Audyt gliwice006b2

Piotr Rościszewski
Piotr Rościszewskiprojektant um PTTK
mgr inż. Piotr Rościszewski

Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 6 w Gliwicach
w okresie od 2012-05-24 do 2012-07-23
Odcinek Szobiszowice, kościół – centrum, pl. Mickiewicza
      A. Mapa odcinka trasy nr 6 Szobiszowice, kościół – centrum, pl. Mickiewicza

Według założeń być może kiedyś trasa zacznie się w Sławkowie i poprowadzi przez Będzin, Piekary
Śląskie, Bytom-Miechowice, Gliwice, Rudy i Racibórz do Krzanowic. Obecnie oznakowane są trzy
odcinki: 1/ Dabrowa Miejska – Bytom, granica Zabrza koło Rokitnicy, 2/ Szałsza – Szobiszowice –
Gliwice – Sikornik – Kolonia Żernicka – Pilchowice – Stanica – granica Gminy Kuźnia Raciborska,
3/ L. Krasiejów – Nędza – Ciechowice – most na Kanale Ulga w Raciborzu. Wcześniej trasa była
wykonana z Raciborza do Krzanowic, ale oznakowanie zjadł ząb czasu i została tam tylko kreska na
mapie.

Z uwagi na dużą objętość zebranych materiałów graficznych gliwickiego odcinka trasy nr 6 audyt
został podzielony na trzy części. Niniejsza druga część dotyczy odcinka od Szobiszowic do centrum.
Odcinek trasy od Szobiszowic do centrum był wykonany w 2002 r., a jego oznakowanie znakami
kategorii R w 2006 r. w połączeniu z modernizacją infrastruktury rowerowej. Niniejszy audyt ma
m.in. ma na celu porównanie, co zamieniło się od poprzedniego audytu przeprowadzonego w dniu
2010-07-05.
Poniżej omówienie znalezionych usterek na odcinku od Szobiszowic do centrum wraz ze zdjęciami
ilustrującymi najciekawsze spostrzeżenia.

Trasa wykorzystuje ciągi pieszo-rowerowe wykonane kilka lat temu, częściowo zmodernizowane
w 2009 r., ale nieco zdegradowane z uwagi na brak należytej troski ze strony Urzędu Miejskiego
i Zarządu Dróg Miejskich. Najbardziej charakterystyczny jest brak dbałości o właściwe oznakowanie
przejazdów dla rowerzystów. Pozytywnym akcentem jest wykonanie odcinka drogi rowerowej
w ramach modernizacji skweru Bottrop w 2010 r.
2
B. Szobiszowice, stary kościół. Tak powinno wyglądać to skrzyżowanie.


                       1. Szobiszowice, stary kościół.
                      Zbyt wysoko powieszona tablica
                           informacyjna.
3
   2 i 3. Ul. Toszecka, wyloty ul. Floriańskiej i ul. Uszczyka. Po jednej stronie (u góry)
wykonano ½ znaku poziomego P-11 i przegrodzono przejazd barierką, a po drugiej stronie (u dołu)
   miejsce zaprojektowanego przejazdu dla rowerzystów zostało przegrodzone barierką.
4
4 i 5. Wyloty ul. Floriańskiej i ul. Uszczyka. Niepotrzebne przejazdy dla rowerzystów
    nie zastąpią nie wykonanego prawidłowo przejazdu przez ul. Toszecką.
5
                    7 i 8 (u dołu). Ul. Kasztanowa, wiadukt
6. Ul. Nad Torami, wiadukt kolejowy.
                    kolejowy. Znak R-1b został przestawiony,
 Drogowskazy zostały poprawione.
                     a drogowskaz pozostał w zaroślach.
6


Po lewej:

   9. Skrzyżowanie ul. Orlickiego,
     ul. J. Śliwki, ul. Portowej
   i ul. Wybrzeże Armii Krajowej.
  W 2012 r. w miejsce prawidłowo
 wykonanego przejazdu dla rowerzystów
       pojawiły się inne
   niewłaściwie wykonane znaki.
U dołu:

  10. Prawidłowo wykonany przejazd
  dla rowerzystów istniejący do 2012 r.
7
11. W 2012 r. zostały zamontowane sygnalizatory świetlne, których projektant
        „zapomniał” o istniejącej drodze dla rowerów.
  12. A rowerzyści i tak nadal korzystają z „przejazdu dla rowerzystów”.
8
13 i 14. Krawężniki przy przejeździe przez ul. Wybrzeże AK są nadal zbyt wysokie.
9
U góry:

 15 i 16. Po drugiej stronie skrzyżowania przy
  ul. Nadrzecznej nadal znajdują się znaki
trasy nr 376, które zamiast w kolorze czarnym
  zostały wykonane w kolorze czerwonym.

Po lewej:

 17. Zapadające się nawierzchnia z betonowej
     kostki prosi się o remont.
10
18. Ul. Orlickiego, róg ul. Wyspiańskiego. Rozwidlenie trasy nr 6 i planowanej trasy nr 17.
      Zamiast znaku C-16/13 powieszony jest niewłaściwy znak C-13/16.
         19. Nieaktualne znaki poziome nie zostały wydrapane.
11

Po lewej:

    20. Nie wymieniono szkieł
  w sygnalizatorach z S-5 na S-5/S-6.
U dołu:

 21. Ul. Jasnogórska, wylot ul. Młyńskiej.
 Na wyłączonym z ruchu fragmencie ulicy
nie ma ruchu, a tymczasem trasa rowerowa
   prowadzi niepotrzebnie łukiem
    przez położony obok skwer.
12
22. Nie wydrapane nieaktualne znaki poziome mieszają się ze zniszczonymi nowszymi znakami.
23. Nieprawidłowo ustawiony znak C-16-13         24. Ul. Jasnogórska.
 dalej straszy przy drodze dla samochodów.     Krawężnik nadal jest zbyt wysoki.
13


Po lewej:

     25. Czołg – pomnik.
 Znak R-1d został powieszony zbyt nisko.
U dołu:

   26. Ul. Powstańców Warszawy,
    przejazd dla rowerzystów.
Kosz na śmieci utrudnia wjazd na przejazd.
14
27. Skwer Bottrop. Asfaltowa droga dla rowerów. Brak znaku R-1 trasy rowerowej.
    28. Brak znaku C-13a informującego o końcu drogi dla rowerów.
15


Po lewej:

 29. Brak znaku R-1 pod znakiem C-16/13.
 Zniszczony znak R-1 pod znakiem C-13.


U dołu:

  30. Skwer Bottrop przed przebudową,
     wyjazd na ul. Wieczorka.
     Droga dla rowerów trafia
na przejazd dla rowerzystów zlokalizowany
   na prawo od widocznego drzewa.
16
 .
    31 Wyjazd ze skweru Bottrop na ul. Wieczorka po przebudowie w 2010 r.
       Droga dla rowerów trafia nieprawidłowo na lewo od drzewa.
32. Ul. Wieczorka, przejazd dla rowerzystów trafia na wejście do budynku, zamiast na drogę
 dla rowerów po prawej stronie drzewa. Na wysepce „zapomniano” obniżyć krawężniki.
17
U góry:

     C. Pl. Mickiewicza,
   skrzyżowanie z ul. Wieczorka.
 Tak powinno wyglądać to skrzyżowanie.

Po prawej:

 33. Obok aktualnych drogowskazów
 stoi nieaktualna tablica informacyjna
  – „zaoszczędzono” na postawieniu
        aktualnej.

Bardzo dobrze została zaprojektowana i wykonana droga dla rowerów przez skwer Bottrop – dobrze
poprowadzona droga przez skwer nie trafia na przejazd dla rowerzystów przez ul. Wieczorka.
18

W czasie remontu ul. Wieczorka został
zniszczony przejazd dla rowerzystów –
nie odtworzono go poprawnie (pojawił się
dopiero w 2011 r.), prawdopodobnie
na skutek braku koordynacji w trakcie
projektowania i wykonawstwa. Zniszczony
został odcinek ciągu pieszo-rowerowego
na skraju pl. Mickiewicza – brak jest na tym
odcinku znaków pionowych i poziomych
oraz wykonano niewygodny i niebezpieczny
dla rowerzystów murek.

      34. Pl. Mickiewicza,
     wjazd z ul. Wieczorka
  na ciąg pieszo-rowerowy w 2005 r.


U dołu:

      35. Pl. Mickiewicza,
  „teoretyczny” ciąg pieszo-rowerowy.
Brak znaków pionowych i poziomych ciągu
pieszo-rowerowego. Niebezpieczny murek
 wchodzący w skrajnię drogi dla rowerów.
19

Wnioski
Odcinek trasy rowerowej nr 6 na odcinku Szobiszowice, kościół – centrum, pl. Mickiewicza jest
niezbyt starannie utrzymany, nie brakuje miejsc, które nigdy nie zostały wykonane zgodnie
z projektem, a także różnych nowych błędów i braków w oznakowaniu ogólnym infrastruktury
rowerowej, a oznakowanie turystyczne wymaga uzupełnienia lub poprawienia zamocowania.

Poniżej najważniejsze z zauważonych usterek budowlanych i w oznakowaniu:
 1. Należy wykonać skrzyżowanie ul. Toszeckiej z ul. Uszczyka i ul. Floriańską zgodnie z projektem
  trasy rowerowej nr 6, a w szczególności należy wykonać i poprawnie oznakować 2 przejazdy
  dla rowerów, co pozwoli uniknąć wykonywania przez rowerzystów niebezpiecznych
  i niewygodnych manewrów wokół skrzyżowania.
 2. Należy przywrócić przejazd dla rowerzystów przez wylot ul. Wybrzeże Armii Krajowej
  z równoczesnym wykonaniem prawidłowo obniżonych krawężników. W sygnalizatorach należy
  zamontować szkła z sygnałami S-5/S-6 w miejsce szkieł z sygnałami S-5.
 3. Należy wyremontować najbardziej zniszczone fragmenty nawierzchni drogi dla rowerów
  przy ul. Orlickiego, a w miarę możliwości zamienić kostkę betonową na nawierzchnię asfaltową.
 4. Należy dokończyć wykonanie przejazdu dla rowerzystów przez ul. Orlickiego, m.in. poprzez
  wymianę szkieł z sygnałami S-5 na szkła z sygnałami S-5/S-6.
 5. Należy rozważyć „wyprostowanie” trasy rowerowej nr 6, poprzez poprowadzenie jej przez
  zamknięty dla ruchu samochodowego odcinek ul. Młyńskiej, likwidując kręty odcinek ciągu
  pieszo-rowerowego na skwerze obok czołgu-pomnika.
 6. Przejazd dla rowerzystów przez ul. Wieczorka wymaga wykonania prawidłowych obniżeń
  krawężników i oznakowania poziomego tak, aby przejazd trafiał na wylot drogi dla rowerów
  prowadzącej przez skwer Bottrop.
 7. Ciąg pieszo-rowerowy na skraju pl. Mickiewicza wymaga wykonania oznakowania pionowego
  i poziomego.
 8. Należy uzupełnić braki w oznakowaniu znakami C-13 i C-16.
 9. Wzdłuż całej trasy występują braki w oznakowaniu znakami kategorii R. Należy uzupełnić braki
  w oznakowaniu i poprawić zamocowanie znaków przekręconych, a także obniżyć wysokość
  zamocowania niektórych tablic informacyjnych. Należy też zadbać, aby znaki nie były zasłonięte
  gałęziami.

Recomendados

Audyt gliwice006a2 von
Audyt gliwice006a2Audyt gliwice006a2
Audyt gliwice006a2Piotr Rościszewski
257 views20 Folien
Audyt gliwice003a von
Audyt gliwice003aAudyt gliwice003a
Audyt gliwice003aPiotr Rościszewski
277 views23 Folien
Audyt gliwice395 von
Audyt gliwice395Audyt gliwice395
Audyt gliwice395Piotr Rościszewski
100 views18 Folien
Audyt gliwice015a2 von
Audyt gliwice015a2Audyt gliwice015a2
Audyt gliwice015a2Piotr Rościszewski
205 views18 Folien
Audyt rudziniec von
Audyt rudziniecAudyt rudziniec
Audyt rudziniecPiotr Rościszewski
655 views18 Folien
Audyt gliwice376 von
Audyt gliwice376Audyt gliwice376
Audyt gliwice376Piotr Rościszewski
391 views17 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Audyt sosnowiecokr von
Audyt sosnowiecokrAudyt sosnowiecokr
Audyt sosnowiecokrPiotr Rościszewski
522 views12 Folien
Audyt gliwice016a von
Audyt gliwice016aAudyt gliwice016a
Audyt gliwice016aPiotr Rościszewski
353 views14 Folien
Audyt zawiercie1 von
Audyt zawiercie1Audyt zawiercie1
Audyt zawiercie1Piotr Rościszewski
184 views89 Folien
Audyt gliwice006 3 von
Audyt gliwice006 3Audyt gliwice006 3
Audyt gliwice006 3Piotr Rościszewski
120 views68 Folien
Audyt gliwice015 3 von
Audyt gliwice015 3Audyt gliwice015 3
Audyt gliwice015 3Piotr Rościszewski
181 views49 Folien
Audyt rudaslotr von
Audyt rudaslotrAudyt rudaslotr
Audyt rudaslotrPiotr Rościszewski
377 views56 Folien

Was ist angesagt?(20)

Destacado

Audyt katowice109a von
Audyt katowice109aAudyt katowice109a
Audyt katowice109aPiotr Rościszewski
429 views14 Folien
Konc009 op von
Konc009 opKonc009 op
Konc009 opPiotr Rościszewski
545 views22 Folien
Audyt gliwice006c von
Audyt gliwice006cAudyt gliwice006c
Audyt gliwice006cPiotr Rościszewski
233 views19 Folien
Audyt gliwice006b von
Audyt gliwice006bAudyt gliwice006b
Audyt gliwice006bPiotr Rościszewski
223 views18 Folien
Audyt katowice001a von
Audyt katowice001aAudyt katowice001a
Audyt katowice001aPiotr Rościszewski
436 views18 Folien
Audyt katowiceak von
Audyt katowiceakAudyt katowiceak
Audyt katowiceakPiotr Rościszewski
666 views6 Folien

Destacado(20)

Prezentacja bialystok-2011-polimer von adaliopl
Prezentacja bialystok-2011-polimerPrezentacja bialystok-2011-polimer
Prezentacja bialystok-2011-polimer
adaliopl652 views
Informacje o kursie von przemek90
Informacje o kursieInformacje o kursie
Informacje o kursie
przemek90186 views
Fragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowych von Trojmiasto.pl
Fragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowychFragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowych
Fragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowych
Trojmiasto.pl5.3K views
Sezon 2015 2016-w_liczbach von Trojmiasto.pl
Sezon 2015 2016-w_liczbachSezon 2015 2016-w_liczbach
Sezon 2015 2016-w_liczbach
Trojmiasto.pl16.5K views

Similar a Audyt gliwice006b2

Audyt gliwice003b von
Audyt gliwice003bAudyt gliwice003b
Audyt gliwice003bPiotr Rościszewski
235 views21 Folien
Audyt gliwice006c2 von
Audyt gliwice006c2Audyt gliwice006c2
Audyt gliwice006c2Piotr Rościszewski
254 views23 Folien
Audyt gliwice016 2 von
Audyt gliwice016 2Audyt gliwice016 2
Audyt gliwice016 2Piotr Rościszewski
459 views31 Folien
1 pismopttk+raport+uwagi von
1 pismopttk+raport+uwagi1 pismopttk+raport+uwagi
1 pismopttk+raport+uwagiPiotr Rościszewski
215 views9 Folien
Audyt gliwice016b von
Audyt gliwice016bAudyt gliwice016b
Audyt gliwice016bPiotr Rościszewski
247 views16 Folien
Audyt katowice001 von
Audyt katowice001Audyt katowice001
Audyt katowice001Piotr Rościszewski
471 views23 Folien

Más de Piotr Rościszewski

PrelekcjaBeboki23_2.pdf von
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPrelekcjaBeboki23_2.pdf
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPiotr Rościszewski
13 views58 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views83 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
2 views74 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views70 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPiotr Rościszewski
5 views53 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views114 Folien

Más de Piotr Rościszewski(20)

Audyt gliwice006b2

 • 1. mgr inż. Piotr Rościszewski Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 6 w Gliwicach w okresie od 2012-05-24 do 2012-07-23 Odcinek Szobiszowice, kościół – centrum, pl. Mickiewicza A. Mapa odcinka trasy nr 6 Szobiszowice, kościół – centrum, pl. Mickiewicza Według założeń być może kiedyś trasa zacznie się w Sławkowie i poprowadzi przez Będzin, Piekary Śląskie, Bytom-Miechowice, Gliwice, Rudy i Racibórz do Krzanowic. Obecnie oznakowane są trzy odcinki: 1/ Dabrowa Miejska – Bytom, granica Zabrza koło Rokitnicy, 2/ Szałsza – Szobiszowice – Gliwice – Sikornik – Kolonia Żernicka – Pilchowice – Stanica – granica Gminy Kuźnia Raciborska, 3/ L. Krasiejów – Nędza – Ciechowice – most na Kanale Ulga w Raciborzu. Wcześniej trasa była wykonana z Raciborza do Krzanowic, ale oznakowanie zjadł ząb czasu i została tam tylko kreska na mapie. Z uwagi na dużą objętość zebranych materiałów graficznych gliwickiego odcinka trasy nr 6 audyt został podzielony na trzy części. Niniejsza druga część dotyczy odcinka od Szobiszowic do centrum. Odcinek trasy od Szobiszowic do centrum był wykonany w 2002 r., a jego oznakowanie znakami kategorii R w 2006 r. w połączeniu z modernizacją infrastruktury rowerowej. Niniejszy audyt ma m.in. ma na celu porównanie, co zamieniło się od poprzedniego audytu przeprowadzonego w dniu 2010-07-05. Poniżej omówienie znalezionych usterek na odcinku od Szobiszowic do centrum wraz ze zdjęciami ilustrującymi najciekawsze spostrzeżenia. Trasa wykorzystuje ciągi pieszo-rowerowe wykonane kilka lat temu, częściowo zmodernizowane w 2009 r., ale nieco zdegradowane z uwagi na brak należytej troski ze strony Urzędu Miejskiego i Zarządu Dróg Miejskich. Najbardziej charakterystyczny jest brak dbałości o właściwe oznakowanie przejazdów dla rowerzystów. Pozytywnym akcentem jest wykonanie odcinka drogi rowerowej w ramach modernizacji skweru Bottrop w 2010 r.
 • 2. 2 B. Szobiszowice, stary kościół. Tak powinno wyglądać to skrzyżowanie. 1. Szobiszowice, stary kościół. Zbyt wysoko powieszona tablica informacyjna.
 • 3. 3 2 i 3. Ul. Toszecka, wyloty ul. Floriańskiej i ul. Uszczyka. Po jednej stronie (u góry) wykonano ½ znaku poziomego P-11 i przegrodzono przejazd barierką, a po drugiej stronie (u dołu) miejsce zaprojektowanego przejazdu dla rowerzystów zostało przegrodzone barierką.
 • 4. 4 4 i 5. Wyloty ul. Floriańskiej i ul. Uszczyka. Niepotrzebne przejazdy dla rowerzystów nie zastąpią nie wykonanego prawidłowo przejazdu przez ul. Toszecką.
 • 5. 5 7 i 8 (u dołu). Ul. Kasztanowa, wiadukt 6. Ul. Nad Torami, wiadukt kolejowy. kolejowy. Znak R-1b został przestawiony, Drogowskazy zostały poprawione. a drogowskaz pozostał w zaroślach.
 • 6. 6 Po lewej: 9. Skrzyżowanie ul. Orlickiego, ul. J. Śliwki, ul. Portowej i ul. Wybrzeże Armii Krajowej. W 2012 r. w miejsce prawidłowo wykonanego przejazdu dla rowerzystów pojawiły się inne niewłaściwie wykonane znaki. U dołu: 10. Prawidłowo wykonany przejazd dla rowerzystów istniejący do 2012 r.
 • 7. 7 11. W 2012 r. zostały zamontowane sygnalizatory świetlne, których projektant „zapomniał” o istniejącej drodze dla rowerów. 12. A rowerzyści i tak nadal korzystają z „przejazdu dla rowerzystów”.
 • 8. 8 13 i 14. Krawężniki przy przejeździe przez ul. Wybrzeże AK są nadal zbyt wysokie.
 • 9. 9 U góry: 15 i 16. Po drugiej stronie skrzyżowania przy ul. Nadrzecznej nadal znajdują się znaki trasy nr 376, które zamiast w kolorze czarnym zostały wykonane w kolorze czerwonym. Po lewej: 17. Zapadające się nawierzchnia z betonowej kostki prosi się o remont.
 • 10. 10 18. Ul. Orlickiego, róg ul. Wyspiańskiego. Rozwidlenie trasy nr 6 i planowanej trasy nr 17. Zamiast znaku C-16/13 powieszony jest niewłaściwy znak C-13/16. 19. Nieaktualne znaki poziome nie zostały wydrapane.
 • 11. 11 Po lewej: 20. Nie wymieniono szkieł w sygnalizatorach z S-5 na S-5/S-6. U dołu: 21. Ul. Jasnogórska, wylot ul. Młyńskiej. Na wyłączonym z ruchu fragmencie ulicy nie ma ruchu, a tymczasem trasa rowerowa prowadzi niepotrzebnie łukiem przez położony obok skwer.
 • 12. 12 22. Nie wydrapane nieaktualne znaki poziome mieszają się ze zniszczonymi nowszymi znakami. 23. Nieprawidłowo ustawiony znak C-16-13 24. Ul. Jasnogórska. dalej straszy przy drodze dla samochodów. Krawężnik nadal jest zbyt wysoki.
 • 13. 13 Po lewej: 25. Czołg – pomnik. Znak R-1d został powieszony zbyt nisko. U dołu: 26. Ul. Powstańców Warszawy, przejazd dla rowerzystów. Kosz na śmieci utrudnia wjazd na przejazd.
 • 14. 14 27. Skwer Bottrop. Asfaltowa droga dla rowerów. Brak znaku R-1 trasy rowerowej. 28. Brak znaku C-13a informującego o końcu drogi dla rowerów.
 • 15. 15 Po lewej: 29. Brak znaku R-1 pod znakiem C-16/13. Zniszczony znak R-1 pod znakiem C-13. U dołu: 30. Skwer Bottrop przed przebudową, wyjazd na ul. Wieczorka. Droga dla rowerów trafia na przejazd dla rowerzystów zlokalizowany na prawo od widocznego drzewa.
 • 16. 16 . 31 Wyjazd ze skweru Bottrop na ul. Wieczorka po przebudowie w 2010 r. Droga dla rowerów trafia nieprawidłowo na lewo od drzewa. 32. Ul. Wieczorka, przejazd dla rowerzystów trafia na wejście do budynku, zamiast na drogę dla rowerów po prawej stronie drzewa. Na wysepce „zapomniano” obniżyć krawężniki.
 • 17. 17 U góry: C. Pl. Mickiewicza, skrzyżowanie z ul. Wieczorka. Tak powinno wyglądać to skrzyżowanie. Po prawej: 33. Obok aktualnych drogowskazów stoi nieaktualna tablica informacyjna – „zaoszczędzono” na postawieniu aktualnej. Bardzo dobrze została zaprojektowana i wykonana droga dla rowerów przez skwer Bottrop – dobrze poprowadzona droga przez skwer nie trafia na przejazd dla rowerzystów przez ul. Wieczorka.
 • 18. 18 W czasie remontu ul. Wieczorka został zniszczony przejazd dla rowerzystów – nie odtworzono go poprawnie (pojawił się dopiero w 2011 r.), prawdopodobnie na skutek braku koordynacji w trakcie projektowania i wykonawstwa. Zniszczony został odcinek ciągu pieszo-rowerowego na skraju pl. Mickiewicza – brak jest na tym odcinku znaków pionowych i poziomych oraz wykonano niewygodny i niebezpieczny dla rowerzystów murek. 34. Pl. Mickiewicza, wjazd z ul. Wieczorka na ciąg pieszo-rowerowy w 2005 r. U dołu: 35. Pl. Mickiewicza, „teoretyczny” ciąg pieszo-rowerowy. Brak znaków pionowych i poziomych ciągu pieszo-rowerowego. Niebezpieczny murek wchodzący w skrajnię drogi dla rowerów.
 • 19. 19 Wnioski Odcinek trasy rowerowej nr 6 na odcinku Szobiszowice, kościół – centrum, pl. Mickiewicza jest niezbyt starannie utrzymany, nie brakuje miejsc, które nigdy nie zostały wykonane zgodnie z projektem, a także różnych nowych błędów i braków w oznakowaniu ogólnym infrastruktury rowerowej, a oznakowanie turystyczne wymaga uzupełnienia lub poprawienia zamocowania. Poniżej najważniejsze z zauważonych usterek budowlanych i w oznakowaniu: 1. Należy wykonać skrzyżowanie ul. Toszeckiej z ul. Uszczyka i ul. Floriańską zgodnie z projektem trasy rowerowej nr 6, a w szczególności należy wykonać i poprawnie oznakować 2 przejazdy dla rowerów, co pozwoli uniknąć wykonywania przez rowerzystów niebezpiecznych i niewygodnych manewrów wokół skrzyżowania. 2. Należy przywrócić przejazd dla rowerzystów przez wylot ul. Wybrzeże Armii Krajowej z równoczesnym wykonaniem prawidłowo obniżonych krawężników. W sygnalizatorach należy zamontować szkła z sygnałami S-5/S-6 w miejsce szkieł z sygnałami S-5. 3. Należy wyremontować najbardziej zniszczone fragmenty nawierzchni drogi dla rowerów przy ul. Orlickiego, a w miarę możliwości zamienić kostkę betonową na nawierzchnię asfaltową. 4. Należy dokończyć wykonanie przejazdu dla rowerzystów przez ul. Orlickiego, m.in. poprzez wymianę szkieł z sygnałami S-5 na szkła z sygnałami S-5/S-6. 5. Należy rozważyć „wyprostowanie” trasy rowerowej nr 6, poprzez poprowadzenie jej przez zamknięty dla ruchu samochodowego odcinek ul. Młyńskiej, likwidując kręty odcinek ciągu pieszo-rowerowego na skwerze obok czołgu-pomnika. 6. Przejazd dla rowerzystów przez ul. Wieczorka wymaga wykonania prawidłowych obniżeń krawężników i oznakowania poziomego tak, aby przejazd trafiał na wylot drogi dla rowerów prowadzącej przez skwer Bottrop. 7. Ciąg pieszo-rowerowy na skraju pl. Mickiewicza wymaga wykonania oznakowania pionowego i poziomego. 8. Należy uzupełnić braki w oznakowaniu znakami C-13 i C-16. 9. Wzdłuż całej trasy występują braki w oznakowaniu znakami kategorii R. Należy uzupełnić braki w oznakowaniu i poprawić zamocowanie znaków przekręconych, a także obniżyć wysokość zamocowania niektórych tablic informacyjnych. Należy też zadbać, aby znaki nie były zasłonięte gałęziami.