Audyt katowice001

Piotr Rościszewski
Piotr Rościszewskiprojektant um PTTK

Jest to jeden z najstarszych w województwie śląskim odcinków tras rowerowych. Jego atutem jest stosunkowo dobra nawierzchnia, a poważną wadą prawie nie istniejące już oznakowanie. turystyczne.

mgr inż. Piotr Rościszewski

Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 1 w Katowicach
w dniach 2011-08-15 i 2011-08-20
              Przebieg odcinka trasy nr 1 w Katowicach
     (kolor granatowy oznacza, że trasa została oznakowana w sposób niestandardowy
 i zamiast znaków w kolorze czerwonym znaki zostały wykonane w kolorze czarnym lub zielonym)
Projekt i oznakowanie trasy zostało wykonane przez firmę AB Rowery – Andrzej Buchczyk z Rudy
Śląskiej około 2001 r. W późniejszym okresie trasa podlegała niewielkim modyfikacjom, które
poprawiły bezpieczeństwo i wygodę przejazdu, m.in. wykonano przejazd dla rowerzystów przez
ul. J. Dudy-Gracza, drogę dla rowerów wzdłuż Rawy (patrz plan 2) i przejście przez tory kolejowe
koło Muchowca.
Audytowi został poddany początkowy odcinek trasy o przebiegu Pomnik Powstańców Śląskich –
Uniwersytet Śląski – Os. Roździeńskiego – Dolina Trzech Stawów – Katowicki Park Leśny –
Muchowiec – ZPK „Źródła Kłodnicy” – skrzyżowanie tras rowerowych koło Ochojca.
Z uwagi na zupełny zanik oznakowania na początkowym odcinku między Pomnikiem Powstańców
Śląskich a Katowickim Parkiem Leśnym trasa ma przebieg nieokreślony dla rowerzystów. Na tym
odcinku znajdują się 2 stare znaki R-1b w kolorze czarnym (powinny być w kolorze czerwonym –
patrz zdjęcie 1) na końcu ul. Piastowskiej i stelaż do mocowania tablicy informacyjnej przy bulwarze
nad Rawą. Według wstępnego szacunku przeprowadzonego przez znakarzy PTTK w 2001 r. na tym
odcinku powinno znajdować się ok. 120 znaków kategorii R w kolorze czerwonym.
Na pozostałym odcinku oznakowanie było uzupełniane, ale wszystkie znaki zostały wykonane
nieprawidłowo w kolorze czarnym jako znaki malowane, przeważnie na specjalnie ustawionych
drewnianych słupach lub sporadycznie na istniejących słupach oświetleniowych i elektrycznych lub
2
pniach drzew.
Na skrzyżowaniu tras rowerowych koło Ochojca oznakowanie trasy nr 1 koliduje z pozostałościami
oznakowania trasy nr 101, również w kolorze czarnym. Rażą małe, niewymiarowe nalepki ze
znakami trasy nr 3 w kolorze niebieskim. Patrz zdjęcia 33÷35.
Trasa nr 1 ma charakter trasy dalekobieżnej, co znaczy, że powinna
prowadzić jak najkrótszymi drogami z centrum Katowic na południe.
Pierwszą wadą tej trasy jest to, że powinna zaczynać się nie obok
Pomnika Powstańców Śląskich, a na Rynku (patrz plan 1), gdzie
według koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych powinny też
zaczynać się trasa nr 4 w kierunku Chorzowa i Gliwic oraz nr 7
w kierunku Mysłowic i Chrzanowa. Uzyskanie takiego połączenia
Rynku z ul. Piastowską ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż
al. Korfantego nie powinno nastręczać poważniejszych trudności
technicznych.

Plan 1. Po prawej plan trasy z zaznaczonym obecnym początkiem
w parku obok Pomnika Powstańców Śląskich i planowanym
początkiem na Rynku.

                    Plan 2. Po lewej plan trasy z pierwotnym przebiegiem przez
                    Os. Roździeńskiego i obecnym wzdłuż Rawy.
W Dolinie Trzech Stawów (plan 3) i Katowickim Parku
Leśnym trasa ma kręty przebieg (plan 4). Poza
omawianym odcinkiem taki kręty przebieg trasy nr 1
znajduje się też w lesie koło Kostuchny. Dla turystów
wyjeżdżających poza Katowice te zygzaki są tym bardziej
uciążliwe, że wymagają jazdy drogami o gorszej
nawierzchni, niż istniejące krótsze połączenia, a ponadto
mają znacznie większe przewyższenia, co wymaga od
rowerzystów znacznie większego wysiłku i niepotrzebnie
wydłuża czas przejazdu. W Katowickim Parku Leśnym
przebieg trasy jest pozostałością po tym, gdy na głównej
alei obowiązywał zakaz jazdy rowerem – nie ma
uzasadnienia od czasu, gdy aleja została udostępniona dla
rowerzystów i rolkarzy.
Z uwagi na brak innych informacji dla potrzeb audytu
za podstawę został przyjęty kilometraż, jaki został
wyliczony przez znakarzy PTTK w 2001 r.

Plan 3. Po prawej plan trasy z obecnym krętym
przebiegiem i proponowanym wyprostowaniem trasy.
3
     Plan 4. Plan trasy z zaznaczonym obecnym przebiegiem bocznymi alejkami
i proponowanym poprowadzeniem trasy główną aleją przeznaczoną dla rowerzystów i rolkarzy
           1. Niestandardowy znak R-1b przy ciągu pieszo-rowerowym
                  obok zjazdu z ul. Piastowskiej
4

Uwagi szczegółowe
km 0,00 Rynek. Zdumiewa, że z formalnego punktu widzenia na Rynku obowiązuje zakaz ruchu
     rowerów – pod znakami B-1 na tabliczkach jest długi wykaz pojazdów, jakie mogą po
     nim przejeżdżać, a nie ma tam wymienionych rowerów.
     Brak wydzielonego odcinka drogi dla rowerów wzdłuż ul. Korfantego. w jedną stronę
     można jechać jezdnią, ale w drugą stronę trzeba rower prowadzić po chodniku.
km 0,24 ul. Pastowska. Możliwy przejazd jezdnią w rejon Pomnika Powstańców Śląskich.
km 0,43 Zachowane stare 2 znaki R-1b w kolorze czarnym dla obecnego przebiegu trasy od
     pomnika (zdjęcie 1).
 ---  Pomnik Powstańców Śląskich. Zachowane miejsce odpoczynkowe dla rowerzystów
     powinno być poddane renowacji – pomalowaniu świeżą farbą.
     W pobliżu przebiega substandardowy ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż al. Roździeńskiego,
     który z obu stron kończy się ślepo – z jednej strony przed tunelem pod Rondem
     gen. J. Ziętka (zdjęcie 2), a drugiej strony przejściem dla pieszych przez skrzyżowanie
     z sygnalizacją świetlną (zdjęcie 3).
     Przy pomniku rozpoczyna się ciąg pieszo-rowerowy prowadzący do ul. Piastowskiej
     i dalej na wschód przez teren Uniwersytetu Śląskiego.
km 0,57 ul. Uniwersytecka, wylot ul. Chełkowskiego (zdjęcie 4).
km 0,97 ul. Chełkowskiego, koniec ciągu pieszo-rowerowego, brak informacji o przebiegu trasy
km 1,10 kładka na Rawie, początek odcinka prowadzącego wzdłuż rzeki, brak informacji
     o przebiegu trasy. Odcinek ten ma zniszczoną gruntową nawierzchnię.
           2. Początek ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Roździeńskiego
                  przy tunelu pod Rondem gen. J. Ziętka
5
3. Koniec ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Roździeńskiego
        przed przejściem dla pieszych
4. Początek ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Chełkowskiego
6
          5. Droga dla rowerów wzdłuż Rawy obok Os. Roździeńskiego

cd. uwag
km 1,30 droga na skarpie wzdłuż Rawy, początek
     drogi   dla  rowerów,   droga   ma
     nawierzchnię   z niedostosowanej   dla
     potrzeb rowerzystów wypukłej kostki
     betonowej.
km 1,42 Os. Rodzieńskiego, ul. J. Dudy-Gracza,
     przejazd dla rowerzystów z sygnalizacją
     świetlną.
km 1,70 droga dla rowerów (zdjęcie 5) skracająca
     pierwotny przebieg trasy przez osiedle,
     również z wypukłej kostki betonowej.
km 2,02 ul. Bogucicka, przejazd dla rowerzystów
(dawniej (zdjęcie 7).
  km  Nieopodal przejazdu pozostałości tablicy
 2,25) informacyjnej trasy nr 1 (zdjęcie 6).
km 2,20 zjazd z alejki prowadzącej wzdłuż Rawy
     na kładkę przy al. Murckowskiej.
     Brak utwardzonej nawierzchni przy
     zjeździe (zdjęcie 8).             6. Pozostałości tablicy informacyjnej
     Na kładce leży mocno zdeformowana
     nawierzchnia z asfaltu lanego (zdjęcie 9).
7
    7. Przejazd dla rowerzystów przez ul. Bogucką
8. Zjazd na ścieżkę prowadzącą do kładki przy al. Murckowskiej
8
9. Zdeformowana nawierzchnia z asfaltu lanego na kładce przy al. Murckowskiej
 10. Przejazd dla rowerzystów przez zjazd na ul. 1 Maja z al. Murckowskiej
        zlokalizowany poza pasem ruchu dla rowerów
9
cd. uwag
km 2,38 al. Murckowska, zjazd na ul. 1 Maja z al. Murckowskiej, przejazd dla rowerzystów
     został zlokalizowany poza pasem ruchu dla rowerów (zdjęcie 10). Po drugiej stronie
     zjazdu powinien być wybudowany odcinek drogi dla rowerów z równoczesnym
     przesadzeniem znajdującego się tam drzewka.
km 2,45 Przejazd pod wiaduktem (zdjęcie 11).
km 2,80 Przejazd dla rowerzystów przez wylot drogi dojazdowej (zdjęcie 12). Niewłaściwa
     lokalizacja przejazdu powoduje, że rowerzyści muszą ścinać zakręt, przejeżdżając
     w praktyce po przejściu dla pieszych – przejście i przejazd powinny być wykonane
     skośnie.
km 2,87 Początek alejki prowadzącej przez Dolinę Trzech Stawów. Przy alejce został ustawiony
     znak C-13/16, zamiast znaku C-16-13 (zdjęcie 13).
     Nie opodal, nad potokiem miejsce odpoczynkowe dla rowerzystów. Trasa powinna być
     tutaj skrócona, jak pokazano na planie 3.
km 3,27 ul. Trzech Stawów, wyjazd z alejki parkowej, prawdopodobnie brak znaku ciągu pieszo-
     rowerowego.
km 3,42 ul. Trzech Stawów, wylot ul. Gospodarczej.
     Ciąg pieszo-rowerowy ma niebezpieczny uskok przy wjeździe na parking (zdjęcie 14).
     Przejazd dla rowerzystów rozpoczynający drogę dla rowerów wzdłuż ul. Gospodarczej
     (zdjęcie 15) – brak oznakowania odgałęziającej się tu trasy rowerowej nr 2.
     Początek pasów ruchu dla rowerów na jezdni ul. Trzech Stawów (zdjęcie 16).
     Nieopodal nie pielęgnowany żywopłot zajmuje pas ruchu dla rowerów (zdjęcie 17).
km 3,59 W lewo w skos odchodzi alejka, którą dotychczas prowadzi trasa nr 1. Przebieg trasy
     powinien być zmieniony tak, aby prowadzić dalej ul. Trzech Stawów, jak pokazano na
     planie 3 – trasa ulegnie skróceniu o 0,10 km.
            11. Przejazd pod wiaduktem drogowo-kolejowym
10
        12. Przejazd dla rowerzystów przez wylot drogi dojazdowej
– zachowanie rowerzysty wskazuje jednoznacznie na to, że rozwiązanie to jest niewłaściwe
      13. Nieprawidłowe oznakowanie alejki w Dolinie Trzech Stawów
11
        14. Niebezpieczny uskok przy wjeździe na parking
15. Przejazd dla rowerzystów na ul. Trzech Stawów przy wylocie ul. Gospodarczej
12
   16. Pasy ruchu dla rowerów na ul. Trzech Stawów
17. Nie pielęgnowany żywopłot zajmuje pas ruchu dla rowerów
13

cd. uwag
km 4,17 Dolina Trzech Stawów, koniec ulicy i pasów ruchu dla rowerów. Z lewej strony
     dochodzi alejka, którą dotychczas prowadzi trasa nr 1. Dalej trasa prowadzi główną aleją
     przez Katowicki Park Leśny.
km 4,50 Katowicki Park Leśny, główna aleja, w lewo w skos odchodzi alejka, którą dotychczas
     prowadzi trasa nr 1 (zdjęcie 18) – na słupie ślad malowanego znaku R-1.
     Przebieg trasy powinien być zmieniony tak, aby prowadzić przez park główną aleją
     zamienioną na drogę dla rowerów i rolkarzy (patrz plan 4, zdjęcia 19 i 20).
     Dopracowania wymaga oznakowanie pionowe, ponieważ polskie przepisy nie przewidują
     stosowania wyłącznie znaków poziomych.
km 4,73 Obecny przebieg trasy. Przejazd skrajem placu parkingowego. Znak B-1 zasłonięty
     gałęziami, brak tabliczki T-22 (zdjęcie 21). Pod znakiem R-1 nieprawidłowy kolor
     strzałki (powinien być czarny kontur białej strzałki) wskazujący kierunek do miejsca
     odpoczynkowego (zdjęcie 22).
     Dalej trasa prowadzi alejkami o nawierzchni z nierównego asfaltu lanego.
km 6,37 Rozwidlenie przy stawie. Dalej trasa prowadzi alejką o nawierzchni żwirowej –
     niezbędna modernizacja nawierzchni na odcinku ok. 30 m z uwagi na grząski grunt.
km 6,65 Z prawej wylot alejki. Po zmianie przebiegu trasa powinna nie opodal opuścić główną
     aleję, dochodząc w tym miejscu do dotychczasowego przebiegu.
km 6,96 Muchowiec, ul. Francuska, przy wyjeździe z alejki nieprawidłowy znak C-13-16,
     natomiast zgodnie z przepisami powinien być znak C-16-13 (zdjęcie 23). Ten sam błąd
     na znaku powtarza się też w innych miejscach. Nie opodal znak R-1b, który powinien
     zapowiadać manewr zakrętu, namalowany za zakrętem (zdjęcie 24).
     Dalej trasa prowadzi drogą dojazdową, a następnie alejką o nawierzchni asfaltowej.
km 7,63 Przy wylocie bocznej alejki znaki namalowane na pniu drzewa (zdjęcie 25).
        18. Ślad malowanego znaku na słupie w Katowickim Parku Leśnym
14
   19. Początek drogi dla rowerów i rolkarzy w Katowickim Parku Leśnym
20. Oznakowanie poziome drogi dla rowerów i rolkarzy w Katowickim Parku Leśnym
15
21. Znak B-1 zasłonięty gałęziami,21. Znak B-1    22. Oznakowanie trasy rowerowej
  zasłonięty gałęziami, brak tabliczki T-22    z nieprawidłowym kolorem strzałki
       23. Nieprawidłowy znak C-13-16, zamiast prawidłowego znaku C-16-13
16
24. Znak R-1b umieszczony nieprawidłowo za zakrętem
25. Znak na pniu drzewa – niezbędne odnowienie znaku
17
cd. uwag
km 8,70 Przejście przez tory kolejowe. Szykany uniemożliwiające wygodny przejazd rowerem
     (zdjęcie 26) – rowerzyści objeżdżają je bokiem. Zgodnie z obecną interpretacją prawną
     droga dla rowerów powinna mieć analogiczne parametry jak droga dla samochodów,
     a więc powinna umożliwiać wygodny przejazd rowerem przez tory z takim samym
     oznakowaniem skrzyżowania, ze znakami pionowymi B-20 i G-3 lub G-4.
km 8,78 Przejście przez tory kolejowe i bardzo stromy zjazd. Szykany uniemożliwiają wyjazd
     na tory kolejowe w przypadku awarii hamulców (zdjęcie 27).
     Wskazane wykonanie dłuższego podjazdu o mniejszym pochyleniu podłużnym.
     Powyżej skarpy miejsce odpoczynkowe wymagające remontu (zdjęcie 28) – wymiany
     stołu i ławek oraz usunięcia roślinności, która zasłoniła stojak na rowery.
km 9,16 ul. 73. Pułku Piechoty, przejazd dla rowerzystów (zdjęcie 29). Od strony lasu przed
     wjazdem na przejazd został ustawiony znak B-20 (zdjęcie 30).
     Dalej trasa prowadzi przecinką przez las, drogą o nawierzchni tłuczniowej, wymagającą
     zaklinowania grysem na odcinku ok. 50 m.
     Po drodze ZPK „Źródła Kłodnicy” – wskazana wymiana zepsutej tablicy informacyjnej
     (zdjęcie 31).
km    Skrzyżowanie tras rowerowych nr 1, 3 i 101.
10,03  Miejsce odpoczynkowe wymagające remontu (zdjęcie 32) – przynajmniej uzupełnienia
     jednej ławki i uporządkowania terenu.
     Brak oznakowania z wyjątkiem jednego drogowskazu trasy nr 101 (pierwotnie były
     4 drogowskazy tej trasy), niestandardowych znaków niebieskich trasy nr 3 i pozostałości
     tablicy informacyjnej (zdjęcia 33÷35). Drogowskazy trasy nr 101 wraz z tablicą
     informacyjną i innymi znakami były zmodernizowane w 2003 r. W tym czasie nie było tu
     drogowskazów trasy nr 1. Tablica i znaki prawdopodobnie nie zostały poprawione
     podczas wykonywania trasy nr 3, ani też nie ustawiono drogowskazów tej trasy.
      26. Przejście przez tory – szykany uniemożliwiają wygodny przejazd rowerem
18
27. Stromy zjazd zabezpieczony szykanami przed niekontrolowanym wjazdem na tory kolejowe
           28. Miejsce odpoczynkowe wymagające remontu
19
29. Przejazd dla rowerzystów przez ul. 73. Pułku Piechoty
30. Znak B-20 przed wjazdem na przejazd dla rowerzystów
20
31. Zepsuta tablica informacyjna ZPK „Źródła Kłodnicy”
32. Znak B-20 przed wjazdem na przejazd dla rowerzystów
21
       33. Drogowskaz trasy nr 101 (pierwotnie były 4 drogowskazy tej trasy)
34. Znak B-1 zasłonięty gałęziami,21. Znak B-1     35. Oznakowanie trasy rowerowej
  zasłonięty gałęziami, brak tabliczki T-22     z nieprawidłowym kolorem strzałki
22
Podsumowanie.
 1. Kolor trasy. Trasa nr 1, jako jedna z najważniejszych tras rowerowych w regionie, otrzymała
   w koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych kolor czerwony, tymczasem została niegdyś
   oznakowana znakami w kolorach czarnym i sporadycznie zielonym. Przy najbliższym remoncie
   oznakowania konieczne jest dostosowanie tego odcinka do sposobu oznakowania innych
   odcinków tej trasy (m.in. w Tychach, Pszczynie i Bielsku-Białej).
 2. Przebieg trasy nr 1 miejscami odbiega od koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych,
   prowadząc kręto bocznymi alejkami i drogami. Jest to tym bardziej uciążliwe, że trasa ta
   prowadzi drogami o gorszej nawierzchni, niż istniejące krótsze połączenia, a ponadto boczne
   drogi mają znacznie większe przewyższenia, co wymaga od rowerzystów znacznie większego
   wysiłku i niepotrzebnie wydłuża czas przejazdu. Przy najbliższym remoncie trasa powinna być
   wyprostowana tam, gdzie to jest możliwe.
 3. Odcinki ciągów pieszo-rowerowych i dróg dla rowerów. Trasa wykorzystuje istniejące
   odcinki ciągów pieszo-rowerowych i dróg dla rowerów, prowadząc nimi w centrum miasta aż
   do Doliny Trzech Stawów. Szkoda tylko, że niektóre odcinki zostały wykonane
   z niedostosowanej do ruchu rowerowego nawierzchni z wypukłej kostki betonowej.
 4. Przejazdy dla rowerzystów. Przejazdy dla rowerzystów są stosunkowo dobrze wykonane
   i oznakowane – wymagają tylko niewielkich korekt przebiegu lub oznakowania w rejonie
   ul. Murckowskiej.
 5. Przejazd przez tory kolejowe.
   Obecnie koło Muchowca znajduje się przejście dla pieszych, a istniejące szykany
   uniemożliwiają wygodny przejazd rowerem. Zgodnie z obecną interpretacją prawną droga dla
   rowerów powinna mieć analogiczne parametry jak droga dla samochodów, a więc powinna
   umożliwiać wygodny przejazd rowerem przez tory z takim samym oznakowaniem
   skrzyżowania, ze znakami pionowymi B-20 i G-3 lub G-4.
   Od strony południowej z uwagi na stromy zjazd szykany uniemożliwiają wyjazd na tory
   kolejowe w przypadku awarii hamulców. Wskazane wykonanie dłuższego zjazdu o mniejszym
   pochyleniu podłużnym.
 6. Pasy ruchu dla rowerów i rolkarzy. Dobrym rozwiązaniem są pasu ruchu dla rowerów po
   stronach jezdni ul. Trzech Stawów oraz pasy ruchu dla rowerów i rolkarzy w Katowickim
   Parku Leśnym. W tym drugim przypadku należy pamiętać, że polskie przepisy nie przewidują
   stosowania wyłącznie znaków poziomych, które mogą stanowić jedynie uzupełnienie znaków
   pionowych – konieczne jest uzupełnienie oznakowania znakami pionowymi.
 7. Modernizacja nawierzchni. Na niektórych alejkach i ciągach pieszo-rowerowych położony
   jest asfalt lany. Zaleca się kontynuowanie remontu nawierzchni alejek z wymianą nawierzchni
   na asfalt układany maszynowo. Wskazana jest modernizacja nawierzchni niektórych odcinków
   alejek nad Rawą z zastosowaniem nawierzchni z asfaltu układanego maszynowo. Wskazany
   jest też cząstkowy remont nawierzchni tłuczniowej na odcinku prowadzącym przez las.
 8. Oznakowanie dróg. Większość istniejących znaków drogowych jest prawidłowa, ale część
   oznakowania uległa zniszczeniu lub uszkodzeniu, a więc wymaga uzupełnienia lub wymiany,
   m.in. nieprawidłowo wykonane znaki C-13-16 wymagają wymiany na znaki C-16-13.
 9. Oznakowanie turystyczne. Trasa nigdy nie była oznakowana zgodnie z instrukcją znakowania
   szlaków turystycznych PTTK – przepisy państwowe w ogóle nie zajmują się tym
   zagadnieniem, ograniczając się tylko do podania podstawowych wzorów znaków w
   rozporządzeniach do Prawa o Ruchu Drogowym. Oznakowanie od początku było zbyt skąpe, a
   wzory znaków były nieco odmienne od obowiązujących (sprawę koloru omawia pkt. 1
   podsumowania). Na niektórych odcinkach oznakowanie było uzupełniane, ale również w
   sposób odbiegający od standardów wypracowanych przez PTTK. Wzdłuż trasy od początku
   brakowało drogowskazów, a tablice informacyjne były złej jakości i dawno temu uległy
   zniszczeniu. Przy najbliższym remoncie konieczne jest dostosowanie oznakowania do
   przyjętych przez PTTK standardów projektowania tras rowerowych.
23
Wniosek
Trasa nr 1 wymaga modernizacji. Najpilniejszą sprawą jest dokonanie korekt przebiegu tam, gdzie
trasa jest zbyt kręta oraz wykonanie kompletnego oznakowania zgodnie ze standardami
wypracowanymi przez PTTK. W dalszej kolejności należy doprowadzić do modernizacji nawierzchni
we wskazanych miejscach, poprawienia parametrów 2 przejazdów dla rowerzystów przy
ul. Murckowskiej oraz przebudowy skrzyżowania z torami kolejowymi koło Muchowca wraz
z przebudową bardzo stromego zjazdu od strony południowej.
Uwaga. Niniejszy audyt polega na skonfrontowaniu informacji zebranych w terenie z
obowiązującymi przepisami i zasadami projektowania tras rowerowych (tzw. Krakowskie Standardy
dostępne            na           stronie           internetowej
http://www.bip.krakow.pl/wladze/zarzadzenia/pliki/zp_2103_04.pdf) oraz szlaków turystycznych
(instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK i ogólnodostępne materiały szkoleniowe
Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych na jego stronie internetowej http://www.kztt.org.pl/),
a także innymi materiałami w posiadaniu autora audytu.

Recomendados

Audyt gliwice029b von
Audyt gliwice029bAudyt gliwice029b
Audyt gliwice029bPiotr Rościszewski
437 views15 Folien
Audyt gliwice395b von
Audyt gliwice395bAudyt gliwice395b
Audyt gliwice395bPiotr Rościszewski
95 views15 Folien
Audyt knurow von
Audyt knurowAudyt knurow
Audyt knurowPiotr Rościszewski
265 views51 Folien
Audyt swietochlcz3 von
Audyt swietochlcz3Audyt swietochlcz3
Audyt swietochlcz3Piotr Rościszewski
346 views15 Folien
Audyt gliwice017 2 von
Audyt gliwice017 2Audyt gliwice017 2
Audyt gliwice017 2Piotr Rościszewski
112 views47 Folien
Audyt gliwice004 2 von
Audyt gliwice004 2Audyt gliwice004 2
Audyt gliwice004 2Piotr Rościszewski
89 views22 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Audyt gliwice003 2 von
Audyt gliwice003 2Audyt gliwice003 2
Audyt gliwice003 2Piotr Rościszewski
91 views48 Folien
Audyt zabrzeokr von
Audyt zabrzeokrAudyt zabrzeokr
Audyt zabrzeokrPiotr Rościszewski
711 views28 Folien
Audyt gliwice006 3 von
Audyt gliwice006 3Audyt gliwice006 3
Audyt gliwice006 3Piotr Rościszewski
120 views68 Folien
Audyt gliwice015 3 von
Audyt gliwice015 3Audyt gliwice015 3
Audyt gliwice015 3Piotr Rościszewski
181 views49 Folien
Audyt kozlepolcerekiew1 von
Audyt kozlepolcerekiew1Audyt kozlepolcerekiew1
Audyt kozlepolcerekiew1Piotr Rościszewski
159 views76 Folien
Audyt swietochlcz1 von
Audyt swietochlcz1Audyt swietochlcz1
Audyt swietochlcz1Piotr Rościszewski
243 views14 Folien

Was ist angesagt?(20)

Destacado

Audyt katowice109 von
Audyt katowice109Audyt katowice109
Audyt katowice109Piotr Rościszewski
518 views12 Folien
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny von
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog CyklicznyObywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog CyklicznyKrakowMiastemRowerow
2.4K views40 Folien
Audyt niegowa von
Audyt niegowaAudyt niegowa
Audyt niegowaPiotr Rościszewski
507 views9 Folien
2 uw dopismaum von
2 uw dopismaum2 uw dopismaum
2 uw dopismaumPiotr Rościszewski
392 views7 Folien
Audyt gieraltowice von
Audyt gieraltowiceAudyt gieraltowice
Audyt gieraltowicePiotr Rościszewski
387 views10 Folien
Mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w krakowskim obszarze metropolita... von
Mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w krakowskim obszarze metropolita...Mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w krakowskim obszarze metropolita...
Mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w krakowskim obszarze metropolita...Mikołaj Leszczuk
3.4K views40 Folien

Destacado(20)

Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny von KrakowMiastemRowerow
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog CyklicznyObywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny
Mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w krakowskim obszarze metropolita... von Mikołaj Leszczuk
Mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w krakowskim obszarze metropolita...Mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w krakowskim obszarze metropolita...
Mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w krakowskim obszarze metropolita...
Mikołaj Leszczuk3.4K views
Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne) von Robert
Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne) Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne)
Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne)
Robert294 views
Europejskie Wyzwanie Rowerowe: Ręczne dodawanie tras von MediaAM
Europejskie Wyzwanie Rowerowe: Ręczne dodawanie trasEuropejskie Wyzwanie Rowerowe: Ręczne dodawanie tras
Europejskie Wyzwanie Rowerowe: Ręczne dodawanie tras
MediaAM7.3K views

Similar a Audyt katowice001

Audyt gliwice003a von
Audyt gliwice003aAudyt gliwice003a
Audyt gliwice003aPiotr Rościszewski
277 views23 Folien
Audyt gliwice395 von
Audyt gliwice395Audyt gliwice395
Audyt gliwice395Piotr Rościszewski
100 views18 Folien
Audyt gliwice006b2 von
Audyt gliwice006b2Audyt gliwice006b2
Audyt gliwice006b2Piotr Rościszewski
222 views19 Folien
Audyt gliwice003b von
Audyt gliwice003bAudyt gliwice003b
Audyt gliwice003bPiotr Rościszewski
235 views21 Folien
Audyt gliwice015a2 von
Audyt gliwice015a2Audyt gliwice015a2
Audyt gliwice015a2Piotr Rościszewski
205 views18 Folien
Audyt gliwice371 von
Audyt gliwice371Audyt gliwice371
Audyt gliwice371Piotr Rościszewski
534 views19 Folien

Similar a Audyt katowice001(16)

Más de Piotr Rościszewski

PrelekcjaBeboki23_2.pdf von
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPrelekcjaBeboki23_2.pdf
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPiotr Rościszewski
12 views58 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views83 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
2 views74 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views70 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPiotr Rościszewski
5 views53 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views114 Folien

Más de Piotr Rościszewski(20)

Audyt katowice001

 • 1. mgr inż. Piotr Rościszewski Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 1 w Katowicach w dniach 2011-08-15 i 2011-08-20 Przebieg odcinka trasy nr 1 w Katowicach (kolor granatowy oznacza, że trasa została oznakowana w sposób niestandardowy i zamiast znaków w kolorze czerwonym znaki zostały wykonane w kolorze czarnym lub zielonym) Projekt i oznakowanie trasy zostało wykonane przez firmę AB Rowery – Andrzej Buchczyk z Rudy Śląskiej około 2001 r. W późniejszym okresie trasa podlegała niewielkim modyfikacjom, które poprawiły bezpieczeństwo i wygodę przejazdu, m.in. wykonano przejazd dla rowerzystów przez ul. J. Dudy-Gracza, drogę dla rowerów wzdłuż Rawy (patrz plan 2) i przejście przez tory kolejowe koło Muchowca. Audytowi został poddany początkowy odcinek trasy o przebiegu Pomnik Powstańców Śląskich – Uniwersytet Śląski – Os. Roździeńskiego – Dolina Trzech Stawów – Katowicki Park Leśny – Muchowiec – ZPK „Źródła Kłodnicy” – skrzyżowanie tras rowerowych koło Ochojca. Z uwagi na zupełny zanik oznakowania na początkowym odcinku między Pomnikiem Powstańców Śląskich a Katowickim Parkiem Leśnym trasa ma przebieg nieokreślony dla rowerzystów. Na tym odcinku znajdują się 2 stare znaki R-1b w kolorze czarnym (powinny być w kolorze czerwonym – patrz zdjęcie 1) na końcu ul. Piastowskiej i stelaż do mocowania tablicy informacyjnej przy bulwarze nad Rawą. Według wstępnego szacunku przeprowadzonego przez znakarzy PTTK w 2001 r. na tym odcinku powinno znajdować się ok. 120 znaków kategorii R w kolorze czerwonym. Na pozostałym odcinku oznakowanie było uzupełniane, ale wszystkie znaki zostały wykonane nieprawidłowo w kolorze czarnym jako znaki malowane, przeważnie na specjalnie ustawionych drewnianych słupach lub sporadycznie na istniejących słupach oświetleniowych i elektrycznych lub
 • 2. 2 pniach drzew. Na skrzyżowaniu tras rowerowych koło Ochojca oznakowanie trasy nr 1 koliduje z pozostałościami oznakowania trasy nr 101, również w kolorze czarnym. Rażą małe, niewymiarowe nalepki ze znakami trasy nr 3 w kolorze niebieskim. Patrz zdjęcia 33÷35. Trasa nr 1 ma charakter trasy dalekobieżnej, co znaczy, że powinna prowadzić jak najkrótszymi drogami z centrum Katowic na południe. Pierwszą wadą tej trasy jest to, że powinna zaczynać się nie obok Pomnika Powstańców Śląskich, a na Rynku (patrz plan 1), gdzie według koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych powinny też zaczynać się trasa nr 4 w kierunku Chorzowa i Gliwic oraz nr 7 w kierunku Mysłowic i Chrzanowa. Uzyskanie takiego połączenia Rynku z ul. Piastowską ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż al. Korfantego nie powinno nastręczać poważniejszych trudności technicznych. Plan 1. Po prawej plan trasy z zaznaczonym obecnym początkiem w parku obok Pomnika Powstańców Śląskich i planowanym początkiem na Rynku. Plan 2. Po lewej plan trasy z pierwotnym przebiegiem przez Os. Roździeńskiego i obecnym wzdłuż Rawy. W Dolinie Trzech Stawów (plan 3) i Katowickim Parku Leśnym trasa ma kręty przebieg (plan 4). Poza omawianym odcinkiem taki kręty przebieg trasy nr 1 znajduje się też w lesie koło Kostuchny. Dla turystów wyjeżdżających poza Katowice te zygzaki są tym bardziej uciążliwe, że wymagają jazdy drogami o gorszej nawierzchni, niż istniejące krótsze połączenia, a ponadto mają znacznie większe przewyższenia, co wymaga od rowerzystów znacznie większego wysiłku i niepotrzebnie wydłuża czas przejazdu. W Katowickim Parku Leśnym przebieg trasy jest pozostałością po tym, gdy na głównej alei obowiązywał zakaz jazdy rowerem – nie ma uzasadnienia od czasu, gdy aleja została udostępniona dla rowerzystów i rolkarzy. Z uwagi na brak innych informacji dla potrzeb audytu za podstawę został przyjęty kilometraż, jaki został wyliczony przez znakarzy PTTK w 2001 r. Plan 3. Po prawej plan trasy z obecnym krętym przebiegiem i proponowanym wyprostowaniem trasy.
 • 3. 3 Plan 4. Plan trasy z zaznaczonym obecnym przebiegiem bocznymi alejkami i proponowanym poprowadzeniem trasy główną aleją przeznaczoną dla rowerzystów i rolkarzy 1. Niestandardowy znak R-1b przy ciągu pieszo-rowerowym obok zjazdu z ul. Piastowskiej
 • 4. 4 Uwagi szczegółowe km 0,00 Rynek. Zdumiewa, że z formalnego punktu widzenia na Rynku obowiązuje zakaz ruchu rowerów – pod znakami B-1 na tabliczkach jest długi wykaz pojazdów, jakie mogą po nim przejeżdżać, a nie ma tam wymienionych rowerów. Brak wydzielonego odcinka drogi dla rowerów wzdłuż ul. Korfantego. w jedną stronę można jechać jezdnią, ale w drugą stronę trzeba rower prowadzić po chodniku. km 0,24 ul. Pastowska. Możliwy przejazd jezdnią w rejon Pomnika Powstańców Śląskich. km 0,43 Zachowane stare 2 znaki R-1b w kolorze czarnym dla obecnego przebiegu trasy od pomnika (zdjęcie 1). --- Pomnik Powstańców Śląskich. Zachowane miejsce odpoczynkowe dla rowerzystów powinno być poddane renowacji – pomalowaniu świeżą farbą. W pobliżu przebiega substandardowy ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż al. Roździeńskiego, który z obu stron kończy się ślepo – z jednej strony przed tunelem pod Rondem gen. J. Ziętka (zdjęcie 2), a drugiej strony przejściem dla pieszych przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną (zdjęcie 3). Przy pomniku rozpoczyna się ciąg pieszo-rowerowy prowadzący do ul. Piastowskiej i dalej na wschód przez teren Uniwersytetu Śląskiego. km 0,57 ul. Uniwersytecka, wylot ul. Chełkowskiego (zdjęcie 4). km 0,97 ul. Chełkowskiego, koniec ciągu pieszo-rowerowego, brak informacji o przebiegu trasy km 1,10 kładka na Rawie, początek odcinka prowadzącego wzdłuż rzeki, brak informacji o przebiegu trasy. Odcinek ten ma zniszczoną gruntową nawierzchnię. 2. Początek ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Roździeńskiego przy tunelu pod Rondem gen. J. Ziętka
 • 5. 5 3. Koniec ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Roździeńskiego przed przejściem dla pieszych 4. Początek ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Chełkowskiego
 • 6. 6 5. Droga dla rowerów wzdłuż Rawy obok Os. Roździeńskiego cd. uwag km 1,30 droga na skarpie wzdłuż Rawy, początek drogi dla rowerów, droga ma nawierzchnię z niedostosowanej dla potrzeb rowerzystów wypukłej kostki betonowej. km 1,42 Os. Rodzieńskiego, ul. J. Dudy-Gracza, przejazd dla rowerzystów z sygnalizacją świetlną. km 1,70 droga dla rowerów (zdjęcie 5) skracająca pierwotny przebieg trasy przez osiedle, również z wypukłej kostki betonowej. km 2,02 ul. Bogucicka, przejazd dla rowerzystów (dawniej (zdjęcie 7). km Nieopodal przejazdu pozostałości tablicy 2,25) informacyjnej trasy nr 1 (zdjęcie 6). km 2,20 zjazd z alejki prowadzącej wzdłuż Rawy na kładkę przy al. Murckowskiej. Brak utwardzonej nawierzchni przy zjeździe (zdjęcie 8). 6. Pozostałości tablicy informacyjnej Na kładce leży mocno zdeformowana nawierzchnia z asfaltu lanego (zdjęcie 9).
 • 7. 7 7. Przejazd dla rowerzystów przez ul. Bogucką 8. Zjazd na ścieżkę prowadzącą do kładki przy al. Murckowskiej
 • 8. 8 9. Zdeformowana nawierzchnia z asfaltu lanego na kładce przy al. Murckowskiej 10. Przejazd dla rowerzystów przez zjazd na ul. 1 Maja z al. Murckowskiej zlokalizowany poza pasem ruchu dla rowerów
 • 9. 9 cd. uwag km 2,38 al. Murckowska, zjazd na ul. 1 Maja z al. Murckowskiej, przejazd dla rowerzystów został zlokalizowany poza pasem ruchu dla rowerów (zdjęcie 10). Po drugiej stronie zjazdu powinien być wybudowany odcinek drogi dla rowerów z równoczesnym przesadzeniem znajdującego się tam drzewka. km 2,45 Przejazd pod wiaduktem (zdjęcie 11). km 2,80 Przejazd dla rowerzystów przez wylot drogi dojazdowej (zdjęcie 12). Niewłaściwa lokalizacja przejazdu powoduje, że rowerzyści muszą ścinać zakręt, przejeżdżając w praktyce po przejściu dla pieszych – przejście i przejazd powinny być wykonane skośnie. km 2,87 Początek alejki prowadzącej przez Dolinę Trzech Stawów. Przy alejce został ustawiony znak C-13/16, zamiast znaku C-16-13 (zdjęcie 13). Nie opodal, nad potokiem miejsce odpoczynkowe dla rowerzystów. Trasa powinna być tutaj skrócona, jak pokazano na planie 3. km 3,27 ul. Trzech Stawów, wyjazd z alejki parkowej, prawdopodobnie brak znaku ciągu pieszo- rowerowego. km 3,42 ul. Trzech Stawów, wylot ul. Gospodarczej. Ciąg pieszo-rowerowy ma niebezpieczny uskok przy wjeździe na parking (zdjęcie 14). Przejazd dla rowerzystów rozpoczynający drogę dla rowerów wzdłuż ul. Gospodarczej (zdjęcie 15) – brak oznakowania odgałęziającej się tu trasy rowerowej nr 2. Początek pasów ruchu dla rowerów na jezdni ul. Trzech Stawów (zdjęcie 16). Nieopodal nie pielęgnowany żywopłot zajmuje pas ruchu dla rowerów (zdjęcie 17). km 3,59 W lewo w skos odchodzi alejka, którą dotychczas prowadzi trasa nr 1. Przebieg trasy powinien być zmieniony tak, aby prowadzić dalej ul. Trzech Stawów, jak pokazano na planie 3 – trasa ulegnie skróceniu o 0,10 km. 11. Przejazd pod wiaduktem drogowo-kolejowym
 • 10. 10 12. Przejazd dla rowerzystów przez wylot drogi dojazdowej – zachowanie rowerzysty wskazuje jednoznacznie na to, że rozwiązanie to jest niewłaściwe 13. Nieprawidłowe oznakowanie alejki w Dolinie Trzech Stawów
 • 11. 11 14. Niebezpieczny uskok przy wjeździe na parking 15. Przejazd dla rowerzystów na ul. Trzech Stawów przy wylocie ul. Gospodarczej
 • 12. 12 16. Pasy ruchu dla rowerów na ul. Trzech Stawów 17. Nie pielęgnowany żywopłot zajmuje pas ruchu dla rowerów
 • 13. 13 cd. uwag km 4,17 Dolina Trzech Stawów, koniec ulicy i pasów ruchu dla rowerów. Z lewej strony dochodzi alejka, którą dotychczas prowadzi trasa nr 1. Dalej trasa prowadzi główną aleją przez Katowicki Park Leśny. km 4,50 Katowicki Park Leśny, główna aleja, w lewo w skos odchodzi alejka, którą dotychczas prowadzi trasa nr 1 (zdjęcie 18) – na słupie ślad malowanego znaku R-1. Przebieg trasy powinien być zmieniony tak, aby prowadzić przez park główną aleją zamienioną na drogę dla rowerów i rolkarzy (patrz plan 4, zdjęcia 19 i 20). Dopracowania wymaga oznakowanie pionowe, ponieważ polskie przepisy nie przewidują stosowania wyłącznie znaków poziomych. km 4,73 Obecny przebieg trasy. Przejazd skrajem placu parkingowego. Znak B-1 zasłonięty gałęziami, brak tabliczki T-22 (zdjęcie 21). Pod znakiem R-1 nieprawidłowy kolor strzałki (powinien być czarny kontur białej strzałki) wskazujący kierunek do miejsca odpoczynkowego (zdjęcie 22). Dalej trasa prowadzi alejkami o nawierzchni z nierównego asfaltu lanego. km 6,37 Rozwidlenie przy stawie. Dalej trasa prowadzi alejką o nawierzchni żwirowej – niezbędna modernizacja nawierzchni na odcinku ok. 30 m z uwagi na grząski grunt. km 6,65 Z prawej wylot alejki. Po zmianie przebiegu trasa powinna nie opodal opuścić główną aleję, dochodząc w tym miejscu do dotychczasowego przebiegu. km 6,96 Muchowiec, ul. Francuska, przy wyjeździe z alejki nieprawidłowy znak C-13-16, natomiast zgodnie z przepisami powinien być znak C-16-13 (zdjęcie 23). Ten sam błąd na znaku powtarza się też w innych miejscach. Nie opodal znak R-1b, który powinien zapowiadać manewr zakrętu, namalowany za zakrętem (zdjęcie 24). Dalej trasa prowadzi drogą dojazdową, a następnie alejką o nawierzchni asfaltowej. km 7,63 Przy wylocie bocznej alejki znaki namalowane na pniu drzewa (zdjęcie 25). 18. Ślad malowanego znaku na słupie w Katowickim Parku Leśnym
 • 14. 14 19. Początek drogi dla rowerów i rolkarzy w Katowickim Parku Leśnym 20. Oznakowanie poziome drogi dla rowerów i rolkarzy w Katowickim Parku Leśnym
 • 15. 15 21. Znak B-1 zasłonięty gałęziami,21. Znak B-1 22. Oznakowanie trasy rowerowej zasłonięty gałęziami, brak tabliczki T-22 z nieprawidłowym kolorem strzałki 23. Nieprawidłowy znak C-13-16, zamiast prawidłowego znaku C-16-13
 • 16. 16 24. Znak R-1b umieszczony nieprawidłowo za zakrętem 25. Znak na pniu drzewa – niezbędne odnowienie znaku
 • 17. 17 cd. uwag km 8,70 Przejście przez tory kolejowe. Szykany uniemożliwiające wygodny przejazd rowerem (zdjęcie 26) – rowerzyści objeżdżają je bokiem. Zgodnie z obecną interpretacją prawną droga dla rowerów powinna mieć analogiczne parametry jak droga dla samochodów, a więc powinna umożliwiać wygodny przejazd rowerem przez tory z takim samym oznakowaniem skrzyżowania, ze znakami pionowymi B-20 i G-3 lub G-4. km 8,78 Przejście przez tory kolejowe i bardzo stromy zjazd. Szykany uniemożliwiają wyjazd na tory kolejowe w przypadku awarii hamulców (zdjęcie 27). Wskazane wykonanie dłuższego podjazdu o mniejszym pochyleniu podłużnym. Powyżej skarpy miejsce odpoczynkowe wymagające remontu (zdjęcie 28) – wymiany stołu i ławek oraz usunięcia roślinności, która zasłoniła stojak na rowery. km 9,16 ul. 73. Pułku Piechoty, przejazd dla rowerzystów (zdjęcie 29). Od strony lasu przed wjazdem na przejazd został ustawiony znak B-20 (zdjęcie 30). Dalej trasa prowadzi przecinką przez las, drogą o nawierzchni tłuczniowej, wymagającą zaklinowania grysem na odcinku ok. 50 m. Po drodze ZPK „Źródła Kłodnicy” – wskazana wymiana zepsutej tablicy informacyjnej (zdjęcie 31). km Skrzyżowanie tras rowerowych nr 1, 3 i 101. 10,03 Miejsce odpoczynkowe wymagające remontu (zdjęcie 32) – przynajmniej uzupełnienia jednej ławki i uporządkowania terenu. Brak oznakowania z wyjątkiem jednego drogowskazu trasy nr 101 (pierwotnie były 4 drogowskazy tej trasy), niestandardowych znaków niebieskich trasy nr 3 i pozostałości tablicy informacyjnej (zdjęcia 33÷35). Drogowskazy trasy nr 101 wraz z tablicą informacyjną i innymi znakami były zmodernizowane w 2003 r. W tym czasie nie było tu drogowskazów trasy nr 1. Tablica i znaki prawdopodobnie nie zostały poprawione podczas wykonywania trasy nr 3, ani też nie ustawiono drogowskazów tej trasy. 26. Przejście przez tory – szykany uniemożliwiają wygodny przejazd rowerem
 • 18. 18 27. Stromy zjazd zabezpieczony szykanami przed niekontrolowanym wjazdem na tory kolejowe 28. Miejsce odpoczynkowe wymagające remontu
 • 19. 19 29. Przejazd dla rowerzystów przez ul. 73. Pułku Piechoty 30. Znak B-20 przed wjazdem na przejazd dla rowerzystów
 • 20. 20 31. Zepsuta tablica informacyjna ZPK „Źródła Kłodnicy” 32. Znak B-20 przed wjazdem na przejazd dla rowerzystów
 • 21. 21 33. Drogowskaz trasy nr 101 (pierwotnie były 4 drogowskazy tej trasy) 34. Znak B-1 zasłonięty gałęziami,21. Znak B-1 35. Oznakowanie trasy rowerowej zasłonięty gałęziami, brak tabliczki T-22 z nieprawidłowym kolorem strzałki
 • 22. 22 Podsumowanie. 1. Kolor trasy. Trasa nr 1, jako jedna z najważniejszych tras rowerowych w regionie, otrzymała w koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych kolor czerwony, tymczasem została niegdyś oznakowana znakami w kolorach czarnym i sporadycznie zielonym. Przy najbliższym remoncie oznakowania konieczne jest dostosowanie tego odcinka do sposobu oznakowania innych odcinków tej trasy (m.in. w Tychach, Pszczynie i Bielsku-Białej). 2. Przebieg trasy nr 1 miejscami odbiega od koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych, prowadząc kręto bocznymi alejkami i drogami. Jest to tym bardziej uciążliwe, że trasa ta prowadzi drogami o gorszej nawierzchni, niż istniejące krótsze połączenia, a ponadto boczne drogi mają znacznie większe przewyższenia, co wymaga od rowerzystów znacznie większego wysiłku i niepotrzebnie wydłuża czas przejazdu. Przy najbliższym remoncie trasa powinna być wyprostowana tam, gdzie to jest możliwe. 3. Odcinki ciągów pieszo-rowerowych i dróg dla rowerów. Trasa wykorzystuje istniejące odcinki ciągów pieszo-rowerowych i dróg dla rowerów, prowadząc nimi w centrum miasta aż do Doliny Trzech Stawów. Szkoda tylko, że niektóre odcinki zostały wykonane z niedostosowanej do ruchu rowerowego nawierzchni z wypukłej kostki betonowej. 4. Przejazdy dla rowerzystów. Przejazdy dla rowerzystów są stosunkowo dobrze wykonane i oznakowane – wymagają tylko niewielkich korekt przebiegu lub oznakowania w rejonie ul. Murckowskiej. 5. Przejazd przez tory kolejowe. Obecnie koło Muchowca znajduje się przejście dla pieszych, a istniejące szykany uniemożliwiają wygodny przejazd rowerem. Zgodnie z obecną interpretacją prawną droga dla rowerów powinna mieć analogiczne parametry jak droga dla samochodów, a więc powinna umożliwiać wygodny przejazd rowerem przez tory z takim samym oznakowaniem skrzyżowania, ze znakami pionowymi B-20 i G-3 lub G-4. Od strony południowej z uwagi na stromy zjazd szykany uniemożliwiają wyjazd na tory kolejowe w przypadku awarii hamulców. Wskazane wykonanie dłuższego zjazdu o mniejszym pochyleniu podłużnym. 6. Pasy ruchu dla rowerów i rolkarzy. Dobrym rozwiązaniem są pasu ruchu dla rowerów po stronach jezdni ul. Trzech Stawów oraz pasy ruchu dla rowerów i rolkarzy w Katowickim Parku Leśnym. W tym drugim przypadku należy pamiętać, że polskie przepisy nie przewidują stosowania wyłącznie znaków poziomych, które mogą stanowić jedynie uzupełnienie znaków pionowych – konieczne jest uzupełnienie oznakowania znakami pionowymi. 7. Modernizacja nawierzchni. Na niektórych alejkach i ciągach pieszo-rowerowych położony jest asfalt lany. Zaleca się kontynuowanie remontu nawierzchni alejek z wymianą nawierzchni na asfalt układany maszynowo. Wskazana jest modernizacja nawierzchni niektórych odcinków alejek nad Rawą z zastosowaniem nawierzchni z asfaltu układanego maszynowo. Wskazany jest też cząstkowy remont nawierzchni tłuczniowej na odcinku prowadzącym przez las. 8. Oznakowanie dróg. Większość istniejących znaków drogowych jest prawidłowa, ale część oznakowania uległa zniszczeniu lub uszkodzeniu, a więc wymaga uzupełnienia lub wymiany, m.in. nieprawidłowo wykonane znaki C-13-16 wymagają wymiany na znaki C-16-13. 9. Oznakowanie turystyczne. Trasa nigdy nie była oznakowana zgodnie z instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK – przepisy państwowe w ogóle nie zajmują się tym zagadnieniem, ograniczając się tylko do podania podstawowych wzorów znaków w rozporządzeniach do Prawa o Ruchu Drogowym. Oznakowanie od początku było zbyt skąpe, a wzory znaków były nieco odmienne od obowiązujących (sprawę koloru omawia pkt. 1 podsumowania). Na niektórych odcinkach oznakowanie było uzupełniane, ale również w sposób odbiegający od standardów wypracowanych przez PTTK. Wzdłuż trasy od początku brakowało drogowskazów, a tablice informacyjne były złej jakości i dawno temu uległy zniszczeniu. Przy najbliższym remoncie konieczne jest dostosowanie oznakowania do przyjętych przez PTTK standardów projektowania tras rowerowych.
 • 23. 23 Wniosek Trasa nr 1 wymaga modernizacji. Najpilniejszą sprawą jest dokonanie korekt przebiegu tam, gdzie trasa jest zbyt kręta oraz wykonanie kompletnego oznakowania zgodnie ze standardami wypracowanymi przez PTTK. W dalszej kolejności należy doprowadzić do modernizacji nawierzchni we wskazanych miejscach, poprawienia parametrów 2 przejazdów dla rowerzystów przy ul. Murckowskiej oraz przebudowy skrzyżowania z torami kolejowymi koło Muchowca wraz z przebudową bardzo stromego zjazdu od strony południowej. Uwaga. Niniejszy audyt polega na skonfrontowaniu informacji zebranych w terenie z obowiązującymi przepisami i zasadami projektowania tras rowerowych (tzw. Krakowskie Standardy dostępne na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl/wladze/zarzadzenia/pliki/zp_2103_04.pdf) oraz szlaków turystycznych (instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK i ogólnodostępne materiały szkoleniowe Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych na jego stronie internetowej http://www.kztt.org.pl/), a także innymi materiałami w posiadaniu autora audytu.