Audyt gliwice015b

Piotr Rościszewski
Piotr Rościszewskiprojektant um PTTK
mgr inż. Piotr Rościszewski

Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 15 w Gliwicach
w okresie od 2012-05-24 do 2012-08-12
Odcinek trasy nr 15 centrum, pl. Mickiewicza – Ostropa – Karnowiec, granica Gliwic
Odcinek trasy nr 376 ul. Sowińskiego – Karnowiec, granica Gliwic
    A. Mapa odcinka trasy nr 15 Gliwice – Kotlarnia i trasy nr 376 Gliwice – Rachowice.

Według założeń być może kiedyś trasa zaczynająca się obecnie w Gliwicach i prowadząca do
kapliczki św. Magdaleny koło Goszyc na granicy woj. śląskiego i opolskiego zostanie przedłużona
i poprowadzi przez Kotlarnię w Gminie Bierawa, Kędzierzyn-Koźle, Reńską Wieś i Walce
do Głogówka.
Z uwagi na dużą objętość zebranych materiałów graficznych gliwickiego odcinka trasy nr 15 audyt
został podzielony na dwie części. Niniejsza druga część dotyczy odcinka od centrum Gliwic przez
Ostropę do granicy miasta koło Karnowca. Odcinek ten był wykonany w 2005 r. w połączeniu
z drobną modernizacją infrastruktury rowerowej. Niniejszy audyt ma m.in. ma na celu porównanie,
co zamieniło się od poprzedniego audytu przeprowadzonego w dniu 2010-07-05.
Odcinek trasy nr 376 skracający łuk trasy nr 15 został oznakowany w 2007 r., a w Gminie
Sośnicowice – w lipcu 2012 r. Odcinek tej trasy pomiędzy ul. Orlickiego a ul. Sowińskiego został
opisany w oddzielnym audycie.

Z uwagi na dużą objętość zebranych materiałów graficznych gliwickiego odcinka trasy nr 6 audyt
został podzielony na trzy części. Niniejsza trzecia część dotyczy odcinka od centrum do Kolonii
Żernickiej. Odcinek ten był wykonany w 2006 r., a jego nawierzchnia została częściowo
zmodernizowana w 2008 r. W 2009 r. została wykona dokumentacja remontu tej trasy, ale jak dotąd
nie została zrealizowana.
Poniżej omówienie znalezionych usterek na tym odcinku od centrum do Karnowca wraz ze zdjęciami
ilustrującymi najciekawsze spostrzeżenia. Początkowo trasa nr 15 w kolorze zielonym biegnie wraz
z trasą nr 6 w kolorze czerwonym. Od skrzyżowania ul. Sowińskiego z ul. Mieszka I do trasy nr 15
dołącza trasa nr 376, która nie została dotąd oznakowana, a w trzech miejscach zostały ustawione
bez żadnego uzasadnienia znaki czerwone.

W czasie remontu ul. Wieczorka został zniszczony przejazd dla rowerzystów – nie odtworzono
go poprawnie (pojawił się dopiero w 2011 r.), prawdopodobnie na skutek braku koordynacji
w trakcie projektowania i wykonawstwa. Zniszczony został odcinek ciągu pieszo-rowerowego
na skraju pl. Mickiewicza – brak jest na tym odcinku znaków pionowych i poziomych oraz wykonano
niewygodny i niebezpieczny dla rowerzystów murek.
2
    B. Pl. Mickiewicza, skrzyżowanie z ul. Wieczorka. Tak wyglądało to skrzyżowanie
        przed remontem skweru Bottrop, ul. Wieczorka i pl. Mickiewicza.

                                     C. Przebieg trasy
                                     rowerowej wzdłuż
                                      ul. Korfantego.
                                    Obecnie odpowiednio
                                     zdjęcia 1÷6 (1÷9),
                                      7 (10), 8 (11),
                                      9 i 10 (14 i 15)
                                     11 i 12 (12 i 13).
Kolejnym poważnym błędem jest zlikwidowanie przejazdu dla rowerów przez ul. Kościuszki.
Zdumiewająca jest pobłażliwość gliwickiej Policji i Straży Miejskiej, które pozwalają bezkarnie
parkować na drogach dla rowerów.
3
1. Wyjazd ze skweru Bottrop na Ul. Wieczorka. Droga dla rowerów trafia na lewo od drzewa,
    a przejazd dla rowerzystów znajduje się po prawej przy wejściu do budynku.
 2. Ul. Wieczorka, przejazd dla rowerzystów trafia na wejście do budynku, zamiast na drogę
  dla rowerów po prawej stronie drzewa. Na wysepce „zapomniano” obniżyć krawężniki.
4


Po lewej:

      3. Pl. Mickiewicza,
     wjazd z ul. Wieczorka
  na ciąg pieszo-rowerowy w 2005 r.
U dołu:

      4. Pl. Mickiewicza,
  „teoretyczny” ciąg pieszo-rowerowy.
Brak znaków pionowych i poziomych ciągu
pieszo-rowerowego. Niebezpieczny murek
 wchodzący w skrajnię drogi dla rowerów.
5


Po lewej:

  5. Obok aktualnych drogowskazów
  stoi nieaktualna tablica informacyjna
  – „zaoszczędzono” na postawieniu
         aktualnej.
U dołu:

 6. Ul. Korfantego. Samochód parkujący
 bezkarnie na przejeździe dla rowerzystów.
6
U góry:

      7. Pl. Mickiewicza
     od strony ul. Korfantego,
  „teoretyczny” ciąg pieszo-rowerowy.
Brak znaków pionowych i poziomych ciągu
pieszo-rowerowego. Niebezpieczny murek
 wchodzący w skrajnię drogi dla rowerów.

Po lewej:

  8. Ul. Korfantego. Stara nawierzchnia
 asfaltowa zamieniona na nielubianą przez
    rowerzystów betonową kostkę.
      Prawidłowo wykonany
     przejazd dla rowerzystów.
Widoczny zniszczony znak trasy rowerowej.
7
  9. Ul. Kościuszki, róg ul. Korfantego. Samochód parkujący bezkarnie na drodze dla rowerów.
        10. Ul. Kościuszki. Ciekawe, gdzie znikł przejazd dla rowerzystów?
Przynajmniej można się pocieszyć, że nie namalowano po środku jezdni linii P-4 (podwójnej ciągłej).
8
11. Ul. Kościuszki, róg ul. Zawiszy Czarnego. Prawidłowe oznakowanie w 2005 r.
      12. Zanikające oznakowanie trasy rowerowej w 2012 r.
9


                         13. Pl. Grunwaldzki.
                        Tutaj nic się nie zmieniło.

                   Z ul. Zawiszy Czarnego trasa nr 15 skręca
                   w ul. Mickiewicza, prowadząc dalej jezdnią.
                   Wzdłuż    ul.  Mickiewicza   prowadzi
                   czterorzędowa aleja z jezdnią i równoległą
                   do niej drogą, na której zgodnie
                   z dokumentacją wykonaną w 2009 r. miał
                   być wykonany pas ruchu dla rowerów
                   z nową nawierzchnią asfaltową, z przejaz-
                   dami dla rowerzystów przez wszystkie ulice
                   poprzeczne    i ul. Daszyńskiego,   wraz
                   z odcinkami    dróg   dla   rowerów
                   umożliwiających wjazd rowerów zarówno
                   od   strony ul.    Zawiszy Czarnego,
                   jak i ul. Sowińskiego po drugiej stronie
                   ul. Daszyńskiego. Zamiast tego ZDM
                   wykonał pas ruchu dla rowerów na
                    dziurawym asfalcie, bez przejazdów
                   dla rowerzystów i bez bezpiecznych
                   wjazdów na ten pas z obu stron.
       14. Ul. Mickiewicza. Asfalt gładki jak stół
– kierowcy samochodów traktowani są jak ludzie pierwszej kategorii.
10
15 i 16. Ul. Mickiewicza. Przykład lekceważącego traktowania rowerzystów. Rowerzyści traktowani
   są jak ludzie drugiej kategorii. Niestarannie załatane dziury i niedbale obniżone krawężniki.
11
 D. Projekt połączenia ul. Zawiszy Czarnego z ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Mickiewicza.

Podczas projektowania ZDM nie wyraził zgody, aby pas ruchu dla rowerów zaczynał się w obrębie
skrzyżowania podając, że miejsce to jest bardzo niebezpieczne (patrz kolor zielony).
12
     17. Ul. Zawiszy Czarnego. Tutaj miała zaczynać się droga dla rowerów.
18. Skrzyżowanie ul. Zawiszy Czarnego i ul. Mickiewicza. Początek pasa ruchu dla rowerów.
13


Po lewej:

      19. Skrzyżowanie
 ul. Zawiszy Czarnego i ul. Mickiewicza.
    Trasa nadal prowadzi jezdnią
       ul. Mickiewicza.
 Przepisy zabraniają wieszania znaku D-1
     nad znakami kategorii R.
U dołu:


       20. Skrzyżowanie
   ul. Mickiewicza z ul. Sobieskiego.
 ZDM zapomniał, że rower jest pojazdem,
a nie dekoracją pieszego. Brak jest przejazdu
  dla rowerzystów, a miejsca nie brakuje.
14
           21. Ul. Mickiewicza, wylot ul. Małej.
Brak przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów wraz ze znakiem D-6b.
        22. Ul. Mickiewicza, skrzyżowanie z ul. Ligonia.
Brak przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów wraz ze znakami D-6b.
15
 23 i 24 . Skrzyżowanie ul. Daszyńskiego
   z ul. Mickiewicza, ul. Kozłowską
       i ul. Sowińskiego.
    Trasa nadal prowadzi jezdnią
       ul. Mickiewicza.
    Znak zalecający skorzystanie
z przejścia dla pieszych przy przekraczaniu
       ul. Daszyńskiego.
16
E. Projekt połączenia pasa ruchu dla rowerów wzdłuż ul. Mickiewicza z ul. Sowińskiego
17
   25. Koniec pasa dla rowerów przegrodzony metalową skrzynką i drzwiami kiosku.
Brak możliwości bezpiecznego i wygodnego zjazdu na jezdnię i kontynuowania jazdy rowerem.
26. Brak przejazdu dla rowerzystów i połączenia odcinkiem drogi dla rowerów z ul. Sowińskiego.
18

Dalej trasa biegnie jezdnią ul. Sowińskiego,
która pełni rolę objazdu nie wykonanego
dotychczas odcinka obwodnicy pomiędzy
ul. Sowińskiego a ul. Daszyńskiego.
Równocześnie miasto zaniechało budowy
ciągu    pieszo-rowerowego    wzdłuż
ul. Sowińskiego. Przy wylocie ul. Mieszka I
do trasy nr 15 dochodzi trasa nr 376, dotąd
nie oznakowana prawidłowo – sporadycznie
można na niej spotkać znaki czerwone,
zamiast czarnych.

Po lewej:

      27. ul. Sowińskiego,
     wylot ul. Orzeszkowej.
  Przepisy zabraniają wieszania znaków
   zakazu nad znakami kategorii R.

U dołu:

      28. ul. Sowińskiego.
Tędy miał prowadzić ciąg pieszo-rowerowy,
  z którego budowy zrezygnowano.
19
U góry:

      29. Skrzyżowanie
  ul. Sowińskiego z ul. Okulickiego.
  „teoretyczny” ciąg pieszo-rowerowy.
   Brak znaków trasy rowerowej.

Po lewej:

30. Droga na przedłużeniu ul. Sowińskiego.
   Zamiast znaków zielono-czarnych
   zostały z rozmysłem powieszone
    znaki w kolorze czerwonym,
    a pismo w tej sprawie zostało
  przez Urząd Miejski zignorowane.
Dalej trasa biegnie drogami o nawierzchni
żwirowej, a przez Ostropę ulicami
o nawierzchni asfaltowej.
20
U góry:

   31. Skrzyżowanie dróg polnych
 koło Ostropy, rozwidlenie tras nr 15 i 376.
     Kolejne znaki czerwone
     zamiast zielono-czarnych.

Po lewej:

 32. Dotychczasowy początek trasy nr 376.
   Brak drogowskazów trasy nr 15.
21
    33. Droga do Ostropy.        34. Ostropa, ul. Nauczycielska.
Wskazany remont cząstkowy nawierzchni.   Zakaz ruchu nie dotyczy rowerów.


                     35. Ostropa, skrzyżowanie ul. Geodetów
                      z ul. Nauczycielską i ul. Piekarską.
                       Znak R powieszony zbyt nisko
                     – powinien być na oddzielnym słupku
                        na lewo od drogowskazów.
22
U góry:

       36. Ostropa.
Dawny kościół parafialny p.w. św. Jerzego,
  część murowana z 2. poł. XV w.,
    część drewniana z 1668 r.

Po lewej:

      37. ul. Architektów,
      wylot ul. Ciesielskiej.
  Przepisy zabraniają wieszania znaków
   zakazu nad znakami kategorii R.
23
U góry:

 38. Droga na przedłużeniu ul. Ciesielskiej.
  Znaki zostały przesłonięte gałęziami.

Po lewej:

 39. Droga do Karnowca (Łan Wielkich),
    rozwidlenie tras nr 15 i 376.
Nowe drogowskazy dla odcinków obu tras w
     Gminie Sośnicowice.
 Brak drogowskazów w kierunku Gliwic.
24

Wnioski
Trasa rowerowa nr 15 na odcinku centrum – Ostropa – Karnowiec (granica Gliwic) coraz pilniej
wymaga prawidłowo wykonanej modernizacji na ul. Mickiewicza i ul. Sowińskiego, gdzie były
zaprojektowane drogi dla rowerów oraz remontu cząstkowego nawierzchni poza terenami
zabudowanymi. Nie brakuje różnych błędów i braków w oznakowaniu ogólnym infrastruktury
rowerowej, a oznakowanie turystyczne wymaga pilnie uzupełnienia – szacuje się, że pozostało już
tylko 30 % znaków. Istniejący odcinek trasy nr 376 również wymaga remontu cząstkowego
nawierzchni i uzupełnienia oznakowania. Przy okazji należy również oznakować pozostałą część
trasy nr 376.
Rower jest pojazdem, tak samo, jak samochód. Kierowcom samochodów nie każe się wyłączać
silnika i przepychać swoje pojazdy przez skrzyżowanie. Ta sama reguła powinna obowiązywać w
przypadku rowerzystów. Wykonywanie ciągów pieszo-rowerowych, na których kilkakrotnie należy
prowadzić rower, jest poważnym zaniedbaniem, świadczącym o lekceważącym traktowaniu
rowerzystów. Zasadniczym sposobem pokonywania skrzyżowań w przypadku dróg dla rowerów są
przejazdy dla rowerzystów, a więc ich brak powinien być jak najszybciej uzupełniony.
Warto pamiętać, że droga dla rowerów jest taką samą drogą, jak jezdnia dla samochodów. Nie ma
żadnego merytorycznego uzasadnienia, dlaczego jezdnia ma równą nawierzchnię asfaltową, a droga
dla rowerów wzdłuż ul. Mickiewicza ma nawierzchnię dziurawą lub nierówną.

Poniżej najważniejsze z zauważonych usterek budowlanych i w oznakowaniu:
 1. Przejazd dla rowerzystów przez ul. Wieczorka wymaga wykonania prawidłowych obniżeń
  krawężników i oznakowania poziomego tak, aby przejazd trafiał na wylot drogi dla rowerów
  prowadzącej przez skwer Bottrop.
 2. Ciąg pieszo-rowerowy na skraju pl. Mickiewicza wymaga wykonania oznakowania pionowego
  i poziomego.
 3. Skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Korfantego i ul. Zawiszy Czarnego wymaga przywrócenia
  oznakowania poziomego w zakresie przejazdów dla rowerzystów wraz z dojazdami – dojazd
  do przejazdu od strony ul. Korfantego powinien być wydzielony od strony jezdni słupkami
  blokującymi U-12c.
 4. Należy wykonać odcinek drogi dla rowerów łączący ul. Zawiszy Czarnego z pasem
  dla rowerzystów wzdłuż ul. Mickiewicza.
 5. Należy wyremontować nawierzchnię pasa ruchu dla rowerów wzdłuż ul. Mickiewicza,
  zapewniając jej ten sam standard, co jezdnia tej ulicy. Równocześnie należy wykonać przejazdy
  dla rowerzystów przez ul. Sobieskiego, ul. Małą, ul. Puszkina i ul. Ligonia.
 6. Należy usunąć przeszkody przy wylocie pasa ruchu dla rowerów na ul. Daszyńskiego,
  np. przestawiając kiosk w inne miejsce po drugiej stronie alei, a także należy wykonać przejazd
  dla rowerzystów przez ul. Daszyńskiego i połączyć go odcinkiem drogi dla rowerów
  z ul Sowińskiego.
 7. Należy wykonać ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Sowińskiego konsekwentnie po południowej
  stronie jezdni.
 8. Odcinki tras nr 15 i 376 o nawierzchni żwirowej wymagają uzupełnienia ubytków w większym
  zakresie, niż to wynika z zaobserwowanych uzupełnień nawierzchni.
 9. Wzdłuż całej trasy występują liczne braki w oznakowaniu. Brakujące znaki powinny być
  uzupełnione.
10. Wzdłuż całej trasy występują liczne braki w oznakowaniu znakami kategorii R, a drogowskazy
  i tablice informacyjne mają nieaktualną treść. Należy uzupełnić braki w oznakowaniu i wymienić
  znaki zniszczone lub nieaktualne.

Recomendados

Audyt gliwice006c2 von
Audyt gliwice006c2Audyt gliwice006c2
Audyt gliwice006c2Piotr Rościszewski
254 views23 Folien
Audyt gliwicemickiewicza von
Audyt gliwicemickiewiczaAudyt gliwicemickiewicza
Audyt gliwicemickiewiczaPiotr Rościszewski
273 views18 Folien
Audyt gliwice016 2 von
Audyt gliwice016 2Audyt gliwice016 2
Audyt gliwice016 2Piotr Rościszewski
459 views31 Folien
Audyt gliwice017 2 von
Audyt gliwice017 2Audyt gliwice017 2
Audyt gliwice017 2Piotr Rościszewski
112 views47 Folien
Audyt gliwicedts 2 von
Audyt gliwicedts 2Audyt gliwicedts 2
Audyt gliwicedts 2Piotr Rościszewski
179 views31 Folien
Audyt gliwice029b von
Audyt gliwice029bAudyt gliwice029b
Audyt gliwice029bPiotr Rościszewski
437 views15 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Audyt gliwice006b2 von
Audyt gliwice006b2Audyt gliwice006b2
Audyt gliwice006b2Piotr Rościszewski
222 views19 Folien
Audyt kozlepolcerekiew1 von
Audyt kozlepolcerekiew1Audyt kozlepolcerekiew1
Audyt kozlepolcerekiew1Piotr Rościszewski
159 views76 Folien
Audyt gliwice006c von
Audyt gliwice006cAudyt gliwice006c
Audyt gliwice006cPiotr Rościszewski
233 views19 Folien
Audyt gliwice004 2 von
Audyt gliwice004 2Audyt gliwice004 2
Audyt gliwice004 2Piotr Rościszewski
89 views22 Folien
Audy rybnikkoncobw von
Audy rybnikkoncobwAudy rybnikkoncobw
Audy rybnikkoncobwPiotr Rościszewski
543 views23 Folien
Audyt gliwice376 von
Audyt gliwice376Audyt gliwice376
Audyt gliwice376Piotr Rościszewski
391 views17 Folien

Was ist angesagt?(20)

Destacado

Konc009 von
Konc009Konc009
Konc009Piotr Rościszewski
752 views38 Folien
Audyt katowice001 von
Audyt katowice001Audyt katowice001
Audyt katowice001Piotr Rościszewski
471 views23 Folien
Audyt katowice109a von
Audyt katowice109aAudyt katowice109a
Audyt katowice109aPiotr Rościszewski
429 views14 Folien
Sezon 2015 2016-w_liczbach von
Sezon 2015 2016-w_liczbachSezon 2015 2016-w_liczbach
Sezon 2015 2016-w_liczbachTrojmiasto.pl
16.5K views4 Folien
Audyt gliwice371 von
Audyt gliwice371Audyt gliwice371
Audyt gliwice371Piotr Rościszewski
534 views19 Folien
Audyt katowice109 von
Audyt katowice109Audyt katowice109
Audyt katowice109Piotr Rościszewski
518 views12 Folien

Destacado(20)

Sezon 2015 2016-w_liczbach von Trojmiasto.pl
Sezon 2015 2016-w_liczbachSezon 2015 2016-w_liczbach
Sezon 2015 2016-w_liczbach
Trojmiasto.pl16.5K views
Europejskie Wyzwanie Rowerowe: Ręczne dodawanie tras von MediaAM
Europejskie Wyzwanie Rowerowe: Ręczne dodawanie trasEuropejskie Wyzwanie Rowerowe: Ręczne dodawanie tras
Europejskie Wyzwanie Rowerowe: Ręczne dodawanie tras
MediaAM7.3K views
RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 von spstaszow
RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
spstaszow1.2K views

Similar a Audyt gliwice015b

Audyt gliwice015a2 von
Audyt gliwice015a2Audyt gliwice015a2
Audyt gliwice015a2Piotr Rościszewski
205 views18 Folien
Audyt gliwice016a von
Audyt gliwice016aAudyt gliwice016a
Audyt gliwice016aPiotr Rościszewski
353 views14 Folien
Audyt gliwice006a2 von
Audyt gliwice006a2Audyt gliwice006a2
Audyt gliwice006a2Piotr Rościszewski
257 views20 Folien
Audyt gliwice016b von
Audyt gliwice016bAudyt gliwice016b
Audyt gliwice016bPiotr Rościszewski
247 views16 Folien
Audyt gliwice017a von
Audyt gliwice017aAudyt gliwice017a
Audyt gliwice017aPiotr Rościszewski
274 views17 Folien
Audyt gliwice017b von
Audyt gliwice017bAudyt gliwice017b
Audyt gliwice017bPiotr Rościszewski
358 views14 Folien

Más de Piotr Rościszewski

PrelekcjaBeboki23_2.pdf von
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPrelekcjaBeboki23_2.pdf
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPiotr Rościszewski
14 views58 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
7 views83 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views74 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPiotr Rościszewski
9 views70 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPiotr Rościszewski
9 views53 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
5 views114 Folien

Más de Piotr Rościszewski(20)

Audyt gliwice015b

 • 1. mgr inż. Piotr Rościszewski Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 15 w Gliwicach w okresie od 2012-05-24 do 2012-08-12 Odcinek trasy nr 15 centrum, pl. Mickiewicza – Ostropa – Karnowiec, granica Gliwic Odcinek trasy nr 376 ul. Sowińskiego – Karnowiec, granica Gliwic A. Mapa odcinka trasy nr 15 Gliwice – Kotlarnia i trasy nr 376 Gliwice – Rachowice. Według założeń być może kiedyś trasa zaczynająca się obecnie w Gliwicach i prowadząca do kapliczki św. Magdaleny koło Goszyc na granicy woj. śląskiego i opolskiego zostanie przedłużona i poprowadzi przez Kotlarnię w Gminie Bierawa, Kędzierzyn-Koźle, Reńską Wieś i Walce do Głogówka. Z uwagi na dużą objętość zebranych materiałów graficznych gliwickiego odcinka trasy nr 15 audyt został podzielony na dwie części. Niniejsza druga część dotyczy odcinka od centrum Gliwic przez Ostropę do granicy miasta koło Karnowca. Odcinek ten był wykonany w 2005 r. w połączeniu z drobną modernizacją infrastruktury rowerowej. Niniejszy audyt ma m.in. ma na celu porównanie, co zamieniło się od poprzedniego audytu przeprowadzonego w dniu 2010-07-05. Odcinek trasy nr 376 skracający łuk trasy nr 15 został oznakowany w 2007 r., a w Gminie Sośnicowice – w lipcu 2012 r. Odcinek tej trasy pomiędzy ul. Orlickiego a ul. Sowińskiego został opisany w oddzielnym audycie. Z uwagi na dużą objętość zebranych materiałów graficznych gliwickiego odcinka trasy nr 6 audyt został podzielony na trzy części. Niniejsza trzecia część dotyczy odcinka od centrum do Kolonii Żernickiej. Odcinek ten był wykonany w 2006 r., a jego nawierzchnia została częściowo zmodernizowana w 2008 r. W 2009 r. została wykona dokumentacja remontu tej trasy, ale jak dotąd nie została zrealizowana. Poniżej omówienie znalezionych usterek na tym odcinku od centrum do Karnowca wraz ze zdjęciami ilustrującymi najciekawsze spostrzeżenia. Początkowo trasa nr 15 w kolorze zielonym biegnie wraz z trasą nr 6 w kolorze czerwonym. Od skrzyżowania ul. Sowińskiego z ul. Mieszka I do trasy nr 15 dołącza trasa nr 376, która nie została dotąd oznakowana, a w trzech miejscach zostały ustawione bez żadnego uzasadnienia znaki czerwone. W czasie remontu ul. Wieczorka został zniszczony przejazd dla rowerzystów – nie odtworzono go poprawnie (pojawił się dopiero w 2011 r.), prawdopodobnie na skutek braku koordynacji w trakcie projektowania i wykonawstwa. Zniszczony został odcinek ciągu pieszo-rowerowego na skraju pl. Mickiewicza – brak jest na tym odcinku znaków pionowych i poziomych oraz wykonano niewygodny i niebezpieczny dla rowerzystów murek.
 • 2. 2 B. Pl. Mickiewicza, skrzyżowanie z ul. Wieczorka. Tak wyglądało to skrzyżowanie przed remontem skweru Bottrop, ul. Wieczorka i pl. Mickiewicza. C. Przebieg trasy rowerowej wzdłuż ul. Korfantego. Obecnie odpowiednio zdjęcia 1÷6 (1÷9), 7 (10), 8 (11), 9 i 10 (14 i 15) 11 i 12 (12 i 13). Kolejnym poważnym błędem jest zlikwidowanie przejazdu dla rowerów przez ul. Kościuszki. Zdumiewająca jest pobłażliwość gliwickiej Policji i Straży Miejskiej, które pozwalają bezkarnie parkować na drogach dla rowerów.
 • 3. 3 1. Wyjazd ze skweru Bottrop na Ul. Wieczorka. Droga dla rowerów trafia na lewo od drzewa, a przejazd dla rowerzystów znajduje się po prawej przy wejściu do budynku. 2. Ul. Wieczorka, przejazd dla rowerzystów trafia na wejście do budynku, zamiast na drogę dla rowerów po prawej stronie drzewa. Na wysepce „zapomniano” obniżyć krawężniki.
 • 4. 4 Po lewej: 3. Pl. Mickiewicza, wjazd z ul. Wieczorka na ciąg pieszo-rowerowy w 2005 r. U dołu: 4. Pl. Mickiewicza, „teoretyczny” ciąg pieszo-rowerowy. Brak znaków pionowych i poziomych ciągu pieszo-rowerowego. Niebezpieczny murek wchodzący w skrajnię drogi dla rowerów.
 • 5. 5 Po lewej: 5. Obok aktualnych drogowskazów stoi nieaktualna tablica informacyjna – „zaoszczędzono” na postawieniu aktualnej. U dołu: 6. Ul. Korfantego. Samochód parkujący bezkarnie na przejeździe dla rowerzystów.
 • 6. 6 U góry: 7. Pl. Mickiewicza od strony ul. Korfantego, „teoretyczny” ciąg pieszo-rowerowy. Brak znaków pionowych i poziomych ciągu pieszo-rowerowego. Niebezpieczny murek wchodzący w skrajnię drogi dla rowerów. Po lewej: 8. Ul. Korfantego. Stara nawierzchnia asfaltowa zamieniona na nielubianą przez rowerzystów betonową kostkę. Prawidłowo wykonany przejazd dla rowerzystów. Widoczny zniszczony znak trasy rowerowej.
 • 7. 7 9. Ul. Kościuszki, róg ul. Korfantego. Samochód parkujący bezkarnie na drodze dla rowerów. 10. Ul. Kościuszki. Ciekawe, gdzie znikł przejazd dla rowerzystów? Przynajmniej można się pocieszyć, że nie namalowano po środku jezdni linii P-4 (podwójnej ciągłej).
 • 8. 8 11. Ul. Kościuszki, róg ul. Zawiszy Czarnego. Prawidłowe oznakowanie w 2005 r. 12. Zanikające oznakowanie trasy rowerowej w 2012 r.
 • 9. 9 13. Pl. Grunwaldzki. Tutaj nic się nie zmieniło. Z ul. Zawiszy Czarnego trasa nr 15 skręca w ul. Mickiewicza, prowadząc dalej jezdnią. Wzdłuż ul. Mickiewicza prowadzi czterorzędowa aleja z jezdnią i równoległą do niej drogą, na której zgodnie z dokumentacją wykonaną w 2009 r. miał być wykonany pas ruchu dla rowerów z nową nawierzchnią asfaltową, z przejaz- dami dla rowerzystów przez wszystkie ulice poprzeczne i ul. Daszyńskiego, wraz z odcinkami dróg dla rowerów umożliwiających wjazd rowerów zarówno od strony ul. Zawiszy Czarnego, jak i ul. Sowińskiego po drugiej stronie ul. Daszyńskiego. Zamiast tego ZDM wykonał pas ruchu dla rowerów na dziurawym asfalcie, bez przejazdów dla rowerzystów i bez bezpiecznych wjazdów na ten pas z obu stron. 14. Ul. Mickiewicza. Asfalt gładki jak stół – kierowcy samochodów traktowani są jak ludzie pierwszej kategorii.
 • 10. 10 15 i 16. Ul. Mickiewicza. Przykład lekceważącego traktowania rowerzystów. Rowerzyści traktowani są jak ludzie drugiej kategorii. Niestarannie załatane dziury i niedbale obniżone krawężniki.
 • 11. 11 D. Projekt połączenia ul. Zawiszy Czarnego z ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Mickiewicza. Podczas projektowania ZDM nie wyraził zgody, aby pas ruchu dla rowerów zaczynał się w obrębie skrzyżowania podając, że miejsce to jest bardzo niebezpieczne (patrz kolor zielony).
 • 12. 12 17. Ul. Zawiszy Czarnego. Tutaj miała zaczynać się droga dla rowerów. 18. Skrzyżowanie ul. Zawiszy Czarnego i ul. Mickiewicza. Początek pasa ruchu dla rowerów.
 • 13. 13 Po lewej: 19. Skrzyżowanie ul. Zawiszy Czarnego i ul. Mickiewicza. Trasa nadal prowadzi jezdnią ul. Mickiewicza. Przepisy zabraniają wieszania znaku D-1 nad znakami kategorii R. U dołu: 20. Skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. Sobieskiego. ZDM zapomniał, że rower jest pojazdem, a nie dekoracją pieszego. Brak jest przejazdu dla rowerzystów, a miejsca nie brakuje.
 • 14. 14 21. Ul. Mickiewicza, wylot ul. Małej. Brak przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów wraz ze znakiem D-6b. 22. Ul. Mickiewicza, skrzyżowanie z ul. Ligonia. Brak przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów wraz ze znakami D-6b.
 • 15. 15 23 i 24 . Skrzyżowanie ul. Daszyńskiego z ul. Mickiewicza, ul. Kozłowską i ul. Sowińskiego. Trasa nadal prowadzi jezdnią ul. Mickiewicza. Znak zalecający skorzystanie z przejścia dla pieszych przy przekraczaniu ul. Daszyńskiego.
 • 16. 16 E. Projekt połączenia pasa ruchu dla rowerów wzdłuż ul. Mickiewicza z ul. Sowińskiego
 • 17. 17 25. Koniec pasa dla rowerów przegrodzony metalową skrzynką i drzwiami kiosku. Brak możliwości bezpiecznego i wygodnego zjazdu na jezdnię i kontynuowania jazdy rowerem. 26. Brak przejazdu dla rowerzystów i połączenia odcinkiem drogi dla rowerów z ul. Sowińskiego.
 • 18. 18 Dalej trasa biegnie jezdnią ul. Sowińskiego, która pełni rolę objazdu nie wykonanego dotychczas odcinka obwodnicy pomiędzy ul. Sowińskiego a ul. Daszyńskiego. Równocześnie miasto zaniechało budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sowińskiego. Przy wylocie ul. Mieszka I do trasy nr 15 dochodzi trasa nr 376, dotąd nie oznakowana prawidłowo – sporadycznie można na niej spotkać znaki czerwone, zamiast czarnych. Po lewej: 27. ul. Sowińskiego, wylot ul. Orzeszkowej. Przepisy zabraniają wieszania znaków zakazu nad znakami kategorii R. U dołu: 28. ul. Sowińskiego. Tędy miał prowadzić ciąg pieszo-rowerowy, z którego budowy zrezygnowano.
 • 19. 19 U góry: 29. Skrzyżowanie ul. Sowińskiego z ul. Okulickiego. „teoretyczny” ciąg pieszo-rowerowy. Brak znaków trasy rowerowej. Po lewej: 30. Droga na przedłużeniu ul. Sowińskiego. Zamiast znaków zielono-czarnych zostały z rozmysłem powieszone znaki w kolorze czerwonym, a pismo w tej sprawie zostało przez Urząd Miejski zignorowane. Dalej trasa biegnie drogami o nawierzchni żwirowej, a przez Ostropę ulicami o nawierzchni asfaltowej.
 • 20. 20 U góry: 31. Skrzyżowanie dróg polnych koło Ostropy, rozwidlenie tras nr 15 i 376. Kolejne znaki czerwone zamiast zielono-czarnych. Po lewej: 32. Dotychczasowy początek trasy nr 376. Brak drogowskazów trasy nr 15.
 • 21. 21 33. Droga do Ostropy. 34. Ostropa, ul. Nauczycielska. Wskazany remont cząstkowy nawierzchni. Zakaz ruchu nie dotyczy rowerów. 35. Ostropa, skrzyżowanie ul. Geodetów z ul. Nauczycielską i ul. Piekarską. Znak R powieszony zbyt nisko – powinien być na oddzielnym słupku na lewo od drogowskazów.
 • 22. 22 U góry: 36. Ostropa. Dawny kościół parafialny p.w. św. Jerzego, część murowana z 2. poł. XV w., część drewniana z 1668 r. Po lewej: 37. ul. Architektów, wylot ul. Ciesielskiej. Przepisy zabraniają wieszania znaków zakazu nad znakami kategorii R.
 • 23. 23 U góry: 38. Droga na przedłużeniu ul. Ciesielskiej. Znaki zostały przesłonięte gałęziami. Po lewej: 39. Droga do Karnowca (Łan Wielkich), rozwidlenie tras nr 15 i 376. Nowe drogowskazy dla odcinków obu tras w Gminie Sośnicowice. Brak drogowskazów w kierunku Gliwic.
 • 24. 24 Wnioski Trasa rowerowa nr 15 na odcinku centrum – Ostropa – Karnowiec (granica Gliwic) coraz pilniej wymaga prawidłowo wykonanej modernizacji na ul. Mickiewicza i ul. Sowińskiego, gdzie były zaprojektowane drogi dla rowerów oraz remontu cząstkowego nawierzchni poza terenami zabudowanymi. Nie brakuje różnych błędów i braków w oznakowaniu ogólnym infrastruktury rowerowej, a oznakowanie turystyczne wymaga pilnie uzupełnienia – szacuje się, że pozostało już tylko 30 % znaków. Istniejący odcinek trasy nr 376 również wymaga remontu cząstkowego nawierzchni i uzupełnienia oznakowania. Przy okazji należy również oznakować pozostałą część trasy nr 376. Rower jest pojazdem, tak samo, jak samochód. Kierowcom samochodów nie każe się wyłączać silnika i przepychać swoje pojazdy przez skrzyżowanie. Ta sama reguła powinna obowiązywać w przypadku rowerzystów. Wykonywanie ciągów pieszo-rowerowych, na których kilkakrotnie należy prowadzić rower, jest poważnym zaniedbaniem, świadczącym o lekceważącym traktowaniu rowerzystów. Zasadniczym sposobem pokonywania skrzyżowań w przypadku dróg dla rowerów są przejazdy dla rowerzystów, a więc ich brak powinien być jak najszybciej uzupełniony. Warto pamiętać, że droga dla rowerów jest taką samą drogą, jak jezdnia dla samochodów. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, dlaczego jezdnia ma równą nawierzchnię asfaltową, a droga dla rowerów wzdłuż ul. Mickiewicza ma nawierzchnię dziurawą lub nierówną. Poniżej najważniejsze z zauważonych usterek budowlanych i w oznakowaniu: 1. Przejazd dla rowerzystów przez ul. Wieczorka wymaga wykonania prawidłowych obniżeń krawężników i oznakowania poziomego tak, aby przejazd trafiał na wylot drogi dla rowerów prowadzącej przez skwer Bottrop. 2. Ciąg pieszo-rowerowy na skraju pl. Mickiewicza wymaga wykonania oznakowania pionowego i poziomego. 3. Skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Korfantego i ul. Zawiszy Czarnego wymaga przywrócenia oznakowania poziomego w zakresie przejazdów dla rowerzystów wraz z dojazdami – dojazd do przejazdu od strony ul. Korfantego powinien być wydzielony od strony jezdni słupkami blokującymi U-12c. 4. Należy wykonać odcinek drogi dla rowerów łączący ul. Zawiszy Czarnego z pasem dla rowerzystów wzdłuż ul. Mickiewicza. 5. Należy wyremontować nawierzchnię pasa ruchu dla rowerów wzdłuż ul. Mickiewicza, zapewniając jej ten sam standard, co jezdnia tej ulicy. Równocześnie należy wykonać przejazdy dla rowerzystów przez ul. Sobieskiego, ul. Małą, ul. Puszkina i ul. Ligonia. 6. Należy usunąć przeszkody przy wylocie pasa ruchu dla rowerów na ul. Daszyńskiego, np. przestawiając kiosk w inne miejsce po drugiej stronie alei, a także należy wykonać przejazd dla rowerzystów przez ul. Daszyńskiego i połączyć go odcinkiem drogi dla rowerów z ul Sowińskiego. 7. Należy wykonać ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Sowińskiego konsekwentnie po południowej stronie jezdni. 8. Odcinki tras nr 15 i 376 o nawierzchni żwirowej wymagają uzupełnienia ubytków w większym zakresie, niż to wynika z zaobserwowanych uzupełnień nawierzchni. 9. Wzdłuż całej trasy występują liczne braki w oznakowaniu. Brakujące znaki powinny być uzupełnione. 10. Wzdłuż całej trasy występują liczne braki w oznakowaniu znakami kategorii R, a drogowskazy i tablice informacyjne mają nieaktualną treść. Należy uzupełnić braki w oznakowaniu i wymienić znaki zniszczone lub nieaktualne.