Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Xarxes.pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
xarxes.pdf
xarxes.pdf
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Aktuellste (20)

Xarxes.pdf

  1. 1. Xarxes Informàtiques Juan Ramón Sánchez 4t ESO B
  2. 2. ÍNDEX Contenido ÍNDEX............................................................................................................................2 Introducció: ..................................................................................................................1 Parts d’una xarxa informàtica: ......................................................................................2 ROUTER.....................................................................................................................2 TARGETA DE XARXA...................................................................................................2 SWITCH .....................................................................................................................3 CABLES DE XARXA .........................................................................................................3 CABLE DE COURE DE PARELLS TRENATS.....................................................................3 CABLE COAXIAL. ........................................................................................................4 CABLE DE FIBRA ÒPTICA. ...........................................................................................4 EL MITJÀ SENSE FIL. WIFI...........................................................................................5 ARQUITECTURA DE XARXA............................................................................................5 BUS. ..........................................................................................................................5 ANELL........................................................................................................................5 Configuració de la xarxa................................................................................................6 Windows ...................................................................................................................7 Linux..........................................................................................................................7 Mac os.......................................................................................................................7 Sistemes digitals ...........................................................................................................8 Codi Binari ....................................................................................................................8
  3. 3. 1 Introducció: Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu recursos en una zona zona geogràfica limitada.
  4. 4. 2 Parts d’una xarxa informàtica: ROUTER Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línia telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. TARGETA DE XARXA Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador.
  5. 5. 3 SWITCH Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida. CABLES DE XARXA Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent. CABLE DE COURE DE PARELLS TRENATS. És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors.
  6. 6. 4 CABLE COAXIAL. Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències. CABLE DE FIBRA ÒPTICA. La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car.
  7. 7. 5 EL MITJÀ SENSE FIL. WIFI. La informació es transmet mitjançant ones de ràdio. ARQUITECTURA DE XARXA Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden inteconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són: BUS.El ordinadors surten d’un punt central. ANELL. Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell.
  8. 8. 6 Estrella. Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. És l’arquitectura que hi ha a l’institut. CEL.LULAR. La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil. Configuració de la xarxa Adreça Mac Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número ve assignat pel fabricant. Adreça física (MAC): Adreça IP: Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host. Adreça IPv4:
  9. 9. 7 Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtics, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes més utilitzats són: Windows Linux Mac os
  10. 10. 8 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un bit és la unitat mínima d’informació és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. El bit s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 byte 8 bits 1 kilobyte 1024 bytes 1 megabyte 1024 kilobytes 1 gigabyte 1024 megabytes 1 terabyte 1024 gigabytes Codi Binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols. El 0 i l’1. 1. Pas de decimal a binari Podem passar de decimal a binari de dues maneres diferents. La primera consisteix en dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultats fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de 2 i col·locar sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145

×