Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Xarxes Informatica.pdf
Xarxes Informatica.pdf
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Aktuellste (20)

Xarxes

  1. 1. Xarxes informàtiques Eric Pérez 4tB
  2. 2. Índex Introducció ...............................................................................................................................1 Parts d’una xarxa informàtica................................................................................................2 Router: Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línea telefònica i connectar diferents dispositius antre ells.........................................2 Targeta de xarxa: Dispositiu que és troba a l’interior de l’ordinador i que hens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador ..........................................................................2 Switch: Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de varies entrades i una sortida........................................................................................................2 Cable de xarxa: Els cables de xarxa hans permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus:...................................................................................................2  Cable de coure de parells trenats:..............................................................................2  Cable coaxial:.............................................................................................................3  Cable de fibra òptica:.................................................................................................3 Arquitectura de xarxa............................................................................................................4  Bus:...............................................................................................................................4  Anell:.............................................................................................................................4  Estrella:.........................................................................................................................4  Cel·lular:........................................................................................................................4 Configuració de la xarxa............................................................................................................5  Adreça mac: Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número va assignat pel fabricant. ...............................................5 Adreça IP: Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host.....................................................................................................5 Sistemes operatius....................................................................................................................6  Windows.......................................................................................................................6  Linux .............................................................................................................................6  Mac Os..........................................................................................................................6
  3. 3. 1 Introducció Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
  4. 4. 2 Parts d’una xarxa informàtica Router: Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línea telefònica i connectar diferents dispositius antre ells. Targeta de xarxa: Dispositiu que és troba a l’interior de l’ordinador i que hens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador Switch: Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de varies entrades i una sortida. Cable de xarxa: Els cables de xarxa hans permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus:  Cable de coure de parells trenats: És el més utilitzat en xarxes doméstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors.
  5. 5. 3  Cable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències  Cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el més ràpid però el més car.  Mitja sense fil (WI-FI): La informació es transmet mitjançant ones de radio
  6. 6. 4 Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són:  Bus: Els ordinadors d’un punt central.  Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell.  Estrella: Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. És l’arquitectura que hi ha a l’institut.  Cel·lular: La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil.
  7. 7. 5 Configuració de la xarxa  Adreça mac: Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número va assignat pel fabricant. Adreça IP: Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host.
  8. 8. 6 Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió deñs processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes més utilitzats són:  Windows  Linux  Mac Os
  9. 9. 7 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un bit és la unitat mínima de informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. El bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 byte 8 bits 1 kilobyte 1024 bytes 1 gigabyte 1024 gigabyte 1 terabyte 1024 terabyte
  10. 10. 8 Codi binari El codfi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols. 1. Pas primer decimal a binari (dues maneres) a. Dividim el nº decimal entre dos i continuar dividint els quoeficients resultants fins que no es pugui. b. Crea una taula formada per potencies de 2 col·locant a sota 0 i 1 fins c. aconseguir el nº desitjat 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 1 200 1 0 0 0 0 1 1 0 135 1 1 1 0 0 1 1 1 230 1 0 0 1 0 0 0 0 145

×