Audyt gliwice003 2

Piotr Rościszewski
Piotr Rościszewskiprojektant um PTTK

Gliwicki odcinek trasy rowerowej nr 3 należy do najstarszych z gliwickich tras rowerowych. Miała szereg usterek, których nigdy nie usunięto, ale byłą uczęszczana przez rowerzystów. Od poprzedniego audytu w 2012 r. niewiele się zmieniło, przeważnie na gorsze. Drogi tłuczniowe są mocno zdewastowane i na kilku odcinkach nie nadają się do jazdy rowerem, a drogi dla rowerów również wymagają remontu lub modernizacji. Już w 2012 r. na trasie były tylko resztki oznakowania - nieco lepiej oznakowany jest początkowy odcinek, wspólny z trasą nr 15. Tablic informacyjnych i drogowskazów na tej trasie nigdy nie było. Miasto od 2014 r. udaje, że wykonuje projekt modernizacji tej trasy, ale projektant poinformował, że dokumentacja dotyczy czegoś zupełnie innego i jest niezgodne z koncepcją infrastruktury rowerowej, wykonanej dla Miasta w 2013 r. przez Inkom Katowice.

mgr inż. Piotr Rościszewski
Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 3 w Gliwicach
w dniach 2016-04-07, 2016-04-20, 2016-05-21 i 2016-05-30
Odcinek centrum, pl. Piłsudskiego (UM) – Politechnika Śląska – Park im. Bolesława Chrobrego –
Sośnica (Os. Żeromskiego) – granica Zabrza (Park Leśny im. Powstańców Śląskich)
A. Mapa odcinka trasy nr 3 Gliwice – Zabrze-Makoszowy według stanu z 2012 r.
Według założeń trasa zaczyna się w Gliwicach, a kiedyś być może skończy się w Sławkowie,
prowadząc południowym skrajem Zabrza, Rudy Śląskiej, Katowic i Sosnowca. Odcinek z Gliwic
do granicy Zabrza na skraju Parku im. Powstańców Śląskich wykonany został bodajże w 2003 r.
Oznakowanie nigdy nie było dobre, ale za to duże i mocne. Nie włożono też zbytniego wysiłku
w remonty dróg i oznakowanie ogólne, zwłaszcza poziome.
Oprócz Gliwic część swojego odcinka od granicy z Rudą Śląską do Giszowca wykonały Katowice.
Po wielu perypetiach prace zostały wykonane niewłaściwie, ale to odrębny temat, a Ruda Śląska,
Zabrze i Sosnowiec nigdy nie zainteresowały się kontynuowaniem prac wykonanych przez Gliwice
i Katowice.
Pomimo kilku drobnych modernizacji na trasie brakuje przejazdów przez ul. Zwycięstwa,
ul. Częstochowską i ul. Konarskiego, a także rampy w miejsce północnej części schodów
na ul. Przyjaźni obok ruin teatru. Reaktywowany został przejazd przez ul. Dworcową. Początkowy
odcinek trasy nr 3 jest również końcowym odcinkiem trasy nr 4.
Obecnie trasa nr 3 biegnie alejką przez Park im. Bolesława Chrobrego, a następnie jezdnią ruchliwej
ul. Akademickiej. Wskazane jest rozważenie zmiany przebiegu tego odcinka i poprowadzenie jej
alejką wzdłuż Kłodnicy, a następnie zaprojektowanym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż
ul. Baildona i przejazdem dla rowerzystów przy wylocie ul. Akademickiej.
Droga żwirowa pomiędzy ul. Baildona koło Parku im. Bolesława Chrobrego a ul. Kujawską jest
zupełnie zniszczona przez samochody, które w ogóle nie powinny się po niej poruszać, a ponadto nie
została odtworzona przy skrzyżowaniu z autostradą A1, chociaż zgodnie z uzgodnieniami GDDKiA
miała taki obowiązek. Brak jest przejazdu przez ul. Kujawską koło Sośnicy.
Oznakowanie trasy praktycznie zanikło poza krótkim odcinkiem prowadzącym przez
Os. Żeromskiego w Sośnicy. Można powiedzieć, że trasa nr 3 istnieje tylko teoretycznie
na magistrackich mapach.
2
Od Sośnicy do granicy z Zabrzem trasa wymaga zmiany przebiegu. Z uwagi na zmianę koncepcji
przebiegu trasy nr 3 pomiędzy Sośnicą a Zabrzem-Makoszowami w Sośnicy opisany został istniejący
odcinek ciągu pieszo-rowerowego przechodzący przez Os. Żeromskiego i proponowany nowy
przebieg tej trasy ciągiem pieszo-rowerowym po południowej stronie tego osiedla, a na skutek
likwidacji dotychczasowego przejazdu przez tor kolejowy bocznicy kopalnianej opisany został
przebieg z proponowanym nowym przejazdem przez ten tor.
B. Mapa odcinka trasy nr 3 w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim
a Parkiem im. Bolesława Chrobrego
1. Pl. Piłsudskiego. Przejazd dla rowerzystów jest lepiej wymalowany niż w 2012 r., ale oznako-
wanie nadal jest niezgodne z przepisami (zamiast drugiego rzędu kostek jest linia przerywana).
W skrajni drogi dla rowerów nie wolno stawiać słupów! Koordynacja znów zawiodła!
3
2. Pl. Piłsudskiego. Drogowskazy nadal źle umocowane,
a tablica informacyjna nadal jest na niewłaściwej wysokości.
3. Al. Wybrzeże WP, róg ul. Berbeckiego. Po przebudowie ul. Wybrzeże WP nie ma samochodów
parkujących na dojeździe do mostu i jest prawidłowo obniżony krawężnik.
Zdumiewa zupełny brak znaku z oznaczeniem drogi dla rowerów, w 2012 r. też go tu nie było –
formalnie rowerzyści powinni poruszać się tu pieszo chodnikiem.
To wszystko pod czujnym okiem Urzędu Miejskiego, koordynującego infrastrukturę rowerową!
4
4. Ul. Wybrzeże AK, róg ul. Berbeckiego. Trudno mówić o jakości oznakowania poziomego.
Brak konsekwencji – na moście nie ma podziału na pasy dla pieszych i rowerów
5. Ul. Berbeckiego, róg al. Przyjaźni. Znak informujący o drodze dla rowerów jest przekręcony
w odwrotnym kierunku – rowerzyści powinni przeskoczyć przez barierkę i jechać jezdnią
5
6. Al. Przyjaźni, róg ul. Berbeckiego. Tutaj oznakowanie al. Przyjaźni jest prawidłowe
7. Al. Przyjaźni. Obecnie oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego jest słabo widoczne
i sporo pieszych je ignoruje
6
C. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Zwycięstwa.
8. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Zwycięstwa. Drogowskazy wraz z tablicą informacyjną
nadal są usytuowane daleko od pasa ruchu dla rowerów. Przekręcony znak początku trasy nr 15
i pochylony słupek „zachęcają” do skorzystania z oferty podróżowania tą trasą
7
9. Nadal nie przebudowano schodów, aby dostosować al. Przyjaźni do ruchu rowerowego.
Nie wykonano nawet prowadnic do prowadzenia roweru
10. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Zwycięstwa. Nadal brak przejazdu dla rowerzystów.
Teoretycznie można by pojechać dalej alejką przy ścianie budynków, ale brakuje znaku C-16-13
8
Po lewej:
11. Istnieje obawa, że alejka przy ścianie
budynków
zostanie latem „anektowana”
przez małą gastronomię
U dołu:
12. Al. Przyjaźni. Widok z al. Przyjaźni
na schody prowadzące do ul. Zwycięstwa,
po prawej widoczna alejka
przy ścianie budynków
9
D. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Dworcową.
13. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Dworcową. Przejazd dla rowerzystów po zmianie przepisów jest
niestandardowy i powinien zostać poszerzony do 3,0 m. Obniżenie krawężnika jest zbyt małe
10
14. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Dworcową. Zachowany stary niestandardowy znak R-1
i znak C-16-13 z nieaktualnym wzorem symbolu roweru
15. Al. Przyjaźni, wylot ul. Moniuszki. Obecnie brak jest znaku B-1
przy którym „zapomniano” niegdyś umieścić tabliczkę T-22 „Nie dotyczy rowerów”
11
E. Skrzyżowanie al. Przyjaźni i ul. Piramowicza z ul. Częstochowską.
Obecnie wykonane jest przejście dla pieszych, natomiast brak jest przejazdu dla rowerzystów
i związanej z nim sygnalizacji świetlnej
Na ul. Częstochowskiej przy wylocie al. Przyjaźni z prawej strony zamiast znaku C-2 „nakaz skrętu
w prawo” powinien być znak B-21 „zakaz skrętu w lewo”, co umożliwi rowerzystom legalne
poruszanie się po trasie rowerowej. Niezbędne jest wykonanie przejazdu dla rowerzystów i objęcie
go sygnalizacją świetlną.
Odcinek pomiędzy ul. Częstochowską a ul. Konarskiego jest trudny do odnalezienia przez osobę,
która go nie zna. Nie dość, że brakuje przejazdów dla rowerzystów, to trzeba się domyśleć,
że od ul. Częstochowskiej należy jechać początkowo wąską ul. Piramowicza i drogą dojazdową
do budynków, a następnie ciągiem pieszo-rowerowym między domami. Podobny bałagan jest
po przekroczeniu ul. Konarskiego, gdzie trzeba ominąć ogrodzony parking i podążać dalej drogą
gospodarczą do ul. Zimnej Wody, a następnie skręcić w alejkę prowadzącą brzegiem Kłodnicy.
W sumie dość skomplikowany slalom, który aż prosi się o rozwiązanie zagadki, dlaczego
oznakowanie tego odcinka nie jest dobrze utrzymane i już dawno temu zanikło.
12
16 i 17. Skrzyżowanie al. Przyjaźni i ul. Piramowicza z ul. Częstochowską.
U góry zdjęcie sprzed 4 lat – przy alejce stoi znak C-16-13, a słupki uniemożliwiają nielegalny wjazd
samochodów. U dołu aktualne zdjęcie – brak znaku C-16-13 i słupków.
13
18. Przejście dla pieszych zostało bez uzasadnienia odsunięte od skrzyżowania.
19. Skrzyżowanie al. Przyjaźni i ul. Piramowicza z ul. Częstochowską. Zamiast znaku C-2
powinien znajdować się tu znak B-21, „zapomniano” umieścić pod znakiem tabliczkę T-22
„Nie dotyczy rowerów”. Zapomniano również o wykonaniu przejazdu dla rowerzystów
14
Po lewej:
20. Zjazd z drogi dojazdowej na ciąg
pieszo-rowerowy. Zachowany stary
niestandardowy znak R-1 i znak C-16-13
z nieaktualnym wzorem symbolu roweru.
W odwrotnym kierunku brak znaku C-13a
U dołu:
21. Ul. Konarskiego, wylot al. Przyjaźni.
Przy ciągu pieszo-rowerowym zachowany
stary niestandardowy znak R-1
i znak C-16-13 z nieaktualnym wzorem
symbolu roweru
15
Po lewej:
F. Skrzyżowanie trasy nr 3
z ul. Konarskiego
U dołu:
22. Skrzyżowanie trasy nr 3
z ul. Konarskiego. Brak przejazdu
dla rowerzystów.
16
23 i 24. Trasa nr 3 od strony południowej
ul. Konarskiego. Rowerzysta musi pokonać
tor przeszkód składający się z przejścia
dla pieszych, odcinka chodnika
i wysokiego krawężnika
17
25. Skrzyżowanie trasy nr 3 z ul. Zimnej Wody. Zachowany stary niestandardowy znak R-1
i znak C-16-13 z nieaktualnym wzorem symbolu roweru
26. Podjazd do kładki na Kłodnicy, którą można dojechać do reszty kompleksu Politechniki Śląskiej.
18
U góry:
27. U góry zdjęcie sprzed 4 lat
– zjazd z kładki na Kłodnicy.
Zamiast wyprofilować zakręty omijające
komorę energetyczną, ktoś niezbyt
rozgarnięty posadził drzewko.
Obecnie drzewka już nie ma, ale …
Po lewej:
28. Obecnie ktoś niezbyt rozgarnięty
postawił w tym miejscu słupek
i zakręt dalej nie jest wyprofilowany
19
Po lewej:
29. Aleja nad Kłodnicą
U dołu:
30. Kładka na Kłodnicy na wysokości
Parku im. Bolesława Chrobrego.
Na drodze niebezpieczna pozostałość
po słupku
20
G. Mapa odcinka trasy nr 3 w Gliwicach pomiędzy Politechniką Śląską a skrajem Sośnicy
Na planie G przebieg istniejącej trasy rowerowej nr 3 zaznaczono linią w kolorze niebieskim,
a w kolorze ciemnoniebieskim zmianę przebiegu proponowaną w koncepcji infrastruktury rowerowej
wykonanej w 2013 r. przez Inkom Katowice. Linią w kolorze jasnoniebieskim zaznaczono przebieg
zaproponowany przez Urząd Miejski w Gliwicach bez konsultacji z Autorem koncepcji i Gliwicką
Radą Rowerową.
31. Wjazd do Parku im. Bolesława
Chrobrego. Zakaz ruchu na trasie
rowerowej! Znak B-1 nadal stoi
nieprawidłowo po lewej stronie drogi
zasłonięty gałęziami. Pod znakiem brak
tabliczki T-22 „nie dotyczy rowerów”
21
Po lewej:
32. Park im. Bolesława Chrobrego.
Trasa nr 3 prowadzi zdewastowaną aleją
wymagającą pilnie remontu
Na dole:
33. Wjazd do Parku im. Bolesława
Chrobrego od strony ul. Akademickiej.
Pod znakiem B-1 nadal brakuje tabliczki
T-22 „nie dotyczy rowerów”
22
.
Na górze:
34. Ul. Akademicka, wylot alejki z parku.
Tutaj podobno ma zostać wybudowany
ciąg pieszo-rowerowy,
ale od kilku lat rowerzyści
muszą korzystać z mocno obciążonej
ruchem samochodowym jezdni
Po lewej:
35. Kładka na Kłodnicy na wysokości
Parku im. Bolesława Chrobrego.
Koncepcja infrastruktury rowerowej zaleca
zmianę przebiegu trasy rowerowej
i poprowadzenie jej wałem
przeciwpowodziowym Kłodnicy
23
36 i 37. Kładki na Kłodnicy, umożliwiające przejazd rowerem w rejon ul. Robotniczej
24
38 i 39. Ul. Baildona, wylot ul. Akademickiej. Koncepcja zakłada wybudowanie tutaj ciągu pieszo-
rowerowego i przejazdu dla rowerzystów przez ul. Baildona przy skrzyżowaniu z ul. Akademicką
25
Po lewej:
40. Ul. Baildona, wylot ul. Akademickiej.
Na przedłużeniu ul. Akademickiej
pod znakiem B-1 został prawidłowo
umieszczony znak T-22 „nie dotyczy
rowerów”
Na dole:
41. Droga gospodarcza obok ogrodów
działkowych na przedłużeniu
ul. Akademickiej.
Progi zwalniające na całą szerokość drogi,
niepotrzebnie utrudniające przejazd
rowerem
26
42 i 43. Droga gospodarcza w rejonie
stawu w Ligocie Zabrskiej.
Bardzo zły stan drogi tłuczniowej
zdewastowanej przez samochody.
Droga wymaga pinie solidnego remontu
27
44. Skrzyżowanie drogi gospodarczej z Drogową Trasą Średnicową – droga wymaga remontu
45. Kładka na Kłodnicy, umożliwiająca przejazd rowerem w rejon ul. Odrowążów
28
46 i 47. Wąska, ale wygodna ścieżka
nad Kłodnicą
29
H. Skrzyżowanie trasy nr 3 z autostradą A1
Po ukończeniu budowy autostrady A1 przebieg trasy rowerowej nr 3 miał być odtworzony. Jak to
wygląda widać na zdjęciach nr 48÷50.
48. Połączenie ścieżki nad Kłodnicą z drogą serwisową autostrady A1
30
49 i 50. Droga serwisowa autostrady A1 wykorzystana pod trasę rowerową nr 3.
31
51. Droga gospodarcza między drogą serwisową autostrady A1 a ul. Kujawską koło Sośnicy.
Droga tłuczniowa została zupełnie zdewastowana przez samochody i bezmyślnie przegrodzona
52. Ul. Kujawska koło Sośnicy. Tutaj powinna biec poboczem trasa rowerowa
32
53 i 54. Ul. Kujawska koło Sośnicy. U góry zdjęcie z 2012 r., u dołu aktualne.
Tutaj kiedyś znajdował się przejazd dla rowerzystów
– zamiast wyremontować drogę, którą prowadzi trasa rowerowa, to zlikwidowano przejazd!
33
Urząd Miejski zamiast zmodernizować istniejącą trasę rowerową nr 3, zamierza poprowadzić ją
wzdłuż ul. Panewnickiej i ul. Kujawskiej, wykorzystując istniejący fragment niestandardowego ciągu
pieszo-rowerowego. Poniżej jego omówienie.
55 i 56. Ul. Kujawska koło Ligoty Zabrskiej. Niezbyt przemyślany początek ciągu pieszo-
rowerowego – brak jest połączenia między zjazdem a ciągiem. Brak jest również znaków A-24
34
I. Plan skrzyżowania ul. Kujawskiej, ul. Błonie i zjazdu na Drogową Trasę Średnicową
Ciąg pieszo-rowerowy został wykonany z nielubianej przez rowerzystów betonowej kostki
niefazowanej, bez zachowania skrajni drogi dla rowerów, bez łuków poziomych, z nagłymi zakrętami
o promieniu R = 0 m przy przejeździe dla rowerzystów. Wszystkie błędy zostały wyszczególnione
w koncepcji infrastruktury rowerowej wykonanej przez Inkom Katowice w 2013 r. Mimo tego
omawiany odcinek ciągu pieszo-rowerowego został wykonany bez niezbędnych poprawek.
Uwagi w koncepcji były następujące:
a) Od strony wschodniej ciąg pieszo-rowerowy zaczyna się w miejscu, w którym nie da się
na niego bezpiecznie wjechać. Na ul. Błonie nie da się zjechać z ciągu pieszo-rowerowego
na jezdnię.
b) Ciąg pieszo-rowerowy ma pas dla rowerów szerokości 2,0 m i pas dla pieszych szerokości
1,5 m. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych
dla znaków i sygnałów drogowych w załączniku nr 1 w pkt. 7.11 podano, że w takim
przypadku minimalna szerokość pasa dla rowerów powinna wynosić 2,5 m. Ponieważ ciąg
pieszo-rowerowy został umieszczony przy krawężniku, zgodnie z dobrą praktyką inżynierską
pas dla rowerów powinien być dodatkowo poszerzony o 0,5 m z wyróżnieniem nawierzchni
tego pasa. Pas dla rowerów powinien mieć nawierzchnię asfaltową, a pas oddzielający
od jezdni może mieć np. kostkę betonową fazowaną.
c) Zjazdy nie powinny przerywać nawierzchni drogi dla rowerów oraz powinny zawierać
znaki P-11.
d) W obrębie ronda na skrzyżowaniu z ul. Błonie droga dla rowerów kurczowo trzyma się
krawężnika i baz żadnego łuku poziomego skręca na jezdnię. Takie ukształtowanie drogi
dla rowerów wprowadza kierowców w błąd, co do rzeczywistego kierunku jazdy
rowerzystów. W projekcie nie uwzględniono, że rower jest pojazdem, a droga dla rowerów
powinna mieć łuki poziome. Drogi dla rowerów powinny dochodzić do jezdni prostopadle,
a jeżeli nie jest to możliwe, to łuki poziome powinny mieć promienie co najmniej 4,0 m
(wyjątkowo 2,0 m).
35
57. Skrzyżowanie ul. Kujawskiej, ul. Błonie i zjazdu na Drogową Trasę Średnicową.
Przejazd dla rowerzystów przez ul. Błonie – zbyt wąski i brak łuków poziomych na dojazdach
58. Skrzyżowanie ul. Kujawskiej, ul. Błonie i zjazdu na Drogową Trasę Średnicową. W miejscu,
gdzie powinien znajdować się dojazd do przejazdu dla rowerzystów, został wykopany rów
36
59. Ul. Błonie. Nie da się zjechać z ciągu pieszo-rowerowego na jezdnię
60. Ul. Kujawska. Ciąg pieszo-rowerowy zaczyna się w miejscu,
w którym nie da się na niego bezpiecznie wjechać.
37
J. Mapa odcinka trasy nr 3 w Gliwicach-Sośnicy
Na planie J przebieg istniejącej trasy rowerowej nr 3 zaznaczono linią w kolorze niebieskim,
a w kolorze ciemnoniebieskim zmianę przebiegu proponowaną w koncepcji infrastruktury rowerowej
wykonanej w 2013 r. przez Inkom Katowice.
61. Droga nad Kłodnicą koło Sośnicy, pomiędzy
ul. Kujawską a kładką koło Os. Żeromskiego
62. Kładka na Kłodnicy koło Os. Żeromskiego
38
63. Ul. Jesienna, wylot drogi gospodarczej prowadzącej od kładki na Kłodnicy. Przy ciągu
pieszo-rowerowym nadal brak jest znaku C-16-13. Brak jest prawidłowo obniżonego krawężnika.
Ciągi pieszo-rowerowe przeważnie mają tutaj nielubianą przez rowerzystów nawierzchnię
z kostki betonowej fazowanej
64. Ul. Jesienna, wylot ul. Wiślanej. Przy ciągu pieszo-rowerowym brakuje znaków C-16-13
– z uwagi na brak znaków rowerzyści powinni jechać jezdnią
39
65 i 66. Ul. Jesienna, wylot ul. Wiślanej. Przy ciągu pieszo-rowerowym brakuje znaków C-16-13
– z uwagi na brak znaków rowerzyści powinni jechać jezdnią. Znak C-16-13
z nieaktualnym symbolem roweru znajduje się dopiero przy alejce równoległej do ul. Wiślanej
40
67 i 68. Ul. Wiślana. Niewłaściwie
oznakowane ciągi pieszo-rowerowe
– nieaktualne i poprzekręcane znaki C-16-13
i pozostałości niestandardowych
znaków kategorii R.
Nawierzchnia ciągu wymaga remontu
41
69. Ul. Wiślana. Pozostałości nieaktualnych i poprzekręcanych znaków C-16-13
i znaków kategorii R. Nawierzchnia ciągu wymaga remontu
70. Ul. Wiślana, wylot drogi dojazdowej. Brak oznakowania pionowego i poziomego
ciągu pieszo-rowerowego i przejazdu dla rowerzystów
42
Po lewej:
71. Ul. Wiślana, wylot drogi dojazdowej.
Brak oznakowania pionowego i poziomego
ciągu pieszo-rowerowego
i przejazdu dla rowerzystów
Na dole:
72. Koniec ul. Wiślanej i ciągu pieszo-
rowerowego. Jest to jedyny znak
ciągu pieszo-rowerowego ustawiony
poprawnie, ale wzór znaku jest nieaktualny.
Dalej do granicy Zabrza na trasie
rowerowej nie ma żadnych znaków.
43
Po lewej:
73. Pozostałości ciągu pieszo-rowerowego
pomiędzy ul. Wiślaną a ul. Wschodnią
Na dole:
74. Ul. Jesienna, ciąg pieszo-rowerowy.
Z uwagi na brak oznakowania rowerzyści
powinni korzystać z jezdni
44
75 i 76. Koniec ul. Jesiennej i ciągu pieszo-
rowerowego. Z uwagi na brak oznakowania
rowerzyści powinni korzystać z jezdni
– jest tylko niekompletne oznakowanie
przejazdu dla rowerzystów.
Brak jest prawidłowo obniżonych
krawężników, za to z kratką ściekową
w obrębie przejazdu
45
77÷79. Drogi gospodarcze
pomiędzy ul. Jesienną a ul. Wschodnią.
Ten ostatni odcinek wymaga remontu
46
Między ul. Wschodnią a Parkiem Leśnym im. Powstańców Śląskich w Zabrzu trasa rowerowa nr 3
miała przerwę z powodu likwidacji przejazdu przez tory kolejowe i braku zgody PKP na jego
ponowne uruchomienie. Po kilku latach przejazd pojawił się, ale ostatnio ponownie został
zlikwidowany.
Na górze:
80. Przejazd przez tor kolejowy
do KWK „Sośnica–Makoszowy”
Zdjęcie zostało wykonane w 2012 r. – obecnie
przejazd już nie istnieje
Po lewej:
81. Miejsce, w którym powinien zostać
wybudowany nowy przejazd przez tor kolejowy
do KWK „Sośnica–Makoszowy”.
Podobno PKP wydała zgodę na … wykonanie
przejścia dla pieszych!
47
82. Ścieżka prowadząca przez teren rozebranej części stacji kolejowej KWK „Sośnica–Makoszowy”
83. Za dawna stacją ścieżka przecina rów odwadniający – niezbędne wykonanie przepustu
48
Uwagi ogólne
Trasa rowerowa nr 3 na odcinku centrum, pl. Piłsudskiego (UM) – Politechnika Śląska – Park
im. Bolesława Chrobrego w porównaniu z innymi trasami ma duży niewykorzystany potencjał:
stosunkowo szerokie ciągi pieszo-rowerowe z twardą nawierzchnią, w większości mało uczęszczane
przez pieszych. Najpoważniejszymi mankamentami są braki przejazdów dla rowerzystów, które
w przypadku zwiększenia się ruchu rowerowego powinny zostać wyposażone w sygnalizację
świetlną, brak rampy obok schodów przy wylocie al. Przyjaźni na ul. Zwycięstwa.
Na odcinku Park im. Bolesława Chrobrego – Sośnica – Park Leśny im. Powstańców Śląskich w
Zabrzu w zamyśle trasa miała stanowić ciche i szybkie, oddalone od ruchu samochodowego
połączenie Gliwic, Sośnicy i Zabrza. Najpoważniejszymi mankamentami są fatalna nawierzchnia
dróg tłuczniowych, brak ciągów pieszo-rowerowych przy ulicach lub ich niska jakość, brak
prawidłowego skrzyżowania z autostradą A1 i z torem bocznicy KWK „Sośnica-Makoszowy”.
Na całym odcinku tej trasy nastąpił prawie zupełny zanik oznakowania, które nigdy nie było
wykonane jako standardowe.
Trasa wymaga wykonania zmian przebiegu w celu ominięcia Parku im. Bolesława Chrobrego
od północy i Sośnicy od południa.
Zgodnie z koncepcją infrastruktury rowerowej wykonaną w 2013 r. przez Inkom Katowice zmiana
przebiegu proponowana przez Urząd Miejski, polegająca na poprowadzeniu trasy wzdłuż
ul. Panewnickiej i ul. Kujawskiej, nie powinna być realizowana, ponieważ spowoduje wydłużenie
czasu przejazdu i pogorszenie komfortu w stosunku do prawidłowo wykonanej modernizacji
istniejącej trasy.
Uwagi szczegółowe:
1. Brak jest przejazdu dla rowerzystów przez ul. Zwycięstwa na skrzyżowaniu z al. Przyjaźni.
2. Należy wybudować rampę umożliwiającą przejazd obok schodów wzdłuż al. Przyjaźni
przy skrzyżowaniu z ul. Zwycięstwa.
3. Wzdłuż al. Przyjaźni skrzyżowania trasy nr 3 z ul. Zwycięstwa, ul. Dworcową, ul.
Częstochowską i ul. Konarskiego powinny otrzymać prawidłowo wykonane i oznakowane
przejazdy dla rowerzystów, ze skorygowaniem lub rozważeniem budowy sygnalizacji świetlnych
na tych skrzyżowaniach.
4. Ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ul. Berbeckiego, al. Przyjaźni i ul. Piramowicza wymagają
wykonania oznakowania pionowego zgodnego z obecnymi przepisami ruchu drogowego
5. Obecnie trasa rowerowa nr 3 biegnie alejką przez Park im. Bolesława Chrobrego, a następnie
jezdnią ruchliwej ul. Akademickiej. Należy dokonać zmiany przebiegu tego odcinka i przełożenie
jej na wał przeciwpowodziowy Kłodnicy i proponowany ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż
ul. Baildona z przejazdem dla rowerzystów przy wylocie ul. Akademickiej.
6. Na przedłużeniu ul. Akademickiej należy wykonać progi zwalniające U-16 tak, aby nie stanowiły
przeszkody dla rowerzystów.
7. Należy zmodernizować nawierzchnię dotychczasowych dróg tłuczniowych tak, aby uzyskały
parametry rowerostrady:
a) pomiędzy ul. Akademicką a ul. Kujawską, wraz w wykonaniem odcinka drogi pod estakadą
autostrady A1,
b) pomiędzy ul. Kujawską a ul. Jesienną,
c) pomiędzy ul. Jesienną a granicą Zabrza, wraz z budowa przejazdu przez tor bocznicowy
KWK „Sośnica-Makoszowy”.
8. Wzdłuż całej trasy występują liczne braki w oznakowaniu, a nieliczne zachowane znaki
kategorii R są niestandardowe. Należy ponownie wykonać projekt oznakowania tymi znakami,
uwzględniający inne prace modernizacyjne oraz wyposażenie trasy w drogowskazy i tablice
informacyjne, a następnie go zrealizować.

Recomendados

Audyt gliwice033 1 von
Audyt gliwice033 1Audyt gliwice033 1
Audyt gliwice033 1Piotr Rościszewski
104 views46 Folien
Audyt gliwice017 2 von
Audyt gliwice017 2Audyt gliwice017 2
Audyt gliwice017 2Piotr Rościszewski
112 views47 Folien
Audyt gliwice015 3 von
Audyt gliwice015 3Audyt gliwice015 3
Audyt gliwice015 3Piotr Rościszewski
181 views49 Folien
Audyt gliwice006 3 von
Audyt gliwice006 3Audyt gliwice006 3
Audyt gliwice006 3Piotr Rościszewski
120 views68 Folien
Audyt gliwice376 von
Audyt gliwice376Audyt gliwice376
Audyt gliwice376Piotr Rościszewski
391 views17 Folien
Audyt gliwice004 2 von
Audyt gliwice004 2Audyt gliwice004 2
Audyt gliwice004 2Piotr Rościszewski
89 views22 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Audyt gliwice029b von
Audyt gliwice029bAudyt gliwice029b
Audyt gliwice029bPiotr Rościszewski
437 views15 Folien
Audyt konclk von
Audyt konclkAudyt konclk
Audyt konclkPiotr Rościszewski
106 views3 Folien
Audyt zawiercie1 von
Audyt zawiercie1Audyt zawiercie1
Audyt zawiercie1Piotr Rościszewski
184 views89 Folien
Audyt sosnowiecokr von
Audyt sosnowiecokrAudyt sosnowiecokr
Audyt sosnowiecokrPiotr Rościszewski
522 views12 Folien
Audyt gliwice395b von
Audyt gliwice395bAudyt gliwice395b
Audyt gliwice395bPiotr Rościszewski
95 views15 Folien
Audyt pilchowice von
Audyt pilchowiceAudyt pilchowice
Audyt pilchowicePiotr Rościszewski
643 views12 Folien

Was ist angesagt?(20)

Similar a Audyt gliwice003 2

Audyt gliwice003a von
Audyt gliwice003aAudyt gliwice003a
Audyt gliwice003aPiotr Rościszewski
277 views23 Folien
Audyt gliwice003b von
Audyt gliwice003bAudyt gliwice003b
Audyt gliwice003bPiotr Rościszewski
235 views21 Folien
Audyt gliwice016 2 von
Audyt gliwice016 2Audyt gliwice016 2
Audyt gliwice016 2Piotr Rościszewski
459 views31 Folien
Audyt gliwice371 von
Audyt gliwice371Audyt gliwice371
Audyt gliwice371Piotr Rościszewski
534 views19 Folien
Audyt gliwice006b2 von
Audyt gliwice006b2Audyt gliwice006b2
Audyt gliwice006b2Piotr Rościszewski
222 views19 Folien
Audyt gliwice015b von
Audyt gliwice015bAudyt gliwice015b
Audyt gliwice015bPiotr Rościszewski
364 views24 Folien

Similar a Audyt gliwice003 2(20)

Más de Piotr Rościszewski

PrelekcjaBeboki23_2.pdf von
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPrelekcjaBeboki23_2.pdf
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPiotr Rościszewski
14 views58 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz7_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
7 views83 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz3_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views74 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPiotr Rościszewski
8 views70 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_A_new.pdfPiotr Rościszewski
8 views53 Folien
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf von
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPiotr Rościszewski
4 views114 Folien

Más de Piotr Rościszewski(20)

Audyt gliwice003 2

 • 1. mgr inż. Piotr Rościszewski Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 3 w Gliwicach w dniach 2016-04-07, 2016-04-20, 2016-05-21 i 2016-05-30 Odcinek centrum, pl. Piłsudskiego (UM) – Politechnika Śląska – Park im. Bolesława Chrobrego – Sośnica (Os. Żeromskiego) – granica Zabrza (Park Leśny im. Powstańców Śląskich) A. Mapa odcinka trasy nr 3 Gliwice – Zabrze-Makoszowy według stanu z 2012 r. Według założeń trasa zaczyna się w Gliwicach, a kiedyś być może skończy się w Sławkowie, prowadząc południowym skrajem Zabrza, Rudy Śląskiej, Katowic i Sosnowca. Odcinek z Gliwic do granicy Zabrza na skraju Parku im. Powstańców Śląskich wykonany został bodajże w 2003 r. Oznakowanie nigdy nie było dobre, ale za to duże i mocne. Nie włożono też zbytniego wysiłku w remonty dróg i oznakowanie ogólne, zwłaszcza poziome. Oprócz Gliwic część swojego odcinka od granicy z Rudą Śląską do Giszowca wykonały Katowice. Po wielu perypetiach prace zostały wykonane niewłaściwie, ale to odrębny temat, a Ruda Śląska, Zabrze i Sosnowiec nigdy nie zainteresowały się kontynuowaniem prac wykonanych przez Gliwice i Katowice. Pomimo kilku drobnych modernizacji na trasie brakuje przejazdów przez ul. Zwycięstwa, ul. Częstochowską i ul. Konarskiego, a także rampy w miejsce północnej części schodów na ul. Przyjaźni obok ruin teatru. Reaktywowany został przejazd przez ul. Dworcową. Początkowy odcinek trasy nr 3 jest również końcowym odcinkiem trasy nr 4. Obecnie trasa nr 3 biegnie alejką przez Park im. Bolesława Chrobrego, a następnie jezdnią ruchliwej ul. Akademickiej. Wskazane jest rozważenie zmiany przebiegu tego odcinka i poprowadzenie jej alejką wzdłuż Kłodnicy, a następnie zaprojektowanym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Baildona i przejazdem dla rowerzystów przy wylocie ul. Akademickiej. Droga żwirowa pomiędzy ul. Baildona koło Parku im. Bolesława Chrobrego a ul. Kujawską jest zupełnie zniszczona przez samochody, które w ogóle nie powinny się po niej poruszać, a ponadto nie została odtworzona przy skrzyżowaniu z autostradą A1, chociaż zgodnie z uzgodnieniami GDDKiA miała taki obowiązek. Brak jest przejazdu przez ul. Kujawską koło Sośnicy. Oznakowanie trasy praktycznie zanikło poza krótkim odcinkiem prowadzącym przez Os. Żeromskiego w Sośnicy. Można powiedzieć, że trasa nr 3 istnieje tylko teoretycznie na magistrackich mapach.
 • 2. 2 Od Sośnicy do granicy z Zabrzem trasa wymaga zmiany przebiegu. Z uwagi na zmianę koncepcji przebiegu trasy nr 3 pomiędzy Sośnicą a Zabrzem-Makoszowami w Sośnicy opisany został istniejący odcinek ciągu pieszo-rowerowego przechodzący przez Os. Żeromskiego i proponowany nowy przebieg tej trasy ciągiem pieszo-rowerowym po południowej stronie tego osiedla, a na skutek likwidacji dotychczasowego przejazdu przez tor kolejowy bocznicy kopalnianej opisany został przebieg z proponowanym nowym przejazdem przez ten tor. B. Mapa odcinka trasy nr 3 w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim a Parkiem im. Bolesława Chrobrego 1. Pl. Piłsudskiego. Przejazd dla rowerzystów jest lepiej wymalowany niż w 2012 r., ale oznako- wanie nadal jest niezgodne z przepisami (zamiast drugiego rzędu kostek jest linia przerywana). W skrajni drogi dla rowerów nie wolno stawiać słupów! Koordynacja znów zawiodła!
 • 3. 3 2. Pl. Piłsudskiego. Drogowskazy nadal źle umocowane, a tablica informacyjna nadal jest na niewłaściwej wysokości. 3. Al. Wybrzeże WP, róg ul. Berbeckiego. Po przebudowie ul. Wybrzeże WP nie ma samochodów parkujących na dojeździe do mostu i jest prawidłowo obniżony krawężnik. Zdumiewa zupełny brak znaku z oznaczeniem drogi dla rowerów, w 2012 r. też go tu nie było – formalnie rowerzyści powinni poruszać się tu pieszo chodnikiem. To wszystko pod czujnym okiem Urzędu Miejskiego, koordynującego infrastrukturę rowerową!
 • 4. 4 4. Ul. Wybrzeże AK, róg ul. Berbeckiego. Trudno mówić o jakości oznakowania poziomego. Brak konsekwencji – na moście nie ma podziału na pasy dla pieszych i rowerów 5. Ul. Berbeckiego, róg al. Przyjaźni. Znak informujący o drodze dla rowerów jest przekręcony w odwrotnym kierunku – rowerzyści powinni przeskoczyć przez barierkę i jechać jezdnią
 • 5. 5 6. Al. Przyjaźni, róg ul. Berbeckiego. Tutaj oznakowanie al. Przyjaźni jest prawidłowe 7. Al. Przyjaźni. Obecnie oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego jest słabo widoczne i sporo pieszych je ignoruje
 • 6. 6 C. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Zwycięstwa. 8. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Zwycięstwa. Drogowskazy wraz z tablicą informacyjną nadal są usytuowane daleko od pasa ruchu dla rowerów. Przekręcony znak początku trasy nr 15 i pochylony słupek „zachęcają” do skorzystania z oferty podróżowania tą trasą
 • 7. 7 9. Nadal nie przebudowano schodów, aby dostosować al. Przyjaźni do ruchu rowerowego. Nie wykonano nawet prowadnic do prowadzenia roweru 10. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Zwycięstwa. Nadal brak przejazdu dla rowerzystów. Teoretycznie można by pojechać dalej alejką przy ścianie budynków, ale brakuje znaku C-16-13
 • 8. 8 Po lewej: 11. Istnieje obawa, że alejka przy ścianie budynków zostanie latem „anektowana” przez małą gastronomię U dołu: 12. Al. Przyjaźni. Widok z al. Przyjaźni na schody prowadzące do ul. Zwycięstwa, po prawej widoczna alejka przy ścianie budynków
 • 9. 9 D. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Dworcową. 13. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Dworcową. Przejazd dla rowerzystów po zmianie przepisów jest niestandardowy i powinien zostać poszerzony do 3,0 m. Obniżenie krawężnika jest zbyt małe
 • 10. 10 14. Skrzyżowanie al. Przyjaźni z ul. Dworcową. Zachowany stary niestandardowy znak R-1 i znak C-16-13 z nieaktualnym wzorem symbolu roweru 15. Al. Przyjaźni, wylot ul. Moniuszki. Obecnie brak jest znaku B-1 przy którym „zapomniano” niegdyś umieścić tabliczkę T-22 „Nie dotyczy rowerów”
 • 11. 11 E. Skrzyżowanie al. Przyjaźni i ul. Piramowicza z ul. Częstochowską. Obecnie wykonane jest przejście dla pieszych, natomiast brak jest przejazdu dla rowerzystów i związanej z nim sygnalizacji świetlnej Na ul. Częstochowskiej przy wylocie al. Przyjaźni z prawej strony zamiast znaku C-2 „nakaz skrętu w prawo” powinien być znak B-21 „zakaz skrętu w lewo”, co umożliwi rowerzystom legalne poruszanie się po trasie rowerowej. Niezbędne jest wykonanie przejazdu dla rowerzystów i objęcie go sygnalizacją świetlną. Odcinek pomiędzy ul. Częstochowską a ul. Konarskiego jest trudny do odnalezienia przez osobę, która go nie zna. Nie dość, że brakuje przejazdów dla rowerzystów, to trzeba się domyśleć, że od ul. Częstochowskiej należy jechać początkowo wąską ul. Piramowicza i drogą dojazdową do budynków, a następnie ciągiem pieszo-rowerowym między domami. Podobny bałagan jest po przekroczeniu ul. Konarskiego, gdzie trzeba ominąć ogrodzony parking i podążać dalej drogą gospodarczą do ul. Zimnej Wody, a następnie skręcić w alejkę prowadzącą brzegiem Kłodnicy. W sumie dość skomplikowany slalom, który aż prosi się o rozwiązanie zagadki, dlaczego oznakowanie tego odcinka nie jest dobrze utrzymane i już dawno temu zanikło.
 • 12. 12 16 i 17. Skrzyżowanie al. Przyjaźni i ul. Piramowicza z ul. Częstochowską. U góry zdjęcie sprzed 4 lat – przy alejce stoi znak C-16-13, a słupki uniemożliwiają nielegalny wjazd samochodów. U dołu aktualne zdjęcie – brak znaku C-16-13 i słupków.
 • 13. 13 18. Przejście dla pieszych zostało bez uzasadnienia odsunięte od skrzyżowania. 19. Skrzyżowanie al. Przyjaźni i ul. Piramowicza z ul. Częstochowską. Zamiast znaku C-2 powinien znajdować się tu znak B-21, „zapomniano” umieścić pod znakiem tabliczkę T-22 „Nie dotyczy rowerów”. Zapomniano również o wykonaniu przejazdu dla rowerzystów
 • 14. 14 Po lewej: 20. Zjazd z drogi dojazdowej na ciąg pieszo-rowerowy. Zachowany stary niestandardowy znak R-1 i znak C-16-13 z nieaktualnym wzorem symbolu roweru. W odwrotnym kierunku brak znaku C-13a U dołu: 21. Ul. Konarskiego, wylot al. Przyjaźni. Przy ciągu pieszo-rowerowym zachowany stary niestandardowy znak R-1 i znak C-16-13 z nieaktualnym wzorem symbolu roweru
 • 15. 15 Po lewej: F. Skrzyżowanie trasy nr 3 z ul. Konarskiego U dołu: 22. Skrzyżowanie trasy nr 3 z ul. Konarskiego. Brak przejazdu dla rowerzystów.
 • 16. 16 23 i 24. Trasa nr 3 od strony południowej ul. Konarskiego. Rowerzysta musi pokonać tor przeszkód składający się z przejścia dla pieszych, odcinka chodnika i wysokiego krawężnika
 • 17. 17 25. Skrzyżowanie trasy nr 3 z ul. Zimnej Wody. Zachowany stary niestandardowy znak R-1 i znak C-16-13 z nieaktualnym wzorem symbolu roweru 26. Podjazd do kładki na Kłodnicy, którą można dojechać do reszty kompleksu Politechniki Śląskiej.
 • 18. 18 U góry: 27. U góry zdjęcie sprzed 4 lat – zjazd z kładki na Kłodnicy. Zamiast wyprofilować zakręty omijające komorę energetyczną, ktoś niezbyt rozgarnięty posadził drzewko. Obecnie drzewka już nie ma, ale … Po lewej: 28. Obecnie ktoś niezbyt rozgarnięty postawił w tym miejscu słupek i zakręt dalej nie jest wyprofilowany
 • 19. 19 Po lewej: 29. Aleja nad Kłodnicą U dołu: 30. Kładka na Kłodnicy na wysokości Parku im. Bolesława Chrobrego. Na drodze niebezpieczna pozostałość po słupku
 • 20. 20 G. Mapa odcinka trasy nr 3 w Gliwicach pomiędzy Politechniką Śląską a skrajem Sośnicy Na planie G przebieg istniejącej trasy rowerowej nr 3 zaznaczono linią w kolorze niebieskim, a w kolorze ciemnoniebieskim zmianę przebiegu proponowaną w koncepcji infrastruktury rowerowej wykonanej w 2013 r. przez Inkom Katowice. Linią w kolorze jasnoniebieskim zaznaczono przebieg zaproponowany przez Urząd Miejski w Gliwicach bez konsultacji z Autorem koncepcji i Gliwicką Radą Rowerową. 31. Wjazd do Parku im. Bolesława Chrobrego. Zakaz ruchu na trasie rowerowej! Znak B-1 nadal stoi nieprawidłowo po lewej stronie drogi zasłonięty gałęziami. Pod znakiem brak tabliczki T-22 „nie dotyczy rowerów”
 • 21. 21 Po lewej: 32. Park im. Bolesława Chrobrego. Trasa nr 3 prowadzi zdewastowaną aleją wymagającą pilnie remontu Na dole: 33. Wjazd do Parku im. Bolesława Chrobrego od strony ul. Akademickiej. Pod znakiem B-1 nadal brakuje tabliczki T-22 „nie dotyczy rowerów”
 • 22. 22 . Na górze: 34. Ul. Akademicka, wylot alejki z parku. Tutaj podobno ma zostać wybudowany ciąg pieszo-rowerowy, ale od kilku lat rowerzyści muszą korzystać z mocno obciążonej ruchem samochodowym jezdni Po lewej: 35. Kładka na Kłodnicy na wysokości Parku im. Bolesława Chrobrego. Koncepcja infrastruktury rowerowej zaleca zmianę przebiegu trasy rowerowej i poprowadzenie jej wałem przeciwpowodziowym Kłodnicy
 • 23. 23 36 i 37. Kładki na Kłodnicy, umożliwiające przejazd rowerem w rejon ul. Robotniczej
 • 24. 24 38 i 39. Ul. Baildona, wylot ul. Akademickiej. Koncepcja zakłada wybudowanie tutaj ciągu pieszo- rowerowego i przejazdu dla rowerzystów przez ul. Baildona przy skrzyżowaniu z ul. Akademicką
 • 25. 25 Po lewej: 40. Ul. Baildona, wylot ul. Akademickiej. Na przedłużeniu ul. Akademickiej pod znakiem B-1 został prawidłowo umieszczony znak T-22 „nie dotyczy rowerów” Na dole: 41. Droga gospodarcza obok ogrodów działkowych na przedłużeniu ul. Akademickiej. Progi zwalniające na całą szerokość drogi, niepotrzebnie utrudniające przejazd rowerem
 • 26. 26 42 i 43. Droga gospodarcza w rejonie stawu w Ligocie Zabrskiej. Bardzo zły stan drogi tłuczniowej zdewastowanej przez samochody. Droga wymaga pinie solidnego remontu
 • 27. 27 44. Skrzyżowanie drogi gospodarczej z Drogową Trasą Średnicową – droga wymaga remontu 45. Kładka na Kłodnicy, umożliwiająca przejazd rowerem w rejon ul. Odrowążów
 • 28. 28 46 i 47. Wąska, ale wygodna ścieżka nad Kłodnicą
 • 29. 29 H. Skrzyżowanie trasy nr 3 z autostradą A1 Po ukończeniu budowy autostrady A1 przebieg trasy rowerowej nr 3 miał być odtworzony. Jak to wygląda widać na zdjęciach nr 48÷50. 48. Połączenie ścieżki nad Kłodnicą z drogą serwisową autostrady A1
 • 30. 30 49 i 50. Droga serwisowa autostrady A1 wykorzystana pod trasę rowerową nr 3.
 • 31. 31 51. Droga gospodarcza między drogą serwisową autostrady A1 a ul. Kujawską koło Sośnicy. Droga tłuczniowa została zupełnie zdewastowana przez samochody i bezmyślnie przegrodzona 52. Ul. Kujawska koło Sośnicy. Tutaj powinna biec poboczem trasa rowerowa
 • 32. 32 53 i 54. Ul. Kujawska koło Sośnicy. U góry zdjęcie z 2012 r., u dołu aktualne. Tutaj kiedyś znajdował się przejazd dla rowerzystów – zamiast wyremontować drogę, którą prowadzi trasa rowerowa, to zlikwidowano przejazd!
 • 33. 33 Urząd Miejski zamiast zmodernizować istniejącą trasę rowerową nr 3, zamierza poprowadzić ją wzdłuż ul. Panewnickiej i ul. Kujawskiej, wykorzystując istniejący fragment niestandardowego ciągu pieszo-rowerowego. Poniżej jego omówienie. 55 i 56. Ul. Kujawska koło Ligoty Zabrskiej. Niezbyt przemyślany początek ciągu pieszo- rowerowego – brak jest połączenia między zjazdem a ciągiem. Brak jest również znaków A-24
 • 34. 34 I. Plan skrzyżowania ul. Kujawskiej, ul. Błonie i zjazdu na Drogową Trasę Średnicową Ciąg pieszo-rowerowy został wykonany z nielubianej przez rowerzystów betonowej kostki niefazowanej, bez zachowania skrajni drogi dla rowerów, bez łuków poziomych, z nagłymi zakrętami o promieniu R = 0 m przy przejeździe dla rowerzystów. Wszystkie błędy zostały wyszczególnione w koncepcji infrastruktury rowerowej wykonanej przez Inkom Katowice w 2013 r. Mimo tego omawiany odcinek ciągu pieszo-rowerowego został wykonany bez niezbędnych poprawek. Uwagi w koncepcji były następujące: a) Od strony wschodniej ciąg pieszo-rowerowy zaczyna się w miejscu, w którym nie da się na niego bezpiecznie wjechać. Na ul. Błonie nie da się zjechać z ciągu pieszo-rowerowego na jezdnię. b) Ciąg pieszo-rowerowy ma pas dla rowerów szerokości 2,0 m i pas dla pieszych szerokości 1,5 m. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych w załączniku nr 1 w pkt. 7.11 podano, że w takim przypadku minimalna szerokość pasa dla rowerów powinna wynosić 2,5 m. Ponieważ ciąg pieszo-rowerowy został umieszczony przy krawężniku, zgodnie z dobrą praktyką inżynierską pas dla rowerów powinien być dodatkowo poszerzony o 0,5 m z wyróżnieniem nawierzchni tego pasa. Pas dla rowerów powinien mieć nawierzchnię asfaltową, a pas oddzielający od jezdni może mieć np. kostkę betonową fazowaną. c) Zjazdy nie powinny przerywać nawierzchni drogi dla rowerów oraz powinny zawierać znaki P-11. d) W obrębie ronda na skrzyżowaniu z ul. Błonie droga dla rowerów kurczowo trzyma się krawężnika i baz żadnego łuku poziomego skręca na jezdnię. Takie ukształtowanie drogi dla rowerów wprowadza kierowców w błąd, co do rzeczywistego kierunku jazdy rowerzystów. W projekcie nie uwzględniono, że rower jest pojazdem, a droga dla rowerów powinna mieć łuki poziome. Drogi dla rowerów powinny dochodzić do jezdni prostopadle, a jeżeli nie jest to możliwe, to łuki poziome powinny mieć promienie co najmniej 4,0 m (wyjątkowo 2,0 m).
 • 35. 35 57. Skrzyżowanie ul. Kujawskiej, ul. Błonie i zjazdu na Drogową Trasę Średnicową. Przejazd dla rowerzystów przez ul. Błonie – zbyt wąski i brak łuków poziomych na dojazdach 58. Skrzyżowanie ul. Kujawskiej, ul. Błonie i zjazdu na Drogową Trasę Średnicową. W miejscu, gdzie powinien znajdować się dojazd do przejazdu dla rowerzystów, został wykopany rów
 • 36. 36 59. Ul. Błonie. Nie da się zjechać z ciągu pieszo-rowerowego na jezdnię 60. Ul. Kujawska. Ciąg pieszo-rowerowy zaczyna się w miejscu, w którym nie da się na niego bezpiecznie wjechać.
 • 37. 37 J. Mapa odcinka trasy nr 3 w Gliwicach-Sośnicy Na planie J przebieg istniejącej trasy rowerowej nr 3 zaznaczono linią w kolorze niebieskim, a w kolorze ciemnoniebieskim zmianę przebiegu proponowaną w koncepcji infrastruktury rowerowej wykonanej w 2013 r. przez Inkom Katowice. 61. Droga nad Kłodnicą koło Sośnicy, pomiędzy ul. Kujawską a kładką koło Os. Żeromskiego 62. Kładka na Kłodnicy koło Os. Żeromskiego
 • 38. 38 63. Ul. Jesienna, wylot drogi gospodarczej prowadzącej od kładki na Kłodnicy. Przy ciągu pieszo-rowerowym nadal brak jest znaku C-16-13. Brak jest prawidłowo obniżonego krawężnika. Ciągi pieszo-rowerowe przeważnie mają tutaj nielubianą przez rowerzystów nawierzchnię z kostki betonowej fazowanej 64. Ul. Jesienna, wylot ul. Wiślanej. Przy ciągu pieszo-rowerowym brakuje znaków C-16-13 – z uwagi na brak znaków rowerzyści powinni jechać jezdnią
 • 39. 39 65 i 66. Ul. Jesienna, wylot ul. Wiślanej. Przy ciągu pieszo-rowerowym brakuje znaków C-16-13 – z uwagi na brak znaków rowerzyści powinni jechać jezdnią. Znak C-16-13 z nieaktualnym symbolem roweru znajduje się dopiero przy alejce równoległej do ul. Wiślanej
 • 40. 40 67 i 68. Ul. Wiślana. Niewłaściwie oznakowane ciągi pieszo-rowerowe – nieaktualne i poprzekręcane znaki C-16-13 i pozostałości niestandardowych znaków kategorii R. Nawierzchnia ciągu wymaga remontu
 • 41. 41 69. Ul. Wiślana. Pozostałości nieaktualnych i poprzekręcanych znaków C-16-13 i znaków kategorii R. Nawierzchnia ciągu wymaga remontu 70. Ul. Wiślana, wylot drogi dojazdowej. Brak oznakowania pionowego i poziomego ciągu pieszo-rowerowego i przejazdu dla rowerzystów
 • 42. 42 Po lewej: 71. Ul. Wiślana, wylot drogi dojazdowej. Brak oznakowania pionowego i poziomego ciągu pieszo-rowerowego i przejazdu dla rowerzystów Na dole: 72. Koniec ul. Wiślanej i ciągu pieszo- rowerowego. Jest to jedyny znak ciągu pieszo-rowerowego ustawiony poprawnie, ale wzór znaku jest nieaktualny. Dalej do granicy Zabrza na trasie rowerowej nie ma żadnych znaków.
 • 43. 43 Po lewej: 73. Pozostałości ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Wiślaną a ul. Wschodnią Na dole: 74. Ul. Jesienna, ciąg pieszo-rowerowy. Z uwagi na brak oznakowania rowerzyści powinni korzystać z jezdni
 • 44. 44 75 i 76. Koniec ul. Jesiennej i ciągu pieszo- rowerowego. Z uwagi na brak oznakowania rowerzyści powinni korzystać z jezdni – jest tylko niekompletne oznakowanie przejazdu dla rowerzystów. Brak jest prawidłowo obniżonych krawężników, za to z kratką ściekową w obrębie przejazdu
 • 45. 45 77÷79. Drogi gospodarcze pomiędzy ul. Jesienną a ul. Wschodnią. Ten ostatni odcinek wymaga remontu
 • 46. 46 Między ul. Wschodnią a Parkiem Leśnym im. Powstańców Śląskich w Zabrzu trasa rowerowa nr 3 miała przerwę z powodu likwidacji przejazdu przez tory kolejowe i braku zgody PKP na jego ponowne uruchomienie. Po kilku latach przejazd pojawił się, ale ostatnio ponownie został zlikwidowany. Na górze: 80. Przejazd przez tor kolejowy do KWK „Sośnica–Makoszowy” Zdjęcie zostało wykonane w 2012 r. – obecnie przejazd już nie istnieje Po lewej: 81. Miejsce, w którym powinien zostać wybudowany nowy przejazd przez tor kolejowy do KWK „Sośnica–Makoszowy”. Podobno PKP wydała zgodę na … wykonanie przejścia dla pieszych!
 • 47. 47 82. Ścieżka prowadząca przez teren rozebranej części stacji kolejowej KWK „Sośnica–Makoszowy” 83. Za dawna stacją ścieżka przecina rów odwadniający – niezbędne wykonanie przepustu
 • 48. 48 Uwagi ogólne Trasa rowerowa nr 3 na odcinku centrum, pl. Piłsudskiego (UM) – Politechnika Śląska – Park im. Bolesława Chrobrego w porównaniu z innymi trasami ma duży niewykorzystany potencjał: stosunkowo szerokie ciągi pieszo-rowerowe z twardą nawierzchnią, w większości mało uczęszczane przez pieszych. Najpoważniejszymi mankamentami są braki przejazdów dla rowerzystów, które w przypadku zwiększenia się ruchu rowerowego powinny zostać wyposażone w sygnalizację świetlną, brak rampy obok schodów przy wylocie al. Przyjaźni na ul. Zwycięstwa. Na odcinku Park im. Bolesława Chrobrego – Sośnica – Park Leśny im. Powstańców Śląskich w Zabrzu w zamyśle trasa miała stanowić ciche i szybkie, oddalone od ruchu samochodowego połączenie Gliwic, Sośnicy i Zabrza. Najpoważniejszymi mankamentami są fatalna nawierzchnia dróg tłuczniowych, brak ciągów pieszo-rowerowych przy ulicach lub ich niska jakość, brak prawidłowego skrzyżowania z autostradą A1 i z torem bocznicy KWK „Sośnica-Makoszowy”. Na całym odcinku tej trasy nastąpił prawie zupełny zanik oznakowania, które nigdy nie było wykonane jako standardowe. Trasa wymaga wykonania zmian przebiegu w celu ominięcia Parku im. Bolesława Chrobrego od północy i Sośnicy od południa. Zgodnie z koncepcją infrastruktury rowerowej wykonaną w 2013 r. przez Inkom Katowice zmiana przebiegu proponowana przez Urząd Miejski, polegająca na poprowadzeniu trasy wzdłuż ul. Panewnickiej i ul. Kujawskiej, nie powinna być realizowana, ponieważ spowoduje wydłużenie czasu przejazdu i pogorszenie komfortu w stosunku do prawidłowo wykonanej modernizacji istniejącej trasy. Uwagi szczegółowe: 1. Brak jest przejazdu dla rowerzystów przez ul. Zwycięstwa na skrzyżowaniu z al. Przyjaźni. 2. Należy wybudować rampę umożliwiającą przejazd obok schodów wzdłuż al. Przyjaźni przy skrzyżowaniu z ul. Zwycięstwa. 3. Wzdłuż al. Przyjaźni skrzyżowania trasy nr 3 z ul. Zwycięstwa, ul. Dworcową, ul. Częstochowską i ul. Konarskiego powinny otrzymać prawidłowo wykonane i oznakowane przejazdy dla rowerzystów, ze skorygowaniem lub rozważeniem budowy sygnalizacji świetlnych na tych skrzyżowaniach. 4. Ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ul. Berbeckiego, al. Przyjaźni i ul. Piramowicza wymagają wykonania oznakowania pionowego zgodnego z obecnymi przepisami ruchu drogowego 5. Obecnie trasa rowerowa nr 3 biegnie alejką przez Park im. Bolesława Chrobrego, a następnie jezdnią ruchliwej ul. Akademickiej. Należy dokonać zmiany przebiegu tego odcinka i przełożenie jej na wał przeciwpowodziowy Kłodnicy i proponowany ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Baildona z przejazdem dla rowerzystów przy wylocie ul. Akademickiej. 6. Na przedłużeniu ul. Akademickiej należy wykonać progi zwalniające U-16 tak, aby nie stanowiły przeszkody dla rowerzystów. 7. Należy zmodernizować nawierzchnię dotychczasowych dróg tłuczniowych tak, aby uzyskały parametry rowerostrady: a) pomiędzy ul. Akademicką a ul. Kujawską, wraz w wykonaniem odcinka drogi pod estakadą autostrady A1, b) pomiędzy ul. Kujawską a ul. Jesienną, c) pomiędzy ul. Jesienną a granicą Zabrza, wraz z budowa przejazdu przez tor bocznicowy KWK „Sośnica-Makoszowy”. 8. Wzdłuż całej trasy występują liczne braki w oznakowaniu, a nieliczne zachowane znaki kategorii R są niestandardowe. Należy ponownie wykonać projekt oznakowania tymi znakami, uwzględniający inne prace modernizacyjne oraz wyposażenie trasy w drogowskazy i tablice informacyjne, a następnie go zrealizować.