Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Proyectos de matematicas para secunadaria

45.718 Aufrufe

Veröffentlicht am

proyectos de matematicas

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Proyectos de matematicas para secunadaria

  1. 1. (muda: úmmumnpmummd ckidauwnnammr «¡Mmmm! » w ¡mmm mamut viwnkmflatloa musulmana! “ Munwumul ounnmwmmumnnmamm ammmuguammunrwuaalm alumna. un n mp0 «lt lo mu» «un m dnplnnydmóonol ¡uva/ han y mu ¡ult- aabnwbrtodnonhuhuündmfitnnhin umnmcmumm "MMM M ¡Mim! men. ueimdammiumúunmuymms naoiiiulaompmwmimndcnnodu ¡HHH MMM 0mm VMIUIÜ. Ililhllhttmifillfiflslmmlñmd IumMt-Asdemmhwfimmw» cannwntmuwdwuwwdemumaiflqtv, wtaavdammummu ymdnovowhma» muwmmmmmm-almnwoa ummmmamm Lñíulinjiürl DE». LVCCENW uflalthndolóomnzmóhmubhx ¡aman Mmonpqwmamnuuflailmbmunnv wubflmdisvaiklmúaquuloodowmubs Mmmm Llmüldflslm «mmm Mm} HM! «mmammmwmnwn m: ¡Mmmm homdocyaonm EUfullLlf/ IIIHIIJ ill ['35 lilïtïflfilli til‘. CCNBEIIÏI NIICIINNII. CII IJAÉSVHÜS ‘JC IAHÏEMÁI ¡(.145 lmpzwlmw nn lsccnriivi zcnlu o-Janlnmw II rrmp Int un‘ iv Aurum mhunvrJInillK No“ un sin n‘ min‘ nara, Khm «ws-JJ ‘Vi-ff. wm: h: dslhdudnsúmamlnn samanmmm ¿subirá-hindu musulmana; uuhídnkpnïnusmmklfldaptmmfl mmm» inwmflomflhfldflwflmm ubuhwswwnmhmmamonflumün mmmmmtmnflwawmfl ¡lll uníbbhwmmummmm cupumpabldldnyunnyphbbqwúhn ¡«unuhwflflmnfllfllhwmqxflnafllr slsywmumumx N (MWHWMWWH lnmdnrmwalwm rms» Miem- las mnmmmummmwxyb ummwmmnwnamwmmo blflitidfldntifliwlfllplkllmlfllfllflfl. humpaaoanulbcomphmoíawma» uandiunhayinnan oummpánlmi wwmmummm tlumippotpvvptmmpomiabdndemduae mnmcuommdmmumwtmn hmnrkzomdmdwfiacnmamnym uviuúezlmlnfiimmahilumnamuü mmnmbnmmfluummmw ¡Annan-pm La funtión del maestroenlosptoyectosde matemáticas (‘umidumflmmomfiwmflmflwwmmammbmwahwfima awmuumnumuwwwvmmnmmmzmumm mymaummmmamaumammmm ¡mammdnnuunaluammuummbmah Mm! ¡huhywfinluflmdomm wmlrbgnvhünlnyúnufim ' mwmmnmmmmmmmmm I oumnbqnflmmmnflmumupummmmnmrmw manïfimflmfimfisbúflm ° üflnflmflmtümhnflm 0 Mmmm nummdmoflgmrt I mmmqmdmmummmmmmmmm ' "üvflüflmflm 0 otmrwnüuymmwbcdms ‘twommunmdflaomenmymwnm ' mdnmmoonwonm Nwwhmm o uahihimmanmummmimumumdnuahswmpnmúmh ¡Mm ' lonunuqupuhuguunnnmpnummmmpwu vwmimmmmmnfiuommm ¡Ittmillmlxloúlflifilfifflyfinïhmlioflhflflfllïlflflfiü hn 0 lumubwnasobw ¡inlildmuufltbmfin Iommnwmmmrmmm
  2. 2. mmm ¡num mm Un iuego: ¿Qué fecha es? a —. -— . mw“ banda medula-nun mmmumunwo manual ¡»nm vw 1 ¡umw m uma mln mi‘) r-vzznu- t num: un tu Efila‘ m’. ¡nw-«¿a m Ii’: mu. Im n | su um ú: ‘rubïmïn ot: (¡mi mln w. ¡lima n «unn lmtm Irft h! ruumum ¡ «zm-a H mn m ram Mm q» ¡running m, n a ' A 4" (ÜWÍVKNUÍHÜHÍRÜÑS DESMIOLLO mmdmwdedoww un nu Mmmm ¡gmc manmm m-Armmww» uhuuolnmhflnuour mflmflmoflmm WII IM M30) ¡Ii (CIM hnmdmnkm» dlunnmmhnuh womficmwnm _ uaomasmlmmlu» ¿’Mlfltfidflflfillbflflm Inltmummmm dmhwnflïkhflmflh anlonfiudamúnksvfi- «manana! » Iaeowoohnmnm úfltnwmflsofinflm MM MMHNIM- mhtlnmrlmyifll marihuana»; vhmmqn ¡m d Mm nmommunu muauupammnam ihnnfiwmrbhfly qnuldvdúenlwwuüb OINMIOI. 4m lada u va ¡un Mmmfimrm nonmnlvlmbm vfilllmdwhfimflhfil un gn ¡min de ¡tu dd 1km h ak Ma mk h marnhnmu M0 mimlpwydnhpdga mlnfluumhhvnmk auam "Pfllfloflifllsfllttyn ühhbomhmmum -l unha un a In w ¡amm tallyantwmnm seodlmhalúvwuaa mm Ma! d ¡mi findmnnüw nubnmouúücnk lflhfluflllflüb MMHRWIVMOH! flflmmfimkmm hwmabsimlm múhohmmn mmm: -wwnoaewmmu9 ¡BKNIMAHHW mmmmm gnnunuldmmm mbuhaudoumm IGWUINMNMBM mamut» mu: «¡un - Hfiluiflnmóhfib Inmmtumfinn umwwmw ¡un bum 6m 0M mmmuum cambiara-wn- m m tudo d Ma! vümbwolwpmm amm HWIMIIII annalu. Jflhnmfinmínü mewmlamn Mmvnlummdwr mmmmma Mi ¡Mmmm han Iiïlhúfin calmo onümpqummpm vawwmbmram WJIIHMEM Ñhüïllfllmflhm anauvnhhmm ¡Juan-Humour MMMMWMÜ ¡Im Cima del estudname 181 Un ¡uogcx ¿Guti lucha os? ¡Mmm nnmmnmdmumivr nufinohoenmmommmflmmdo mnn-umqwnaphmnnpm- khjmeflulnfinkfinluflflmnnhh- mdmafllflwmwlmlflmw wblnmdnwlunmnunflmlrm (Mlmmnflnpuermmwflnoaymuu Mmmm mm Susmommamnm ¡amm ¡mano mmmmuomma lunluluamoalamun ESÏIATEGIAS POSIBLES Lcalnqmflaunmlmlmlh ¡una qiiolnbü. ïtlnullhdoimdomímuulmlbmün- «¡un Im mmm m b mmm» Mann unan pum» mu: mm Wim. ¡ÜÉÜMENDNCIONESBFECIMÉS o ¡mmm ú: qu In luchan quo ¡un ¡un mvm v cwluntahopaedatonsl ¡»novato-dot a manu los mas usando los ¡mulas nm! - (camiones - Mm (Mmmm sus mutuam- nbnonmnnn ¡num ¡num «¡la ¡qmhumflo IOYIIIIIU. pq» burn» ¡(IMM eusfxfoul «mandamos v Ames a mu: t: Ilm del tam Gema tuthmmnmvmmmsúvmnmw‘ ¡adn ynbq pony»! la bum lo mln nm nome: mmm mmm en ln me 624 WIN » Uununmrcawnmohoíowsaepuma ¡manana ¡Mmmm amour grow «gamma dwfimmmeplas x mmnbnbcmmcmnpondamn ¡In luchan. ¡dl! pmgm um Ilm 1mm In m» wrhwm hay «una LÜClEHAVOUEPÍIESENThR n Una dal | hmpn con luchan comuna cl u» Imnummoanllguc v (IMM lnlumun Iulwm mmm lundelosxumhkmmabs nueve ¡duen
  3. 3. hay: de dama 15 2 Sislcmas numéricos anhguos hllltïulllvf numm- vvr-umrmuzuxñuuhn: una Mnnnt m wlan-xr QhNPnÍLhVIH-‘JJÍÍÍIÚÍ ¡1M1UJK| lI. ‘.n‘, l1m. h'. "'m-nuttl'. n.1ua‘n‘ïíll ¡J mrmïr n a ‘m "IGM ¡nmnjcm ¡mln n? ¡uz Il nin‘ 3h); mm ungcmríri smï-[ïn lo‘. rqnzvuu msn-run. » n yuurn . '.'«¡IYt1¡u. on. u. ¡‘LFUIHILH ‘uwllf: mu! n» ‘¿tu m! n ulun «¡Ml-Wu ñwnuflúnndn (r naná: amguvd: lnlnmwaoln avi 14: Imánu . «:a ¡mm ‘ mn «'31 u] p: m '. -:n mw Mutua»: a «¡I ¡mn I - llnuuradcunmfl? ñ a ¡o law-n (h! hutsodd talón) ‘J - Immgurudtmntunrmonruíkdll 4g - 1,000 Inquudoum nome lolol p e 10,000 lfigumle un dedo doblado! C3 - 100.00%. » 6a uh ühkuáiúl É s 1 nuMn Ifinwa de un hombre sorpmdndo) 7m m. ’ mr w. uJmnu ln rqpnn 1mm m mm m‘ r Mmm nwn‘: ‘n u mu! !! ¡tra mw ‘m nm m Mm final-tur! [nuit Ixfim) [ú] a? «VL-n. n ‘ wm‘ hmngurtn‘ ¡ l", m- umm I. ¿num h: ‘a ‘¡vara u. lu--':3«J. .;n1¡ el mv: mlaepj- v aux 3o [wa wclm 4a ‘¡mm uuuuj; ¡‘omita h‘): l'. .lt'vllll‘. t’bili ¡IÍIWVW -. ' Aauwlm nwmsxwnn hlulgu‘ xr "Wulmun MH! In‘. mïuunnqnwpï: m-srn li‘. run ¡wn-w um‘ urrlrlw‘. ¡rm nnuu ¡rm- mï ur Ivan)! _1I-1Jt_¡v. "- Ílwdt'4""'3‘»‘h_f'v. v.I¡‘)‘4!€-MH)’ I‘? WWW? ‘ Pw'y'r--ïw--a: .4 ¡I In. L‘? I! MW? 1 Iuu ¡w t" m ln‘. L)! !! i‘ Év-Jmi Mhlfilr- Im ; m:u1w-. "h¡nirn 1mm: r. .. d: odmnqïrrlo: A Unam: y ¡nunka-ara 11.11%". ‘Jmtuns-"aa hd-Iwu MVJIIHÍfiÍINAIVII igvlpq. «. H¡: .;¿; -;n' a. llum y ¡HMhju)! .¡I: :. 'M! uI. n. »{. ‘H'. .;{. >H{I»)x&< h aymara su u K 8 . Lmr: mw"uW. -' ]_r¡’(rD—l-">l"u ‘nan-nv‘nunuuxrúuqlnn. rlhv. rtmïn’ mu) I vlhwm" ci‘ 1m: ynhjfl. ¡:1 V:5 ¡H0 l=50 (¡IDO 0300 M= L000 lr. dm w lzmun ¡cuuunu k1 ur-bztx‘. :'-u u wuum "¡Mi! u! amm ru: ¡wn 1 lu snwlu slo . n.- Irma-rd: num qmtlgoqJlu-áolfl m, nw .1 mw Iin 7mm» ramon: 1 {manana-uh . n' ‘unrfiwfva p-nzmm ol mwmm m- Iu-e ¡ln v1 ¡r1 . * J ‘¡ywljsulwl Pal-‘CWH wm tvyríym mi “IMJ. I: HWHIJIJMJ | .'. ‘¡. "': w. - xkmL-É‘: trpunlïblh ¡nrmjüuí v. :o; uJ. -«1I'v: uIMMAHum“M113Iduítnollw mira): ¡finzvtun; » haran wulu ¡w ma! » MIHWH Il. IV Idfi ‘ñ H '. l ¿H1

×