Exposición Arte e Natureza no Pazo de Tor

PSM
PSMVixiante de Sala en Rede Museística Provincial de Lugo um PSM
EXPOSICIÓN
DE ARTE E NATUREZA
NO PAZO DE TOR
www.museolugo.org
Museo Pazo de Tor
Tfno.: 982 165 534 / pazodetor@museolugo.org
Xerencia Rede Museística
Tfno.: 699 836 883 / xerencia-redemuseos@deputacionlugo.org
Comunicación /Difusión da Rede Museística
Tfno.: 982 242 112 / info@museolugo.org / difusion@museolugo.org
EXPOSICIÓN
DE ARTE E NATUREZA
NO PAZO DE TOR
>xullo>agosto>2013
Pazo de Tor
Durante5días,11artistastraballaron en
residencianoPazodeTor,seleccionados
entreas119propostaspresentadas
áConvocatoriadeArteeNatureza
realizadapolaÁreadeCulturaeTurismo
daDeputacióndeLugo,atravésdasúa
RedeMuseística,dentrodoPrograma
ENREDARTE.
Osartistasprovenientesdacomarcado
Bierzo,deLeón,deÁvila,dePontevedra,de
Vigo,deFozedeLugo,desenvolveronos
seusproxectoscuxoeixononsoamente
ésalientaromedionaturalondese
emprazaomuseo,senóntaménoseu
compoñentehumanoecultural.Neste
sentido,aimplicacióndostraballadoresdo
Pazoresultouseresencialparaconstruíre
reforzarestestraballos.
Oresultadoéunhaexposicióndedoce
obrasquepoderánvisitarseapartir
dasúainauguración,oMARTES27DE
AGOSTOnunpercorridoactivoeemocional,
diferenteáexposiciónformal,convidando
aoespectadoraoxogo,áescoitaatenta,ao
descubrimentoeáreflexión.Ostraballos
atópanseaoairelibrenacontornado
museo,revelandoaovisitanteunha
perspectivadiferentedoPazo.Paraiso,
entregaraseunmapacoemprazamento
daspezaseoseuseguimento.
AS12OBRAS
1/CARLOSDEGREDOS/Pobo
Unovodevimbioérguesedesdeochan.
Oespectadoraoaproximarsepodeestar
fóraeaomesmotempodentrodel.
2/CARLOSDEGREDOS/ Todossomos
UNO
Desdeunhaescaleirapodemoslero
textoPOBO/OVO,xogodepalabrasque
aludeáorixedahumanidade.
3/NILOARIAS/DoceApolo
Instaladonoestanque,unlenzoforma
unhaillasobreaqueactuaránasras
presentesnoentorno.Coahumidade
eocontactodosseuscorpos,asras
iránborrandoacapadearxilafacendo
emerxeraimaxedodeusApolo.
4/JUANLOMARTI/Asistida-
Compartida.Fotosíntesedual
Acciónparaaposteriorinstalaciónque
relacionaoserhumanocoasúacontorna
natural.Nestecasorelaciónasecoa
árboreepondemanifestoaentrada
dunhanaturezanoutra,comocicloquese
repiteaunritmoconstante.Opropioautor
foioprotagonistaactivo,agoraoespazoe
aformaocupadaporelérecreadoamodo
desiluetaporfariña,materialbrancoe
orgánicoresultantedaelaboracióndun
produtonatural,opropiocereal.
5/ISABELALONSO/Naturezaartificial
Pequenaspezasdelatecidascongancho
mimetízansecoasárboresdopazo,como
liquesartificiais.Estaobraofreceunha
reflexiónsobreagrandegradaciónda
naturezaeanecesidadedeproteccióne
coidadodomedioambiente.
Aoigualquesucedecosliques,que
sobrevivenensimbiosecoaárbore,é
necesariaunharelaciónentreohomeea
naturezaquefagaposibleocrecementoe
aconservacióndeambos.Distodepende
anosasubsistencia.
6/NOAPERSÁN/ContedoresBaleiros
Ohomeafástasedasúaorixeesgrimindo
apalabracomoaarmaquexustifica
asúasuperioridade,sérvesedesta
paramoversenomundodaaparencia
emanipulartodoaquiloque orodea,
deixandoánaturezadesprovistadasúa
propiavoz;baleiracomouncontedorque
sóservepararecolleronosolixo…,que
nonémáisqueanosaesenciarepudiada.
7/COLECTIVORA/Experienciasde
NaturezaenPazodeTor(Vídeoenaula
didáctica)
Existeunvínculoemocionalentreo
espazoeaspersoasqueohabitan,como
éocasodoPazodeTor,ondeosseus
traballadoresconafecto,transmitena
necesidadedecoidadoqueseprecisa
paradevolveroesplendorquefoierevivir
oentornoeasúapaisaxe.
Atravésdestasacciónspoéticasponse
demanifestoqueaNaturezaestá
dentrodenóseénoencontro ondese
manifesta.
8/ALBERTOPENA/Pombal.PazodeTor
Asplumasescurascravadasnaparede
decaldomuroexteriorfalandeque
aíndaquedamoitonaescuridade.As
brancasdointeriorabrenunespazopara
aespiritualidade,paraqueaconciencia
aclareascousas.
9/LEMUELQUIROGA/RerumNatura.
Árboresonora
Panosonorodemadeiraquetratadedar
vozácontornaeconisobuscaillarnos
dobalbordocotiánquenosatorda,a
proldexerar,atravésdiso,unespazode
recollementoquemotiveaescoitaíntima
eareflexión.
10/ELABRELATAS/Co-dice
Traducimosálinguaxedoserhumano,
paraquepoidamoscomprendera
mensaxedeauxilioedorqueaPazode
Tore,sobretodo,asúacontorna,está
enviándonosdemaneiraconstante.
11/XOSÉREIGOSA/ApisMellifera
Asabellasestándesaparecendo.Acausa
principaléousodepesticidas. Calcúlase
queenGalizaxadesapareceronmáisdun
80%delas.
Oserhumanononpoderíavivirsenas
abellas.Estetraballopretendeserunha
homenaxeaoseuimportantísimolabor
otempoqueuntoquedeatencióná
sociedade.
12/DAVIDCRESPO/TorLúdico
SolitariaBrisca(VersiónTor)
SolitariaEscoba(VersiónTor)
Existenmúltiplesacciónsenormasque
nosenvolvencandointeractuamoscoa
nosapropiacontorna,moitasdascales
aceptamossencuestionalas.
Nestainstalaciónpreséntaseun
“happening”quepartedaanálisedas
estratexiasseguidasnaprácticadedous
xogospopularesdabarallaespañola.
Coamanipulacióndassúasregras
convértenseendousxogossolitarios,
ondenovasestratexiasdexogoinvitanao
espectadoraparticipareseguirasnovas
ordesouacrearassúaspropiasregras.
1 CARLOSDEGREDOS
2 CARLOSDEGREDOS
3 NILO ARIAS
4 JUANLOMARTI
6 NOAPERSÁN
7 COLECTIVORA
5 ISABELALONSO
8 ALBERTOPENA
(Pombal)
9 LEMUELQUIROGA
10 EL ABRELATAS
12 DAVIDCRESPO
11 XOSÉREIGOSA
1 von 2

Recomendados

Programa nadal 2011 Pazo de Tor von
Programa nadal 2011 Pazo de TorPrograma nadal 2011 Pazo de Tor
Programa nadal 2011 Pazo de TorAna Ferro Fernández
337 views2 Folien
Museos para todos y todas. El Plan de Género e Igualdad en la Rede Museístic... von
Museos para todos y todas. El Plan de Género  e Igualdad en la Rede Museístic...Museos para todos y todas. El Plan de Género  e Igualdad en la Rede Museístic...
Museos para todos y todas. El Plan de Género e Igualdad en la Rede Museístic...PSM
277 views12 Folien
Plan de museos, xénero, arte, educación e igualdade da Rede Museística Provin... von
Plan de museos, xénero, arte, educación e igualdade da Rede Museística Provin...Plan de museos, xénero, arte, educación e igualdade da Rede Museística Provin...
Plan de museos, xénero, arte, educación e igualdade da Rede Museística Provin...PSM
196 views29 Folien
"Traballar en Cultura: Manual de uso" de Pilar Sánchez Monje von
"Traballar en Cultura: Manual de uso" de Pilar Sánchez Monje"Traballar en Cultura: Manual de uso" de Pilar Sánchez Monje
"Traballar en Cultura: Manual de uso" de Pilar Sánchez MonjePSM
195 views13 Folien
mptor_memoria_2019 definitiva von
mptor_memoria_2019 definitivamptor_memoria_2019 definitiva
mptor_memoria_2019 definitivarmplugo
220 views83 Folien
Memoria Pazo de Tor 2017 von
Memoria Pazo de Tor 2017Memoria Pazo de Tor 2017
Memoria Pazo de Tor 2017redemuseisticalugo
125 views87 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd von
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
25.3K views69 Folien
Getting into the tech field. what next von
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6K views22 Folien
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent von
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.5K views99 Folien
How to have difficult conversations von
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.2K views19 Folien
Introduction to Data Science von
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.4K views51 Folien
Time Management & Productivity - Best Practices von
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K views42 Folien

Destacado(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd von Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd25.3K views
Getting into the tech field. what next von Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero6K views
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent von Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.5K views
Time Management & Productivity - Best Practices von Vit Horky
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K views
The six step guide to practical project management von MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... von RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... von Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work von GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... von DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation von Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well von Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K views
Introduction to C Programming Language von Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... von Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation von Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future von SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views

Exposición Arte e Natureza no Pazo de Tor

  • 1. EXPOSICIÓN DE ARTE E NATUREZA NO PAZO DE TOR www.museolugo.org Museo Pazo de Tor Tfno.: 982 165 534 / pazodetor@museolugo.org Xerencia Rede Museística Tfno.: 699 836 883 / xerencia-redemuseos@deputacionlugo.org Comunicación /Difusión da Rede Museística Tfno.: 982 242 112 / info@museolugo.org / difusion@museolugo.org
  • 2. EXPOSICIÓN DE ARTE E NATUREZA NO PAZO DE TOR >xullo>agosto>2013 Pazo de Tor Durante5días,11artistastraballaron en residencianoPazodeTor,seleccionados entreas119propostaspresentadas áConvocatoriadeArteeNatureza realizadapolaÁreadeCulturaeTurismo daDeputacióndeLugo,atravésdasúa RedeMuseística,dentrodoPrograma ENREDARTE. Osartistasprovenientesdacomarcado Bierzo,deLeón,deÁvila,dePontevedra,de Vigo,deFozedeLugo,desenvolveronos seusproxectoscuxoeixononsoamente ésalientaromedionaturalondese emprazaomuseo,senóntaménoseu compoñentehumanoecultural.Neste sentido,aimplicacióndostraballadoresdo Pazoresultouseresencialparaconstruíre reforzarestestraballos. Oresultadoéunhaexposicióndedoce obrasquepoderánvisitarseapartir dasúainauguración,oMARTES27DE AGOSTOnunpercorridoactivoeemocional, diferenteáexposiciónformal,convidando aoespectadoraoxogo,áescoitaatenta,ao descubrimentoeáreflexión.Ostraballos atópanseaoairelibrenacontornado museo,revelandoaovisitanteunha perspectivadiferentedoPazo.Paraiso, entregaraseunmapacoemprazamento daspezaseoseuseguimento. AS12OBRAS 1/CARLOSDEGREDOS/Pobo Unovodevimbioérguesedesdeochan. Oespectadoraoaproximarsepodeestar fóraeaomesmotempodentrodel. 2/CARLOSDEGREDOS/ Todossomos UNO Desdeunhaescaleirapodemoslero textoPOBO/OVO,xogodepalabrasque aludeáorixedahumanidade. 3/NILOARIAS/DoceApolo Instaladonoestanque,unlenzoforma unhaillasobreaqueactuaránasras presentesnoentorno.Coahumidade eocontactodosseuscorpos,asras iránborrandoacapadearxilafacendo emerxeraimaxedodeusApolo. 4/JUANLOMARTI/Asistida- Compartida.Fotosíntesedual Acciónparaaposteriorinstalaciónque relacionaoserhumanocoasúacontorna natural.Nestecasorelaciónasecoa árboreepondemanifestoaentrada dunhanaturezanoutra,comocicloquese repiteaunritmoconstante.Opropioautor foioprotagonistaactivo,agoraoespazoe aformaocupadaporelérecreadoamodo desiluetaporfariña,materialbrancoe orgánicoresultantedaelaboracióndun produtonatural,opropiocereal. 5/ISABELALONSO/Naturezaartificial Pequenaspezasdelatecidascongancho mimetízansecoasárboresdopazo,como liquesartificiais.Estaobraofreceunha reflexiónsobreagrandegradaciónda naturezaeanecesidadedeproteccióne coidadodomedioambiente. Aoigualquesucedecosliques,que sobrevivenensimbiosecoaárbore,é necesariaunharelaciónentreohomeea naturezaquefagaposibleocrecementoe aconservacióndeambos.Distodepende anosasubsistencia. 6/NOAPERSÁN/ContedoresBaleiros Ohomeafástasedasúaorixeesgrimindo apalabracomoaarmaquexustifica asúasuperioridade,sérvesedesta paramoversenomundodaaparencia emanipulartodoaquiloque orodea, deixandoánaturezadesprovistadasúa propiavoz;baleiracomouncontedorque sóservepararecolleronosolixo…,que nonémáisqueanosaesenciarepudiada. 7/COLECTIVORA/Experienciasde NaturezaenPazodeTor(Vídeoenaula didáctica) Existeunvínculoemocionalentreo espazoeaspersoasqueohabitan,como éocasodoPazodeTor,ondeosseus traballadoresconafecto,transmitena necesidadedecoidadoqueseprecisa paradevolveroesplendorquefoierevivir oentornoeasúapaisaxe. Atravésdestasacciónspoéticasponse demanifestoqueaNaturezaestá dentrodenóseénoencontro ondese manifesta. 8/ALBERTOPENA/Pombal.PazodeTor Asplumasescurascravadasnaparede decaldomuroexteriorfalandeque aíndaquedamoitonaescuridade.As brancasdointeriorabrenunespazopara aespiritualidade,paraqueaconciencia aclareascousas. 9/LEMUELQUIROGA/RerumNatura. Árboresonora Panosonorodemadeiraquetratadedar vozácontornaeconisobuscaillarnos dobalbordocotiánquenosatorda,a proldexerar,atravésdiso,unespazode recollementoquemotiveaescoitaíntima eareflexión. 10/ELABRELATAS/Co-dice Traducimosálinguaxedoserhumano, paraquepoidamoscomprendera mensaxedeauxilioedorqueaPazode Tore,sobretodo,asúacontorna,está enviándonosdemaneiraconstante. 11/XOSÉREIGOSA/ApisMellifera Asabellasestándesaparecendo.Acausa principaléousodepesticidas. Calcúlase queenGalizaxadesapareceronmáisdun 80%delas. Oserhumanononpoderíavivirsenas abellas.Estetraballopretendeserunha homenaxeaoseuimportantísimolabor otempoqueuntoquedeatencióná sociedade. 12/DAVIDCRESPO/TorLúdico SolitariaBrisca(VersiónTor) SolitariaEscoba(VersiónTor) Existenmúltiplesacciónsenormasque nosenvolvencandointeractuamoscoa nosapropiacontorna,moitasdascales aceptamossencuestionalas. Nestainstalaciónpreséntaseun “happening”quepartedaanálisedas estratexiasseguidasnaprácticadedous xogospopularesdabarallaespañola. Coamanipulacióndassúasregras convértenseendousxogossolitarios, ondenovasestratexiasdexogoinvitanao espectadoraparticipareseguirasnovas ordesouacrearassúaspropiasregras. 1 CARLOSDEGREDOS 2 CARLOSDEGREDOS 3 NILO ARIAS 4 JUANLOMARTI 6 NOAPERSÁN 7 COLECTIVORA 5 ISABELALONSO 8 ALBERTOPENA (Pombal) 9 LEMUELQUIROGA 10 EL ABRELATAS 12 DAVIDCRESPO 11 XOSÉREIGOSA