MARTYRS NG KOREA (Tagalo-Filipin).pptx

M
MARTYRS NG KOREA
noong ikalabinsiyam na siglo sa Korea.Sa pagitan ng
8,000–10,000 Koreanong Kristiyano ang napatay
Sa pagtatapos
ng ikalabing
walong siglo,
ang Korea ay
pinamumunuan
ng Dinastiyang
Joseon.
Ito ay isang lipunang nakabatay sa Confucianism
at sa mga hierarchical, class na relasyon nito.
Mayroong maliit na
minorya ng mga may
pribilehiyong iskolar at
maharlika habang ang
karamihan ay mga
karaniwang tao na
nagbabayad ng buwis,
nagbibigay ng trabaho,
at namamahala sa
militar, lahat ay higit
sa isang uri ng alipin.
Kahit na mga iskolar ang unang nagpakilala ng Kristiyanismo sa Korea, ang mga
ordinaryong tao ay dumagsa sa bagong relihiyon. Tinawag ng mga bagong
mananampalataya ang kanilang sarili na Chonju Kyo Udul, literal na "Mga Kaibigan ng
Aral ng Diyos ng Langit". Ang terminong "kaibigan" ay ang tanging termino sa Confucian
na pag-unawa sa mga relasyon na nagpapahiwatig ng pagkakapantay-pantay
Noong unang bahagi ng ikalabinpitong siglo, ang mga Kristiyanong panitikan na
nakasulat sa Tsino ay na-import mula sa China patungo sa Korea. Sa isa sa mga
pagkakataong ito, noong mga 1777, ang mga Kristiyanong literatura na nakuha
mula sa mga Heswita sa Tsina ay nanguna sa mga edukadong Koreanong
Kristiyano na pag-aralan ang pananampalataya.
Bagama't walang
mga Koreano ang
napagbagong loob
sa Katolisismo sa
pamamagitan ng
mga aklat na ito
hanggang
sa huling quarter
ng ikalabing
walong siglo
ang mga ideya ng mga paring Katolikong
kinatawan sa kanila ay pinagtatalunan at
tinuligsa bilang heterodoxy noong 1724.
Nang makapasok ng palihim ang isang paring Intsiksa bansa
makalipas ang isang dosenang taon, natagpuan niya ang 4,000
Katoliko, na wala ni isa sa kanila ang nakakita kailanman ng pari.
Ang dinamikong pamayanang Katoliko ay halos pinamunuan ng
mga edukadong layko mula sa aristokrasya, dahil sila lamang
ang nakakabasa ng mga aklat na nakasulat sa Hanja.
Nagpadala ang komunidad ng isang delegasyon na
naglalakad sa Beijing, 750 milya ang layo, upang hingin sa
obispo ng lungsod ang kanilang sariling mga obispo at pari.
Sa kalaunan, dalawang paring Intsik ang ipinadala, ngunit
ang kanilang ministeryo ay hindi nagtagal,
at isa pang apatnapung taon ang lumipas bago
sinimulan ng Paris Foreign Mission Society ang
gawain nito sa Koreasa pagdating ni Padre
Maubant noong 1836.
Paul Chong Hasang, Augustine Yu Chin-gil at Charles Cho Shin-chol
ay gumawa ng ilang mga pagbisita sa Beijing upang makahanap
ng mga paraan ng pagpapakilala ng mga misyonero sa Korea
Ang unang paring
Katolikong Koreano,
si Andrew Kim Taegŏn,
ay nagtagumpay sa
pagpasok sa Korea
bilang isang misyonero.
Gayunpaman, labing
tatlong buwan
pagkatapos ng kanyang
ordinasyon ay pinatay
siya sa pamamagitan ng
tabak noong 1846 sa
edad na 26.
Bishop Laurent Imbert
at sampung iba pang
misyonerong Pranses ang
unang pari ng Paris
Foreign Missions Society
na pumasok sa Korea at
yumakap sa ibang kultura.
Sa araw, nanatili sila sa
pagtatago, ngunit sa gabi
ay naglalakad sila para
tumulong sa espirituwal
na pangangailangan ng
matatapat at
nangangasiwa ng mga
sakramento.
Ang mga Katolikong nagtitipon sa isang
lugar na walang pagkakaiba sa batayan
ng uri ay pinaghihinalaang
nagpapabagabag sa "hierarchical
Confucianism", ang ideolohiyang
nagpatibay sa estado. Ang bagong pag-
aaral ay nakitang subersibo sa pagtatatag
at nagbunga ito ng sistematikong
panunupil at pag-uusig
Mahigit 10,000 martir ang namatay sa mga pag-uusig na umabot sa mahigit isang daang
taon. Sa lahat ng mga martir na ito, pitumpu't siyam ang na-beato noong 1925. Dalawampu't
apat pa ang na-beato noong 6 Oktubre 1968. Namatay sila sa mga pag-uusig noong 1839
(Ki-hae persecution), 1846 (Pyong-o persecution) at 1866 (Pyong-in persecution).
LISTAHAN NG ILANG PAG-
UUSIG
Sinhae Persecution noong
1791-1801
Ulhae Persecution (1815)
Pag-uusig sa Chonghae
(1827)
Gihye Persecution (1839)
Byeongoh Persecution
(1846)
Pag-uusig sa Byungin
(1866-1871)
MARTYRS NG KOREA (Tagalo-Filipin).pptx
Noong unang bahagi ng 1870s,
AmaPinagsama-sama ni Claude-Charles
Dallet ang isang komprehensibong
kasaysayan ng Simbahang Katoliko sa
Korea, higit sa lahat mula sa mga
manuskrito ng martir na si Bishop Antoine
Daveluy. Ang mga Korean Martyr ay
kilala sa katapatan, katapatan, at bilang
ng kanilang mga nagbalik-loob
Yun chi sung + kwong san yong -kabilang sa mga
unang martir na Koreano noong 1781
Si Yun Ji-chung Paul,
ang unang martir
na Chosun, na
pinatay para sa
kanyang
pananampalatayan
g Katoliko, ay
isinilang noong
1759 sa isang
marangal na
pamilya sa Jinsan,
Jeolla-do.+ 1791
Yun Yoo Il
Paul
(1760–1795):
Isang lihim
na sugo mula
sa Beijing na
tumulong sa
misyonero na
makapasok
sa Chosun
Sinabi ni Fr. Jacob Zhou Wenmo
(1752–1801): Ang unang
missionary priest na
ipinadala sa Chosun.
Ipinanganak sa Suzhou, China
noong 1752, maaga siyang
nawalan ng mga magulang at
pinalaki ng kanyang lola.
Si Yi Seung-hun ay
nagsimulang mag-aral
ng doktrinang Kristiyano
nang mag-isa at
kalaunan ay
nabautismuhan at
binigyan ng pangalang
Peter noong 1784.
Dahil sa kanilang
paniniwala sa
Kristiyanong Diyos, ang
mga unang Koreanong
Kristiyano ay paulit-ulit
na inusig, tinanggihan
ng kanilang mga
pamilya, at nagdusa ng
pagkawala ng kanilang
panlipunang ranggo
+1801
Jeong Yak Jong Augustinus (1760–1801):
The first Catholic lay theologian in Korea.
In 1760, he was born into a family of
scholars in Majae (current Neungnae-ri
Joan-myeon, Namyangju-si Gyeonggi-go).
He is the father of Jeong Chul Sang
(Charles ?-1801) who will be beatified
together with the 123 Blessed and St.
Jeong Ha Sang Paul (martyred in 1839),
who was declared saint in 1984
Columba Kang
Wan Sook
(1761–1801):
Babaeng pinuno ng
mga Katolikong
Chosun. Noong
1761, ipinanganak
siya sa isang babae
ng isang marangal
na pamilya sa lugar
ng Naeposa Chung
Cheong-do.
Yu Hang-geom Augustine (1756–1801):Ang pari ng
Ho Nam. Siya ay ipinanganak sa Chonam, Jeonju.
Si Yi Sun-I Lutgarda ay
isinilang noong 1782
sa isang kilalang
maharlikang pamilya.
Ang kanyang mga
kapatid na si Yi
Gyeong-do Charles
(martir noong 1801)
at Yi Gyeong-eon Paul
(namartir noong 1827),
at ang kanyang
asawang si Yu Jung-
cheol John (namartir
noong 1801) ay na-
beatified kasama niya
Simon
Hwang Il-gwang
(1757–1802):
Hwang Il-gwang
Simon was born
in Hongju,
Chungcheong-
do to a low-class
family
Kim Jin-hu Pius (1739–1814):
Ang ninuno ng St. Kim
Taegon Andrew. Si Kim Jin-hu
Pius ay ipinanganak sa
Solmoe, Chungcheong-do.
Siya ang lolo sa tuhod ni St.
Kim Taegon Andrew at ang
ama ni Kim Jong-han
Andrew, na naging martir
noong 1816 at magiging
beatified sa 123 Pinagpala.
Nakatagpo ni Pius Kim ang
Katolisismo nang malaman ng
kanyang panganay na anak ang
katekismo mula kay Yi Jon-
chang Gonzaga at itinuro ito
sa kanyang mga kapatid.
Kabilang sa mga pinarangalan
na martir ay labinlimang birhen,
kabilang ang dalawang
magkapatid na sina Agnes Kim
Hyo-ju at Columba Kim Hyo-im
na nagmamahal kay Jesus nang
walang hating puso
(I Cor. 7:32–34). +1839
Ang mga babaeng ito, sa
panahon na hindi pa kilala ang
buhay relihiyong Kristiyano sa
Korea, ay nanirahan sa
komunidadat nag-aalaga ng
may sakitat ang mahihirap
MARTYRS NG KOREA (Tagalo-Filipin).pptx
Yi Seong-rye (1801–1840):
isang Ina na naghatid ng
pananampalataya sa
kanyang mga anak.
Ipinanganak siya noong
1801 sa Hongju,
Chungcheong-do.
Siya ay mula sa pamilya ni
Louis Gonzaga Yi Jon-chang.
Sa edad na 17, pinakasalan
niya si St. Francis Choe
Kyeong-hwan at nanirahan
sa Darakgol, Hongju. Noong
1821 ipinanganak niya
ang kanilang unang anak
na lalaki, si Thomas
Choe Yang-up
Ang pamayanang Katoliko ay dumanas ng malalaking pag-
uusig noong mga taong 1839, 1846, at 1866, na nagbunga
ng hindi bababa sa 8,000 kilalang martir, na pinatay
dahil sa “pagsunod sa isang huwad na relihiyon”.
Kabilang sa kanila ang masugid na Koreanong pari na si Andrew
Kim Taegeon at ang Korean lay catechist na si Paul Chung Hasang.
Ang karamihan sa mga martir ay mga simpleng layko, kabilang ang mga
lalaki at babae, may asawa at walang asawa, matanda at bata. Ang mga
miyembro ng grupong ito ng mga martir ay na-canonized bilang mga santo,
sa araw ng kapistahan Setyembre 20. Sa kasalukuyan, ang Korea ay mayang
ikaapat na pinakamalaking bilang ng mga santo sa daigdig ng Katoliko
Jeoldusan Shrine
Ang Museum-Shrine ay
naglalaman ng mga silid para
sa liturgical na pagdiriwang at
panalangin, ay itinayo noong
1967 sa site sa Jeoldusan, kung
saan marami sa mga Koreanong
martir ang namatay mula
1866 hanggang 1873
One of the most horrific cultural tragedies
was the destruction, massacre and
reinstruction of the Tokwon Abbey into the
North Korean Agricultural Institute. I was
one of the modern wonders of the world.
36 members of the
Benedictine order
associated with Tokwon
Abbey in North Korea
have been confirmed as
killed by the Stalinist
regime between 1949 and
1952, when they refused
to abandon their faith.
The 36 have been
recommended for
sainthood, and the Order
of St. Benedict Waegwan
Abbey in South Korea is
working to move the
process of their
beatification
The blood
of the
martyrs is
the seed of
vocations.
MARTYRS NG KOREA (Tagalo-Filipin).pptx
Churches named after the martyrs
Holy Korean Martyrs, San Jose, California, USA
-Church of the Korean Martyrs,
Nashville, Tennessee, USA
-Church of the Korean Martyrs,
Saddle Brook, New Jersey, USA
-Korean Martyrs Catholic Church
of Portland, Oregon, USA
-Korean Martyrs Catholic Church
of Atlanta, Georgia, USA
Agatha Han Sinae
Agatha Magdalena Kim Yundeok
Agatha Yun Jeomhye
Alexis Kim Siu
Ambrose Kim Sebak
Anastasia Kim Joi
Anastasia Yi Bonggeum
Andrew Gim Jonggyo
Andrew Kim Gwangok
Andrew Kim Jonghan
Andrew Kim Sageon
Andrew Pak Saui
Andrew Seo Seokbong
Andrew Yi Jaehaeng
Anna Yi
Anna Yi Simi
Anthony Hong Ikman
Anthony Jeong Chanmun
Anthony Yi Hyeon
Augustine Jeong Yakjong
Augustine Yu Hanggeom
Barbara Choe Joi
Barbara Jeong Sunmae
Barbara Kim Joi
Barbara Ku Seongyeol
Barbara Simagi
Barnabas Jeong Gwangsu
Barnabas Kim Ju
Benedict Song
Bibiana Mun Yeongin
Brigida Choe
Candida Jeong Bokhye
Joseph Ko Seongun
Juliana Kim Yeoni
Lawrence Pak Chwideuk
Leo Hong In
Lucia Yun Unhye
Luke Hong Nakmin
Luke Kim Jongryun
Lutgrada Yi Suni
Magdalena Yi Joi
Marcellinus Choe Changju
Margarita Oh
Maria Yi Seongrye
Mark Sin Seokbok
Martin In Eonmin
Martin Yang Jaehyeon
Martin Yi Jungbae
Matthew Choe Ingil
Matthew Choe Yeogyeom
Matthew Kim Hyeonu
Matthew Yu Jungseong
Matthias Pak Sanggeun
Paul Hyeon Gyeheum
Paul Jeong Taebong
Paul Oh Banji
Paul Pak Gyeonghwa
Paul Yi Dogi
Paul Yi Gukseung
Paul Yi Gyeongeon
Paul Yun Ji Chung
Paul Yun Yuil
Peter Choe Pilje
Peter Gim Daegwon
Peter Jeong Sanpil
Peter Jo Suk
Peter Jo Yongsam
Peter Joseph Yun Bongmun
Peter Kim Jeongduk
Peter Ko Seongdae
Peter Sin Taebo
Peter Song
Peter Won Sijang
Peter Yi Taegwon
Peter Yi Yangdeung
Philip Hong Pilju
Pius Kim Jinhu
Protasius Hong Jaeyeong
Richard An Gunsim
Sabas Jihwang
Sebastian Kwon Sangmun
Simon Hwang Ilgwang
Simon Kim Gangi
Simon Kim Gyewan
Stanislaus Han Jeongheum
Stephan Kim Wonjung
Susanna Gang Gyeongbok
Teresa Kwon
Thaddeus Jeong Inhyeok
Thaddeus Ku Hanseon
Thomas Choe Pilgong
Thomas Han Deokun
Thomas Jang
Victor Pak Daesik
Carol Jeong Cheolsang
Carol Yi Gyeongdo
Columba Gang Wansuk
Father Jacob Zhou Wenmu,
-Missionary from Qing
dynasty
Felix Peter Kim Giryang
Francis Bae Gwangyeom
Francis Bang
Francis Choe Bonghan
Francis Kim Huiseong
Francis Kim Sajip
Francis Pak
Francis Xavier Hong
Gyoman
Francis Yi Bohyeon
Francis Yun Jiheon
Gervasius Son Gyeongyun
Ignatius Choe Incheol
Jacob Gwon Sangyeon
Jacob Heo Inbaek
Jacob Kim Hwachun
Jacob Oh Jongrye
Jacob Won Sibo
Jacob Yun Yuo
Job Yi Ileon
Johannes Cho Haesong
Johannes Choe Changhyeon
Johannes Won Gyeongdo
Johannes Yi Jeongsik
Johannes Yu Jungcheol
Johannes Yu Munseok
List of martyrs
103 martyrs were canonized by
Pope John Paul II on 6 May 1984.
Pope John Paul II, … said,
"The Korean Church is unique
because it was founded entirely by
lay people. This fledgling Church,
so young and yet so strong in
faith, withstood wave after wave
of fierce persecution. Thus, in less
than a century, it could boast of
10,000 martyrs. The death of
these martyrs became the leaven
of the Church and led to today's
splendid flowering of the Church
in Korea. Even today their undying
spirit sustains the Christians in the
Church of silence in the north of
this tragically divided land.
After the canonization of the 103 Martyrs, the Catholic Church in Korea felt that the martyrs
who died in the other persecutions also need to be recognized. In 2003, the beatification
process for 124 martyrs who died in persecutions between 1791 and 1888 began
Paul Yun Ji-Chung and 123 companions were declared "Venerable" on
7 February 2014, and on 16 August 2014, they were beatified by Pope
Francis during the Asian Youth Day in Gwanghwamun Plaza in Seoul.
MARTYRS NG KOREA (Tagalo-Filipin).pptx
Martyrs from the Shinyu Persecution (1801) 신유박해(辛酉迫害)
Zhou (Chu) Munmo, Chinese, Korea's only priest at the time
Charles Yi Kyongdo
Lutgardis Yi Sooni
Chung Yakjong, father of Paul Chung Hasang
Ulhae Persecution (1815)
Chonghae Persecution (1827)
Martyrs from the Gihye Persecution (1839) 기해박해(己亥迫害)
In the Gihae Persecution, the French Bishop Imbert and two other
missionaries priests, Maubant and Chaston were martyred, as well as
Paul Chung Hasang, one of the most successful lay leaders of the
Korean Catholic Church, in addition to hundreds of other faithful.
Paul Chung Hasang , (1795-1839), who worked tirelessly as a lay
leader to helped establish the early Korean Catholic Church, traveling
back and forth to China many times to rebuild the church after the
Shinyu persecution, and finally gaining official recognition for the
Korean Church from Rome on Sept. 9, 1831. He studied for the
priesthood under Bishop Imbert, but was killed before becoming a
priest. (103 Saints)
Cecilia Yu, mother of Paul Chung Hasang, died in prison in 1839
Elisabeth Chung Junghye, younger sister of Paul Chung Hasang.
Peter Yi Hoyong Peter (103 Saints)
Nine faithful hung on crosses and then beheaded May 24, 1839:
Magdalene Kim Obi (1774-1839). (103 Saints)
Agatha Kim Agi (1787-1839). Baptized in prison 1839. (103 Saints)
Barbara Han Agi (1792-1839). (103 Saints)
Damian Nam Myonghyeok, a leader of the Catholic Church beginning
from the 1820's (103 Saints)
Peter Kwon Tugin (103 Saints)
Anna Pak Agi (103 Saints)
Augustine Yi Hwanghon (103 Saints)
Lucy Park Huisun (103 Saints)
Agatha Yi Sosa, sister of Peter Yi Hoyong Peter (103 Saints)
Martyred September 21-22, 1839
Augustine Yu Chingil (1791-1839), one of just a few government officials in
the Catholic Church, father of Peter Yu Taecheol, baptized in 1824 in China,
executed September 22, 1839. (103 Saints)
Peter Yu Taecheol, a thirteen-year old boy, youngest of the 103 Korean
Martyr Saints.
Ignatius Kim Jejun, father of Andrew Kim Taegon, executed September 22,
1839 (103 Saints)
Bishop Laurent-Marie-Joseph Imbert, the first bishop assigned to Korea,
arriving in 1837 (103 Saints)
Father Philibert Maubant, French Catholic Priest (103 Saints)
Father James Honore' Chastan, French Catholic Priest (103 Saints)
Among 8 Catholics beheaded on July 20, 1839, the first group to be martyred
after Cho Pyongku issued a decree that the Church be completely eliminated.
Martha Kim Songim (1787-1839)(103 Saints)
Magdalena Yi (103 Saints)
Theresa Yi Mae-im (103 Saints)
Lucy Kim (103 Saints)
Maria Won Kwi-im, beaten badly and tortured (103 Saints)
Rosa Kim (103 Saints)
Barbara Kim (1805-1839) died of disease while in prison. (103 Saints)
Killed in the Byeongoh Persecution (1846) Martyrs from the Byeongoh
Persecution included the first Korean-born Catholic priest, Andrew Kim
Taegon, and nine other believers.
Andrew Kim Taegon, Korea's first native priest, son of Ignatius, also a martyr
(103 Saints)
Byungin Persecution (1866-1871), sometimes called the Great Persecution,
under the rule of Daewongun, was the final and most severe persecution under
the Joseon Dynasty. 9 foreign missionaries were killed, along with an
estimated 8,000 Korean Catholics.
Bishop Anthony Daveluy (103 Saints)
Father Peter Aumaitre , French Catholic Priest (103 Saints)
Beheaded March 7, 1866
Bishop Siméon François Berneux (1814-1866), French Catholic Bishop,
appointed 4th Bishop of Korea in 1854 (103 Saints)
Father Peter Henricus Dorie, French Catholic Priest (103 Saints)
Father Ludovicus Beaulieu, French Catholic Priest (103 Saints)
Father Justin de Bretenières, French Catholic Priest (103 Saints)
MARTYRS NG KOREA (Tagalo-Filipin).pptx
List of the 103 Korean Saints
Peter Yi Hoyong (이호영 베드로/회장) November 5, 1838 / Hyungjojeon Prison
Protasius Chong Kurbo (정국보 프로타시오/공인) May, 1839 / Pochung Prison
Agatha Kim Agi (김아기 아가타/과부) May 4, 1939 / Outside
Anna Pak Agi (박아기 안나/부인) May 4, 1839 / Outside Seosomun
Agatha Yi Sosa (이소사 아가타/과부) May 4, 1839 / Outside Seosomun
Magdalene Kim Obi (김업이 막달레나/과부) May 4, 1839 / Outside Seosomun
Augustine Yi Kwang-hon (이광헌 아우구스티노/회장) May 4, 1839 / Outside Seosomun
Barbara Han Agi (한아기 바르바라/과부) May 4, 1839 / Outside Seosomun
Lucia Park Huisun (박희순 루치아/동정궁녀) May 4, 1839 / Outside Seosomun
Damien Nam Myong-hyok (남명혁 다미아노/회장) May 4, 1839 / Outside Seosomun
Peter Kwon Tugin (권득인 베드로/상인) May 4, 1839 / Outside Seosomun
Joseph Chang Songjib (장성집 요셉/환부) May 6, 1839 / Pochung Prison
Barbara Kim (김 바르바라/과부) May 7, 1839 / Died in prison
Barbara Yi (이 바르바라/동정녀) May 7, 1839 / Died in prison
Rosa Kim (widow) (김 로사/과부) July 1839 / Outside Seosomun
Martha Kim Songim (김성임 마르타/과부) July 1839 / Outside Seosomun
Teresa Yi Mae-im (이매임 데레사/부인) July 1839 / Outside Seosomun
Anna Kim Changkeum (김장금 안나/과부) July 1839 / Outside Seosomun
John Baptist Yi Kwangnyol (catechist) (이광렬 요한/공인) July 1839 / Outside Seosomun
Magdalene Yi Yong-hui (이영희 막달레나/동정) July 1839 / Outside Seosomun
Lucia Kim (김 루치아/동정녀) July 1839 / Outside Seosomun
Maria Won Kwi-im (virgin) (원귀임 마리아/동정녀) July 1839 / Outside Seosomun
Paul Chong Hasang (정하상 바오로/회장) September 2, 1839 / Outside Seosomun
Maria Park K'unagi (박큰아기 마리아/부인) September 3, 1839/ Outside Seosomun
Barbara Kwon Hui (권희 바르바라/부인) September 3, 1839 / Outside Seosomun
John Pak Hujae (박후재 요한/상인) September 3, 1839 / Outside Seosomun
Barbara Yi Chong-hui (이정희 바르바라/과부) September 3, 1839 / Outside Seosomun
Maria Yi Yonhui (이연희 마리아/부인) September 3, 1839 / Outside Seosomun
Agnes Kim Hyoju (김효주 아녜스/동정녀) September 3, 1839 / Outside Seosomun
Francis Ch'oe Hyong-hwan (최경환 프란치스코/회장) September 2, 1839 / Died in prison
Lawrence Imbert (Korea's 2nd Bishop) (앵베르 라우렌시오/주교 September 1, 1839 / Saenamteo
Peter Maubant (priest MEP) September 1, 1839 / Saenamteo
Jacob Chastan (priest) September 1, 1839 / Saenamteo
Augustine Yu Chin-gil (유진길 아우구스티노/회장, 역관) September 2, 1839 / Outside Seosomun
Magalena Ho Kye-im (허계임 막달레나/부인) September 6, 1839 / Outside Seosomun
Sebastian Nam Yigwan (남이관 세바스티아노/회장) September 6, 1839 / Outside Seosomun
Juliet Kim (virgin) (김 율리에타/궁녀) / September 6, 1839 / Outside Seosomun
Agatha Chon Kyonghyob (전경협 아가타/궁녀) September 6, 1839 / Outside Seosomun
Charles Cho Shin-ch'ol (조신철 가롤로/역관) September 6, 1839 / Outside Seosomun
Ignatius Kim Chejun (catechist) (김제준 이냐시오/회장) September 6, 1839 / Outside Seosomun
Magdalene Pak Pongson (widow) (박봉손 막달레나/과부) September 6, 1839 / Outside Seosomun
Perpetua Hong Kumju (widow) (홍금주 페르페투아/과부) September 6, 1839 / Outside Seosomun
Columba Kim Hyo-im (김효임 골롬바/동정녀) September 6, 1839 / Outside Seosomun
Lucia Kim (김 루치아/과부) September 1839 / Died in prison
Catherine Yi (이 가타리나/과부) September 1839 / Died in prison
Magdalene Cho (조 막달레나/동정녀) September 1839 / Died in prison
Peter Yu Tae-Chol (유대철 베드로/소년) October 1, 1839 / Died in prison
Cecilia Yu Sosa (유소사 체칠리아/과부) November 3, 1839 / Died in prison
Peter Ch'oe Ch'ang-hub (catechist) (최창흡 베드로/회장) December 9, 1839 / Outside Seosomun
Barbara Cho Chung-i (조증이 바르바라/부인) December 9, 1839 / Outside Seosomun
Magdalene Han Yong-i (한영이 막달레나/과부) December 9, 1839 / Outside Seosomun
Benedicta Hyon Kyongnyon (현경련 베네딕타/여회장) December 9, 1839 / Outside Seosomun
Elisabeth Chong Chong-hye (virgin) (정정혜 엘리사벳/동정녀) December 9, 1839 / Outside Seosomun
Barbara Ko Suni (고순이 바르바라/부인) December 9, 1839 / Outside Seosomun
Magdalene Yi Yongdeog (이영덕 막달레나/동정녀) December 9, 1839 / Outside Seosomun
Teresa Kim (김 데레사/과부) January 9, 1840 / Died in prison
Agatha Yi (이 아가타/동정녀) January 9, 1840 / Died in prison
Stephen Min Kukka (catechist) (민극가 스테파노/회장) January 1840 / Died in prison
Andrew-Chong Kwagyong (catechist) (정화경 안드레아/회장) January 3, 1840 / Died in prison
Paul Hohyup (허협 바오로/군인) January 1840 / Died in prison
Augustine Pak Chong-won (박종원 아우구스티노/회장) January 1, 1840 / Danggogae
Peter Hong Pyongju (홍병주 베드로/회장) January 1, 1840 / Danggogae
Magdalene Son Sobyog (손소벽 막달레나/부인) January 1, 1840 / Danggogae
Agatha Yi Kyong-i (이경이 아가타/동정녀) January 1, 1840 / Danggogae
Maria Yi Indog (이인덕 마리아/동정녀) January 1, 1840 / Danggogae
Agatha Kwon Chini (권진이 아가타/부인) January 1, 1840 / Danggogae
Paul Hong Yongju (catechist) (홍영주 바오로/회장) February 1, 1840 / Danggogae)
John Yi Munu (이문우 요한/복사) February 1, 1840 / Danggogae
Barbara Ch'oe Yong-i (최영이 바르바라/부인) February 1, 1840 / Danggogae
Anthony Kim Song-u (김성우 안토니오/회장) April 9, 1841 / Died in prison
Andrew Kim Taegon (김대건 안드레아/신부) September 16, 1846 / Saenamteo
Charles Hyon Songmun (현석문 가롤로/회장) September 9, 1846 / Saenamteo
Peter Nam Kyongmun (catechist) (남경문 베드로/회장) September 1846 / Pochung Prison
Lawrence Han Ihyong (catechist) (한이형 라우렌시오/회장) September 1846 / Pochung Prison
Susanna U Surim (우술임 수산나/과부) September 1846 / Pochung Prison
Joseph Im Ch'ibaeg (임치백 요셉/사공) September 1846 / Died in prison
Teresa Kim Imi (김임이 데레사/동정녀) September 1846 / Pochung Prison
Agatha Yi Kannan (이간난 아가타/과부) September 1846 / Died in prison
Catherine Chong Ch'oryom (정철염 가타리나/부인) September 1846 / Died in prison
Peter Yu Chongyul (catechist) (유정률 베드로/회장) February 7, 1866 / Pyungyang
Simon Berneux (Korea's 4th Bishop) March 7, 1866 / Saenamteo
Justin de Bretenières (priest) March 7, 1866 / Saenamteo
Peter Henricus Dorie (priest) March 7, 1866 / Saenamteo
Bernard Ludovicus Beaulieu (priest) March 7, 1866 / Saenamteo
John Nam Chong-sam (남종삼 요한/승지) March 7, 1866 / Saenamteo
John Baptist Chong Chang-un (catechist) (전장운 요한/상인) March 9, 1866 / Outside Seosomun
Peter Choi Hyong (catechist) (최형 베드로/회장) March 9, 1866 / Outside Seosomun
Mark Chong Uibae (catechist) (정의배 마르코/회장) March 1, 1866 / Saenamteo
Alex U Seyong (우세영 알렉시오/역관) March 1, 1866 / Saenamteo
Anthony Daveluy (Korea's 5th bishop) / March 1866 / Galmaemot
Martin Luke Huin (priest) / March 1866 / Galmaemot
Peter Aumaitre (priest) / March 1866 / Galmaemot
Joseph Chang Chugi (priest) (장주기 요셉/회장) March 1866 / Galmaemot
Luke Hwang Seoktu (황석두 루카/회장) March 1866 / Galmaemot
Thomas Son Chason )손자선 토마스/농부) March 1866 / Gongju
Bartholomew Chong Munho (정문호 바르톨로메오/원님) December 3, 1866 /Supjeongi
Peter Cho Hwaso (조화서 베드로/농부) December 3, 1866 / Supjeongi
Peter Son Sonji (catechist) (손선지 베드로/회장) December 3, 1866 / Supjeongi
Peter Yi Myongseo (이명서 베드로/농부) December 3, 1866 / Supjeongi
Joseph Han Jaegwon (catechist) (한재권 요셉/회장) December 3, 1866 / Supjeongi
Peter Chong Wonji (정원지 베드로/농부) December 3, 1866 / Supjeongi
Joseph Cho Yunho (조윤호 요셉/농부) December 3, 1866 / Supjeongi
John Yi Yunil (catechist) (이윤일 요한/회장) January 1, 1867 / Gwangdeukjeong
MARTYRS OF KOREA
LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH - Revised 26-8-2023
CHRIST
Resurrection – according to the gospels
Christ the King
Christ lives
Body of Christ - Corpus Christi 1,2,3,4
Christ and his Kingdom
Sacred Heart 1 + 2 – bible and doctrine –
Haurietis aquas – the cult of the Sacred Heart
Vocation to beatitude
Vocation to evangelize with Christ
CHURCH
Divine Revelation
Priestly Ministry
Human Community
Church, Mother and Teacher
Signs of hope
youth synod
CULTURE and HISTORY
Columbus and the discovery of America
Confraternities and processions– Hispanic
Diwali – Festival of lights – Hindi feast
Football in Spain
President Trump
Russian Revolution and Communism 1, 2, 3
Sevilla's fair
Virgen del Pilar and Hispanicity
FAMILY, CHILDREN
Grandparents
Love and Marriage 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Dignity of women – John Paul II
God of Love (sex)
World Meeting of Families Rome 2022 – festival of families
Familiaris Consortium 1,2,3,4
GOD
Angels
Come Holy Spirit
God is Love 1,2– Benedict XVI
Man, image of God
Trinity
LITURGICAL YEAR
Advent and Christmas, 1 + 2
All departed souls
All Saints – Halloween for Christians
Carnival and Lent
Christmas – the birth of our Lord
Holy Week for adults
Holy Week for children 8+ years
Holy Week - drawings for children
Holy Week – Views of the last hours of JC – the passion
Sunday – Lord's Day – JP2
Thanksgiving
MARIA
Fatima – History of the Apparitions of the Virgin
Mary and the Bible
Mary Doctrine and Dogmas
Medjugore pilgrimage
Virgin of Guadalupe, Mexico – apparitions
Virgen de Pilar – Hispanic festival
Our Lady of Sheshan, China
SCIENCE
Mars Rover Perseverence – Spanish
Juno explores Jupiter
Parker Solar Test
MORAL AND ETHICAL
Christian holidays - JP2
Conscience, human community, human freedom and salvation
justification and grace, Life in Christ, merit and holiness
moral law, Morality of human acts, Passions, Sin, Sincerity
social justice, Social Life – participation, Virtue
Vocation – www.vocation.org
Vocation to evangelize
Vocation to beatitude
Pope John XXIII – Peace on Earth
Pope Paul VI
Pope Juan Pablo II –
Redeemer of man,
Karol Wojtyla + Pontificado 1+2
Pope Benedict XVII - in Germany WYD 2005
POPE FRANCIS – DOCUMENTS
love and marriage - Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4 – 5.6
Christ lives - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5
Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5
FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8
LAUDATE Sii
1 – care of the common home
2 – gospel of creation
3 – The root of the ecological crisis
4 – integral ecology
5 – lines of action
6 – Ecological Education and Spirituality
LUMEN FIDEI – chapter 1,2, - 3,4
Misericordiae Vultus in Spanish – Face of Mercy
Dear Amazonia 1,2,3,4
POPE FRANCIS – TRAVEL
Pope Francis in Africa
Pope Francis in America
Pope Francis in Bahrain 1+ 2
Pope Francis in Brazil WYD 2013
Pope Francis in Bulgaria and Macedonia
Pope Francis in Canada 1,2,3
Pope Francis in Central African Republic
Pope Francis in Chile 1 + 2
Pope Francis in Cyprus
Pope Francis in Colombia 1 + 2
Pope Francis in Congo 1+ 2
Pope Francis in Cuba 2015
Pope Francis in Egype
Pope Francis in Slovakia 1 + 2
Pope Francis in Europe – parliament
Pope Francis in Fatima
Pope Francis in Greece
Pope Francis in Holy Land, Israel, Palestine Jordan
Pope Francis in Hungary 2021 + 2023
Pope Francis in Iraq 1,2,3
Pope Francis in Ireland – world meeting of families
Pope Francis in Kenya
Pope Francis in Japan
Pope Francis in Kazakhstan 1+ 2
Pope Francis in Malta
Pope Francis in Mexico
Pope Francis in Mexico 2016
Pope Francis in Mongolia
Pope Francis in Morocco
Pope Francis in Panama – WYD 2019
Pope Francis in Peru
Pope Francis in Poland - Auschwitz
Pope Francis in Poland WYD 2016
Pope Francis in Portugal 2021 + WYD 2023
Pope Francis in Romania
Pope Francis in Sudan
Pope francis in Sweden
Pope Francis in Thailand
Pope Francis in Uganda
Pope Francis in United Arab Emirates
SAINTS and MARTYRS
Martyrs of Korea
Martyrs of Japan
Martyrs of Uganda
Martyrs of Vietnam
Martires North American
Saint Albert the Great
Saint Alphonsus Maria Liguori
Saint Ambrose of Milan
Saint Andrew, Apostle
Saint Anthony of Padua
Saint Anthony of the desert (Egypt)
Saint Bruno, founder of the Carthusians
Saint Charles Borromeo
Saint Ciyil y Methodius
Saint Columbanus 1,2
Saint Daniel Comboni
Saint Dominic de Guzman, Dominican founder
Saint Dominic Savio
Saint Stephen, proto-martyr
Saint Philip Neri
Saint Francis of Assisi 1,2,3,4
Saint Francis de Sales
Saint Francis Xavier
Saint Ignatius of Loyola
San Joaquin and Santa Ana
Saint Joseph, worker, husband, father
Saint John Bosco, founder of the Salesians
Saint John Chrysostom
Saint John of the Cross
Saint John Ma Vianney, Curé de'Ars
Saint John N. Neumann, Bishop of Philadelphia
Saint John Paul II, Karol Wojtyla
Saint John, Apostle and Evangelist
Saint Leo the Great
Saint Luke the Evangelist
Saint Mark the Evangelist
Saint Martin de Porres
Saint Martin of Tours
Saint Matthew, Apostle and Evangelist
Saint Maximilian Kolbe
Saint Nazarius and Celsus
Saint Nicholas (Santa Claus)
Saint Paul, 1 + 2
Saint Padre Pio of Pietralcina
Saint Patrick and Ireland
Saint Peter Claver
Saint Robert Bellarmine
Saint James the Apostle
Saint Simon and Judah Thaddeus, apostles
Saint Zacharias and Elizabeth, parents of John the Baptist
Saint Thomas Becket
Saint Thomas Aquinas
Saint Valentine
Saint Vincent of Paul
Saint Zacharias and Saint Elizabeth
Saint Agatha, virgin and martyr
Saint Agnes of Rome, virgin and martyr
Saint Bernadette of Lourdes
Saint Brigid of Ireland
Saint Catherine of Alexandria, virgin and martyr
Saint Catherine of Siena
Saint Cecilia
Saint Faustina and divine mercy
Saint Elizabeth of Hungary
Saint Lucia, virgin and martyr
Saint Margaret of Scotland
Saint Maria Goretti
Saint Mary Magdalene
Saint Martha, Mary and Lazarus
Saint Monica, mother of Saint Augustine
Saint Rita of Cascia
Saint Teresa of Avila
Saint Teresa of Calcutta
Saint Therese of Lisieux 1 + 2
Saints Martha, Mary, and Lazarus
For comments – email – mflynn@lcegionaries.org
fb – Martin M Flynn
LISTA de PRESENTACIONES en ESPAÑOL- Revisado 26-8-2023
CRISTO
Resurrección – según los evangelios
Cristo Rey
Cristo vive
Cuerpo de Crito - Corpus Christi 1,2,3,4
Cristo y su Reino
Sagrado Corazón 1 + 2 – biblia y doctrina–
Haurietis aquas – el culto del Sagrado Corazón
Vocación a la bienaventuranza
Vocación a evangelizar con Cristo
IGLESIA
Revelacíon Divina
Ministerio sacerdotal
Comunidad humana
Iglesia, madre y maestra
Signos de esperanza
Sinodo jovenes
CULTURA Y HISTORIA
Colón y el descubriento de America
Confraternitdades y processiones– Hispanic
Diwali – Festival de luz – Fiesta Hindi
Futbol en España
Presidente Trump
Revolución y el Comunismo 1, 2, 3
Feria de Sevilla
Virgen del Pilar y Hispanicidad
FAMILIA, HIJOS, NIÑOS
Abuelos
Amor y Matrimonio 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Dignidad de la mujer – John Paul II
Dios de Amor (sexo)
Encuentro Mundial de Familias - Roma 2022 – festival de ls familias
Familiaris Consortium 1,2,3,4
DIOS
Angeles
Ven Espiritu Santo
Dios es Amor 1,2– Benedicto XVI
El hombre, imagen de Dios
Trinidad
AÑO LITURGICO
Adviento y Navidad 1 + 2
Todos las Almas
Todos los Santos– Halloween para Cristianos
Carnival y Cuaresma
Navidad– el nacimiento del Señor
Semana Santa para adullos
Semana Santa para niños 8+ años
Semana Santa – dibujos para niños
Semana Santa– Vistas de las ultimas oras de JC – La Pasión
Domingo– Dia del Señor – JP2
Accion de Gracias - Thanksgiving
MARIA
Fátima – Historia de las Aparitciones de la Virgen
Maria y la Biblia
Maria Doctrina y Dogmas
Medjugore peregrinación
Virgen de Guadalupe, Mexico – aparitciónes
Virgen del Pilar –festival hispanica
Nuestra Señora de Sheshan, China
SCIENCE
Mars Rover Perseverence – Spanish
Juno explora Jupiter
Parker Sonda Solar
MORAL Y ETICA
Vacaciones Cristianos - JP2
Conciencia, Comunidad Humana, Libertad Humana y Salvacion
Justificación y gracia, Vida en Cristo, Merito y Santidad, Ley moral
Moraliidad de actos humanos, Pasiones, Pecado , Sinceridad
Justicia social ,Vida Social– participacion,Virtud
Vocación– www.vocation.org
Vocación a evangelizar
Vocación a la bienaventuranza
Papa John XXIII – Paz en la tTerra
Papa Paul VI
Papa Juan Pablo II –
Redentor del hombre,
Karol Wojtyla + Pontificado 1+2
Papa Benedicto XVII – en Alemania JMJ 2005
PAPA FRANCISCO – DOCUMENTOS
Amor y matrimonio- Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4 – 5.6
Cristo vive - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5
Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5
FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 (somos todos hermanos)
LAUDATE Sii
1 – cuidado de la casa común
2 – evangelio de la creación
3 – la raiz de la crisis ecologica
4 – ecologia integral
5 – lineas de acción
6 –Educación y Espiritualidad Ecological
LUMEN FIDEI – capitulo 1,2, - 3,4
Misericordiae Vultus in Spanish – Rostro del Perdón
Querida Amazonia 1,2,3,4
PAPA FRANCISCO – VIAJES
Papa Francisco en Africa
Papa Francisco en America
Papa Francisco en Bahrain 1+ 2
Papa Francisco en Brazil WYD 2013
Papa Francisco en Bulgaria and Macedonia
Papa Francisco en Canada 1,2,3
Papa Francisco en Central African Republic
Papa Francisco en Chile 1 + 2
Papa Francisco en Chipre
Papa Francisco en Colombia 1 + 2
Papa Francisco en Congo 1+ 2
Papa Francisco en Cuba 2015
Papa Francisco en Egypto
Papa Francisco en Eslovaqiia 1 + 2
Papa Francisco en Europa – parliamento
Papa Francisco en Fatima, Portugal
Papa Francisco en Grecia
Papa Francisco en Tierra Santa, Israel, Palestine Jordan
Papa Francisco en Hungria 2021 + 2023
Papa Francisco en Iraq 1,2,3
Papa Francisco en Ireanda – encuentro mundial de familias
Papa Francisco en Kenia
Papa Francisco en Japón
Papa Francisco en Kazaquistan 1+ 2
Papa Francisco en Malta
Papa Francisco en Marruecos
Papa Francisco en México
Papa Francisco en México 2016
Papa Francisco en Mongolia
Papa Francisco en Panama – JMJ 2019
Papa Francisco en Peru
Papa Francisco en Polonia- Auschwitz
Papa Francisco en Polonia – JMU - 2016
Papa Francisco en Portugal 2021 + JMJ 2023
Papa Francisco en Romania
Papa Francisco en Sudan
Papa Francisco en Suecia
Pope Francis en Tailandiia
Papa Francisco en Uganda
Papa Francisco en United Arab Emirates
SANTOS Y MÁRTIRES
Mártires de Corea
Mártires de Japón
Mártires de Uganda
Mártires de Vietnam
Mártires de Nortd America
San Alberto Magno
San Alfonso Maria Liguori
San Ambrosio de Milan
San Andrés, Apostol
San Antonio de Padua
San Antonio del desierto (Egypto)
San Bruno, fundador de los cartujos
San Carlos Borromeo
San Ciril and Metodio
San Columbanus 1,2
San Daniel Comboni
San Domingo de Guzman, dundador de los Dominicos
San Dominic Savio
San Esteban, proto-martir
San Felipe Neri
San Francis co de Asís 1,2,3,4
San Francisco de Sales
San Francisco Xavier
San Ignacio de Loyola
San Joaquin y Santa Ana
San José, obrero, marido, padre
San Juan Bosco, fundador de los Salesianos
San Juan Crisostom
San Juan de la cruz
San Juan Ma Vianney, Curé de'Ars
San Juan N. Neumann, obispo de Filadelfia
San Juan Paul II, Karol Wojtyla
San Juan, Apostol y Evangelista
San Leon el Grande
San Lukas, Evangelista
San Marcos, Evangelista
San Martin de Porres
San Martin de Tours
San Mateo, Apostol y Evangelista
San Maximiliana Kolbe
San Nazareo y Celso, martires
San Nicolas (Santa Claus)
San Pablo, 1 + 2
San Padre Pio de Pietralcina
San Patricio de Irlanda
San Pedro Claver
San Roberto Bellarmino
Santiago, Apostol
San Simon y Judas Tadeo, apostoles
San Zacharias e Isavel, padres de Juan el Bautista
San Tomás Beckett
San Tomás de Aquinas
San Valentino
San Vincent e de Paul
San Zacharias y Santa Isabel
Sant’ Agueda, virgen and martir
Santa Bernadita de Lourdes
Santa Brigid a de Irlanda
Santa Caterina de Alexandria, virgen y martir
Santa Caterina de Siena
Santa Cecilia, virgen e martir
Santa Faustina and divine mercy
Sant’ Agnes of Rome, virgen y martir
Sant’ Isabel de Hungria
Sant’ Inés, virgen y martir
Santa Lucia, virgen y martir
Santa Margarita de Escocia
Santa Maria Goretti
Santa Maria Magdalena
Santa Marta, Maria y Lazaro
Santa Monica, madre de San Augustine
Santa Rita de Cascia
Santa Teresa deAvila
Santa Teresa de Calcutta
Santa Terese de Lisieux 1 + 2
Para commentarioa – email – mflynn@lcegionaries.org
fb – Martin M Flynn
MARTYRS NG KOREA (Tagalo-Filipin).pptx
1 von 60

Más contenido relacionado

Similar a MARTYRS NG KOREA (Tagalo-Filipin).pptx(20)

Ap European Exploration Dbq AnalysisAp European Exploration Dbq Analysis
Ap European Exploration Dbq Analysis
Julie Gonzalez3 views
Upper stained glass windowsUpper stained glass windows
Upper stained glass windows
StMarkWest2.7K views
Boyle HeightsBoyle Heights
Boyle Heights
guest1113fa587 views
Life Cycle Events In Greek OrthodoxyLife Cycle Events In Greek Orthodoxy
Life Cycle Events In Greek Orthodoxy
Jessica Robles4 views
St. Justin de Jacobis and the Coptic Christians of EthiopiaSt. Justin de Jacobis and the Coptic Christians of Ethiopia
St. Justin de Jacobis and the Coptic Christians of Ethiopia
Famvin: the Worldwide Vincentian Family438 views
Lesson2Lesson2
Lesson2
SBC1.3K views
Life Of ConstantineLife Of Constantine
Life Of Constantine
Toni Christensen3 views
18 korea chosun18 korea chosun
18 korea chosun
Hugh_07674 views
Asian church an overview Asian church an overview
Asian church an overview
Bigbrother Ajith1.4K views
3.Church History3.Church History
3.Church History
guesta041f523K views
Iglesia Primitiva (versión en Inglés)Iglesia Primitiva (versión en Inglés)
Iglesia Primitiva (versión en Inglés)
Gallaecia Hispana759 views

Último(20)

Lecture: Open InnovationLecture: Open Innovation
Lecture: Open Innovation
Michal Hron82 views
CWP_23995_2013_17_11_2023_FINAL_ORDER.pdfCWP_23995_2013_17_11_2023_FINAL_ORDER.pdf
CWP_23995_2013_17_11_2023_FINAL_ORDER.pdf
SukhwinderSingh895865467 views
Classification of crude drugs.pptxClassification of crude drugs.pptx
Classification of crude drugs.pptx
GayatriPatra1449 views
Universe revised.pdfUniverse revised.pdf
Universe revised.pdf
DrHafizKosar84 views
ANATOMY AND PHYSIOLOGY UNIT 1 { PART-1}ANATOMY AND PHYSIOLOGY UNIT 1 { PART-1}
ANATOMY AND PHYSIOLOGY UNIT 1 { PART-1}
DR .PALLAVI PATHANIA156 views
Scope of Biochemistry.pptxScope of Biochemistry.pptx
Scope of Biochemistry.pptx
shoba shoba110 views
Sociology KS5Sociology KS5
Sociology KS5
WestHatch50 views
ICANNICANN
ICANN
RajaulKarim2057 views
SIMPLE PRESENT TENSE_new.pptxSIMPLE PRESENT TENSE_new.pptx
SIMPLE PRESENT TENSE_new.pptx
nisrinamadani2146 views
STYP infopack.pdfSTYP infopack.pdf
STYP infopack.pdf
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego143 views
Psychology KS4Psychology KS4
Psychology KS4
WestHatch52 views
ACTIVITY BOOK key water sports.pptxACTIVITY BOOK key water sports.pptx
ACTIVITY BOOK key water sports.pptx
Mar Caston Palacio132 views
Nico Baumbach IMR Media ComponentNico Baumbach IMR Media Component
Nico Baumbach IMR Media Component
InMediaRes1186 views
Plastic waste.pdfPlastic waste.pdf
Plastic waste.pdf
alqaseedae81 views
Chemistry of sex hormones.pptxChemistry of sex hormones.pptx
Chemistry of sex hormones.pptx
RAJ K. MAURYA97 views
Gopal Chakraborty Memorial Quiz 2.0 Prelims.pptxGopal Chakraborty Memorial Quiz 2.0 Prelims.pptx
Gopal Chakraborty Memorial Quiz 2.0 Prelims.pptx
Debapriya Chakraborty221 views
Structure and Functions of Cell.pdfStructure and Functions of Cell.pdf
Structure and Functions of Cell.pdf
Nithya Murugan142 views

MARTYRS NG KOREA (Tagalo-Filipin).pptx

 • 2. noong ikalabinsiyam na siglo sa Korea.Sa pagitan ng 8,000–10,000 Koreanong Kristiyano ang napatay
 • 3. Sa pagtatapos ng ikalabing walong siglo, ang Korea ay pinamumunuan ng Dinastiyang Joseon.
 • 4. Ito ay isang lipunang nakabatay sa Confucianism at sa mga hierarchical, class na relasyon nito.
 • 5. Mayroong maliit na minorya ng mga may pribilehiyong iskolar at maharlika habang ang karamihan ay mga karaniwang tao na nagbabayad ng buwis, nagbibigay ng trabaho, at namamahala sa militar, lahat ay higit sa isang uri ng alipin.
 • 6. Kahit na mga iskolar ang unang nagpakilala ng Kristiyanismo sa Korea, ang mga ordinaryong tao ay dumagsa sa bagong relihiyon. Tinawag ng mga bagong mananampalataya ang kanilang sarili na Chonju Kyo Udul, literal na "Mga Kaibigan ng Aral ng Diyos ng Langit". Ang terminong "kaibigan" ay ang tanging termino sa Confucian na pag-unawa sa mga relasyon na nagpapahiwatig ng pagkakapantay-pantay
 • 7. Noong unang bahagi ng ikalabinpitong siglo, ang mga Kristiyanong panitikan na nakasulat sa Tsino ay na-import mula sa China patungo sa Korea. Sa isa sa mga pagkakataong ito, noong mga 1777, ang mga Kristiyanong literatura na nakuha mula sa mga Heswita sa Tsina ay nanguna sa mga edukadong Koreanong Kristiyano na pag-aralan ang pananampalataya.
 • 8. Bagama't walang mga Koreano ang napagbagong loob sa Katolisismo sa pamamagitan ng mga aklat na ito hanggang sa huling quarter ng ikalabing walong siglo
 • 9. ang mga ideya ng mga paring Katolikong kinatawan sa kanila ay pinagtatalunan at tinuligsa bilang heterodoxy noong 1724.
 • 10. Nang makapasok ng palihim ang isang paring Intsiksa bansa makalipas ang isang dosenang taon, natagpuan niya ang 4,000 Katoliko, na wala ni isa sa kanila ang nakakita kailanman ng pari.
 • 11. Ang dinamikong pamayanang Katoliko ay halos pinamunuan ng mga edukadong layko mula sa aristokrasya, dahil sila lamang ang nakakabasa ng mga aklat na nakasulat sa Hanja.
 • 12. Nagpadala ang komunidad ng isang delegasyon na naglalakad sa Beijing, 750 milya ang layo, upang hingin sa obispo ng lungsod ang kanilang sariling mga obispo at pari. Sa kalaunan, dalawang paring Intsik ang ipinadala, ngunit ang kanilang ministeryo ay hindi nagtagal,
 • 13. at isa pang apatnapung taon ang lumipas bago sinimulan ng Paris Foreign Mission Society ang gawain nito sa Koreasa pagdating ni Padre Maubant noong 1836.
 • 14. Paul Chong Hasang, Augustine Yu Chin-gil at Charles Cho Shin-chol ay gumawa ng ilang mga pagbisita sa Beijing upang makahanap ng mga paraan ng pagpapakilala ng mga misyonero sa Korea
 • 15. Ang unang paring Katolikong Koreano, si Andrew Kim Taegŏn, ay nagtagumpay sa pagpasok sa Korea bilang isang misyonero. Gayunpaman, labing tatlong buwan pagkatapos ng kanyang ordinasyon ay pinatay siya sa pamamagitan ng tabak noong 1846 sa edad na 26.
 • 16. Bishop Laurent Imbert at sampung iba pang misyonerong Pranses ang unang pari ng Paris Foreign Missions Society na pumasok sa Korea at yumakap sa ibang kultura. Sa araw, nanatili sila sa pagtatago, ngunit sa gabi ay naglalakad sila para tumulong sa espirituwal na pangangailangan ng matatapat at nangangasiwa ng mga sakramento.
 • 17. Ang mga Katolikong nagtitipon sa isang lugar na walang pagkakaiba sa batayan ng uri ay pinaghihinalaang nagpapabagabag sa "hierarchical Confucianism", ang ideolohiyang nagpatibay sa estado. Ang bagong pag- aaral ay nakitang subersibo sa pagtatatag at nagbunga ito ng sistematikong panunupil at pag-uusig
 • 18. Mahigit 10,000 martir ang namatay sa mga pag-uusig na umabot sa mahigit isang daang taon. Sa lahat ng mga martir na ito, pitumpu't siyam ang na-beato noong 1925. Dalawampu't apat pa ang na-beato noong 6 Oktubre 1968. Namatay sila sa mga pag-uusig noong 1839 (Ki-hae persecution), 1846 (Pyong-o persecution) at 1866 (Pyong-in persecution).
 • 19. LISTAHAN NG ILANG PAG- UUSIG Sinhae Persecution noong 1791-1801 Ulhae Persecution (1815) Pag-uusig sa Chonghae (1827) Gihye Persecution (1839) Byeongoh Persecution (1846) Pag-uusig sa Byungin (1866-1871)
 • 21. Noong unang bahagi ng 1870s, AmaPinagsama-sama ni Claude-Charles Dallet ang isang komprehensibong kasaysayan ng Simbahang Katoliko sa Korea, higit sa lahat mula sa mga manuskrito ng martir na si Bishop Antoine Daveluy. Ang mga Korean Martyr ay kilala sa katapatan, katapatan, at bilang ng kanilang mga nagbalik-loob
 • 22. Yun chi sung + kwong san yong -kabilang sa mga unang martir na Koreano noong 1781
 • 23. Si Yun Ji-chung Paul, ang unang martir na Chosun, na pinatay para sa kanyang pananampalatayan g Katoliko, ay isinilang noong 1759 sa isang marangal na pamilya sa Jinsan, Jeolla-do.+ 1791
 • 24. Yun Yoo Il Paul (1760–1795): Isang lihim na sugo mula sa Beijing na tumulong sa misyonero na makapasok sa Chosun
 • 25. Sinabi ni Fr. Jacob Zhou Wenmo (1752–1801): Ang unang missionary priest na ipinadala sa Chosun. Ipinanganak sa Suzhou, China noong 1752, maaga siyang nawalan ng mga magulang at pinalaki ng kanyang lola.
 • 26. Si Yi Seung-hun ay nagsimulang mag-aral ng doktrinang Kristiyano nang mag-isa at kalaunan ay nabautismuhan at binigyan ng pangalang Peter noong 1784. Dahil sa kanilang paniniwala sa Kristiyanong Diyos, ang mga unang Koreanong Kristiyano ay paulit-ulit na inusig, tinanggihan ng kanilang mga pamilya, at nagdusa ng pagkawala ng kanilang panlipunang ranggo +1801
 • 27. Jeong Yak Jong Augustinus (1760–1801): The first Catholic lay theologian in Korea. In 1760, he was born into a family of scholars in Majae (current Neungnae-ri Joan-myeon, Namyangju-si Gyeonggi-go). He is the father of Jeong Chul Sang (Charles ?-1801) who will be beatified together with the 123 Blessed and St. Jeong Ha Sang Paul (martyred in 1839), who was declared saint in 1984
 • 28. Columba Kang Wan Sook (1761–1801): Babaeng pinuno ng mga Katolikong Chosun. Noong 1761, ipinanganak siya sa isang babae ng isang marangal na pamilya sa lugar ng Naeposa Chung Cheong-do.
 • 29. Yu Hang-geom Augustine (1756–1801):Ang pari ng Ho Nam. Siya ay ipinanganak sa Chonam, Jeonju.
 • 30. Si Yi Sun-I Lutgarda ay isinilang noong 1782 sa isang kilalang maharlikang pamilya. Ang kanyang mga kapatid na si Yi Gyeong-do Charles (martir noong 1801) at Yi Gyeong-eon Paul (namartir noong 1827), at ang kanyang asawang si Yu Jung- cheol John (namartir noong 1801) ay na- beatified kasama niya
 • 31. Simon Hwang Il-gwang (1757–1802): Hwang Il-gwang Simon was born in Hongju, Chungcheong- do to a low-class family
 • 32. Kim Jin-hu Pius (1739–1814): Ang ninuno ng St. Kim Taegon Andrew. Si Kim Jin-hu Pius ay ipinanganak sa Solmoe, Chungcheong-do. Siya ang lolo sa tuhod ni St. Kim Taegon Andrew at ang ama ni Kim Jong-han Andrew, na naging martir noong 1816 at magiging beatified sa 123 Pinagpala. Nakatagpo ni Pius Kim ang Katolisismo nang malaman ng kanyang panganay na anak ang katekismo mula kay Yi Jon- chang Gonzaga at itinuro ito sa kanyang mga kapatid.
 • 33. Kabilang sa mga pinarangalan na martir ay labinlimang birhen, kabilang ang dalawang magkapatid na sina Agnes Kim Hyo-ju at Columba Kim Hyo-im na nagmamahal kay Jesus nang walang hating puso (I Cor. 7:32–34). +1839 Ang mga babaeng ito, sa panahon na hindi pa kilala ang buhay relihiyong Kristiyano sa Korea, ay nanirahan sa komunidadat nag-aalaga ng may sakitat ang mahihirap
 • 35. Yi Seong-rye (1801–1840): isang Ina na naghatid ng pananampalataya sa kanyang mga anak. Ipinanganak siya noong 1801 sa Hongju, Chungcheong-do. Siya ay mula sa pamilya ni Louis Gonzaga Yi Jon-chang. Sa edad na 17, pinakasalan niya si St. Francis Choe Kyeong-hwan at nanirahan sa Darakgol, Hongju. Noong 1821 ipinanganak niya ang kanilang unang anak na lalaki, si Thomas Choe Yang-up
 • 36. Ang pamayanang Katoliko ay dumanas ng malalaking pag- uusig noong mga taong 1839, 1846, at 1866, na nagbunga ng hindi bababa sa 8,000 kilalang martir, na pinatay dahil sa “pagsunod sa isang huwad na relihiyon”.
 • 37. Kabilang sa kanila ang masugid na Koreanong pari na si Andrew Kim Taegeon at ang Korean lay catechist na si Paul Chung Hasang.
 • 38. Ang karamihan sa mga martir ay mga simpleng layko, kabilang ang mga lalaki at babae, may asawa at walang asawa, matanda at bata. Ang mga miyembro ng grupong ito ng mga martir ay na-canonized bilang mga santo, sa araw ng kapistahan Setyembre 20. Sa kasalukuyan, ang Korea ay mayang ikaapat na pinakamalaking bilang ng mga santo sa daigdig ng Katoliko
 • 39. Jeoldusan Shrine Ang Museum-Shrine ay naglalaman ng mga silid para sa liturgical na pagdiriwang at panalangin, ay itinayo noong 1967 sa site sa Jeoldusan, kung saan marami sa mga Koreanong martir ang namatay mula 1866 hanggang 1873
 • 40. One of the most horrific cultural tragedies was the destruction, massacre and reinstruction of the Tokwon Abbey into the North Korean Agricultural Institute. I was one of the modern wonders of the world.
 • 41. 36 members of the Benedictine order associated with Tokwon Abbey in North Korea have been confirmed as killed by the Stalinist regime between 1949 and 1952, when they refused to abandon their faith. The 36 have been recommended for sainthood, and the Order of St. Benedict Waegwan Abbey in South Korea is working to move the process of their beatification
 • 42. The blood of the martyrs is the seed of vocations.
 • 44. Churches named after the martyrs Holy Korean Martyrs, San Jose, California, USA -Church of the Korean Martyrs, Nashville, Tennessee, USA -Church of the Korean Martyrs, Saddle Brook, New Jersey, USA -Korean Martyrs Catholic Church of Portland, Oregon, USA -Korean Martyrs Catholic Church of Atlanta, Georgia, USA
 • 45. Agatha Han Sinae Agatha Magdalena Kim Yundeok Agatha Yun Jeomhye Alexis Kim Siu Ambrose Kim Sebak Anastasia Kim Joi Anastasia Yi Bonggeum Andrew Gim Jonggyo Andrew Kim Gwangok Andrew Kim Jonghan Andrew Kim Sageon Andrew Pak Saui Andrew Seo Seokbong Andrew Yi Jaehaeng Anna Yi Anna Yi Simi Anthony Hong Ikman Anthony Jeong Chanmun Anthony Yi Hyeon Augustine Jeong Yakjong Augustine Yu Hanggeom Barbara Choe Joi Barbara Jeong Sunmae Barbara Kim Joi Barbara Ku Seongyeol Barbara Simagi Barnabas Jeong Gwangsu Barnabas Kim Ju Benedict Song Bibiana Mun Yeongin Brigida Choe Candida Jeong Bokhye Joseph Ko Seongun Juliana Kim Yeoni Lawrence Pak Chwideuk Leo Hong In Lucia Yun Unhye Luke Hong Nakmin Luke Kim Jongryun Lutgrada Yi Suni Magdalena Yi Joi Marcellinus Choe Changju Margarita Oh Maria Yi Seongrye Mark Sin Seokbok Martin In Eonmin Martin Yang Jaehyeon Martin Yi Jungbae Matthew Choe Ingil Matthew Choe Yeogyeom Matthew Kim Hyeonu Matthew Yu Jungseong Matthias Pak Sanggeun Paul Hyeon Gyeheum Paul Jeong Taebong Paul Oh Banji Paul Pak Gyeonghwa Paul Yi Dogi Paul Yi Gukseung Paul Yi Gyeongeon Paul Yun Ji Chung Paul Yun Yuil Peter Choe Pilje Peter Gim Daegwon Peter Jeong Sanpil Peter Jo Suk Peter Jo Yongsam Peter Joseph Yun Bongmun Peter Kim Jeongduk Peter Ko Seongdae Peter Sin Taebo Peter Song Peter Won Sijang Peter Yi Taegwon Peter Yi Yangdeung Philip Hong Pilju Pius Kim Jinhu Protasius Hong Jaeyeong Richard An Gunsim Sabas Jihwang Sebastian Kwon Sangmun Simon Hwang Ilgwang Simon Kim Gangi Simon Kim Gyewan Stanislaus Han Jeongheum Stephan Kim Wonjung Susanna Gang Gyeongbok Teresa Kwon Thaddeus Jeong Inhyeok Thaddeus Ku Hanseon Thomas Choe Pilgong Thomas Han Deokun Thomas Jang Victor Pak Daesik Carol Jeong Cheolsang Carol Yi Gyeongdo Columba Gang Wansuk Father Jacob Zhou Wenmu, -Missionary from Qing dynasty Felix Peter Kim Giryang Francis Bae Gwangyeom Francis Bang Francis Choe Bonghan Francis Kim Huiseong Francis Kim Sajip Francis Pak Francis Xavier Hong Gyoman Francis Yi Bohyeon Francis Yun Jiheon Gervasius Son Gyeongyun Ignatius Choe Incheol Jacob Gwon Sangyeon Jacob Heo Inbaek Jacob Kim Hwachun Jacob Oh Jongrye Jacob Won Sibo Jacob Yun Yuo Job Yi Ileon Johannes Cho Haesong Johannes Choe Changhyeon Johannes Won Gyeongdo Johannes Yi Jeongsik Johannes Yu Jungcheol Johannes Yu Munseok List of martyrs
 • 46. 103 martyrs were canonized by Pope John Paul II on 6 May 1984.
 • 47. Pope John Paul II, … said, "The Korean Church is unique because it was founded entirely by lay people. This fledgling Church, so young and yet so strong in faith, withstood wave after wave of fierce persecution. Thus, in less than a century, it could boast of 10,000 martyrs. The death of these martyrs became the leaven of the Church and led to today's splendid flowering of the Church in Korea. Even today their undying spirit sustains the Christians in the Church of silence in the north of this tragically divided land.
 • 48. After the canonization of the 103 Martyrs, the Catholic Church in Korea felt that the martyrs who died in the other persecutions also need to be recognized. In 2003, the beatification process for 124 martyrs who died in persecutions between 1791 and 1888 began
 • 49. Paul Yun Ji-Chung and 123 companions were declared "Venerable" on 7 February 2014, and on 16 August 2014, they were beatified by Pope Francis during the Asian Youth Day in Gwanghwamun Plaza in Seoul.
 • 51. Martyrs from the Shinyu Persecution (1801) 신유박해(辛酉迫害) Zhou (Chu) Munmo, Chinese, Korea's only priest at the time Charles Yi Kyongdo Lutgardis Yi Sooni Chung Yakjong, father of Paul Chung Hasang Ulhae Persecution (1815) Chonghae Persecution (1827) Martyrs from the Gihye Persecution (1839) 기해박해(己亥迫害) In the Gihae Persecution, the French Bishop Imbert and two other missionaries priests, Maubant and Chaston were martyred, as well as Paul Chung Hasang, one of the most successful lay leaders of the Korean Catholic Church, in addition to hundreds of other faithful. Paul Chung Hasang , (1795-1839), who worked tirelessly as a lay leader to helped establish the early Korean Catholic Church, traveling back and forth to China many times to rebuild the church after the Shinyu persecution, and finally gaining official recognition for the Korean Church from Rome on Sept. 9, 1831. He studied for the priesthood under Bishop Imbert, but was killed before becoming a priest. (103 Saints) Cecilia Yu, mother of Paul Chung Hasang, died in prison in 1839 Elisabeth Chung Junghye, younger sister of Paul Chung Hasang. Peter Yi Hoyong Peter (103 Saints) Nine faithful hung on crosses and then beheaded May 24, 1839: Magdalene Kim Obi (1774-1839). (103 Saints) Agatha Kim Agi (1787-1839). Baptized in prison 1839. (103 Saints) Barbara Han Agi (1792-1839). (103 Saints) Damian Nam Myonghyeok, a leader of the Catholic Church beginning from the 1820's (103 Saints) Peter Kwon Tugin (103 Saints) Anna Pak Agi (103 Saints) Augustine Yi Hwanghon (103 Saints) Lucy Park Huisun (103 Saints) Agatha Yi Sosa, sister of Peter Yi Hoyong Peter (103 Saints) Martyred September 21-22, 1839 Augustine Yu Chingil (1791-1839), one of just a few government officials in the Catholic Church, father of Peter Yu Taecheol, baptized in 1824 in China, executed September 22, 1839. (103 Saints) Peter Yu Taecheol, a thirteen-year old boy, youngest of the 103 Korean Martyr Saints. Ignatius Kim Jejun, father of Andrew Kim Taegon, executed September 22, 1839 (103 Saints) Bishop Laurent-Marie-Joseph Imbert, the first bishop assigned to Korea, arriving in 1837 (103 Saints) Father Philibert Maubant, French Catholic Priest (103 Saints) Father James Honore' Chastan, French Catholic Priest (103 Saints) Among 8 Catholics beheaded on July 20, 1839, the first group to be martyred after Cho Pyongku issued a decree that the Church be completely eliminated. Martha Kim Songim (1787-1839)(103 Saints) Magdalena Yi (103 Saints) Theresa Yi Mae-im (103 Saints) Lucy Kim (103 Saints) Maria Won Kwi-im, beaten badly and tortured (103 Saints) Rosa Kim (103 Saints) Barbara Kim (1805-1839) died of disease while in prison. (103 Saints) Killed in the Byeongoh Persecution (1846) Martyrs from the Byeongoh Persecution included the first Korean-born Catholic priest, Andrew Kim Taegon, and nine other believers. Andrew Kim Taegon, Korea's first native priest, son of Ignatius, also a martyr (103 Saints) Byungin Persecution (1866-1871), sometimes called the Great Persecution, under the rule of Daewongun, was the final and most severe persecution under the Joseon Dynasty. 9 foreign missionaries were killed, along with an estimated 8,000 Korean Catholics. Bishop Anthony Daveluy (103 Saints) Father Peter Aumaitre , French Catholic Priest (103 Saints) Beheaded March 7, 1866 Bishop Siméon François Berneux (1814-1866), French Catholic Bishop, appointed 4th Bishop of Korea in 1854 (103 Saints) Father Peter Henricus Dorie, French Catholic Priest (103 Saints) Father Ludovicus Beaulieu, French Catholic Priest (103 Saints) Father Justin de Bretenières, French Catholic Priest (103 Saints)
 • 53. List of the 103 Korean Saints Peter Yi Hoyong (이호영 베드로/회장) November 5, 1838 / Hyungjojeon Prison Protasius Chong Kurbo (정국보 프로타시오/공인) May, 1839 / Pochung Prison Agatha Kim Agi (김아기 아가타/과부) May 4, 1939 / Outside Anna Pak Agi (박아기 안나/부인) May 4, 1839 / Outside Seosomun Agatha Yi Sosa (이소사 아가타/과부) May 4, 1839 / Outside Seosomun Magdalene Kim Obi (김업이 막달레나/과부) May 4, 1839 / Outside Seosomun Augustine Yi Kwang-hon (이광헌 아우구스티노/회장) May 4, 1839 / Outside Seosomun Barbara Han Agi (한아기 바르바라/과부) May 4, 1839 / Outside Seosomun Lucia Park Huisun (박희순 루치아/동정궁녀) May 4, 1839 / Outside Seosomun Damien Nam Myong-hyok (남명혁 다미아노/회장) May 4, 1839 / Outside Seosomun Peter Kwon Tugin (권득인 베드로/상인) May 4, 1839 / Outside Seosomun Joseph Chang Songjib (장성집 요셉/환부) May 6, 1839 / Pochung Prison Barbara Kim (김 바르바라/과부) May 7, 1839 / Died in prison Barbara Yi (이 바르바라/동정녀) May 7, 1839 / Died in prison Rosa Kim (widow) (김 로사/과부) July 1839 / Outside Seosomun Martha Kim Songim (김성임 마르타/과부) July 1839 / Outside Seosomun Teresa Yi Mae-im (이매임 데레사/부인) July 1839 / Outside Seosomun Anna Kim Changkeum (김장금 안나/과부) July 1839 / Outside Seosomun John Baptist Yi Kwangnyol (catechist) (이광렬 요한/공인) July 1839 / Outside Seosomun Magdalene Yi Yong-hui (이영희 막달레나/동정) July 1839 / Outside Seosomun Lucia Kim (김 루치아/동정녀) July 1839 / Outside Seosomun Maria Won Kwi-im (virgin) (원귀임 마리아/동정녀) July 1839 / Outside Seosomun Paul Chong Hasang (정하상 바오로/회장) September 2, 1839 / Outside Seosomun
 • 54. Maria Park K'unagi (박큰아기 마리아/부인) September 3, 1839/ Outside Seosomun Barbara Kwon Hui (권희 바르바라/부인) September 3, 1839 / Outside Seosomun John Pak Hujae (박후재 요한/상인) September 3, 1839 / Outside Seosomun Barbara Yi Chong-hui (이정희 바르바라/과부) September 3, 1839 / Outside Seosomun Maria Yi Yonhui (이연희 마리아/부인) September 3, 1839 / Outside Seosomun Agnes Kim Hyoju (김효주 아녜스/동정녀) September 3, 1839 / Outside Seosomun Francis Ch'oe Hyong-hwan (최경환 프란치스코/회장) September 2, 1839 / Died in prison Lawrence Imbert (Korea's 2nd Bishop) (앵베르 라우렌시오/주교 September 1, 1839 / Saenamteo Peter Maubant (priest MEP) September 1, 1839 / Saenamteo Jacob Chastan (priest) September 1, 1839 / Saenamteo Augustine Yu Chin-gil (유진길 아우구스티노/회장, 역관) September 2, 1839 / Outside Seosomun Magalena Ho Kye-im (허계임 막달레나/부인) September 6, 1839 / Outside Seosomun Sebastian Nam Yigwan (남이관 세바스티아노/회장) September 6, 1839 / Outside Seosomun Juliet Kim (virgin) (김 율리에타/궁녀) / September 6, 1839 / Outside Seosomun Agatha Chon Kyonghyob (전경협 아가타/궁녀) September 6, 1839 / Outside Seosomun Charles Cho Shin-ch'ol (조신철 가롤로/역관) September 6, 1839 / Outside Seosomun Ignatius Kim Chejun (catechist) (김제준 이냐시오/회장) September 6, 1839 / Outside Seosomun Magdalene Pak Pongson (widow) (박봉손 막달레나/과부) September 6, 1839 / Outside Seosomun Perpetua Hong Kumju (widow) (홍금주 페르페투아/과부) September 6, 1839 / Outside Seosomun Columba Kim Hyo-im (김효임 골롬바/동정녀) September 6, 1839 / Outside Seosomun Lucia Kim (김 루치아/과부) September 1839 / Died in prison Catherine Yi (이 가타리나/과부) September 1839 / Died in prison Magdalene Cho (조 막달레나/동정녀) September 1839 / Died in prison Peter Yu Tae-Chol (유대철 베드로/소년) October 1, 1839 / Died in prison Cecilia Yu Sosa (유소사 체칠리아/과부) November 3, 1839 / Died in prison Peter Ch'oe Ch'ang-hub (catechist) (최창흡 베드로/회장) December 9, 1839 / Outside Seosomun
 • 55. Barbara Cho Chung-i (조증이 바르바라/부인) December 9, 1839 / Outside Seosomun Magdalene Han Yong-i (한영이 막달레나/과부) December 9, 1839 / Outside Seosomun Benedicta Hyon Kyongnyon (현경련 베네딕타/여회장) December 9, 1839 / Outside Seosomun Elisabeth Chong Chong-hye (virgin) (정정혜 엘리사벳/동정녀) December 9, 1839 / Outside Seosomun Barbara Ko Suni (고순이 바르바라/부인) December 9, 1839 / Outside Seosomun Magdalene Yi Yongdeog (이영덕 막달레나/동정녀) December 9, 1839 / Outside Seosomun Teresa Kim (김 데레사/과부) January 9, 1840 / Died in prison Agatha Yi (이 아가타/동정녀) January 9, 1840 / Died in prison Stephen Min Kukka (catechist) (민극가 스테파노/회장) January 1840 / Died in prison Andrew-Chong Kwagyong (catechist) (정화경 안드레아/회장) January 3, 1840 / Died in prison Paul Hohyup (허협 바오로/군인) January 1840 / Died in prison Augustine Pak Chong-won (박종원 아우구스티노/회장) January 1, 1840 / Danggogae Peter Hong Pyongju (홍병주 베드로/회장) January 1, 1840 / Danggogae Magdalene Son Sobyog (손소벽 막달레나/부인) January 1, 1840 / Danggogae Agatha Yi Kyong-i (이경이 아가타/동정녀) January 1, 1840 / Danggogae Maria Yi Indog (이인덕 마리아/동정녀) January 1, 1840 / Danggogae Agatha Kwon Chini (권진이 아가타/부인) January 1, 1840 / Danggogae Paul Hong Yongju (catechist) (홍영주 바오로/회장) February 1, 1840 / Danggogae) John Yi Munu (이문우 요한/복사) February 1, 1840 / Danggogae Barbara Ch'oe Yong-i (최영이 바르바라/부인) February 1, 1840 / Danggogae Anthony Kim Song-u (김성우 안토니오/회장) April 9, 1841 / Died in prison Andrew Kim Taegon (김대건 안드레아/신부) September 16, 1846 / Saenamteo Charles Hyon Songmun (현석문 가롤로/회장) September 9, 1846 / Saenamteo Peter Nam Kyongmun (catechist) (남경문 베드로/회장) September 1846 / Pochung Prison Lawrence Han Ihyong (catechist) (한이형 라우렌시오/회장) September 1846 / Pochung Prison
 • 56. Susanna U Surim (우술임 수산나/과부) September 1846 / Pochung Prison Joseph Im Ch'ibaeg (임치백 요셉/사공) September 1846 / Died in prison Teresa Kim Imi (김임이 데레사/동정녀) September 1846 / Pochung Prison Agatha Yi Kannan (이간난 아가타/과부) September 1846 / Died in prison Catherine Chong Ch'oryom (정철염 가타리나/부인) September 1846 / Died in prison Peter Yu Chongyul (catechist) (유정률 베드로/회장) February 7, 1866 / Pyungyang Simon Berneux (Korea's 4th Bishop) March 7, 1866 / Saenamteo Justin de Bretenières (priest) March 7, 1866 / Saenamteo Peter Henricus Dorie (priest) March 7, 1866 / Saenamteo Bernard Ludovicus Beaulieu (priest) March 7, 1866 / Saenamteo John Nam Chong-sam (남종삼 요한/승지) March 7, 1866 / Saenamteo John Baptist Chong Chang-un (catechist) (전장운 요한/상인) March 9, 1866 / Outside Seosomun Peter Choi Hyong (catechist) (최형 베드로/회장) March 9, 1866 / Outside Seosomun Mark Chong Uibae (catechist) (정의배 마르코/회장) March 1, 1866 / Saenamteo Alex U Seyong (우세영 알렉시오/역관) March 1, 1866 / Saenamteo Anthony Daveluy (Korea's 5th bishop) / March 1866 / Galmaemot Martin Luke Huin (priest) / March 1866 / Galmaemot Peter Aumaitre (priest) / March 1866 / Galmaemot Joseph Chang Chugi (priest) (장주기 요셉/회장) March 1866 / Galmaemot Luke Hwang Seoktu (황석두 루카/회장) March 1866 / Galmaemot Thomas Son Chason )손자선 토마스/농부) March 1866 / Gongju Bartholomew Chong Munho (정문호 바르톨로메오/원님) December 3, 1866 /Supjeongi Peter Cho Hwaso (조화서 베드로/농부) December 3, 1866 / Supjeongi Peter Son Sonji (catechist) (손선지 베드로/회장) December 3, 1866 / Supjeongi Peter Yi Myongseo (이명서 베드로/농부) December 3, 1866 / Supjeongi Joseph Han Jaegwon (catechist) (한재권 요셉/회장) December 3, 1866 / Supjeongi Peter Chong Wonji (정원지 베드로/농부) December 3, 1866 / Supjeongi Joseph Cho Yunho (조윤호 요셉/농부) December 3, 1866 / Supjeongi John Yi Yunil (catechist) (이윤일 요한/회장) January 1, 1867 / Gwangdeukjeong
 • 58. LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH - Revised 26-8-2023 CHRIST Resurrection – according to the gospels Christ the King Christ lives Body of Christ - Corpus Christi 1,2,3,4 Christ and his Kingdom Sacred Heart 1 + 2 – bible and doctrine – Haurietis aquas – the cult of the Sacred Heart Vocation to beatitude Vocation to evangelize with Christ CHURCH Divine Revelation Priestly Ministry Human Community Church, Mother and Teacher Signs of hope youth synod CULTURE and HISTORY Columbus and the discovery of America Confraternities and processions– Hispanic Diwali – Festival of lights – Hindi feast Football in Spain President Trump Russian Revolution and Communism 1, 2, 3 Sevilla's fair Virgen del Pilar and Hispanicity FAMILY, CHILDREN Grandparents Love and Marriage 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Dignity of women – John Paul II God of Love (sex) World Meeting of Families Rome 2022 – festival of families Familiaris Consortium 1,2,3,4 GOD Angels Come Holy Spirit God is Love 1,2– Benedict XVI Man, image of God Trinity LITURGICAL YEAR Advent and Christmas, 1 + 2 All departed souls All Saints – Halloween for Christians Carnival and Lent Christmas – the birth of our Lord Holy Week for adults Holy Week for children 8+ years Holy Week - drawings for children Holy Week – Views of the last hours of JC – the passion Sunday – Lord's Day – JP2 Thanksgiving MARIA Fatima – History of the Apparitions of the Virgin Mary and the Bible Mary Doctrine and Dogmas Medjugore pilgrimage Virgin of Guadalupe, Mexico – apparitions Virgen de Pilar – Hispanic festival Our Lady of Sheshan, China SCIENCE Mars Rover Perseverence – Spanish Juno explores Jupiter Parker Solar Test MORAL AND ETHICAL Christian holidays - JP2 Conscience, human community, human freedom and salvation justification and grace, Life in Christ, merit and holiness moral law, Morality of human acts, Passions, Sin, Sincerity social justice, Social Life – participation, Virtue Vocation – www.vocation.org Vocation to evangelize Vocation to beatitude Pope John XXIII – Peace on Earth Pope Paul VI Pope Juan Pablo II – Redeemer of man, Karol Wojtyla + Pontificado 1+2 Pope Benedict XVII - in Germany WYD 2005 POPE FRANCIS – DOCUMENTS love and marriage - Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4 – 5.6 Christ lives - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5 Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5 FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 LAUDATE Sii 1 – care of the common home 2 – gospel of creation 3 – The root of the ecological crisis 4 – integral ecology 5 – lines of action 6 – Ecological Education and Spirituality LUMEN FIDEI – chapter 1,2, - 3,4 Misericordiae Vultus in Spanish – Face of Mercy Dear Amazonia 1,2,3,4 POPE FRANCIS – TRAVEL Pope Francis in Africa Pope Francis in America Pope Francis in Bahrain 1+ 2 Pope Francis in Brazil WYD 2013 Pope Francis in Bulgaria and Macedonia Pope Francis in Canada 1,2,3 Pope Francis in Central African Republic Pope Francis in Chile 1 + 2 Pope Francis in Cyprus Pope Francis in Colombia 1 + 2 Pope Francis in Congo 1+ 2 Pope Francis in Cuba 2015 Pope Francis in Egype Pope Francis in Slovakia 1 + 2 Pope Francis in Europe – parliament Pope Francis in Fatima Pope Francis in Greece Pope Francis in Holy Land, Israel, Palestine Jordan Pope Francis in Hungary 2021 + 2023 Pope Francis in Iraq 1,2,3 Pope Francis in Ireland – world meeting of families Pope Francis in Kenya Pope Francis in Japan Pope Francis in Kazakhstan 1+ 2 Pope Francis in Malta Pope Francis in Mexico Pope Francis in Mexico 2016 Pope Francis in Mongolia Pope Francis in Morocco Pope Francis in Panama – WYD 2019 Pope Francis in Peru Pope Francis in Poland - Auschwitz Pope Francis in Poland WYD 2016 Pope Francis in Portugal 2021 + WYD 2023 Pope Francis in Romania Pope Francis in Sudan Pope francis in Sweden Pope Francis in Thailand Pope Francis in Uganda Pope Francis in United Arab Emirates SAINTS and MARTYRS Martyrs of Korea Martyrs of Japan Martyrs of Uganda Martyrs of Vietnam Martires North American Saint Albert the Great Saint Alphonsus Maria Liguori Saint Ambrose of Milan Saint Andrew, Apostle Saint Anthony of Padua Saint Anthony of the desert (Egypt) Saint Bruno, founder of the Carthusians Saint Charles Borromeo Saint Ciyil y Methodius Saint Columbanus 1,2 Saint Daniel Comboni Saint Dominic de Guzman, Dominican founder Saint Dominic Savio Saint Stephen, proto-martyr Saint Philip Neri Saint Francis of Assisi 1,2,3,4 Saint Francis de Sales Saint Francis Xavier Saint Ignatius of Loyola San Joaquin and Santa Ana Saint Joseph, worker, husband, father Saint John Bosco, founder of the Salesians Saint John Chrysostom Saint John of the Cross Saint John Ma Vianney, Curé de'Ars Saint John N. Neumann, Bishop of Philadelphia Saint John Paul II, Karol Wojtyla Saint John, Apostle and Evangelist Saint Leo the Great Saint Luke the Evangelist Saint Mark the Evangelist Saint Martin de Porres Saint Martin of Tours Saint Matthew, Apostle and Evangelist Saint Maximilian Kolbe Saint Nazarius and Celsus Saint Nicholas (Santa Claus) Saint Paul, 1 + 2 Saint Padre Pio of Pietralcina Saint Patrick and Ireland Saint Peter Claver Saint Robert Bellarmine Saint James the Apostle Saint Simon and Judah Thaddeus, apostles Saint Zacharias and Elizabeth, parents of John the Baptist Saint Thomas Becket Saint Thomas Aquinas Saint Valentine Saint Vincent of Paul Saint Zacharias and Saint Elizabeth Saint Agatha, virgin and martyr Saint Agnes of Rome, virgin and martyr Saint Bernadette of Lourdes Saint Brigid of Ireland Saint Catherine of Alexandria, virgin and martyr Saint Catherine of Siena Saint Cecilia Saint Faustina and divine mercy Saint Elizabeth of Hungary Saint Lucia, virgin and martyr Saint Margaret of Scotland Saint Maria Goretti Saint Mary Magdalene Saint Martha, Mary and Lazarus Saint Monica, mother of Saint Augustine Saint Rita of Cascia Saint Teresa of Avila Saint Teresa of Calcutta Saint Therese of Lisieux 1 + 2 Saints Martha, Mary, and Lazarus For comments – email – mflynn@lcegionaries.org fb – Martin M Flynn
 • 59. LISTA de PRESENTACIONES en ESPAÑOL- Revisado 26-8-2023 CRISTO Resurrección – según los evangelios Cristo Rey Cristo vive Cuerpo de Crito - Corpus Christi 1,2,3,4 Cristo y su Reino Sagrado Corazón 1 + 2 – biblia y doctrina– Haurietis aquas – el culto del Sagrado Corazón Vocación a la bienaventuranza Vocación a evangelizar con Cristo IGLESIA Revelacíon Divina Ministerio sacerdotal Comunidad humana Iglesia, madre y maestra Signos de esperanza Sinodo jovenes CULTURA Y HISTORIA Colón y el descubriento de America Confraternitdades y processiones– Hispanic Diwali – Festival de luz – Fiesta Hindi Futbol en España Presidente Trump Revolución y el Comunismo 1, 2, 3 Feria de Sevilla Virgen del Pilar y Hispanicidad FAMILIA, HIJOS, NIÑOS Abuelos Amor y Matrimonio 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Dignidad de la mujer – John Paul II Dios de Amor (sexo) Encuentro Mundial de Familias - Roma 2022 – festival de ls familias Familiaris Consortium 1,2,3,4 DIOS Angeles Ven Espiritu Santo Dios es Amor 1,2– Benedicto XVI El hombre, imagen de Dios Trinidad AÑO LITURGICO Adviento y Navidad 1 + 2 Todos las Almas Todos los Santos– Halloween para Cristianos Carnival y Cuaresma Navidad– el nacimiento del Señor Semana Santa para adullos Semana Santa para niños 8+ años Semana Santa – dibujos para niños Semana Santa– Vistas de las ultimas oras de JC – La Pasión Domingo– Dia del Señor – JP2 Accion de Gracias - Thanksgiving MARIA Fátima – Historia de las Aparitciones de la Virgen Maria y la Biblia Maria Doctrina y Dogmas Medjugore peregrinación Virgen de Guadalupe, Mexico – aparitciónes Virgen del Pilar –festival hispanica Nuestra Señora de Sheshan, China SCIENCE Mars Rover Perseverence – Spanish Juno explora Jupiter Parker Sonda Solar MORAL Y ETICA Vacaciones Cristianos - JP2 Conciencia, Comunidad Humana, Libertad Humana y Salvacion Justificación y gracia, Vida en Cristo, Merito y Santidad, Ley moral Moraliidad de actos humanos, Pasiones, Pecado , Sinceridad Justicia social ,Vida Social– participacion,Virtud Vocación– www.vocation.org Vocación a evangelizar Vocación a la bienaventuranza Papa John XXIII – Paz en la tTerra Papa Paul VI Papa Juan Pablo II – Redentor del hombre, Karol Wojtyla + Pontificado 1+2 Papa Benedicto XVII – en Alemania JMJ 2005 PAPA FRANCISCO – DOCUMENTOS Amor y matrimonio- Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4 – 5.6 Cristo vive - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5 Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5 FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 (somos todos hermanos) LAUDATE Sii 1 – cuidado de la casa común 2 – evangelio de la creación 3 – la raiz de la crisis ecologica 4 – ecologia integral 5 – lineas de acción 6 –Educación y Espiritualidad Ecological LUMEN FIDEI – capitulo 1,2, - 3,4 Misericordiae Vultus in Spanish – Rostro del Perdón Querida Amazonia 1,2,3,4 PAPA FRANCISCO – VIAJES Papa Francisco en Africa Papa Francisco en America Papa Francisco en Bahrain 1+ 2 Papa Francisco en Brazil WYD 2013 Papa Francisco en Bulgaria and Macedonia Papa Francisco en Canada 1,2,3 Papa Francisco en Central African Republic Papa Francisco en Chile 1 + 2 Papa Francisco en Chipre Papa Francisco en Colombia 1 + 2 Papa Francisco en Congo 1+ 2 Papa Francisco en Cuba 2015 Papa Francisco en Egypto Papa Francisco en Eslovaqiia 1 + 2 Papa Francisco en Europa – parliamento Papa Francisco en Fatima, Portugal Papa Francisco en Grecia Papa Francisco en Tierra Santa, Israel, Palestine Jordan Papa Francisco en Hungria 2021 + 2023 Papa Francisco en Iraq 1,2,3 Papa Francisco en Ireanda – encuentro mundial de familias Papa Francisco en Kenia Papa Francisco en Japón Papa Francisco en Kazaquistan 1+ 2 Papa Francisco en Malta Papa Francisco en Marruecos Papa Francisco en México Papa Francisco en México 2016 Papa Francisco en Mongolia Papa Francisco en Panama – JMJ 2019 Papa Francisco en Peru Papa Francisco en Polonia- Auschwitz Papa Francisco en Polonia – JMU - 2016 Papa Francisco en Portugal 2021 + JMJ 2023 Papa Francisco en Romania Papa Francisco en Sudan Papa Francisco en Suecia Pope Francis en Tailandiia Papa Francisco en Uganda Papa Francisco en United Arab Emirates SANTOS Y MÁRTIRES Mártires de Corea Mártires de Japón Mártires de Uganda Mártires de Vietnam Mártires de Nortd America San Alberto Magno San Alfonso Maria Liguori San Ambrosio de Milan San Andrés, Apostol San Antonio de Padua San Antonio del desierto (Egypto) San Bruno, fundador de los cartujos San Carlos Borromeo San Ciril and Metodio San Columbanus 1,2 San Daniel Comboni San Domingo de Guzman, dundador de los Dominicos San Dominic Savio San Esteban, proto-martir San Felipe Neri San Francis co de Asís 1,2,3,4 San Francisco de Sales San Francisco Xavier San Ignacio de Loyola San Joaquin y Santa Ana San José, obrero, marido, padre San Juan Bosco, fundador de los Salesianos San Juan Crisostom San Juan de la cruz San Juan Ma Vianney, Curé de'Ars San Juan N. Neumann, obispo de Filadelfia San Juan Paul II, Karol Wojtyla San Juan, Apostol y Evangelista San Leon el Grande San Lukas, Evangelista San Marcos, Evangelista San Martin de Porres San Martin de Tours San Mateo, Apostol y Evangelista San Maximiliana Kolbe San Nazareo y Celso, martires San Nicolas (Santa Claus) San Pablo, 1 + 2 San Padre Pio de Pietralcina San Patricio de Irlanda San Pedro Claver San Roberto Bellarmino Santiago, Apostol San Simon y Judas Tadeo, apostoles San Zacharias e Isavel, padres de Juan el Bautista San Tomás Beckett San Tomás de Aquinas San Valentino San Vincent e de Paul San Zacharias y Santa Isabel Sant’ Agueda, virgen and martir Santa Bernadita de Lourdes Santa Brigid a de Irlanda Santa Caterina de Alexandria, virgen y martir Santa Caterina de Siena Santa Cecilia, virgen e martir Santa Faustina and divine mercy Sant’ Agnes of Rome, virgen y martir Sant’ Isabel de Hungria Sant’ Inés, virgen y martir Santa Lucia, virgen y martir Santa Margarita de Escocia Santa Maria Goretti Santa Maria Magdalena Santa Marta, Maria y Lazaro Santa Monica, madre de San Augustine Santa Rita de Cascia Santa Teresa deAvila Santa Teresa de Calcutta Santa Terese de Lisieux 1 + 2 Para commentarioa – email – mflynn@lcegionaries.org fb – Martin M Flynn