Audyt gliwicedts 2

Piotr Rościszewski
Piotr Rościszewskiprojektant um PTTK

Poprzedni audyt został wykonany po upublicznieniu dokumentacji projektowej Drogowej Trasy Średnicowej. Wymienione zostały liczne błędy projektowe, świadczące o tym, że projektanci nie mieli zupełnie pojęcia o projektowaniu infrastruktury rowerowej. Był czas na poprawienie błędów. Niestety urzędnicy nie potraktowali tych uwag poważnie i DTŚ-kę oddano do użytku ze wszystkimi wymienionymi błędami, a do tego doszły nowe, których w tej dokumentacji nie było. W nowym audycie do planów z infrastrukturą rowerową zostały dodane zdjęcia, jak te błędy wyglądają obecnie.

mgr inż. Piotr Rościszewski
Sprawozdanie z audytu infrastruktury rowerowej gliwickiego odcinka Drogowej
Trasy Średnicowej w Gliwicach w okresie od 2016-04-20 do 2016-05-30
A. Mapa Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach.
2
Dokumentację projektową wykonała firma Mosty Katowice dla firmy Drogowa Trasa
Średnicowa SA. W koncepcji infrastruktury rowerowej wykonanej w 2013 r. przez firmę Inkom
Katowice dla Urzędu Miasta Gliwice zostały wymienione usterki, które należy usunąć,
aby dokumentacja projektowa nadawała się do użytku, ale projekt zrealizowano, nie usuwając żadnej
z wymienionych usterek. Skoro Urząd Miasta nie dopilnował ich usunięcia, tym samym zadanie to
stało się obowiązkiem aktualnego administratora drogi, czyli Urzędu Miasta.
Drogowa Trasa Średnicowa w zamyśle ma być dobrej klasy drogą samochodową, która
z konieczności przecina w mieście inne drogi, w tym istniejącą i planowaną infrastrukturę rowerową,
tymczasem rozwiązania proponowane dla rowerzystów są skąpe, a w niektórych przypadkach wręcz
uniemożliwią w przyszłości jej prawidłowy rozwój.
Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Portowej i jazd z ul. Portowej na drogę nr 88
B. Plan skrzyżowania ul. Portowej ze zjazdami na ul. Nowaka-Jeziorańskiego – drogę nr 88
przy końcu Drogowej Trasy Średnicowej
W części zachodniej (górny pas mapy A) został wykonany nowy ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż
ul. Portowej. Jak widać na planie B pierwotnie projekt nie ujmował tego ciągu z wyjątkiem przejścia
pod wiaduktem drogi nr 88. W trakcie budowy DTŚ ciąg pieszo-rowerowy został zniszczony
i wymagał ponownego zaprojektowania i wykonania z zastosowaniem nawierzchni asfaltowej. Nowy
odcinek ciągu pieszo-rowerowego prowadzący obok Drogowej Trasy Średnicowej uległ wyraźnej
poprawie, ale zamiast standardowej nawierzchni asfaltowej doprojektowany i wybudowany został
nielubiany przez rowerzystów ciąg o nawierzchni z kostki betonowej. Szkoda również, że przy okazji
wycięto całą zieleń wraz z drzewami, które dawały rowerzystom sporo cienia. Korzystne jest
usunięcie komory energetycznej, która znajdowała się w skrajni ciągu koło oczyszczalni ścieków.
Zakłady pracy znajdujące się po drugiej stronie ul. Portowej zostały odcięte od ciągu pieszo-
rowerowego, bez możliwości dojazdu drugą stroną ulicy z uwagi na brak przejazdu dla rowerzystów
w obrębie skrzyżowania z ul. J. Śliwki (patrz plan C).
Na czas budowy Drogowej Trasy Średnicowej została zmieniona organizacja ruchu drogowego.
Po zakończeniu budowy niektóre znaki nie zostały usunięte. Sporo do życzenia pozostawia miejsce
połączenia starej i nowej części ciągu pieszo-rowerowego.
3
U góry:
1 i 2. Ul. Portowa. Obok siebie stoją dwa znaki –
nie rozebrany nieaktualny znak drogowy B-9
i identyczny nowy znak
Po lewej:
3. Ul. Portowa. Koniec odcinka ciągu pieszo-
rowerowego a nawierzchnią z kostki betonowej
niefazowanej, z niestarannie wykonaną rampą
o nawierzchni tłuczniowej
4
4. Ul. Portowa. Zadbano o zachowanie skrajni pod tablicą drogowskazową,
ale zapomniano o zjeździe na druga stronę ul. Portowej.
5. Ul. Portowa. Przejazd pod mostem drogi nr 88
5
Skrzyżowanie ul. Portowej z ul. J. Śliwki i ul. Orlickiego
C. Plan skrzyżowania ul. Orlickiego i ul. Śliwki z ul. Nadrzeczną, ul. Wybrzeże Armii Krajowej
i łącznicami z Drogową Trasą Średnicową prowadzącą m.in. śladem ul. Portowej. Na planie
zaznaczono, jak powinny przebiegać przez to skrzyżowanie trasy rowerowe. Trasa nr 6 została
zaznaczona kolorem czerwonym, a jej proponowany wariant kolorem pomarańczowym
6
Skrzyżowanie to jest zlokalizowane w środkowej części górnego pasa mapy A W zrealizowanym
bez zmian projekcie DTŚ-ki znajduje się wiele błędów, których usunięcie sugerowała wykonana
w 2013 r. koncepcja infrastruktury rowerowej dla Gliwic. Niestety sugestie te zostały przez Urząd
Miejski w całości zignorowane i nie zadbano o poprawienie dokumentacji. Uwagi w koncepcji były
następujące:
a) Projekt odtwarza niektóre istniejące połączenia, nie uwzględniając potrzeby dalszej
rozbudowy sieci tras rowerowych. Nie zostało wykonane połączenie z al. Wybrzeże Wojska
Polskiego i nie dokończono połączenia z ul. Nadrzeczną. Nie uwzględniono też potrzeby
wykonania nowego ciągu pieszo-rowerowego po drugiej stornie ul. J. Śliwki.
b) Przejazdy dla rowerzystów powinny umożliwiać poruszanie się rowerem bez konieczności
wykonywania skomplikowanych i niebezpiecznych manewrów – ilość łuków poziomych
powinna zostać ograniczona do niezbędnego minimum.
c) Należy doprojektować brakujący ciąg pieszo-rowerowy po drugiej stronie ul. J. Śliwki,
z uwagi na brak odpowiedniej rozpiętości przęsła wiaduktu najprościej z doprojektowaniem
przejazdu dla rowerzystów po jego drugiej stronie.
d) Należy doprojektować połączenie z ul. Wybrzeże Wojska Polskiego i przejazd
dla rowerzystów u wylotu ul. Nadrzecznej (docelowo ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż tej ulicy).
Należy wiedzieć, że skrzyżowanie to jest ważnym węzłem ruchu rowerowego, w którym przecinają
się trasy rowerowe nr 6, 16, 17 i 376 Śląskiej Sieci Tras Rowerowych.
Trasy nr 6 i 17 (ul. Orlickiego – ul. J. Śliwki, na planie C oznaczone kolorem czerwonym) nie ma
przejazdów dla rowerzystów w osi dróg dla rowerów, a jakieś bezsensowne odgięcia ze słupami
i barierkami, które zamieniają przejazd w swoisty tor przeszkód (tu zdjęcia 8÷11 i 13). Nie wykonano
drogi dla rowerów po północnej stronie ul. J. Śliwki (końcowa część pkt a) powyższych uwag,
na planie C oznaczone kolorem pomarańczowym).
Trasa nr 16 (al. Wybrzeże Wojska Polskiego – ul. Portowa, na planie C oznaczona kolorem żółtym)
również ma przejazdy dla rowerzystów stanowiące swoisty tor przeszkód (zdjęcia 12 i 14), brak jest
połączenia ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Orlickiego z al. Wybrzeże Wojska Polskiego.
6. Po lewej zalecana w standardach infrastruktury rowerowej prawidłowa lokalizacja
przejazdu dla rowerzystów na przedłużeniu drogi dla rowerów
7. Po prawej nieprawidłowa, niedopuszczalna lokalizacja przejazdu dla rowerzystów z uwagi
na konieczność wykonywania przez rowerzystów niebezpiecznych manewrów wprowadzających
w błąd kierowców samochodów co do ich dalszego kierunku jazdy
Trasa nr 376 (ul. Nadbrzeżna, na planie C oznaczona kolorem czarnym) odgałęzia się
od skrzyżowania wyżej wymienionych tras, przecina ul. Orlickiego wraz z trasą nr 16 i kieruje się
do jezdni ul. Nadbrzeżnej, gdzie „zapomniano” o prawidłowym połączeniu ciągu pieszo-rowerowego
z tą ulicą.
Przepisy zabraniają stosowania przycisków na przejazdach dla rowerzystów – jak widać „poziom”
sygnalizacji dla rowerzystów nie jest odpowiedni, skoro przyciski tutaj występują, a naciśnięcie
niektórych wymaga zejścia z roweru i przedostania się na druga stronę przejścia dla pieszych!
7
6 i 7. Ul. J. Śliwki, zjazd z DTŚ-ki (na planie C u góry po prawej stronie). Przejazdy dla rowerzystów
powinny znajdować się w osi drogi dla rowerów, bez barokowych odgięć, powinny mieć szerokość
3,0 m, a wszystkie słupy należy przenieść poza skrajnię drogi dla rowerów
8
Po lewej:
8. Ul. J. Śliwki, ciąg pieszo-rowerowy
pod DTŚ-ką (na planie C po prawej stronie)
U dołu:
9. Ul. J. Śliwki, zjazd na DTŚ-kę
(na planie C po środku po prawej stronie).
Przejazd dla rowerzystów powinien
znajdować się w osi drogi dla rowerów,
bez barokowego odgięcia, powinien mieć
szerokość 3,0 m, a wszystkie słupy należy
przenieść poza skrajnię drogi dla rowerów
9
U dołu:
10. Ul. J. Śliwki, zjazd na DTŚ-kę
(na planie C u góry po lewej stronie).
Przejazd dla rowerzystów
powinien znajdować się
na lewo od przejścia dla pieszych
Po lewej:
11. Ul. J. Śliwki, proponowany ciąg
pieszo-rowerowy pod DTŚ-ką
(na planie C po lewej stronie)
10
12. Ul. J. Śliwki, zjazd z DTŚ-ki (na planie C po środku po lewej stronie). Proponowany jest
przejazd dla rowerzystów w miejscu, gdzie aktualnie znajduje sie napis „STOP”.
13. Skrzyżowanie DTŚ-ki na ul. Orlickiego i ul. J. Śliwki, wylot ul. Armii Krajowej
(na planie C na dole po prawej stronie). Przejazd dla rowerzystów powinien znajdować się
w osi drogi dla rowerów, bez barokowego odgięcia, powinien mieć szerokość 3,0 m,
a wszystkie słupy należy przenieść poza skrajnię drogi dla rowerów
11
14. Zjazd z DTŚ-ki na ul. Orlickiego i ul. J. Śliwki. Tor przeszkód między przejazdami
dla rowerzystów, ze słupem oświetleniowym po środku drogi dla rowerów
15. Ul. Portowa. Początek ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej
(poprzednio była tu nawierzchnia żwirowa), powinien tutaj znajdować się znak C-16-13,
ale dopiero za miejscem, w którym łączą się obie odnogi ciągu
12
16 i 17. Most na Kłodnicy i wylot ul. Nadrzecznej (na planie C na dole po lewej stronie).
Ciąg pieszo-rowerowego kończy się ślepo – brak możliwości legalnego zjazdu i wjazdu
od strony ul. Nadrzecznej – przy przejściu dla pieszych powinien być przejazd dla rowerzystów
13
18. Ul. Orlickiego, wylot ul. Wybrzeże Wojska Polskiego (na planie C na dole po prawej stronie)..
Po prawej al. Wybrzeże WP kończy się ślepo – połączenie dróg dla rowerów
zostało z rozmysłem zniszczone podczas budowy DTŚ-ki.
„Znikł” znak dopuszczający ruch rowerowy na al. Wybrzeże Wojska Polskiego
19. Ul. Orlickiego, wylot ul. Wybrzeże Wojska Polskiego. Aleja kończy się ślepo – połączenie dróg
dla rowerów zostało z rozmysłem zniszczone podczas budowy DTŚ-ki
14
20. Ul. Orlickiego, wylot al. Wybrzeże Wojska Polskiego. Zgodnie z przepisami rowerzyści
powinni przejść pieszo prowadzącymi zygzakami wąskimi chodnikami
Skrzyżowanie ul. Częstochowskiej z al. Przyjaźni
D. Skrzyżowanie al. Przyjaźni i ul. Piramowicza z ul. Częstochowską.
Obecnie wykonane jest przejście dla pieszych, natomiast brak jest przejazdu dla rowerzystów
i związanej z nim sygnalizacji świetlnej
Skrzyżowanie to jest zlokalizowane po prawej stronie górnego pasa mapy A i również po lewej
stronie środkowego pasa tej mapy. Na ul. Częstochowskiej przy wylocie al. Przyjaźni z prawej strony
zamiast znaku C-2 „nakaz skrętu w prawo” powinien być znak B-21 „zakaz skrętu w lewo”,
15
co umożliwiłoby rowerzystom legalne poruszanie się po trasie rowerowej. Niezbędne jest wykonanie
przejazdu dla rowerzystów i objęcie go sygnalizacją świetlną.
21 i 22. Skrzyżowanie al. Przyjaźni i ul. Piramowicza z ul. Częstochowską.
U góry zdjęcie sprzed 4 lat – przy alejce stoi znak C-16-13, a słupki uniemożliwiają nielegalny wjazd
samochodów. U dołu aktualne zdjęcie – brak znaku C-16-13 i słupków
16
23. Przejście dla pieszych zostało bez uzasadnienia odsunięte od skrzyżowania
24. Skrzyżowanie al. Przyjaźni i ul. Piramowicza z ul. Częstochowską. Zamiast znaku C-2
powinien znajdować się tu znak B-21, „zapomniano” umieścić pod znakiem tabliczkę T-22
„Nie dotyczy rowerów”. Zapomniano również o wykonaniu przejazdu dla rowerzystów
17
Skrzyżowanie Drogowej Trasy Średnicowej z ul. Królewskiej Tamy
E. Plan skrzyżowania ul. Królewskiej Tamy, ul. błog. Czesława, ul. Robotniczej
i zjazdów na Drogową Trasę Średnicową.
Skrzyżowanie to jest zlokalizowane po prawej stronie środkowego pasa mapy A W zrealizowanym
bez zmian projekcie Drogowej Trasy Średnicowej znajduje się kilka błędów, których usunięcie
sugerowała wykonana w 2013 r. koncepcja infrastruktury rowerowej dla Gliwic. Niestety sugestie te
zostały przez Urząd Miejski w całości zignorowane i nie zadbano o poprawienie dokumentacji.
Uwagi w koncepcji były następujące:
a) Ciąg pieszo-rowerowy został zaprojektowany wzdłuż ul. Robotniczej i ul. Królewskiej Tamy.
Brak jest też możliwości wjazdu na ten ciąg od zachodniej strony ul. Królewskiej Tamy.
b) Przejazdy dla rowerzystów powinny umożliwiać poruszanie się rowerem bez konieczności
wykonywania skomplikowanych i niebezpiecznych manewrów – ilość łuków poziomych
powinna zostać ograniczona do niezbędnego minimum.
c) Należy doprojektować brakujący ciąg pieszo-rowerowy na zachodnim odcinku ul Królewskiej
Tamy.
d) Należy doprojektować przejazd dla rowerzystów przez ul. Królewskiej Tamy po wschodniej
stronie ronda, aby umożliwić prowadzenie ciągu pieszo-rowerowego po południowej stronie
ulicy.
Niezbędne jest umożliwienie rowerzystom wygodnego i bezpiecznego przemieszczania się przez
skrzyżowania, bez konieczności wykonywania zbędnych, mylących kierowców manewrów,
a zwłaszcza bez konieczności schodzenia z roweru, w celu zmiany kierunku jazdy, ponieważ
projektantowi nie chciało się pomyśleć, jak zaprojektować na drodze dla rowerów łuki poziome.
Na planie E zaznaczono kolorem czerwonym propozycje „wyprostowania” przebiegu drogi
dla rowerów wraz z przynależnymi przejazdami dla rowerzystów.
18
25. Skrzyżowanie ul. Królewskiej Tamy z ul. Robotniczą i łącznicą DTŚ-ki.
Wylot ul. Robotniczej. Po lewej stronie początek ciągu pieszo-rowerowego
26. Skrzyżowanie ul. Królewskiej Tamy z ul. Robotniczą i łącznicą DTŚ-ki.
Po lewej wylot ul. Robotniczej. Brak oznakowania ciągu pieszo-rowerowego
19
27. Skrzyżowanie ul. Królewskiej Tamy, ul. błog. Czesława, ul. Odrowążów i łącznicy DTŚ-ki.
Wylot ul. Królewskiej Tamy. Brak oznakowania ciągu pieszo-rowerowego
28. Skrzyżowanie ul. Królewskiej Tamy, ul. błog. Czesława, ul. Odrowążów i łącznicy DTŚ-ki.
Kręty przejazd dla rowerzystów przez wylot ul. błog. Czesława – niewłaściwie wykonane dojazdy
20
29. Skrzyżowanie ul. Królewskiej Tamy, ul. błog. Czesława, ul. Odrowążów i łącznicy DTŚ-ki.
Zbyt wysoki krawężnik na przejeździe dla rowerzystów
30 i 31. Ul. Odrowążów. Przekręcone znaki na początku ciągu pieszo-rowerowego.
Słup oświetleniowy w skrajni drogi dla rowerów
21
Most Drogowej Trasy Średnicowej na Kłodnicy
Skrzyżowanie to jest zlokalizowane po lewej stronie dolnego pasa mapy A. Drogowa Trasa
Średnicowa przecina trasę rowerową nr 3 (niebieską), prowadzącą drogą gospodarczą w pobliżu
Kłodnicy. Można było spodziewać się, że w wyniku budowy DTŚ-ki droga zostanie zdewastowana.
Niestety po ukończeniu budowy nie dopilnowano jej wyremontowania.
32. Skrzyżowanie drogi gospodarczej z Drogową Trasą Średnicową – droga wymaga remontu
Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Kujawskiej i skrzyżowanie z ul. Błonie
Ciąg pieszo-rowerowy został wykonany z nielubianej przez rowerzystów betonowej kostki
niefazowanej, bez zachowania skrajni drogi dla rowerów, bez łuków poziomych, z nagłymi zakrętami
o promieniu R = 0 m przy przejeździe dla rowerzystów. Wszystkie błędy zostały wyszczególnione
w koncepcji infrastruktury rowerowej wykonanej przez Inkom Katowice w 2013 r. Mimo tego
omawiany odcinek ciągu pieszo-rowerowego został wykonany bez niezbędnych poprawek.
Uwagi w koncepcji były następujące:
a) Od strony wschodniej ciąg pieszo-rowerowy zaczyna się w miejscu, w którym nie da się
na niego bezpiecznie wjechać. Na ul. Błonie nie da się zjechać z ciągu pieszo-rowerowego
na jezdnię.
b) Ciąg pieszo-rowerowy ma pas dla rowerów szerokości 2,0 m i pas dla pieszych szerokości
1,5 m. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych
dla znaków i sygnałów drogowych w załączniku nr 1 w pkt. 7.11 podano, że w takim
przypadku minimalna szerokość pasa dla rowerów powinna wynosić 2,5 m. Ponieważ ciąg
pieszo-rowerowy został umieszczony przy krawężniku, zgodnie z dobrą praktyką inżynierską
pas dla rowerów powinien być dodatkowo poszerzony o 0,5 m z wyróżnieniem nawierzchni
tego pasa. Pas dla rowerów powinien mieć nawierzchnię asfaltową, a pas oddzielający
od jezdni może mieć np. kostkę betonową fazowaną.
22
c) Zjazdy nie powinny przerywać nawierzchni drogi dla rowerów oraz powinny zawierać
znaki P-11.
d) W obrębie ronda na skrzyżowaniu z ul. Błonie droga dla rowerów kurczowo trzyma się
krawężnika i bez żadnego łuku poziomego załamuje się na jezdnię. Takie ukształtowanie
drogi dla rowerów wprowadza kierowców w błąd, co do rzeczywistego kierunku jazdy
rowerzystów. W projekcie nie uwzględniono, że rower jest pojazdem, a droga dla rowerów
powinna mieć łuki poziome. Drogi dla rowerów powinny dochodzić do jezdni prostopadle,
a jeżeli nie jest to możliwe, to łuki poziome powinny mieć promienie co najmniej 4,0 m
(wyjątkowo 2,0 m).
Niezbędne jest umożliwienie rowerzystom wygodnego i bezpiecznego przemieszczania się przez
skrzyżowanie, bez konieczności wykonywania zbędnych, mylących kierowców manewrów,
a zwłaszcza bez konieczności schodzenia z roweru, w celu zmiany kierunku jazdy, ponieważ
projektantowi nie chciało się pomyśleć, jak zaprojektować na drodze dla rowerów łuki poziome.
Na planie G zaznaczono kolorem czerwonym propozycje „wyprostowania” przebiegu drogi
dla rowerów wraz z przynależnymi przejazdami dla rowerzystów. Byłoby to możliwe w przypadku
zachowania pierwotnego przebiegu rowu przydrożnego.
Wzdłuż ul. Kujawskiej i ul. Błonie ma przebiegać planowana trasa rowerowa nr 370 (żółta).
F. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Kujawskiej.
23
33 i 34. Ul. Kujawska w Ligocie Zabrskiej. Niezbyt przemyślany początek ciągu pieszo-rowerowego
– brak jest połączenia między zjazdem a ciągiem. Brak jest również znaków A-24
24
G. Plan skrzyżowania ul. Kujawskiej, ul. Błonie i zjazdu na Drogową Trasę Średnicową.
35. Skrzyżowanie ul. Kujawskiej, ul. Błonie i łącznicy z Drogową Trasą Średnicową. W miejscu,
gdzie powinien znajdować się dojazd do przejazdu dla rowerzystów, został wykopany rów
25
36 i 37. Skrzyżowanie ul. Kujawskiej, ul. Błonie i łącznicy z Drogową Trasą Średnicową.
Przejazd dla rowerzystów przez ul. Błonie – zbyt wąski i brak łuków poziomych na dojazdach
26
38. Ul. Błonie. Nie da się zjechać z ciągu pieszo-rowerowego na jezdnię
39. Ul. Kujawska. Ciąg pieszo-rowerowy zaczyna się w miejscu,
w którym nie da się na niego bezpiecznie wjechać
27
Rejon ul. Wschodniej
H. Plan przebiegu istniejącej trasy rowerowej w rejonie ul. Wschodniej
Drogowa Trasa Średnicowa trzykrotnie przecięła dotychczasową trasę rowerową nr 3 (linia
jasnoniebieska). Zgodnie z niegdysiejszymi ustaleniami trasa rowerowa miała przecinać tory
kolejowe wraz z DTŚ-ką – istniejący przejazd przez tory kolejowe został zlikwidowany (na północ
od DTŚ-ki, poza planem H), a przy wiadukcie Drogowej Trasy Średnicowej miała być wybudowana
kładka pieszo-rowerowa, podobnie, jak to zostało wykonane tuż za granicą Zabrza (zdjęcie nr 46).
Drogowa Trasa Średnicowa zlikwidowała fragment drogi, którą przebiegała trasa rowerowa nr 3
(niebieska) pomiędzy ul. Wiślaną a ul. Wschodnią. Skrzyżowanie to jest zlokalizowane po prawej
stronie dolnego pasa mapy A. Planowany nowy fragment tego połączenia (linia niebieska) jest złej
jakości – droga wymaga pilnie remontu i brak jest przejazdu przez tor kolejowy bocznicy KWK
„Sośnica-Makoszowy”.
40 i 41. Drogi łączące ul. Wiślaną i ul. Wschodnią. Po lewej postała część istniejącego dotąd
ciągu pieszo-rowerowego, a po prawej wymagająca remontu droga przy nasypie DTŚ-ki
28
Na górze:
42. Przejazd przez tor kolejowy
do KWK „Sośnica–Makoszowy”
Zdjęcie zostało wykonane w 2012 r. –
obecnie przejazd już nie istnieje
Po lewej:
43. Miejsce, w którym powinien zostać
wybudowany nowy przejazd przez tor
kolejowy
do KWK „Sośnica–Makoszowy”.
Podobno PKP wydała zgodę na …
wykonanie przejścia dla pieszych!
29
44. Ścieżka prowadząca przez teren rozebranej części stacji kolejowej KWK „Sośnica–Makoszowy”
45. Za dawną stacją ścieżka przecina rów odwadniający – niezbędne wykonanie przepustu
30
46. Kładka pieszo-rowerowa obok wiaduktu Drogowej Trasy Średnicowej
nad stacją kolejową KWK „Sośnica–Makoszowy” w Zabrzu
Uwagi ogólne
Rower jest pojazdem, tak samo, jak samochód. W przypadku projektowania dróg dla rowerów także
należy pamiętać o tym, aby ich przebieg był wygodny i bezpieczny, a ich nawierzchnia zapewniała
wygodną jazdę, bez narażania się na duży opór jazdy, wibracje i poślizgi. Wykonywanie ciągów
pieszo-rowerowych o niewłaściwej geometrii w planie jest poważnym zaniedbaniem, świadczącym
o lekceważącym traktowaniu rowerzystów. Nie ma żadnego uzasadnienia, dlaczego jezdnie będą
miały gładką nawierzchnię asfaltową, a drogi dla rowerów nawierzchnię znacznie gorszą.
Wyraźnej poprawie uległ odcinek ciągu pieszo-rowerowego prowadzący obok Drogowej Trasy
Średnicowej na ul. Portowe, ale zamiast standardowej nawierzchni asfaltowej wybudowany został
nielubiany przez rowerzystów ciąg o nawierzchni z kostki betonowej. Wyraźnie „popsuto” ciągi
pieszo-rowerowe przy skrzyżowaniu Drogowej Trasy Średnicowej z ul. Orlickiego i ul. J. Śliwki,
zamieniając je w swoisty tor przeszkód dla rowerzystów oraz „zapomniano o połączeniu ciągów
pieszo-rowerowych z północną stroną ul. J. Śliwki i ul. Portowej.
Na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z al. Przyjaźni organizacja ruchu drogowego i sygnalizacja
świetlna objęły tylko ruch samochodowy i pieszy, natomiast zupełnie „zapomniano” o ruchu
rowerowym. Niezbędne jest wybudowanie przejazdu dla rowerzystów objęcie go sygnalizacja
świetlną oraz poprawienie oznakowania pionowego.
Krótkie odcinki ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Królewskiej Tamy, ul. Kujawskiej i ul. Błonie
obecnie są bardziej utrudnieniem dla rowerzystów, niż udogodnieniem – na krótkich odcinkach ulic
wprowadzają dodatkowe manewry, które wprowadzają niepotrzebne zagrożenia dla bezpieczeństwa
ruchu drogowego i spowalniają jazdę rowerem.
Drogowa Trasa Średnicowa trzykrotnie przecięła dotychczasową trasę rowerową nr 3 w rejonie
ul. Wschodniej – przebieg trasy wymaga pilnie odtworzenia w nowym miejscu.
31
Uwagi szczegółowe:
1. Należy wykonać starannie rampę łączącą nowy i stary odcinek ciągu pieszo-rowerowego
na ul. Portowej.
2. Należy przebudować wszystkie ciągi pieszo-rowerowe w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej
tak, aby nadawały się do bezpiecznej i wygodnej jazdy, z jak najmniejszą ilością zakrętów, z jak
największymi promieniami łuków poziomych, bez wystających krawężników. Ten sam problem
dotyczy wszystkich trzech skrzyżowań, na których występują te ciągi, tj. skrzyżowanie
ul. Orlickiego i ul. Śliwki z ul. Portową, skrzyżowanie ul. Królewskiej Tamy i ul. Robotniczej
oraz skrzyżowanie ul. Kujawskiej z ul. Błonie. Należy usunąć wszystkie przeszkody znajdujące
się w skrajni dróg dla rowerów i przejazdów dla rowerzystów – słupy sygnalizacji świetlnej
i oświetleniowe, które znacznie utrudniają rowerzystom przejazd przez skrzyżowanie i mogą być
przyczyną groźnych w skutkach wypadków.
3. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Orlickiego należy połączyć z istniejącym ciągiem
na ul. Wybrzeże Wojska Polskiego, a także umożliwić legalny zjazd z ciągu pieszo-rowerowego
na ul. Nadrzeczną.
4. Na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z al. Przyjaźni niezbędne jest wybudowanie przejazdu
dla rowerzystów objęcie go sygnalizacja świetlną oraz poprawienie oznakowania pionowego.
5. Ciąg pieszo-rowerowy został wzdłuż ul. Królewskiej Tamy powinien zostać przedłużony
w kierunku zachodnim poza skrzyżowanie z ul. Robotniczą.
6. Pod mostem Drogowej Trasy Średnicowej na Kłodnicy należy pilnie wykonać remont drogi,
którą prowadzi trasa rowerowa nr 3.
7. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Błonie powinien kończyć się w miejscu, w którym można
z niego zjechać na jezdnię.
8. Należy pilnie wykonać remont najbardziej zdewastowanego fragmentu drogi między ul. Wiślaną
a ul. Wschodnią, którą prowadzi trasa rowerowa nr 3, a także odtworzyć przejazd przez tor
kolejowy bocznicy KWK „Sośnica-Makoszowy” rozebrany po wybudowaniu Drogowej Trasy
Średnicowej.

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

Audyt sosnowiecokrAudyt sosnowiecokr
Audyt sosnowiecokr
Piotr Rościszewski522 views
Audyt gliwice033 1Audyt gliwice033 1
Audyt gliwice033 1
Piotr Rościszewski104 views
Audyt gliwice029bAudyt gliwice029b
Audyt gliwice029b
Piotr Rościszewski437 views
Audyt pyskowiceAudyt pyskowice
Audyt pyskowice
Piotr Rościszewski283 views
Audyt pilchowiceAudyt pilchowice
Audyt pilchowice
Piotr Rościszewski643 views
Audyt swietochlcz1Audyt swietochlcz1
Audyt swietochlcz1
Piotr Rościszewski243 views
Audyt gliwice395bAudyt gliwice395b
Audyt gliwice395b
Piotr Rościszewski95 views
Audyt piekaryslAudyt piekarysl
Audyt piekarysl
Piotr Rościszewski190 views
Audyt gliwice004 2Audyt gliwice004 2
Audyt gliwice004 2
Piotr Rościszewski89 views
Audyt knurowAudyt knurow
Audyt knurow
Piotr Rościszewski265 views
Audyt rudziniecAudyt rudziniec
Audyt rudziniec
Piotr Rościszewski655 views
Audyt swietochlcz3Audyt swietochlcz3
Audyt swietochlcz3
Piotr Rościszewski346 views
Audyt rudaslotrAudyt rudaslotr
Audyt rudaslotr
Piotr Rościszewski377 views
Audyt kozlepolcerekiew1Audyt kozlepolcerekiew1
Audyt kozlepolcerekiew1
Piotr Rościszewski159 views
Audyt konclkAudyt konclk
Audyt konclk
Piotr Rościszewski106 views
Audyt prudnikmosznaAudyt prudnikmoszna
Audyt prudnikmoszna
Piotr Rościszewski1.4K views
Audyt gieraltowiceAudyt gieraltowice
Audyt gieraltowice
Piotr Rościszewski387 views
Audyt tgAudyt tg
Audyt tg
Piotr Rościszewski394 views
Audyt wielowiesAudyt wielowies
Audyt wielowies
Piotr Rościszewski580 views
Audyt niegowaAudyt niegowa
Audyt niegowa
Piotr Rościszewski507 views

Destacado(20)

Temat 6Temat 6
Temat 6
krzysdom2K views
Intosai gov 9100  на русскомIntosai gov 9100  на русском
Intosai gov 9100 на русском
Ochir Consulting Ltd4K views
P R O G N O Z A FinalP R O G N O Z A Final
P R O G N O Z A Final
Prezydent1.2K views
Kwantologia stosowana 7Kwantologia stosowana 7
Kwantologia stosowana 7
Łozowski Janusz1.3K views
33
3
Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe3.2K views
Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUSPlatforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS
Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS
Wydział ds. eZdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, Urząd Marszałkowski w Łodzi2.1K views
Metody badania wypadkow_22.08Metody badania wypadkow_22.08
Metody badania wypadkow_22.08
Martinez1986pl1.6K views
MF: Minimalna suma gwarancyjnaMF: Minimalna suma gwarancyjna
MF: Minimalna suma gwarancyjna
Accadia Biuro352 views
Prace dyplomowe i ich cele, rodzaje iPrace dyplomowe i ich cele, rodzaje i
Prace dyplomowe i ich cele, rodzaje i
Szkoła Podstawowa w Kotomierzu18.2K views
Znieczulenie w położnictwieZnieczulenie w położnictwie
Znieczulenie w położnictwie
Polanest 5.4K views
Leksykon Symboli  1000 Haseĺ‚[1]Leksykon Symboli  1000 Haseĺ‚[1]
Leksykon Symboli 1000 Haseĺ‚[1]
Miroslaw Duczkowski23.2K views
22
2
Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe1.9K views
Godność CzłOwieka ParakletGodność CzłOwieka Paraklet
Godność CzłOwieka Paraklet
parakletpl13.8K views
Skaner Sektora MSPSkaner Sektora MSP
Skaner Sektora MSP
Wojciech Boczoń1.3K views

Similar a Audyt gliwicedts 2

Prelekcja16cPrelekcja16c
Prelekcja16cPiotr Rościszewski
151 views63 Folien

Similar a Audyt gliwicedts 2(20)

Audyt gliwicedtsAudyt gliwicedts
Audyt gliwicedts
Piotr Rościszewski320 views
Audyt gliwice016 2Audyt gliwice016 2
Audyt gliwice016 2
Piotr Rościszewski459 views
Audyt gliwice015a2Audyt gliwice015a2
Audyt gliwice015a2
Piotr Rościszewski205 views
Prelekcja16cPrelekcja16c
Prelekcja16c
Piotr Rościszewski151 views
Audyt gliwice395aAudyt gliwice395a
Audyt gliwice395a
Piotr Rościszewski155 views
Audyt gliwice395Audyt gliwice395
Audyt gliwice395
Piotr Rościszewski100 views
Audyt gliwice006b2Audyt gliwice006b2
Audyt gliwice006b2
Piotr Rościszewski222 views
Audyt gliwice015bAudyt gliwice015b
Audyt gliwice015b
Piotr Rościszewski364 views
Audyt gliwice003aAudyt gliwice003a
Audyt gliwice003a
Piotr Rościszewski277 views
Audyt katowice103aAudyt katowice103a
Audyt katowice103a
Piotr Rościszewski425 views
Gli zdm19Gli zdm19
Gli zdm19
Piotr Rościszewski130 views
Estakada_Perseusza-PortowaEstakada_Perseusza-Portowa
Estakada_Perseusza-Portowa
Robert372 views
Audyt gliwicemickiewiczaAudyt gliwicemickiewicza
Audyt gliwicemickiewicza
Piotr Rościszewski273 views
Audyt Gliwice PerseuszaAudyt Gliwice Perseusza
Audyt Gliwice Perseusza
Piotr Rościszewski556 views
Audyt katowice109aAudyt katowice109a
Audyt katowice109a
Piotr Rościszewski429 views
Audyt katowice001Audyt katowice001
Audyt katowice001
Piotr Rościszewski471 views
Audyt gliwice370Audyt gliwice370
Audyt gliwice370
Piotr Rościszewski391 views
Audyt gliwice003bAudyt gliwice003b
Audyt gliwice003b
Piotr Rościszewski235 views

Más de Piotr Rościszewski(20)

PrelekcjaBeboki23_2.pdfPrelekcjaBeboki23_2.pdf
PrelekcjaBeboki23_2.pdf
Piotr Rościszewski12 views
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf
Piotr Rościszewski4 views
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
Piotr Rościszewski2 views
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
Piotr Rościszewski4 views
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf
Piotr Rościszewski5 views
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
Piotr Rościszewski4 views
PrelekcjaTeznie23_cz6_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz6_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz6_w6_new.pdf
Piotr Rościszewski4 views
PrelekcjaBeboki23.pdfPrelekcjaBeboki23.pdf
PrelekcjaBeboki23.pdf
Piotr Rościszewski16 views
PrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz4_w3_new.pdf
Piotr Rościszewski9 views
PrelekcjaLaweczki23_cz1_sl_w4.pdfPrelekcjaLaweczki23_cz1_sl_w4.pdf
PrelekcjaLaweczki23_cz1_sl_w4.pdf
Piotr Rościszewski4 views
PrelekcjaTeznie22_cz3_w5.pdfPrelekcjaTeznie22_cz3_w5.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz3_w5.pdf
Piotr Rościszewski24 views
PrelekcjaTeznie22_cz5_w5.pdfPrelekcjaTeznie22_cz5_w5.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz5_w5.pdf
Piotr Rościszewski40 views
PrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdfPrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdf
Piotr Rościszewski38 views
Przepisy22-UwagiPR.pdfPrzepisy22-UwagiPR.pdf
Przepisy22-UwagiPR.pdf
Piotr Rościszewski60 views
PrelekcjaTeznie22_cz1_w6.pdfPrelekcjaTeznie22_cz1_w6.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz1_w6.pdf
Piotr Rościszewski51 views
PrelekcjaTeznie22_cz2B_w6.pdfPrelekcjaTeznie22_cz2B_w6.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz2B_w6.pdf
Piotr Rościszewski53 views
PrelekcjaTeznie22_cz2A_w6.pdfPrelekcjaTeznie22_cz2A_w6.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz2A_w6.pdf
Piotr Rościszewski24 views
PrelekcjaGaski21.pdfPrelekcjaGaski21.pdf
PrelekcjaGaski21.pdf
Piotr Rościszewski12 views
PrelekcjaTrolle22.pdfPrelekcjaTrolle22.pdf
PrelekcjaTrolle22.pdf
Piotr Rościszewski41 views
PrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdfPrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdf
PrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdf
Piotr Rościszewski11 views

Audyt gliwicedts 2

 • 1. mgr inż. Piotr Rościszewski Sprawozdanie z audytu infrastruktury rowerowej gliwickiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach w okresie od 2016-04-20 do 2016-05-30 A. Mapa Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach.
 • 2. 2 Dokumentację projektową wykonała firma Mosty Katowice dla firmy Drogowa Trasa Średnicowa SA. W koncepcji infrastruktury rowerowej wykonanej w 2013 r. przez firmę Inkom Katowice dla Urzędu Miasta Gliwice zostały wymienione usterki, które należy usunąć, aby dokumentacja projektowa nadawała się do użytku, ale projekt zrealizowano, nie usuwając żadnej z wymienionych usterek. Skoro Urząd Miasta nie dopilnował ich usunięcia, tym samym zadanie to stało się obowiązkiem aktualnego administratora drogi, czyli Urzędu Miasta. Drogowa Trasa Średnicowa w zamyśle ma być dobrej klasy drogą samochodową, która z konieczności przecina w mieście inne drogi, w tym istniejącą i planowaną infrastrukturę rowerową, tymczasem rozwiązania proponowane dla rowerzystów są skąpe, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwią w przyszłości jej prawidłowy rozwój. Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Portowej i jazd z ul. Portowej na drogę nr 88 B. Plan skrzyżowania ul. Portowej ze zjazdami na ul. Nowaka-Jeziorańskiego – drogę nr 88 przy końcu Drogowej Trasy Średnicowej W części zachodniej (górny pas mapy A) został wykonany nowy ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Portowej. Jak widać na planie B pierwotnie projekt nie ujmował tego ciągu z wyjątkiem przejścia pod wiaduktem drogi nr 88. W trakcie budowy DTŚ ciąg pieszo-rowerowy został zniszczony i wymagał ponownego zaprojektowania i wykonania z zastosowaniem nawierzchni asfaltowej. Nowy odcinek ciągu pieszo-rowerowego prowadzący obok Drogowej Trasy Średnicowej uległ wyraźnej poprawie, ale zamiast standardowej nawierzchni asfaltowej doprojektowany i wybudowany został nielubiany przez rowerzystów ciąg o nawierzchni z kostki betonowej. Szkoda również, że przy okazji wycięto całą zieleń wraz z drzewami, które dawały rowerzystom sporo cienia. Korzystne jest usunięcie komory energetycznej, która znajdowała się w skrajni ciągu koło oczyszczalni ścieków. Zakłady pracy znajdujące się po drugiej stronie ul. Portowej zostały odcięte od ciągu pieszo- rowerowego, bez możliwości dojazdu drugą stroną ulicy z uwagi na brak przejazdu dla rowerzystów w obrębie skrzyżowania z ul. J. Śliwki (patrz plan C). Na czas budowy Drogowej Trasy Średnicowej została zmieniona organizacja ruchu drogowego. Po zakończeniu budowy niektóre znaki nie zostały usunięte. Sporo do życzenia pozostawia miejsce połączenia starej i nowej części ciągu pieszo-rowerowego.
 • 3. 3 U góry: 1 i 2. Ul. Portowa. Obok siebie stoją dwa znaki – nie rozebrany nieaktualny znak drogowy B-9 i identyczny nowy znak Po lewej: 3. Ul. Portowa. Koniec odcinka ciągu pieszo- rowerowego a nawierzchnią z kostki betonowej niefazowanej, z niestarannie wykonaną rampą o nawierzchni tłuczniowej
 • 4. 4 4. Ul. Portowa. Zadbano o zachowanie skrajni pod tablicą drogowskazową, ale zapomniano o zjeździe na druga stronę ul. Portowej. 5. Ul. Portowa. Przejazd pod mostem drogi nr 88
 • 5. 5 Skrzyżowanie ul. Portowej z ul. J. Śliwki i ul. Orlickiego C. Plan skrzyżowania ul. Orlickiego i ul. Śliwki z ul. Nadrzeczną, ul. Wybrzeże Armii Krajowej i łącznicami z Drogową Trasą Średnicową prowadzącą m.in. śladem ul. Portowej. Na planie zaznaczono, jak powinny przebiegać przez to skrzyżowanie trasy rowerowe. Trasa nr 6 została zaznaczona kolorem czerwonym, a jej proponowany wariant kolorem pomarańczowym
 • 6. 6 Skrzyżowanie to jest zlokalizowane w środkowej części górnego pasa mapy A W zrealizowanym bez zmian projekcie DTŚ-ki znajduje się wiele błędów, których usunięcie sugerowała wykonana w 2013 r. koncepcja infrastruktury rowerowej dla Gliwic. Niestety sugestie te zostały przez Urząd Miejski w całości zignorowane i nie zadbano o poprawienie dokumentacji. Uwagi w koncepcji były następujące: a) Projekt odtwarza niektóre istniejące połączenia, nie uwzględniając potrzeby dalszej rozbudowy sieci tras rowerowych. Nie zostało wykonane połączenie z al. Wybrzeże Wojska Polskiego i nie dokończono połączenia z ul. Nadrzeczną. Nie uwzględniono też potrzeby wykonania nowego ciągu pieszo-rowerowego po drugiej stornie ul. J. Śliwki. b) Przejazdy dla rowerzystów powinny umożliwiać poruszanie się rowerem bez konieczności wykonywania skomplikowanych i niebezpiecznych manewrów – ilość łuków poziomych powinna zostać ograniczona do niezbędnego minimum. c) Należy doprojektować brakujący ciąg pieszo-rowerowy po drugiej stronie ul. J. Śliwki, z uwagi na brak odpowiedniej rozpiętości przęsła wiaduktu najprościej z doprojektowaniem przejazdu dla rowerzystów po jego drugiej stronie. d) Należy doprojektować połączenie z ul. Wybrzeże Wojska Polskiego i przejazd dla rowerzystów u wylotu ul. Nadrzecznej (docelowo ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż tej ulicy). Należy wiedzieć, że skrzyżowanie to jest ważnym węzłem ruchu rowerowego, w którym przecinają się trasy rowerowe nr 6, 16, 17 i 376 Śląskiej Sieci Tras Rowerowych. Trasy nr 6 i 17 (ul. Orlickiego – ul. J. Śliwki, na planie C oznaczone kolorem czerwonym) nie ma przejazdów dla rowerzystów w osi dróg dla rowerów, a jakieś bezsensowne odgięcia ze słupami i barierkami, które zamieniają przejazd w swoisty tor przeszkód (tu zdjęcia 8÷11 i 13). Nie wykonano drogi dla rowerów po północnej stronie ul. J. Śliwki (końcowa część pkt a) powyższych uwag, na planie C oznaczone kolorem pomarańczowym). Trasa nr 16 (al. Wybrzeże Wojska Polskiego – ul. Portowa, na planie C oznaczona kolorem żółtym) również ma przejazdy dla rowerzystów stanowiące swoisty tor przeszkód (zdjęcia 12 i 14), brak jest połączenia ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Orlickiego z al. Wybrzeże Wojska Polskiego. 6. Po lewej zalecana w standardach infrastruktury rowerowej prawidłowa lokalizacja przejazdu dla rowerzystów na przedłużeniu drogi dla rowerów 7. Po prawej nieprawidłowa, niedopuszczalna lokalizacja przejazdu dla rowerzystów z uwagi na konieczność wykonywania przez rowerzystów niebezpiecznych manewrów wprowadzających w błąd kierowców samochodów co do ich dalszego kierunku jazdy Trasa nr 376 (ul. Nadbrzeżna, na planie C oznaczona kolorem czarnym) odgałęzia się od skrzyżowania wyżej wymienionych tras, przecina ul. Orlickiego wraz z trasą nr 16 i kieruje się do jezdni ul. Nadbrzeżnej, gdzie „zapomniano” o prawidłowym połączeniu ciągu pieszo-rowerowego z tą ulicą. Przepisy zabraniają stosowania przycisków na przejazdach dla rowerzystów – jak widać „poziom” sygnalizacji dla rowerzystów nie jest odpowiedni, skoro przyciski tutaj występują, a naciśnięcie niektórych wymaga zejścia z roweru i przedostania się na druga stronę przejścia dla pieszych!
 • 7. 7 6 i 7. Ul. J. Śliwki, zjazd z DTŚ-ki (na planie C u góry po prawej stronie). Przejazdy dla rowerzystów powinny znajdować się w osi drogi dla rowerów, bez barokowych odgięć, powinny mieć szerokość 3,0 m, a wszystkie słupy należy przenieść poza skrajnię drogi dla rowerów
 • 8. 8 Po lewej: 8. Ul. J. Śliwki, ciąg pieszo-rowerowy pod DTŚ-ką (na planie C po prawej stronie) U dołu: 9. Ul. J. Śliwki, zjazd na DTŚ-kę (na planie C po środku po prawej stronie). Przejazd dla rowerzystów powinien znajdować się w osi drogi dla rowerów, bez barokowego odgięcia, powinien mieć szerokość 3,0 m, a wszystkie słupy należy przenieść poza skrajnię drogi dla rowerów
 • 9. 9 U dołu: 10. Ul. J. Śliwki, zjazd na DTŚ-kę (na planie C u góry po lewej stronie). Przejazd dla rowerzystów powinien znajdować się na lewo od przejścia dla pieszych Po lewej: 11. Ul. J. Śliwki, proponowany ciąg pieszo-rowerowy pod DTŚ-ką (na planie C po lewej stronie)
 • 10. 10 12. Ul. J. Śliwki, zjazd z DTŚ-ki (na planie C po środku po lewej stronie). Proponowany jest przejazd dla rowerzystów w miejscu, gdzie aktualnie znajduje sie napis „STOP”. 13. Skrzyżowanie DTŚ-ki na ul. Orlickiego i ul. J. Śliwki, wylot ul. Armii Krajowej (na planie C na dole po prawej stronie). Przejazd dla rowerzystów powinien znajdować się w osi drogi dla rowerów, bez barokowego odgięcia, powinien mieć szerokość 3,0 m, a wszystkie słupy należy przenieść poza skrajnię drogi dla rowerów
 • 11. 11 14. Zjazd z DTŚ-ki na ul. Orlickiego i ul. J. Śliwki. Tor przeszkód między przejazdami dla rowerzystów, ze słupem oświetleniowym po środku drogi dla rowerów 15. Ul. Portowa. Początek ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej (poprzednio była tu nawierzchnia żwirowa), powinien tutaj znajdować się znak C-16-13, ale dopiero za miejscem, w którym łączą się obie odnogi ciągu
 • 12. 12 16 i 17. Most na Kłodnicy i wylot ul. Nadrzecznej (na planie C na dole po lewej stronie). Ciąg pieszo-rowerowego kończy się ślepo – brak możliwości legalnego zjazdu i wjazdu od strony ul. Nadrzecznej – przy przejściu dla pieszych powinien być przejazd dla rowerzystów
 • 13. 13 18. Ul. Orlickiego, wylot ul. Wybrzeże Wojska Polskiego (na planie C na dole po prawej stronie).. Po prawej al. Wybrzeże WP kończy się ślepo – połączenie dróg dla rowerów zostało z rozmysłem zniszczone podczas budowy DTŚ-ki. „Znikł” znak dopuszczający ruch rowerowy na al. Wybrzeże Wojska Polskiego 19. Ul. Orlickiego, wylot ul. Wybrzeże Wojska Polskiego. Aleja kończy się ślepo – połączenie dróg dla rowerów zostało z rozmysłem zniszczone podczas budowy DTŚ-ki
 • 14. 14 20. Ul. Orlickiego, wylot al. Wybrzeże Wojska Polskiego. Zgodnie z przepisami rowerzyści powinni przejść pieszo prowadzącymi zygzakami wąskimi chodnikami Skrzyżowanie ul. Częstochowskiej z al. Przyjaźni D. Skrzyżowanie al. Przyjaźni i ul. Piramowicza z ul. Częstochowską. Obecnie wykonane jest przejście dla pieszych, natomiast brak jest przejazdu dla rowerzystów i związanej z nim sygnalizacji świetlnej Skrzyżowanie to jest zlokalizowane po prawej stronie górnego pasa mapy A i również po lewej stronie środkowego pasa tej mapy. Na ul. Częstochowskiej przy wylocie al. Przyjaźni z prawej strony zamiast znaku C-2 „nakaz skrętu w prawo” powinien być znak B-21 „zakaz skrętu w lewo”,
 • 15. 15 co umożliwiłoby rowerzystom legalne poruszanie się po trasie rowerowej. Niezbędne jest wykonanie przejazdu dla rowerzystów i objęcie go sygnalizacją świetlną. 21 i 22. Skrzyżowanie al. Przyjaźni i ul. Piramowicza z ul. Częstochowską. U góry zdjęcie sprzed 4 lat – przy alejce stoi znak C-16-13, a słupki uniemożliwiają nielegalny wjazd samochodów. U dołu aktualne zdjęcie – brak znaku C-16-13 i słupków
 • 16. 16 23. Przejście dla pieszych zostało bez uzasadnienia odsunięte od skrzyżowania 24. Skrzyżowanie al. Przyjaźni i ul. Piramowicza z ul. Częstochowską. Zamiast znaku C-2 powinien znajdować się tu znak B-21, „zapomniano” umieścić pod znakiem tabliczkę T-22 „Nie dotyczy rowerów”. Zapomniano również o wykonaniu przejazdu dla rowerzystów
 • 17. 17 Skrzyżowanie Drogowej Trasy Średnicowej z ul. Królewskiej Tamy E. Plan skrzyżowania ul. Królewskiej Tamy, ul. błog. Czesława, ul. Robotniczej i zjazdów na Drogową Trasę Średnicową. Skrzyżowanie to jest zlokalizowane po prawej stronie środkowego pasa mapy A W zrealizowanym bez zmian projekcie Drogowej Trasy Średnicowej znajduje się kilka błędów, których usunięcie sugerowała wykonana w 2013 r. koncepcja infrastruktury rowerowej dla Gliwic. Niestety sugestie te zostały przez Urząd Miejski w całości zignorowane i nie zadbano o poprawienie dokumentacji. Uwagi w koncepcji były następujące: a) Ciąg pieszo-rowerowy został zaprojektowany wzdłuż ul. Robotniczej i ul. Królewskiej Tamy. Brak jest też możliwości wjazdu na ten ciąg od zachodniej strony ul. Królewskiej Tamy. b) Przejazdy dla rowerzystów powinny umożliwiać poruszanie się rowerem bez konieczności wykonywania skomplikowanych i niebezpiecznych manewrów – ilość łuków poziomych powinna zostać ograniczona do niezbędnego minimum. c) Należy doprojektować brakujący ciąg pieszo-rowerowy na zachodnim odcinku ul Królewskiej Tamy. d) Należy doprojektować przejazd dla rowerzystów przez ul. Królewskiej Tamy po wschodniej stronie ronda, aby umożliwić prowadzenie ciągu pieszo-rowerowego po południowej stronie ulicy. Niezbędne jest umożliwienie rowerzystom wygodnego i bezpiecznego przemieszczania się przez skrzyżowania, bez konieczności wykonywania zbędnych, mylących kierowców manewrów, a zwłaszcza bez konieczności schodzenia z roweru, w celu zmiany kierunku jazdy, ponieważ projektantowi nie chciało się pomyśleć, jak zaprojektować na drodze dla rowerów łuki poziome. Na planie E zaznaczono kolorem czerwonym propozycje „wyprostowania” przebiegu drogi dla rowerów wraz z przynależnymi przejazdami dla rowerzystów.
 • 18. 18 25. Skrzyżowanie ul. Królewskiej Tamy z ul. Robotniczą i łącznicą DTŚ-ki. Wylot ul. Robotniczej. Po lewej stronie początek ciągu pieszo-rowerowego 26. Skrzyżowanie ul. Królewskiej Tamy z ul. Robotniczą i łącznicą DTŚ-ki. Po lewej wylot ul. Robotniczej. Brak oznakowania ciągu pieszo-rowerowego
 • 19. 19 27. Skrzyżowanie ul. Królewskiej Tamy, ul. błog. Czesława, ul. Odrowążów i łącznicy DTŚ-ki. Wylot ul. Królewskiej Tamy. Brak oznakowania ciągu pieszo-rowerowego 28. Skrzyżowanie ul. Królewskiej Tamy, ul. błog. Czesława, ul. Odrowążów i łącznicy DTŚ-ki. Kręty przejazd dla rowerzystów przez wylot ul. błog. Czesława – niewłaściwie wykonane dojazdy
 • 20. 20 29. Skrzyżowanie ul. Królewskiej Tamy, ul. błog. Czesława, ul. Odrowążów i łącznicy DTŚ-ki. Zbyt wysoki krawężnik na przejeździe dla rowerzystów 30 i 31. Ul. Odrowążów. Przekręcone znaki na początku ciągu pieszo-rowerowego. Słup oświetleniowy w skrajni drogi dla rowerów
 • 21. 21 Most Drogowej Trasy Średnicowej na Kłodnicy Skrzyżowanie to jest zlokalizowane po lewej stronie dolnego pasa mapy A. Drogowa Trasa Średnicowa przecina trasę rowerową nr 3 (niebieską), prowadzącą drogą gospodarczą w pobliżu Kłodnicy. Można było spodziewać się, że w wyniku budowy DTŚ-ki droga zostanie zdewastowana. Niestety po ukończeniu budowy nie dopilnowano jej wyremontowania. 32. Skrzyżowanie drogi gospodarczej z Drogową Trasą Średnicową – droga wymaga remontu Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Kujawskiej i skrzyżowanie z ul. Błonie Ciąg pieszo-rowerowy został wykonany z nielubianej przez rowerzystów betonowej kostki niefazowanej, bez zachowania skrajni drogi dla rowerów, bez łuków poziomych, z nagłymi zakrętami o promieniu R = 0 m przy przejeździe dla rowerzystów. Wszystkie błędy zostały wyszczególnione w koncepcji infrastruktury rowerowej wykonanej przez Inkom Katowice w 2013 r. Mimo tego omawiany odcinek ciągu pieszo-rowerowego został wykonany bez niezbędnych poprawek. Uwagi w koncepcji były następujące: a) Od strony wschodniej ciąg pieszo-rowerowy zaczyna się w miejscu, w którym nie da się na niego bezpiecznie wjechać. Na ul. Błonie nie da się zjechać z ciągu pieszo-rowerowego na jezdnię. b) Ciąg pieszo-rowerowy ma pas dla rowerów szerokości 2,0 m i pas dla pieszych szerokości 1,5 m. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych w załączniku nr 1 w pkt. 7.11 podano, że w takim przypadku minimalna szerokość pasa dla rowerów powinna wynosić 2,5 m. Ponieważ ciąg pieszo-rowerowy został umieszczony przy krawężniku, zgodnie z dobrą praktyką inżynierską pas dla rowerów powinien być dodatkowo poszerzony o 0,5 m z wyróżnieniem nawierzchni tego pasa. Pas dla rowerów powinien mieć nawierzchnię asfaltową, a pas oddzielający od jezdni może mieć np. kostkę betonową fazowaną.
 • 22. 22 c) Zjazdy nie powinny przerywać nawierzchni drogi dla rowerów oraz powinny zawierać znaki P-11. d) W obrębie ronda na skrzyżowaniu z ul. Błonie droga dla rowerów kurczowo trzyma się krawężnika i bez żadnego łuku poziomego załamuje się na jezdnię. Takie ukształtowanie drogi dla rowerów wprowadza kierowców w błąd, co do rzeczywistego kierunku jazdy rowerzystów. W projekcie nie uwzględniono, że rower jest pojazdem, a droga dla rowerów powinna mieć łuki poziome. Drogi dla rowerów powinny dochodzić do jezdni prostopadle, a jeżeli nie jest to możliwe, to łuki poziome powinny mieć promienie co najmniej 4,0 m (wyjątkowo 2,0 m). Niezbędne jest umożliwienie rowerzystom wygodnego i bezpiecznego przemieszczania się przez skrzyżowanie, bez konieczności wykonywania zbędnych, mylących kierowców manewrów, a zwłaszcza bez konieczności schodzenia z roweru, w celu zmiany kierunku jazdy, ponieważ projektantowi nie chciało się pomyśleć, jak zaprojektować na drodze dla rowerów łuki poziome. Na planie G zaznaczono kolorem czerwonym propozycje „wyprostowania” przebiegu drogi dla rowerów wraz z przynależnymi przejazdami dla rowerzystów. Byłoby to możliwe w przypadku zachowania pierwotnego przebiegu rowu przydrożnego. Wzdłuż ul. Kujawskiej i ul. Błonie ma przebiegać planowana trasa rowerowa nr 370 (żółta). F. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Kujawskiej.
 • 23. 23 33 i 34. Ul. Kujawska w Ligocie Zabrskiej. Niezbyt przemyślany początek ciągu pieszo-rowerowego – brak jest połączenia między zjazdem a ciągiem. Brak jest również znaków A-24
 • 24. 24 G. Plan skrzyżowania ul. Kujawskiej, ul. Błonie i zjazdu na Drogową Trasę Średnicową. 35. Skrzyżowanie ul. Kujawskiej, ul. Błonie i łącznicy z Drogową Trasą Średnicową. W miejscu, gdzie powinien znajdować się dojazd do przejazdu dla rowerzystów, został wykopany rów
 • 25. 25 36 i 37. Skrzyżowanie ul. Kujawskiej, ul. Błonie i łącznicy z Drogową Trasą Średnicową. Przejazd dla rowerzystów przez ul. Błonie – zbyt wąski i brak łuków poziomych na dojazdach
 • 26. 26 38. Ul. Błonie. Nie da się zjechać z ciągu pieszo-rowerowego na jezdnię 39. Ul. Kujawska. Ciąg pieszo-rowerowy zaczyna się w miejscu, w którym nie da się na niego bezpiecznie wjechać
 • 27. 27 Rejon ul. Wschodniej H. Plan przebiegu istniejącej trasy rowerowej w rejonie ul. Wschodniej Drogowa Trasa Średnicowa trzykrotnie przecięła dotychczasową trasę rowerową nr 3 (linia jasnoniebieska). Zgodnie z niegdysiejszymi ustaleniami trasa rowerowa miała przecinać tory kolejowe wraz z DTŚ-ką – istniejący przejazd przez tory kolejowe został zlikwidowany (na północ od DTŚ-ki, poza planem H), a przy wiadukcie Drogowej Trasy Średnicowej miała być wybudowana kładka pieszo-rowerowa, podobnie, jak to zostało wykonane tuż za granicą Zabrza (zdjęcie nr 46). Drogowa Trasa Średnicowa zlikwidowała fragment drogi, którą przebiegała trasa rowerowa nr 3 (niebieska) pomiędzy ul. Wiślaną a ul. Wschodnią. Skrzyżowanie to jest zlokalizowane po prawej stronie dolnego pasa mapy A. Planowany nowy fragment tego połączenia (linia niebieska) jest złej jakości – droga wymaga pilnie remontu i brak jest przejazdu przez tor kolejowy bocznicy KWK „Sośnica-Makoszowy”. 40 i 41. Drogi łączące ul. Wiślaną i ul. Wschodnią. Po lewej postała część istniejącego dotąd ciągu pieszo-rowerowego, a po prawej wymagająca remontu droga przy nasypie DTŚ-ki
 • 28. 28 Na górze: 42. Przejazd przez tor kolejowy do KWK „Sośnica–Makoszowy” Zdjęcie zostało wykonane w 2012 r. – obecnie przejazd już nie istnieje Po lewej: 43. Miejsce, w którym powinien zostać wybudowany nowy przejazd przez tor kolejowy do KWK „Sośnica–Makoszowy”. Podobno PKP wydała zgodę na … wykonanie przejścia dla pieszych!
 • 29. 29 44. Ścieżka prowadząca przez teren rozebranej części stacji kolejowej KWK „Sośnica–Makoszowy” 45. Za dawną stacją ścieżka przecina rów odwadniający – niezbędne wykonanie przepustu
 • 30. 30 46. Kładka pieszo-rowerowa obok wiaduktu Drogowej Trasy Średnicowej nad stacją kolejową KWK „Sośnica–Makoszowy” w Zabrzu Uwagi ogólne Rower jest pojazdem, tak samo, jak samochód. W przypadku projektowania dróg dla rowerów także należy pamiętać o tym, aby ich przebieg był wygodny i bezpieczny, a ich nawierzchnia zapewniała wygodną jazdę, bez narażania się na duży opór jazdy, wibracje i poślizgi. Wykonywanie ciągów pieszo-rowerowych o niewłaściwej geometrii w planie jest poważnym zaniedbaniem, świadczącym o lekceważącym traktowaniu rowerzystów. Nie ma żadnego uzasadnienia, dlaczego jezdnie będą miały gładką nawierzchnię asfaltową, a drogi dla rowerów nawierzchnię znacznie gorszą. Wyraźnej poprawie uległ odcinek ciągu pieszo-rowerowego prowadzący obok Drogowej Trasy Średnicowej na ul. Portowe, ale zamiast standardowej nawierzchni asfaltowej wybudowany został nielubiany przez rowerzystów ciąg o nawierzchni z kostki betonowej. Wyraźnie „popsuto” ciągi pieszo-rowerowe przy skrzyżowaniu Drogowej Trasy Średnicowej z ul. Orlickiego i ul. J. Śliwki, zamieniając je w swoisty tor przeszkód dla rowerzystów oraz „zapomniano o połączeniu ciągów pieszo-rowerowych z północną stroną ul. J. Śliwki i ul. Portowej. Na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z al. Przyjaźni organizacja ruchu drogowego i sygnalizacja świetlna objęły tylko ruch samochodowy i pieszy, natomiast zupełnie „zapomniano” o ruchu rowerowym. Niezbędne jest wybudowanie przejazdu dla rowerzystów objęcie go sygnalizacja świetlną oraz poprawienie oznakowania pionowego. Krótkie odcinki ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Królewskiej Tamy, ul. Kujawskiej i ul. Błonie obecnie są bardziej utrudnieniem dla rowerzystów, niż udogodnieniem – na krótkich odcinkach ulic wprowadzają dodatkowe manewry, które wprowadzają niepotrzebne zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i spowalniają jazdę rowerem. Drogowa Trasa Średnicowa trzykrotnie przecięła dotychczasową trasę rowerową nr 3 w rejonie ul. Wschodniej – przebieg trasy wymaga pilnie odtworzenia w nowym miejscu.
 • 31. 31 Uwagi szczegółowe: 1. Należy wykonać starannie rampę łączącą nowy i stary odcinek ciągu pieszo-rowerowego na ul. Portowej. 2. Należy przebudować wszystkie ciągi pieszo-rowerowe w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej tak, aby nadawały się do bezpiecznej i wygodnej jazdy, z jak najmniejszą ilością zakrętów, z jak największymi promieniami łuków poziomych, bez wystających krawężników. Ten sam problem dotyczy wszystkich trzech skrzyżowań, na których występują te ciągi, tj. skrzyżowanie ul. Orlickiego i ul. Śliwki z ul. Portową, skrzyżowanie ul. Królewskiej Tamy i ul. Robotniczej oraz skrzyżowanie ul. Kujawskiej z ul. Błonie. Należy usunąć wszystkie przeszkody znajdujące się w skrajni dróg dla rowerów i przejazdów dla rowerzystów – słupy sygnalizacji świetlnej i oświetleniowe, które znacznie utrudniają rowerzystom przejazd przez skrzyżowanie i mogą być przyczyną groźnych w skutkach wypadków. 3. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Orlickiego należy połączyć z istniejącym ciągiem na ul. Wybrzeże Wojska Polskiego, a także umożliwić legalny zjazd z ciągu pieszo-rowerowego na ul. Nadrzeczną. 4. Na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z al. Przyjaźni niezbędne jest wybudowanie przejazdu dla rowerzystów objęcie go sygnalizacja świetlną oraz poprawienie oznakowania pionowego. 5. Ciąg pieszo-rowerowy został wzdłuż ul. Królewskiej Tamy powinien zostać przedłużony w kierunku zachodnim poza skrzyżowanie z ul. Robotniczą. 6. Pod mostem Drogowej Trasy Średnicowej na Kłodnicy należy pilnie wykonać remont drogi, którą prowadzi trasa rowerowa nr 3. 7. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Błonie powinien kończyć się w miejscu, w którym można z niego zjechać na jezdnię. 8. Należy pilnie wykonać remont najbardziej zdewastowanego fragmentu drogi między ul. Wiślaną a ul. Wschodnią, którą prowadzi trasa rowerowa nr 3, a także odtworzyć przejazd przez tor kolejowy bocznicy KWK „Sośnica-Makoszowy” rozebrany po wybudowaniu Drogowej Trasy Średnicowej.