Audyt rudaslotr

Piotr Rościszewski
Piotr Rościszewskiprojektant um PTTK

Obwodowa trasa Rowerowa to nie to, o co chodzi rowerzystom, nigdy tym czymś nie będzie i nigdy tego nie zastąpi. Podręczniki i instrukcje mówią wyraźnie, jakie cechy powinna mieć trasa rowerowa. Audyt wylicza większość zauważonych mankamentów, ale też zauważa nieliczne zalety omawianej trasy.

mgr inż. Piotr Rościszewski
Sprawozdanie z audytu Obwodowej Trasy Rowerowej
w dniu 2016-04-23
A. Tablica informacyjna z mapą Obwodowej Trasy Rowerowej w Rudzie Śląskiej
W
2
Pomysł trasy tworzącej pętlę wokół tak dużego miasta, jakim jest Ruda Śląska, jest godzien uwagi,
natomiast jego realizacja pozostawia dużo do życzenia. Nie bardzo wiadomo, kto jest adresatem tej
oferty. Wbrew oznakowaniu trasy znakami typu R-4, które powinno być stosowane tylko
w przypadku tras o wysokim standardzie infrastruktury rowerowej, nie ma na trasie zbyt wielu takich
odcinków, jakich oczekuje potencjalny rowerzysta. Aż 30 % trasy (8,6 km) prowadzi jezdniami
głównych ulic, z dużą ilością samochodów i z długimi odcinkami, które prowadzą po wąskich pasach
ruchu oddzielonych od siebie liniami ciągłymi, co uniemożliwia wyprzedzanie rowerzystów przez
samochody. Nie brak jest też skrzyżowań z sygnalizacją świetlną i niebezpiecznych lewoskrętów.
Mało jest infrastruktury przyjaznej dla rowerzystów. Tylko 16 % trasy (4,7 km) prowadzi
niestandardowymi drogami dla rowerów i ciągami pieszo-rowerowymi z nawierzchnią z niewygodnej
kostki betonowej, z nieprzyjazną geometrią i wysokimi krawężnikami, z licznymi miejscami
wymagającymi prowadzenia roweru lub łamania przepisów ruchu drogowego. Jedynym pozytywem
jest to, że droga dla rowerów w parku w Nowym Bytomiu ma nawierzchnię asfaltową, a 36 % trasy
(10,4 km) prowadzi jezdniami bocznych ulic, zazwyczaj również z nawierzchnią asfaltową. Aż 17 %
trasy (4,9 km) prowadzi bocznymi drogami o nawierzchni tłuczniowej lub gruntowej, w wielu
przypadkach miernej jakości – nie ubitych lub wyboistych. Są też odcinki z nierównym brukiem
granitowym, które stanowią 1 % trasy (0,3 km). W sumie jest to zbyt niski standard,
jak na oznakowanie znakami typu R-4.
Odcinek A – B. Nowy Bytom – Bykowina
B. Plan odcinka A – B Obwodowej Trasy Rowerowej w Rudzie Śląskiej
3
1. Nowy Bytom, ul. Parkowa.
Wjazd na drogę dla rowerów – umowny początek i koniec trasy rowerowej
2. Nowy Bytom, ul. Parkowa.
Tablica informacyjna na umownym
początku i końcu trasy rowerowej
3. Nowy Bytom, ul. Parkowa.
Skrzyżowanie drogi dla rowerów
z alejką dla pieszych
4
4. Nowy Bytom, ul. Kolista.
Nieprawidłowa lokalizacja znaku R-4b
pod znakiem D-1
5. Nowy Bytom, ul. Chorzowska.
Nieprawidłowo wykonane zakręty
na drodze dla rowerów
6. Nowy Bytom, ul. Chorzowska,
wylot ul. Ratowników.
Nieprawidłowa geometria skrzyżowania
– m.in. słupek w skrajni drogi dla rowerów
7. Nowy Bytom, ul. Chorzowska,
wylot ul. Mieszka I.
Nieprawidłowa geometria skrzyżowania
– m.in. szafka w skrajni drogi dla rowerów
5
8. Nowy Bytom, ul. Chorzowska, wylot ul. Lisiej. Ciąg pieszo-rowerowy
z niewygodną nawierzchnią z kostki betonowej i z udziwnioną kolorystyką nawierzchni
9. Nowy Bytom, ul. Otylii.
Skrzyżowanie dróg gruntowych
z niedokładnym oznakowaniem
10. Bykowina, ul. Bolesława Chrobrego.
Ścieżka gruntowa w stronę ul. Otylii
6
Odcinek B – C. Bykowina – Os. Górnośląskie – Kochłowice
C. Plan odcinka B – C Obwodowej Trasy Rowerowej w Rudzie Śląskiej
7
11. Bykowina, ul. Katowicka, wyjazd z drogi gospodarczej. Podwójna linia ciągła uniemożliwia
legalny skręt w lewo i jazdę jezdnią ul. Katowickiej
12. Bykowina, droga gospodarcza
odchodząca od ul. Pordzika.
Wyboje na drodze
13. Os. Górnośląskie, droga gospodarcza
w pobliżu ul. Moniuszki.
Wyboje na drodze czekają na ich usunięcie
8
14. Os. Górnośląskie, skrzyżowanie ścieżek w pobliżu ul. Moniuszki.
Wystające obrzeża betonowe oraz nieprawidłowo ustawione i przekręcone znaki R-4b
15. Os. Górnośląskie, wylot ul. Moniuszki na alejkę. Wystające obrzeża betonowe,
bez wyokrąglenia narożników oraz nieprawidłowo ustawiony znak R-4b
9
16. Os. Górnośląskie, skrzyżowanie ul. Moniuszki z ul. Korfantego.
Brak znaków A-7 „ustąp pierwszeństwa”
17. Os. Górnośląskie, wylot ul. Moniuszki na ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Górnośląskiej.
Zupełnie nieprzemyślane przegrodzenie wylotu ulicy – powinny tu stać słupki blokujące U-12c
10
18. Na drogowskazie R-4e pojawia się jakiś szlak zielony, który nie wiadomo dokąd prowadzi
(nie jest zaznaczony na tablicach informacyjnych, nie ma też w pobliżu innych znaków tej trasy)
19. Os. Górnośląskie, wylot ul. Moniuszki na ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Górnośląskiej.
Brak oznakowania ciągu pieszo-rowerowego znakami C-13/16 i C-16/13
11
20. Os. Górnośląskie, ul. Górnośląska
wylot na ul. Tunkla. Niestarannie wykonany
przejazd dla rowerzystów
21. Os. Górnośląskie, ul. Górnośląska.
Niestarannie wykonana droga dla rowerów
z nierówną nawierzchnia tłuczniową
22. Os. Górnośląskie, wylot przedłużenia
ul. Kasztanowej na ul. Górnośląską.
Wyboje na drodze i niestarannie wykonana droga
dla rowerów z nierówną nawierzchnia tłuczniową
23. Kochłowice, ul. Barbary, wylot
ul. Kasztanowej. Nieprawidłowa lokalizacja
znaku R-4b pod znakiem D-1
12
24. Kochłowice, ul. Tunkla, wylot drogi gospodarczej.
Podwójna linia ciągła uniemożliwia legalny skręt w lewo
25 i 26. Kochłowice, ul. Wyzwolenia, wylot ul. Handlowej.
Nieprawidłowa lokalizacja znaków R-4b pod znakami A-7 i B-44 oraz D-1
13
27. Kochłowice, ul. Wyzwolenia, wylot uliczki bez nazwy, początek kontrapasa dla rowerów.
Brak możliwości skrętu rowerem w lewo z ul. Wyzwolenia w boczną uliczkę
28. Kochłowice, ul. Oświęcimska, wylot uliczki bez nazwy, koniec kontrapasa dla rowerów.
Brak znaku A-7 „ustąp pierwszeństwa” i linii zatrzymania P-13.
Brak oznakowania rozwidlenia OTR ze szlakiem czerwonym
14
29. Kochłowice, ul. Oświęcimska, wylot ul. Kochłowickiej. Niebezpieczny zakręt w lewo
30. Kochłowice, ul. Kochłowicka,
wylot ul. Rybnej.
Brak prawidłowego oznakowania
rozwidlenia OTR ze szlakiem czerwonym
31. Kochłowice, ul. Kochłowicka,
wylot drogi gospodarczej.
Nieprawidłowo ustawione znaki R-4b
15
Odcinek C – D. Kochłowice – Kłodnica – Halemba
D. Plan odcinka C – D Obwodowej Trasy Rowerowej w Rudzie Śląskiej
16
32. Kłodnica, rozwidlenie dróg leśnych.
Nieprawidłowo ustawione znaki R-4b
33. Kłodnica, ul. Orzeszkowej.
Tablica informacyjna dotycząca zasad
poruszania się po drogach leśnych
34. Kłodnica, ul. Orzeszkowej.
Bramka ograniczająca wjazd samochodów
na wiadukt
35. Kłodnica, ul. Kochłowicka,
wylot ul. Orzeszkowej. Nieprawidłowa
lokalizacja znaku R-4b pod znakiem B-20
17
36. Kłodnica, ul. Kochłowicka, wylot ul. Sosnowej.
Nieprawidłowe zakończenie pasa ruchu dla rowerów – linia przerywana nie powinna się odginać
37. Kłodnica, ul. Kochłowicka, skrzyżowanie z ul. Kaczmarka.
Prawidłowo wykonane pasy ruchu dla rowerów
18
U góry:
38. Kłodnica, ul. Kochłowicka
i ul. Kłodnicka, skrzyżowanie
z ul. Kaczmarka
i ul. Poniatowskiego.
Nieprawidłowe zakończenie
pasa ruchu dla rowerów
– linia przerywana nie powinna
się odginać
Po lewej:
E. Plan odcinka D – E
Obwodowej Trasy Rowerowej
w Rudzie Śląskiej
19
Odcinek D – E. Halemba – Nowy Świat – Bielszowice
39. Halemba, Rondo Solidarności, skrzyżowanie ul. 1 Maja i ul. Kłodnickiej.
Właściwie ustawiony znak R-4b
40. Halemba, ul. 1 Maja, wylot ul. Grodzkiej.
Nieprawidłowo ustawiony znak R-4b – powinien znajdować się pod znakiem F-10
20
41. Halemba, ul. Halembska, wyloty ul. Rybnickiej i ul. Jaronia.
Nieprawidłowo ustawiony znak R-4b – powinien znajdować się przed skrzyżowaniem
(zalecana odmiana znaku R-4c ze skośną strzałką)
42. Halemba, ul. Rybnicka,
wylot ul. Makoszowskiej.
Pozostawiony nieaktualny znak szlaku żółtego
43. Nowy Świat, ul. Nowy Świat,
wylot ul. Rybnickiej. Na drogowskazie R-4e
pojawia się szlak czerwony, którego nie ma
na tablicach informacyjnych
21
44. Nowy Świat, ul. Nowy Świat, wylot ul. Rybnickiej.
Znaki R-1c i R-4b na rozwidleniu szlaku czerwonego i OTR
45. Nowy Świat, ul. Nowy Świat, wylot drogi dojazdowej.
Brak prawidłowego oznakowania rozwidlenia OTR ze szlakiem czerwonym
22
46. Nowy Świat, w pobliżu ul. Halembskiej.
Przejście przez tor kolejowy z szykanami, zamiast przejazdu – zapomniano, że rower jest pojazdem
47. Nowy Świat, ul. Halembska, wylot drogi gospodarczej.
Podwójna linia ciągłą uniemożliwia legalny skręt w lewo i jazdę jezdnią ul. Halembskiej.
Nieprawidłowo ustawione znaki R-4b
23
Odcinek E – F. Bielszowice – Czarny Las – Ruda Południowa
F. Plan 1. części odcinka E – F Obwodowej Trasy Rowerowej w Rudzie Śląskiej
48. Bielszowice, ul. Kokota, wylot ul. Halembskiej. Niebezpieczny skręt trasy rowerowej w lewo.
Nieprawidłowa lokalizacja znaku R-4b pod znakiem D-1
24
49. Bielszowice, ul. Bielszowicka,
wylot ul. Równoległej.
Brak znaku skrętu w lewo R-4b
50. Bielszowice, ul. Bielszowicka,
wylot ul. Równoległej. Nieprawidłowa
lokalizacja znaku R-4 pod znakiem B-35
51. Bielszowice, ul. PCK,
wylot ul. Kasprowicza. Nieprawidłowa
lokalizacja znaku R-4b pod znakiem A-7
52. Bielszowice, ul. Kokota,
wylot ul. Kasprowicza. Nieprawidłowa
lokalizacja znaku R-4b pod znakiem B-20
25
U góry:
53. Bielszowice, ul. Kokota,
wylot ul. Kasprowicza.
Niebezpieczny skręt trasy
rowerowej w lewo.
Po lewej:
G. Plan 2. części odcinka E – F
Obwodowej Trasy Rowerowej
w Rudzie Śląskiej
26
54. Bielszowice, ul. Kokota, wyloty ul. Partyzantów i ul. Paderewskiego. Niebezpieczny skręt
trasy rowerowej w lewo – znak R-4a powinien występować łącznie ze znakiem R-4,
a jego lokalizacja powinna umożliwiać ustawienie się na odpowiednim pasie przed linią P-2
rozdzielające pasy ruchu. Brak bezpiecznego i wygodnego wjazdu na ciąg pieszo-rowerowy
55. Czarny Las, ul. Kokota, wylot ul. Głównej. Znaki drogowe nie powinny znajdować się
w skrajni drogi dla rowerów. Brak zjazdu z drogi dla rowerów w ul. Główną
27
56. Czarny Las, ul. Kokota, wylot ul. Kunickiego. Brak zjazdu z drogi dla rowerów w ul. Kunickiego
57. Czarny Las, ul. Kokota, wylot ul. Cynkowej. Brak możliwości legalnego wjazdu
na ciąg pieszo-rowerowy. Brak prawidłowego obniżenia krawężnika.
28
58. Czarny Las, ul. 1 Maja, wyloty ul. Kokota i ul. Czarnoleśnej.
Bardzo niebezpieczny skręt trasy rowerowej w lewo
59. Czarny Las, ul. 1 Maja, wyloty ul. Kokota i ul. Czarnoleśnej.
Lokalizacja znaku R-4b powinna umożliwiać wcześniejsze ustawienie się na odpowiednim pasie
29
60. Czarny Las, ul. 1 Maja, wylot ul. Bukowej. Pod znakami F-10 brak znakówR-4c,
które powinny umożliwiać wcześniejsze ustawienie się na odpowiednim pasie
61. Czarny Las, ul. 1 Maja, wylot ul. Hallera. .Brak znakówR-4c,
które powinny umożliwiać wcześniejsze ustawienie się na odpowiednim pasie
30
62. Czarny Las, ul. 1 Maja, wylot ul. Hallera.
Nieprawidłowa lokalizacja znaku R-4 pod znakiem B-36
63. Czarny Las, ul. 1 Maja, wylot drogi gospodarczej. Brak możliwości legalnego wjazdu
z jezdni na ciąg pieszo-rowerowy. Znak R-4 został umocowany w odwrotnym kierunku
(zamiast pod znakiem C-16-13 znajduje się pod znakiem C-13a)
31
64. Ruda Południowa, ul. 1 Maja, bunkier.
Brak bezpiecznego i wygodnego zjazdu z ciągu pieszo-rowerowego na jezdnię
65. Ruda Południowa, ul. 1 Maja, ciąg pieszo-rowerowy do bunkra.
Zupełnie nonsensowne oznakowanie i barierka. Gdzie znak C-13? Jak legalnie dojść do zabytku?
32
66. Ruda Południowa, ul. 1 Maja, przejazd dla rowerzystów na dojeździe do bunkra.
Obniżenia krawężników wykonane są niezbyt starannie.
67. Ruda Południowa, ul. 1 Maja, łącznica z trasą drogową N – S. Łuki poziome na drodze
dla rowerów przy przejeździe dla rowerzystów powinny być odsunięte od krawężników
33
68. Ruda Południowa, ul. 1 Maja, zjazd na posesję.
Zjazd nie powinien przerywać ciągłości drogi dla rowerów i zmieniać jej niwelety podłużnej.
69. Ruda Południowa, ul. 1 Maja, przejazd dla rowerzystów. Brak kompletu
znaków C-13/16 i C-16/13. Brak łuków poziomych przy dojazdach do przejazdu dla rowerzystów
34
70. Ruda Południowa, ul. 1 Maja,
zjazd na posesję. Prawidłowe oznakowanie ciągu
pieszo-rowerowego ze znakami C-13/16
i C-16-13 (tyłem do fotografa)
71. Ruda Południowa, ul. 1 Maja,
zjazd na posesję. Obniżenia krawężników
wykonane są niezbyt starannie.
Brak możliwości legalnego przekroczenia
zjazdu (patrz też na uwagę pod zdjęciem 68).
72 i 73. Ruda Południowa, ul. 1 Maja, wylot bocznej drogi. Obniżenia krawężników wykonane są
niezbyt starannie. Łuki poziome na drodze dla rowerów przy przejeździe dla rowerzystów powinny
być odsunięte od krawężników. Po prawej zamiast łuków wykonano załamania drogi dla rowerów
35
Odcinek F – G.
Ruda Południowa –
Ruda Północna – Orzegów
Po lewej:
H. Plan odcinka F – G
Obwodowej Trasy Rowerowej
w Rudzie Śląskiej
U dołu po lewej:
74. Ruda Południowa, ul. 1 Maja,
wiadukt nad DTŚ. Zupełnie
nonsensowne oznakowanie
zabraniające jazdy rowerem
U dołu po prawej:
75. Ruda Południowa,
ul. Zabrzańska,
wyloty ul. 1 Maja i ul. Wolności.
Niestarannie wykonany
przejazd dla rowerzystów
36
76. Ruda Południowa, ul. Zabrzańska, wyloty ul. 1 Maja i ul. Wolności. Słupki sygnalizatora
świetlnego, znaku D-6b i blokującego U-12c znajdują się w skrajni drogi dla rowerów
77. Ruda Południowa, ul. Zabrzańska, wyloty
ul. 1 Maja i ul. Wolności. Ciąg pieszo-rowerowy
między skrzyżowaniem a ul. Raciborską
78. Ruda Południowa, ul. Wolności,
wylot ul. Raciborskiej. Zamiana strony drogi
dla rowerów z chodnikiem
37
79. Ruda Południowa, ul. Wolności, wylot ul. Wawelskiej. Łuki poziome na drodze dla rowerów
przy przejeździe dla rowerzystów powinny być odsunięte od krawężników
80. Ruda Południowa, ul. Wolności, wylot ul. Szyb Powietrzny. Niebezpieczny skręt
trasy rowerowej w lewo – znak R-4a powinien występować łącznie ze znakiem R-4.
W kierunku przeciwnym trasa prowadzi niebezpiecznie jezdnią przy torowisku tramwajowym
38
81. Ruda Północna, ul. Wolności, wylot ul. Mickiewicza.
W kierunku przeciwnym trasa prowadzi niebezpiecznie jezdnią przy torowisku tramwajowym
82. Ruda Północna, ul. Wolności, wylot
ul. Mickiewicza. Ulica jednokierunkowa
dla samochodów udostępniona
w obu kierunkach dla rowerzystów
83. Ruda Północna, ul. Mickiewicza,
skrzyżowanie z ul. Wieniawskiego.
Ulica jednokierunkowa dla samochodów
udostępniona w obu kierunkach dla rowerzystów.
Na jezdni niewygodny bruk granitowy
39
84. Ruda Północna, ul. Bankowa, wylot
ul. Mickiewicza. Znak C-2 „nakaz jazdy
w prawo” uzasadnia podwieszenie pod nim
znaku R-4b
85. Ruda Północna, zakręt w prawo ul. Piastow-
skiej, wylot ul. Bankowej. Bardzo niebezpieczny
i źle oznakowany skręt trasy rowerowej w lewo.
W kierunku przeciwnym trasa prowadzi niebez-
piecznie jezdnią przy torowisku tramwajowym
Po lewej:
86. Ruda Północna, ul. Piastowska, wyloty
ul. Szyb Bartosza i ul. Konopnickiej.
Nieprawidłowa lokalizacja znaku R-4b
pod znakiem B-20
Na następnej stronie u góry:
87 i 88. Ruda Północna, zakręt ul. Orzegowskiej,
wyloty ul. Wincentego i ul. Kilińskiego.
Bardzo niebezpieczny i niezbyt precyzyjnie
oznakowany skręt trasy rowerowej w lewo
z ul. Orzegowskiej w ul. Wincentego.
Po lewej widoczny jest znak D-1 z tabliczką T-6a
ze schematem skrzyżowania.
Po prawej znak R-4b, który powinien zostać
zastąpiony odmianą znaku R-4c
ze strzałką skierowaną w lewo w tył, zgodnie
ze schematem skrzyżowania
40
89. Orzegów, ul. Orzegowska,
wylot ul. Jaracza. Nieprawidłowa lokalizacja
znaku R-4b pod znakiem D-1
90. Godula, rozwidlenie na ul. Solskiego.
Nieprawidłowo ustawione znaki R-4b
41
Odcinek G – H. Orzegów – Chebzie
I. Plan odcinków G – H – A Obwodowej Trasy Rowerowej w Rudzie Śląskiej
42
91. Godula, skrzyżowanie ul. Joanny, ul. Hlonda, ul. Szyb Zofii i drogi gospodarczej.
Na niebezpiecznym zakręcie głównej ulicy w prawo, trasa rowerowa prowadzi dalej prosto.
Zamiast zmodyfikowanego znaku R-4a powinien tu znaleźć się zmodyfikowany znak R-4c
92. Godula, rozwidlenie na ul. Solskiego. Ulica jednokierunkowa dla samochodów
udostępniona w obu kierunkach dla rowerzystów. Oznakowanie prawidłowe
43
93 i 94. Godula, rozwidlenia na ul. Solskiego. Ulica jednokierunkowa dla samochodów udostępniona
w obu kierunkach dla rowerzystów. U góry brak tabliczki T-22 „nie dotyczy rowerów” i znaku R-4.
U dołu oznakowanie prawidłowe
44
95. Godula, ul. Joanny, wylot ul. Solskiego. Koniec drogi dla rowerów
– brak wygodnego wjazdu z jezdni ul. Joanny, brak zaokrąglenia obrzeży przy wjeździe
96. Godula, ul. Joanny, wylot ul. Starej
Brak przejazdu dla rowerzystów umożliwiającego
korzystanie z drogi dla rowerów
97. Godula, ul. Stara. Zupełnie nieprzemyślana
geometria drogi dla rowerów z niestandardową
nawierzchnią tłuczniową
45
98 i 99. Chebzie, ul. Stara, Koniec drogi dla rowerów, z niewłaściwą geometrią wjazdu.
Niebezpieczny i niewygodny skręt w prawo z drogi dla rowerów na jezdnię.
46
100. Godula, ul. Stara, Koniec drogi dla rowerów, z niewłaściwą geometrią wjazdu.
Niebezpieczny i niewygodny skręt w lewo z jezdni na drogę dla rowerów.
101. Chebzie, ul. Pawła, wylot ul. Joanny
Nieprawidłowa lokalizacja znaku R-4b
pod znakiem D-1
102. Chebzie, ul. Goduli i ul. Dworcowa,
wylot ul. Pawła.
Znak C-2 „nakaz jazdy w prawo” uzasadnia
podwieszenie pod nim znaku R-4b
47
103. Chebzie, ul. Asfaltowa. Nieprawidłowa lokalizacja znaku R-4b pod znakiem D-2
– znak R-4b powinien znajdować się pod znakiem F-10
104. Chebzie, ul. Dworcowa, dojazd do ronda.
Prawidłowa lokalizacja znaku R-4b pod znakiem F-10.
W kierunku przeciwnym trasa prowadzi niebezpiecznie jezdnią przy torowisku tramwajowym
48
105. Chebzie, ul. Dworcowa i ul. Zabrzańska, wylot ul. Węglowej.
Bardzo niebezpieczny skręt trasy rowerowej w lewo z ul. Dworcowej w ul. Węglową.
106. Chebzie, ul. Niedurnego, wylot ul. Węglowej.
Brak możliwości zjazdu z ciągu pieszo-rowerowego na jezdnię ul. Węglowej,
jak również wjazdu na ciąg pieszo-rowerowy z jezdni ul. Niedurnego
49
107. Chebzie, ul. Niedurnego, wiadukt nad DTŚ.
Zupełnie nonsensowne oznakowanie zabraniające jazdy rowerem
Odcinek H – A. Chebzie – Nowy Bytom
108. Nowy Bytom, ul. Niedurnego, zjazd na posesję.
Brak obniżonego prawidłowo krawężnika. Zamiast łuków wykonano załamania drogi dla rowerów
50
109. Chebzie, ul. Niedurnego, wylot bocznej uliczki. Brak możliwości legalnego wjazdu na ciąg
pieszo-rowerowy, jak również zjazdu z ciągu pieszo-rowerowego na jezdnię ul. Niedurnego
110. Nowy Bytom, ul. Gwardii Ludowej.
Wyboista nawierzchnia tłuczniowa nie zachęca do jazdy rowerem
51
111. Nowy Bytom, skrzyżowanie
dróg gospodarczych między ul. Niedurnego
a ul. Gwardii Ludowej.
Nieprawidłowo ustawione znaki R-4b
112. Nowy Bytom, ul. Niedurnego,
wylot ul. Gwardii Ludowej.
Nieprawidłowo ustawione znaki R-4b
113. Nowy Bytom, ul. Niedurnego, wylot ul. Gwardii Ludowej.
Brak obniżonego prawidłowo krawężnika na początku ciągu pieszo-rowerowego
52
114÷116. Nowy Bytom, ul. Niedurnego, koniec
ciągu pieszo-rowerowego. Brak bezpiecznego
i wygodnego zjazdu z jezdni na ciąg pieszo-
rowerowy i w kierunku przeciwnym.
Znaki R-4a powinny występować łącznie
ze znakami R-4
53
117. Nowy Bytom, ul. Niedurnego, wyloty ul. Kowalskiego i ul. Hallera.
Bardzo niebezpieczny zakręt w lewo z ul. Niedurnego w ul. Kowalskiego.
Nieprawidłowa lokalizacja znaku R-4b pod znakiem B-18
118. Nowy Bytom, ul. Niedurnego, wylot
ul. Kowalskiego. Brak miejsca uzasadnia
podwieszenie znaku R-4b pod znakiem B-36
119. Nowy Bytom, ul. Parkowa.
Nieprawidłowa lokalizacja znaku R-4
pod znakiem B-36
54
120. Nowy Bytom, przejazd między parkingami przy ul. Kowalskiego i ul. Parkowej.
Brak prawidłowo obniżonych krawężników, brak dobrej nawierzchni,
niedostateczne oznakowanie i nieprzemyślane wygrodzenie.
Podsumowanie
1. Przebieg szlaku. Obwodowa Trasa Rowerowa w Rudzie Śląskiej to pętla o długości 28,9 km,
która dla poprawy bezpieczeństwa rowerzystów powinna zostać poważnie zmodyfikowana.
2. Niebezpieczne odcinki trasy. Aż 30 % trasy (8,6 km) prowadzi jezdniami głównych ulic, z dużą
ilością samochodów i z długimi odcinkami, które prowadzą po wąskich pasach ruchu
oddzielonych od siebie liniami ciągłymi, co uniemożliwia wyprzedzanie rowerzystów przez
samochody. Nie brak jest też skrzyżowań z sygnalizacją świetlną i niebezpiecznych
lewoskrętów. Działania powinny iść w następujących kierunkach:
a/ Należy wybudować drogi dla rowerów lub ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż tych ulic, względnie
przebudować chodniki na ciągi pieszo-rowerowe lub dopuścić ruch rowerowy na chodnikach.
b/ Na ul. Kochłowickiej powinno się konsekwentnie wykonać pasy ruchu dla rowerów na całej
długości tej ulicy od Kochłowic do Kłodnicy.
c/ Należy wy budować tunele pieszo-rowerowe pod torami kolejowymi przy ul. Piastowskiej
w Rudzie Północnej i przy ul. Dworcowej w Chebziu.
d/ Przy pierwszych zabudowaniach Bielszowic (patrz plan F na str. 23) trasa powinna skręcać
z ul. Halembskiej na drogi gospodarcze prowadzące do ul. Bielszowickiej, dochodząc
do ul. Równoległej z drugiej strony. W ten sposób OTR ominie niebezpieczne skrzyżowanie
ul. Kokota z ul. Halembską.
e/ Na skraju Rudy Północnej trasa powinna skręcać z ul. Wincentego (patrz plan H na str. 35)
na drogi gospodarcze prowadzące do ul. Szyb Zofii, powracając do dotychczasowej trasy
na ul. Solskiego w Goduli. W ten sposób OTR ominie niebezpieczne skrzyżowania
ul. Orzegowskiej z ul. Wincentego i ul. Kilińskiego oraz ul. Joanny, ul. Hlonda, ul. Szyb Zofii
i drogi gospodarczej.
f/ W Chebziu trasa powinna skręcać na rondzie z ul. Dworcowej (patrz plan I na str. 41)
w ul. Niedurnego, omijając niebezpieczne skrzyżowanie ul. Dworcowej i ul. Zabrzańskiej,
z ul. Węglową.
55
3. Niewygodne drogi dla rowerów. Tylko 16 % trasy (4,7 km) prowadzi niestandardowymi
drogami dla rowerów i ciągami pieszo-rowerowymi z nawierzchnią z niewygodnej kostki
betonowej lub nie ubitego tłucznia, z nieprzyjazną geometrią i wysokimi krawężnikami,
z licznymi miejscami wymagającymi prowadzenia roweru lub łamania przepisów ruchu
drogowego, m.in. z uwagi na brak przejazdów dla rowerzystów. Jedynie droga dla rowerów
w parku w Nowym Bytomiu ma standardową nawierzchnię asfaltową. Przy modernizacjach
i remontach należy dopilnować, aby drogi dla rowerów i ciągi pieszo-rowerowe otrzymały
wyłącznie nawierzchnię asfaltową.
4. Oznakowanie dróg dla rowerów. W zależności od organizacji ruchu drogowego na drogach
dla rowerów należy stosować znaki pionowe C-13, a na ciągach pieszo-rowerowych
odpowiednie kombinacje znaków C-13 i C-16, uzupełniane w miarę potrzeb znakami poziomymi
P-23, a w przypadku ciągów pieszo-rowerowych znakami P-1 i P-2. Wszelkie skrzyżowania
z jedniami ulic i zjazdów powinny być oznakowane znakami pionowymi D-6a lub D-6b
oraz znakami poziomymi P-11. W praktyce część skrzyżowań i zjazdów pozostaje
nieoznakowana. W szczególności dotyczy to braku odwołania znaków C-13 znakami C-13a
oraz oznakowania przejazdów dla rowerzystów. W dwóch miejscach bez żadnego uzasadnienia
merytorycznego znaki C-13a zostały ustawione przed wjazdami na wiadukty nad Drogową Trasą
Średnicową – ciągi pieszo-rowerowe maja taką sama szerokość na wiadukcie, jak i na dojazdach.
Niektóre chodniki znajdujące się na przedłużeniu dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych
maja gorsze parametry techniczne, ale z powodzeniem nadają się do tego, aby dopuścić na nich
ruch rowerowy, stosując kombinację znaków C-16 i T-22 („droga dla pieszych” + „nie dotyczy
rowerów”).
5. Inne drogi. 36 % trasy (10,4 km) prowadzi jezdniami bocznych ulic, zazwyczaj z nawierzchnia
asfaltową, ale trafiają się również ulice z nieprzyjazną dla rowerzystów nawierzchnią z kostki
betonowej. Aż 17 % trasy (4,9 km) prowadzi bocznymi drogami o nawierzchni tłuczniowej
lub gruntowej, w wielu przypadkach miernej jakości – nie ubitych lub wyboistych. Są też odcinki
z nierównym brukiem granitowych, które stanowią 1 % trasy (0,3 km). Przy modernizacjach
i remontach należy dopilnować, aby drogi te otrzymały wyłącznie nawierzchnię asfaltową.
Jedynym wyjątkiem może pozostać droga leśna, na której można dopuścić równą i dobrze ubitą
nawierzchnię z tłucznia.
6. Inne trasy rowerowe. Trasy rowerowe w Rudzie Śląskiej zostały wykonane w oderwaniu
od koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych. Obwodowej Trasy Rowerowej z uwagi na niski
standard wielu odcinków dróg, którymi prowadzi, nie należało oznakować znakami typu R-4,
lecz znakami typu R-1 i R-3. W nawiązaniu do koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych
OTR należało oznakować znakami w kolorze niebieskim. Obecnie OTR przecina lokalne trasy
rowerowe oznakowane w kolorach czerwonym i zielonym, ale ich przebiegi nie zostały
zaznaczone na ustawionych przy OTR tablicach informacyjnych, co praktycznie wyklucza je
obecnie z kręgu zainteresowań rowerzystów.
7. Oznakowanie Obwodowej Trasy Rowerowej. Zgodnie z przyjętymi standardami
opublikowanymi przez Górnośląski Związek Metropolitalny w dokumencie „Metropolia Silesia
na rowerach” na podstawowe oznakowanie trasy rowerowej składają się:
– znaki tras rowerowych kategorii R ze znakami określającymi przebieg trasy, zazwyczaj
typu R-1 z paskami, kropkami i strzałkami w kolorach czerwonym, niebieskim, zielonym,
żółtym i czarnym,
– drogowskazy tras rowerowych, zazwyczaj typu R-3,
– tablice informacyjne z mapami turystycznymi lub schematycznymi sieci tras rowerowych,
– w przypadku wysokiego standardu technicznego całej trasy znaki typu R-1 i R-3 można
zastąpić znakami typu R-4.
Zgodnie z przyjętymi standardami znaki określające przebieg trasy należy umieszczać:
– znaki podstawowe (zwykle) R-1 lub R-4 za każdym skrzyżowaniem,
– znaki ze strzałkami (lub grotami) przed każdym zakrętem, rozległym skrzyżowaniem
lub innym miejscem wymagającym wykonania przez rowerzystów jakichś manewrów.
56
Uwagi dotyczące oznakowania Obwodowej Trasy Rowerowej w Rudzie Śląskiej:
a/ Obwodowa Trasa Rowerowa ma obecnie zbyt niski standard infrastruktury rowerowej,
aby stosować na niej znaki typu R-4 (patrz pkt. 6 podsumowania). Jeżeli obecnie nie ma
możliwości poprawy standardu infrastruktury rowerowej, to znaki typu R-4 powinny zostać
zastąpione znakami typu R-1 i R-3.
b/ Brakuje około 50 % znaków określających przebieg OTR i praktycznie nie ma na niej żadnych
drogowskazów. Oznakowanie powinno zostać uzupełnione zgodnie ze standardami.
c/ Znaki podstawowe R-4 znajdują się głównie za skrzyżowaniami, przez które rowerzyści jadą
prosto, natomiast nie ma ich prawie wcale na zakrętach trasy – rowerzyści, którzy chcieliby się
w tych miejscach włączyć do jazdy trasą, nie mają możliwości zobaczenia żadnych znaków,
które określałyby jej przebieg. Ten przypadek, to zdecydowana większość ze wszystkich
brakujących znaków. Zdarzają sie również skrzyżowania w ogóle nie oznakowane, ale być
może jest to wynik zniszczeń oznakowania od momentu jego ustawienia.
d/ W wielu przypadkach znaki z grotami R-4b znajdują się zbyt blisko skrzyżowania, co utrudnia
lub uniemożliwia prawidłowe wykonanie przez rowerzystów niezbędnych manewrów i może
być przyczyną kolizji lub wypadku. Niektóre skrzyżowania wymagają zastąpienia
znaków R-4b odmianami znaków R-4c, których wzorów nie określono wprost
w rozporządzeniu o znakach drogowych, ale ich wzory zostały wyszczególnione
w wymienionych powyżej standardach.
e/ Tam, gdzie zjazdy z jezdni na drogę dla rowerów i odwrotnie zostały oznakowane
znakami R-4a, zapomniano umieścić nad nimi znaki R-4, przez co trudno rowerzystom
domyślić się, że dotyczą trasy rowerowej.
f/ W miejscach, w których rowerzyści najczęściej szukają trasy rowerowej, powinny znajdować
się drogowskazy i tablice informacyjne. Jak już wspomniano na trasie praktycznie w ogóle nie
ma drogowskazów R-4c i R-4d, a jedynym wyjątkiem są bardzo uproszczone
drogowskazy R-4e na dwóch skrzyżowaniach z innymi trasami rowerowymi. Drogowskazy
powinny również pokazywać kierunki dojazdu do najbliższych ciekawostek krajoznawczych,
których zwiedzenie wymaga zboczenia z trasy. Szacunkowo przy trasie powinno być około
80 drogowskazów.
g/ Tablice informacyjne zostały umieszczone w większości w zupełnie przypadkowych
miejscach, a jedyną dobrą lokalizacją tablicy jest rondo w centrum Halemby. Treść tablicy też
jest niedopracowana – nie zaznaczono na niej innych tras rowerowych niż OTR,
ani w granicach Rudy Śląskiej, ani poza granicami tego miasta. Nie naniesiono na mapę
kilometrażu poszczególnych odcinków, ale zestawiono je tylko tabelarycznie pod mapą.
W Rudzie Śląskiej i okolicznych miejscowościach jest wiele ciekawostek krajoznawczych,
ale żadna z nich nie została zaznaczona na tablicach informacyjnych, nie ma nawet tych, które
znajdują się przy OTR i w jej najbliższym otoczeniu. Szacunkowo przy trasie powinno być
ponad 20 tablic informacyjnych.
8. Usytuowanie znaków kategorii R względem innych znaków drogowych. W wielu miejscach
znaki zostały nieprawidłowo podwieszone pod znakami drogowymi zakazu, nakazu lub znakami
określającymi pierwszeństwo na skrzyżowaniach. Tylko w kilku przypadkach takie odstępstwo
od przepisów jest uzasadnione. Pozostałe znaki zgodnie z przepisami ruchu drogowego należy
usytuować w innych miejscach.
9. Likwidacja znaków niepotrzebnych. W Nowym Świecie zauważono na trasie 1 nieaktualny
znak R-1 dawno nie istniejącego szlaku żółtego. Znak ten powinien zostać usunięty.
Uwaga. Audyt nie zawiera kompletnego wykazu mankamentów dotyczących przebiegu, stanu dróg
i oznakowania Obwodowej Trasy Rowerowej w Rudzie Śląskiej. Rozwiązania wszystkich
problemów powinny znaleźć się w dokumentacji modernizacji tej trasy.
Gliwice, 2016-05-06

Recomendados

Audyt gliwice006 3 von
Audyt gliwice006 3Audyt gliwice006 3
Audyt gliwice006 3Piotr Rościszewski
120 views68 Folien
Audyt gliwice004 2 von
Audyt gliwice004 2Audyt gliwice004 2
Audyt gliwice004 2Piotr Rościszewski
89 views22 Folien
Audyt gliwice015 3 von
Audyt gliwice015 3Audyt gliwice015 3
Audyt gliwice015 3Piotr Rościszewski
181 views49 Folien
Audyt gliwice017 2 von
Audyt gliwice017 2Audyt gliwice017 2
Audyt gliwice017 2Piotr Rościszewski
112 views47 Folien
Audyt pilchowice von
Audyt pilchowiceAudyt pilchowice
Audyt pilchowicePiotr Rościszewski
643 views12 Folien
Audyt piekarysl von
Audyt piekaryslAudyt piekarysl
Audyt piekaryslPiotr Rościszewski
190 views16 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Audyt zabrzeokr von
Audyt zabrzeokrAudyt zabrzeokr
Audyt zabrzeokrPiotr Rościszewski
711 views28 Folien
Audyt gliwice033 1 von
Audyt gliwice033 1Audyt gliwice033 1
Audyt gliwice033 1Piotr Rościszewski
104 views46 Folien
Audyt gliwice003 2 von
Audyt gliwice003 2Audyt gliwice003 2
Audyt gliwice003 2Piotr Rościszewski
91 views48 Folien
Audyt pyskowice von
Audyt pyskowiceAudyt pyskowice
Audyt pyskowicePiotr Rościszewski
283 views6 Folien
Audyt swietochlcz1 von
Audyt swietochlcz1Audyt swietochlcz1
Audyt swietochlcz1Piotr Rościszewski
243 views14 Folien
Audyt sosnowiecokr von
Audyt sosnowiecokrAudyt sosnowiecokr
Audyt sosnowiecokrPiotr Rościszewski
522 views12 Folien

Was ist angesagt?(20)

Similar a Audyt rudaslotr

Audyt gliwice006b2 von
Audyt gliwice006b2Audyt gliwice006b2
Audyt gliwice006b2Piotr Rościszewski
222 views19 Folien
Audyt gliwice006a2 von
Audyt gliwice006a2Audyt gliwice006a2
Audyt gliwice006a2Piotr Rościszewski
257 views20 Folien
1 pismopttk+raport+uwagi von
1 pismopttk+raport+uwagi1 pismopttk+raport+uwagi
1 pismopttk+raport+uwagiPiotr Rościszewski
215 views9 Folien
Audyt gliwice395 von
Audyt gliwice395Audyt gliwice395
Audyt gliwice395Piotr Rościszewski
100 views18 Folien
Audyt gliwice016 2 von
Audyt gliwice016 2Audyt gliwice016 2
Audyt gliwice016 2Piotr Rościszewski
459 views31 Folien
Audyt gliwice003a von
Audyt gliwice003aAudyt gliwice003a
Audyt gliwice003aPiotr Rościszewski
277 views23 Folien

Similar a Audyt rudaslotr(20)

Más de Piotr Rościszewski

PrelekcjaBeboki23_2.pdf von
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPrelekcjaBeboki23_2.pdf
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPiotr Rościszewski
14 views58 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
7 views83 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views74 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPiotr Rościszewski
10 views70 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPiotr Rościszewski
9 views53 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
5 views114 Folien

Más de Piotr Rościszewski(20)

Audyt rudaslotr

 • 1. mgr inż. Piotr Rościszewski Sprawozdanie z audytu Obwodowej Trasy Rowerowej w dniu 2016-04-23 A. Tablica informacyjna z mapą Obwodowej Trasy Rowerowej w Rudzie Śląskiej W
 • 2. 2 Pomysł trasy tworzącej pętlę wokół tak dużego miasta, jakim jest Ruda Śląska, jest godzien uwagi, natomiast jego realizacja pozostawia dużo do życzenia. Nie bardzo wiadomo, kto jest adresatem tej oferty. Wbrew oznakowaniu trasy znakami typu R-4, które powinno być stosowane tylko w przypadku tras o wysokim standardzie infrastruktury rowerowej, nie ma na trasie zbyt wielu takich odcinków, jakich oczekuje potencjalny rowerzysta. Aż 30 % trasy (8,6 km) prowadzi jezdniami głównych ulic, z dużą ilością samochodów i z długimi odcinkami, które prowadzą po wąskich pasach ruchu oddzielonych od siebie liniami ciągłymi, co uniemożliwia wyprzedzanie rowerzystów przez samochody. Nie brak jest też skrzyżowań z sygnalizacją świetlną i niebezpiecznych lewoskrętów. Mało jest infrastruktury przyjaznej dla rowerzystów. Tylko 16 % trasy (4,7 km) prowadzi niestandardowymi drogami dla rowerów i ciągami pieszo-rowerowymi z nawierzchnią z niewygodnej kostki betonowej, z nieprzyjazną geometrią i wysokimi krawężnikami, z licznymi miejscami wymagającymi prowadzenia roweru lub łamania przepisów ruchu drogowego. Jedynym pozytywem jest to, że droga dla rowerów w parku w Nowym Bytomiu ma nawierzchnię asfaltową, a 36 % trasy (10,4 km) prowadzi jezdniami bocznych ulic, zazwyczaj również z nawierzchnią asfaltową. Aż 17 % trasy (4,9 km) prowadzi bocznymi drogami o nawierzchni tłuczniowej lub gruntowej, w wielu przypadkach miernej jakości – nie ubitych lub wyboistych. Są też odcinki z nierównym brukiem granitowym, które stanowią 1 % trasy (0,3 km). W sumie jest to zbyt niski standard, jak na oznakowanie znakami typu R-4. Odcinek A – B. Nowy Bytom – Bykowina B. Plan odcinka A – B Obwodowej Trasy Rowerowej w Rudzie Śląskiej
 • 3. 3 1. Nowy Bytom, ul. Parkowa. Wjazd na drogę dla rowerów – umowny początek i koniec trasy rowerowej 2. Nowy Bytom, ul. Parkowa. Tablica informacyjna na umownym początku i końcu trasy rowerowej 3. Nowy Bytom, ul. Parkowa. Skrzyżowanie drogi dla rowerów z alejką dla pieszych
 • 4. 4 4. Nowy Bytom, ul. Kolista. Nieprawidłowa lokalizacja znaku R-4b pod znakiem D-1 5. Nowy Bytom, ul. Chorzowska. Nieprawidłowo wykonane zakręty na drodze dla rowerów 6. Nowy Bytom, ul. Chorzowska, wylot ul. Ratowników. Nieprawidłowa geometria skrzyżowania – m.in. słupek w skrajni drogi dla rowerów 7. Nowy Bytom, ul. Chorzowska, wylot ul. Mieszka I. Nieprawidłowa geometria skrzyżowania – m.in. szafka w skrajni drogi dla rowerów
 • 5. 5 8. Nowy Bytom, ul. Chorzowska, wylot ul. Lisiej. Ciąg pieszo-rowerowy z niewygodną nawierzchnią z kostki betonowej i z udziwnioną kolorystyką nawierzchni 9. Nowy Bytom, ul. Otylii. Skrzyżowanie dróg gruntowych z niedokładnym oznakowaniem 10. Bykowina, ul. Bolesława Chrobrego. Ścieżka gruntowa w stronę ul. Otylii
 • 6. 6 Odcinek B – C. Bykowina – Os. Górnośląskie – Kochłowice C. Plan odcinka B – C Obwodowej Trasy Rowerowej w Rudzie Śląskiej
 • 7. 7 11. Bykowina, ul. Katowicka, wyjazd z drogi gospodarczej. Podwójna linia ciągła uniemożliwia legalny skręt w lewo i jazdę jezdnią ul. Katowickiej 12. Bykowina, droga gospodarcza odchodząca od ul. Pordzika. Wyboje na drodze 13. Os. Górnośląskie, droga gospodarcza w pobliżu ul. Moniuszki. Wyboje na drodze czekają na ich usunięcie
 • 8. 8 14. Os. Górnośląskie, skrzyżowanie ścieżek w pobliżu ul. Moniuszki. Wystające obrzeża betonowe oraz nieprawidłowo ustawione i przekręcone znaki R-4b 15. Os. Górnośląskie, wylot ul. Moniuszki na alejkę. Wystające obrzeża betonowe, bez wyokrąglenia narożników oraz nieprawidłowo ustawiony znak R-4b
 • 9. 9 16. Os. Górnośląskie, skrzyżowanie ul. Moniuszki z ul. Korfantego. Brak znaków A-7 „ustąp pierwszeństwa” 17. Os. Górnośląskie, wylot ul. Moniuszki na ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Górnośląskiej. Zupełnie nieprzemyślane przegrodzenie wylotu ulicy – powinny tu stać słupki blokujące U-12c
 • 10. 10 18. Na drogowskazie R-4e pojawia się jakiś szlak zielony, który nie wiadomo dokąd prowadzi (nie jest zaznaczony na tablicach informacyjnych, nie ma też w pobliżu innych znaków tej trasy) 19. Os. Górnośląskie, wylot ul. Moniuszki na ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Górnośląskiej. Brak oznakowania ciągu pieszo-rowerowego znakami C-13/16 i C-16/13
 • 11. 11 20. Os. Górnośląskie, ul. Górnośląska wylot na ul. Tunkla. Niestarannie wykonany przejazd dla rowerzystów 21. Os. Górnośląskie, ul. Górnośląska. Niestarannie wykonana droga dla rowerów z nierówną nawierzchnia tłuczniową 22. Os. Górnośląskie, wylot przedłużenia ul. Kasztanowej na ul. Górnośląską. Wyboje na drodze i niestarannie wykonana droga dla rowerów z nierówną nawierzchnia tłuczniową 23. Kochłowice, ul. Barbary, wylot ul. Kasztanowej. Nieprawidłowa lokalizacja znaku R-4b pod znakiem D-1
 • 12. 12 24. Kochłowice, ul. Tunkla, wylot drogi gospodarczej. Podwójna linia ciągła uniemożliwia legalny skręt w lewo 25 i 26. Kochłowice, ul. Wyzwolenia, wylot ul. Handlowej. Nieprawidłowa lokalizacja znaków R-4b pod znakami A-7 i B-44 oraz D-1
 • 13. 13 27. Kochłowice, ul. Wyzwolenia, wylot uliczki bez nazwy, początek kontrapasa dla rowerów. Brak możliwości skrętu rowerem w lewo z ul. Wyzwolenia w boczną uliczkę 28. Kochłowice, ul. Oświęcimska, wylot uliczki bez nazwy, koniec kontrapasa dla rowerów. Brak znaku A-7 „ustąp pierwszeństwa” i linii zatrzymania P-13. Brak oznakowania rozwidlenia OTR ze szlakiem czerwonym
 • 14. 14 29. Kochłowice, ul. Oświęcimska, wylot ul. Kochłowickiej. Niebezpieczny zakręt w lewo 30. Kochłowice, ul. Kochłowicka, wylot ul. Rybnej. Brak prawidłowego oznakowania rozwidlenia OTR ze szlakiem czerwonym 31. Kochłowice, ul. Kochłowicka, wylot drogi gospodarczej. Nieprawidłowo ustawione znaki R-4b
 • 15. 15 Odcinek C – D. Kochłowice – Kłodnica – Halemba D. Plan odcinka C – D Obwodowej Trasy Rowerowej w Rudzie Śląskiej
 • 16. 16 32. Kłodnica, rozwidlenie dróg leśnych. Nieprawidłowo ustawione znaki R-4b 33. Kłodnica, ul. Orzeszkowej. Tablica informacyjna dotycząca zasad poruszania się po drogach leśnych 34. Kłodnica, ul. Orzeszkowej. Bramka ograniczająca wjazd samochodów na wiadukt 35. Kłodnica, ul. Kochłowicka, wylot ul. Orzeszkowej. Nieprawidłowa lokalizacja znaku R-4b pod znakiem B-20
 • 17. 17 36. Kłodnica, ul. Kochłowicka, wylot ul. Sosnowej. Nieprawidłowe zakończenie pasa ruchu dla rowerów – linia przerywana nie powinna się odginać 37. Kłodnica, ul. Kochłowicka, skrzyżowanie z ul. Kaczmarka. Prawidłowo wykonane pasy ruchu dla rowerów
 • 18. 18 U góry: 38. Kłodnica, ul. Kochłowicka i ul. Kłodnicka, skrzyżowanie z ul. Kaczmarka i ul. Poniatowskiego. Nieprawidłowe zakończenie pasa ruchu dla rowerów – linia przerywana nie powinna się odginać Po lewej: E. Plan odcinka D – E Obwodowej Trasy Rowerowej w Rudzie Śląskiej
 • 19. 19 Odcinek D – E. Halemba – Nowy Świat – Bielszowice 39. Halemba, Rondo Solidarności, skrzyżowanie ul. 1 Maja i ul. Kłodnickiej. Właściwie ustawiony znak R-4b 40. Halemba, ul. 1 Maja, wylot ul. Grodzkiej. Nieprawidłowo ustawiony znak R-4b – powinien znajdować się pod znakiem F-10
 • 20. 20 41. Halemba, ul. Halembska, wyloty ul. Rybnickiej i ul. Jaronia. Nieprawidłowo ustawiony znak R-4b – powinien znajdować się przed skrzyżowaniem (zalecana odmiana znaku R-4c ze skośną strzałką) 42. Halemba, ul. Rybnicka, wylot ul. Makoszowskiej. Pozostawiony nieaktualny znak szlaku żółtego 43. Nowy Świat, ul. Nowy Świat, wylot ul. Rybnickiej. Na drogowskazie R-4e pojawia się szlak czerwony, którego nie ma na tablicach informacyjnych
 • 21. 21 44. Nowy Świat, ul. Nowy Świat, wylot ul. Rybnickiej. Znaki R-1c i R-4b na rozwidleniu szlaku czerwonego i OTR 45. Nowy Świat, ul. Nowy Świat, wylot drogi dojazdowej. Brak prawidłowego oznakowania rozwidlenia OTR ze szlakiem czerwonym
 • 22. 22 46. Nowy Świat, w pobliżu ul. Halembskiej. Przejście przez tor kolejowy z szykanami, zamiast przejazdu – zapomniano, że rower jest pojazdem 47. Nowy Świat, ul. Halembska, wylot drogi gospodarczej. Podwójna linia ciągłą uniemożliwia legalny skręt w lewo i jazdę jezdnią ul. Halembskiej. Nieprawidłowo ustawione znaki R-4b
 • 23. 23 Odcinek E – F. Bielszowice – Czarny Las – Ruda Południowa F. Plan 1. części odcinka E – F Obwodowej Trasy Rowerowej w Rudzie Śląskiej 48. Bielszowice, ul. Kokota, wylot ul. Halembskiej. Niebezpieczny skręt trasy rowerowej w lewo. Nieprawidłowa lokalizacja znaku R-4b pod znakiem D-1
 • 24. 24 49. Bielszowice, ul. Bielszowicka, wylot ul. Równoległej. Brak znaku skrętu w lewo R-4b 50. Bielszowice, ul. Bielszowicka, wylot ul. Równoległej. Nieprawidłowa lokalizacja znaku R-4 pod znakiem B-35 51. Bielszowice, ul. PCK, wylot ul. Kasprowicza. Nieprawidłowa lokalizacja znaku R-4b pod znakiem A-7 52. Bielszowice, ul. Kokota, wylot ul. Kasprowicza. Nieprawidłowa lokalizacja znaku R-4b pod znakiem B-20
 • 25. 25 U góry: 53. Bielszowice, ul. Kokota, wylot ul. Kasprowicza. Niebezpieczny skręt trasy rowerowej w lewo. Po lewej: G. Plan 2. części odcinka E – F Obwodowej Trasy Rowerowej w Rudzie Śląskiej
 • 26. 26 54. Bielszowice, ul. Kokota, wyloty ul. Partyzantów i ul. Paderewskiego. Niebezpieczny skręt trasy rowerowej w lewo – znak R-4a powinien występować łącznie ze znakiem R-4, a jego lokalizacja powinna umożliwiać ustawienie się na odpowiednim pasie przed linią P-2 rozdzielające pasy ruchu. Brak bezpiecznego i wygodnego wjazdu na ciąg pieszo-rowerowy 55. Czarny Las, ul. Kokota, wylot ul. Głównej. Znaki drogowe nie powinny znajdować się w skrajni drogi dla rowerów. Brak zjazdu z drogi dla rowerów w ul. Główną
 • 27. 27 56. Czarny Las, ul. Kokota, wylot ul. Kunickiego. Brak zjazdu z drogi dla rowerów w ul. Kunickiego 57. Czarny Las, ul. Kokota, wylot ul. Cynkowej. Brak możliwości legalnego wjazdu na ciąg pieszo-rowerowy. Brak prawidłowego obniżenia krawężnika.
 • 28. 28 58. Czarny Las, ul. 1 Maja, wyloty ul. Kokota i ul. Czarnoleśnej. Bardzo niebezpieczny skręt trasy rowerowej w lewo 59. Czarny Las, ul. 1 Maja, wyloty ul. Kokota i ul. Czarnoleśnej. Lokalizacja znaku R-4b powinna umożliwiać wcześniejsze ustawienie się na odpowiednim pasie
 • 29. 29 60. Czarny Las, ul. 1 Maja, wylot ul. Bukowej. Pod znakami F-10 brak znakówR-4c, które powinny umożliwiać wcześniejsze ustawienie się na odpowiednim pasie 61. Czarny Las, ul. 1 Maja, wylot ul. Hallera. .Brak znakówR-4c, które powinny umożliwiać wcześniejsze ustawienie się na odpowiednim pasie
 • 30. 30 62. Czarny Las, ul. 1 Maja, wylot ul. Hallera. Nieprawidłowa lokalizacja znaku R-4 pod znakiem B-36 63. Czarny Las, ul. 1 Maja, wylot drogi gospodarczej. Brak możliwości legalnego wjazdu z jezdni na ciąg pieszo-rowerowy. Znak R-4 został umocowany w odwrotnym kierunku (zamiast pod znakiem C-16-13 znajduje się pod znakiem C-13a)
 • 31. 31 64. Ruda Południowa, ul. 1 Maja, bunkier. Brak bezpiecznego i wygodnego zjazdu z ciągu pieszo-rowerowego na jezdnię 65. Ruda Południowa, ul. 1 Maja, ciąg pieszo-rowerowy do bunkra. Zupełnie nonsensowne oznakowanie i barierka. Gdzie znak C-13? Jak legalnie dojść do zabytku?
 • 32. 32 66. Ruda Południowa, ul. 1 Maja, przejazd dla rowerzystów na dojeździe do bunkra. Obniżenia krawężników wykonane są niezbyt starannie. 67. Ruda Południowa, ul. 1 Maja, łącznica z trasą drogową N – S. Łuki poziome na drodze dla rowerów przy przejeździe dla rowerzystów powinny być odsunięte od krawężników
 • 33. 33 68. Ruda Południowa, ul. 1 Maja, zjazd na posesję. Zjazd nie powinien przerywać ciągłości drogi dla rowerów i zmieniać jej niwelety podłużnej. 69. Ruda Południowa, ul. 1 Maja, przejazd dla rowerzystów. Brak kompletu znaków C-13/16 i C-16/13. Brak łuków poziomych przy dojazdach do przejazdu dla rowerzystów
 • 34. 34 70. Ruda Południowa, ul. 1 Maja, zjazd na posesję. Prawidłowe oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego ze znakami C-13/16 i C-16-13 (tyłem do fotografa) 71. Ruda Południowa, ul. 1 Maja, zjazd na posesję. Obniżenia krawężników wykonane są niezbyt starannie. Brak możliwości legalnego przekroczenia zjazdu (patrz też na uwagę pod zdjęciem 68). 72 i 73. Ruda Południowa, ul. 1 Maja, wylot bocznej drogi. Obniżenia krawężników wykonane są niezbyt starannie. Łuki poziome na drodze dla rowerów przy przejeździe dla rowerzystów powinny być odsunięte od krawężników. Po prawej zamiast łuków wykonano załamania drogi dla rowerów
 • 35. 35 Odcinek F – G. Ruda Południowa – Ruda Północna – Orzegów Po lewej: H. Plan odcinka F – G Obwodowej Trasy Rowerowej w Rudzie Śląskiej U dołu po lewej: 74. Ruda Południowa, ul. 1 Maja, wiadukt nad DTŚ. Zupełnie nonsensowne oznakowanie zabraniające jazdy rowerem U dołu po prawej: 75. Ruda Południowa, ul. Zabrzańska, wyloty ul. 1 Maja i ul. Wolności. Niestarannie wykonany przejazd dla rowerzystów
 • 36. 36 76. Ruda Południowa, ul. Zabrzańska, wyloty ul. 1 Maja i ul. Wolności. Słupki sygnalizatora świetlnego, znaku D-6b i blokującego U-12c znajdują się w skrajni drogi dla rowerów 77. Ruda Południowa, ul. Zabrzańska, wyloty ul. 1 Maja i ul. Wolności. Ciąg pieszo-rowerowy między skrzyżowaniem a ul. Raciborską 78. Ruda Południowa, ul. Wolności, wylot ul. Raciborskiej. Zamiana strony drogi dla rowerów z chodnikiem
 • 37. 37 79. Ruda Południowa, ul. Wolności, wylot ul. Wawelskiej. Łuki poziome na drodze dla rowerów przy przejeździe dla rowerzystów powinny być odsunięte od krawężników 80. Ruda Południowa, ul. Wolności, wylot ul. Szyb Powietrzny. Niebezpieczny skręt trasy rowerowej w lewo – znak R-4a powinien występować łącznie ze znakiem R-4. W kierunku przeciwnym trasa prowadzi niebezpiecznie jezdnią przy torowisku tramwajowym
 • 38. 38 81. Ruda Północna, ul. Wolności, wylot ul. Mickiewicza. W kierunku przeciwnym trasa prowadzi niebezpiecznie jezdnią przy torowisku tramwajowym 82. Ruda Północna, ul. Wolności, wylot ul. Mickiewicza. Ulica jednokierunkowa dla samochodów udostępniona w obu kierunkach dla rowerzystów 83. Ruda Północna, ul. Mickiewicza, skrzyżowanie z ul. Wieniawskiego. Ulica jednokierunkowa dla samochodów udostępniona w obu kierunkach dla rowerzystów. Na jezdni niewygodny bruk granitowy
 • 39. 39 84. Ruda Północna, ul. Bankowa, wylot ul. Mickiewicza. Znak C-2 „nakaz jazdy w prawo” uzasadnia podwieszenie pod nim znaku R-4b 85. Ruda Północna, zakręt w prawo ul. Piastow- skiej, wylot ul. Bankowej. Bardzo niebezpieczny i źle oznakowany skręt trasy rowerowej w lewo. W kierunku przeciwnym trasa prowadzi niebez- piecznie jezdnią przy torowisku tramwajowym Po lewej: 86. Ruda Północna, ul. Piastowska, wyloty ul. Szyb Bartosza i ul. Konopnickiej. Nieprawidłowa lokalizacja znaku R-4b pod znakiem B-20 Na następnej stronie u góry: 87 i 88. Ruda Północna, zakręt ul. Orzegowskiej, wyloty ul. Wincentego i ul. Kilińskiego. Bardzo niebezpieczny i niezbyt precyzyjnie oznakowany skręt trasy rowerowej w lewo z ul. Orzegowskiej w ul. Wincentego. Po lewej widoczny jest znak D-1 z tabliczką T-6a ze schematem skrzyżowania. Po prawej znak R-4b, który powinien zostać zastąpiony odmianą znaku R-4c ze strzałką skierowaną w lewo w tył, zgodnie ze schematem skrzyżowania
 • 40. 40 89. Orzegów, ul. Orzegowska, wylot ul. Jaracza. Nieprawidłowa lokalizacja znaku R-4b pod znakiem D-1 90. Godula, rozwidlenie na ul. Solskiego. Nieprawidłowo ustawione znaki R-4b
 • 41. 41 Odcinek G – H. Orzegów – Chebzie I. Plan odcinków G – H – A Obwodowej Trasy Rowerowej w Rudzie Śląskiej
 • 42. 42 91. Godula, skrzyżowanie ul. Joanny, ul. Hlonda, ul. Szyb Zofii i drogi gospodarczej. Na niebezpiecznym zakręcie głównej ulicy w prawo, trasa rowerowa prowadzi dalej prosto. Zamiast zmodyfikowanego znaku R-4a powinien tu znaleźć się zmodyfikowany znak R-4c 92. Godula, rozwidlenie na ul. Solskiego. Ulica jednokierunkowa dla samochodów udostępniona w obu kierunkach dla rowerzystów. Oznakowanie prawidłowe
 • 43. 43 93 i 94. Godula, rozwidlenia na ul. Solskiego. Ulica jednokierunkowa dla samochodów udostępniona w obu kierunkach dla rowerzystów. U góry brak tabliczki T-22 „nie dotyczy rowerów” i znaku R-4. U dołu oznakowanie prawidłowe
 • 44. 44 95. Godula, ul. Joanny, wylot ul. Solskiego. Koniec drogi dla rowerów – brak wygodnego wjazdu z jezdni ul. Joanny, brak zaokrąglenia obrzeży przy wjeździe 96. Godula, ul. Joanny, wylot ul. Starej Brak przejazdu dla rowerzystów umożliwiającego korzystanie z drogi dla rowerów 97. Godula, ul. Stara. Zupełnie nieprzemyślana geometria drogi dla rowerów z niestandardową nawierzchnią tłuczniową
 • 45. 45 98 i 99. Chebzie, ul. Stara, Koniec drogi dla rowerów, z niewłaściwą geometrią wjazdu. Niebezpieczny i niewygodny skręt w prawo z drogi dla rowerów na jezdnię.
 • 46. 46 100. Godula, ul. Stara, Koniec drogi dla rowerów, z niewłaściwą geometrią wjazdu. Niebezpieczny i niewygodny skręt w lewo z jezdni na drogę dla rowerów. 101. Chebzie, ul. Pawła, wylot ul. Joanny Nieprawidłowa lokalizacja znaku R-4b pod znakiem D-1 102. Chebzie, ul. Goduli i ul. Dworcowa, wylot ul. Pawła. Znak C-2 „nakaz jazdy w prawo” uzasadnia podwieszenie pod nim znaku R-4b
 • 47. 47 103. Chebzie, ul. Asfaltowa. Nieprawidłowa lokalizacja znaku R-4b pod znakiem D-2 – znak R-4b powinien znajdować się pod znakiem F-10 104. Chebzie, ul. Dworcowa, dojazd do ronda. Prawidłowa lokalizacja znaku R-4b pod znakiem F-10. W kierunku przeciwnym trasa prowadzi niebezpiecznie jezdnią przy torowisku tramwajowym
 • 48. 48 105. Chebzie, ul. Dworcowa i ul. Zabrzańska, wylot ul. Węglowej. Bardzo niebezpieczny skręt trasy rowerowej w lewo z ul. Dworcowej w ul. Węglową. 106. Chebzie, ul. Niedurnego, wylot ul. Węglowej. Brak możliwości zjazdu z ciągu pieszo-rowerowego na jezdnię ul. Węglowej, jak również wjazdu na ciąg pieszo-rowerowy z jezdni ul. Niedurnego
 • 49. 49 107. Chebzie, ul. Niedurnego, wiadukt nad DTŚ. Zupełnie nonsensowne oznakowanie zabraniające jazdy rowerem Odcinek H – A. Chebzie – Nowy Bytom 108. Nowy Bytom, ul. Niedurnego, zjazd na posesję. Brak obniżonego prawidłowo krawężnika. Zamiast łuków wykonano załamania drogi dla rowerów
 • 50. 50 109. Chebzie, ul. Niedurnego, wylot bocznej uliczki. Brak możliwości legalnego wjazdu na ciąg pieszo-rowerowy, jak również zjazdu z ciągu pieszo-rowerowego na jezdnię ul. Niedurnego 110. Nowy Bytom, ul. Gwardii Ludowej. Wyboista nawierzchnia tłuczniowa nie zachęca do jazdy rowerem
 • 51. 51 111. Nowy Bytom, skrzyżowanie dróg gospodarczych między ul. Niedurnego a ul. Gwardii Ludowej. Nieprawidłowo ustawione znaki R-4b 112. Nowy Bytom, ul. Niedurnego, wylot ul. Gwardii Ludowej. Nieprawidłowo ustawione znaki R-4b 113. Nowy Bytom, ul. Niedurnego, wylot ul. Gwardii Ludowej. Brak obniżonego prawidłowo krawężnika na początku ciągu pieszo-rowerowego
 • 52. 52 114÷116. Nowy Bytom, ul. Niedurnego, koniec ciągu pieszo-rowerowego. Brak bezpiecznego i wygodnego zjazdu z jezdni na ciąg pieszo- rowerowy i w kierunku przeciwnym. Znaki R-4a powinny występować łącznie ze znakami R-4
 • 53. 53 117. Nowy Bytom, ul. Niedurnego, wyloty ul. Kowalskiego i ul. Hallera. Bardzo niebezpieczny zakręt w lewo z ul. Niedurnego w ul. Kowalskiego. Nieprawidłowa lokalizacja znaku R-4b pod znakiem B-18 118. Nowy Bytom, ul. Niedurnego, wylot ul. Kowalskiego. Brak miejsca uzasadnia podwieszenie znaku R-4b pod znakiem B-36 119. Nowy Bytom, ul. Parkowa. Nieprawidłowa lokalizacja znaku R-4 pod znakiem B-36
 • 54. 54 120. Nowy Bytom, przejazd między parkingami przy ul. Kowalskiego i ul. Parkowej. Brak prawidłowo obniżonych krawężników, brak dobrej nawierzchni, niedostateczne oznakowanie i nieprzemyślane wygrodzenie. Podsumowanie 1. Przebieg szlaku. Obwodowa Trasa Rowerowa w Rudzie Śląskiej to pętla o długości 28,9 km, która dla poprawy bezpieczeństwa rowerzystów powinna zostać poważnie zmodyfikowana. 2. Niebezpieczne odcinki trasy. Aż 30 % trasy (8,6 km) prowadzi jezdniami głównych ulic, z dużą ilością samochodów i z długimi odcinkami, które prowadzą po wąskich pasach ruchu oddzielonych od siebie liniami ciągłymi, co uniemożliwia wyprzedzanie rowerzystów przez samochody. Nie brak jest też skrzyżowań z sygnalizacją świetlną i niebezpiecznych lewoskrętów. Działania powinny iść w następujących kierunkach: a/ Należy wybudować drogi dla rowerów lub ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż tych ulic, względnie przebudować chodniki na ciągi pieszo-rowerowe lub dopuścić ruch rowerowy na chodnikach. b/ Na ul. Kochłowickiej powinno się konsekwentnie wykonać pasy ruchu dla rowerów na całej długości tej ulicy od Kochłowic do Kłodnicy. c/ Należy wy budować tunele pieszo-rowerowe pod torami kolejowymi przy ul. Piastowskiej w Rudzie Północnej i przy ul. Dworcowej w Chebziu. d/ Przy pierwszych zabudowaniach Bielszowic (patrz plan F na str. 23) trasa powinna skręcać z ul. Halembskiej na drogi gospodarcze prowadzące do ul. Bielszowickiej, dochodząc do ul. Równoległej z drugiej strony. W ten sposób OTR ominie niebezpieczne skrzyżowanie ul. Kokota z ul. Halembską. e/ Na skraju Rudy Północnej trasa powinna skręcać z ul. Wincentego (patrz plan H na str. 35) na drogi gospodarcze prowadzące do ul. Szyb Zofii, powracając do dotychczasowej trasy na ul. Solskiego w Goduli. W ten sposób OTR ominie niebezpieczne skrzyżowania ul. Orzegowskiej z ul. Wincentego i ul. Kilińskiego oraz ul. Joanny, ul. Hlonda, ul. Szyb Zofii i drogi gospodarczej. f/ W Chebziu trasa powinna skręcać na rondzie z ul. Dworcowej (patrz plan I na str. 41) w ul. Niedurnego, omijając niebezpieczne skrzyżowanie ul. Dworcowej i ul. Zabrzańskiej, z ul. Węglową.
 • 55. 55 3. Niewygodne drogi dla rowerów. Tylko 16 % trasy (4,7 km) prowadzi niestandardowymi drogami dla rowerów i ciągami pieszo-rowerowymi z nawierzchnią z niewygodnej kostki betonowej lub nie ubitego tłucznia, z nieprzyjazną geometrią i wysokimi krawężnikami, z licznymi miejscami wymagającymi prowadzenia roweru lub łamania przepisów ruchu drogowego, m.in. z uwagi na brak przejazdów dla rowerzystów. Jedynie droga dla rowerów w parku w Nowym Bytomiu ma standardową nawierzchnię asfaltową. Przy modernizacjach i remontach należy dopilnować, aby drogi dla rowerów i ciągi pieszo-rowerowe otrzymały wyłącznie nawierzchnię asfaltową. 4. Oznakowanie dróg dla rowerów. W zależności od organizacji ruchu drogowego na drogach dla rowerów należy stosować znaki pionowe C-13, a na ciągach pieszo-rowerowych odpowiednie kombinacje znaków C-13 i C-16, uzupełniane w miarę potrzeb znakami poziomymi P-23, a w przypadku ciągów pieszo-rowerowych znakami P-1 i P-2. Wszelkie skrzyżowania z jedniami ulic i zjazdów powinny być oznakowane znakami pionowymi D-6a lub D-6b oraz znakami poziomymi P-11. W praktyce część skrzyżowań i zjazdów pozostaje nieoznakowana. W szczególności dotyczy to braku odwołania znaków C-13 znakami C-13a oraz oznakowania przejazdów dla rowerzystów. W dwóch miejscach bez żadnego uzasadnienia merytorycznego znaki C-13a zostały ustawione przed wjazdami na wiadukty nad Drogową Trasą Średnicową – ciągi pieszo-rowerowe maja taką sama szerokość na wiadukcie, jak i na dojazdach. Niektóre chodniki znajdujące się na przedłużeniu dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych maja gorsze parametry techniczne, ale z powodzeniem nadają się do tego, aby dopuścić na nich ruch rowerowy, stosując kombinację znaków C-16 i T-22 („droga dla pieszych” + „nie dotyczy rowerów”). 5. Inne drogi. 36 % trasy (10,4 km) prowadzi jezdniami bocznych ulic, zazwyczaj z nawierzchnia asfaltową, ale trafiają się również ulice z nieprzyjazną dla rowerzystów nawierzchnią z kostki betonowej. Aż 17 % trasy (4,9 km) prowadzi bocznymi drogami o nawierzchni tłuczniowej lub gruntowej, w wielu przypadkach miernej jakości – nie ubitych lub wyboistych. Są też odcinki z nierównym brukiem granitowych, które stanowią 1 % trasy (0,3 km). Przy modernizacjach i remontach należy dopilnować, aby drogi te otrzymały wyłącznie nawierzchnię asfaltową. Jedynym wyjątkiem może pozostać droga leśna, na której można dopuścić równą i dobrze ubitą nawierzchnię z tłucznia. 6. Inne trasy rowerowe. Trasy rowerowe w Rudzie Śląskiej zostały wykonane w oderwaniu od koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych. Obwodowej Trasy Rowerowej z uwagi na niski standard wielu odcinków dróg, którymi prowadzi, nie należało oznakować znakami typu R-4, lecz znakami typu R-1 i R-3. W nawiązaniu do koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych OTR należało oznakować znakami w kolorze niebieskim. Obecnie OTR przecina lokalne trasy rowerowe oznakowane w kolorach czerwonym i zielonym, ale ich przebiegi nie zostały zaznaczone na ustawionych przy OTR tablicach informacyjnych, co praktycznie wyklucza je obecnie z kręgu zainteresowań rowerzystów. 7. Oznakowanie Obwodowej Trasy Rowerowej. Zgodnie z przyjętymi standardami opublikowanymi przez Górnośląski Związek Metropolitalny w dokumencie „Metropolia Silesia na rowerach” na podstawowe oznakowanie trasy rowerowej składają się: – znaki tras rowerowych kategorii R ze znakami określającymi przebieg trasy, zazwyczaj typu R-1 z paskami, kropkami i strzałkami w kolorach czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym i czarnym, – drogowskazy tras rowerowych, zazwyczaj typu R-3, – tablice informacyjne z mapami turystycznymi lub schematycznymi sieci tras rowerowych, – w przypadku wysokiego standardu technicznego całej trasy znaki typu R-1 i R-3 można zastąpić znakami typu R-4. Zgodnie z przyjętymi standardami znaki określające przebieg trasy należy umieszczać: – znaki podstawowe (zwykle) R-1 lub R-4 za każdym skrzyżowaniem, – znaki ze strzałkami (lub grotami) przed każdym zakrętem, rozległym skrzyżowaniem lub innym miejscem wymagającym wykonania przez rowerzystów jakichś manewrów.
 • 56. 56 Uwagi dotyczące oznakowania Obwodowej Trasy Rowerowej w Rudzie Śląskiej: a/ Obwodowa Trasa Rowerowa ma obecnie zbyt niski standard infrastruktury rowerowej, aby stosować na niej znaki typu R-4 (patrz pkt. 6 podsumowania). Jeżeli obecnie nie ma możliwości poprawy standardu infrastruktury rowerowej, to znaki typu R-4 powinny zostać zastąpione znakami typu R-1 i R-3. b/ Brakuje około 50 % znaków określających przebieg OTR i praktycznie nie ma na niej żadnych drogowskazów. Oznakowanie powinno zostać uzupełnione zgodnie ze standardami. c/ Znaki podstawowe R-4 znajdują się głównie za skrzyżowaniami, przez które rowerzyści jadą prosto, natomiast nie ma ich prawie wcale na zakrętach trasy – rowerzyści, którzy chcieliby się w tych miejscach włączyć do jazdy trasą, nie mają możliwości zobaczenia żadnych znaków, które określałyby jej przebieg. Ten przypadek, to zdecydowana większość ze wszystkich brakujących znaków. Zdarzają sie również skrzyżowania w ogóle nie oznakowane, ale być może jest to wynik zniszczeń oznakowania od momentu jego ustawienia. d/ W wielu przypadkach znaki z grotami R-4b znajdują się zbyt blisko skrzyżowania, co utrudnia lub uniemożliwia prawidłowe wykonanie przez rowerzystów niezbędnych manewrów i może być przyczyną kolizji lub wypadku. Niektóre skrzyżowania wymagają zastąpienia znaków R-4b odmianami znaków R-4c, których wzorów nie określono wprost w rozporządzeniu o znakach drogowych, ale ich wzory zostały wyszczególnione w wymienionych powyżej standardach. e/ Tam, gdzie zjazdy z jezdni na drogę dla rowerów i odwrotnie zostały oznakowane znakami R-4a, zapomniano umieścić nad nimi znaki R-4, przez co trudno rowerzystom domyślić się, że dotyczą trasy rowerowej. f/ W miejscach, w których rowerzyści najczęściej szukają trasy rowerowej, powinny znajdować się drogowskazy i tablice informacyjne. Jak już wspomniano na trasie praktycznie w ogóle nie ma drogowskazów R-4c i R-4d, a jedynym wyjątkiem są bardzo uproszczone drogowskazy R-4e na dwóch skrzyżowaniach z innymi trasami rowerowymi. Drogowskazy powinny również pokazywać kierunki dojazdu do najbliższych ciekawostek krajoznawczych, których zwiedzenie wymaga zboczenia z trasy. Szacunkowo przy trasie powinno być około 80 drogowskazów. g/ Tablice informacyjne zostały umieszczone w większości w zupełnie przypadkowych miejscach, a jedyną dobrą lokalizacją tablicy jest rondo w centrum Halemby. Treść tablicy też jest niedopracowana – nie zaznaczono na niej innych tras rowerowych niż OTR, ani w granicach Rudy Śląskiej, ani poza granicami tego miasta. Nie naniesiono na mapę kilometrażu poszczególnych odcinków, ale zestawiono je tylko tabelarycznie pod mapą. W Rudzie Śląskiej i okolicznych miejscowościach jest wiele ciekawostek krajoznawczych, ale żadna z nich nie została zaznaczona na tablicach informacyjnych, nie ma nawet tych, które znajdują się przy OTR i w jej najbliższym otoczeniu. Szacunkowo przy trasie powinno być ponad 20 tablic informacyjnych. 8. Usytuowanie znaków kategorii R względem innych znaków drogowych. W wielu miejscach znaki zostały nieprawidłowo podwieszone pod znakami drogowymi zakazu, nakazu lub znakami określającymi pierwszeństwo na skrzyżowaniach. Tylko w kilku przypadkach takie odstępstwo od przepisów jest uzasadnione. Pozostałe znaki zgodnie z przepisami ruchu drogowego należy usytuować w innych miejscach. 9. Likwidacja znaków niepotrzebnych. W Nowym Świecie zauważono na trasie 1 nieaktualny znak R-1 dawno nie istniejącego szlaku żółtego. Znak ten powinien zostać usunięty. Uwaga. Audyt nie zawiera kompletnego wykazu mankamentów dotyczących przebiegu, stanu dróg i oznakowania Obwodowej Trasy Rowerowej w Rudzie Śląskiej. Rozwiązania wszystkich problemów powinny znaleźć się w dokumentacji modernizacji tej trasy. Gliwice, 2016-05-06