2 bencsik andrea_best_practice_kutatas_gyor_tm_muhely_20121128

POZITEAM
POZITEAMPOZITEAM
Best Practice a
tudásmenedzsment rendszerek
    kiépítésében
    Prof. dr. habil Bencsik Andrea
         egyetemi tanár
„Mit, és mikor, és miként kell
        szólani, s tenni? - ez a bölcsesség
        nagy titka, melyről szabályokat adni
               nem lehet.”


                               Kölcsey Ferenc             Best Practice a tudásmenedzsment
2012. 12. 05.         rendszerek kiépítésében            2
Súlypontok

      A kutatás célja és jellemzői
      A vizsgálati modell
      A valóság pro és contra
      Következtetések
            Best Practice a tudásmenedzsment
2012. 12. 05.        rendszerek kiépítésében    3
A kutatás célja
   Áttekintést kapjunk a magyarországi TM
   gyakorlat helyzetéről közvetlen vállalati
   tapasztalatok alapján;
   Összegezve az eredményeket tükröt
   tartani és a figyelmet felhívni a vállalatok
   rejtett lehetőségeire.
          Best Practice a tudásmenedzsment
2012. 12. 05.      rendszerek kiépítésében    4
A vizsgálati modell: A tudásmenedzsment                     körfolyamata                         1.Tudásprioritá-
                            sok
                         meghatározása

              2. Tudás                     8.Tudás
             azonosítása                    ellenőrzése
          3. Tudás       Tudás forrás – tanuló szervezet      7. Tudás
         megszerzése      BIZALOM - EGYÜTTMŰKÖDÉS          rögzítése
              4. Tudás                   6. Tudás
              fejlesztése                 hasznosítása

                         5. Tudás
                        szétosztása
 2012. 12. 05.                                        5
A valóság

  A minta
                                   méret
        vizsgált    számosság
        vállalat                  nagy       KKV

        termelő        23            12      11
        vállalat
        pénzintézet       3            3

        szolgáltató       4            3       1
        vállalat
        közszféra        3            1       2
        intézménye
        összesen        33            19      14
               Best Practice a tudásmenedzsment
2012. 12. 05.           rendszerek kiépítésében             6
A kultúra ereje
  Nagyvállalati jellemzők          KKV-k

   Tulajdonosi kultúra domináns
                    Hirtelen növekedés
   Vezetői stílus meghatározó, de a  következménye a kultúra
   mikro kultúra különböző lehet   torzulása
   Csapatmunka gyakori
                    Bizalom magas fokú
                    Együttműködés gyakori
a „tudatos tudású” vállalati kultúra  Közös értékek, közös
alapját azok a résztvevők képezik,   ünnepek
akik tisztában vannak saját
tudásukkal és fejlesztik a
képességeiket.                 óvoda
    Kandalló beszélgetések
Vállalati alap értékek kommunikálása
2012. 12. 05.
Tudáscélok meghatározása
  Alkalmazott módszerek                    Problémák
   vízió-misszió-stratégia            kultúrával összefüggésbe
   alapján (döntő hányadban)           hozható kritikus kérdések,
   érvényesül a                  a tulajdonos kultúrájának
   normatív, stratégiai és            domináns jellege,
   operatív szintű cél
                          helytelen prioritások,
   megfogalmazása,
                          csak a legfelső vezetés
   politikai, felsőbb felügyeleti
                          szintjén ismertek,
   szervek diktátuma.
                          nem következetes
                          gondolkodás, hanem ad-hoc
                          döntések dominálnak,
                          nincs, nem jellemző, nem
                          szoktak ilyen célokat
                          megfogalmazni,

               Best Practice a tudásmenedzsment
2012. 12. 05.           rendszerek kiépítésében            8
Tudáscélok
pro                contra
 A stratégiai célok        Csak a felsővezetés
 megvalósítását a meglévő     ismeri
 szervezeti tudás teszi
 lehetővé, mivel ezek
 segítségével a kialakított      Motiváció hiány,
 stratégiát át lehet ültetni a
                    tájékozatlanság,
 gyakorlatba.
                  elégedetlenség, nincs
                    elkötelezettség
 Svájci tulajdonú cég stratégia
    építés gyakorlata                              9
Tudás azonosítása
  Alkalmazott módszerek             Kritika, problémák

   elméleti elvárások,           kevésbé fontos terület a cégek
                       gyakorlatában, mint más elemei a
   belépési interjú,            rendszernek,
                       sok hiányosság,
   munkaköri leírások,           felszínesen alkalmazott
   kompetencia térképek,          információk,
                       elsősorban közép vezetői
   egyéb adatbázisok.            feladat, és ezzel minden
                       területhez hozzárendeli ezt a
                       problémát,
Igényként a versenytársakkal         fluktuáció magas aránya,
való összehasonlítás             az aktuális problémákhoz történő
                       nem szakmai hozzárendelés,
fogalmazódott meg.              ahol nincs tudásigény előre
                       rögzítve, ott természetes, hogy ez
                       a lépés is értelmét veszti.            Best Practice a tudásmenedzsment
2012. 12. 05.        rendszerek kiépítésében             10
Tudás azonosítása
pro              contra
 Kompetencia mátrix      Csak a sürgős vagy
                elkerülhetetlen témakörökre
 folyamatos aktualizálása
                koncentrálnak.
                Amire valóban szükség lenne
Mindenki ott és azt teszi,   operatív szinten – a
amihez ért, a jó szakmunka   dolgozóknak önmaguknak kell
                megtanulniuk, vagy
elvégzése után érzett belső   felkutatniuk, mert ha nem
örömérzés az igazi       teszik, a munkájuk
motiváció a további       nehézkessé, időigényessé,
munkához.            vagy teljesíthetetlenné válik.
(létszám – tudásszint)     Ha nincs cél, nincs mit
                azonosítani.


2012. 12. 05.                        11
Tudásszerzés jellemzői
    tudásszerzés eszközei            problémák
tanulás,
új munkatárs felvétele,        nem foglalkozik ezzel a cég,
továbbképzés,             nincs átfogó terv erre,
betanítás,               cégen belül is összehangolatlan,
tanácsadó alkalmazása,         elviszi a tudást a távozó munkatárs,
céges nyilvántartások,         ellentmondásos elvárások a
jogszabályi előírások,         munkatársakkal szemben.
hatóságok előírásai,
tudásvásárlás,
                    átfedés (tudásfejlesztés – megosztás)
szakértő alkalmazása,
piaci információk,
versenytársak,             saját tesztek készítése,
partnerek,               belső tréningek,
stakeholderek információi,       párhuzamos projektekben részvétel,
saját kutatási eredmények,       lessons learned,
kongresszusokon való részvétel,    vállalati képzések,
internet,               kötelező on-line használat,
összehasonlító elemzések eredményei,  pártfogó (Pate) alkalmazása, stb..
értekezletek,
know how, szabadalom,
licence vásárlás,
cég felvásárlás,
                                       12
tudáslopás, stb.
Tudásszerzés
  pro                   contra
   Együttműködés az ügyfelekkel       Tárgyalások során
   Külső féltől való beszerzés       ellopják a lényeges tudást
   Egy új program bevezetésénél
   néhány kulcsembert küldenek       Összehangolatlan
   külső oktatásra a fejlesztő céghez,   tárgyalások – duplikált
   akik ezt követően helyi szinten
   adják tovább a megszerzett
                       megrendelés
   tudást.                 Új tudás nem integrálódik
                       a szervezeti működésbe
 Egyidejű tudásszerzés – fejlesztés -
        átadás
A vállalati pletyka a belső tudástranszfer egyik formája. Hátránya, hogy nem férhet
hozzá mindenki, akinek szüksége van rá. A kommunikációs csatornák
életképessége véletlen beszélgetéseken alapul, mely egyszer működik, máskor
nem.                                       13
Tudásfejlesztés eszközei
    tudásfejlesztés eszközei          problémák
oktatás,
fejlesztési csoport létrehozása,
ötletbörzék különböző formában,   a cégnek nem áll módjában finanszírozni,
fejlesztési programok,        a vezetői gondolkodás miatt nem
rotáció,               támogatja a képzések semmilyen módját,
tehetség programok,         jó lenne, szükséges volna, de nincs,
szakmai életpálya programok,     nincs kialakult gyakorlat,
továbbképzési terv,         van program, de nem működik.
karrierterv,
vezetői utánpótlásterv,
heti megbeszélések,
nyelvoktatás,
csoportos megbeszélések,
szakmai közösségek kialakítása,
vállalati egyetemek,
saját képzések, belső tanfolyamok,
konferenciák,
tréningek,
páros munka (tandem) tapasztalt
szakemberrel,
ösztöndíj programok,
felsőoktatási intézménnyel közös
képzés,                                  14
Tudásfejlesztés
pro                contra
 Külső - belső képzés elméleti    Számos kolléga jár önköltségen
 és gyakorlati jellegű is (saját   továbbképzésre, mert a cég
 képző intézmény kialakítása –    keretein belül nincs lehetősége.
 jól kiválasztott trénerek)     A gazdasági válság hatására az
                   elsők között volt a helyben
 Szakmai közösség kialakítása    végezhető specifikus (pl.
                   pénzügyi, számviteli,
Könyvelő program kidolgozása     számítástechnológiai, vagy nyelvi)
                   tréningek megszüntetése.A vezetés a képzést olyan     Tudás azonosítatlan marad, nem
beruházásnak tekinti, amelynek   épül be a szervezeti memóriába
megtérülése a társaság üzleti
eredményességének javulása
révén valósul meg.
                                   15
Tudásmegosztás lehetőségei
   tudásmegosztás eszközei             problémák
betanuláskor egymás segítése,
heti kötetlen beszélgetések szervezett
módon,                  a tudás hatalom
igazgatósági megbeszélések,       folyosói pletyka,
párhuzamos munkavégzés gyakorlott    jóindulaton múló viselkedés,
kollégával,               nincs rá idő vagy hely,
tudás staféta,              kulturális különbségek,
dokumentációs rendszer használata,    versengő magatartás,
on the job,               érdektelenség,
e-learning,               nem tudja mit kellene megosztani,
kinek-mire van szüksége mátrix,     növekedésből eredő elszemélytelenedés,
videokonferencia,            kommunikációs problémák,
betanulási nyomtatvány,         válság okozta problémák,
tandem modell,              információ dömping, stb.
mentor program,
tanácsadás,
hálózatok,
megosztási portálok,
Lotus-Notes,
intranet,
adatbázisok, stb
                                      16
Tudásmegosztás
pro                     contra
  Vállalati wikipédia             Ismert technológiák újra
  Mentori rendszer kialakítása –       felfedezése, problémák
  mester tanítvány              ismételt megoldása
  együttműködés (közben a
  story telling automatizmussá        Szakember távozása – át
  válik)                   nem adott tudás – új
                        kolléga érkezése

 Tudásátadás (explicit és implicit
 egyidejűleg) nem csak akció
      szerű lesz             Több tonna selejt – anyagi
                            kár

             Best Practice a tudásmenedzsment
2012. 12. 05.         rendszerek kiépítésében         17
Tudáshasznosítás jellemzői
      tudáshasznosítás       problémák

  minden tudás alkalmazásra   alacsony fokú,
  kerül,            nincs erre gyakorlat vagy mérési
  audit és csoportmunka során  lehetőség,
  kerül előtérbe        az információk mennyisége
                 áttekinthetetlenné teszi,
                 csak ha érzik, hogy közvetlen
                 haszon forrása,
                 csak ha közvetlen jutalommal
                 párosul,
                 úgyis beépül a termékbe vagy
                 szolgáltatásba,
                 nem ésszerű kihasználása a
                 munkatársaknak, hanem a
                 kizsigerelés szintje jellemző.
2012. 12. 05.                         18
Tudáshasznosítás
pro                   contra
  Teljesítmény elismerése        Újra és újra fel kell találni
  (címek, jutalmak)           azt, ami már ismert, és
  Ötletbörze              ezért mindig többlet
                     munka generálódik

közvetlen erkölcsi és anyagi
     elismerés

…a tudást átadni tudó személyeknek megnőtt a
tekintélye, éppen ezért a vállalat érdeke az, hogy
megtalálja azokat a személyeket, akik tudásuk és emberi
karizmájuk alapján képesek a tudás megosztására, vagy
új tudás létrehozására, akiknek a tudása ezáltal
hasznosul.
2012. 12. 05.                               19
Tudásrögzítés módszerei
     tudásrögzítés eszközei               problémák

   nyilvántartások,              túl sok információ problémája,
   szabványok,                 az új emberek esetén keletkező
   munkaköri leírások,             űr,
   munkautasítások,              tudáshiány,
   adattárak,                 elvesztett tudás.
   katalógusok,
   számítógépes modulok,
   papír és elektronikai alapú
   nyomtatványok,
   tréningek archiválása, stb.
             Best Practice a tudásmenedzsment
2012. 12. 05.         rendszerek kiépítésében           20
Tudásrögzítés
pro                  contra
  Összehangolt IT korrekt       Drága IT, formai kontroll igen,
  hozzáférés             de tartalmi nem
  Mentori programmal         Kilépő kolléga leradírozta a
  összekapcsolt tananyag       számítógépét
  készítés (mesterek leírják amit   A kilépő vagy pozíciót váltó
  tudni kell – tananyagok       kolléga napi fő rutin
  keletkeznek)            feladatainak 20-30%-a kerül
  Szervezeti memória a tacit     dokumentálásra
  tudást is rögzíti

   kötetlen knowledge coffee     Új kolléga nem tud önállóan
    munkatársi „kisokos”            dolgozni


2012. 12. 05.                               21
Tudás ellenőrzése
  Általában jellemző:
   – ügyfelek visszajelzése,
   – auditok,
   – mindennapi rutin része,
   – folyamatosan jelen van
  Néhány esetben:
   – használják a versenytársakkal való összevetést, ill. a prioritások során
    használt normatív – stratégiai - operatív célrendszerrel való utólagos
    összehasonlítást.

  Egy alkalommal:
   – teljesítményértékelés, mint tudatosan használt eszköz

   Több esetben:
   – egyáltalán nincs ilyen célrendszer, nem jelenik meg a tevékenység, mint
    céltudatosan használt eszköz.               Best Practice a tudásmenedzsment
2012. 12. 05.           rendszerek kiépítésében             22
Tudás ellenőrzése
pro                     contra
   Teljesítményértékelés része
   Time report (idő – feladat –        Controll nélküli régi
   kihívás – profit)             rutinok,
   Stratégiai célokkal összevetés       visszarendeződés.
   Az ellenőrzés és értékelés
   sikerességének kontrollja
   történhet tudástérképek,
   tudáskatalógusok segítségével

 Visszacsatolás a tudás célokhoz
    és azonosításhoz


             Best Practice a tudásmenedzsment
2012. 12. 05.         rendszerek kiépítésében         23
Következtetések
Egyre fontosabbá válik a tudásközpontú gondolkodás a cégek
mindennapjaiban, de
 – sok elszigetelt intézkedés, hiányos logikai lépések nem teszik teljessé és igazán
  sikeressé ezen elemek vagy törekvések működését.
Mind a vezetés, mind az állomány részéről megvan az elhatározás és az
akarat arra, hogy a szervezeten belüli tudást naprakészen tartsák,
 – ez a törekvés nem fogalmazódik tudásmenedzsment stratégiává,
 – nem jelent egyértelmű rendszerépítést vagy annak megalapozására irányuló
  intézkedéseket.
.A hazai vállalatok sok területen tudnak pozitív kezdeményezésről számot
adni, de többet beszélnek, írnak róla, mint tesznek érte.

Teendő: vezetők képzése, tisztánlátásuk fejlesztése a
tudásmenedzsmentről, a rendszergondolkodás, a rendszer minden eleme
fontosságának tudatosítása.
Kultúra formálás!
A KKV-k sok esetben lényeges elmaradást mutatnak, mely részben a
támogatottság hiánya, részben a saját hibáik számlájára írható. Másodlagos
innováció kiváló lehetőség, mellyel érdemes élni.            24
„Az értékek határozzák meg a viselkedést, a
viselkedés határozza meg a hírnevet, a
hírnév határozza meg az előnyöket.
Még ma kezd meg feddhetetlen hírneved
kiépítését és találkozzunk a csúcson!”
                          Zig Ziglar
        Best Practice a tudásmenedzsment
2012. 12. 05.    rendszerek kiépítésében          25
Köszönöm a figyelmet!
Elérhető szakirodalom


Bencsik (2012): Best practice a tudásmenedzsment
rendszer kiépítésében, avagy Tudásmenedzsment
kézikönyv menedzserek számára
Pearson Publishing Harlow England ISBN 978 178236 167 1
           www.librotrade.hu
           Best Practice a tudásmenedzsment
2012. 12. 05.       rendszerek kiépítésében    27
1 von 27

Recomendados

Bárány Péter - Lean coaching - 2013 von
Bárány Péter - Lean coaching - 2013Bárány Péter - Lean coaching - 2013
Bárány Péter - Lean coaching - 2013Peter Barany, CMC, LSSMBB
811 views12 Folien
In vs outsourcing problematika von
In vs outsourcing problematikaIn vs outsourcing problematika
In vs outsourcing problematikabittnerz
207 views3 Folien
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben von
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenA coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenGyörgy Fedor
1.3K views19 Folien
MOL Tudásmenedzsment rendszere von
MOL Tudásmenedzsment rendszereMOL Tudásmenedzsment rendszere
MOL Tudásmenedzsment rendszereEszter Séra
2.4K views59 Folien
Tanácsadás prod von
Tanácsadás prodTanácsadás prod
Tanácsadás prodJudit Hari
258 views12 Folien
Tudásmenedzsment rendszerek von
Tudásmenedzsment rendszerekTudásmenedzsment rendszerek
Tudásmenedzsment rendszerekBME
620 views15 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Tudásmenedzsment sikertényezők von
Tudásmenedzsment sikertényezőkTudásmenedzsment sikertényezők
Tudásmenedzsment sikertényezőkBME
618 views8 Folien
Konyharita vedes 0611_jegyzettel von
Konyharita vedes 0611_jegyzettelKonyharita vedes 0611_jegyzettel
Konyharita vedes 0611_jegyzettelBME
406 views15 Folien
Czafik Zoltan szakdolgozat issue management von
Czafik Zoltan szakdolgozat issue managementCzafik Zoltan szakdolgozat issue management
Czafik Zoltan szakdolgozat issue managementCzafik Zoltán
3.3K views61 Folien
Prof. dr. habil Bencsik Andrea - A duális képzés, mint a tudásmegosztás új pl... von
Prof. dr. habil Bencsik Andrea - A duális képzés, mint a tudásmegosztás új pl...Prof. dr. habil Bencsik Andrea - A duális képzés, mint a tudásmegosztás új pl...
Prof. dr. habil Bencsik Andrea - A duális képzés, mint a tudásmegosztás új pl...kmexpert
343 views14 Folien
Mutatószámok a tudásmenedzsmentben von
Mutatószámok a tudásmenedzsmentbenMutatószámok a tudásmenedzsmentben
Mutatószámok a tudásmenedzsmentbenkmexpert
459 views21 Folien
Tudásmenedzsment stratégiák von
Tudásmenedzsment stratégiákTudásmenedzsment stratégiák
Tudásmenedzsment stratégiákPéter Fehér
1.1K views3 Folien

Destacado(9)

Tudásmenedzsment sikertényezők von BME
Tudásmenedzsment sikertényezőkTudásmenedzsment sikertényezők
Tudásmenedzsment sikertényezők
BME618 views
Konyharita vedes 0611_jegyzettel von BME
Konyharita vedes 0611_jegyzettelKonyharita vedes 0611_jegyzettel
Konyharita vedes 0611_jegyzettel
BME406 views
Czafik Zoltan szakdolgozat issue management von Czafik Zoltán
Czafik Zoltan szakdolgozat issue managementCzafik Zoltan szakdolgozat issue management
Czafik Zoltan szakdolgozat issue management
Czafik Zoltán3.3K views
Prof. dr. habil Bencsik Andrea - A duális képzés, mint a tudásmegosztás új pl... von kmexpert
Prof. dr. habil Bencsik Andrea - A duális képzés, mint a tudásmegosztás új pl...Prof. dr. habil Bencsik Andrea - A duális képzés, mint a tudásmegosztás új pl...
Prof. dr. habil Bencsik Andrea - A duális képzés, mint a tudásmegosztás új pl...
kmexpert343 views
Mutatószámok a tudásmenedzsmentben von kmexpert
Mutatószámok a tudásmenedzsmentbenMutatószámok a tudásmenedzsmentben
Mutatószámok a tudásmenedzsmentben
kmexpert459 views
Tudásmenedzsment stratégiák von Péter Fehér
Tudásmenedzsment stratégiákTudásmenedzsment stratégiák
Tudásmenedzsment stratégiák
Péter Fehér1.1K views
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare von SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
SlideShare2M views
What to Upload to SlideShare von SlideShare
What to Upload to SlideShareWhat to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
SlideShare14.4M views
Getting Started With SlideShare von SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
SlideShare4M views

Similar a 2 bencsik andrea_best_practice_kutatas_gyor_tm_muhely_20121128

Kkv tm műhely győr 130225 von
Kkv tm műhely győr 130225Kkv tm műhely győr 130225
Kkv tm műhely győr 130225POZITEAM
553 views34 Folien
OTP Bővített Műhely von
OTP Bővített MűhelyOTP Bővített Műhely
OTP Bővített MűhelyEszter Séra
1.2K views31 Folien
Vezetői kompetencia teszt von
Vezetői kompetencia tesztVezetői kompetencia teszt
Vezetői kompetencia tesztImre Környei, PCC, MBA
20.1K views18 Folien
Gyulay tibor tm és innováció műhely_120927 von
Gyulay tibor tm és innováció műhely_120927Gyulay tibor tm és innováció műhely_120927
Gyulay tibor tm és innováció műhely_120927PoziTeam Csoport
409 views22 Folien
Tm és bizalom műhely bencsik a_előadás_171213 von
Tm és bizalom műhely bencsik a_előadás_171213Tm és bizalom műhely bencsik a_előadás_171213
Tm és bizalom műhely bencsik a_előadás_171213Tibor Gyulay
358 views29 Folien
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány) von
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)Tibor Gyulay
166 views19 Folien

Similar a 2 bencsik andrea_best_practice_kutatas_gyor_tm_muhely_20121128(20)

Kkv tm műhely győr 130225 von POZITEAM
Kkv tm műhely győr 130225Kkv tm műhely győr 130225
Kkv tm műhely győr 130225
POZITEAM553 views
OTP Bővített Műhely von Eszter Séra
OTP Bővített MűhelyOTP Bővített Műhely
OTP Bővített Műhely
Eszter Séra1.2K views
Gyulay tibor tm és innováció műhely_120927 von PoziTeam Csoport
Gyulay tibor tm és innováció műhely_120927Gyulay tibor tm és innováció műhely_120927
Gyulay tibor tm és innováció műhely_120927
PoziTeam Csoport409 views
Tm és bizalom műhely bencsik a_előadás_171213 von Tibor Gyulay
Tm és bizalom műhely bencsik a_előadás_171213Tm és bizalom műhely bencsik a_előadás_171213
Tm és bizalom műhely bencsik a_előadás_171213
Tibor Gyulay358 views
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány) von Tibor Gyulay
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Tibor Gyulay166 views
Mta konf 120404_bevezető_ea von POZITEAM
Mta konf 120404_bevezető_eaMta konf 120404_bevezető_ea
Mta konf 120404_bevezető_ea
POZITEAM189 views
Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-ben von Pronay46
Meghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-benMeghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-ben
Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-ben
Pronay46424 views
Interperszonális készségek az IT profik sikerességéhez von Ferenc Pajor
Interperszonális készségek az IT profik sikerességéhezInterperszonális készségek az IT profik sikerességéhez
Interperszonális készségek az IT profik sikerességéhez
Ferenc Pajor601 views
Milyen készségek kellenek, hogy egy IT Profi sikeres legyen a technikai tudás... von Ferenc Pajor
Milyen készségek kellenek, hogy egy IT Profi sikeres legyen a technikai tudás...Milyen készségek kellenek, hogy egy IT Profi sikeres legyen a technikai tudás...
Milyen készségek kellenek, hogy egy IT Profi sikeres legyen a technikai tudás...
Ferenc Pajor105 views
Kpmg strategia bogel 111111 v3 von György Bőgel
Kpmg strategia bogel 111111 v3Kpmg strategia bogel 111111 v3
Kpmg strategia bogel 111111 v3
György Bőgel433 views
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréning von Tibor Gyulay
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréningTudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tibor Gyulay452 views
Tm trendek poziteam lévai_a_131120 von Tibor Gyulay
Tm trendek poziteam lévai_a_131120Tm trendek poziteam lévai_a_131120
Tm trendek poziteam lévai_a_131120
Tibor Gyulay390 views
26. összefoglaló feljegyzés tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201... von Pronay46
26. összefoglaló feljegyzés  tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...26. összefoglaló feljegyzés  tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...
26. összefoglaló feljegyzés tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...
Pronay46541 views
Min menedzs ficzko von kszrsomogyi
Min menedzs ficzkoMin menedzs ficzko
Min menedzs ficzko
kszrsomogyi1.3K views
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában von Péter Briga
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatábanVezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában
Péter Briga596 views

Más de POZITEAM

Mtv tm story móriczné 121120 von
Mtv tm story móriczné 121120Mtv tm story móriczné 121120
Mtv tm story móriczné 121120POZITEAM
261 views25 Folien
Otp mentorirsz kerékl_2012 von
Otp mentorirsz kerékl_2012Otp mentorirsz kerékl_2012
Otp mentorirsz kerékl_2012POZITEAM
512 views10 Folien
5 tax mihaly_herendi_porcelanmanufaktura_gyor_tm_muhely_20121128 von
5 tax mihaly_herendi_porcelanmanufaktura_gyor_tm_muhely_201211285 tax mihaly_herendi_porcelanmanufaktura_gyor_tm_muhely_20121128
5 tax mihaly_herendi_porcelanmanufaktura_gyor_tm_muhely_20121128POZITEAM
336 views11 Folien
POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztás 2.0 von
POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztás 2.0POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztás 2.0
POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztás 2.0POZITEAM
413 views25 Folien
POZITEAM Bővített Műhely V-Learning Technológiák a Tudásmenedzsmentben von
POZITEAM Bővített Műhely V-Learning Technológiák a TudásmenedzsmentbenPOZITEAM Bővített Műhely V-Learning Technológiák a Tudásmenedzsmentben
POZITEAM Bővített Műhely V-Learning Technológiák a TudásmenedzsmentbenPOZITEAM
340 views15 Folien
POZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögből von
POZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögbőlPOZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögből
POZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögbőlPOZITEAM
428 views28 Folien

Más de POZITEAM(13)

Mtv tm story móriczné 121120 von POZITEAM
Mtv tm story móriczné 121120Mtv tm story móriczné 121120
Mtv tm story móriczné 121120
POZITEAM261 views
Otp mentorirsz kerékl_2012 von POZITEAM
Otp mentorirsz kerékl_2012Otp mentorirsz kerékl_2012
Otp mentorirsz kerékl_2012
POZITEAM512 views
5 tax mihaly_herendi_porcelanmanufaktura_gyor_tm_muhely_20121128 von POZITEAM
5 tax mihaly_herendi_porcelanmanufaktura_gyor_tm_muhely_201211285 tax mihaly_herendi_porcelanmanufaktura_gyor_tm_muhely_20121128
5 tax mihaly_herendi_porcelanmanufaktura_gyor_tm_muhely_20121128
POZITEAM336 views
POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztás 2.0 von POZITEAM
POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztás 2.0POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztás 2.0
POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztás 2.0
POZITEAM413 views
POZITEAM Bővített Műhely V-Learning Technológiák a Tudásmenedzsmentben von POZITEAM
POZITEAM Bővített Műhely V-Learning Technológiák a TudásmenedzsmentbenPOZITEAM Bővített Műhely V-Learning Technológiák a Tudásmenedzsmentben
POZITEAM Bővített Műhely V-Learning Technológiák a Tudásmenedzsmentben
POZITEAM340 views
POZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögből von POZITEAM
POZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögbőlPOZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögből
POZITEAM Bővített Műhely Tudásbázison alapuló együttműködés Geoview szemszögből
POZITEAM428 views
POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztó felületek tapasztalatai von POZITEAM
POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztó felületek tapasztalatai POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztó felületek tapasztalatai
POZITEAM Bővített Műhely Tudásmegosztó felületek tapasztalatai
POZITEAM327 views
POZITEAM Bővített Műhely LMS von POZITEAM
POZITEAM Bővített Műhely LMS POZITEAM Bővített Műhely LMS
POZITEAM Bővített Műhely LMS
POZITEAM382 views
POZITEAM Bővített Műhely IT és TM von POZITEAM
POZITEAM Bővített Műhely IT és TMPOZITEAM Bővített Műhely IT és TM
POZITEAM Bővített Műhely IT és TM
POZITEAM365 views
Aa stádium hr_klub_ tm_ea_ 120307 von POZITEAM
Aa stádium hr_klub_ tm_ea_ 120307Aa stádium hr_klub_ tm_ea_ 120307
Aa stádium hr_klub_ tm_ea_ 120307
POZITEAM279 views
öNök kérték önnek érték von POZITEAM
öNök kérték  önnek értéköNök kérték  önnek érték
öNök kérték önnek érték
POZITEAM248 views
Storytelling poziteam műhely takács zsuzsa von POZITEAM
Storytelling  poziteam műhely takács zsuzsaStorytelling  poziteam műhely takács zsuzsa
Storytelling poziteam műhely takács zsuzsa
POZITEAM472 views
Nyitott m tudásmegragadás_120301 von POZITEAM
Nyitott m tudásmegragadás_120301Nyitott m tudásmegragadás_120301
Nyitott m tudásmegragadás_120301
POZITEAM288 views

2 bencsik andrea_best_practice_kutatas_gyor_tm_muhely_20121128

 • 1. Best Practice a tudásmenedzsment rendszerek kiépítésében Prof. dr. habil Bencsik Andrea egyetemi tanár
 • 2. „Mit, és mikor, és miként kell szólani, s tenni? - ez a bölcsesség nagy titka, melyről szabályokat adni nem lehet.” Kölcsey Ferenc Best Practice a tudásmenedzsment 2012. 12. 05. rendszerek kiépítésében 2
 • 3. Súlypontok A kutatás célja és jellemzői A vizsgálati modell A valóság pro és contra Következtetések Best Practice a tudásmenedzsment 2012. 12. 05. rendszerek kiépítésében 3
 • 4. A kutatás célja Áttekintést kapjunk a magyarországi TM gyakorlat helyzetéről közvetlen vállalati tapasztalatok alapján; Összegezve az eredményeket tükröt tartani és a figyelmet felhívni a vállalatok rejtett lehetőségeire. Best Practice a tudásmenedzsment 2012. 12. 05. rendszerek kiépítésében 4
 • 5. A vizsgálati modell: A tudásmenedzsment körfolyamata 1.Tudásprioritá- sok meghatározása 2. Tudás 8.Tudás azonosítása ellenőrzése 3. Tudás Tudás forrás – tanuló szervezet 7. Tudás megszerzése BIZALOM - EGYÜTTMŰKÖDÉS rögzítése 4. Tudás 6. Tudás fejlesztése hasznosítása 5. Tudás szétosztása 2012. 12. 05. 5
 • 6. A valóság A minta méret vizsgált számosság vállalat nagy KKV termelő 23 12 11 vállalat pénzintézet 3 3 szolgáltató 4 3 1 vállalat közszféra 3 1 2 intézménye összesen 33 19 14 Best Practice a tudásmenedzsment 2012. 12. 05. rendszerek kiépítésében 6
 • 7. A kultúra ereje Nagyvállalati jellemzők KKV-k Tulajdonosi kultúra domináns Hirtelen növekedés Vezetői stílus meghatározó, de a következménye a kultúra mikro kultúra különböző lehet torzulása Csapatmunka gyakori Bizalom magas fokú Együttműködés gyakori a „tudatos tudású” vállalati kultúra Közös értékek, közös alapját azok a résztvevők képezik, ünnepek akik tisztában vannak saját tudásukkal és fejlesztik a képességeiket. óvoda Kandalló beszélgetések Vállalati alap értékek kommunikálása 2012. 12. 05.
 • 8. Tudáscélok meghatározása Alkalmazott módszerek Problémák vízió-misszió-stratégia kultúrával összefüggésbe alapján (döntő hányadban) hozható kritikus kérdések, érvényesül a a tulajdonos kultúrájának normatív, stratégiai és domináns jellege, operatív szintű cél helytelen prioritások, megfogalmazása, csak a legfelső vezetés politikai, felsőbb felügyeleti szintjén ismertek, szervek diktátuma. nem következetes gondolkodás, hanem ad-hoc döntések dominálnak, nincs, nem jellemző, nem szoktak ilyen célokat megfogalmazni, Best Practice a tudásmenedzsment 2012. 12. 05. rendszerek kiépítésében 8
 • 9. Tudáscélok pro contra A stratégiai célok Csak a felsővezetés megvalósítását a meglévő ismeri szervezeti tudás teszi lehetővé, mivel ezek segítségével a kialakított Motiváció hiány, stratégiát át lehet ültetni a tájékozatlanság, gyakorlatba. elégedetlenség, nincs elkötelezettség Svájci tulajdonú cég stratégia építés gyakorlata 9
 • 10. Tudás azonosítása Alkalmazott módszerek Kritika, problémák elméleti elvárások, kevésbé fontos terület a cégek gyakorlatában, mint más elemei a belépési interjú, rendszernek, sok hiányosság, munkaköri leírások, felszínesen alkalmazott kompetencia térképek, információk, elsősorban közép vezetői egyéb adatbázisok. feladat, és ezzel minden területhez hozzárendeli ezt a problémát, Igényként a versenytársakkal fluktuáció magas aránya, való összehasonlítás az aktuális problémákhoz történő nem szakmai hozzárendelés, fogalmazódott meg. ahol nincs tudásigény előre rögzítve, ott természetes, hogy ez a lépés is értelmét veszti. Best Practice a tudásmenedzsment 2012. 12. 05. rendszerek kiépítésében 10
 • 11. Tudás azonosítása pro contra Kompetencia mátrix Csak a sürgős vagy elkerülhetetlen témakörökre folyamatos aktualizálása koncentrálnak. Amire valóban szükség lenne Mindenki ott és azt teszi, operatív szinten – a amihez ért, a jó szakmunka dolgozóknak önmaguknak kell megtanulniuk, vagy elvégzése után érzett belső felkutatniuk, mert ha nem örömérzés az igazi teszik, a munkájuk motiváció a további nehézkessé, időigényessé, munkához. vagy teljesíthetetlenné válik. (létszám – tudásszint) Ha nincs cél, nincs mit azonosítani. 2012. 12. 05. 11
 • 12. Tudásszerzés jellemzői tudásszerzés eszközei problémák tanulás, új munkatárs felvétele, nem foglalkozik ezzel a cég, továbbképzés, nincs átfogó terv erre, betanítás, cégen belül is összehangolatlan, tanácsadó alkalmazása, elviszi a tudást a távozó munkatárs, céges nyilvántartások, ellentmondásos elvárások a jogszabályi előírások, munkatársakkal szemben. hatóságok előírásai, tudásvásárlás, átfedés (tudásfejlesztés – megosztás) szakértő alkalmazása, piaci információk, versenytársak, saját tesztek készítése, partnerek, belső tréningek, stakeholderek információi, párhuzamos projektekben részvétel, saját kutatási eredmények, lessons learned, kongresszusokon való részvétel, vállalati képzések, internet, kötelező on-line használat, összehasonlító elemzések eredményei, pártfogó (Pate) alkalmazása, stb.. értekezletek, know how, szabadalom, licence vásárlás, cég felvásárlás, 12 tudáslopás, stb.
 • 13. Tudásszerzés pro contra Együttműködés az ügyfelekkel Tárgyalások során Külső féltől való beszerzés ellopják a lényeges tudást Egy új program bevezetésénél néhány kulcsembert küldenek Összehangolatlan külső oktatásra a fejlesztő céghez, tárgyalások – duplikált akik ezt követően helyi szinten adják tovább a megszerzett megrendelés tudást. Új tudás nem integrálódik a szervezeti működésbe Egyidejű tudásszerzés – fejlesztés - átadás A vállalati pletyka a belső tudástranszfer egyik formája. Hátránya, hogy nem férhet hozzá mindenki, akinek szüksége van rá. A kommunikációs csatornák életképessége véletlen beszélgetéseken alapul, mely egyszer működik, máskor nem. 13
 • 14. Tudásfejlesztés eszközei tudásfejlesztés eszközei problémák oktatás, fejlesztési csoport létrehozása, ötletbörzék különböző formában, a cégnek nem áll módjában finanszírozni, fejlesztési programok, a vezetői gondolkodás miatt nem rotáció, támogatja a képzések semmilyen módját, tehetség programok, jó lenne, szükséges volna, de nincs, szakmai életpálya programok, nincs kialakult gyakorlat, továbbképzési terv, van program, de nem működik. karrierterv, vezetői utánpótlásterv, heti megbeszélések, nyelvoktatás, csoportos megbeszélések, szakmai közösségek kialakítása, vállalati egyetemek, saját képzések, belső tanfolyamok, konferenciák, tréningek, páros munka (tandem) tapasztalt szakemberrel, ösztöndíj programok, felsőoktatási intézménnyel közös képzés, 14
 • 15. Tudásfejlesztés pro contra Külső - belső képzés elméleti Számos kolléga jár önköltségen és gyakorlati jellegű is (saját továbbképzésre, mert a cég képző intézmény kialakítása – keretein belül nincs lehetősége. jól kiválasztott trénerek) A gazdasági válság hatására az elsők között volt a helyben Szakmai közösség kialakítása végezhető specifikus (pl. pénzügyi, számviteli, Könyvelő program kidolgozása számítástechnológiai, vagy nyelvi) tréningek megszüntetése. A vezetés a képzést olyan Tudás azonosítatlan marad, nem beruházásnak tekinti, amelynek épül be a szervezeti memóriába megtérülése a társaság üzleti eredményességének javulása révén valósul meg. 15
 • 16. Tudásmegosztás lehetőségei tudásmegosztás eszközei problémák betanuláskor egymás segítése, heti kötetlen beszélgetések szervezett módon, a tudás hatalom igazgatósági megbeszélések, folyosói pletyka, párhuzamos munkavégzés gyakorlott jóindulaton múló viselkedés, kollégával, nincs rá idő vagy hely, tudás staféta, kulturális különbségek, dokumentációs rendszer használata, versengő magatartás, on the job, érdektelenség, e-learning, nem tudja mit kellene megosztani, kinek-mire van szüksége mátrix, növekedésből eredő elszemélytelenedés, videokonferencia, kommunikációs problémák, betanulási nyomtatvány, válság okozta problémák, tandem modell, információ dömping, stb. mentor program, tanácsadás, hálózatok, megosztási portálok, Lotus-Notes, intranet, adatbázisok, stb 16
 • 17. Tudásmegosztás pro contra Vállalati wikipédia Ismert technológiák újra Mentori rendszer kialakítása – felfedezése, problémák mester tanítvány ismételt megoldása együttműködés (közben a story telling automatizmussá Szakember távozása – át válik) nem adott tudás – új kolléga érkezése Tudásátadás (explicit és implicit egyidejűleg) nem csak akció szerű lesz Több tonna selejt – anyagi kár Best Practice a tudásmenedzsment 2012. 12. 05. rendszerek kiépítésében 17
 • 18. Tudáshasznosítás jellemzői tudáshasznosítás problémák minden tudás alkalmazásra alacsony fokú, kerül, nincs erre gyakorlat vagy mérési audit és csoportmunka során lehetőség, kerül előtérbe az információk mennyisége áttekinthetetlenné teszi, csak ha érzik, hogy közvetlen haszon forrása, csak ha közvetlen jutalommal párosul, úgyis beépül a termékbe vagy szolgáltatásba, nem ésszerű kihasználása a munkatársaknak, hanem a kizsigerelés szintje jellemző. 2012. 12. 05. 18
 • 19. Tudáshasznosítás pro contra Teljesítmény elismerése Újra és újra fel kell találni (címek, jutalmak) azt, ami már ismert, és Ötletbörze ezért mindig többlet munka generálódik közvetlen erkölcsi és anyagi elismerés …a tudást átadni tudó személyeknek megnőtt a tekintélye, éppen ezért a vállalat érdeke az, hogy megtalálja azokat a személyeket, akik tudásuk és emberi karizmájuk alapján képesek a tudás megosztására, vagy új tudás létrehozására, akiknek a tudása ezáltal hasznosul. 2012. 12. 05. 19
 • 20. Tudásrögzítés módszerei tudásrögzítés eszközei problémák nyilvántartások, túl sok információ problémája, szabványok, az új emberek esetén keletkező munkaköri leírások, űr, munkautasítások, tudáshiány, adattárak, elvesztett tudás. katalógusok, számítógépes modulok, papír és elektronikai alapú nyomtatványok, tréningek archiválása, stb. Best Practice a tudásmenedzsment 2012. 12. 05. rendszerek kiépítésében 20
 • 21. Tudásrögzítés pro contra Összehangolt IT korrekt Drága IT, formai kontroll igen, hozzáférés de tartalmi nem Mentori programmal Kilépő kolléga leradírozta a összekapcsolt tananyag számítógépét készítés (mesterek leírják amit A kilépő vagy pozíciót váltó tudni kell – tananyagok kolléga napi fő rutin keletkeznek) feladatainak 20-30%-a kerül Szervezeti memória a tacit dokumentálásra tudást is rögzíti kötetlen knowledge coffee Új kolléga nem tud önállóan munkatársi „kisokos” dolgozni 2012. 12. 05. 21
 • 22. Tudás ellenőrzése Általában jellemző: – ügyfelek visszajelzése, – auditok, – mindennapi rutin része, – folyamatosan jelen van Néhány esetben: – használják a versenytársakkal való összevetést, ill. a prioritások során használt normatív – stratégiai - operatív célrendszerrel való utólagos összehasonlítást. Egy alkalommal: – teljesítményértékelés, mint tudatosan használt eszköz Több esetben: – egyáltalán nincs ilyen célrendszer, nem jelenik meg a tevékenység, mint céltudatosan használt eszköz. Best Practice a tudásmenedzsment 2012. 12. 05. rendszerek kiépítésében 22
 • 23. Tudás ellenőrzése pro contra Teljesítményértékelés része Time report (idő – feladat – Controll nélküli régi kihívás – profit) rutinok, Stratégiai célokkal összevetés visszarendeződés. Az ellenőrzés és értékelés sikerességének kontrollja történhet tudástérképek, tudáskatalógusok segítségével Visszacsatolás a tudás célokhoz és azonosításhoz Best Practice a tudásmenedzsment 2012. 12. 05. rendszerek kiépítésében 23
 • 24. Következtetések Egyre fontosabbá válik a tudásközpontú gondolkodás a cégek mindennapjaiban, de – sok elszigetelt intézkedés, hiányos logikai lépések nem teszik teljessé és igazán sikeressé ezen elemek vagy törekvések működését. Mind a vezetés, mind az állomány részéről megvan az elhatározás és az akarat arra, hogy a szervezeten belüli tudást naprakészen tartsák, – ez a törekvés nem fogalmazódik tudásmenedzsment stratégiává, – nem jelent egyértelmű rendszerépítést vagy annak megalapozására irányuló intézkedéseket. .A hazai vállalatok sok területen tudnak pozitív kezdeményezésről számot adni, de többet beszélnek, írnak róla, mint tesznek érte. Teendő: vezetők képzése, tisztánlátásuk fejlesztése a tudásmenedzsmentről, a rendszergondolkodás, a rendszer minden eleme fontosságának tudatosítása. Kultúra formálás! A KKV-k sok esetben lényeges elmaradást mutatnak, mely részben a támogatottság hiánya, részben a saját hibáik számlájára írható. Másodlagos innováció kiváló lehetőség, mellyel érdemes élni. 24
 • 25. „Az értékek határozzák meg a viselkedést, a viselkedés határozza meg a hírnevet, a hírnév határozza meg az előnyöket. Még ma kezd meg feddhetetlen hírneved kiépítését és találkozzunk a csúcson!” Zig Ziglar Best Practice a tudásmenedzsment 2012. 12. 05. rendszerek kiépítésében 25
 • 27. Elérhető szakirodalom Bencsik (2012): Best practice a tudásmenedzsment rendszer kiépítésében, avagy Tudásmenedzsment kézikönyv menedzserek számára Pearson Publishing Harlow England ISBN 978 178236 167 1 www.librotrade.hu Best Practice a tudásmenedzsment 2012. 12. 05. rendszerek kiépítésében 27