Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Lustrumbijeenkomst Kwaliteitskring

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Ai100 powerpoint.a iuitleg
Ai100 powerpoint.a iuitleg
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Lustrumbijeenkomst Kwaliteitskring (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Lustrumbijeenkomst Kwaliteitskring

 1. 1. Appreciative Inquiry Uitgangspunten Renate Reijmers Wil Swinkels
 2. 2. Inhoud • Wat is Appreciative Inquiry? • Uitgangspunten Appreciative Inquiry • Resultaten
 3. 3. Wat is Appreciative Inquiry? • Inquiry: onderzoeken/ontdekken • Appreciative: waarderend/bevestigend/opbouwend • Een methode om een organisatieverandering vorm te geven: - op basis van dialoog - uitgaande van de kracht van de organisatie en de medewerkers - richten op wat men gezamenlijk wil bereiken i.p.v. op wat men niet wil. • Een benadering om op een positieve opbouwende wijze naar mensen, organisaties en situaties te kijken
 4. 4. Uitgangspunten van Appreciative Inquiry 1. Spreken is creëren Het constructionistische principe 2. Verhalen scheppen samenhangende verbanden Het poëtische principe 3. Vragen stellen leidt tot veranderen Het simultaniteitsprincipe 4. Door vooruit te kijken, creëren we het nieuwe Het anticiperende principe 5. Positieve beelden motiveren sterk Het positiviteit principe
 5. 5. Het constructionistische principe (1) • De realiteit wordt gecreëerd in het NU en er zijn diverse realiteiten gebaseerd op onze perspectieven, overtuigingen, tradities en normen. • In elke sociale omgeving, organisatie of groep, werkt iets. • De taal die we gebruiken creëert onze werkelijkheid. ‘We do not see things as they are, we see them as we are’. Anais Nin
 6. 6. Het poëtische principe (2) • Dat waarop we focussen wordt onze realiteit. • Verleden, heden of toekomst zijn bronnen voor leren, inspiratie en/of interpretatie. • Wat aandacht krijgt groeit. • Het zien van de krachten die aanwezig zijn. ‘People become what they think about, most of the time’. Earl Nightingale
 7. 7. Het simultaniteitsprincipe (3) • Het stellen van vragen is een eerste stap in de verdere ontwikkeling van een individu, groep of organisatie. • Door vragen te stellen begint de verandering (in onszelf en in de organisatie). ‘When we seek to discover the best in others, we somehow bring out the best in ourselves’. William Arthur Ward
 8. 8. Het anticiperende principe (4) • Gezamenlijk gecreëerde toekomstbeelden leiden onze huidige acties en vormen onze toekomst. ‘The best way to predict the future, is to invent it’. Alan Kay
 9. 9. Het positiviteit principe (5) • Positieve emoties verbreden het denken en leiden tot in beweging komen (positiviteits ratio Fredrickson). • Mensen voelen zich plezieriger en hebben meer vertrouwen om de reis naar de toekomst (het onbekende) te maken als zij de beste delen van hun verleden (het bekende) mee kunnen nemen en kunnen bespreken in het proces. • Het is belangrijk verschillen te waarderen en te respecteren.
 10. 10. Probleemoplossend Appreciative Inquiry • Identificeer het probleem • Waardeer het beste ‘wat is’ • Analyseer de oorzaken • Visualiseer ‘wat kan zijn’ • Bepaal de oplossingen • Ontwerp ‘wat de organisatie zou kunnen zijn’ • Ontwikkel een actieplan • Creëer ‘wat zal zijn’ Veronderstelling: Veronderstelling: Een medewerker, team of Een medewerker, team of organisatie is een probleem dat organisatie is een bron van opgelost moet worden. mogelijkheden die je met elkaar ontdekt en ontwikkelt.
 11. 11. Wat levert investeren in mensen op? Onderzoek door organisaties te selecteren op: • financiële resultaten (Good to great, Collin) • menselijke resultaten (Firms of endearment, Sisodia, Sheth, Wolfe)
 12. 12. Resultaten Firms of Endearment versus Good to Great
 13. 13. Firms of endearment

×