Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Dizajn dôležitý aspekt úspechu v podnikaní na Slovensku

7.576 Aufrufe

Veröffentlicht am

Každá z firiem v podnikateľskom prostredí prikladá odlišnú hodnotu a pozíciu dizajnu v ich podnikateľskom úspechu. Taktiež implementácia dizajnérskeho procesu vo firme je veľmi rôzna a vo väčšine malých a stredných firiem skôr ojedinelá. Na Slovenskom trhu môžeme pozorovať mierne stúpajúcu krivku pochopenia podnikateľov dôležitosti dizajnu ako prostriedku budúceho úspechu firmy. Otvorenie Európskeho trhu, a tým zvýšenie konkurencie na Slovenskom trhu postupne mení aj správanie sa firiem a zvyšovanie nárokov zákazníkov na kvalitu a invenciu. Pozícia investícií firiem do dizajnu ako aj do celkovej firemnej identity sa síce zlepšuje, ale stále nedosahuje hmatateľné výsledky a hlavne je často nesystémová. Cieľom mojej práce je získanie základných dostupných údajov vplyvu dizajnu na podnikateľský úspech ako aj hodnotenie podielu dizajnu na úspechu firmy. Zároveň je mojím cieľom priniesť nové poznatky implementácie dizajnu v firemných procesoch. Poukázať na dizajn ako na dôležitý prvok v inováciách. Nahliadnuť do procesu firiem akým spôsobom sa jednotlivé zložky vo firme podieľajú na vzniku dizajnu a ozrejmiť pre Slovenských podnikateľov, ale aj dizajnérov pojem dizajn manažment, ktorý je u nás pomerne neznámy, ale vo svete je to v súčasnej dobe braný ako dôležitý nástroj pre úspech dizajnu a firmy zároveň. Na základe výskumného dotazníka a osobných skúseností pri realizáciách dizajnov som sa snažil získať základné údaje, ktoré ukazujú stav, pozíciu a úspech dizajnu v podnikaní z prostredia slovenských firiem.

Veröffentlicht in: Design, Business, Reisen
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

×