Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

HIPPOTHERAPY MODULE 8 BG

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
HIPPOTHERAPY MODULE 10 BG
HIPPOTHERAPY MODULE 10 BG
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 30 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie HIPPOTHERAPY MODULE 8 BG (16)

Weitere von Karel Van Isacker (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

HIPPOTHERAPY MODULE 8 BG

 1. 1. Специализирано професионално обучение по Хипотерапия за специалисти работещи с деца с интелектуални, емоционални, физически и психомоторни увреждания 2019-1-TR01-KA202-074547
 2. 2.  8.1 Физически ефекти  8.1.1 Груби двигателни умения  8.1.2 Сила на торса  8.1.3 Контрол на крайниците  8.1.4 Постурална симетрия  8.1.5 Мускулен тонус  8.1.6 Респираторен контрол
 3. 3. 8.1 ФИЗИЧЕСКИ ЕФЕКТИ  Хипотерапията се явява изключително полезен метод за повишаване функционирането на деца, които се нуждаят от продължително, многообразно и повтарящо се лечение.  Тя предоставя стимул при ходене, подпомага баланса и постуралния контрол при децата, тъй като движенията в областта на таза при конна езда са подобни на тези при ходене.  След хипотерапия, ефектите върху физиката са в посока подобряване на пространствено-времевите параметри такива като скорост при ходене, ритъм, подобрени груби двигателни умения, укрепнала мускулатура и тонус.  След хипотерапията се подобряват пространствено -временните параметри, като скорост на походката, ритъм и груба двигателна функция, мускулна сила и тонус.
 4. 4. 8.1.1 ГРУБИ ДВИГАТЕЛНИ УМЕНИЯ  Грубите двигателни умения включват използването на широка мускулна група, която координира движенията на тялото при изпълнение на дейности такива като бягане, скачане, ходене, пълзене, изправено положение при седнала позиция, хвърляне на предмети и тн.  Грубите двигателни умения са от съществено значение, за да бъде възможно за децата да изпълняват ежедневни дейности.  Хипотерапията повлиява много позитивно функциите на грубите двигателни умения при децата. Тя максимизира и подобрява функционирането за ежедневни дейности такива като игра на детска площадка или спортни умения. По този начин за децата става по-лесно да участват активно в ежедневните дейности.
 5. 5. 8.1.2 Сила на тялото  Ездачите регулират позицията на торса спрямо позицията на тялото на коня. Повторението на това коригиране/адаптиране на позицията по време на сесии на хипотерапия подпомага укрепването на областта на таза, абдоминалните и лумбални мускули, като всичко това укрепва цялостно тялото.  Детето трябва интензивно да ангажира мускулите на торса, за да поддържа вертикално изравняване и да реагира на тези постурални предизвикателства върху коня. Тези контракции увеличават здравината на торса.
 6. 6. 8.1.3 КОНТРОЛ НА КРАЙНИЦИТЕ  Подържането на контрол над крайниците е необходимо за изпълнение на ежедневните дейности при децата.  Движението на коня осигурява разнообразни стимули за ездача, които могат да се използват за улесняване на подобрения контрол на крайниците, свиването и стабилността на ставите при децата.  Горните крака се избутват навътре, за да стабилизират тялото и да поддържат баланса в средата. Тази дейност увеличава и активността на долните крайници и мускулите на долната част на гърба.
 7. 7. 8.1.4 ПОСТУРАЛНА СИМЕТРИЯ  Терапевт поставя детето ездач в различни позиции на коня, като легнало, полулегнало, склонено назад, седнало назад или седнало встрани, за да улесни постуралните реакции и двигателните реакции.  Визуалните, вестибуларните и соматосензорните системи се държат като мултисензорна мрежа, която поддържа постурална симетрия. По време на сесията по хипотерапия конят стимулира тази система и допринася за постуралната симетрия на ездача.  Моделите на ходене на коня активират защитно движение при децата, за да не паднат.
 8. 8. 8.1.5 МУСКУЛЕН ТОНУС  Правилната стойка при конна езда е да се подържат 90° на тазобедренните и колянните стави, като тази поза намалява мускулния тонус и спастичността (най-вече при мускулите на долните крайници такива като адукторите в областта на таза) при пациенти с увреждания на гръбначния стълб и такива с по-високо ниво на спастичност.  Центърът на тежестта на коня се измества триизмерно при ходене, като това наподобява много движенията на човешкия таз също при ходене. Това ритмично движение в комбинация с топлината излъчвана от коня намалява хипертоничността и подпомага за релаксацията на ездача.  При спастични деца , позиционирането е от основно значение за отпускане на скованите мускулни групи, като например седналата позиция върху коня отпуска и разтяга в същото време аддукторните мускулни групи в областта на таза.  Децата с по-слаб мускулен тонус също имат полза от хипотерапията, чрез движението на коня, неговата походка, дишане и намеса.
 9. 9. 8.1.6 РЕСПИРАТОРЕН КОНТРОЛ  Дихателният контрол е от съществено значение за речта и произвеждането на глас. Хипотерапията влияе положително върху силата на дихателните мускули при вдишване и издишване. Дихателният контрол се подобрява при деца с невромоторно разстройство чрез въздействие върху диафрагмения мускул, отваряне на пръстена чрез коригиране на положението на торсо.
 10. 10.  8.2 Когнитивни ефекти  8.2.1 Внимание и концентрация  8.2.2 Ориентиране  8.2.3 Бързина на реагиране при поставена задача
 11. 11. 8.2 КОГНИТИВНИ ЕФЕКТИ  Увеличаването на физическата активност има позитивен ефект върху възприятията и когнитивното развитие, като тази активност подпомага и интелектуалното развитие. Хипотерапията подобрява когнитивните умения.  Децата с интелектуални затруднения не изпитват желание да участват в упражнения и тяхното увреждане прави трудно реализирането на физически активности. Следователно интервенциите, които използват взаимодействие с коня, са по -полезни за тези деца.
 12. 12. 8.2.1 ВНИМАНИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ  Увреждането на мозъка не засяга само двигателната система, но често засяга и неврокогнитивната и сензорната система. Вниманието и фокусът са от съществено значение при изпълнение на задачата, като например носене на кутия, ходене и катерене, защото влияят върху качеството на задачата.  По време на движението конът осигурява ритмично движение и динамична среда за ездача.  Следователно хипотерапията влияе положително върху вниманието и фокуса при деца с невромоторни нарушения.
 13. 13. 8.2.2 ОРИЕНТАЦИЯ  Децата с невро моторни нарушения изпитват трудности при контрола на позицията на тялото и запазване на равновесие. Вследствие на това те страдат и от дефицит на пространствена ориентация.  Хипотерапията предизвиква вестибуларна и проприоцептивна стимулация и подобрява пространствената ориентация. 8.2.3 Бързина на реагиране при поставена задача  Хипотерапията подобрява функциите и уменията за изпълнение на необходими дейности и намалява потребността от предварително планиране, като по този начин се съкращава времето за реакция при ситуации за решаване на проблеми.
 14. 14. 8.3 Сензорни ефекти 8.3.1 Тактилно усещане 8.3.2 Проприоцептивни рефлекси 8.3.3 Вестибуларна система 8.3.4 Постурална схема
 15. 15.  Сензорните стимули са необходими за ефективното двигателно планиране. Хипотерапията предоставя многобройни сензорни стимули за ездачите посредством движенията на коня.  Конят и неговото движение дават тактилни, проприоцептивни и вестибуларни стимули. Това изживяване повлиява осъзнаването и опознаването на тялото при децата с невро моторни увреждания.
 16. 16. 8.3.1 ТАКТИЛНИ УСЕЩАНИЯ  Потребителите на хипотерапията сменят различни позиции докато са на коня.  Конят предоставя тактилни стимули на детето посредством възможностите за различни позиции. Детето получава тактилни стимули , докато се работи върху дисоциацията на горната и долната част на тялото и равновесието.  Тактилните стимули подобряват стабилността на тялото, стойката, походката и равновесието при деца с церебрална парализа. https://www.dreamstime.com/photos-images/hippotherapy.html
 17. 17. ПРОПРИОЦЕПТИВНИ РЕФЛЕКСИ  Хипотерапията като терапевтична стратегия може да се свърже с теорията за сензорната интеграция, тъй като при движение коня предоставя едно мултисензорно преживяване.  Езда без седло може да спомогне ездача да получи максимално възможните проприоцептивни стимули от коня. Като алтернативен подход, стремената (използвани в комбинация със седло и омекотяваща подложка) могат да помогнат на ездача също да получи проприоцептивни стимули чрез натоварване предизвикано от допира до твърда повърхност. Тези стимули повишават осъзнаването и опознаването на собственото тяло.
 18. 18. ВЕСТИБУЛАРНА СИСТЕМА  Веситбуларната система (механизъм за равновесие на вътрешното ухо) функционира в комбинация с визуалната система (очите), мускулите и ставите за подържане на равновесието. Също така спомага за усещането и преживяването на ежедневните житейски дейности.  Движенията на коня с техните промени по отношение на посока и скорост, стимулират вестибуларната част от мозъка.  Бавното поклащане на коня стимулира вестибуларната система и може да спомогне за речевата дейност.
 19. 19. 8.3.4 ПОСТУРАЛНА СХЕМА  Постурална схема това е позицията и движенията на тялото. Тя се получава вследствие на проприоцептивни и кинестетични аферентни импулси.  Хипотерапията има положителен ефект по отношение на позицията, както и върху функционирането на отделните части на тялото, като спомага децата със специални потребности да подобрят стойката си и равновесието си в рамките на ежедневните житейски дейности.
 20. 20.  8.4 Психологически ефекти  8.4.1 Взаимодействие с коня  8.4.2 Социално взаимодействие  8.4.3 Самоуважение  8.4.4 Мотивация  8.4.5 Работна памет
 21. 21. 8.4  Хипотерапията повишава способността за възстановяване от заболявания , намалява депресията и усещането за самотност. Тя повлиява психологически променливи като тревожност, мотивация и осигурява на децата усещането за социална подкрепа при децата. Ето защо хипотерапията е широко използвана като ефективна терапевтична интервенция. https://www.dreamstime.com/photos-images/hippotherapy.html
 22. 22. 8.4.1 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНЯ  Процесът обвързващ човека с коня започва с първия физически контакт. Физическият контакт представлява своебразна емоционална свръзка между взаимодействащите си и резултатите в значителни поведенчески и психологически вариации.  Хипотерапията е потенциален източник за предоставяне на прецизна, ефективна социална и психологическа обратна връзка.  Взаимодействието с коня предоставя предимства и възможности, които могат да подобрят качеството на живот, а именно такива като повишаването на чувството за доверие, понижаване нивото на стрес и повишаване производството на калории.
 23. 23. 8.4.2 СОЦИАЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  Конете могат да играят ролята на медиатор при социалното им взаимодействие с деца. Присъствието им прави терапевтичната среда да изглежда по-приятелска и самата терапия по-малко плашеща. Също така конете провокират едно отворено отношение към терапията от страна на децата и ги карат да се чувстват в доверена среда.
 24. 24. 8.4.3 САМОУВАЖЕНИЕ  Хората се нуждаят от самоуважение, за да могат да съществуват .  Адекватното самоуважение е от съществено значение за нашето оцеляване като личности, защото е мотивация и вдъхновение за поведението.  Усещането за ново постижение изпитвано по време на езда може да спомогне много за повишаването на себеуважението. Конят се явява стимул един вид бустер за постигане и повишаване на себеуважението посредством усещането на ездача, че контролира толкова мощно животно и то успешно, го прави да се чувства много горд от себе си и съответно да изпитва себеуважение. https://www.zarebasystems.com
 25. 25. 8.4.4 МОТИВАЦИЯ  Участието в дейности с конете е стимул за силна мотивация при много хора.  Точно поради това груповите сесии по конна езда се явяват безопасен и забавен начин за мотивиране на хората и подържане на техните физически, интелектуални, емоционални и социални умения.  Мотивацията на децата да прекарват време както с конете, така и на открити пространства вместо в затворената училищна среда им помага в физически аспект и е като добавена стойност към повишаването на учебните и социални умения.
 26. 26. 8.4.5 РАБОТНА ПАМЕТ  Човешкият мозък е устроен така, че работи на автопилот и пести енергията си като разсъждава и прави, това което обикновено и интуитивно прави в дадена срещана вече ситуация. Една нова обаче ситуация провокира съзнателно мислене и активира работната памет и префронталната кора. Тогава способността за учене и проява на креативност стават напълно възможни.  Хипотерапията в своята нетрадиционност като преживяване е реална опция за лечение. Тя помага на пациентите да добият сензорен импулс от обкръжаващата ги среда, от коня и от собственото си тяло, което от своя страна кара тялото им да събуди и активира работната си памет и да създава устойчиви промени.
 27. 27.  Silkwood-Sherer DJ, Killian CB, Long TM, Martin KS. Hippotherapy--an intervention to habilitate balance deficits in children with movement disorders:a clinical trial. Phys Ther. 2012;92:707–17  Park ES, Rha DW, Shin JS, Kim S, Jung S. Effects of hippotherapy on gross motor function and functional performance of children with cerebral palsy. Yonsei Med J. 2014;55:1736–42  Llambias C, Magill-Evans J, Smith V, Warren S. Equine-Assisted Occupational Therapy: Increasing Engagement for Children with Autism Spectrum Disorder. American Journal of Occupational Therapy. 2016;70(6):7006220040p1–p9. doi: 10.5014/ajot.2016.020701  Ajzenman HF, Standeven JW, Shurtleff TL. Effect of hippotherapy on motor control, adaptive behaviors, and participation in children with autism spectrum disorder: a pilot study. American Journal of Occupational Therapy. 2013;67(6):653–63. doi: 10.5014/ajot.2013.008383.  Zadnikar M, Kastrin A. Effects of hippotherapy and therapeutic horseback riding on postural control or balance in children with cerebral palsy:a meta-analysis. Dev Med Child Neurol. 2011;53:684–91  Anderson S, Meints K. Brief Report: The Effects of Equine-Assisted Activities on the Social Functioning in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2016;46(10):3344–52. doi: 10.1007/s10803-016-2869-3.  Bhat A, Landa R, Galloway JC. Perspectives on motor problems in infants, children, and adults with autism spectrum disorders. Physical Therapy. 2011;91(7):1116–1129. doi: 10.2522/ptj.20100294. • Kraft K.A., Weisberg J., Finch M.D., Nickel A., Griffin K.H., Barnes T.L. Hippotherapy in Rehabilitation Care for Children with Neurological Impairments and Developmental Delays: Hippotherapy in Rehabilitation Care for Children with Neurological Impairments and Developmental Delays: A Case Series. Pediatr. Phys.Ther. 2019;31:E14–E21. doi: 10.1097/PEP.0000000000000567. • Kaiser L., Heleski C.R., Siegford J., Smith K.A. Stress-related behaviors among horses used in a therapeutic riding program. J. Am.Vet. Med. Assoc. 2006;228:39–45. doi: 10.2460/javma.228.1.39.
 28. 28.  Kwon JY, Chang HJ, Lee JY, Ha Y, Lee PK, Kim YH. Effects of hippotherapy on gait parameters in children with bilateral spastic cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil. 2011;92:774–779.  Davis E, Davies B, Wolfe R, Raadsveld R, Heine B, Thomason P, et al. A randomized controlled trial of the impact of therapeutic horse riding on the quality of life, health, and function of children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2009;51:111–119.  Martín-Valero R, Vega-Ballón J, Perez-Cabezas V. Benefits of hippotherapy in children with cerebral palsy: a narrative review. Eur J Paediatr Neurol. 2018;Epub ahead of print:30017618.  Casady RL, Nichols-Larsen DS. The effect of hippotherapy on ten children with cerebral palsy. Pediatr Phys Ther. (2004) 16:165–72. 10.1097/01.pep.0000136003.15233.0c  Kwon JY, Chang HJ, Yi SH, Lee JY, Shin HY, Kim YH. Effect of hippotherapy on gross motor function in children with cerebral palsy: a randomized controlled trial. J Altern Complement Med. (2015) 21:15–21. 10.1089/acm.2014.0021  Moraes AG, Copetti F, Angelo VR, Chiavoloni LL, David AC. The effects of hippotherapy on postural balance and functional ability in children with cerebral palsy. J Phys Ther Sci. (2016) 28:2220–6. 10.1589/jpts.28.2220  Valéria Sovat de Freitas Costa, Hudday Mendes da Silva, Elioenai Dornelles Alves, Patrick Ramon Stafin Coquerel, André Ribeiro da Silva, Jônatas de França Barros. Hippotherapy and respiratory muscle strength in children and adolescents with Down syndrome. Fisioter Mov. 2015 Apr/June;28(2):373-81.  Baik K., Byeun JK., Baek JK. The effects of horseback riding participation on the muscle tone and range of motion for children with spastic cerebral palsy. J Exerc RehabiL. 2014 Oct; 10(5): 265–270.
 29. 29.  HIPPOTHERAPY - 2019-1-TR01-KA202-074547  Този труд е лицензиран в рамките на Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.  Повече информация:  https://www.hippotherapy-training.eu/  https://www.facebook.com/HippotherapyProject/  Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

×