Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Xarxes Informàtiques carla2.docx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Xarxes
Xarxes
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Aktuellste (20)

Xarxes Informàtiques carla2.docx

 1. 1. 1 Xarxes Informàtiques Carla Gutierrez Jimenez 4tB
 2. 2. 2 index Contenido Xarxes Informàtiques .................................................................................................................... 1 index.............................................................................................................................................. 2 Introducció .................................................................................................................................... 3 Parts d’una xarxa informàtica ....................................................................................................... 3 Router........................................................................................................................................ 3 Targeta de xarxa........................................................................................................................ 4 Switch........................................................................................................................................ 4 Cable de xarxa........................................................................................................................... 5 * Cable de coure de parells trenats. ......................................................................................... 5 * Cable coaxial:.......................................................................................................................... 6 * Cable de fibra òptica: ............................................................................................................. 6 * El mitjà sense fil.Wifi.............................................................................................................. 7 Arquitectura de xarxa.................................................................................................................... 7 * Bus:......................................................................................................................................... 7 ..................................................................................................................................... 8 .................................................................................................................................. 8 ................................................................................................................................ 9 Configuració de la xarxa................................................................................................................ 9 ...................................................................................................................... 9 :......................................................................................................................... 10 Els sistemes operatius................................................................................................................. 10 ............................................................................................................................. 10 .................................................................................................................................... 11 ................................................................................................................................. 11 Sistemes digitals.......................................................................................................................... 11 Codi binari ................................................................................................................................... 12
 3. 3. 3 Introducció Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN,és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada. Parts d’una xarxa informàtica Router Dispositius que permet connectar la nostra xarxa a internet.Permet connectar-se a la línia telefònica i connectar diferents dispositius entre ells.
 4. 4. 4 Targeta de xarxa Dispositius que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable a la xarxa de l’ordinador Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa.Disposa de vàries entrades i una sortida.
 5. 5. 5 Cable de xarxa Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa.Hi ha quatre tipus de cablejat diferents: * Cable de coure de parells trenats. És el més utlilitzat en xarxes domestiques i en empreses.Està format per diferents cables de color.
 6. 6. 6 * Cable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa ailant i una malla metàl·lica que evita les interferències . * Cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum.És el mitjà més ràpid però també el més car.
 7. 7. 7 * El mitjà sense fil.Wifi.La informació es transmet mitjançant ones de ràdio. Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconectar entre ells de diferents maneres.Les mes utilitzades son: * Bus: Els ordinador surten d’un punt central.
 8. 8. 8 Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell : Els ordinadors es connecten a traves d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa . són els mes utilitzades. És l’arquitectura que hi ha a l’institut
 9. 9. 9 La xarxa és compon d’areeas circulars. Per exemple les xarxes sense fil Configuració de la xarxa Cada targeta de xarxa té assignada un número que la identifica sense possibilitat d’error. Aquest numero ve assignat pel fabricant.
 10. 10. 10 : Correspon a l’adreça de l’equip dins de la xarxa. És compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host Els sistemes operatius Els sistemes operatius és el programa o el conjunt de programes que efectua la gestió del processos bàsics d’un sistema informàtic , i permet l’execució normal de la resta d’operacions.
 11. 11. 11 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sisteme de números que només utilitza 0 i 1. Un bit és la unitat mínima de informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 byte 8 bits 1 kilobyte 1024 byte 1 megabyte 1024 kilobyte 1 gigabyte 1024 megabyte
 12. 12. 12 1 terabyte 1024 gigabyte Codi binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballaamb dos símbols. 1. Pas primer decimal a binari (dues maneres) a. Dividim el nº decimal entre dos i continuar dividint els quoeficients resultantsfins que no és pugui b.Crea una taula formada per potencies de 2 col·locant a sota 0 i 1 fins aconseguir el nº desitjat 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 1 200 1 0 0 0 0 1 1 0 135 1 1 1 0 0 1 1 1 230 1 0 0 1 0 0 0 0 145

×