Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
АЛЕРГИСКИ РИНИТИС ВОАЛЕРГИСКИ РИНИТИС ВО
ДЕТСКА ВОЗРАСТДЕТСКА ВОЗРАСТ
Емилија ВлашкиЕмилија Влашки
Универзитетска клиника ...
Allergy 2013; 68:1102-16
 Ринитис се дефинира како инфламација на носната
лигавица и се карактеризира со присуство на најмалку
2 од можните симпто...
Фенотипска класификација иФенотипска класификација и
етиологија на ринитисетиологија на ринитис
Roberts G, et al. Allergy ...
Papadopoulos NG, et al. Allergy 2015; DOI 10.1111/all. 12573
Subfenotipska klasifSubfenotipska klasifiikacija na ARkacija na AR
II.. sezonski / celogodi{ensezonski / celogodi{en
II. A...
ПреваленцијаПреваленција
на ARC12 кајна ARC12 кај
деца надеца на
возраст од 6/7возраст од 6/7
годинигодини
(ISAAC 3)(ISAAC...
Ait Khaled N, et al. Allergy
2009; 64:123-48
ПреваленцијаПреваленција
на ARC12 кајна ARC12 кај
деца надеца на
возраст одво...
Тренд на преваленцијата на RC12 кај деца 6/7 иТренд на преваленцијата на RC12 кај деца 6/7 и
13/14 години (ISAAC 3/1)13/14...
Симптоми и клинички знаци наСимптоми и клинички знаци на ARAR во детствово детство
Roberts G, et al. Allergy 2013; 68:1102...
 Алергиски коњуктивитис
 Астма (кај 50-75% од децата со астма АР)
 Егзема
 Хипертрофија на аденоидни вегетации и тонзи...
 Клиничка историја на болеста (унилатерални симптоми,
мукопурулентна секреција, изолирана назална обструкција, фацијална
...
Диференциелна дијагноза na AR кај деца
Дијагноза Претшколска
возраст
Школска
возраст
Адолесценција
Хоанална
атрезија/стено...
ТерапијаТерапија
Roberts G, et al. Allergy 2013; 68:1102-16
Интраназални КС

Најефикасен третман (АР и неалергиски Р со конгестија)

Подобруваат придружна астма

Применливи над 2-...
Системска биорасположивост на
интраназални КС
Roberts G, et al. Allergy 2013; 68:1102-16
Останати медикаменти

Орални, интраназални и окуларни антихистаминици
(Livostin >12 god., Olopatadine >3 god.)

LRA

На...
SIT

Стандардизирани алергенски екстракти, регистрирани и
одобрени во земјата

Јасна историја на АР со преосетливост на ...
 Испитување на улогата на вирусните инфекции во етиологија на
АР и како кофактори за појава на симптоми при АЕ
 Испитува...
БЛАГОДАРАМ !
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Проф. д-р Емилија Влашки - Алергиски ринитис во детска возраст

987 Aufrufe

Veröffentlicht am

Презентирано на 08.05.2015 година (петок), во Конгресната Сала на Спортскиот Центар "Борис Трајковски", на стручниот состанок “Фармакотерапевтски пристап во лекувањето на бронхијална астма и алергиски ринитис” во организација на Македонското Здружение за Алергологија и Клиничка Имунологија, a под покровителство на Ведра Интернешенал.

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Проф. д-р Емилија Влашки - Алергиски ринитис во детска возраст

 1. 1. АЛЕРГИСКИ РИНИТИС ВОАЛЕРГИСКИ РИНИТИС ВО ДЕТСКА ВОЗРАСТДЕТСКА ВОЗРАСТ Емилија ВлашкиЕмилија Влашки Универзитетска клиника за детски болести,Универзитетска клиника за детски болести, СкопјеСкопје
 2. 2. Allergy 2013; 68:1102-16
 3. 3.  Ринитис се дефинира како инфламација на носната лигавица и се карактеризира со присуство на најмалку 2 од можните симптоми: - ринореја - носна опструкција - кивање - пруритус Дефиниција Roberts G, et al. Allergy 2013; 68:1102-16
 4. 4. Фенотипска класификација иФенотипска класификација и етиологија на ринитисетиологија на ринитис Roberts G, et al. Allergy 2013; 68:1102-16
 5. 5. Papadopoulos NG, et al. Allergy 2015; DOI 10.1111/all. 12573
 6. 6. Subfenotipska klasifSubfenotipska klasifiikacija na ARkacija na AR II.. sezonski / celogodi{ensezonski / celogodi{en II. ARIA III..... IV..... V....II. ARIA III..... IV..... V.... Intermitentni simptomi <4 denovi nedelno ILI <4 nedeli Perzistentni simptomi >4 denovi nedelno I >4 nedeli Lesen (site) - blagi simptomi - normalna dnevna aktivn., sport, rabota i u~ewe - neporemeten son Sredno te`ok-Te`ok (eden ili > parametri) - jaki simptomi - poremetena dnevna aktivnost, sport, rabota i u~ewe - poremeten son
 7. 7. ПреваленцијаПреваленција на ARC12 кајна ARC12 кај деца надеца на возраст од 6/7возраст од 6/7 годинигодини (ISAAC 3)(ISAAC 3) Ait Khaled N, et al. Allergy 2009; 64:123-48
 8. 8. Ait Khaled N, et al. Allergy 2009; 64:123-48 ПреваленцијаПреваленција на ARC12 кајна ARC12 кај деца надеца на возраст одвозраст од 13/14 год.13/14 год. (ISAAC 3)(ISAAC 3)
 9. 9. Тренд на преваленцијата на RC12 кај деца 6/7 иТренд на преваленцијата на RC12 кај деца 6/7 и 13/14 години (ISAAC 3/1)13/14 години (ISAAC 3/1) Bjorksten B, et al. Pediatr Allergy Immunol 2008; 19:110-124
 10. 10. Симптоми и клинички знаци наСимптоми и клинички знаци на ARAR во детствово детство Roberts G, et al. Allergy 2013; 68:1102-16
 11. 11.  Алергиски коњуктивитис  Астма (кај 50-75% од децата со астма АР)  Егзема  Хипертрофија на аденоидни вегетации и тонзили  Хроничен отитис со ефузија, намален слух  Синузитис  Проблеми со спиење (пореметено спиење, крчење, sleep- apnoea syndrome, замор, раздразливост)  Синдром полен-храна / Oralen alergiski sindrom (PFS, OAS) Придружни болести на AR во детство Roberts G, et al. Allergy 2013; 68:1102-16
 12. 12.  Клиничка историја на болеста (унилатерални симптоми, мукопурулентна секреција, изолирана назална обструкција, фацијална болка, рецидивна епистакса исклучуваат АР!!)  Предна риноскопија  SPT/алерген-sИгЕ во серум  NAsCT при несигурна дијагноза (не е стандардизиран!!)  При отсутен Th одговор: - odreduvawe на назален мукоцилијарен клиренс (PCD?) - nNО (PCD?) - назална ендоскопија (nazalni polipi?) - ринометрија - CT / Rtg на синуси Дијагноза Roberts G, et al. Allergy 2013; 68:1102-16
 13. 13. Диференциелна дијагноза na AR кај деца Дијагноза Претшколска возраст Школска возраст Адолесценција Хоанална атрезија/стеноза Изолирана nazal. обструкција Имундефицит Перзистентна мукопурулентна секреција АV hipertof. Дишење на уста, крчење, kongestija Туѓо тело Непријатен мирис, uni. sekrecija /obstr./epistaksa Риносинузит Главоболка, лицева болка, кашлица, пореметено чувство на мирис CF Билат. полипи, хипосмија, б.д. симптоми, малабсорпција, ненапредување, низок nNO PCD Перзист. мукопурулентен секрет од раѓање, билатерална стаза на секрет или мукус, хр. риносинузит и отит, бронхиектазии, situs inversus, низок nNO Септална девијација Унилатерална изолирана назална обструкција, sleep apnea, epistaxis
 14. 14. ТерапијаТерапија Roberts G, et al. Allergy 2013; 68:1102-16
 15. 15. Интраназални КС  Најефикасен третман (АР и неалергиски Р со конгестија)  Подобруваат придружна астма  Применливи над 2-годишна возраст  Mometasone, Fluticasone, Ciclesonide so brz efekt  Mometasone / Fluticasone furoate ефикасни и кај коњуктивитис  Кога е неопходно kratok kurs CS per os кај школски деца
 16. 16. Системска биорасположивост на интраназални КС Roberts G, et al. Allergy 2013; 68:1102-16
 17. 17. Останати медикаменти  Орални, интраназални и окуларни антихистаминици (Livostin >12 god., Olopatadine >3 god.)  LRA  Назални антихолинергици (>6 god.)  Назални деконгестанти  Испирање со физиолошки раствор (ефикасно кај АР, НАНИР i hroni~en rinosinuzit, со ниска цена!!)  Humanizirani monoklonalni anti-IgE AT (Omalizumab)
 18. 18. SIT  Стандардизирани алергенски екстракти, регистрирани и одобрени во земјата  Јасна историја на АР со преосетливост на мал број алергени  Контраиндикации: тешка придружна болест / астма SCIT - малку податоци за детска возраст ! - можна повеќегодишна ремисија и превентивен ефект врз сензибилизација на нови алергени и појава на астма - можни јаки системски реакции (нестабилна астма, >алергенска експозиција во тек на SCIT, тешка инфекција kako rizik-faktori!!!) SLIT - лесни и краткотрајни орални реакции, многу ретки јаки системски реакции - послаба соработка (44% / 28% / 13%) Roberts G, et al. Allergy 2013; 68:1102-16
 19. 19.  Испитување на улогата на вирусните инфекции во етиологија на АР и како кофактори за појава на симптоми при АЕ  Испитување на потенцијалната улога на локалната sIgE продукција кај педијатриски ринитис (LAR) kako poseben endotip  Откривање на ефикасна терапија за неконтролиран ринитис  Dobivawe na podatoci za efikasnosta na SCIT specifi~no za detska vozrast  Рандомизирани дупло-слепи плацебо-контролирани студии за потенцијалот на SIT за превенција на развиток на идна сензибилизација и астма Потребни idni истражувања kaj AR во детска возраст Roberts G, et al. Allergy 2013; 68:1102-16
 20. 20. БЛАГОДАРАМ !

×