Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Tải mẫu Slide Powerpoint đẹp Mô Hình 7S

502 Aufrufe

Veröffentlicht am

Đây là bản đầy đủ của sản phẩm.
Tải miễn phí bản dùng thử: http://pptrucquan.com/tai-mau-slide-dep/dung-thu-mo-hinh-7s-217.html.
Tìm hiểu bản đầy đủ: http://pptrucquan.com/tai-mau-slide-dep/mo-hinh-7s-141.html.
Like fanpage để được tải miễn phí nhiều sản phẩm PowerPoint chất lượng cao: https://www.fb.com/pptrucquan..

Veröffentlicht in: Präsentationen & Vorträge
 • Als Erste(r) kommentieren

Tải mẫu Slide Powerpoint đẹp Mô Hình 7S

 1. 1. GIÁ TRỊ chia sẻ Shared value CHIẾNLƯỢC Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn. Strategy PHONGCÁCH Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn. style CẤU TRÚC Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn. Structure KỸNĂNG Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn. Skills HỆTHỐNG Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn. systems ĐỘI NGŨ Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn. Staff Mô hình 7S 7 nhân tố thành công cho công ty
 2. 2. GIÁ TRỊ chia sẻ Shared value CHIẾN LƯỢC Strategy CẤU TRÚC Structure HỆ THỐNG Systems ĐỘI NGŨ Staff nhân tố cứng nhân tố mềm Ý chính Đây là văn bản mẫu, bạn hoàn toàn có thể thay thế hoặc chỉnh sửa định dạng tuỳ ý. Ý chính Đây là văn bản mẫu, bạn hoàn toàn có thể thay thế hoặc chỉnh sửa định dạng tuỳ ý. Mô hình 7S 7 nhân tố thành công cho công ty KỸ NĂNG Skills PHONG CÁCH Style
 3. 3. Mô hình 7S 7 nhân tố thành công cho công ty CHIẾN LƯỢC Strategy GIÁ TRỊ chia sẻ Shared value CẤU TRÚC Structure HỆ THỐNG Systems  Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn.  Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn.  Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn.  Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn.  Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn.  Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn.  Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn.  Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn.  Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn.  Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn. KỸ NĂNG Skills PHONG CÁCH Style ĐỘI NGŨ Staff
 4. 4. GIÁ TRỊ chia sẻ Shared value  Đây là văn bản mẫu để minh hoạ văn bản được chèn tại đây. Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn. Văn bản thay thế sẽ giữ nguyên định dạng của văn bản mẫu. Nếu không muốn sử dụng định dạng mẫu, bạn hoàn toàn có thể tuỳ chỉnh lại thành định dạng của bạn.  Đây là văn bản mẫu để minh hoạ văn bản được chèn tại đây. Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn. Văn bản thay thế sẽ giữ nguyên định dạng của văn bản mẫu. Nếu không muốn sử dụng định dạng mẫu, bạn hoàn toàn có thể tuỳ chỉnh lại thành định dạng của bạn. Mô hình 7S 7 nhân tố thành công cho công ty
 5. 5. Strategy CHIẾN LƯỢC Skills KỸNĂNG Staff ĐỘINGŨ Structure CẤU TRÚC Systems HỆTHỐNG Style PHONGCÁCH GIÁ TRỊ chia sẻ Shared value Mô hình 7S 7 nhân tố thành công cho công ty
 6. 6.  Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn.  Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn.  Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn.  Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn.  Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn.  Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn. GIÁTRỊ chiasẻ chiếnlược CẤUTRÚC hệthống Phongcách độingũ kỹnăng Mô hình 7S 7 nhân tố thành công cho công ty
 7. 7. giá trị chia sẻ Mô hình 7S 7 nhân tố thành công cho công ty CẤU TRÚC Tổ chức Phân quyền Tập trung hệ thống Thông tin Báo cáo Tiến hành Phong cách Phong cách Triết lý Văn hoá đội ngũ Định rõ Mục tiêu Huấn luyện kỹ năng Năng lực Huấn luyện Tuyển dụng chiến lược Tầm nhìn Mục tiêu Hành động
 8. 8. CẤU TRÚC Stuctures hệ thống Systems Phongcách Style đội ngũ Staff kỹ năng Skills chiếnlược Strategy giá trị chia sẻ Shared Value Mô hình 7S 7 nhân tố thành công cho công ty
 9. 9. giá trị chia sẻ Shared Value CẤUTRÚC Stuctures hệ thống Systems Phong cách Style độingũ Staff kỹ năng Skills chiến lược Strategy Nhân tố cứng Nhân tố cứng Nhân tố mềm Nhân tố mềm Mô hình 7S 7 nhân tố thành công cho công ty
 10. 10. Phong cách Đây là văn bản mẫu, bạn hoàn toàn có thể thay thế hoặc chỉnh sửa định dạng tuỳ ý. Style kỹ năng Đây là văn bản mẫu, bạn hoàn toàn có thể thay thế hoặc chỉnh sửa định dạng tuỳ ý. skills đội ngũ Đây là văn bản mẫu, bạn hoàn toàn có thể thay thế hoặc chỉnh sửa định dạng tuỳ ý. staff CẤU TRÚC Đây là văn bản mẫu, bạn hoàn toàn có thể thay thế hoặc chỉnh sửa định dạng tuỳ ý. Structure Chiến lược Đây là văn bản mẫu, bạn hoàn toàn có thể thay thế hoặc chỉnh sửa định dạng tuỳ ý. Strategy Hệ thống Đây là văn bản mẫu, bạn hoàn toàn có thể thay thế hoặc chỉnh sửa định dạng tuỳ ý. Systems giá trị chia sẻ Shared Value Mô hình 7S 7 nhân tố thành công cho công ty
 11. 11. Mô hình 7S 7 nhân tố thành công cho công ty CẤUTRÚC Hãy nhập văn bản của bạn tại đây. hệ thống Hãy nhập văn bản của bạn tại đây. Phong cách Hãy nhập văn bản của bạn tại đây.đội ngũ Hãy nhập văn bản của bạn tại đây. kỹnăng Hãy nhập văn bản của bạn tại đây. chiến lược Hãy nhập văn bản của bạn tại đây. giá trị chia sẻ Hãy nhập văn bản của bạn tại đây.

×