Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Xarxes informàtiques.pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
xarxes.pdf
xarxes.pdf
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Aktuellste (20)

Xarxes informàtiques.pdf

  1. 1. Xarxes informàtiques Victor Joel Gómez Noesi
  2. 2. Índex Índex.........................................................................................................................................1 Introducció: ..............................................................................................................................1 Parts d’una xarxa informàtica....................................................................................................2 Router...................................................................................................................................2 Targeta de xarxa ...................................................................................................................2 Switch...................................................................................................................................3 Cables de xarxa.....................................................................................................................3  Cable de coure de parells trenats...............................................................................3  Cable coaxial..............................................................................................................4  Cable de fibra òptica.................................................................................................4  El mitjà sense fil.........................................................................................................4 Arquitectura de xarxa ...............................................................................................................5  Bus:...............................................................................................................................5  Anell..............................................................................................................................5  Estrella..........................................................................................................................5  Cel·lular.........................................................................................................................5 Configuració de la xarxa............................................................................................................6  Adreça Mac...................................................................................................................6  Adreça IP.......................................................................................................................6 Sistemes operatius....................................................................................................................7  Windows.......................................................................................................................7  Linux .............................................................................................................................7  Mac Os..........................................................................................................................7 Sistemes digitals .......................................................................................................................8 Codi Binari ............................................................................................................................8
  3. 3. 1 Introducció: Una xarxa d’àrea local, també coneguda com LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
  4. 4. 2 Parts d’una xarxa informàtica Router Dispositiu que ens permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línea telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar els cables de xarxa a l’ordinador.
  5. 5. 3 Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida. Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permet connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha cuatre tipus de cablejat diferent:  Cable de coure de parells trenats. És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de color.
  6. 6. 4  Cable coaxial. Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències.  Cable de fibra òptica. L’ informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid, però també el més car.  El mitjà sense fil. Wifi. La informació és transmet mitjançant ones de ràdio.
  7. 7. 5 Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són:  Bus: Els ordinadors surten d’un punt central.  Anell. Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell  Estrella. Els ordinadors es connecten a traves d’un dispositiu que es forma el nucli de la xarxa. Són les mes utilitzades: És l’arquitectura que hi ha a l’ institut.  Cel·lular. La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil.
  8. 8. 6 Configuració de la xarxa  Adreça Mac Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense cap possibilitat d’error. Aquest número ve assignat pel fabricant. Adreça física (MAC)  Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins de la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de la xarxa i l’adreça de host.
  9. 9. 7 Sistemes operatius El sistema operatiu es el programa o conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions Els sistemes mes utilitzats són:  Windows  Linux  Mac Os
  10. 10. 8 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només s’utilitzen son símbols 0 i l’1. Un bit és la unitat mínima d’informació, es a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 byte 8 bits 1 kilobyte 1024 bits 1 megabyte 1024 kilobytes 1 gigabyte 1024 megabyte 1 megabyte 1024 gigabyte Codi Binari El codi binari es un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols. El 1 i el 2. 1. Pas de decimal a binari Podem pasar de decimal a binari de dues maneres diferents. La primera consisteix en dividir el numero decimal entre 2 i continuar dividint els quocient resultants fins que no es pugui mes. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potencies de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el numero desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 0 0 0 0 200 1 0 0 0 1 1 1 1 135 1 1 1 0 1 1 1 0 230 1 1 1 0 1 0 0 1 145

×