii Krajowej Po lewej Nysa. Miasto rozważa wybudowanie kolejno trzech tężni na pl. Paderewskiego, na terenie kąpieliska miejskiego i nad Jez. Nyskim
 10. Planowane tężnie w woj. opolskim – Kędzierzyn-Koźle i Nysa U góry po lewej Kędzierzyn. Druga w mieście tężnia ma stanąć na Os. Pogorzelec przy ul. Kościuszki 43B w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu U góry po prawej Kędzierzyn. Proponowane jest postawienie trzeciej w mieście tężni w Koźlu na skwerze Bartoszewskiego przy ul. Kadetów, w sąsiedztwie przedszkola i placu zabaw Nysa. Miasto rozważa wybudowanie kolejno trzech tężni na pl. Paderewskiego, na terenie kąpieliska miejskiego i nad Jez. Nyskim
 11. Planowane tężnie w woj. opolskim – Prudnik i Wołczyn U góry Wołczyn. Na terenie tzw. Koziego Parku przy ul. SIenkiewicza planowane jest wybudowanie 4 tężni i pawilonu edukacyjnego poświęconego roślinom słonolubnym [foto po prawej PR] Po lewej Prudnik. Planowane jest wybudowanie tężni w Parku Miejskim w pobliżu ul. Parkowej
 12. Tężnie w woj. małopolskim Tężnie w woj. małopolskim. W grudniu 2020 r. w woj. małopolskim działa 18 tężni. Wśród nich są 2 duże tężnie w Bochni i Wieliczce. Wielkością wyróżnia się jeszcze tężnia w krakowskiej Nowej Hucie. Najstarszą z nich jest tężnia w Rabce. Drugą w kolejności jest tężnia w Wieliczce. W planach jest postawienie kolejnych 6 tężni. Rabka Zdrój. Tężnia z 2009 r. [foto PR]
 13. Duże tężnie w Małopolsce – Wieliczka Wieliczka. Najstarsze odnalezione tutaj ślady produkcji soli z solanki pochodzą sprzed 6 tys. lat. Pierwszy dokument wzmiankujący tutejszą warzelnię Magna Sal pochodzi z początku XII w., a na początku XIII w. rozpoczęto wydobywanie soli kamiennej – kopalnie soli nazywano żupami. W 1724 r. zaprzestano tradycyjnej produkcji soli warzonej, a od 1912 r. stosowane jest warzenie próżniowe. Od 1838 r., kiedy to wybudowano łazienki salinarne, w Wieliczce rozwija się lecznictwo uzdrowiskowe. W 1924 r. wprowadzono podziemne ługowanie soli, a w 1964 r. zaprzestano wydobycia soli kamiennej. U góry po lewej i po środku Wieliczka. Zamek Żupny i Dom pośród Żupy – siedziba administracji kopalń soli od XIII w. do 1945 r., od 1985 r. Muzeum Żup Krakowskich [foto PR] U góry po prawej Wieliczka. Baszta z XIV w., jedyna zachowana z 19 baszt w linii murów miejskich otaczających niegdyś miasto [foto PR] Po lewej Wieliczka. Pozostałości po szybie poszukiwawczym z poł. XIII w., odkrytym w czasie wykopalisk w 1967 r. [foto PR]
 14. Duże tężnie w Małopolsce – Wieliczka Wieliczka. W tym samym roku utworzono pierwsze na świecie podziemne Sanatorium Alergologiczne „Kinga”, a w 1966 r. udostępniono podziemną ekspozycję Muzeum Żup Krakowskich. W 1978 r. Kopalnia Soli „Wieliczka” została wpisana na pierwszą Światową Listę Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturalnego UNESCO, jako jeden z 12 obiektów, a w 2013 r. lista została rozszerzona o Zamek Żupny i Kopalnię Soli „Bochnia”. W 1996 r. kopalnia kończy ługowanie soli i poprzestaje na warzeniu soli z wycieków kopalnianych. U góry po lewej Kopalnia Soli „Wieliczka”. Szyb św. Kingi z 1864 r., główny szyb kopalni z wieżą wyciągową z 1902 r. [foto PR] U góry po prawej Kopalnia Soli „Wieliczka”. Po lewej widoczny Zamek Zupny i kościół p.w. św. Sebastiana, a po prawej Szyb Daniłowicza z XVII w., obecnie Muzeum Żup Krakowskich [foto PR] Po lewej Kopalnia Soli „Wieliczka”. Szyb Regis z XIV w., najstarszy z istniejących szybów, obecnie Muzeum Żup Krakowskich [foto PR]
 15. Duże tężnie w Małopolsce – Wieliczka Kopalnia Soli „Wieliczka”. Tężnia w Parku Kingi wybudowana w 2014 r. Powierzchnia ścian wynosi 7500 m2 , wysokość ścian 9 m, a wysokość wieży widokowej 22 m [foto PR]
 16. Duże tężnie w Małopolsce – Wieliczka Wieliczka. W 2000 r. Groty Kryształowe z wyjątkowo dużymi kryształami halitu zostały uznane za podziemny rezerwat przyrody nieożywionej. W 2014 r. oddano do użytku tężnię solankową, największy obiekt tego typu na południu Polski. Od 2016 r. kopalnię odwiedza ponad 1,5 mln turystów rocznie. Po lewej Kopalnia Soli „Wieliczka”. Tężnia w Parku Kingi wybudowana w 2014 r. Powierzchnia ścian wynosi 7500 m2 , wysokość ścian 9 m, a wysokość wieży widokowej 22 m [foto PR] U góry po prawej Kopalnia Soli „Wieliczka”. Groty Kryształowe zostały uznane w 2000 r. za podziemny rezerwat przyrody nieożywionej
 17. Duże tężnie w Małopolsce – Bochnia Bochnia. Najstarsze odnalezione tutaj ślady produkcji soli z solanki pochodzą sprzed 3,5 tys. lat. W 1248 r. odkryto pokłady soli, a w 1251 r. rozpoczęto jej wy wydobycie. W 1981 r. kopalnię wpisano do rejestru zabytków, w 2000 r. na listę Pomników Historii, a w 2013 r. na Światową Listę Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturalnego UNESCO. W 1990 r. zaprzestano wydobycia soli kamiennej. Kopalnię odwiedza ponad 200 tys. turystów rocznie. W dawnym nadszybiu Szybu „Sutoris:” działa Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. W sąsiedztwie Plant Salinarnych do końca 2019 r. powstała tężnia z komorą solną i zespół boisk Szkoły Podstawowej nr 2. Rozruch tężni nastąpił w maju 2020 r., a uroczystość jej otwarcia dopiero we wrześniu 2020 r. U góry Bochnia. Tężnia i zespół boisk wybudowane w 2019 r. [foto Tomasz Stodolny i PR] Po lewej Bochnia. Jeden z szybów Kopalni Soli „Bochnia” [foto GoogleMaps]
 18. Duże tężnie w Małopolsce – Bochnia U góry Bochnia. Dziedziniec tężni [foto PR] Po lewej Bochnia. Muzeum Motyli Anthropoda otwarte w 2009 r. Trzon zbiorów stanowi kolekcja motyli Jacka Kobieli [foto PR]
 19. Tężnie w woj. małopolskim – Kraków-Dębniki Kraków-Dębniki. Budowa Osiedla Bunscha Park objęła również postawienie czterech tężni. Na przedstawionym planie tężnie widoczne są między budynkami po środku i po prawej stronie
 20. Tężnie w woj. małopolskim – Kraków - Nowa Huta U góry Kraków - Nowa Huta. W lipcu 2020 r. oddano do użytku tężnię nad Zalewem Nowohuckim. Stoi w miejscu tężni spalonej w 2018 r. w trakcie budowy [foto po prawej Michał Stawowiak] Po lewej Kraków - Nowa Huta. Plaża nad Zalewem Nowohuckim oddana do użytku w 2020 r. [foto Zygmunt Put]
 21. Tężnie w Małopolsce – Bańska Niżna, Bukowno i Krynica U góry po lewej Bukowno. Tężnia zlokalizowana przy Domu Turysty na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, oddana do użytku w sierpniu 2019 r. [foto PR] U góry po prawej Krynica. Tężnia w Parku Słotwińskim oddana do użytku w październiku 2019 r. Po lewej Bańska Niżna koło Szaflar. Tężnia znajduje się przy Apartamentach i Pokojach Przy Termach
 22. Tężnie w woj. małopolskim – Łukowica i Łysa Góra U góry po lewej Łukowica koło Limanowej. W lipcu 2019 r. oddano do użytku tężnię w Parku Podworskim [foto PR] U góry po prawej Łukowica koło Limanowej. Kościół z 1. poł. XVI w. [foto PR] Po lewej Łysa Góra koło Limanowej. W 2019 r. oddano do użytku tężnię obok restauracji przy górnej stacji wyciągu
 23. Tężnie w woj. małopolskim – Maków Podhalański i Polanka Wielka U góry po lewej Polanka Wielka. W październiku 2019 r. oddano do użytku tor pumptruckowy oraz tężnię, zlokalizowane naprzeciw parku [foto PR] U góry po prawej Polanka Wielka. Kościół z 1. poł. XVI w. [foto PR] Po lewej Maków Podhalański. W lipcu 2020 r. oddano do użytku tężnię obok placu zabaw na ul. Jodłowej [foto PR]
 24. Tężnie w Małopolsce – Poręba Wielka i Rabka Zdrój U góry po lewej Rabka. Ujęcie solanki „Helena” w Parku Zdrojowym, wydobywanej z głębokości 460 m, zmodernizowane w 2011 r. dla potrzeb tężni [foto PR] U góry po prawej Rabka. Tężnia i pijalnia wód mineralnych w Parku Zdrojowym, czynne od czerwca 2009 r. [foto PR] Po lewej Poręba Wielka. Tężnia zlokalizowana jest w Parku Wodzickich, oddana do użytku w marcu 2019 r.
 25. Rabka Zdrój U góry po lewej Rabka. Zabytkowa willa „Liliana” z 1880 r. [foto PR] U góry po środku Rabka. Fragment fontanny Siedmiu Słoni z 2006 r. obok Zakładu Przyrodoleczniczego [foto PR] U góry po prawej Rabka. Pomnik św. Mikołaja z 2004 r. przypominający, że Rabka jest Miastem Dzieci Świata. W tle zabytkowy dworzec kolejowy z 1925 r. [foto PR] Po lewej Rabka. Oczko wodne z fontanną „Nerka” w Parku Zdrojowym o pow. 30 ha założonym w 2 poł. XIX w., po rewitalizacji w latach 2010÷2011[foto PR]
 26. Rabka Zdrój U góry po lewej Rabka. Dawny kościół p.w. św. Marii Magdaleny z 1606 r., od 1936 r. Muzeum U góry po środku Rabka. Sosna zwyczajna – pomnik przyrody o obw. pnia 370 cm [foto PR] U góry po prawej Rabka. Pomnik Juliana Zubrzyckiego z 2014 r., założyciela uzdrowiska, z popiersiem autorstwa Piotra Biesa Po lewej Rabka. Pomnik papieża Jana Pawła II z 2008 r. ustawiony na początku Szlaku Papieskiego w Beskidzie Wyspowym i Sądeckim [foto PR]
 27. Tężnie w Małopolsce – Rabka Zdrój - Dom Solanki i Wolbrom U góry Rabka. W czerwcu 2020 r. oddano do użytku Dom Solanki w Parku Zdrojowym obok kortów tenisowych. W Domu Solanki znajduje się pijalnia wód i mini-tężnia, a na zewnątrz kolejne 2 mini-tężnie [foto PR] Po lewej Wolbrom. Tężnia Lecha koło Domu Kultury, oddana do użytku w październiku 2018 r. [foto PR]
 28. Tężnie w woj. małopolskim – Wapienne i Zembrzyce U góry po lewej Wapienne. Planowane jest utworzenie tutaj uzdrowiska, w którym znajdą się m.in. wybudowane wcześniej dom zdrojowy i pijalnia wód. W czerwcu 2020 r. oddano nowy park zdrojowy wraz z amfiteatrem i tężnią U góry po prawej Wapienne. Tężnia w nowym parku zdrojowym Po lewej Zembrzyce. Od maja 2019 r. działa tężnia w Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka [foto PR]
 29. Tężnie w woj. małopolskim – Zubrzyca Górna Zubrzyca Górna. Tężnia znajduje się przy Pensjonacie Orawski Dwór. Wewnątrz m.in. Orawska Izba z tradycyjnym piecem kuchennym i galeria malarstwa na szkle Stanisława Wyrtla
 30. Planowane tężnie w woj. małopolskim – Kraków – Bagry i Nowa Huta oraz Pcim U góry po lewej Kraków – Nowa Huta. Druga tężnia wznoszona jest w parku przy ul. bpa Piotra Tomickiego U góry po prawej Pcim. Planowane jest postawienie tężni na skwerze obok boiska sportowego Po lewej Kraków – Bagry. W 2020 r. powstanie tężnia na Zalewem Bagry w jego wschodniej części
 31. Planowane tężnie w woj. małopolskim – Ciężkowice i Tarnów U góry po lewej Ciężkowice. W sąsiedztwie Skamieniałego Miasta planowany jest Park Zdrojowy, a w nim m.in. sfera lecznicza i tężnia U góry po prawej Ciężkowice. Fragment planowanego Parku Zdrojowego Po lewej Tarnów. Planowane jest postawienie tężni w parku na Górze św. Marcina, po wymianie nawierzchni placu
 32. Planowane tężnie w woj. małopolskim – Wadowice Po lewej Wadowice. Planowane jest postawienie tężni w pobliżu skrzyżowania ul. Topolowej z ul. Lipową. U góry po prawej Wadowice. Fragment Parku Miejskiego [foto Jerzy Wąsik]
 33. Gabriela i Piotr Rościszewscy Wersja I, 20 grudnia 2020 r. TĘŻNIE, cz. 4 Tekst został opracowany głównie w oparciu o informacje uzyskane w Internecie ze stron internetowych urzędów, instytucji, mediów, stowarzyszeń i blogów, a także materiały własne autorów. Zdjęcia autora zostały oznaczone „PR”. W przypadku pozostałych zdjęć tam, gdzie udało się odnaleźć ich autorów, zostały podane nazwiska lub pseudonimy. W przypadku braku dokładnej lokalizacji planowanych tężni, zostały zamieszczone mapki z OpenStreetMap z położonym centralnie rejonem, gdzie należy spodziewać się ich wybudowania.
Anzeige