Prelekcja laweczki21 cz2_op_w3

Piotr Rościszewski
Piotr Rościszewskiprojektant um PTTK
Piotr Rościszewski
ŁAWECZKI Z POSTACIAMI, cz. 2
WOJ. OPOLSKIE
Opole. Ławeczka z rzeźbą Marka Grechuty
Piotr Rościszewski
ŁAWECZKI Z POSTACIAMI, cz. 2
WOJ. OPOLSKIE
Ławeczki
1. Marek Grechuta w Opolu
2. Agnieszka Osiecka w Opolu
3. Wojciech Młynarski w Opolu
4. Starsi Panowie – Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora w Opolu
5. Ławeczki muzyczne w Opolu
6. Rzeźba „Plaża” w formie ławeczki w Opolu
7. Joannita w Cisku
8. Zaczytana Ławka w Gogolinie
9. Ławeczki Bliżej Gwiazd w Namysłowie
10. Wawrzek w Prudniku
Rzeźby
1. Jerzy Grotowski w Opolu
2. Czesław Niemen w Opolu
3. Jonasz Kofta w Opolu
4. Edmund Osmańczyk w Opolu
5. Joanna Schaffgotsch w Opolu
6. Rzeźby „Cztery pory roku” w Opolu
7. Kazimierz I Opolski w Opolu
8. Promenada Gwiazd w Opolu
9. Karol Musioł w Opolu
10. Rzeźba „Muzycy” w Opolu
11. Dama Pasieczna w Opolu
12. Świniopas w Gorzowie Śląskim
13. Joachim Halupczok w Niwkach
Wersja III, 30 kwietnia 2021 r.
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie
U góry po lewej
Opole. Ławeczka z rzeźbą Marka Grechuty.
W tle Collegium Minus Uniwersytetu Opolskiego [foto PR]
U góry po środku
Opole. Collegium Minus, budynek wybudowany w 1894 r. jako sierociniec,
od 2002 r. należy do Uniwersytetu Opolskiego [foto PR]
U góry po prawej
Opole. Neogotycka kapliczka z figurą św. Krzysztofa z Dzieciątkiem dłuta
Carla Kerna, przeniesiona tu w 2005 r. po renowacji przez Rafała Rzeźniczka
[foto PR]
Po lewej
1 Opole. Ławeczka z rzeźbą piosenkarza Marka Grechuty (1945-2006).
Projekt ławeczki ustawionej tu w 2008 r. wykonał Witold Pichurski [foto PR]
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie
U góry po lewej
Opole. Foteliki z rzeźbami Agnieszki Osieckiej (1936-1997)
i Wojciecha Młynarskiego (1941-2017) [foto PR]
U góry po środku
2 Opole. Rzeźba poetki i autorki tekstów piosenek Agnieszki Osieckiej.
Projekt rzeźby ustawionej tu w 2002 r. wykonał Marian Molenda.
Jest to najstarszy pomnik tej Artystki [foto PR]
U góry po prawej
3 Opole. Rzeźba piosenkarza Wojciecha Młynarskiego. Projekt rzeźby
ustawionej tu w 2017 r. wykonał Marian Molenda.
Jest to najmłodsza z rzeźb ustawionych w tym miejscu [foto PR]
Po lewej
Opole. Wieża zamku górnego z fragmentem murów z XIV w.
Za wieżą gmach Zespołu Szkół Mechanicznych, pierwotnie wzniesione w 1859 r.
gimnazjum królewskie, a od 1947 r. Technikum Mechaniczne [foto PR]
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie
Starsi Panowie Dwaj – Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora
U góry po lewej
4 Opole. Ławeczka imitująca wstęgę papieru z rzeźbami Starszych Panów
Projekt ławeczki ustawionej w 2010 r. wykonał Marian Molenda [foto PR]
U góry po środkus
Opole. Rzeźba Jerzego Wasowskiego (1913-1984), autora melodii
do Kabaretu Starszych Panów [foto PR]
U góry po prawej
Opole. Rzeźba Jeremiego Przybory (1915-2004), autora tekstów
do Kabaretu Starszych Panów [foto PR]
Po lewej
Opole. Tabliczka z motywem przewodnim Kabaretu Starszych Panów [foto PR]
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie
U góry po lewej
Opole. Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, budynek wybudowany
w 1894 r. jako szpital, od 1999 r. należy do Uniwersytetu Opolskiego, za nim
przebudowany budynek klasztoru dominikanów z XIV w. [foto PR]
U góry po środku
1 Opole. Rzeźba reżysera teatralnego Jerzego Grotowskiego (1933-1999).
ustawiona w 2004 r. na schodach Collegium Maius. Projekt rzeźby wykonał
Marian Molenda. Jerzy Grotowski był przez 20 lat dyrektorem opolskiego
Teatru Laboratorium [foto PR]
U góry po prawej
Opole. Rzeźba Pelegryna z Opola (1260-1330) z XIV w., prowincjała
polskich dominikanów i doradcy papieża Jana XXII, stoi przy ścianie
kaplicy św. Wojciecha [foto Cristoforo]
Po lewej
Opole. Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w budynku klasztoru dominikanów,
widok na wnętrze kaplicy św. Wojciecha z XIII w. [foto www.google.pl/maps]
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie
U góry po lewej
2 Opole. Rzeźba piosenkarza i kompozytora Czesława Niemena (1939-2004)
ustawiona w 2007 r. Projekt rzeźby wykonał Marian Molenda. Z boku tytuły
najbardziej znanych piosenek „Czas jak rzeka” i „Dziwny jest ten świat”
[foto PR]
U góry po prawej
3 Opole. Rzeźba poety i piosenkarza Jonasza Kofty (1942-1988). Projekt
rzeźby ustawionej w 2008 r. wykonał Marian Molenda [foto PR]
U dołu po lewej
Opole. Widok na Stare Miasto z wieży zamku dolnego na Wyspie Pasieka.
Na pierwszym planie ul. Zamkowa (rzeźba 8) z mostem na Młynówce
i kościołem p.w. Św. Trójcy, po lewej ratusz na Rynku (rzeźby 6 i 7), za nim
kościół p.w. MB Bolesnej i św. Wojciecha na Wzgórzu Uniwersyteckim
(ławeczki 1÷4 i rzeźby 1÷6) [foto PR]
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie
U góry po lewej
Opole. Gotycki kościół p.w. MB Bolesnej i św. Wojciecha z 1399 r.,
od strony prezbiterium, tzw. kościół „Na Górce”, przebudowany
w 1739 r. w stylu barokowym [foto PR]
U góry po środku
Opole. Obok kościoła grób Edmunda Osmańczyka (1913-1989)
ustawiony przed kapliczką z 1609 r., do 1945 r. kapliczka stała
przy ul. Budowlanych, w obecnym miejscu od 1956 r. [foto PR]
U góry po prawej
4 Opole. Pomnik Edmunda Osmańczyka, odsłonięty w 2015 r.
Ten polityk i publicysta był autorem Rodła. Rzeźbę ustawioną
na znaku Rodła wykonał Marian Molenda [foto PR]
Po lewej
Opole. Barokowe wnętrze kościoła p.w. MB Bolesnej i św. Wojciecha
[foto PR]
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie
U góry po lewej
Opole. Muzeum Śląska Opolskiego w gmachu kolegium jezuitów
powstałym w 1670 r. w wyniku przebudowy dwóch kamienic z XVI w.,
muzeum od 1932 r. [foto PR]
U góry po prawej
Opole. Gotycki kościół p.w. MB Bolesnej i św. Wojciecha z 1399 r.
od frontu, tzw. kościół „Na Górce”, przebudowany w 1739 r. w stylu
barokowym [foto PR]
Po lewej
5 Opole. Rzeźba Joanny Schaffgotsch (1842-1910) z domu Gryzik,
spadkobierczyni fortuny Karola Goduli. Rzeźbę dłuta Carla Kerna
ustawiono w 1886 r. w majątku w Kopicach, a po jej renowacji przez Rafała
Rzeźniczka w 2007 r. ustawiono ją na Wzgórzu Uniwersyteckim [foto PR]
Po środku
Opole. Barokowa rzeźba Melpomeny rekonstruowana
przez Rafała Rzeźniczka w 2003 r. [foto PR]
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie
6 Opole. Barokowe rzeźby „Cztery pory roku”
dłuta Henryka Hartmanna z 1753 r. pochodzą
z parku pałacowego Frankenbergów
w Biestrzykowicach koło Namysłowa.
Ich rekonstrukcji po zniszczeniach wojennych
dokonał w 2003 r. Rafał Rzeźniczek [foto PR]
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Rynek
U góry po lewej
7 Opole. Pomnik Kazimierza I Opolskiego (1179-1230), założyciela
miasta. Pomnik autorstwa Witolda Pichurskiego stoi od 2018 r.
przed ratuszem [foto PR]
U góry po prawej
Opole. Ratusz rozbudowywany od XIV w., z neorenesansową wieżą
z 1864 r. i południowym skrzydłem z arkadami z 1936 r. [foto PR]
Po lewej
Opole. Reklamy sklepu z pamiątkami przy ul. Krakowskiej [foto PR]
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Rynek
Po lewej u góry i u dołu
8 Opole. Wschodnia pierzeja Rynku z zabytkowymi kamieniczkami,
na płycie Rynku Promenada Gwiazd [foto PR].
Na następnej stronie zdjęcia 43 gwiazd w rzędzie obok kamieniczek
U góry po środku
Opole. Fragment południowej pierzei Rynku z dwoma kamieniczkami
z 1621 r. i późniejszą kamienicą narożną, [foto PR]
U góry po prawej
Opole. Zachodnia i północna pierzeja Rynku z zabytkowymi
kamieniczkami, w głębi kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
z XIV w., wielokrotnie rozbudowywany, od 1945 r. katedra [foto PR]
Po lewej po środku
Opole. Rzeźba „Gwiazda wykonana przez Witolda Pichurskiego
w 2006 r. Marmur podarowało włoskie miasto Carrara,
partnerskie miasto Opola [foto PR]
Prelekcja laweczki21 cz2_op_w3
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Rynek
8 Opole. Na płycie Rynku Promenada
Gwiazd. W rzędzie obok ratusza
znajduje się 26 gwiazd [foto PR]
W obu rzędach umieszczono dotąd
69 gwiazd
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, ul. Zamkowa
U góry po lewej
Opole. Wschodnie skrzydło gmachu Rejencji Opolskiej z lat 1931-1940,
obecnie Urząd Wojewódzki, z muralem z okazji stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości [foto PR]
U góry po prawej
9 Opole. Pomnik Karola Musioła (1905-1983), przewodniczącego Miejskiej
Rady Narodowej i inicjatora Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
Pomnik autorstwa Witolda Pichurskiego stoi od 2008 r.
przy „żółtym” moście nad Młynówką [foto PR]
Po lewej
Opole. Gotycki kościół p.w. Św. Trójcy z XIV-XVI w., pierwotnie franciszkański,
w latach 1820-1945 ewangelicki. Kościół jest miejscem pochówku książąt
opolskich [foto PR]
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, ul. Krakowska
5 W 2018 r. przy ul. Krakowskiej zostały ustawione
ławki muzyczne, na których można posłuchać fragmentów opolskich
festiwali i wspomnień artystów [foto PR]
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, ul. Krakowska
U góry po lewej
10 Opole. Rzeźba „Trzej Muzycy” autorstwa Roberta Sobocińskiego
stoi przed Filharmonią Opolską przy ul. Mozarta [foto PR]
U góry po środku
Opole. Most Groszowy lub Zielony Mostek, secesyjny z 1903 r., którego nazwa
nawiązuje do wysokości pobieranego myta za przejście [foto PR]
U góry po prawej
Opole. Wieża – stołp dawnego książęcego zamku dolnego z końca XIII w.,
udostępniony do zwiedzania [foto PR]
U dołu po lewej
Opole. Gmach Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera, przebudowany w 1948 r.
z sali balowej pozostałej po wojnie z hotelu z końca XIX w. [foto PR]
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wyspa Pasieka
U góry po lewej
Opole. Rzeźba „Wariacje na temat klucza basowego” autorstwa
Andrzeja Kosowskiego z 2006 r. przy dojściu do Stawu Zamkowego
[foto PR]
U góry po prawej
Opole. Staw Zamkowy i Domek Lodowy Towarzystwa Łyżwiarskiego
z 1909 r., po II wojnie światowej przekazany na własność PTTK
[foto PR]
U dołu po lewej
11 Opole. Rzeźba Damy Pasiecznej upamiętniająca walkę
z powodzią tysiąclecia w 1997 r. została wykonana
przez Irenę i Jerzego Piechników. Pomnik po lewej odsłonięto
w 2002 r. w ogrodzie Radia Opole [foto PR]
U dołu po środku
Grasse. W 2004 r. miniaturową kopię rzeźby Damy Pasiecznej
sprezentowano francuskiemu miastu partnerskiemu Grasse, gdzie
ustawiono ją w Muzeum – Willi malarza Jean Honore Fragonarda
Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wyspa Pasieka
U góry po lewej
Opole. Muzeum Polskiej Piosenki otwarte w sierpniu 2016 r.
Ekspozycja muzeum przedstawia w zarysie historię polskiej piosenki w ciągu
ostatnich stu lat [foto PR]
U góry po prawej
Opole. Amfiteatr Tysiąclecia a 1963 r., zmodernizowany w latach 2009-2011,
w którym co roku w czerwcu odbywa się Festiwal Polskiej Piosenki [foto PR].
W tył Amfiteatru wmurowana jest tablica upamiętniająca otwarcie
I Festiwalu Polskiej Piosenki przez Karola Musioła [foto MateuszFD]
Po lewej
Opole. Gmach Rejencji Opolskiej z lat 1931-1940, w miejscu dawnego zamku
dolnego książąt opolskich, obecnie Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski.
Z tyłu widoczny stołp dawnego zamku z połowy XV w. [foto PR]
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, ul. Ozimska
U góry po lewej
6 Opole. Rzeźba „Plaża” autorstwa Tadeusza Wencla, zwana
też „Ławeczką”, stoi za Krytą Pływalnią „Akwarium” przy ul. Ozimskiej
[foto PR]
U góry po prawej
Opole. Kryta Pływalnia „Akwarium” przy ul. Ozimskiej, wybudowana w 1960 r.,
po modernizacji w 2000 r. [foto PR]
Po lewej
Opole. Park na Bunkrze przy ul. Ozimskiej [foto PR]
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Cisek
U góry po lewej
7 Cisek. Ławeczka z rzeźbą Joannity przed budynkami szkoły,
nawiązująca do założenia wsi w 1239 r. przez zakon rycerski Joannitów –
Rycerzy Maltańskich, którzy mieli jedną ze swoich komturii w Grobnikach
koło Głubczyc [foto PR]
U góry po środku
Cisek. Tablica upamiętniająca istnienie w Cisku polskiej szkoły mniejszościowej
w latach 1925-1933 na ścianie starego budynku szkoły z 1861 r. Polska szkoła
początkowo mieściła się w tym budynku, a później w prywatnym domu [foto PR]
U góry po prawej
Cisek. Pomnik upamiętniający miejsce siedziby Polskiego Komisariatu
Plebiscytowego na powiat kozielski w latach 1920-1921[foto PR]
U dołu po lewej
Cisek. Hala Sportowa z 2004 r. przy Szkole Podstawowej.
Przy wejściu kolejne rzeźny Joannitów [foto PR]
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Gogolin
U góry po lewej
8 Gogolin. Zaczytana Ławka ustawiona w 2019 r. przed gminną biblioteką.
obok dworca kolejowego, której dekoracja nawiązuje do wiersza „Lokomotywa”
Juliana Tuwima [foto PR]
U góry po prawej
Gogolin. Filiżanka ustawiona w 2009 r. dla upamiętnienia miejscowych
wyrobów z porcelany. Autorem wzoru nawiązującego do miejscowej tradycji
jest twórczyni ludowa Grażyna Czekała [foto PR]
U dołu po lewej
Gogolin. Pomnik Pieśni Śląskiej dłuta Tadeusza Wencla, odsłonięty w 1967 r.
Przedstawia Karolinkę i Karlika, postacie z XIX-wiecznej śląskiej pieśni ludowej,
które wędrowały na gogoliński targ [foto PR]
Inne rzeźby w woj. opolskim – Gorzów Śląski
U góry po lewej
12 Gorzów Śląski. Pomnik Świniopasa – Tomasza Kukły, który
pełnił tą funkcję od 1841 r. Rzeźbę ustawiono w 1941 r. na Rynku,
a w 2002 r. poddano konserwacji [foto PR]
U góry po prawej
Gorzów Śląski. Neogotycki kościół p.w. Św. Trójcy z lat 1894-1895
[foto PR]
U dołu po lewej
Gorzów Śląski. Kościół ewangelicko-augsburski Krzyża Jezusowego
z lat 1855-1857 [foto PR]
U dołu po środku
Gorzów Śląski. Północna pierzeja Rynku z domami z XVIII i XIX w.
[foto PR]
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Namysłów
9 Namysłów. Ławeczki Bliżej Gwiazd z tabliczkami
poświęconymi znanym polskim aktorom. Ławeczki zostały ustawione
przy alejce w parku obok Namysłowskiego Ośrodka Kultury
U góry po lewej
Ławeczka upamiętniająca Tadeusza Szymkowa z 2015 r.
oraz Ławeczka upamiętniająca Jana Nowickiego z 2016 r.
[foto Witold Wośtak]
U góry po prawej
Ławeczki upamiętniające Małgorzatę Kożuchowską
i Daniela Olbrychskiego z 2017 r.
U dołu po lewej
Ławeczki upamiętniające Annę Dereszowską
i Michała Żebrowskiego z 2018 r.
Inne rzeźby w woj. opolskim – Niwki
U góry po lewej
13 Niwki. Pomnik urodzonego w Niwkach kolarza Joachima
Halupczoka (1968-1994), mistrza świata w 1989 r. [foto PR]
U góry po prawej
Kotórz Wielki. Zapora Zbiornika Turawskiego zbudowanego
w latach 1933-1939 na Małej Panwi [foto PR]
U dołu po lewej
Niwki. Pomnik ofiar obu wojen światowych. W tle budynek dawnej
szkoły z 1925 r., od ponad 40 lat Ośrodek Szkoleniowy Regionalnego
Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu [foto PR]
U dołu po środku
Niwki. Kapliczka z około 1850 r. na skrzyżowaniu [foto PR]
Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Prudnik
U góry po lewej
10 Prudnik. Rzeźby studniarza Wawrzka i Wiewióry ustawione
w 2009 r. przy skrzyżowaniu ul. Wąskiej z ul. Sobieskiego
jako dar dla miasta franciszkanina o. Antoniego Dudka.
Figury zaprojektowała Agata Wilczek, a odlane zostały przez
Wiktora Halupczoka. Antoni Dudek jest autorem legendy o dwojgu
nieszczęśliwie zakochanych w sobie Wawrzku i Wiewiórze [foto PR]
U góry po prawej
Prudnik. Dawny arsenał z 2. poł. XVI w. przy ul. Bolesława
Chrobrego, z dwoma basztami i fragmentem murów miejskich
z XV w., od 1959 r. Muzeum Ziemi Prudnickiej [foto PR]
U dołu po lewej
Prudnik. Brama Dolna z XV w. u zbiega ul. Damrota,
ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego [foto PR]
U dołu po środku
Prudnik. Ratusz z XVIII w. na Rynku [foto PR]
1 von 26

Recomendados

Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2 von
Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2
Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2Piotr Rościszewski
2.2K views28 Folien
Prelekcja laweczki21 cz1_sl_w3 von
Prelekcja laweczki21 cz1_sl_w3Prelekcja laweczki21 cz1_sl_w3
Prelekcja laweczki21 cz1_sl_w3Piotr Rościszewski
124 views61 Folien
Dni Małopolski w Brukseli 2012. Sprawozdanie von
Dni Małopolski w Brukseli 2012. SprawozdanieDni Małopolski w Brukseli 2012. Sprawozdanie
Dni Małopolski w Brukseli 2012. SprawozdanieMałopolski Instytut Kultury
655 views19 Folien
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa) von
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa) PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa) Małopolski Instytut Kultury
11.1K views15 Folien
Ulica Tuwima von
Ulica TuwimaUlica Tuwima
Ulica TuwimaAgata
918 views19 Folien
172 von
172172
172manteska
220 views32 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (... von
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...Małopolski Instytut Kultury
1.1K views50 Folien
Patroni naszych ulic raj. rembieliński (1) von
Patroni naszych ulic  raj. rembieliński (1)Patroni naszych ulic  raj. rembieliński (1)
Patroni naszych ulic raj. rembieliński (1)Agata
908 views35 Folien
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen... von
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...Małopolski Instytut Kultury
2.4K views37 Folien
Prezentacja maria skłodowska curie patroni naszych ulic mscpnu von
Prezentacja maria skłodowska  curie patroni naszych ulic mscpnuPrezentacja maria skłodowska  curie patroni naszych ulic mscpnu
Prezentacja maria skłodowska curie patroni naszych ulic mscpnumanteska
2.1K views26 Folien
Chopin von
ChopinChopin
ChopinJH4
2.5K views28 Folien
Zestawienie tematyczne musical w polsce von
Zestawienie tematyczne musical w polsceZestawienie tematyczne musical w polsce
Zestawienie tematyczne musical w polscePatrycja Hrabiec-Hojda
6.1K views100 Folien

Was ist angesagt?(18)

„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (... von Małopolski Instytut Kultury
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
Patroni naszych ulic raj. rembieliński (1) von Agata
Patroni naszych ulic  raj. rembieliński (1)Patroni naszych ulic  raj. rembieliński (1)
Patroni naszych ulic raj. rembieliński (1)
Agata908 views
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen... von Małopolski Instytut Kultury
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
Prezentacja maria skłodowska curie patroni naszych ulic mscpnu von manteska
Prezentacja maria skłodowska  curie patroni naszych ulic mscpnuPrezentacja maria skłodowska  curie patroni naszych ulic mscpnu
Prezentacja maria skłodowska curie patroni naszych ulic mscpnu
manteska2.1K views
Chopin von JH4
ChopinChopin
Chopin
JH42.5K views
Tuwim pokaz filip marczak von manteska
Tuwim pokaz filip marczakTuwim pokaz filip marczak
Tuwim pokaz filip marczak
manteska962 views
Patroni naszych ulic stefan kopciński von manteska
Patroni naszych ulic stefan kopcińskiPatroni naszych ulic stefan kopciński
Patroni naszych ulic stefan kopciński
manteska2K views
Eliza blawat sp35 von manteska
Eliza blawat sp35Eliza blawat sp35
Eliza blawat sp35
manteska196 views
Kilka Znanych Polskich Postaci von gblonska
Kilka Znanych Polskich Postaci Kilka Znanych Polskich Postaci
Kilka Znanych Polskich Postaci
gblonska5.5K views
prezentacja Ani Minasyan SP7 w Szczecinku, kl. VIc von temat
prezentacja Ani Minasyan SP7 w Szczecinku, kl. VIcprezentacja Ani Minasyan SP7 w Szczecinku, kl. VIc
prezentacja Ani Minasyan SP7 w Szczecinku, kl. VIc
temat2.8K views
Fryderyk Chopin von gozdziakm
Fryderyk ChopinFryderyk Chopin
Fryderyk Chopin
gozdziakm3K views
Sopockie obchody święta niepodległości 2018 von RadioGdansk
Sopockie obchody święta niepodległości 2018Sopockie obchody święta niepodległości 2018
Sopockie obchody święta niepodległości 2018
RadioGdansk207 views
Fryderyk Chopin von SP ...
Fryderyk Chopin  Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin
SP ...1.5K views

Similar a Prelekcja laweczki21 cz2_op_w3

PrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdf von
PrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdfPrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdf
PrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdfPiotr Rościszewski
11 views34 Folien
PrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdf von
PrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdfPrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdfPiotr Rościszewski
38 views75 Folien
PrelekcjaTrolle22.pdf von
PrelekcjaTrolle22.pdfPrelekcjaTrolle22.pdf
PrelekcjaTrolle22.pdfPiotr Rościszewski
41 views28 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdfPiotr Rościszewski
10 views115 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
7 views83 Folien
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce von
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy KobierzyceRowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzycegckis
1.2K views36 Folien

Similar a Prelekcja laweczki21 cz2_op_w3(20)

Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce von gckis
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy KobierzyceRowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce
gckis1.2K views
POSUL - wyklad 27.01.2014 r. von Michalow
POSUL - wyklad 27.01.2014 r.POSUL - wyklad 27.01.2014 r.
POSUL - wyklad 27.01.2014 r.
Michalow3.8K views
Fotoreportaż z wyjazdu do Torunia i Chełmna von gosiaa_g
Fotoreportaż z wyjazdu do Torunia i ChełmnaFotoreportaż z wyjazdu do Torunia i Chełmna
Fotoreportaż z wyjazdu do Torunia i Chełmna
gosiaa_g669 views
Kulturalna wycieczka po Kobyłce von sp2zabki
Kulturalna wycieczka po KobyłceKulturalna wycieczka po Kobyłce
Kulturalna wycieczka po Kobyłce
sp2zabki1K views
Boleslawiec von Teresa
BoleslawiecBoleslawiec
Boleslawiec
Teresa592 views
Bol von Teresa
BolBol
Bol
Teresa399 views
Ostrava wojciech otto von Wojtek_Otto
Ostrava wojciech ottoOstrava wojciech otto
Ostrava wojciech otto
Wojtek_Otto210 views

Más de Piotr Rościszewski

PrelekcjaBeboki23_2.pdf von
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPrelekcjaBeboki23_2.pdf
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPiotr Rościszewski
14 views58 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPiotr Rościszewski
9 views70 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPiotr Rościszewski
9 views53 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
5 views114 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz6_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz6_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz6_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz6_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
6 views79 Folien
PrelekcjaBeboki23.pdf von
PrelekcjaBeboki23.pdfPrelekcjaBeboki23.pdf
PrelekcjaBeboki23.pdfPiotr Rościszewski
16 views46 Folien

Más de Piotr Rościszewski(20)

Prelekcja laweczki21 cz2_op_w3

 • 1. Piotr Rościszewski ŁAWECZKI Z POSTACIAMI, cz. 2 WOJ. OPOLSKIE Opole. Ławeczka z rzeźbą Marka Grechuty
 • 2. Piotr Rościszewski ŁAWECZKI Z POSTACIAMI, cz. 2 WOJ. OPOLSKIE Ławeczki 1. Marek Grechuta w Opolu 2. Agnieszka Osiecka w Opolu 3. Wojciech Młynarski w Opolu 4. Starsi Panowie – Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora w Opolu 5. Ławeczki muzyczne w Opolu 6. Rzeźba „Plaża” w formie ławeczki w Opolu 7. Joannita w Cisku 8. Zaczytana Ławka w Gogolinie 9. Ławeczki Bliżej Gwiazd w Namysłowie 10. Wawrzek w Prudniku Rzeźby 1. Jerzy Grotowski w Opolu 2. Czesław Niemen w Opolu 3. Jonasz Kofta w Opolu 4. Edmund Osmańczyk w Opolu 5. Joanna Schaffgotsch w Opolu 6. Rzeźby „Cztery pory roku” w Opolu 7. Kazimierz I Opolski w Opolu 8. Promenada Gwiazd w Opolu 9. Karol Musioł w Opolu 10. Rzeźba „Muzycy” w Opolu 11. Dama Pasieczna w Opolu 12. Świniopas w Gorzowie Śląskim 13. Joachim Halupczok w Niwkach Wersja III, 30 kwietnia 2021 r.
 • 3. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie U góry po lewej Opole. Ławeczka z rzeźbą Marka Grechuty. W tle Collegium Minus Uniwersytetu Opolskiego [foto PR] U góry po środku Opole. Collegium Minus, budynek wybudowany w 1894 r. jako sierociniec, od 2002 r. należy do Uniwersytetu Opolskiego [foto PR] U góry po prawej Opole. Neogotycka kapliczka z figurą św. Krzysztofa z Dzieciątkiem dłuta Carla Kerna, przeniesiona tu w 2005 r. po renowacji przez Rafała Rzeźniczka [foto PR] Po lewej 1 Opole. Ławeczka z rzeźbą piosenkarza Marka Grechuty (1945-2006). Projekt ławeczki ustawionej tu w 2008 r. wykonał Witold Pichurski [foto PR]
 • 4. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie U góry po lewej Opole. Foteliki z rzeźbami Agnieszki Osieckiej (1936-1997) i Wojciecha Młynarskiego (1941-2017) [foto PR] U góry po środku 2 Opole. Rzeźba poetki i autorki tekstów piosenek Agnieszki Osieckiej. Projekt rzeźby ustawionej tu w 2002 r. wykonał Marian Molenda. Jest to najstarszy pomnik tej Artystki [foto PR] U góry po prawej 3 Opole. Rzeźba piosenkarza Wojciecha Młynarskiego. Projekt rzeźby ustawionej tu w 2017 r. wykonał Marian Molenda. Jest to najmłodsza z rzeźb ustawionych w tym miejscu [foto PR] Po lewej Opole. Wieża zamku górnego z fragmentem murów z XIV w. Za wieżą gmach Zespołu Szkół Mechanicznych, pierwotnie wzniesione w 1859 r. gimnazjum królewskie, a od 1947 r. Technikum Mechaniczne [foto PR]
 • 5. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie Starsi Panowie Dwaj – Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora U góry po lewej 4 Opole. Ławeczka imitująca wstęgę papieru z rzeźbami Starszych Panów Projekt ławeczki ustawionej w 2010 r. wykonał Marian Molenda [foto PR] U góry po środkus Opole. Rzeźba Jerzego Wasowskiego (1913-1984), autora melodii do Kabaretu Starszych Panów [foto PR] U góry po prawej Opole. Rzeźba Jeremiego Przybory (1915-2004), autora tekstów do Kabaretu Starszych Panów [foto PR] Po lewej Opole. Tabliczka z motywem przewodnim Kabaretu Starszych Panów [foto PR]
 • 6. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie U góry po lewej Opole. Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, budynek wybudowany w 1894 r. jako szpital, od 1999 r. należy do Uniwersytetu Opolskiego, za nim przebudowany budynek klasztoru dominikanów z XIV w. [foto PR] U góry po środku 1 Opole. Rzeźba reżysera teatralnego Jerzego Grotowskiego (1933-1999). ustawiona w 2004 r. na schodach Collegium Maius. Projekt rzeźby wykonał Marian Molenda. Jerzy Grotowski był przez 20 lat dyrektorem opolskiego Teatru Laboratorium [foto PR] U góry po prawej Opole. Rzeźba Pelegryna z Opola (1260-1330) z XIV w., prowincjała polskich dominikanów i doradcy papieża Jana XXII, stoi przy ścianie kaplicy św. Wojciecha [foto Cristoforo] Po lewej Opole. Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w budynku klasztoru dominikanów, widok na wnętrze kaplicy św. Wojciecha z XIII w. [foto www.google.pl/maps]
 • 7. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie U góry po lewej 2 Opole. Rzeźba piosenkarza i kompozytora Czesława Niemena (1939-2004) ustawiona w 2007 r. Projekt rzeźby wykonał Marian Molenda. Z boku tytuły najbardziej znanych piosenek „Czas jak rzeka” i „Dziwny jest ten świat” [foto PR] U góry po prawej 3 Opole. Rzeźba poety i piosenkarza Jonasza Kofty (1942-1988). Projekt rzeźby ustawionej w 2008 r. wykonał Marian Molenda [foto PR] U dołu po lewej Opole. Widok na Stare Miasto z wieży zamku dolnego na Wyspie Pasieka. Na pierwszym planie ul. Zamkowa (rzeźba 8) z mostem na Młynówce i kościołem p.w. Św. Trójcy, po lewej ratusz na Rynku (rzeźby 6 i 7), za nim kościół p.w. MB Bolesnej i św. Wojciecha na Wzgórzu Uniwersyteckim (ławeczki 1÷4 i rzeźby 1÷6) [foto PR]
 • 8. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie U góry po lewej Opole. Gotycki kościół p.w. MB Bolesnej i św. Wojciecha z 1399 r., od strony prezbiterium, tzw. kościół „Na Górce”, przebudowany w 1739 r. w stylu barokowym [foto PR] U góry po środku Opole. Obok kościoła grób Edmunda Osmańczyka (1913-1989) ustawiony przed kapliczką z 1609 r., do 1945 r. kapliczka stała przy ul. Budowlanych, w obecnym miejscu od 1956 r. [foto PR] U góry po prawej 4 Opole. Pomnik Edmunda Osmańczyka, odsłonięty w 2015 r. Ten polityk i publicysta był autorem Rodła. Rzeźbę ustawioną na znaku Rodła wykonał Marian Molenda [foto PR] Po lewej Opole. Barokowe wnętrze kościoła p.w. MB Bolesnej i św. Wojciecha [foto PR]
 • 9. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie U góry po lewej Opole. Muzeum Śląska Opolskiego w gmachu kolegium jezuitów powstałym w 1670 r. w wyniku przebudowy dwóch kamienic z XVI w., muzeum od 1932 r. [foto PR] U góry po prawej Opole. Gotycki kościół p.w. MB Bolesnej i św. Wojciecha z 1399 r. od frontu, tzw. kościół „Na Górce”, przebudowany w 1739 r. w stylu barokowym [foto PR] Po lewej 5 Opole. Rzeźba Joanny Schaffgotsch (1842-1910) z domu Gryzik, spadkobierczyni fortuny Karola Goduli. Rzeźbę dłuta Carla Kerna ustawiono w 1886 r. w majątku w Kopicach, a po jej renowacji przez Rafała Rzeźniczka w 2007 r. ustawiono ją na Wzgórzu Uniwersyteckim [foto PR] Po środku Opole. Barokowa rzeźba Melpomeny rekonstruowana przez Rafała Rzeźniczka w 2003 r. [foto PR]
 • 10. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wzgórze Uniwersyteckie 6 Opole. Barokowe rzeźby „Cztery pory roku” dłuta Henryka Hartmanna z 1753 r. pochodzą z parku pałacowego Frankenbergów w Biestrzykowicach koło Namysłowa. Ich rekonstrukcji po zniszczeniach wojennych dokonał w 2003 r. Rafał Rzeźniczek [foto PR]
 • 11. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Rynek U góry po lewej 7 Opole. Pomnik Kazimierza I Opolskiego (1179-1230), założyciela miasta. Pomnik autorstwa Witolda Pichurskiego stoi od 2018 r. przed ratuszem [foto PR] U góry po prawej Opole. Ratusz rozbudowywany od XIV w., z neorenesansową wieżą z 1864 r. i południowym skrzydłem z arkadami z 1936 r. [foto PR] Po lewej Opole. Reklamy sklepu z pamiątkami przy ul. Krakowskiej [foto PR]
 • 12. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Rynek Po lewej u góry i u dołu 8 Opole. Wschodnia pierzeja Rynku z zabytkowymi kamieniczkami, na płycie Rynku Promenada Gwiazd [foto PR]. Na następnej stronie zdjęcia 43 gwiazd w rzędzie obok kamieniczek U góry po środku Opole. Fragment południowej pierzei Rynku z dwoma kamieniczkami z 1621 r. i późniejszą kamienicą narożną, [foto PR] U góry po prawej Opole. Zachodnia i północna pierzeja Rynku z zabytkowymi kamieniczkami, w głębi kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z XIV w., wielokrotnie rozbudowywany, od 1945 r. katedra [foto PR] Po lewej po środku Opole. Rzeźba „Gwiazda wykonana przez Witolda Pichurskiego w 2006 r. Marmur podarowało włoskie miasto Carrara, partnerskie miasto Opola [foto PR]
 • 14. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Rynek 8 Opole. Na płycie Rynku Promenada Gwiazd. W rzędzie obok ratusza znajduje się 26 gwiazd [foto PR] W obu rzędach umieszczono dotąd 69 gwiazd
 • 15. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, ul. Zamkowa U góry po lewej Opole. Wschodnie skrzydło gmachu Rejencji Opolskiej z lat 1931-1940, obecnie Urząd Wojewódzki, z muralem z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości [foto PR] U góry po prawej 9 Opole. Pomnik Karola Musioła (1905-1983), przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej i inicjatora Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Pomnik autorstwa Witolda Pichurskiego stoi od 2008 r. przy „żółtym” moście nad Młynówką [foto PR] Po lewej Opole. Gotycki kościół p.w. Św. Trójcy z XIV-XVI w., pierwotnie franciszkański, w latach 1820-1945 ewangelicki. Kościół jest miejscem pochówku książąt opolskich [foto PR]
 • 16. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, ul. Krakowska 5 W 2018 r. przy ul. Krakowskiej zostały ustawione ławki muzyczne, na których można posłuchać fragmentów opolskich festiwali i wspomnień artystów [foto PR]
 • 17. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, ul. Krakowska U góry po lewej 10 Opole. Rzeźba „Trzej Muzycy” autorstwa Roberta Sobocińskiego stoi przed Filharmonią Opolską przy ul. Mozarta [foto PR] U góry po środku Opole. Most Groszowy lub Zielony Mostek, secesyjny z 1903 r., którego nazwa nawiązuje do wysokości pobieranego myta za przejście [foto PR] U góry po prawej Opole. Wieża – stołp dawnego książęcego zamku dolnego z końca XIII w., udostępniony do zwiedzania [foto PR] U dołu po lewej Opole. Gmach Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera, przebudowany w 1948 r. z sali balowej pozostałej po wojnie z hotelu z końca XIX w. [foto PR]
 • 18. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wyspa Pasieka U góry po lewej Opole. Rzeźba „Wariacje na temat klucza basowego” autorstwa Andrzeja Kosowskiego z 2006 r. przy dojściu do Stawu Zamkowego [foto PR] U góry po prawej Opole. Staw Zamkowy i Domek Lodowy Towarzystwa Łyżwiarskiego z 1909 r., po II wojnie światowej przekazany na własność PTTK [foto PR] U dołu po lewej 11 Opole. Rzeźba Damy Pasiecznej upamiętniająca walkę z powodzią tysiąclecia w 1997 r. została wykonana przez Irenę i Jerzego Piechników. Pomnik po lewej odsłonięto w 2002 r. w ogrodzie Radia Opole [foto PR] U dołu po środku Grasse. W 2004 r. miniaturową kopię rzeźby Damy Pasiecznej sprezentowano francuskiemu miastu partnerskiemu Grasse, gdzie ustawiono ją w Muzeum – Willi malarza Jean Honore Fragonarda
 • 19. Inne rzeźby w woj. opolskim – Opole, Wyspa Pasieka U góry po lewej Opole. Muzeum Polskiej Piosenki otwarte w sierpniu 2016 r. Ekspozycja muzeum przedstawia w zarysie historię polskiej piosenki w ciągu ostatnich stu lat [foto PR] U góry po prawej Opole. Amfiteatr Tysiąclecia a 1963 r., zmodernizowany w latach 2009-2011, w którym co roku w czerwcu odbywa się Festiwal Polskiej Piosenki [foto PR]. W tył Amfiteatru wmurowana jest tablica upamiętniająca otwarcie I Festiwalu Polskiej Piosenki przez Karola Musioła [foto MateuszFD] Po lewej Opole. Gmach Rejencji Opolskiej z lat 1931-1940, w miejscu dawnego zamku dolnego książąt opolskich, obecnie Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski. Z tyłu widoczny stołp dawnego zamku z połowy XV w. [foto PR]
 • 20. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Opole, ul. Ozimska U góry po lewej 6 Opole. Rzeźba „Plaża” autorstwa Tadeusza Wencla, zwana też „Ławeczką”, stoi za Krytą Pływalnią „Akwarium” przy ul. Ozimskiej [foto PR] U góry po prawej Opole. Kryta Pływalnia „Akwarium” przy ul. Ozimskiej, wybudowana w 1960 r., po modernizacji w 2000 r. [foto PR] Po lewej Opole. Park na Bunkrze przy ul. Ozimskiej [foto PR]
 • 21. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Cisek U góry po lewej 7 Cisek. Ławeczka z rzeźbą Joannity przed budynkami szkoły, nawiązująca do założenia wsi w 1239 r. przez zakon rycerski Joannitów – Rycerzy Maltańskich, którzy mieli jedną ze swoich komturii w Grobnikach koło Głubczyc [foto PR] U góry po środku Cisek. Tablica upamiętniająca istnienie w Cisku polskiej szkoły mniejszościowej w latach 1925-1933 na ścianie starego budynku szkoły z 1861 r. Polska szkoła początkowo mieściła się w tym budynku, a później w prywatnym domu [foto PR] U góry po prawej Cisek. Pomnik upamiętniający miejsce siedziby Polskiego Komisariatu Plebiscytowego na powiat kozielski w latach 1920-1921[foto PR] U dołu po lewej Cisek. Hala Sportowa z 2004 r. przy Szkole Podstawowej. Przy wejściu kolejne rzeźny Joannitów [foto PR]
 • 22. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Gogolin U góry po lewej 8 Gogolin. Zaczytana Ławka ustawiona w 2019 r. przed gminną biblioteką. obok dworca kolejowego, której dekoracja nawiązuje do wiersza „Lokomotywa” Juliana Tuwima [foto PR] U góry po prawej Gogolin. Filiżanka ustawiona w 2009 r. dla upamiętnienia miejscowych wyrobów z porcelany. Autorem wzoru nawiązującego do miejscowej tradycji jest twórczyni ludowa Grażyna Czekała [foto PR] U dołu po lewej Gogolin. Pomnik Pieśni Śląskiej dłuta Tadeusza Wencla, odsłonięty w 1967 r. Przedstawia Karolinkę i Karlika, postacie z XIX-wiecznej śląskiej pieśni ludowej, które wędrowały na gogoliński targ [foto PR]
 • 23. Inne rzeźby w woj. opolskim – Gorzów Śląski U góry po lewej 12 Gorzów Śląski. Pomnik Świniopasa – Tomasza Kukły, który pełnił tą funkcję od 1841 r. Rzeźbę ustawiono w 1941 r. na Rynku, a w 2002 r. poddano konserwacji [foto PR] U góry po prawej Gorzów Śląski. Neogotycki kościół p.w. Św. Trójcy z lat 1894-1895 [foto PR] U dołu po lewej Gorzów Śląski. Kościół ewangelicko-augsburski Krzyża Jezusowego z lat 1855-1857 [foto PR] U dołu po środku Gorzów Śląski. Północna pierzeja Rynku z domami z XVIII i XIX w. [foto PR]
 • 24. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Namysłów 9 Namysłów. Ławeczki Bliżej Gwiazd z tabliczkami poświęconymi znanym polskim aktorom. Ławeczki zostały ustawione przy alejce w parku obok Namysłowskiego Ośrodka Kultury U góry po lewej Ławeczka upamiętniająca Tadeusza Szymkowa z 2015 r. oraz Ławeczka upamiętniająca Jana Nowickiego z 2016 r. [foto Witold Wośtak] U góry po prawej Ławeczki upamiętniające Małgorzatę Kożuchowską i Daniela Olbrychskiego z 2017 r. U dołu po lewej Ławeczki upamiętniające Annę Dereszowską i Michała Żebrowskiego z 2018 r.
 • 25. Inne rzeźby w woj. opolskim – Niwki U góry po lewej 13 Niwki. Pomnik urodzonego w Niwkach kolarza Joachima Halupczoka (1968-1994), mistrza świata w 1989 r. [foto PR] U góry po prawej Kotórz Wielki. Zapora Zbiornika Turawskiego zbudowanego w latach 1933-1939 na Małej Panwi [foto PR] U dołu po lewej Niwki. Pomnik ofiar obu wojen światowych. W tle budynek dawnej szkoły z 1925 r., od ponad 40 lat Ośrodek Szkoleniowy Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu [foto PR] U dołu po środku Niwki. Kapliczka z około 1850 r. na skrzyżowaniu [foto PR]
 • 26. Ławeczki z postaciami w woj. opolskim – Prudnik U góry po lewej 10 Prudnik. Rzeźby studniarza Wawrzka i Wiewióry ustawione w 2009 r. przy skrzyżowaniu ul. Wąskiej z ul. Sobieskiego jako dar dla miasta franciszkanina o. Antoniego Dudka. Figury zaprojektowała Agata Wilczek, a odlane zostały przez Wiktora Halupczoka. Antoni Dudek jest autorem legendy o dwojgu nieszczęśliwie zakochanych w sobie Wawrzku i Wiewiórze [foto PR] U góry po prawej Prudnik. Dawny arsenał z 2. poł. XVI w. przy ul. Bolesława Chrobrego, z dwoma basztami i fragmentem murów miejskich z XV w., od 1959 r. Muzeum Ziemi Prudnickiej [foto PR] U dołu po lewej Prudnik. Brama Dolna z XV w. u zbiega ul. Damrota, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego [foto PR] U dołu po środku Prudnik. Ratusz z XVIII w. na Rynku [foto PR]