Audyt gliwice029b

Piotr Rościszewski
Piotr Rościszewskiprojektant um PTTK
mgr inż. Piotr Rościszewski

Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 29 w Gliwicach
w dniach 2012-05-26 i 2012-08-08                          A. Mapa odcinka trasy nr 29
                            Gliwice – Knurów.

                     Według założeń trasa ma początek
                     w Gliwicach, a kiedyś być może skończy się
                     w Pszczynie, prowadząc m.in. przez Knurów
                     i Orzesze. Jak dotąd trasa nie jest
                     oznakowana.
                     Oznakowanie gliwickiego odcinka trasy nr 29
                     nie powinno przysparzać dużych problemów,
                     z wyjątkiem odcinka Sikornik – lotnisko,
                     na którym konieczna jest budowa ciągu
                     pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Czapli,
                     ul. Żurawiej i ul. Bardowskiego wraz
                     z przejazdami dla rowerzystów przez
                     ul. Czapli i ul. Rybnicką, a także przejazdem
                     dla rowerzystów przez ul. Toruńską wraz
                     z dojazdami z bocznych uliczek.
                     Odcinek centrum Gliwic – Sikornik pokrywa
                     się z trzecim odcinkiem trasy nr 6.
                     W audycie wykorzystano też zdjęcia
                     wykonane w dniu 2008-12-23.

                     U dołu:

                          B. Mapa odcinka trasy nr 29
                          Sikornik – Trynek – lotnisko.
2
          1. Sikornik, skrzyżowanie ul. Sikornik z ul. Czajki.
        Rozwidlenie istniejącej trasy nr 6 i projektowanej trasy nr 29.
2. Sikornik, skrzyżowanie ul. Czapli z ul. Żurawią. Przy przejściu dla pieszych projektowany
 przejazd dla rowerzystów, a po lewej stronie ul. Czapli projektowana droga dla rowerów.
3


 3 i 4. Wzdłuż ul. Żurawiej trasa nr 29
  wykorzystuje istniejący ciąg pieszo-
 rowerowy, który wymaga modernizacji
m.in. z uwagi na niewłaściwie rozwiązane
 skrzyżowania ze zjazdami na posesje.
4
       C. Plan skrzyżowania ul. Rybnickiej z ul. Żurawią i ul. Bardowskiego.

Na skrzyżowaniu ul. Rybnickiej z ul. Żurawią i ul. Bardowskiego przebieg ciągu pieszo-rowerowego
jest wymuszony granicami własności wcinającymi się w to skrzyżowanie. Niepokoi istnienie
parkingu w obrębie tego skrzyżowania, który powinien być natychmiast zlikwidowany.
 5. Skrzyżowanie ul. Rybnickiej z ul. Żurawią i ul. Bardowskiego. Przy wylocie ul. Bardowskiego
    budowę ciągu pieszo-rowerowego utrudnia parking zajmujący pas drogowy tej ulicy.
5
6 i 7. Ul. Żurawia. Istniejący ciąg pieszo-
 rowerowy, który wymaga modernizacji
m.in. z uwagi na niewłaściwie rozwiązane
 skrzyżowania ze zjazdami na posesje.
 Wskazana jest wymiana nawierzchni
   na asfaltową i likwidacja obrzeży
   wystających nad powierzchnię
       po środku ciągu.
6
8 i 9. Ul. Bardowskiego. Adaptacja chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wymaga jego poszerzenia,
             ewentualnie kosztem zwężenia drugiej jezdni.
7
           D. Plan skrzyżowania ul. Toruńskiej z ul. Dzierżona.
         Widoczne wyloty ul. Sawickiej, ul. Kunickiej i drogi gospodarczej.
Projekt trasy rowerowej zakłada prowadzenie jest ul. Sawickiej i drogami gospodarczymi,
z przekroczeniem ul. Toruńskiej projektowanym przejazdem dla rowerzystów przy istniejącym
przejściu dla pieszych. Jest też możliwość przekroczenia ul. Toruńskiej przy wylocie ul. Sawickiej
i poprowadzenia trasy przez istniejące parkingi, ale taki przebieg wydaje się mniej bezpieczny i mniej
wygodny.
      10. Ul. Toruńska. Zamknięty dla ruchu samochodowego wylot ul. Sawickiej.
       Projektowana trasa rowerowa skręca tu w stronę przejścia dla pieszych.
8
       1a. Ul. Toruńska. Wjazd na parking naprzeciw wylotu ul. Sawickiej,
            przez który można poprowadzić trasę rowerową.
               E. Plan lotniska wraz z otoczeniem.
  Widoczne planowane trasy nr 29 (czarnej – na planie pomarańczowej) oraz tras nr 370 i 371.
Po wschodniej stronie lotniska niezbędne jest wybudowanie nowego ciągu pieszo-rowerowego
po śladzie istniejącej ścieżki. Linią przerywaną zaznaczono wariant trasy nr 29 prowadzący
istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym po zachodniej stronie lotniska.
9
12 i 13. Lotnisko. Istniejący ciąg pieszo-rowerowy po zachodniej stronie lotniska.
10
U góry:

   14. Niestety trasa sąsiaduje też
  z miejskim wysypiskiem odpadów.

Po lewej:

 15. Droga żwirowa po południowej stronie
lotniska, wyremontowana przed przyjazdem
   papieża Jana Pawła II do Gliwic.
   Drogą tą ma również przebiegać
    trasa nr 370 Sośnica – droga
      do Wilczego Gardła.
11
16. Droga do Bojkowa. Niezbędny jest remont cząstkowy nawierzchni.
    17. Droga do Bojkowa. Przejazd pod autostradą A4.
12
18 i 19. Bojków, ul. Plonowa. Wykonanie trasy rowerowej nr 29 wymagałoby dopuszczenia
ruchu rowerowego na ul. Plonowej w obu kierunkach pomiędzy ul. Rolników a ul. Snopową
         poprzez dodanie pod znakami B-2 i D-3 tabliczki T-22.
13
U góry:

20. Wariant drugi, to poprowadzenie trasy
   ul. Rolników między wylotami
    ul. Łanowej i ul. Parkowej.

Po lewej:

 21. Bojków, ul. Parkowa. Niezbędny jest
   remont cząstkowy nawierzchni.
14
22 i 23. Bojków, ul. Parkowa. Przy szybie kopalnianym niezbędny jest remont całej nawierzchni.
15

Wnioski
Planowana trasa rowerowa nr 29 Gliwice –– Trynek – Bojków – Knurów składa się z czterech
odcinków. Pierwszy odcinek prowadzi istniejącymi ciągami pieszo-rowerowymi wraz z trasą nr 6,
opisanym w audycie trzeciego odcinka tej trasy. Drugi odcinek prowadzi projektowanym ciągiem
pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Czapli, ul. Żurawiej i ul. Bardowskiego wraz z przejazdami dla
rowerzystów przez ul. Czapli i ul. Rybnicką, a także przejazdem dla rowerzystów przez ul. Toruńską
wraz z dojazdami z bocznych uliczek. Trzeci odcinek prowadzi skrajem lotniska. W pierwszym
wariancie, po wschodniej stronie lotniska niezbędne jest wybudowanie nowego ciągu pieszo-
rowerowego po śladzie istniejącej ścieżki. W drugim wariancie można trasę nr 29 poprowadzić
istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym po zachodniej stronie lotniska. Czwarty odcinek prowadzi
drogami gospodarczymi po południowej stronie lotniska i dalej na południe do Bojkowa, skąd dalej
ul. Parkową do granicy z Knurowem. Drogi te wymagają remontu cząstkowego nawierzchni,
a na krótkim odcinku przy szybie kopalnianym remontu całej nawierzchni. W centrum Bojkowa trasa
prowadzi ul. Łąkową i jednokierunkową ul. Plonową – poprowadzenie nią trasy rowerowej
wymagałoby dopuszczenia na niej ruchu rowerowego w obu kierunkach. W przeciwnym przypadku
między wylotami ul. Łanowej i ul. Parkowej można trasę poprowadzić ul. Rolników.

 1. Należy wybudować ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Czapli, ul. Żurawiej i ul. Bardowskiego
  wraz z przejazdami dla rowerzystów przez ul. Czapli i ul. Rybnicką, wykorzystując
  substandardowy ciag pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Żurawiej.
 2. Należy wybudować przejazd dla rowerzystów przez ul. Toruńską wraz z dojazdami z bocznych
  uliczek.
 3. Należy zmodernizować nawierzchnię ścieżki po wschodniej stronie lotniska poprzez wykonanie
  na niej nawierzchni żwirowej lub poprowadzić trasę nr 29 istniejącym ciągiem pieszo-
  rowerowym po zachodniej stronie lotniska.
 4. Wskazane jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni żwirowej dróg gospodarczych
  po południowej stronie lotniska i dalej na południe do Bojkowa oraz ul. Parkowej, a na krótkim
  odcinku przy szybie kopalnianym remontu całej nawierzchni.
 5. Ul. Plonowa w Bojkowie jest jednokierunkowa – poprowadzenie nią trasy rowerowej
  wymagałoby dopuszczenia na niej ruchu rowerowego w obu kierunkach. W przeciwnym
  przypadku między wylotami ul. Łanowej i ul. Parkowej można trasę poprowadzić ul. Rolników.
 6. Wykonanie standardowego oznakowania trasy nr 29 może nastąpić, po wybudowaniu
  projektowanego ciągu pieszo-rowerowego wraz z przynależnymi do niego przejazdami
  dla rowerzystów.

Recomendados

Audyt pyskowice von
Audyt pyskowiceAudyt pyskowice
Audyt pyskowicePiotr Rościszewski
283 views6 Folien
Audyt gliwice017 2 von
Audyt gliwice017 2Audyt gliwice017 2
Audyt gliwice017 2Piotr Rościszewski
112 views47 Folien
Audyt gliwice033 1 von
Audyt gliwice033 1Audyt gliwice033 1
Audyt gliwice033 1Piotr Rościszewski
104 views46 Folien
Audyt zabrzeokr von
Audyt zabrzeokrAudyt zabrzeokr
Audyt zabrzeokrPiotr Rościszewski
711 views28 Folien
Audyt gliwice003 2 von
Audyt gliwice003 2Audyt gliwice003 2
Audyt gliwice003 2Piotr Rościszewski
91 views48 Folien
Audyt gliwice015 3 von
Audyt gliwice015 3Audyt gliwice015 3
Audyt gliwice015 3Piotr Rościszewski
181 views49 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Audyt gliwice004 2 von
Audyt gliwice004 2Audyt gliwice004 2
Audyt gliwice004 2Piotr Rościszewski
89 views22 Folien
Audyt gliwice376 von
Audyt gliwice376Audyt gliwice376
Audyt gliwice376Piotr Rościszewski
391 views17 Folien
Audy rybnikkoncobw von
Audy rybnikkoncobwAudy rybnikkoncobw
Audy rybnikkoncobwPiotr Rościszewski
543 views23 Folien
Audyt gliwice006 3 von
Audyt gliwice006 3Audyt gliwice006 3
Audyt gliwice006 3Piotr Rościszewski
120 views68 Folien
Audyt knurow von
Audyt knurowAudyt knurow
Audyt knurowPiotr Rościszewski
265 views51 Folien
Audyt gliwicedts 2 von
Audyt gliwicedts 2Audyt gliwicedts 2
Audyt gliwicedts 2Piotr Rościszewski
179 views31 Folien

Was ist angesagt?(20)

Destacado

Znaki r von
Znaki rZnaki r
Znaki rPiotr Rościszewski
1.2K views36 Folien
Msi 10 2014_rowerem von
Msi 10 2014_roweremMsi 10 2014_rowerem
Msi 10 2014_roweremPiotr Rościszewski
400 views2 Folien
1.ins znrow11 von
1.ins znrow111.ins znrow11
1.ins znrow11Piotr Rościszewski
1K views84 Folien
Audyt gliwice017a von
Audyt gliwice017aAudyt gliwice017a
Audyt gliwice017aPiotr Rościszewski
274 views17 Folien
Audyt Gliwice Perseusza von
Audyt Gliwice PerseuszaAudyt Gliwice Perseusza
Audyt Gliwice PerseuszaPiotr Rościszewski
556 views19 Folien
Audyt gliwice006b2 von
Audyt gliwice006b2Audyt gliwice006b2
Audyt gliwice006b2Piotr Rościszewski
222 views19 Folien

Destacado(20)

RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 von spstaszow
RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
spstaszow1.2K views
Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne) von Robert
Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne) Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne)
Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne)
Robert294 views

Similar a Audyt gliwice029b

Audyt gliwice029 2 von
Audyt gliwice029 2Audyt gliwice029 2
Audyt gliwice029 2Piotr Rościszewski
85 views22 Folien
Audyt gliwice370 von
Audyt gliwice370Audyt gliwice370
Audyt gliwice370Piotr Rościszewski
391 views14 Folien
Audyt gliwice016 2 von
Audyt gliwice016 2Audyt gliwice016 2
Audyt gliwice016 2Piotr Rościszewski
459 views31 Folien
Audyt gliwice015b von
Audyt gliwice015bAudyt gliwice015b
Audyt gliwice015bPiotr Rościszewski
364 views24 Folien
Audyt gliwice395 von
Audyt gliwice395Audyt gliwice395
Audyt gliwice395Piotr Rościszewski
100 views18 Folien
Audyt gliwice395a von
Audyt gliwice395aAudyt gliwice395a
Audyt gliwice395aPiotr Rościszewski
155 views16 Folien

Similar a Audyt gliwice029b(20)

Más de Piotr Rościszewski

PrelekcjaBeboki23_2.pdf von
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPrelekcjaBeboki23_2.pdf
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPiotr Rościszewski
13 views58 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views83 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
2 views74 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views70 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPiotr Rościszewski
5 views53 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views114 Folien

Más de Piotr Rościszewski(20)

Audyt gliwice029b

 • 1. mgr inż. Piotr Rościszewski Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 29 w Gliwicach w dniach 2012-05-26 i 2012-08-08 A. Mapa odcinka trasy nr 29 Gliwice – Knurów. Według założeń trasa ma początek w Gliwicach, a kiedyś być może skończy się w Pszczynie, prowadząc m.in. przez Knurów i Orzesze. Jak dotąd trasa nie jest oznakowana. Oznakowanie gliwickiego odcinka trasy nr 29 nie powinno przysparzać dużych problemów, z wyjątkiem odcinka Sikornik – lotnisko, na którym konieczna jest budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Czapli, ul. Żurawiej i ul. Bardowskiego wraz z przejazdami dla rowerzystów przez ul. Czapli i ul. Rybnicką, a także przejazdem dla rowerzystów przez ul. Toruńską wraz z dojazdami z bocznych uliczek. Odcinek centrum Gliwic – Sikornik pokrywa się z trzecim odcinkiem trasy nr 6. W audycie wykorzystano też zdjęcia wykonane w dniu 2008-12-23. U dołu: B. Mapa odcinka trasy nr 29 Sikornik – Trynek – lotnisko.
 • 2. 2 1. Sikornik, skrzyżowanie ul. Sikornik z ul. Czajki. Rozwidlenie istniejącej trasy nr 6 i projektowanej trasy nr 29. 2. Sikornik, skrzyżowanie ul. Czapli z ul. Żurawią. Przy przejściu dla pieszych projektowany przejazd dla rowerzystów, a po lewej stronie ul. Czapli projektowana droga dla rowerów.
 • 3. 3 3 i 4. Wzdłuż ul. Żurawiej trasa nr 29 wykorzystuje istniejący ciąg pieszo- rowerowy, który wymaga modernizacji m.in. z uwagi na niewłaściwie rozwiązane skrzyżowania ze zjazdami na posesje.
 • 4. 4 C. Plan skrzyżowania ul. Rybnickiej z ul. Żurawią i ul. Bardowskiego. Na skrzyżowaniu ul. Rybnickiej z ul. Żurawią i ul. Bardowskiego przebieg ciągu pieszo-rowerowego jest wymuszony granicami własności wcinającymi się w to skrzyżowanie. Niepokoi istnienie parkingu w obrębie tego skrzyżowania, który powinien być natychmiast zlikwidowany. 5. Skrzyżowanie ul. Rybnickiej z ul. Żurawią i ul. Bardowskiego. Przy wylocie ul. Bardowskiego budowę ciągu pieszo-rowerowego utrudnia parking zajmujący pas drogowy tej ulicy.
 • 5. 5 6 i 7. Ul. Żurawia. Istniejący ciąg pieszo- rowerowy, który wymaga modernizacji m.in. z uwagi na niewłaściwie rozwiązane skrzyżowania ze zjazdami na posesje. Wskazana jest wymiana nawierzchni na asfaltową i likwidacja obrzeży wystających nad powierzchnię po środku ciągu.
 • 6. 6 8 i 9. Ul. Bardowskiego. Adaptacja chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wymaga jego poszerzenia, ewentualnie kosztem zwężenia drugiej jezdni.
 • 7. 7 D. Plan skrzyżowania ul. Toruńskiej z ul. Dzierżona. Widoczne wyloty ul. Sawickiej, ul. Kunickiej i drogi gospodarczej. Projekt trasy rowerowej zakłada prowadzenie jest ul. Sawickiej i drogami gospodarczymi, z przekroczeniem ul. Toruńskiej projektowanym przejazdem dla rowerzystów przy istniejącym przejściu dla pieszych. Jest też możliwość przekroczenia ul. Toruńskiej przy wylocie ul. Sawickiej i poprowadzenia trasy przez istniejące parkingi, ale taki przebieg wydaje się mniej bezpieczny i mniej wygodny. 10. Ul. Toruńska. Zamknięty dla ruchu samochodowego wylot ul. Sawickiej. Projektowana trasa rowerowa skręca tu w stronę przejścia dla pieszych.
 • 8. 8 1a. Ul. Toruńska. Wjazd na parking naprzeciw wylotu ul. Sawickiej, przez który można poprowadzić trasę rowerową. E. Plan lotniska wraz z otoczeniem. Widoczne planowane trasy nr 29 (czarnej – na planie pomarańczowej) oraz tras nr 370 i 371. Po wschodniej stronie lotniska niezbędne jest wybudowanie nowego ciągu pieszo-rowerowego po śladzie istniejącej ścieżki. Linią przerywaną zaznaczono wariant trasy nr 29 prowadzący istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym po zachodniej stronie lotniska.
 • 9. 9 12 i 13. Lotnisko. Istniejący ciąg pieszo-rowerowy po zachodniej stronie lotniska.
 • 10. 10 U góry: 14. Niestety trasa sąsiaduje też z miejskim wysypiskiem odpadów. Po lewej: 15. Droga żwirowa po południowej stronie lotniska, wyremontowana przed przyjazdem papieża Jana Pawła II do Gliwic. Drogą tą ma również przebiegać trasa nr 370 Sośnica – droga do Wilczego Gardła.
 • 11. 11 16. Droga do Bojkowa. Niezbędny jest remont cząstkowy nawierzchni. 17. Droga do Bojkowa. Przejazd pod autostradą A4.
 • 12. 12 18 i 19. Bojków, ul. Plonowa. Wykonanie trasy rowerowej nr 29 wymagałoby dopuszczenia ruchu rowerowego na ul. Plonowej w obu kierunkach pomiędzy ul. Rolników a ul. Snopową poprzez dodanie pod znakami B-2 i D-3 tabliczki T-22.
 • 13. 13 U góry: 20. Wariant drugi, to poprowadzenie trasy ul. Rolników między wylotami ul. Łanowej i ul. Parkowej. Po lewej: 21. Bojków, ul. Parkowa. Niezbędny jest remont cząstkowy nawierzchni.
 • 14. 14 22 i 23. Bojków, ul. Parkowa. Przy szybie kopalnianym niezbędny jest remont całej nawierzchni.
 • 15. 15 Wnioski Planowana trasa rowerowa nr 29 Gliwice –– Trynek – Bojków – Knurów składa się z czterech odcinków. Pierwszy odcinek prowadzi istniejącymi ciągami pieszo-rowerowymi wraz z trasą nr 6, opisanym w audycie trzeciego odcinka tej trasy. Drugi odcinek prowadzi projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Czapli, ul. Żurawiej i ul. Bardowskiego wraz z przejazdami dla rowerzystów przez ul. Czapli i ul. Rybnicką, a także przejazdem dla rowerzystów przez ul. Toruńską wraz z dojazdami z bocznych uliczek. Trzeci odcinek prowadzi skrajem lotniska. W pierwszym wariancie, po wschodniej stronie lotniska niezbędne jest wybudowanie nowego ciągu pieszo- rowerowego po śladzie istniejącej ścieżki. W drugim wariancie można trasę nr 29 poprowadzić istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym po zachodniej stronie lotniska. Czwarty odcinek prowadzi drogami gospodarczymi po południowej stronie lotniska i dalej na południe do Bojkowa, skąd dalej ul. Parkową do granicy z Knurowem. Drogi te wymagają remontu cząstkowego nawierzchni, a na krótkim odcinku przy szybie kopalnianym remontu całej nawierzchni. W centrum Bojkowa trasa prowadzi ul. Łąkową i jednokierunkową ul. Plonową – poprowadzenie nią trasy rowerowej wymagałoby dopuszczenia na niej ruchu rowerowego w obu kierunkach. W przeciwnym przypadku między wylotami ul. Łanowej i ul. Parkowej można trasę poprowadzić ul. Rolników. 1. Należy wybudować ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Czapli, ul. Żurawiej i ul. Bardowskiego wraz z przejazdami dla rowerzystów przez ul. Czapli i ul. Rybnicką, wykorzystując substandardowy ciag pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Żurawiej. 2. Należy wybudować przejazd dla rowerzystów przez ul. Toruńską wraz z dojazdami z bocznych uliczek. 3. Należy zmodernizować nawierzchnię ścieżki po wschodniej stronie lotniska poprzez wykonanie na niej nawierzchni żwirowej lub poprowadzić trasę nr 29 istniejącym ciągiem pieszo- rowerowym po zachodniej stronie lotniska. 4. Wskazane jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni żwirowej dróg gospodarczych po południowej stronie lotniska i dalej na południe do Bojkowa oraz ul. Parkowej, a na krótkim odcinku przy szybie kopalnianym remontu całej nawierzchni. 5. Ul. Plonowa w Bojkowie jest jednokierunkowa – poprowadzenie nią trasy rowerowej wymagałoby dopuszczenia na niej ruchu rowerowego w obu kierunkach. W przeciwnym przypadku między wylotami ul. Łanowej i ul. Parkowej można trasę poprowadzić ul. Rolników. 6. Wykonanie standardowego oznakowania trasy nr 29 może nastąpić, po wybudowaniu projektowanego ciągu pieszo-rowerowego wraz z przynależnymi do niego przejazdami dla rowerzystów.