Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

HIPPOTHERAPY MODULE 3 BG

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 43 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Karel Van Isacker (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

HIPPOTHERAPY MODULE 3 BG

 1. 1. Специализирано професионално обучение по Хипотерапия за специалисти работещи с деца с интелектуални, емоционални, физически и психомоторни увреждания 2019-1-TR01-KA202-074547
 2. 2.  3.1. Оборудване за коня 3.1.1. Презентация за това как правилно да се използва 3.1.2. Принципи на хипотерапията 3.2. Оборудване за ездача 3.2.1. Оборудване 3.2.2.Цел на безопасното оборудване  3.3. Управление на риска и мерки за безопастност при хипотерапия
 3. 3. ВАЖНО!!!!  Под оборудване се разбира необходимите елементи, както за ездача, така и за коня.  Оборудването бива избирано според специфичните потребности на всяко дете, като се има предвид пълното му усещане за удобство и безопасност.  Оборудването за коня се избира според ръста на коня, като се има предвид и целта на терапевтичната сесия.  Ездачът НИКОГА не трябва да е фиксиран за коня!!
 4. 4.  Под оседлаване се има предвид оборудването използвано за коня.  Оборудването за оседлаване се избира като се има предвид следната информация : a) диагностика и симптоми (всички заедно) на ездача Най-важният аспект в процеса на избор на оборудване за оседлаване е безопастността на ездача. Във всяка една ситуация ние трябва да сме сигурни, че избраното оборудване за оседлавана ще осигури безопастността на ездача. Винаги трябва да бъде избирано най-малко опасното оборудване. То от своя страна ще бъде непрекъснато адаптирано/променяно за да осигури безопасността на ездача и да бъде в негов интерес.
 5. 5. b) ръст и възраст на ездача  Терапевтът трябва да избере оборудване за оседлаване според ръста и възрастта на ездача. Изборът трябва да е оптимален и да подсигурява, доколкото е възможно анатомичната позиция на коня. Не трябва да упражнява натиск върху ставите и трябва да предоставя най-висока степен на безопасност. В тази логика, при избора на сбруя трябва да се проверява: дали дължината на повода отговаря на ръста на ездача и дали му осигурява лесен контакт с коня. Стремената трябва /ако се използват/ трябва да са добре застопорени, а седлото и/или одеалото трябва да позволява подържането на правилна позиция, при която ездача може за запази баланс.
 6. 6. c) терапевтични цели  Осигуряване на добър контакт с коня с цел получаването на оптимален брой импулси. Интезитета на тези импулси може да бъде контролиран с помощни средства, такива като : подложки, които отслабват импулса, специални опорни възглавнички и всякакви други помощни средства, които биха помогнали на ездача да запази правилнтата позиция. d) ръст на коня  Много важен аспект в хипотерапията е изборът на кон. Задължително е терапевтът да има пълен достъп до ездача, поради което ръста на коня трябва да е подбран според ръста на терапевта работещ с него.
 7. 7. ВАЖНО!!! При възникнала извънредна ситуация е задължително терапевтът да свали ездача от коня. Ето защо ездачът НЕ ТРЯБВА НИКОГА да бъде връзван с поводите към коня. В някои случаи терапевтът може да използва вид еластични ленти с цел защита на специфични стави от натиск. Но дори в тези случаи, лентите трябва да осигуряват вземането на детото от коня от терапевта при възникване на ситуация.
 8. 8. 3.1.1.Оборудване използвано при хипотерапия: a) Оборудване за коня  Повод  Седло  Чинч
 9. 9.  Оседлаване с или без стремена  Фиксирано седло с дръжка  Подложка за корекция на позицията  Седло с подвижни поводи  Юзда  Халтер
 10. 10. b) Оборудване за ездача  каска,  жилетка за езда,  колан за походка  повод  омекотяващи подложки осигуряващи устойчиво движение.
 11. 11. Повод - 1,5 - 2 м. дължина на въжето, като се препоръчва да е изработено специално за тази цел. - Не се препоръчват друг вид въжета, тъй като са прекалено дълги.
 12. 12.  Омекотяваща подложка към седлото (за западна езда) е най-често използвания елемент от оборудването при сесии на хипотерапия.  Омекотяващата подложка към седлото позволява на ездача да усеща топлината на коня. По този начин се затоплят и ставите. Това също така помага на ездача да се отпусне и улеснява предаването на импулсите от коня към ездача. Подложката на седлото също така подържа баланса като напасва центъра на тежеста към коня.  Омекотяващата подложка на седлото може да функционира : • само с чинча • със седлото
 13. 13. Омекотяващата подложка за седло (за западна езда) за чинч - е плътна от седлото  трябва да е с плътност осигуряваща комфорт за коня, като намалява усещането от движенията на ездача по гърба му  омекотяващите подложки за западна езда са силно препоръчителни.
 14. 14. Омекотяваща подложка за седло направена от вълна притъпява импулсите. Вълната се използва като среден слой между седлот  Използва се като среден слой между седлото и подложката.  Това, че е от вълна, го прави подобен на подложката за седло, използвана без седло (западно седло).о и подложката на седлото.
 15. 15.  Чинч  Изборът трябва да се прави в посока терапевтичната цел и може да е между :  Чинч с две фиксирани дръжки.  Чинч с подвижни дръжки.  Чинч с две странични фиксирани дръжки или с една централна подвижна дръжка.  Чинч – малък с една дръжка  Може да се прилага и използването на различни специфични чинчове.
 16. 16.  Чинч с две фиксирани дръжки Препоръчителен особено при първа терапевтична сесия. Прави ездача да се чувства много удобно като докосва фиксиран предмет. Държането на двете фиксирани дръжки помага импулса на коня да се предаде към мускулите на гърба, ръцете и гръдния кош. Помага за стабилизиране на гръдния кош.
 17. 17.  Чинч с подвижни дръжки Препоръчителен при следните терапевтични цели: стимулиране мускулите на таза; подържане на баланса; стимулиране мускулите на гърба.
 18. 18.  Чинч с две странични фиксирани дръжки или с една централна подвижна дръжка.  Чинч - малък с една подвижна дръжка.
 19. 19.  Терапевтично седло  Седлото, което трябва да бъде използвано в началото от всеки ездач.  То е с фиксирани дръжки, което предлага повече удобство на ездача.  Дръжките правят ездача да се чувства в безопасност. Може също така да бъде добавена коригираща позицията/стойката възглавничка.
 20. 20.  Коригираща позицията/стойката възглавничка Използва се за стабилизиране областта на таза. Основно при опити за намиране на най-добрия баланс. Трябва да е добре фиксирана, за да не се движи по време на езда.
 21. 21.  Възглавничката от своя страна избутва областта на таза напред като по този начин коригира стойката и стабилизира тази област като подсигурява движенията напред назад.  Също така спомага за коригиране позицията на гръбнака и помага на ездача да я подържа като стабилизира центъра на тежестта.
 22. 22.  Седло с предна и задна опорна част  Използва се предимно за много малки деца с висока степен на спастичност. Помага им да отпуснат краката и да подържат правилна позиция.  Предната част помага за стабилизиране на краката, а задната подържа стабилността като цяло.  За по-голяма стабилност могат да бъдат добавени и стремена.
 23. 23.  Седло с мобилни дръжки  Повишава вестибуларната стимулация;  Повишена е и амплитудата на движение на тялото и се натоварва областта на таза;  Усилва движенията напред назад.
 24. 24.  Юзди.
 25. 25.  Естествено въже халтер това е повод направен от въже с два възела около областта на носа на коня. възлите изпълняват роля подобна на тази на юздата като оказват натиск върху областта на носа на коня.
 26. 26.  Юзди Юздечката е от метал и може да има различни форми: Кръгла; Полукръгла; във форма на пеперуда. Поставя се в устата на коня и помага за неговото обучаване.
 27. 27.  Трябва да се има предвид разликата между конно асистирана терапия и други дейности асистирани от животни.  Конно асистираната терапия  Има точно определена цел и е терапия, която използва коня като средство.  Животното става част от терапията и е направлявано от терапевт преминал специално обучение.  Дейности, подпомагани от животни  Човекът и конят участват заедно.  Няма план за лечение и не се изисква терапевт.
 28. 28.  Хипотерапията е основно физическо движение.  Положителните ефекти от движението могат да повлияят на желанието на детето да участва в терапията.  След физически упражнения концентрацията, вниманието, паметта, речевите способности и възприятието регистрират по-добро функциониране.  Ездата е интензивна физическа активност. Ездачът има възможност да се забавлява, докато спортува и работи върху физическото си състояние.
 29. 29.  Каска каската трябва да е специално предназначена за езда; трябва да е добре закрепена на главата на ездача; трябва да е лесна за поставяне.
 30. 30.  Жилетка за езда Състой се от отделни подложки определени от ръста на ездача. Жилетката за езда предпазва областта на гръбнака от лумбалната зона да шията без да опира в седлото или в каската.
 31. 31.  Жилетката за езда предпазва и подпомага областта на гръбнака и по този начин помага на ездача да подържа правилната стойка.  Не трябва да се забравя, че тези жилетки има велкро система и не осигуряват защита в опасни ситуации, в които ездачът трябва да бъде свален от коня.  Препоръчва се използването на кожени колани с дръжки (1 или 2). Тези колани не повлияват предаването на импулсите и детето може лесно да бъде свалено от коня.
 32. 32. Колан за походка Използват се за осигуряване безопасността на ездача. Те имат мобилни дръжки, които са много добре закрепени към самия колан. Те осигуряват безопасността на детето, когато се налага то да бъде свалено от коня в случай на опасна ситуация.
 33. 33.  Колан за походка Терапевтът има възможност да подържа постоянен контакт с ездача без да повлиява движенията благодарение на дългите дръжки. Осигуряват по-голяма безопасност от жилетката за езда.
 34. 34.  Омекотяваща подложка за седло редуцираща движението: използва се към седлото; трябва да има формата на седлото, за да може да се закрепи към него.
 35. 35.  Трябва да се използва с повишено внимание и само за ездачи със стабилна тазова зона.
 36. 36.  Омекотяваща подложка за седло стимулираща движението: обикновено се прави от вълна или кожа и стимулира движението на коня; важно е да бъде направена от естествени материали и да абсорбира потта.
 37. 37.  Използва се с повишено внимание и само при ездачи стабилни в областта на таза.
 38. 38.  Обучението на коня включва в много различни дейности. Те могат да варират от леко обучение до структурирани и планирани дейности.  Обучението на коне има някои общи правила познати на всички експерти.  Конете се научават да се подчиняват на човека на земята, докато тренират за обездка, но също така се научават да се подчиняват на ездача, докато тренират за равенство.  Терапевтичният кон ще бъде обучен да не реагира на никакви действия на ездача, нито вокални, нито физически (неконтролирани движения, агресивно поведение и т.н.)  Терапевтичните коне ще бъдат обучени да следват само исканията на водача.
 39. 39.  По време на терапевтичните сесии детето ще притисне коня, ще го ощипе или удари. Следователно, конят трябва да премине обучение за десенсибилизиране, за да не реагира на някое от горните.  Тъй като конете имат много добър периферно зрение, те могат да се уплашат или да се подразнят от размахване на ръце и други стереотипни движения, специфични за деца със специални потребности. По този начин конят трябва да бъде обучен да не реагира на нито един от тези стимули.  Също така звуците и писъците, идващи от децата, биха могли да се считат за стрес за коня.  Лицето, отговарящо за безопасността на ездача, винаги ще бъде от лявата страна на коня, зад водещия на коня. Ако конят се уплаши, той/тя ще се прибере в дясната страна и ще създаде кръг за безопасност от лявата страна.
 40. 40.  При децата с двигателни увреждания (тетрапареза, квадрипареза *), трябва да се има предвид, че те имат високо ниво на спастичност и лош баланс, което също е много стресиращо за коня по време на терапията.  Важна е бързата реакция по вземане на детето от гърба на коня при създала се евентуална опасна ситуация. *състояние при което и четирите крайника ( ръце и крака) са слаби.
 41. 41. Хипотерапията е дейност, която носи много стрес на конете:  чрез множество маневри,  Неудобно оседлаване;  неудобни тежести,  необичайно поведение на пациентите (ездачите),  неспособността на ездача да поддържа правилна позиция,  скучни дейности,  необичайни ситуации.
 42. 42. Подкрепата на Европейската Комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. За повече информация на: https://www.hippotherapy-training.eu/ https://www.facebook.com/hippotherapyproject/ https://www.hippotherapy-training.eu/elearning/?lang=en https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hippotherapy.mobile https://apps.apple.com/app/id1526453884

×