Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Xarxes informàtiques - còpia.pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 11 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Aktuellste (20)

Xarxes informàtiques - còpia.pdf

 1. 1. Xarxes informàtiques Marc López 4t C
 2. 2. Índex: Tabla de contenido Xarxes informàtiques................................................................................................................1 Índex: .......................................................................................................................................2 Tabla de contenido ...................................................................................................................2 Introducció ...............................................................................................................................1 Parts d’una xarxa informàtica....................................................................................................2 Router...................................................................................................................................2 Targeta de xarxa ...................................................................................................................2 switch ...................................................................................................................................3 Cables de xarxa.....................................................................................................................3  Cable de coure de parells trenats...................................................................................3  Cable coaxial: ................................................................................................................4  Cable de fibra òptica:.....................................................................................................4  El mitja sense fil. Wifi: ...................................................................................................5 Arquitectura de xarxa ...............................................................................................................5  Bus:...............................................................................................................................5  Anell:.............................................................................................................................6  Estrella:.........................................................................................................................6  Cel·lular.La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil.............7 Configuració de la xarxa............................................................................................................7  Adreça Mac...................................................................................................................7  Adreça IP.......................................................................................................................7 Sistemes operatius....................................................................................................................8  Windows:......................................................................................................................8  Linux: ............................................................................................................................8  iOS: ...............................................................................................................................8 Sistemes digitals .......................................................................................................................9 Codi binari ................................................................................................................................9
 3. 3. 1 Introducció Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
 4. 4. 2 Parts d’una xarxa informàtica Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línea telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de la xarxa a l’ordinado
 5. 5. 3 Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida. Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permeten connectar el Switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent:  Cable de coure de parells trenats.ÉS el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Esta format per diferents cables de colors.
 6. 6. 4  Cable coaxial: Té un nucli de coure envoltant per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita interferències.  Cable de fibra òptica:La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. Es el mitja mes ràpid però també el més car.
 7. 7. 5  El mitja sense fil. Wifi: La informació es transmet mitjançant ones de radio. Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informatica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les mes utilitzades son:  Bus:Els ordinadors surten d’un punt central
 8. 8. 6  Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell:  Estrella: Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. És l’arquitectura que hi ha a l’institut.
 9. 9. 7  Cel·lular: La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil. Configuració de la xarxa  Adreça Mac Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número ve assignat pel fabricant Adreça física (MAC): 8c16:45:d4:fc:1e  Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host. Adreça IPv4 192.168.1.67/22
 10. 10. 8 Sistemes operatius El sistema operatiu es el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos basics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes més utilitzats són:  Windows:  Linux:  iOS:
 11. 11. 9 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binar. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un Bités la unitat mínima de informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. El bit s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 Byte 8 bits 1 kilobyte 1024 bytes 1 megabyte 1024 kilobytes 1 gigabyte 1024 megabyte 1 terabyte 1024 gigabyte Codi binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols 0 i 1. 1. Pas de decimal a binari Podem passar de decimal a binari en dues maneres diferents. La primera consiteix en en dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultants fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145

×