Otp mentorirsz kerékl_2012

POZITEAM
POZITEAMPOZITEAM
AZ OTP BANK
              MENTORI RENDSZERE                 BIZALMAS! ÜZLETI TITOK!
Budapest, 2012. május 10.
Munkaerő piaci helyzet -

miért kellett az OTP Banknak mentori rendszer ?

 Kihívások :

 Magas fluktuáció, sok újonnan belépő

 Nem megfelelő szakképzési rendszer

 Magas elvárásoknak nem megfelelő munkaerő

 Beillesztés hatékonyságának növelése, a próbaidő
 alatti lemorzsolódás csökkentése

 Ügyfélközpontú szervezeti kultúra erősítése


                           1
A mentori rendszer kapcsolódása a hálózati képzési folyamathoz


       A mentorok szerepe a k pzési rendszerben
                 é

        Képzési formák      Felkészülést támogatók


     § Egyéni tanulás, önálló   § Távoktatási anyagok, e-
      felkészülés          learning rendszer, tutor,
                     konzulens

     §  Tantermi oktatások:   § El?adók, oktatók,
                      ő
     §  IT rendszerek oktat sa
                 á   konzulensek, SUBA tr nerek,
                              é
     §  Gyakorlati képzések    TÉT trénerek
     §  Értékesítési tréningek

     § Munkavégzés közbeni     § Coachok (é- értékesítési folyamat
                     Coachok
                          rtékesítési folyamat
      tanulás            támogatása)
                          Támogatása
                    § Mentorok (szakmai
                     felkészülés támogatása)
                        MENTOROK
                       szakmai felkészítés


                                       2
Banki célok                  Várt eredmények

  A fióki új belépők beillesztésében és szakmai  Szakmailag felkészültebb, az értékesítésben
  felkészítésében banki szinten egységes     eredményesebb fióki munkatársak már a próbaidő
  folyamat, módszertan és eszközök        alatt. Banki szinten egységes gyakorlati tudás
  alkalmazása.                  biztosítása.
  A beilleszkedés és az új belépők szervezeti   A felkészítés és szervezeti beillesztés
  szocializációjának segítése, a szervezeti és  hiányosságaiból eredő fluktuációs kockázatok
                          csökkentése, az új dolgozó szakmai bizonytalanság
  az egyéni célok optimális szintű
                          miatt meghozott kilépési döntésének megelőzése. A
  összehangolásával.               dolgozói elkötelezettség növelése.  A munkatársak felkészítésében és szakmai
  támogatásában résztvevők folyamatos       Az új belépők felkészítésében tevékenykedő, a
                          szervezeti ismeretek és kultúra átadásában
  szakmai fejlődésének biztosítása, valamint
                          kulcsszerepet betöltő munkatársak elismerése,
  célzott motiválása, erkölcsi és anyagi     motivációjuk növekedése.
  megbecsülés biztosításával.
      A szervezet teljesítőképességének javulása, a tanuló szervezetben rejlő
                  lehetőségek kiaknázása.

3
2008  2009  2010  2011  2012
4
A Bankba újonnan belépett kolléga felkészítése


   BELÉPÉS                                    ÖNÁLLÓ MUNKAVÉGZÉS


        MENTORI TÁMOGATÁS MENTORFIÓKBAN

           ELMÉLETI FELKÉSZÜLÉS          GYAKORLATI KÉPZÉS   SAJÁT FIÓKI
          (önálló tanulás e-learningen;       (rendszeroktatás)  GYAKORLAT
  BELÉP-
              konzultációk)
  TETÉS
               VIZSGA                VIZSGA    Munkakört váltó, bővítő (átképző) kollégák felkészítése


  ÁTKÉPZÉS KEZDETE                                ÖNÁLLÓ MUNKAVÉGZÉS                                     MENTORI
   ELMÉLETI FELKÉSZÜLÉS        GYAKORLATI KÉPZÉS       TÁMOGATÁS  SAJÁT FIÓKI
   (önálló tanulás e-learningen;     (rendszeroktatás)      MENTOR-  GYAKORLAT
       konzultációk)
                                     FIÓKBAN
        VIZSGA                VIZSGA
5
A mentori rendszer szereplői és feladatkörük

                     Képzésfejlesztési és
                      Oktatási Osztály

               Minőségbiztosítás   Keret biztosítása
                           Mentorfiók vezetője


           Mentor
                                 Információ
   Fejlesztés
               Mentorált
                           Honos fiók vezetője
                          Fejlesztési javaslatok

                     Képzésfejlesztési és
                      Oktatási Osztály


6
A mentori folyamat támogató eszközei


                                         Mentori kézikönyv


                     Szabályzat                                                      Vállalkozói munkatárs / tanácsadó beillesztési terve


                                   Dolgozó neve:
  Beillesztési terv  Haladási napló
                                   Munkakör                                                  Munkaidő:              napi 8 óra


                                   Mentor:

                                   Mentor fiók:                                                Saját fiók:

                                   Belépés dátuma:

                                             Felkészülés


   Műveleti lista   Záró értékelés
                                                                                                       Gyakorlat
                                                                                 Tananyag/                                    Közre-
                       Sza-                                                                                                 működő
                                    Hét    Dátum     Helyszín             Tananyag modulok         elérhetőség/     Fióki feladatok, tranzakciók      Ajánlott módszerek
                       kasz
                                                                                oktatási forma
                                                           MKV munkakörre felkészítő tananyagok:            Ügyfélazonosítás, adatmódosítás
                                                           1 Alapszintű vállalkozási ismeretek
                                                           2 Számla és betét
                                                                                              Ügyfélbesorolás
                                                           3 Hitelezési ismeretek (termék és               Elektronikus cégeljárás során
                                   Felkészül
                                              Mentoráló fiók
                                                           folyamat)                   önálló      keletkező dokumentumok      Nagyobbrészt önálló
                                   és végéig                    4 Bankkártya                feldolgozás
                                                                                                kezelése
                       Munkaköri felklészítő
                                                           5 Pénz- és elszámolásforgalom                                   taranzakcióvégzés
                                                                                               Számlanyitás        felügyelettel, kiebb
                        elméleti blokk
                                                           6 Nemzetközi bankműveletek
                                                           7 OTPdirekt termék és folyamat               Számla zárolása, megszüntetése    részben megfigyelés
                                              Mentoráló fiók      Bemeneti teszt
                                                                                          Üzleti kártyákhoz kapcsolható   Tanultak gyakorlatban
                                               Központ        Szakmai konzultáció                           tranzakciók      történő elsajátítása, banki


   Látogatási jegyzőkönyv
                                   6. hét                                           tanfolyam
                                              Mentoráló fiók      A tanult anyag ismétlése.                    OTPdirekt szerődéskötés,    és csoporttagi termékek
                                                           MKV Passzív termékek vizsga                   módosítás, megszüntetés         ajánlása,
                                                           Vizsgák elnevezése:
                                                           • MKV munkaköri felk – Szla és betét
                                                                                                 Electra        termékértékesítés,
                                   7. hét        Mentoráló fiók                           on-line vizsga
                                                           • MKV munkaköri felk – Pfo és nemzetk                   Exit interjú       ügyfélkiszolgálás
                                                           • MKV munkaköri felk – Kártya és direkt             Pénzforgalom vállalkozói
                                                           • MKV munkaköri felk – Vállalk. Alap
                                                                                               specialitásai
                     kö

                     fel

                     gy                     ok
                                               Központ        SUBA és FloWare tanfolyam
                     ak

                     bl
                      M
                                                                                 tanfolyam
                      ri

                      k
                      k
                      .                                    8. hét
                                              Mentoráló fiók      A tanult anyag ismétlése.                    Hitelezési dokumentumok
                                                           A tanult anyag ismétlése.                         Előszűrés
                                    9. hét        Mentoráló fiók
                                                           MKV Hitelezés vizsga            on-line vizsga        Szkennelés
                     gy
                     kö
                      ri
                     fel
                      M                      k

                     ak
                       .
                      bl
                     ok
                      k
                                                Központ        IRIS tanfolyam               tanfolyam
                                                                                              Előlap rögzítés
                                                                                         Társasházi hitelek specialitásai
                                                                                         Monitoring- és hátralékkezelési


      Tükör kérdőív
                                                                                           feladatok (OKBR rendszer,
                                                                                          Garantiqa folyamat, behajtási    Önálló feladatvégzés
                                                                                         folyamat, értékesítési folyamat)     felügyelettel
                                   10. hét
                                              Mentoráló fiók      A tanult anyag ismétlése.                  Értékesítési támogató eszközök
                                                                                          átnézése (FiókÉrt, Terméklap,
                                                                                          Kalkulátor, Érvelő, Intelligens
                                                                                              képernyő stb.)

                                                                                                A mentorált záró értékelése
                      Munkak
                      fiókban
                      gyakorl
                                   11.hét
                      a saját
                       öri
                                                                                                              Önálló munkavégzés
                        at
                                   12.hét        Foglalkoz-tató fiók    A tanult anyag rögzülése a gyakorlatban.
                                   13. hét    Ösztönzési rendszer


7
Hiszünk abban, hogy a mentoring jellegű tudásátadás hosszú távon is pozitív
    hatással van mind a Bank, mind pedig a mentori folyamat szereplőire, ezért
              további fejlesztéseket tervezünk.  • Bevezetjük a fiókvezetői mentori rendszert.
  • A legjobb mentori gyakorlatok facilitálásának érdekében rendszeres
  workshopokat szervezünk.
  • Feltárjuk és egységesítjük a külföldi leánybankokban alkalmazott mentori
  gyakorlatot.
  • Megvizsgáljuk és tisztázzuk a központi területeken zajló „spontán”
  mentorálást.
  • A mentorok készségeit a jövőben is rendszeres továbbképzéssel
  fejlesztjük.
  • A mentori tevékenységet beillesztjük a tehetséggondozás rendszerébe.
8
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
  Kerék László
  kerekl@otpbank.hu
9
1 von 10

Recomendados

Otp előadás anyaga mentorálás jan.31 von
Otp előadás anyaga mentorálás jan.31Otp előadás anyaga mentorálás jan.31
Otp előadás anyaga mentorálás jan.31Eszter Séra
2.2K views13 Folien
OTP Bővített Műhely von
OTP Bővített MűhelyOTP Bővített Műhely
OTP Bővített MűhelyEszter Séra
1.2K views31 Folien
Tm poziteam intro von
Tm poziteam introTm poziteam intro
Tm poziteam introEszter Séra
518 views23 Folien
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában von
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatábanVezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatábanPéter Briga
596 views39 Folien
Nyílt tréningek prezentáció von
Nyílt tréningek prezentációNyílt tréningek prezentáció
Nyílt tréningek prezentációNóra Nyulászi
212 views19 Folien
Wiesner Edit - Coaching Workshop és Beszélgetés von
Wiesner Edit - Coaching Workshop és BeszélgetésWiesner Edit - Coaching Workshop és Beszélgetés
Wiesner Edit - Coaching Workshop és BeszélgetésWiesner Edit
582 views24 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

5 tax mihaly_herendi_porcelanmanufaktura_gyor_tm_muhely_20121128 von
5 tax mihaly_herendi_porcelanmanufaktura_gyor_tm_muhely_201211285 tax mihaly_herendi_porcelanmanufaktura_gyor_tm_muhely_20121128
5 tax mihaly_herendi_porcelanmanufaktura_gyor_tm_muhely_20121128POZITEAM
336 views11 Folien
A brand mint sztori von
A brand mint sztoriA brand mint sztori
A brand mint sztoriMarke-Team
748 views33 Folien
POZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögből von
POZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögbőlPOZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögből
POZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögbőlPOZITEAM
428 views28 Folien
Kkv tm műhely győr 130225 von
Kkv tm műhely győr 130225Kkv tm műhely győr 130225
Kkv tm műhely győr 130225POZITEAM
553 views34 Folien
Storytelling poziteam műhely takács zsuzsa von
Storytelling  poziteam műhely takács zsuzsaStorytelling  poziteam műhely takács zsuzsa
Storytelling poziteam műhely takács zsuzsaPOZITEAM
472 views6 Folien
Why Brand Storytelling Matters von
Why Brand Storytelling MattersWhy Brand Storytelling Matters
Why Brand Storytelling MattersME Consulting
9K views58 Folien

Destacado(7)

5 tax mihaly_herendi_porcelanmanufaktura_gyor_tm_muhely_20121128 von POZITEAM
5 tax mihaly_herendi_porcelanmanufaktura_gyor_tm_muhely_201211285 tax mihaly_herendi_porcelanmanufaktura_gyor_tm_muhely_20121128
5 tax mihaly_herendi_porcelanmanufaktura_gyor_tm_muhely_20121128
POZITEAM336 views
A brand mint sztori von Marke-Team
A brand mint sztoriA brand mint sztori
A brand mint sztori
Marke-Team748 views
POZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögből von POZITEAM
POZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögbőlPOZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögből
POZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögből
POZITEAM428 views
Kkv tm műhely győr 130225 von POZITEAM
Kkv tm műhely győr 130225Kkv tm műhely győr 130225
Kkv tm műhely győr 130225
POZITEAM553 views
Storytelling poziteam műhely takács zsuzsa von POZITEAM
Storytelling  poziteam műhely takács zsuzsaStorytelling  poziteam műhely takács zsuzsa
Storytelling poziteam műhely takács zsuzsa
POZITEAM472 views
Why Brand Storytelling Matters von ME Consulting
Why Brand Storytelling MattersWhy Brand Storytelling Matters
Why Brand Storytelling Matters
ME Consulting9K views
Retail brands & brand storytelling [research] von Headstream
Retail brands & brand storytelling [research]Retail brands & brand storytelling [research]
Retail brands & brand storytelling [research]
Headstream5.8K views

Similar a Otp mentorirsz kerékl_2012

Mentori tevekenysegek von
Mentori tevekenysegekMentori tevekenysegek
Mentori tevekenysegekTímea Bedőné Fatér
823 views9 Folien
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos von
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosBővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosEszter Séra
492 views31 Folien
ALITERA cégbemutató von
ALITERA cégbemutatóALITERA cégbemutató
ALITERA cégbemutatóErzsébet Katona
173 views14 Folien
Qualitas-kínálat von
Qualitas-kínálatQualitas-kínálat
Qualitas-kínálatcsgyorgyi
306 views18 Folien
Céges kínálat von
Céges kínálatCéges kínálat
Céges kínálatcsgyorgyi
201 views18 Folien
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben von
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenA coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenGyörgy Fedor
1.3K views19 Folien

Similar a Otp mentorirsz kerékl_2012(20)

Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos von Eszter Séra
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosBővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Eszter Séra492 views
Qualitas-kínálat von csgyorgyi
Qualitas-kínálatQualitas-kínálat
Qualitas-kínálat
csgyorgyi306 views
Céges kínálat von csgyorgyi
Céges kínálatCéges kínálat
Céges kínálat
csgyorgyi201 views
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben von György Fedor
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenA coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
György Fedor1.3K views
Munkatársak fejlesztése complett von Ferenc Pajor
Munkatársak fejlesztése complettMunkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complett
Ferenc Pajor992 views
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm von bbalogh75
Telos partners bemutatkozunk 2012 smTelos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm
bbalogh75653 views
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány) von Tibor Gyulay
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Tibor Gyulay166 views
Tanulási eredmények és kompetenciák von tanarkepzes
Tanulási eredmények és kompetenciákTanulási eredmények és kompetenciák
Tanulási eredmények és kompetenciák
tanarkepzes706 views
Takácsné palásthy erika.pdf2 von palasthyerika
Takácsné palásthy erika.pdf2Takácsné palásthy erika.pdf2
Takácsné palásthy erika.pdf2
palasthyerika345 views
Iskolai előadás pedagógus és intézményi ellenőrzésről von totyik
Iskolai előadás pedagógus és intézményi ellenőrzésrőlIskolai előadás pedagógus és intézményi ellenőrzésről
Iskolai előadás pedagógus és intézményi ellenőrzésről
totyik1.6K views
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching von Wiesner Edit
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma CoachingHallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
Wiesner Edit673 views
Önértékelésről tantestületi tájékoztató von PAKS
Önértékelésről tantestületi tájékoztatóÖnértékelésről tantestületi tájékoztató
Önértékelésről tantestületi tájékoztató
PAKS1.7K views
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréning von Tibor Gyulay
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréningTudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tibor Gyulay452 views
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching von Wiesner Edit
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma CoachingWiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching
Wiesner Edit1.6K views

Más de POZITEAM

2 bencsik andrea_best_practice_kutatas_gyor_tm_muhely_20121128 von
2 bencsik andrea_best_practice_kutatas_gyor_tm_muhely_201211282 bencsik andrea_best_practice_kutatas_gyor_tm_muhely_20121128
2 bencsik andrea_best_practice_kutatas_gyor_tm_muhely_20121128POZITEAM
741 views27 Folien
POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztás 2.0 von
POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztás 2.0POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztás 2.0
POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztás 2.0POZITEAM
413 views25 Folien
POZITEAM Bővített Műhely V-Learning Technológiák a Tudásmenedzsmentben von
POZITEAM Bővített Műhely V-Learning Technológiák a TudásmenedzsmentbenPOZITEAM Bővített Műhely V-Learning Technológiák a Tudásmenedzsmentben
POZITEAM Bővített Műhely V-Learning Technológiák a TudásmenedzsmentbenPOZITEAM
340 views15 Folien
POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztó felületek tapasztalatai von
POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztó felületek tapasztalatai POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztó felületek tapasztalatai
POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztó felületek tapasztalatai POZITEAM
327 views7 Folien
POZITEAM Bővített Műhely LMS von
POZITEAM Bővített Műhely LMS POZITEAM Bővített Műhely LMS
POZITEAM Bővített Műhely LMS POZITEAM
382 views16 Folien
POZITEAM Bővített Műhely IT és TM von
POZITEAM Bővített Műhely IT és TMPOZITEAM Bővített Műhely IT és TM
POZITEAM Bővített Műhely IT és TMPOZITEAM
365 views22 Folien

Más de POZITEAM(10)

2 bencsik andrea_best_practice_kutatas_gyor_tm_muhely_20121128 von POZITEAM
2 bencsik andrea_best_practice_kutatas_gyor_tm_muhely_201211282 bencsik andrea_best_practice_kutatas_gyor_tm_muhely_20121128
2 bencsik andrea_best_practice_kutatas_gyor_tm_muhely_20121128
POZITEAM741 views
POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztás 2.0 von POZITEAM
POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztás 2.0POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztás 2.0
POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztás 2.0
POZITEAM413 views
POZITEAM Bővített Műhely V-Learning Technológiák a Tudásmenedzsmentben von POZITEAM
POZITEAM Bővített Műhely V-Learning Technológiák a TudásmenedzsmentbenPOZITEAM Bővített Műhely V-Learning Technológiák a Tudásmenedzsmentben
POZITEAM Bővített Műhely V-Learning Technológiák a Tudásmenedzsmentben
POZITEAM340 views
POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztó felületek tapasztalatai von POZITEAM
POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztó felületek tapasztalatai POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztó felületek tapasztalatai
POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztó felületek tapasztalatai
POZITEAM327 views
POZITEAM Bővített Műhely LMS von POZITEAM
POZITEAM Bővített Műhely LMS POZITEAM Bővített Műhely LMS
POZITEAM Bővített Műhely LMS
POZITEAM382 views
POZITEAM Bővített Műhely IT és TM von POZITEAM
POZITEAM Bővített Műhely IT és TMPOZITEAM Bővített Műhely IT és TM
POZITEAM Bővített Műhely IT és TM
POZITEAM365 views
Mta konf 120404_bevezető_ea von POZITEAM
Mta konf 120404_bevezető_eaMta konf 120404_bevezető_ea
Mta konf 120404_bevezető_ea
POZITEAM189 views
Aa stádium hr_klub_ tm_ea_ 120307 von POZITEAM
Aa stádium hr_klub_ tm_ea_ 120307Aa stádium hr_klub_ tm_ea_ 120307
Aa stádium hr_klub_ tm_ea_ 120307
POZITEAM279 views
öNök kérték önnek érték von POZITEAM
öNök kérték  önnek értéköNök kérték  önnek érték
öNök kérték önnek érték
POZITEAM248 views
Nyitott m tudásmegragadás_120301 von POZITEAM
Nyitott m tudásmegragadás_120301Nyitott m tudásmegragadás_120301
Nyitott m tudásmegragadás_120301
POZITEAM288 views

Otp mentorirsz kerékl_2012

 • 1. AZ OTP BANK MENTORI RENDSZERE BIZALMAS! ÜZLETI TITOK! Budapest, 2012. május 10.
 • 2. Munkaerő piaci helyzet - miért kellett az OTP Banknak mentori rendszer ? Kihívások : Magas fluktuáció, sok újonnan belépő Nem megfelelő szakképzési rendszer Magas elvárásoknak nem megfelelő munkaerő Beillesztés hatékonyságának növelése, a próbaidő alatti lemorzsolódás csökkentése Ügyfélközpontú szervezeti kultúra erősítése 1
 • 3. A mentori rendszer kapcsolódása a hálózati képzési folyamathoz A mentorok szerepe a k pzési rendszerben é Képzési formák Felkészülést támogatók § Egyéni tanulás, önálló § Távoktatási anyagok, e- felkészülés learning rendszer, tutor, konzulens § Tantermi oktatások: § El?adók, oktatók, ő § IT rendszerek oktat sa á konzulensek, SUBA tr nerek, é § Gyakorlati képzések TÉT trénerek § Értékesítési tréningek § Munkavégzés közbeni § Coachok (é- értékesítési folyamat Coachok rtékesítési folyamat tanulás támogatása) Támogatása § Mentorok (szakmai felkészülés támogatása) MENTOROK szakmai felkészítés 2
 • 4. Banki célok Várt eredmények A fióki új belépők beillesztésében és szakmai Szakmailag felkészültebb, az értékesítésben felkészítésében banki szinten egységes eredményesebb fióki munkatársak már a próbaidő folyamat, módszertan és eszközök alatt. Banki szinten egységes gyakorlati tudás alkalmazása. biztosítása. A beilleszkedés és az új belépők szervezeti A felkészítés és szervezeti beillesztés szocializációjának segítése, a szervezeti és hiányosságaiból eredő fluktuációs kockázatok csökkentése, az új dolgozó szakmai bizonytalanság az egyéni célok optimális szintű miatt meghozott kilépési döntésének megelőzése. A összehangolásával. dolgozói elkötelezettség növelése. A munkatársak felkészítésében és szakmai támogatásában résztvevők folyamatos Az új belépők felkészítésében tevékenykedő, a szervezeti ismeretek és kultúra átadásában szakmai fejlődésének biztosítása, valamint kulcsszerepet betöltő munkatársak elismerése, célzott motiválása, erkölcsi és anyagi motivációjuk növekedése. megbecsülés biztosításával. A szervezet teljesítőképességének javulása, a tanuló szervezetben rejlő lehetőségek kiaknázása. 3
 • 5. 2008 2009 2010 2011 2012 4
 • 6. A Bankba újonnan belépett kolléga felkészítése BELÉPÉS ÖNÁLLÓ MUNKAVÉGZÉS MENTORI TÁMOGATÁS MENTORFIÓKBAN ELMÉLETI FELKÉSZÜLÉS GYAKORLATI KÉPZÉS SAJÁT FIÓKI (önálló tanulás e-learningen; (rendszeroktatás) GYAKORLAT BELÉP- konzultációk) TETÉS VIZSGA VIZSGA Munkakört váltó, bővítő (átképző) kollégák felkészítése ÁTKÉPZÉS KEZDETE ÖNÁLLÓ MUNKAVÉGZÉS MENTORI ELMÉLETI FELKÉSZÜLÉS GYAKORLATI KÉPZÉS TÁMOGATÁS SAJÁT FIÓKI (önálló tanulás e-learningen; (rendszeroktatás) MENTOR- GYAKORLAT konzultációk) FIÓKBAN VIZSGA VIZSGA 5
 • 7. A mentori rendszer szereplői és feladatkörük Képzésfejlesztési és Oktatási Osztály Minőségbiztosítás Keret biztosítása Mentorfiók vezetője Mentor Információ Fejlesztés Mentorált Honos fiók vezetője Fejlesztési javaslatok Képzésfejlesztési és Oktatási Osztály 6
 • 8. A mentori folyamat támogató eszközei Mentori kézikönyv Szabályzat Vállalkozói munkatárs / tanácsadó beillesztési terve Dolgozó neve: Beillesztési terv Haladási napló Munkakör Munkaidő: napi 8 óra Mentor: Mentor fiók: Saját fiók: Belépés dátuma: Felkészülés Műveleti lista Záró értékelés Gyakorlat Tananyag/ Közre- Sza- működő Hét Dátum Helyszín Tananyag modulok elérhetőség/ Fióki feladatok, tranzakciók Ajánlott módszerek kasz oktatási forma MKV munkakörre felkészítő tananyagok: Ügyfélazonosítás, adatmódosítás 1 Alapszintű vállalkozási ismeretek 2 Számla és betét Ügyfélbesorolás 3 Hitelezési ismeretek (termék és Elektronikus cégeljárás során Felkészül Mentoráló fiók folyamat) önálló keletkező dokumentumok Nagyobbrészt önálló és végéig 4 Bankkártya feldolgozás kezelése Munkaköri felklészítő 5 Pénz- és elszámolásforgalom taranzakcióvégzés Számlanyitás felügyelettel, kiebb elméleti blokk 6 Nemzetközi bankműveletek 7 OTPdirekt termék és folyamat Számla zárolása, megszüntetése részben megfigyelés Mentoráló fiók Bemeneti teszt Üzleti kártyákhoz kapcsolható Tanultak gyakorlatban Központ Szakmai konzultáció tranzakciók történő elsajátítása, banki Látogatási jegyzőkönyv 6. hét tanfolyam Mentoráló fiók A tanult anyag ismétlése. OTPdirekt szerődéskötés, és csoporttagi termékek MKV Passzív termékek vizsga módosítás, megszüntetés ajánlása, Vizsgák elnevezése: • MKV munkaköri felk – Szla és betét Electra termékértékesítés, 7. hét Mentoráló fiók on-line vizsga • MKV munkaköri felk – Pfo és nemzetk Exit interjú ügyfélkiszolgálás • MKV munkaköri felk – Kártya és direkt Pénzforgalom vállalkozói • MKV munkaköri felk – Vállalk. Alap specialitásai kö fel gy ok Központ SUBA és FloWare tanfolyam ak bl M tanfolyam ri k k . 8. hét Mentoráló fiók A tanult anyag ismétlése. Hitelezési dokumentumok A tanult anyag ismétlése. Előszűrés 9. hét Mentoráló fiók MKV Hitelezés vizsga on-line vizsga Szkennelés gy kö ri fel M k ak . bl ok k Központ IRIS tanfolyam tanfolyam Előlap rögzítés Társasházi hitelek specialitásai Monitoring- és hátralékkezelési Tükör kérdőív feladatok (OKBR rendszer, Garantiqa folyamat, behajtási Önálló feladatvégzés folyamat, értékesítési folyamat) felügyelettel 10. hét Mentoráló fiók A tanult anyag ismétlése. Értékesítési támogató eszközök átnézése (FiókÉrt, Terméklap, Kalkulátor, Érvelő, Intelligens képernyő stb.) A mentorált záró értékelése Munkak fiókban gyakorl 11.hét a saját öri Önálló munkavégzés at 12.hét Foglalkoz-tató fiók A tanult anyag rögzülése a gyakorlatban. 13. hét Ösztönzési rendszer 7
 • 9. Hiszünk abban, hogy a mentoring jellegű tudásátadás hosszú távon is pozitív hatással van mind a Bank, mind pedig a mentori folyamat szereplőire, ezért további fejlesztéseket tervezünk. • Bevezetjük a fiókvezetői mentori rendszert. • A legjobb mentori gyakorlatok facilitálásának érdekében rendszeres workshopokat szervezünk. • Feltárjuk és egységesítjük a külföldi leánybankokban alkalmazott mentori gyakorlatot. • Megvizsgáljuk és tisztázzuk a központi területeken zajló „spontán” mentorálást. • A mentorok készségeit a jövőben is rendszeres továbbképzéssel fejlesztjük. • A mentori tevékenységet beillesztjük a tehetséggondozás rendszerébe. 8
 • 10. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Kerék László kerekl@otpbank.hu 9