Audyt gliwice015a2

Piotr Rościszewski
Piotr Rościszewskiprojektant um PTTK
mgr inż. Piotr Rościszewski

Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 15 w Gliwicach
w okresie od 2012-05-24 do 2012-08-10
Odcinek w centrum ul. Zwycięstwa – pl. Mickiewicza
             A. Mapa odcinka trasy nr 15 Gliwice – Kotlarnia

Według założeń być może kiedyś trasa zaczynająca się obecnie w Gliwicach i prowadząca do
kapliczki św. Magdaleny koło Goszyc na granicy woj. śląskiego i opolskiego zostanie przedłużona
i poprowadzi przez Kotlarnię w Gminie Bierawa, Kędzierzyn-Koźle, Reńską Wieś i Walce do
Głogówka.
                           Z uwagi na dużą objętość zebranych
                           materiałów   graficznych   gliwickiego
                           odcinka trasy nr 15 audyt został podzielony
                           na dwie części. Niniejsza pierwsza część
                           dotyczy odcinka w centrum Gliwic.
                           Odcinek ten był wykonany w 2005 r., a jego
                           oznakowanie   znakami   kategorii  R
                           w 2009 r. w połączeniu z drobną moderni-
                           zacją infrastruktury rowerowej. Niniejszy
                           audyt ma m.in. ma na celu porównanie, co
                           zamieniło się od poprzedniego audytu
                           przeprowadzonego w dniu 2010-07-05.
                           Poniżej omówienie znalezionych usterek
                           w centrum miasta wraz ze zdjęciami
                           ilustrującymi najciekawsze spostrzeżenia.
                            Trasa turystyczna powinna rozpoczynać się
                            w miejscu   dobrze  skomunikowanym.
                            Miasto zgodziło się postawić przy dworcu
                            tablicę z drogowskazem kierującym do
                            początku   trasy.  Oznakowana    trasa
                            rozpoczyna   się  przy  skrzyżowaniu
                            ul. Zwycięstwa i al. Przyjaźni. Jest stosun-
                            kowo wygodna aż do ul. Powstańców,
                            gdzie z konieczności musiano przystosować
                            istniejący chodnik (ma aż 4,8 m, niestety
         1. Dworzec PKP.            przejezdność ograniczają drzewa).
  Tablica informacyjna powieszona zbyt wysoko.
2
B. Mapa odcinka trasy nr 15 w Gliwicach od ul. Zwycięstwa do pl. Mickiewicza.
2. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Zwycięstwa. Brak przejazdu dla rowerzystów.
          Brak znaków A-24 przy ul. Zwycięstwa.
3
 3. Drogowskazy wraz z tablicą informacyjną   4. Po usunięciu kiosku przegradzającego
usytuowane daleko od pasa ruchu dla rowerów,  ciąg pieszo-rowerowy można poruszać się
obecnie tablica przekręcona w innym kierunku.      swobodnie po al. Przyjaźni.
4

Po lewej:

6. Źle umocowane znaki R-1 i R-1b pod
znakiem C-13/16.
U dołu:

7. Ul. Wybrzeże AK, róg ul. Berbeckiego.
Chodnik wcina się w drogę dla rowerów.
    Krawężnik jest za wysoki.
5
              8. Ul. Wybrzeże WP, róg ul. Berbeckiego.
        Nie zostało wykonane obniżenie krawężników – są zbyt wysokie.
9. Nie wykonano linii poziomej P-2a, co skutkuje parkowaniem samochodów na części pieszej ciągu
      pieszo-rowerowego na moście na Kłodnicy (obecnie kładka w przebudowie).
6
10. Brak znaku C-13 w stronę pl. Piłsudskiego, co skutkuje ruchem pieszym na drodze dla rowerów.
    Znak D-3 został ustawiony tak, że ogranicza pieszym dostęp do ich części chodnika.
     11. Pl. Piłsudskiego. Drogowskazy źle umocowane, na niewłaściwej wysokości.
         Tablica informacyjna i drogowskazy powinny stać obok siebie.
7
        12. Urząd Miejski, skwer Doncaster.
Stojak na rowery w miejscu, do którego nie można dojechać rowerem.
  13. Urząd Miejski, skwer Doncaster. Brak drogi dla rowerów.
8
14. Przejazd dla rowerzystów został wymalowany za daleko w stosunku od ul. Wyszyńskiego i z tego
 powodu rowerzyści będą mieć trudności przy skręcaniu z drogi dla rowerów przy ul. Berbeckiego.
              Przy krawężniku widoczna wyrwa w asfalcie.
     15. Po lewej znak drogi dla rowerów i trasy nr 15 oraz planowanej trasy nr 17.
           Po prawej brak znaku dotyczącego drogi dla rowerów.
9
     16. Znaki poziome P-1d zostały namalowane nieprawidłowo.
      – pas dla rowerzystów powinien mieć promień skrętu 4 m.
17. Ul. Orlickiego. Zamiast znaku C-16/13 ustawiony nieprawidłowo znak C-16-13.
10
 18. Rozwidlenie trasy nr 15
                      19. Znak R-1 jest powieszony zbyt nisko.
  i planowanej trasy nr 17.
20. Ul. Powstańców Warszawy. Nieaktualne znaki poziome nie zostały wydrapane.
11Po lewej:

 21. Obniżenie jednego z krawężników
 wykonane niedokładnie, jest zbyt wysoki.
U dołu:

   22. Znaki C-16-13 i R-1 zostały
     powieszone zbyt nisko.
12


   23. Ul. Powstańców Warszawy,
  róg ul. Młyńskiej. Przed restauracją
  znajdują się gazony ograniczające
  szerokość ciągu pieszo-rowerowego
  – należy je przesunąć tak, aby nie
      ograniczały ruchu.
24. Nie opodal na ciągu pieszo-rowerowym
     wciąż parkują samochody
   (naprzeciw Komendy Policji!).
13
25. Skwer Bottrop. Asfaltowa droga dla rowerów. Brak znaku R-1 trasy rowerowej.
    26. Brak znaku C-13a informującego o końcu drogi dla rowerów.
14


Po lewej:

 27. Brak znaku R-1 pod znakiem C-16/13.
 Zniszczony znak R-1 pod znakiem C-13.
U dołu:

  28. Skwer Bottrop przed przebudową,
     wyjazd na ul. Wieczorka.
     Droga dla rowerów trafia
na przejazd dla rowerzystów zlokalizowany
   na prawo od widocznego drzewa.
15
 .
    29 Wyjazd ze skweru Bottrop na ul. Wieczorka po przebudowie w 2010 r.
       Droga dla rowerów trafia nieprawidłowo na lewo od drzewa.
30. Ul. Wieczorka, przejazd dla rowerzystów trafia na wejście do budynku, zamiast na drogę
 dla rowerów po prawej stronie drzewa. Na wysepce „zapomniano” obniżyć krawężniki.
16
U góry:

     C. Pl. Mickiewicza,
   skrzyżowanie z ul. Wieczorka.
 Tak powinno wyglądać to skrzyżowanie.

Po prawej:

 31. Obok aktualnych drogowskazów
 stoi nieaktualna tablica informacyjna
  – „zaoszczędzono” na postawieniu
        aktualnej.

Bardzo dobrze została zaprojektowana i wykonana droga dla rowerów przez skwer Bottrop – dobrze
poprowadzona droga przez skwer nie trafia na przejazd dla rowerzystów przez ul. Wieczorka.
17

W czasie remontu ul. Wieczorka został
zniszczony przejazd dla rowerzystów –
nie odtworzono go poprawnie (pojawił się
dopiero w 2011 r.), prawdopodobnie
na skutek braku koordynacji w trakcie
projektowania i wykonawstwa. Zniszczony
został odcinek ciągu pieszo-rowerowego
na skraju pl. Mickiewicza – brak jest na tym
odcinku znaków pionowych i poziomych
oraz wykonano niewygodny i niebezpieczny
dla rowerzystów murek.

      32. Pl. Mickiewicza,
     wjazd z ul. Wieczorka
  na ciąg pieszo-rowerowy w 2005 r.


U dołu:

      33. Pl. Mickiewicza,
  „teoretyczny” ciąg pieszo-rowerowy.
Brak znaków pionowych i poziomych ciągu
pieszo-rowerowego. Niebezpieczny murek
 wchodzący w skrajnię drogi dla rowerów.
18

Wnioski
Odcinek trasy rowerowej nr 15 w centrum Gliwic nie wymaga poważnych nakładów na modernizację
nawierzchni, jednak nie brakuje na nim miejsc, które w 2009 r. nie zostały wykonane zgodnie
z projektem i nadal nie zostały poprawione. Niezbędne jest uporządkowanie oznakowania
istniejących ciągów pieszo-rowerowych.

Poniżej najważniejsze z zauważonych usterek budowlanych i w oznakowaniu:
 1. Brak jest przejazdu dla rowerzystów przez ul. Zwycięstwa.
 2. Należy uporządkować oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na skrzyżowaniu al. Przyjaźni
  i ul. Berbeckiego oraz na pl. Piłsudskiego.
 3. Przejazdy dla rowerzystów przez ul. Berbeckiego, ul. Wybrzeże Wojska Polskiego, ul. Wybrzeże
  Armii Krajowej i ul. Powstańców Warszawy wymagają wykonania prawidłowych obniżeń
  krawężników i oznakowania poziomego.
 4. Należy przypilnować, aby na ciągu pieszo-rowerowym przez Komendą Policji nie parkowały
  samochody.
 5. Przejazd dla rowerzystów przez ul. Wieczorka wymaga wykonania prawidłowych obniżeń
  krawężników i oznakowania poziomego tak, aby przejazd trafiał na wylot drogi dla rowerów
  prowadzącej przez skwer Bottrop.
 6. Ciąg pieszo-rowerowy na skraju pl. Mickiewicza wymaga wykonania oznakowania pionowego
  i poziomego.
 7. Należy uzupełnić braki w oznakowaniu znakami C-13 i C-16.
 8. Wzdłuż trasy występują braki w oznakowaniu znakami kategorii R. Należy uzupełnić braki
  i poprawić zamocowanie znaków przekręconych, a także obniżyć wysokość zamocowania
  niektórych tablic informacyjnych.

Recomendados

Audyt gliwice006b2 von
Audyt gliwice006b2Audyt gliwice006b2
Audyt gliwice006b2Piotr Rościszewski
222 views19 Folien
Audyt gliwice395 von
Audyt gliwice395Audyt gliwice395
Audyt gliwice395Piotr Rościszewski
100 views18 Folien
Audyt sosnowiecokr von
Audyt sosnowiecokrAudyt sosnowiecokr
Audyt sosnowiecokrPiotr Rościszewski
522 views12 Folien
Audyt gliwicedts 2 von
Audyt gliwicedts 2Audyt gliwicedts 2
Audyt gliwicedts 2Piotr Rościszewski
179 views31 Folien
Audyt gliwice003a von
Audyt gliwice003aAudyt gliwice003a
Audyt gliwice003aPiotr Rościszewski
277 views23 Folien
Audyt swietochlcz3 von
Audyt swietochlcz3Audyt swietochlcz3
Audyt swietochlcz3Piotr Rościszewski
346 views15 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Audyt pilchowice von
Audyt pilchowiceAudyt pilchowice
Audyt pilchowicePiotr Rościszewski
643 views12 Folien
Audyt gliwice017 2 von
Audyt gliwice017 2Audyt gliwice017 2
Audyt gliwice017 2Piotr Rościszewski
112 views47 Folien
Audyt gliwice015 3 von
Audyt gliwice015 3Audyt gliwice015 3
Audyt gliwice015 3Piotr Rościszewski
181 views49 Folien
Audyt rudziniec von
Audyt rudziniecAudyt rudziniec
Audyt rudziniecPiotr Rościszewski
655 views18 Folien
Audyt pyskowice von
Audyt pyskowiceAudyt pyskowice
Audyt pyskowicePiotr Rościszewski
283 views6 Folien
Audyt swietochlcz1 von
Audyt swietochlcz1Audyt swietochlcz1
Audyt swietochlcz1Piotr Rościszewski
243 views14 Folien

Was ist angesagt?(20)

Destacado

Sezon 2015 2016-w_liczbach von
Sezon 2015 2016-w_liczbachSezon 2015 2016-w_liczbach
Sezon 2015 2016-w_liczbachTrojmiasto.pl
16.5K views4 Folien
Fragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowych von
Fragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowychFragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowych
Fragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowychTrojmiasto.pl
5.3K views6 Folien
Audyt gliwicedts von
Audyt gliwicedtsAudyt gliwicedts
Audyt gliwicedtsPiotr Rościszewski
320 views7 Folien
1 pismopttk+raport+uwagi von
1 pismopttk+raport+uwagi1 pismopttk+raport+uwagi
1 pismopttk+raport+uwagiPiotr Rościszewski
215 views9 Folien
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny von
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog CyklicznyObywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog CyklicznyKrakowMiastemRowerow
2.4K views40 Folien
Ins znrow13 von
Ins znrow13Ins znrow13
Ins znrow13Piotr Rościszewski
1.2K views94 Folien

Destacado(20)

Sezon 2015 2016-w_liczbach von Trojmiasto.pl
Sezon 2015 2016-w_liczbachSezon 2015 2016-w_liczbach
Sezon 2015 2016-w_liczbach
Trojmiasto.pl16.5K views
Fragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowych von Trojmiasto.pl
Fragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowychFragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowych
Fragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowych
Trojmiasto.pl5.3K views
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny von KrakowMiastemRowerow
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog CyklicznyObywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny
Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne) von Robert
Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne) Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne)
Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne)
Robert294 views
Informacje o kursie von przemek90
Informacje o kursieInformacje o kursie
Informacje o kursie
przemek90186 views
Andrzej Kassenberg: Transport a zmiany klimatu von miastowruchu
Andrzej Kassenberg: Transport a zmiany klimatuAndrzej Kassenberg: Transport a zmiany klimatu
Andrzej Kassenberg: Transport a zmiany klimatu
miastowruchu2K views
Prezentacja bialystok-2011-polimer von adaliopl
Prezentacja bialystok-2011-polimerPrezentacja bialystok-2011-polimer
Prezentacja bialystok-2011-polimer
adaliopl652 views

Similar a Audyt gliwice015a2

Audyt gliwice016a von
Audyt gliwice016aAudyt gliwice016a
Audyt gliwice016aPiotr Rościszewski
353 views14 Folien
Audyt gliwice016 2 von
Audyt gliwice016 2Audyt gliwice016 2
Audyt gliwice016 2Piotr Rościszewski
459 views31 Folien
Audyt gliwice006a2 von
Audyt gliwice006a2Audyt gliwice006a2
Audyt gliwice006a2Piotr Rościszewski
257 views20 Folien
Audyt gliwice016b von
Audyt gliwice016bAudyt gliwice016b
Audyt gliwice016bPiotr Rościszewski
247 views16 Folien
Audyt gliwice015b von
Audyt gliwice015bAudyt gliwice015b
Audyt gliwice015bPiotr Rościszewski
364 views24 Folien
Audyt gliwice395a von
Audyt gliwice395aAudyt gliwice395a
Audyt gliwice395aPiotr Rościszewski
155 views16 Folien

Más de Piotr Rościszewski

PrelekcjaBeboki23_2.pdf von
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPrelekcjaBeboki23_2.pdf
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPiotr Rościszewski
14 views58 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
7 views83 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views74 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPiotr Rościszewski
10 views70 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPiotr Rościszewski
9 views53 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
5 views114 Folien

Más de Piotr Rościszewski(20)

Audyt gliwice015a2

 • 1. mgr inż. Piotr Rościszewski Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 15 w Gliwicach w okresie od 2012-05-24 do 2012-08-10 Odcinek w centrum ul. Zwycięstwa – pl. Mickiewicza A. Mapa odcinka trasy nr 15 Gliwice – Kotlarnia Według założeń być może kiedyś trasa zaczynająca się obecnie w Gliwicach i prowadząca do kapliczki św. Magdaleny koło Goszyc na granicy woj. śląskiego i opolskiego zostanie przedłużona i poprowadzi przez Kotlarnię w Gminie Bierawa, Kędzierzyn-Koźle, Reńską Wieś i Walce do Głogówka. Z uwagi na dużą objętość zebranych materiałów graficznych gliwickiego odcinka trasy nr 15 audyt został podzielony na dwie części. Niniejsza pierwsza część dotyczy odcinka w centrum Gliwic. Odcinek ten był wykonany w 2005 r., a jego oznakowanie znakami kategorii R w 2009 r. w połączeniu z drobną moderni- zacją infrastruktury rowerowej. Niniejszy audyt ma m.in. ma na celu porównanie, co zamieniło się od poprzedniego audytu przeprowadzonego w dniu 2010-07-05. Poniżej omówienie znalezionych usterek w centrum miasta wraz ze zdjęciami ilustrującymi najciekawsze spostrzeżenia. Trasa turystyczna powinna rozpoczynać się w miejscu dobrze skomunikowanym. Miasto zgodziło się postawić przy dworcu tablicę z drogowskazem kierującym do początku trasy. Oznakowana trasa rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa i al. Przyjaźni. Jest stosun- kowo wygodna aż do ul. Powstańców, gdzie z konieczności musiano przystosować istniejący chodnik (ma aż 4,8 m, niestety 1. Dworzec PKP. przejezdność ograniczają drzewa). Tablica informacyjna powieszona zbyt wysoko.
 • 2. 2 B. Mapa odcinka trasy nr 15 w Gliwicach od ul. Zwycięstwa do pl. Mickiewicza. 2. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Zwycięstwa. Brak przejazdu dla rowerzystów. Brak znaków A-24 przy ul. Zwycięstwa.
 • 3. 3 3. Drogowskazy wraz z tablicą informacyjną 4. Po usunięciu kiosku przegradzającego usytuowane daleko od pasa ruchu dla rowerów, ciąg pieszo-rowerowy można poruszać się obecnie tablica przekręcona w innym kierunku. swobodnie po al. Przyjaźni.
 • 4. 4 Po lewej: 6. Źle umocowane znaki R-1 i R-1b pod znakiem C-13/16. U dołu: 7. Ul. Wybrzeże AK, róg ul. Berbeckiego. Chodnik wcina się w drogę dla rowerów. Krawężnik jest za wysoki.
 • 5. 5 8. Ul. Wybrzeże WP, róg ul. Berbeckiego. Nie zostało wykonane obniżenie krawężników – są zbyt wysokie. 9. Nie wykonano linii poziomej P-2a, co skutkuje parkowaniem samochodów na części pieszej ciągu pieszo-rowerowego na moście na Kłodnicy (obecnie kładka w przebudowie).
 • 6. 6 10. Brak znaku C-13 w stronę pl. Piłsudskiego, co skutkuje ruchem pieszym na drodze dla rowerów. Znak D-3 został ustawiony tak, że ogranicza pieszym dostęp do ich części chodnika. 11. Pl. Piłsudskiego. Drogowskazy źle umocowane, na niewłaściwej wysokości. Tablica informacyjna i drogowskazy powinny stać obok siebie.
 • 7. 7 12. Urząd Miejski, skwer Doncaster. Stojak na rowery w miejscu, do którego nie można dojechać rowerem. 13. Urząd Miejski, skwer Doncaster. Brak drogi dla rowerów.
 • 8. 8 14. Przejazd dla rowerzystów został wymalowany za daleko w stosunku od ul. Wyszyńskiego i z tego powodu rowerzyści będą mieć trudności przy skręcaniu z drogi dla rowerów przy ul. Berbeckiego. Przy krawężniku widoczna wyrwa w asfalcie. 15. Po lewej znak drogi dla rowerów i trasy nr 15 oraz planowanej trasy nr 17. Po prawej brak znaku dotyczącego drogi dla rowerów.
 • 9. 9 16. Znaki poziome P-1d zostały namalowane nieprawidłowo. – pas dla rowerzystów powinien mieć promień skrętu 4 m. 17. Ul. Orlickiego. Zamiast znaku C-16/13 ustawiony nieprawidłowo znak C-16-13.
 • 10. 10 18. Rozwidlenie trasy nr 15 19. Znak R-1 jest powieszony zbyt nisko. i planowanej trasy nr 17. 20. Ul. Powstańców Warszawy. Nieaktualne znaki poziome nie zostały wydrapane.
 • 11. 11 Po lewej: 21. Obniżenie jednego z krawężników wykonane niedokładnie, jest zbyt wysoki. U dołu: 22. Znaki C-16-13 i R-1 zostały powieszone zbyt nisko.
 • 12. 12 23. Ul. Powstańców Warszawy, róg ul. Młyńskiej. Przed restauracją znajdują się gazony ograniczające szerokość ciągu pieszo-rowerowego – należy je przesunąć tak, aby nie ograniczały ruchu. 24. Nie opodal na ciągu pieszo-rowerowym wciąż parkują samochody (naprzeciw Komendy Policji!).
 • 13. 13 25. Skwer Bottrop. Asfaltowa droga dla rowerów. Brak znaku R-1 trasy rowerowej. 26. Brak znaku C-13a informującego o końcu drogi dla rowerów.
 • 14. 14 Po lewej: 27. Brak znaku R-1 pod znakiem C-16/13. Zniszczony znak R-1 pod znakiem C-13. U dołu: 28. Skwer Bottrop przed przebudową, wyjazd na ul. Wieczorka. Droga dla rowerów trafia na przejazd dla rowerzystów zlokalizowany na prawo od widocznego drzewa.
 • 15. 15 . 29 Wyjazd ze skweru Bottrop na ul. Wieczorka po przebudowie w 2010 r. Droga dla rowerów trafia nieprawidłowo na lewo od drzewa. 30. Ul. Wieczorka, przejazd dla rowerzystów trafia na wejście do budynku, zamiast na drogę dla rowerów po prawej stronie drzewa. Na wysepce „zapomniano” obniżyć krawężniki.
 • 16. 16 U góry: C. Pl. Mickiewicza, skrzyżowanie z ul. Wieczorka. Tak powinno wyglądać to skrzyżowanie. Po prawej: 31. Obok aktualnych drogowskazów stoi nieaktualna tablica informacyjna – „zaoszczędzono” na postawieniu aktualnej. Bardzo dobrze została zaprojektowana i wykonana droga dla rowerów przez skwer Bottrop – dobrze poprowadzona droga przez skwer nie trafia na przejazd dla rowerzystów przez ul. Wieczorka.
 • 17. 17 W czasie remontu ul. Wieczorka został zniszczony przejazd dla rowerzystów – nie odtworzono go poprawnie (pojawił się dopiero w 2011 r.), prawdopodobnie na skutek braku koordynacji w trakcie projektowania i wykonawstwa. Zniszczony został odcinek ciągu pieszo-rowerowego na skraju pl. Mickiewicza – brak jest na tym odcinku znaków pionowych i poziomych oraz wykonano niewygodny i niebezpieczny dla rowerzystów murek. 32. Pl. Mickiewicza, wjazd z ul. Wieczorka na ciąg pieszo-rowerowy w 2005 r. U dołu: 33. Pl. Mickiewicza, „teoretyczny” ciąg pieszo-rowerowy. Brak znaków pionowych i poziomych ciągu pieszo-rowerowego. Niebezpieczny murek wchodzący w skrajnię drogi dla rowerów.
 • 18. 18 Wnioski Odcinek trasy rowerowej nr 15 w centrum Gliwic nie wymaga poważnych nakładów na modernizację nawierzchni, jednak nie brakuje na nim miejsc, które w 2009 r. nie zostały wykonane zgodnie z projektem i nadal nie zostały poprawione. Niezbędne jest uporządkowanie oznakowania istniejących ciągów pieszo-rowerowych. Poniżej najważniejsze z zauważonych usterek budowlanych i w oznakowaniu: 1. Brak jest przejazdu dla rowerzystów przez ul. Zwycięstwa. 2. Należy uporządkować oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na skrzyżowaniu al. Przyjaźni i ul. Berbeckiego oraz na pl. Piłsudskiego. 3. Przejazdy dla rowerzystów przez ul. Berbeckiego, ul. Wybrzeże Wojska Polskiego, ul. Wybrzeże Armii Krajowej i ul. Powstańców Warszawy wymagają wykonania prawidłowych obniżeń krawężników i oznakowania poziomego. 4. Należy przypilnować, aby na ciągu pieszo-rowerowym przez Komendą Policji nie parkowały samochody. 5. Przejazd dla rowerzystów przez ul. Wieczorka wymaga wykonania prawidłowych obniżeń krawężników i oznakowania poziomego tak, aby przejazd trafiał na wylot drogi dla rowerów prowadzącej przez skwer Bottrop. 6. Ciąg pieszo-rowerowy na skraju pl. Mickiewicza wymaga wykonania oznakowania pionowego i poziomego. 7. Należy uzupełnić braki w oznakowaniu znakami C-13 i C-16. 8. Wzdłuż trasy występują braki w oznakowaniu znakami kategorii R. Należy uzupełnić braki i poprawić zamocowanie znaków przekręconych, a także obniżyć wysokość zamocowania niektórych tablic informacyjnych.