Audyt gliwice003a

Piotr Rościszewski
Piotr Rościszewskiprojektant um PTTK
mgr inż. Piotr Rościszewski

Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 3 w Gliwicach w dniu 2012-05-26
Odcinek centrum, pl. Piłsudskiego (UM) – Politechnika Śląska – Park im. Bolesława Chrobrego
           A. Mapa odcinka trasy nr 3 Gliwice – Zabrze-Makoszowy.
Według założeń trasa zaczyna się w Gliwicach, a kiedyś być może skończy się w Sławkowie,
prowadząc południowym skrajem Zabrza, Rudy Śląskiej, Katowic i Sosnowca. Odcinek z Gliwic
do granicy Zabrza na skraju Parku im. Powstańców Śląskich wykonany został bodajże w 2003 r.
Oznakowanie nigdy nie było dobre, ale za to duże i mocne. Nie włożono też zbytniego wysiłku
w remonty dróg i oznakowanie ogólne, zwłaszcza poziome.
Z innych odcinków udało się namówić Katowice, ażeby zainteresowały się swoim odcinkiem. Po
wielu perypetiach zrobiły to byle jak na odczepnego, w ogóle nie nadzorując dziwactw, które
wykonawca dodał sam od siebie do dziwactw wymyślonych wcześniej przez Wydział Komunikacji,
ale to odrębny temat. Ruda Śląska realizuje inne trasy, a Zabrze i Sosnowiec nigdy nie zainteresowały
się pomysłem jej zrobienia.
Z uwagi na dużą objętość zebranych materiałów graficznych gliwickiego odcinka trasy nr 3 audyt
został podzielony na dwie części. Niniejsza pierwsza część dotyczy odcinka od centrum do Parku
im. Bolesława Chrobrego. W niniejszym audycie wykorzystano też zdjęcia wykonane wcześniej
w związku z przeglądem trasy nr 15.
Szczęśliwym trafem udało się niedawno zmodernizować odcinek od pl. Piłsudskiego
do ul. Zwycięstwa jako część trasy nr 15. Pomimo modernizacji odstrasza swoją bylejakością. Dalej
na trasie brakuje przejazdów przez ul. Zwycięstwa, ul. Częstochowską i ul. Konarskiego, a także
rampy w miejsce północnej części schodów na ul. Przyjaźni obok ruin teatru. Malowany przejazd
przez ul. Dworcową nie zostały nigdy odmalowany. Droga żwirowa pomiędzy ul. Panewnicką koło
Parku im. Bolesława Chrobrego a ul. Kujawską jest zupełnie zniszczona przez samochody, które
w ogóle nie powinny się po niej poruszać, a ponadto nie została odtworzona przy skrzyżowaniu
z autostradą A1, chociaż zgodnie z uzgodnieniami GDDKiA miała taki obowiązek. Odremontowano
za to przejazd przez ul. Kujawską koło Sośnicy. Oznakowanie trasy praktycznie zanikło poza
odcinkiem prowadzącym przez Os. Żeromskiego w Sośnicy. Można powiedzieć, że trasa nr 3 istnieje
tylko teoretycznie w imaginacji magistrackich urzędników, którzy nadal wymieniają ją w swoich
sprawozdaniach.
2

Poniżej omówione zostały najważniejsze z usterek na odcinku od pl. Piłsudskiego obok Urzędu
Miejskiego do skraju Parku im. Bolesława Chrobrego koło Politechniki Śląskiej.
  B. Mapa odcinka trasy nr 3 w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim a Politechniką Śląską.
1. Przejazd dla rowerzystów został wymalowany za daleko w stosunku od ul. Wyszyńskiego i z tego
 powodu rowerzyści będą mieć trudności przy skręcaniu z drogi dla rowerów przy ul. Berbeckiego.
             Przy krawężniku widoczna wyrwa w asfalcie.
3
     2. Pl. Piłsudskiego. Drogowskazy źle umocowane, na niewłaściwej wysokości.
         Tablica informacyjna i drogowskazy powinny stać obok siebie.
3. Brak znaku C-13 w stronę pl. Piłsudskiego, co skutkuje ruchem pieszym na drodze dla rowerów.
    Znak D-3 został ustawiony tak, że ogranicza pieszym dostęp do ich części chodnika.
4
              4. Ul. Wybrzeże WP, róg ul. Berbeckiego.
        Nie zostało wykonane obniżenie krawężników – są zbyt wysokie.
5. Nie wykonano linii poziomej P-2a, co skutkuje parkowaniem samochodów na części pieszej ciągu
              pieszo-rowerowego na moście na Kłodnicy.
5
U góry:

6. Ul. Wybrzeże AK, róg ul. Berbeckiego.
Nie wykonano poszerzenia chodnika przy
  zjeździe na przejazd dla rowerzystów
      (zdjęcie archiwalne
   – obecnie teren uporządkowany).

Po lewej:

  7. Ul. Berbeckiego, róg al. Przyjaźni.
   Źle umocowane znaki R-1 i R-1b
      pod znakiem C-13/16.
6
      8. Nadal nie usunięto nieaktualnego znaku C-16-13.
9. Al. Przyjaźni. Prawidłowo wykonane oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego
             z przejściami dla pieszych.
7
           C. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Zwycięstwa.
10. Po usunięciu kiosku przegradzającego    11. Drogowskazy wraz z tablicą informacyjną
ciąg pieszo-rowerowy można poruszać się    usytuowane daleko od pasa ruchu dla rowerów,
    swobodnie po al. Przyjaźni.      obecnie tablica przekręcona w innym kierunku.
8
 12. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Zwycięstwa. Brak przejazdu dla rowerzystów.
13. Nie przebudowano schodów, aby dostosować al. Przyjaźni do ruchu rowerowego.
       Nie wykonano nawet prowadnic do prowadzenia roweru.
9
14 i 15. Teoretycznie można pojechać dalej
    alejką przy ścianie budynków,
 ale latem alejka zostaje „anektowana”
       przez cukiernię.
10
16. Widok z al. Przyjaźni na schody prowadzące do ul. Zwycięstwa,
        po prawej widoczna boczna alejka.
     D. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Dworcową.
11
 17 i 18. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Dworcową. Brak przejazdu dla rowerzystów.
  Linię zatrzymania można pomylić ze źle wykonanym przejazdem dla rowerzystów
– w mieście jest kilka tak wykonanych przejazdów. Zachowany nieprawidłowy znak R-1.
12
 19. A na znakach pionowych cudownie pojawia się przejazd dla rowerzystów.
          20. Al. Przyjaźni, wylot ul. Moniuszki.
Pod znakiem B-1 „zapomniano” umieścić tabliczkę T-22 „nie dotyczy rowerów”.
13
        E. Skrzyżowanie al. Przyjaźni i ul. Piramowicza z ul. Częstochowską.

Odcinek pomiędzy ul. Częstochowską a ul. Konarskiego jest trudny do odnalezienia przez osobę,
która go nie zna. Nie dość, że brakuje przejazdów dla rowerzystów, to trzeba się domyśleć,
że od ul. Częstochowskiej należy jechać początkowo wąską ul. Piramowicza i drogą dojazdową
do budynków, a następnie ciągiem pieszo-rowerowym między domami. Podobny bałagan jest po
przekroczeniu ul. Konarskiego, gdzie trzeba zjechać przez wysoki krawężnik, przejechać zaniedbany
placyk i podążać dalej drogą gospodarczą do ul. Zimnej Wody, a następnie skręcić w alejkę
prowadzącą brzegiem Kłodnicy. W sumie dość skomplikowany slalom, który aż prosi się
o rozwiązanie zagadki, dlaczego oznakowanie tego odcinka nie jest dobrze utrzymane i już dawno
temu zanikło.
14
21 i 22. Skrzyżowanie al. Przyjaźni i ul. Piramowicza z ul. Częstochowską.
 Brak przejazdu dla rowerzystów między al. Przyjaźni a ul. Piramowicza.
      Przy wylocie al. Przyjaźni brak znaków A-7 i C-13a.
15
23. Przejście dla pieszych zostało bez uzasadnienia odsunięte od skrzyżowania.
24. A na znakach pionowych cudownie pojawia się przejazd dla rowerzystów.
16
      25. Nawierzchnia ul. Piramowicza aż się prosi o remont.
   26. Skrzyżowanie al. Przyjaźni i ul. Piramowicza z ul. Częstochowską.
Pod znakiem C-2 „zapomniano” umieścić tabliczkę T-22 „nie dotyczy rowerów”.
17
27. Zjazd z drogi dojazdowej na ciąg pieszo-rowerowy. Z przekręconym znakiem C-16-13
i zachowanym nieprawidłowym znakiem R-1. W odwrotnym kierunku brak znaku C-13a.
          F. Skrzyżowanie trasy nr 3 z ul. Konarskiego.
18
    28. Skrzyżowanie trasy nr 3 z ul. Konarskiego. Brak przejazdu dla rowerzystów.
  29. Dojazd trasą nr 3 do ul. Konarskiego od strony wschodniej. Rowerzysta musi pokonać
tor przeszkód składający się z przejścia dla pieszych, odcinka chodnika i wysokiego krawężnika
19
   30. Rozwidlenie z widocznym parkingiem i alejką do drogi gospodarczej.
Z uwagi n brak znaków rowerzysta musi zgadnąć, że powinien wybrać prawą odnogę.
31. Skrzyżowanie trasy nr 3 z ul. Zimnej Wody. Zachowany nieprawidłowy znak R-1.
20
 32. W drugim kierunku niejasna sytuacja dotycząca ruchu rowerowego na drodze gospodarczej.
  Znak B-2 na tle białego prostokąta dopuszcza ruch rowerowy, ale ten przepis jest mało znany.
33. Dojazd do kładki na Kłodnicy, którą można dojechać do reszty kompleksu Politechniki Śląskiej.
21
U góry:

   34. Zjazd z kładki na Kłodnicy.
 Zamiast wyprofilować zakręty omijające
  komorę energetyczną, ktoś niezbyt
    rozgarnięty posadził drzewko.
 W przyszłości drzewko będzie dodatkowo
ograniczać widoczność i generować kolizje.

Po lewej:

      35. Aleja nad Kłodnicą.
22
    36 i 37. Kładka na Kłodnicy na wysokości Parku im. Bolesława Chrobrego.
U góry dojazd aleją nad Kłodnicą. Z tyłu dochodzi droga, którą można dojechać do GZUT
          i dalej na Zatorze (planowana trasa nr 4 do Zabrza).
23

Wnioski
Trasa rowerowa nr 3 na odcinku centrum, pl. Piłsudskiego (UM) – Politechnika Śląska – Park
im. Bolesława Chrobrego w porównaniu z innymi trasami ma duży niewykorzystany potencja
stosunkowo szerokie ciągi pieszo-rowerowe z twardą nawierzchnią, w większości mało uczęszczane
prze pieszych. Najpoważniejszymi mankamentami są braki przejazdów dla rowerzystów, które
w przypadku zwiększenia się ruchu rowerowego powinny zostać wyposażone w sygnalizację
świetlną, brak rampy obok schodów przy wylocie al. Przyjaźni na ul. Zwycięstwa, a także prawie
zupełny zanik oznakowania, które nigdy nie było wykonane jako standardowe. Rower jest pojazdem,
tak samo, jak samochód. Kierowcom samochodów nie każe się wyłączać silnika i przepychać swoje
pojazdy przez skrzyżowanie. Ta sama reguła powinna obowiązywać w przypadku rowerzystów.
Wykonywanie ciągów pieszo-rowerowych, na które nie da się wjechać rowerem, ani z nich zjechać
jest poważnym zaniedbaniem, świadczącym o lekceważącym traktowaniu rowerzystów.

Poniżej najważniejsze z zauważonych usterek budowlanych i w oznakowaniu:
 1. Przejazdy dla rowerzystów przez ul. Berbeckiego, ul. Wybrzeże Wojska Polskiego
  i ul. Wybrzeże Armii Krajowej wymagają wykonania prawidłowych obniżeń krawężników
  i oznakowania poziomego.
 2. Należy wybudować rampę umożliwiającą przejazd obok schodów wzdłuż al. Przyjaźni
  na skrzyżowanie z ul. Zwycięstwa.
 3. Wzdłuż al. Przyjaźni i ul. Piramowicza skrzyżowania trasy nr 3 z ul. Zwycięstwa, ul. Dworcową,
  ul. Częstochowską i ul. Konarskiego powinny otrzymać prawidłowo wykonane i oznakowane
  przejazdy dla rowerzystów, ze skorygowaniem lub rozważeniem konieczności budowy
  sygnalizacji świetlnych tych skrzyżowań.
 4. Konieczne jest wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na wylocie ul. Piramowicza
  na ul. Częstochowską.
 5. Ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ul. Berbeckiego, al. Przyjaźni i ul. Piramowicza wymagają
  wykonania oznakowania pionowego zgodnego z obecnymi przepisami ruchu drogowego,
  a w szczególności uzupełnienia brakujących znaków C-13a i tabliczek T-22 „nie dotyczy
  rowerów”.
 6. Należy zlikwidować próg z krawężnika znajdujący się na ul. Konarskiego pomiędzy chodnikiem
  a placem manewrowym.
 7. Należy rozważyć wykonanie przejazdu dla rowerzystów przez ul. Zimnej Wody i uporządkować
  oznakowanie tego skrzyżowania.
 8. Wzdłuż całej trasy występują liczne braki w oznakowaniu, a nieliczne zachowane znaki
  kategorii R są niestandardowe. Należy ponownie wykonać projekt oznakowania tymi znakami,
  uwzględniający inne prace modernizacyjne, a także wyposażenie trasy w drogowskazy i tablice
  informacyjne, a następnie go zrealizować.

Recomendados

Audyt gliwice395 von
Audyt gliwice395Audyt gliwice395
Audyt gliwice395Piotr Rościszewski
100 views18 Folien
Audyt gliwice016a von
Audyt gliwice016aAudyt gliwice016a
Audyt gliwice016aPiotr Rościszewski
353 views14 Folien
Audyt gliwice006b2 von
Audyt gliwice006b2Audyt gliwice006b2
Audyt gliwice006b2Piotr Rościszewski
222 views19 Folien
Audyt gliwice006a2 von
Audyt gliwice006a2Audyt gliwice006a2
Audyt gliwice006a2Piotr Rościszewski
257 views20 Folien
Audyt gliwice015a2 von
Audyt gliwice015a2Audyt gliwice015a2
Audyt gliwice015a2Piotr Rościszewski
205 views18 Folien
Audyt gliwice395a von
Audyt gliwice395aAudyt gliwice395a
Audyt gliwice395aPiotr Rościszewski
155 views16 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Audyt gliwice376 von
Audyt gliwice376Audyt gliwice376
Audyt gliwice376Piotr Rościszewski
391 views17 Folien
Audyt gliwice033 1 von
Audyt gliwice033 1Audyt gliwice033 1
Audyt gliwice033 1Piotr Rościszewski
104 views46 Folien
Audyt gliwice017 2 von
Audyt gliwice017 2Audyt gliwice017 2
Audyt gliwice017 2Piotr Rościszewski
112 views47 Folien
Audyt gliwice016b von
Audyt gliwice016bAudyt gliwice016b
Audyt gliwice016bPiotr Rościszewski
247 views16 Folien
Audyt gliwice003 2 von
Audyt gliwice003 2Audyt gliwice003 2
Audyt gliwice003 2Piotr Rościszewski
91 views48 Folien
Audyt sosnowiecokr von
Audyt sosnowiecokrAudyt sosnowiecokr
Audyt sosnowiecokrPiotr Rościszewski
522 views12 Folien

Was ist angesagt?(20)

Destacado

Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny von
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog CyklicznyObywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog CyklicznyKrakowMiastemRowerow
2.4K views40 Folien
Konc009 op von
Konc009 opKonc009 op
Konc009 opPiotr Rościszewski
545 views22 Folien
Audyt gliwice006c2 von
Audyt gliwice006c2Audyt gliwice006c2
Audyt gliwice006c2Piotr Rościszewski
254 views23 Folien
Audyt niegowa von
Audyt niegowaAudyt niegowa
Audyt niegowaPiotr Rościszewski
507 views9 Folien
Uwagi rozpznak von
Uwagi rozpznakUwagi rozpznak
Uwagi rozpznakPiotr Rościszewski
467 views9 Folien
Audyt gliwice006c von
Audyt gliwice006cAudyt gliwice006c
Audyt gliwice006cPiotr Rościszewski
233 views19 Folien

Destacado(20)

Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny von KrakowMiastemRowerow
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog CyklicznyObywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny
Obywatele Rowerzyści :: Krakowski Dialog Cykliczny
Europejskie Wyzwanie Rowerowe: Ręczne dodawanie tras von MediaAM
Europejskie Wyzwanie Rowerowe: Ręczne dodawanie trasEuropejskie Wyzwanie Rowerowe: Ręczne dodawanie tras
Europejskie Wyzwanie Rowerowe: Ręczne dodawanie tras
MediaAM7.3K views
Fragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowych von Trojmiasto.pl
Fragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowychFragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowych
Fragment dokumentu STeR dotyczący pasów rowerowych
Trojmiasto.pl5.3K views
Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne) von Robert
Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne) Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne)
Wiadukt DK81/Świerczewskiego (Łaziska Górne)
Robert294 views
Prezentacja bialystok-2011-polimer von adaliopl
Prezentacja bialystok-2011-polimerPrezentacja bialystok-2011-polimer
Prezentacja bialystok-2011-polimer
adaliopl652 views

Similar a Audyt gliwice003a

Audyt gliwice003b von
Audyt gliwice003bAudyt gliwice003b
Audyt gliwice003bPiotr Rościszewski
235 views21 Folien
Audyt gliwice017a von
Audyt gliwice017aAudyt gliwice017a
Audyt gliwice017aPiotr Rościszewski
274 views17 Folien
Audyt katowice001 von
Audyt katowice001Audyt katowice001
Audyt katowice001Piotr Rościszewski
471 views23 Folien
Audyt gliwicesklodowskiej von
Audyt gliwicesklodowskiejAudyt gliwicesklodowskiej
Audyt gliwicesklodowskiejPiotr Rościszewski
213 views6 Folien
1 pismopttk+raport+uwagi von
1 pismopttk+raport+uwagi1 pismopttk+raport+uwagi
1 pismopttk+raport+uwagiPiotr Rościszewski
215 views9 Folien
Audyt rudziniec von
Audyt rudziniecAudyt rudziniec
Audyt rudziniecPiotr Rościszewski
655 views18 Folien

Más de Piotr Rościszewski

PrelekcjaBeboki23_2.pdf von
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPrelekcjaBeboki23_2.pdf
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPiotr Rościszewski
13 views58 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views83 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
2 views74 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views70 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPiotr Rościszewski
5 views53 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views114 Folien

Más de Piotr Rościszewski(20)

Audyt gliwice003a

 • 1. mgr inż. Piotr Rościszewski Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 3 w Gliwicach w dniu 2012-05-26 Odcinek centrum, pl. Piłsudskiego (UM) – Politechnika Śląska – Park im. Bolesława Chrobrego A. Mapa odcinka trasy nr 3 Gliwice – Zabrze-Makoszowy. Według założeń trasa zaczyna się w Gliwicach, a kiedyś być może skończy się w Sławkowie, prowadząc południowym skrajem Zabrza, Rudy Śląskiej, Katowic i Sosnowca. Odcinek z Gliwic do granicy Zabrza na skraju Parku im. Powstańców Śląskich wykonany został bodajże w 2003 r. Oznakowanie nigdy nie było dobre, ale za to duże i mocne. Nie włożono też zbytniego wysiłku w remonty dróg i oznakowanie ogólne, zwłaszcza poziome. Z innych odcinków udało się namówić Katowice, ażeby zainteresowały się swoim odcinkiem. Po wielu perypetiach zrobiły to byle jak na odczepnego, w ogóle nie nadzorując dziwactw, które wykonawca dodał sam od siebie do dziwactw wymyślonych wcześniej przez Wydział Komunikacji, ale to odrębny temat. Ruda Śląska realizuje inne trasy, a Zabrze i Sosnowiec nigdy nie zainteresowały się pomysłem jej zrobienia. Z uwagi na dużą objętość zebranych materiałów graficznych gliwickiego odcinka trasy nr 3 audyt został podzielony na dwie części. Niniejsza pierwsza część dotyczy odcinka od centrum do Parku im. Bolesława Chrobrego. W niniejszym audycie wykorzystano też zdjęcia wykonane wcześniej w związku z przeglądem trasy nr 15. Szczęśliwym trafem udało się niedawno zmodernizować odcinek od pl. Piłsudskiego do ul. Zwycięstwa jako część trasy nr 15. Pomimo modernizacji odstrasza swoją bylejakością. Dalej na trasie brakuje przejazdów przez ul. Zwycięstwa, ul. Częstochowską i ul. Konarskiego, a także rampy w miejsce północnej części schodów na ul. Przyjaźni obok ruin teatru. Malowany przejazd przez ul. Dworcową nie zostały nigdy odmalowany. Droga żwirowa pomiędzy ul. Panewnicką koło Parku im. Bolesława Chrobrego a ul. Kujawską jest zupełnie zniszczona przez samochody, które w ogóle nie powinny się po niej poruszać, a ponadto nie została odtworzona przy skrzyżowaniu z autostradą A1, chociaż zgodnie z uzgodnieniami GDDKiA miała taki obowiązek. Odremontowano za to przejazd przez ul. Kujawską koło Sośnicy. Oznakowanie trasy praktycznie zanikło poza odcinkiem prowadzącym przez Os. Żeromskiego w Sośnicy. Można powiedzieć, że trasa nr 3 istnieje tylko teoretycznie w imaginacji magistrackich urzędników, którzy nadal wymieniają ją w swoich sprawozdaniach.
 • 2. 2 Poniżej omówione zostały najważniejsze z usterek na odcinku od pl. Piłsudskiego obok Urzędu Miejskiego do skraju Parku im. Bolesława Chrobrego koło Politechniki Śląskiej. B. Mapa odcinka trasy nr 3 w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim a Politechniką Śląską. 1. Przejazd dla rowerzystów został wymalowany za daleko w stosunku od ul. Wyszyńskiego i z tego powodu rowerzyści będą mieć trudności przy skręcaniu z drogi dla rowerów przy ul. Berbeckiego. Przy krawężniku widoczna wyrwa w asfalcie.
 • 3. 3 2. Pl. Piłsudskiego. Drogowskazy źle umocowane, na niewłaściwej wysokości. Tablica informacyjna i drogowskazy powinny stać obok siebie. 3. Brak znaku C-13 w stronę pl. Piłsudskiego, co skutkuje ruchem pieszym na drodze dla rowerów. Znak D-3 został ustawiony tak, że ogranicza pieszym dostęp do ich części chodnika.
 • 4. 4 4. Ul. Wybrzeże WP, róg ul. Berbeckiego. Nie zostało wykonane obniżenie krawężników – są zbyt wysokie. 5. Nie wykonano linii poziomej P-2a, co skutkuje parkowaniem samochodów na części pieszej ciągu pieszo-rowerowego na moście na Kłodnicy.
 • 5. 5 U góry: 6. Ul. Wybrzeże AK, róg ul. Berbeckiego. Nie wykonano poszerzenia chodnika przy zjeździe na przejazd dla rowerzystów (zdjęcie archiwalne – obecnie teren uporządkowany). Po lewej: 7. Ul. Berbeckiego, róg al. Przyjaźni. Źle umocowane znaki R-1 i R-1b pod znakiem C-13/16.
 • 6. 6 8. Nadal nie usunięto nieaktualnego znaku C-16-13. 9. Al. Przyjaźni. Prawidłowo wykonane oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego z przejściami dla pieszych.
 • 7. 7 C. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Zwycięstwa. 10. Po usunięciu kiosku przegradzającego 11. Drogowskazy wraz z tablicą informacyjną ciąg pieszo-rowerowy można poruszać się usytuowane daleko od pasa ruchu dla rowerów, swobodnie po al. Przyjaźni. obecnie tablica przekręcona w innym kierunku.
 • 8. 8 12. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Zwycięstwa. Brak przejazdu dla rowerzystów. 13. Nie przebudowano schodów, aby dostosować al. Przyjaźni do ruchu rowerowego. Nie wykonano nawet prowadnic do prowadzenia roweru.
 • 9. 9 14 i 15. Teoretycznie można pojechać dalej alejką przy ścianie budynków, ale latem alejka zostaje „anektowana” przez cukiernię.
 • 10. 10 16. Widok z al. Przyjaźni na schody prowadzące do ul. Zwycięstwa, po prawej widoczna boczna alejka. D. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Dworcową.
 • 11. 11 17 i 18. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Dworcową. Brak przejazdu dla rowerzystów. Linię zatrzymania można pomylić ze źle wykonanym przejazdem dla rowerzystów – w mieście jest kilka tak wykonanych przejazdów. Zachowany nieprawidłowy znak R-1.
 • 12. 12 19. A na znakach pionowych cudownie pojawia się przejazd dla rowerzystów. 20. Al. Przyjaźni, wylot ul. Moniuszki. Pod znakiem B-1 „zapomniano” umieścić tabliczkę T-22 „nie dotyczy rowerów”.
 • 13. 13 E. Skrzyżowanie al. Przyjaźni i ul. Piramowicza z ul. Częstochowską. Odcinek pomiędzy ul. Częstochowską a ul. Konarskiego jest trudny do odnalezienia przez osobę, która go nie zna. Nie dość, że brakuje przejazdów dla rowerzystów, to trzeba się domyśleć, że od ul. Częstochowskiej należy jechać początkowo wąską ul. Piramowicza i drogą dojazdową do budynków, a następnie ciągiem pieszo-rowerowym między domami. Podobny bałagan jest po przekroczeniu ul. Konarskiego, gdzie trzeba zjechać przez wysoki krawężnik, przejechać zaniedbany placyk i podążać dalej drogą gospodarczą do ul. Zimnej Wody, a następnie skręcić w alejkę prowadzącą brzegiem Kłodnicy. W sumie dość skomplikowany slalom, który aż prosi się o rozwiązanie zagadki, dlaczego oznakowanie tego odcinka nie jest dobrze utrzymane i już dawno temu zanikło.
 • 14. 14 21 i 22. Skrzyżowanie al. Przyjaźni i ul. Piramowicza z ul. Częstochowską. Brak przejazdu dla rowerzystów między al. Przyjaźni a ul. Piramowicza. Przy wylocie al. Przyjaźni brak znaków A-7 i C-13a.
 • 15. 15 23. Przejście dla pieszych zostało bez uzasadnienia odsunięte od skrzyżowania. 24. A na znakach pionowych cudownie pojawia się przejazd dla rowerzystów.
 • 16. 16 25. Nawierzchnia ul. Piramowicza aż się prosi o remont. 26. Skrzyżowanie al. Przyjaźni i ul. Piramowicza z ul. Częstochowską. Pod znakiem C-2 „zapomniano” umieścić tabliczkę T-22 „nie dotyczy rowerów”.
 • 17. 17 27. Zjazd z drogi dojazdowej na ciąg pieszo-rowerowy. Z przekręconym znakiem C-16-13 i zachowanym nieprawidłowym znakiem R-1. W odwrotnym kierunku brak znaku C-13a. F. Skrzyżowanie trasy nr 3 z ul. Konarskiego.
 • 18. 18 28. Skrzyżowanie trasy nr 3 z ul. Konarskiego. Brak przejazdu dla rowerzystów. 29. Dojazd trasą nr 3 do ul. Konarskiego od strony wschodniej. Rowerzysta musi pokonać tor przeszkód składający się z przejścia dla pieszych, odcinka chodnika i wysokiego krawężnika
 • 19. 19 30. Rozwidlenie z widocznym parkingiem i alejką do drogi gospodarczej. Z uwagi n brak znaków rowerzysta musi zgadnąć, że powinien wybrać prawą odnogę. 31. Skrzyżowanie trasy nr 3 z ul. Zimnej Wody. Zachowany nieprawidłowy znak R-1.
 • 20. 20 32. W drugim kierunku niejasna sytuacja dotycząca ruchu rowerowego na drodze gospodarczej. Znak B-2 na tle białego prostokąta dopuszcza ruch rowerowy, ale ten przepis jest mało znany. 33. Dojazd do kładki na Kłodnicy, którą można dojechać do reszty kompleksu Politechniki Śląskiej.
 • 21. 21 U góry: 34. Zjazd z kładki na Kłodnicy. Zamiast wyprofilować zakręty omijające komorę energetyczną, ktoś niezbyt rozgarnięty posadził drzewko. W przyszłości drzewko będzie dodatkowo ograniczać widoczność i generować kolizje. Po lewej: 35. Aleja nad Kłodnicą.
 • 22. 22 36 i 37. Kładka na Kłodnicy na wysokości Parku im. Bolesława Chrobrego. U góry dojazd aleją nad Kłodnicą. Z tyłu dochodzi droga, którą można dojechać do GZUT i dalej na Zatorze (planowana trasa nr 4 do Zabrza).
 • 23. 23 Wnioski Trasa rowerowa nr 3 na odcinku centrum, pl. Piłsudskiego (UM) – Politechnika Śląska – Park im. Bolesława Chrobrego w porównaniu z innymi trasami ma duży niewykorzystany potencja stosunkowo szerokie ciągi pieszo-rowerowe z twardą nawierzchnią, w większości mało uczęszczane prze pieszych. Najpoważniejszymi mankamentami są braki przejazdów dla rowerzystów, które w przypadku zwiększenia się ruchu rowerowego powinny zostać wyposażone w sygnalizację świetlną, brak rampy obok schodów przy wylocie al. Przyjaźni na ul. Zwycięstwa, a także prawie zupełny zanik oznakowania, które nigdy nie było wykonane jako standardowe. Rower jest pojazdem, tak samo, jak samochód. Kierowcom samochodów nie każe się wyłączać silnika i przepychać swoje pojazdy przez skrzyżowanie. Ta sama reguła powinna obowiązywać w przypadku rowerzystów. Wykonywanie ciągów pieszo-rowerowych, na które nie da się wjechać rowerem, ani z nich zjechać jest poważnym zaniedbaniem, świadczącym o lekceważącym traktowaniu rowerzystów. Poniżej najważniejsze z zauważonych usterek budowlanych i w oznakowaniu: 1. Przejazdy dla rowerzystów przez ul. Berbeckiego, ul. Wybrzeże Wojska Polskiego i ul. Wybrzeże Armii Krajowej wymagają wykonania prawidłowych obniżeń krawężników i oznakowania poziomego. 2. Należy wybudować rampę umożliwiającą przejazd obok schodów wzdłuż al. Przyjaźni na skrzyżowanie z ul. Zwycięstwa. 3. Wzdłuż al. Przyjaźni i ul. Piramowicza skrzyżowania trasy nr 3 z ul. Zwycięstwa, ul. Dworcową, ul. Częstochowską i ul. Konarskiego powinny otrzymać prawidłowo wykonane i oznakowane przejazdy dla rowerzystów, ze skorygowaniem lub rozważeniem konieczności budowy sygnalizacji świetlnych tych skrzyżowań. 4. Konieczne jest wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na wylocie ul. Piramowicza na ul. Częstochowską. 5. Ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ul. Berbeckiego, al. Przyjaźni i ul. Piramowicza wymagają wykonania oznakowania pionowego zgodnego z obecnymi przepisami ruchu drogowego, a w szczególności uzupełnienia brakujących znaków C-13a i tabliczek T-22 „nie dotyczy rowerów”. 6. Należy zlikwidować próg z krawężnika znajdujący się na ul. Konarskiego pomiędzy chodnikiem a placem manewrowym. 7. Należy rozważyć wykonanie przejazdu dla rowerzystów przez ul. Zimnej Wody i uporządkować oznakowanie tego skrzyżowania. 8. Wzdłuż całej trasy występują liczne braki w oznakowaniu, a nieliczne zachowane znaki kategorii R są niestandardowe. Należy ponownie wykonać projekt oznakowania tymi znakami, uwzględniający inne prace modernizacyjne, a także wyposażenie trasy w drogowskazy i tablice informacyjne, a następnie go zrealizować.