Digitální technologie: celkový pohled (VŠE Praha, 4IT461, letní semestr 2016)

Petr Koubský
Petr KoubskýConsultant um self-employed
Digitální technologie:
celkový pohled
4IT461, letní semestr 2015/16, přednáška 1/13

petr@koubsky.cz
čtvrtá průmyslová revoluce
digitální, kombinační, exp.
IT 1.0 a IT 2.0
otevřené otázky oboru
plán výuky na semestr
organizační informace
http://www.slideshare.net/petrkoubsky
škola realita
„škatulky”, jasné kategorie,
černá/bílá
všechno splývá dohromady

a vzpírá se klasifikaci
ceteris paribus všechno se mění najednou
lineární nelineární
„lži-dětem“
absence příběhu, žádná
jasná vysvětlení
nedá se v praxi aplikovat nedá se teoreticky naučit
potřebujeme kompromis
„Všechny věty, které od této chvíle vyslovím,
musíte považovat za otázky a ne za tvrzení.“
Takto měl ve zvyku Niels Bohr zahajovat své
přednášky ke studentům.
Obrázek z: BRYNJOLFSSON, Erik, Andrew McAfee. Druhý věk strojů
Žijeme

v zajímavé
době
Čtvrtá
průmyslová
revoluce
0. zemědělství
cca 8000 př.
n. l.
1. parní stroj a železnice 1780 – 1900
2. elektřina a ocel 1860 – 1920
3. automobil 1910 – 1950
4. digitální technologie 1990
zlom nové technologie přímé důsledky nepřímé důsledky
zemědělství
domestikace
pšenice, koz a ovcí
pluh, šlechtitelství, cílené
křížení
město, náčelnictví, stát,
daně, armáda, zákony
řemesla, nakažlivé nemoci
továrny,

parní stroj

a železnice
Arkwright’s Mill,
Cromford, 1771
Stephensonova
„Raketa“ na trati
Liverpool –
Manchester, 1829
mechanizace textilního
průmyslu, spřádací stroje
parní stroj, moderní
těžba uhlí a železné rudy
silnice, vodní cesty
(kanály), výkonná vodní
kola
železnice, pošta, telegraf,
velké přístavy a nákladní
lodě, plyn ve městech
produktivita (od-do, hodiny),
práce mimo domov,
pravidelnost, odcizení
standardizace součástek,
energie tam, kde je potřeba
elektřina
a ocel
Nová ocelárna
Carnegie –
Bessemer

v Pittsburghu
levná ocel, parní pohon
velkých lodí, chemický
průmysl, stavební
inženýrství, měď, kabely,
konzervované jídlo,
obalová technika
celosvětová lodní doprava,
celosvětová železniční a
telegrafní síť, mosty, tunely,
elektrická síť
velké stavby, ekonomie měřítka,
věda jako produkční síla,
moderní účetní metody, dálková
komunikace, noc/den, sociální
stát
automobil
První Ford Model T,
1908
spalovací motor,
petrochemie, domácí
elektrické spotřebiče,
plastické hmoty
dálnice, letiště, ropovody,
celosvětová telefonní síť,
úplná elektrifikace
světový trh a světové střety,
integrace výroby, standardizace
výrobků, růst předměstí, nová
metrika města a krajiny, zájem

o životní prostředí, fenomén
volného času
digitální
technologie
založení
společnosti Intel,
1969
počítače, software,
internet, digitální média,
řízení v reálném čase,
kosmická technika,
biotechnologie
internet a telekomunikační
sítě, GPS, družicová
komunikace
dostupné informace, levná
masová výroba na míru,
globalizace, okamžitá
komunikace, změny v oblasti
soukromí, bezpečnosti,
duševního vlastnictví, princip
„vítěz bere vše“
Kde se vzala čtvrtá
průmyslová revoluce?
• Mooreův zákon
• Cloud
• Broadband
• Virtualizace a datacentra
Cloud
Cloud je komoditní výpočetní
služba dostupná (zpravidla)
přes webové rozhraní
• plynule škálovatelný
• multi-tenant prostředí
• okamžitě k dispozici
• bez požadavků na změny u uživatele
Hlavní podmínky vzniku cloudu
1. Broadband
2. Výkonný hardware (procesory, paměti)
3. Otevřené standardy
4. Virtualizace


Hlavní důsledky cloudu
1. Webové a mobilní aplikace
2. Smartphone jako platforma
3. Změna vývoje softwaru (agilní metody, scrum)
4. Změna obchodního modelu softwaru (produkt → služba)
5. Hluboké změny v podnikovém IT (viz dále)
Cloud v podniku
• alternativa k využití vlastních zdrojů
• optimem bývá kombinace vlastních a cizích zdrojů:
hybridní cloud
• výpočetní výkon (ve velmi obecném smyslu slova) 

se stává komoditou
• změna role podnikového IT oddělení
• „konzumerizace“ podnikového IT
• rozmanitost koncových zařízení, BYOD
Změna role
podnikového IT oddělení
je po zavedení cloudu
značná.
Podnikové systémy
• Standardní uspořádání: ERP, CRM, BI/DW, relační
databáze
• Moderní uspořádání: část z toho je v cloudu
• Ještě modernější uspořádání: AWS, Salesforce,
Good Data, Google Docs, Basecamp, Slack…
Jednorázové
výdaje
• Personální náklady
• Rozsah provozované infrastruktury
(místnosti, počet serverů, síťového
vybavení, elektřina…)
• Upgrade softwarových licencí
• Výpadky a prostoje
• Náklady na zálohování a archivaci
• Průběžné školení a vzdělávání
pracovníků
• ...
• Pořizovací cena softwarových licencí
• Pořizovací cena hardwaru, který
budete muset přikoupit nebo posílit
(servery, síťové vybavení)
• Náklady na integraci a zprovoznění
softwaru i hardwaru
• Náklady na přechod od stávajícího
systému k novému, zejména migrace
dat
• Náklady jednorázového přeškolení
pracovníků
• ...
Provozní
výdaje
TCO = Total Costs
of Ownership
A kde ten cloud
bydlí?
Digitální technologie: celkový pohled (VŠE Praha, 4IT461, letní semestr 2016)
Datacentra = továrny
• Příklad: Facebook
• Prineville, Oregon (+ šest dalších
pronajatých datových center v USA)
• 28 500 m
2
• Pořizovací náklady

kolem 200 mil. USD
• PUE = 1,15,

příkon 30 - 40 MW („příkon

celé ČR“ je kolem 8000 MW,

průměrná česká domácnost

kolem 500 W)
• Uptime 99,9999 % (= hodina
výpadku ročně)
Datacentrum
• Cca 50 % provozních nákladů tvoří elektřina

(napájení a chlazení)
• Volba lokality: dostupnost, mimo rizikové oblasti, konektivita, elektřina,
fyzická bezpečnost, ostraha
• Budova: pasivní chlazení, nosnost podlah
• Napájení: trafostanice, záložní zdroje, dieselgenerátor
• Bezpečnost: zóny, klece, přístupové systémy, kamerový dohled, čidla
• Klíčové ukazatele: PUE (Power Usage Effectiveness)

a DCIE (Data Center Infrastructure Efficiency).
PUE =
celková spotřeba datacentra
spotřeba IT
1
PUE
DCIE
Virtualizace
→softwarově definované
„všechno“ (servery,
storage, networking…)
Softwarově definované
„cokoli“
• Server, storage, desktop, networking, celé
datacentrum…
• Přesun složitosti z hardwaru do softwaru (a/nebo

z proprietárních technologií do standardních)
• Důsledky:
• Jednodušší a levnější správa
• Lepší využití zdrojů
Princip rostoucí hrubé síly
• Příklad: datový sklad versus analytika nad úplnými
daty v reálném čase
• BI/DW není vymoženost, ale řešení vynucené
technickým omezením!
• Tento pohled může být v IT užitečný mnohem
obecněji
Jaká je čtvrtá průmyslová
revoluce?
• Digitální
• Kombinační (a proto kombinatorická)
• Exponenciální
Digitální
• Bity vs. atomy
• Kopírování
• Doprava
• Úpravy
Kolik nových fotografií se uploaduje na Facebook
denně?
(250 milionů)
Kolik hodin videa se nahraje na YouTube denně?
(1 hodina videa za 1 s reálného času, spočítejte si to
sami)
y = x2 –1
Toto je funkce Toto je taky funkce
V digitálním prostředí je „aby to vypadalo jako ze šedesátých
let“ matematickou funkcí. (Josef Šlerka, Socialbakers)
http://www.itsalwaysautumn.com/2013/06/26/instagram-style-photos-from-regular-pictures-using-photoshop.html
Kombinační
• Waze = GPS + telefon + sociální médium
• Web = TCP/IP + prohlížeč
• Facebook = web + sociální médium
• Liftago nebo Uber = taxi + GPS + telefon +
platební karta
• atd.
IT roste podle Mooreova zákona.
Dvojnásobek za 18 měsíců,

tedy tisícinásobek za 15 let,

milion-násobek za 30 let.
Mimochodem: světová ekonomika roste

cca o 2,5 % ročně.
Exponenciální
Exponenciální růst
lineární svislá osa
logaritmická svislá osa
y = ex
ln y = x
tisícinásobek
za 15 let
Na co především se Mooreův zákon nevztahuje:

‣ mechanické konstrukce (fyzika)
‣ energetika (fyzika, termodynamika)
- speciálně pak baterie (chemie, fyzika)
‣ lidé
- jako jednotlivci (psychologie, vzdělávání)
- jako větší celky (sociologie, politika)
‣ instituce (ekonomika, trh, politika)
IT 1.0 a IT 2.0
Od roku 1890 existuje IT 1.0.
Od roku 1995 existuje také IT 2.0.
1890
1995
IT 1.0
infrastrukturní
technologie
IT 2.0
IBM, SAP, Oracle,

HP, Microsoft…
Intel, Cisco,

EMC, VMware…,

integrátoři (!)
Google, Apple,
Facebook, Amazon,
Salesforce…
relační databáze,

ERP, LAN, Office
datacentrum,
virtualizace
NoSQL, Big Data,
cloud, open source,
agilní/scrum…
produkt
infrastruktura
(„lepidlo“)
služba
jedna dominantní
platforma (zpravidla
Wintel)
zvládnout všechny
standardy (uzavřené

i otevřené)
více rovnocenných
platforem, mobilní
technologie
IT 1.0 a IT 2.0
• Doplňují se a prolínají,

nejde o „minulost“ a „budoucnost“ informatiky (!!).
• Splývají, ale nejsou totožné (!!).
• Hlavní rozdíl není technologický, spočívá spíš

v obchodních modelech a aplikačních oblastech.
• Spojovacím článkem je infrastruktura.
• Zkušenosti lze přenášet oběma směry…
• …a to jak vhodně, tak nevhodně.
Stav oboru
• Kde má IT hranice? Co tam patří a co ne? („Software is eating the world“)
• Gang čtyř (Amazon, Apple, Facebook, Google): vlastníci platforem
• Klíčové technologické oblasti dnes:
• Internet věcí (hlavně B2B)
• Umělá inteligence
• Svět je stále bohatší, ale bohatství je rozděleno stále nerovnoměrněji
(protože vítěz bere všechno)
• Brzdou změn jsou procesy, kultura, politika atd., nikoli technologie
• Zásadní důsledky automatizace pro trh práce v blízké budoucnosti
Digitální technologie: celkový pohled (VŠE Praha, 4IT461, letní semestr 2016)
Otevřené otázky
• Růst oboru: exponenciála, nebo S-křivka?
• Rozmazání hranic: co je a co není IT?
• Nicholas Carr: „Does IT matter?“
• Je-li služba zdarma, jsi zbožím ty: meze únosnosti
obchodního modelu
• Spontánní vznik monopolů, vendor lock-in, osobní
data atd.: řešit či neřešit selhání trhu?
• Další změna paradigmatu ještě před zpomalením
růstu?
ex a S-křivka
exponenciála

(Moorův zákon)
S-křivka

(nasycení trhu,

meze možností)
K zapamatování
• Čtvrtá průmyslová revoluce: 

digitální, exponenciální, kombinační
• Princip „vítěz bere všechno“
• IT 1.0 a IT 2.0: 

liší se, doplňují se, nejde o nižší a vyšší fázi
• Produkt se mění ve službu
(1) Digitální technologie: celkový pohled, stav oboru
(2) Technologicky podmíněné obchodní modely
(3) Sítě a síťové efekty, vývoj internetu, sociální média
(4) Internet věcí (především B2B)
(5) Umělá inteligence a robotika, ekonomické důsledky
(6) Bezpečnost a konflikt I.
(7) Bezpečnost a konflikt II.
(8) Společenské dopady IT: copyright, dohled, soukromí, politika
(9) Bitcoin, drony, 3D tisk, Tesla a jiné nejisté sázky
(10) IBM, Microsoft, Nokia: firmy, které udělaly chyby
(11) Startup a fenomén Silicon Valley, investiční kapitál
(12) Ekonomika digitálních technologií v ČR
(13) Česká technologická scéna, příklady firem
Plán výuky
Organizace výuky
• petr@koubsky.cz
• Všechny podstatné informace: adresu dokumentu dodám
• 13 přednášek
• Semestrální práce, odevzdat ji týden před zkouškou v PDF mailem
• Zkouška jen ústní, požaduje se znalost
• své vlastní semestrální práce (v souvislostech)
• povinné literatury
• Povinná četba: Brynjolfsson, McAfee: Druhý věk strojů
1 von 40

Recomendados

Internet věcí (VŠE Praha, 4IT461, letní semestr 2016) von
Internet věcí (VŠE Praha, 4IT461, letní semestr 2016)Internet věcí (VŠE Praha, 4IT461, letní semestr 2016)
Internet věcí (VŠE Praha, 4IT461, letní semestr 2016)Petr Koubský
960 views24 Folien
Jde o ekonomiku, přátelé (přednáška na Czech Internet Forum 2015) von
Jde o ekonomiku, přátelé (přednáška na Czech Internet Forum 2015)Jde o ekonomiku, přátelé (přednáška na Czech Internet Forum 2015)
Jde o ekonomiku, přátelé (přednáška na Czech Internet Forum 2015)Petr Koubský
4.1K views26 Folien
Digitální technologie: obrysy nového světa von
Digitální technologie: obrysy nového světaDigitální technologie: obrysy nového světa
Digitální technologie: obrysy nového světaPetr Koubský
987 views10 Folien
Startupy a investoři von
Startupy a investořiStartupy a investoři
Startupy a investořiPetr Koubský
617 views14 Folien
Google jako globalni firma von
Google jako globalni firmaGoogle jako globalni firma
Google jako globalni firmaIvan K
479 views18 Folien
EMC IT Visions 2016 pro Comparex von
EMC IT Visions 2016 pro ComparexEMC IT Visions 2016 pro Comparex
EMC IT Visions 2016 pro ComparexLudek Safar
319 views15 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Digitální technologie: celkový pohled (VŠE Praha, 4IT461, letní semestr 2016)

Keynote 1: Kde jsme všichni udělali chybu? von
Keynote 1: Kde jsme všichni udělali chybu?Keynote 1: Kde jsme všichni udělali chybu?
Keynote 1: Kde jsme všichni udělali chybu?TUESDAY Business Network
244 views19 Folien
Microsoft Power Point Ivan Pilny von
Microsoft Power Point  Ivan PilnyMicrosoft Power Point  Ivan Pilny
Microsoft Power Point Ivan PilnyTUESDAY Business Network
253 views19 Folien
Informační gramotnost v informační společnosti von
Informační gramotnost v informační společnostiInformační gramotnost v informační společnosti
Informační gramotnost v informační společnostiCEINVE
420 views20 Folien
06 jiří hlavenka [režim kompatibility] von
06  jiří hlavenka [režim kompatibility]06  jiří hlavenka [režim kompatibility]
06 jiří hlavenka [režim kompatibility]TUESDAY Business Network
415 views14 Folien
Informační společnost von
Informační společnostInformační společnost
Informační společnostMichal Černý
813 views16 Folien
The Future Landscape of IT Industry in the Cloud Computing Era (in Czech, inc... von
The Future Landscape of IT Industry in the Cloud Computing Era (in Czech, inc...The Future Landscape of IT Industry in the Cloud Computing Era (in Czech, inc...
The Future Landscape of IT Industry in the Cloud Computing Era (in Czech, inc...Jiri Donat, Ph.D.
581 views24 Folien

Similar a Digitální technologie: celkový pohled (VŠE Praha, 4IT461, letní semestr 2016)(20)

Informační gramotnost v informační společnosti von CEINVE
Informační gramotnost v informační společnostiInformační gramotnost v informační společnosti
Informační gramotnost v informační společnosti
CEINVE 420 views
The Future Landscape of IT Industry in the Cloud Computing Era (in Czech, inc... von Jiri Donat, Ph.D.
The Future Landscape of IT Industry in the Cloud Computing Era (in Czech, inc...The Future Landscape of IT Industry in the Cloud Computing Era (in Czech, inc...
The Future Landscape of IT Industry in the Cloud Computing Era (in Czech, inc...
Jiri Donat, Ph.D.581 views
Proč zkrachuje firma Microsoft? / Why Microsoft will fail (in Czech language) von Jiri Donat, Ph.D.
Proč zkrachuje firma Microsoft? / Why Microsoft will fail (in Czech language) Proč zkrachuje firma Microsoft? / Why Microsoft will fail (in Czech language)
Proč zkrachuje firma Microsoft? / Why Microsoft will fail (in Czech language)
Jiri Donat, Ph.D.1.1K views
Informacni spolecnost von CEINVE
Informacni spolecnostInformacni spolecnost
Informacni spolecnost
CEINVE 665 views
Invex Forum 2009 - Nový web - sociální a všudypřítomný von Daniel Dočekal
Invex Forum 2009 - Nový web - sociální a všudypřítomnýInvex Forum 2009 - Nový web - sociální a všudypřítomný
Invex Forum 2009 - Nový web - sociální a všudypřítomný
Daniel Dočekal2.5K views
Web 2.0 - Revolution or chimaera? (May 2009 presentation) von Adam Zbiejczuk
Web 2.0 - Revolution or chimaera? (May 2009 presentation)Web 2.0 - Revolution or chimaera? (May 2009 presentation)
Web 2.0 - Revolution or chimaera? (May 2009 presentation)
Adam Zbiejczuk376 views
Milan Vašina: Digitální ekonomika 2015 von Zonky
Milan Vašina: Digitální ekonomika 2015Milan Vašina: Digitální ekonomika 2015
Milan Vašina: Digitální ekonomika 2015
Zonky429 views
Internet jako zdroj informací von CEINVE
Internet jako zdroj informacíInternet jako zdroj informací
Internet jako zdroj informací
CEINVE 3.1K views
New Media Inspiration 2014 - Bezpečnost v kontextu Internetu věcí von Petr Dvorak
New Media Inspiration 2014 - Bezpečnost v kontextu Internetu věcíNew Media Inspiration 2014 - Bezpečnost v kontextu Internetu věcí
New Media Inspiration 2014 - Bezpečnost v kontextu Internetu věcí
Petr Dvorak855 views
Open data (Civic Tech) von ÚISK FF UK
Open data (Civic Tech) Open data (Civic Tech)
Open data (Civic Tech)
ÚISK FF UK118 views
Informační a sociální bubliny a platformní společnost von Michal Černý
Informační a sociální bubliny a platformní společnostInformační a sociální bubliny a platformní společnost
Informační a sociální bubliny a platformní společnost
Michal Černý620 views

Más de Petr Koubský

Počátky dnešních počítačů (StuNoMe FF UK, zimní semestr 2015/16, přednáška 3/11) von
Počátky dnešních počítačů (StuNoMe FF UK, zimní semestr 2015/16, přednáška 3/11)Počátky dnešních počítačů (StuNoMe FF UK, zimní semestr 2015/16, přednáška 3/11)
Počátky dnešních počítačů (StuNoMe FF UK, zimní semestr 2015/16, přednáška 3/11)Petr Koubský
757 views22 Folien
O digitalizaci člověka – NMI 2015 von
O digitalizaci člověka – NMI 2015O digitalizaci člověka – NMI 2015
O digitalizaci člověka – NMI 2015Petr Koubský
1.6K views38 Folien
Jak internet spolkl realitu von
Jak internet spolkl realituJak internet spolkl realitu
Jak internet spolkl realituPetr Koubský
507 views11 Folien
Roboti a budoucnost von
Roboti a budoucnostRoboti a budoucnost
Roboti a budoucnostPetr Koubský
537 views25 Folien
Copyright von
CopyrightCopyright
CopyrightPetr Koubský
823 views19 Folien
Internet a sítě 1. (do roku 1994) von
Internet a sítě 1. (do roku 1994)Internet a sítě 1. (do roku 1994)
Internet a sítě 1. (do roku 1994)Petr Koubský
815 views17 Folien

Más de Petr Koubský(12)

Počátky dnešních počítačů (StuNoMe FF UK, zimní semestr 2015/16, přednáška 3/11) von Petr Koubský
Počátky dnešních počítačů (StuNoMe FF UK, zimní semestr 2015/16, přednáška 3/11)Počátky dnešních počítačů (StuNoMe FF UK, zimní semestr 2015/16, přednáška 3/11)
Počátky dnešních počítačů (StuNoMe FF UK, zimní semestr 2015/16, přednáška 3/11)
Petr Koubský757 views
O digitalizaci člověka – NMI 2015 von Petr Koubský
O digitalizaci člověka – NMI 2015O digitalizaci člověka – NMI 2015
O digitalizaci člověka – NMI 2015
Petr Koubský1.6K views
Jak internet spolkl realitu von Petr Koubský
Jak internet spolkl realituJak internet spolkl realitu
Jak internet spolkl realitu
Petr Koubský507 views
Internet a sítě 1. (do roku 1994) von Petr Koubský
Internet a sítě 1. (do roku 1994)Internet a sítě 1. (do roku 1994)
Internet a sítě 1. (do roku 1994)
Petr Koubský815 views
Cesta k osobnímu počítači von Petr Koubský
Cesta k osobnímu počítačiCesta k osobnímu počítači
Cesta k osobnímu počítači
Petr Koubský443 views
První skutečné počítače von Petr Koubský
První skutečné počítačePrvní skutečné počítače
První skutečné počítače
Petr Koubský867 views
Hollerith a digitální data von Petr Koubský
Hollerith a digitální dataHollerith a digitální data
Hollerith a digitální data
Petr Koubský741 views
Jak učit lidi, kteří už umí skoro všechno? iCollege po roce. von Petr Koubský
Jak učit lidi, kteří už umí skoro všechno? iCollege po roce.Jak učit lidi, kteří už umí skoro všechno? iCollege po roce.
Jak učit lidi, kteří už umí skoro všechno? iCollege po roce.
Petr Koubský1.2K views

Digitální technologie: celkový pohled (VŠE Praha, 4IT461, letní semestr 2016)

 • 1. Digitální technologie: celkový pohled 4IT461, letní semestr 2015/16, přednáška 1/13
 petr@koubsky.cz čtvrtá průmyslová revoluce digitální, kombinační, exp. IT 1.0 a IT 2.0 otevřené otázky oboru plán výuky na semestr organizační informace http://www.slideshare.net/petrkoubsky
 • 2. škola realita „škatulky”, jasné kategorie, černá/bílá všechno splývá dohromady
 a vzpírá se klasifikaci ceteris paribus všechno se mění najednou lineární nelineární „lži-dětem“ absence příběhu, žádná jasná vysvětlení nedá se v praxi aplikovat nedá se teoreticky naučit potřebujeme kompromis „Všechny věty, které od této chvíle vyslovím, musíte považovat za otázky a ne za tvrzení.“ Takto měl ve zvyku Niels Bohr zahajovat své přednášky ke studentům.
 • 3. Obrázek z: BRYNJOLFSSON, Erik, Andrew McAfee. Druhý věk strojů Žijeme
 v zajímavé době
 • 4. Čtvrtá průmyslová revoluce 0. zemědělství cca 8000 př. n. l. 1. parní stroj a železnice 1780 – 1900 2. elektřina a ocel 1860 – 1920 3. automobil 1910 – 1950 4. digitální technologie 1990
 • 5. zlom nové technologie přímé důsledky nepřímé důsledky zemědělství domestikace pšenice, koz a ovcí pluh, šlechtitelství, cílené křížení město, náčelnictví, stát, daně, armáda, zákony řemesla, nakažlivé nemoci továrny,
 parní stroj
 a železnice Arkwright’s Mill, Cromford, 1771 Stephensonova „Raketa“ na trati Liverpool – Manchester, 1829 mechanizace textilního průmyslu, spřádací stroje parní stroj, moderní těžba uhlí a železné rudy silnice, vodní cesty (kanály), výkonná vodní kola železnice, pošta, telegraf, velké přístavy a nákladní lodě, plyn ve městech produktivita (od-do, hodiny), práce mimo domov, pravidelnost, odcizení standardizace součástek, energie tam, kde je potřeba elektřina a ocel Nová ocelárna Carnegie – Bessemer
 v Pittsburghu levná ocel, parní pohon velkých lodí, chemický průmysl, stavební inženýrství, měď, kabely, konzervované jídlo, obalová technika celosvětová lodní doprava, celosvětová železniční a telegrafní síť, mosty, tunely, elektrická síť velké stavby, ekonomie měřítka, věda jako produkční síla, moderní účetní metody, dálková komunikace, noc/den, sociální stát automobil První Ford Model T, 1908 spalovací motor, petrochemie, domácí elektrické spotřebiče, plastické hmoty dálnice, letiště, ropovody, celosvětová telefonní síť, úplná elektrifikace světový trh a světové střety, integrace výroby, standardizace výrobků, růst předměstí, nová metrika města a krajiny, zájem
 o životní prostředí, fenomén volného času digitální technologie založení společnosti Intel, 1969 počítače, software, internet, digitální média, řízení v reálném čase, kosmická technika, biotechnologie internet a telekomunikační sítě, GPS, družicová komunikace dostupné informace, levná masová výroba na míru, globalizace, okamžitá komunikace, změny v oblasti soukromí, bezpečnosti, duševního vlastnictví, princip „vítěz bere vše“
 • 6. Kde se vzala čtvrtá průmyslová revoluce? • Mooreův zákon • Cloud • Broadband • Virtualizace a datacentra
 • 7. Cloud Cloud je komoditní výpočetní služba dostupná (zpravidla) přes webové rozhraní • plynule škálovatelný • multi-tenant prostředí • okamžitě k dispozici • bez požadavků na změny u uživatele
 • 8. Hlavní podmínky vzniku cloudu 1. Broadband 2. Výkonný hardware (procesory, paměti) 3. Otevřené standardy 4. Virtualizace 
 Hlavní důsledky cloudu 1. Webové a mobilní aplikace 2. Smartphone jako platforma 3. Změna vývoje softwaru (agilní metody, scrum) 4. Změna obchodního modelu softwaru (produkt → služba) 5. Hluboké změny v podnikovém IT (viz dále)
 • 9. Cloud v podniku • alternativa k využití vlastních zdrojů • optimem bývá kombinace vlastních a cizích zdrojů: hybridní cloud • výpočetní výkon (ve velmi obecném smyslu slova) 
 se stává komoditou • změna role podnikového IT oddělení • „konzumerizace“ podnikového IT • rozmanitost koncových zařízení, BYOD
 • 10. Změna role podnikového IT oddělení je po zavedení cloudu značná.
 • 11. Podnikové systémy • Standardní uspořádání: ERP, CRM, BI/DW, relační databáze • Moderní uspořádání: část z toho je v cloudu • Ještě modernější uspořádání: AWS, Salesforce, Good Data, Google Docs, Basecamp, Slack…
 • 12. Jednorázové výdaje • Personální náklady • Rozsah provozované infrastruktury (místnosti, počet serverů, síťového vybavení, elektřina…) • Upgrade softwarových licencí • Výpadky a prostoje • Náklady na zálohování a archivaci • Průběžné školení a vzdělávání pracovníků • ... • Pořizovací cena softwarových licencí • Pořizovací cena hardwaru, který budete muset přikoupit nebo posílit (servery, síťové vybavení) • Náklady na integraci a zprovoznění softwaru i hardwaru • Náklady na přechod od stávajícího systému k novému, zejména migrace dat • Náklady jednorázového přeškolení pracovníků • ... Provozní výdaje TCO = Total Costs of Ownership
 • 13. A kde ten cloud bydlí?
 • 15. Datacentra = továrny • Příklad: Facebook • Prineville, Oregon (+ šest dalších pronajatých datových center v USA) • 28 500 m 2 • Pořizovací náklady
 kolem 200 mil. USD • PUE = 1,15,
 příkon 30 - 40 MW („příkon
 celé ČR“ je kolem 8000 MW,
 průměrná česká domácnost
 kolem 500 W) • Uptime 99,9999 % (= hodina výpadku ročně)
 • 16. Datacentrum • Cca 50 % provozních nákladů tvoří elektřina
 (napájení a chlazení) • Volba lokality: dostupnost, mimo rizikové oblasti, konektivita, elektřina, fyzická bezpečnost, ostraha • Budova: pasivní chlazení, nosnost podlah • Napájení: trafostanice, záložní zdroje, dieselgenerátor • Bezpečnost: zóny, klece, přístupové systémy, kamerový dohled, čidla • Klíčové ukazatele: PUE (Power Usage Effectiveness)
 a DCIE (Data Center Infrastructure Efficiency). PUE = celková spotřeba datacentra spotřeba IT 1 PUE DCIE
 • 18. Softwarově definované „cokoli“ • Server, storage, desktop, networking, celé datacentrum… • Přesun složitosti z hardwaru do softwaru (a/nebo
 z proprietárních technologií do standardních) • Důsledky: • Jednodušší a levnější správa • Lepší využití zdrojů
 • 19. Princip rostoucí hrubé síly • Příklad: datový sklad versus analytika nad úplnými daty v reálném čase • BI/DW není vymoženost, ale řešení vynucené technickým omezením! • Tento pohled může být v IT užitečný mnohem obecněji
 • 20. Jaká je čtvrtá průmyslová revoluce? • Digitální • Kombinační (a proto kombinatorická) • Exponenciální
 • 21. Digitální • Bity vs. atomy • Kopírování • Doprava • Úpravy Kolik nových fotografií se uploaduje na Facebook denně? (250 milionů) Kolik hodin videa se nahraje na YouTube denně? (1 hodina videa za 1 s reálného času, spočítejte si to sami)
 • 22. y = x2 –1 Toto je funkce Toto je taky funkce V digitálním prostředí je „aby to vypadalo jako ze šedesátých let“ matematickou funkcí. (Josef Šlerka, Socialbakers) http://www.itsalwaysautumn.com/2013/06/26/instagram-style-photos-from-regular-pictures-using-photoshop.html
 • 23. Kombinační • Waze = GPS + telefon + sociální médium • Web = TCP/IP + prohlížeč • Facebook = web + sociální médium • Liftago nebo Uber = taxi + GPS + telefon + platební karta • atd.
 • 24. IT roste podle Mooreova zákona. Dvojnásobek za 18 měsíců,
 tedy tisícinásobek za 15 let,
 milion-násobek za 30 let. Mimochodem: světová ekonomika roste
 cca o 2,5 % ročně. Exponenciální
 • 25. Exponenciální růst lineární svislá osa logaritmická svislá osa y = ex ln y = x
 • 27. Na co především se Mooreův zákon nevztahuje:
 ‣ mechanické konstrukce (fyzika) ‣ energetika (fyzika, termodynamika) - speciálně pak baterie (chemie, fyzika) ‣ lidé - jako jednotlivci (psychologie, vzdělávání) - jako větší celky (sociologie, politika) ‣ instituce (ekonomika, trh, politika)
 • 28. IT 1.0 a IT 2.0
 • 29. Od roku 1890 existuje IT 1.0. Od roku 1995 existuje také IT 2.0.
 • 30. 1890
 • 31. 1995
 • 32. IT 1.0 infrastrukturní technologie IT 2.0 IBM, SAP, Oracle,
 HP, Microsoft… Intel, Cisco,
 EMC, VMware…,
 integrátoři (!) Google, Apple, Facebook, Amazon, Salesforce… relační databáze,
 ERP, LAN, Office datacentrum, virtualizace NoSQL, Big Data, cloud, open source, agilní/scrum… produkt infrastruktura („lepidlo“) služba jedna dominantní platforma (zpravidla Wintel) zvládnout všechny standardy (uzavřené
 i otevřené) více rovnocenných platforem, mobilní technologie
 • 33. IT 1.0 a IT 2.0 • Doplňují se a prolínají,
 nejde o „minulost“ a „budoucnost“ informatiky (!!). • Splývají, ale nejsou totožné (!!). • Hlavní rozdíl není technologický, spočívá spíš
 v obchodních modelech a aplikačních oblastech. • Spojovacím článkem je infrastruktura. • Zkušenosti lze přenášet oběma směry… • …a to jak vhodně, tak nevhodně.
 • 34. Stav oboru • Kde má IT hranice? Co tam patří a co ne? („Software is eating the world“) • Gang čtyř (Amazon, Apple, Facebook, Google): vlastníci platforem • Klíčové technologické oblasti dnes: • Internet věcí (hlavně B2B) • Umělá inteligence • Svět je stále bohatší, ale bohatství je rozděleno stále nerovnoměrněji (protože vítěz bere všechno) • Brzdou změn jsou procesy, kultura, politika atd., nikoli technologie • Zásadní důsledky automatizace pro trh práce v blízké budoucnosti
 • 36. Otevřené otázky • Růst oboru: exponenciála, nebo S-křivka? • Rozmazání hranic: co je a co není IT? • Nicholas Carr: „Does IT matter?“ • Je-li služba zdarma, jsi zbožím ty: meze únosnosti obchodního modelu • Spontánní vznik monopolů, vendor lock-in, osobní data atd.: řešit či neřešit selhání trhu? • Další změna paradigmatu ještě před zpomalením růstu?
 • 37. ex a S-křivka exponenciála
 (Moorův zákon) S-křivka
 (nasycení trhu,
 meze možností)
 • 38. K zapamatování • Čtvrtá průmyslová revoluce: 
 digitální, exponenciální, kombinační • Princip „vítěz bere všechno“ • IT 1.0 a IT 2.0: 
 liší se, doplňují se, nejde o nižší a vyšší fázi • Produkt se mění ve službu
 • 39. (1) Digitální technologie: celkový pohled, stav oboru (2) Technologicky podmíněné obchodní modely (3) Sítě a síťové efekty, vývoj internetu, sociální média (4) Internet věcí (především B2B) (5) Umělá inteligence a robotika, ekonomické důsledky (6) Bezpečnost a konflikt I. (7) Bezpečnost a konflikt II. (8) Společenské dopady IT: copyright, dohled, soukromí, politika (9) Bitcoin, drony, 3D tisk, Tesla a jiné nejisté sázky (10) IBM, Microsoft, Nokia: firmy, které udělaly chyby (11) Startup a fenomén Silicon Valley, investiční kapitál (12) Ekonomika digitálních technologií v ČR (13) Česká technologická scéna, příklady firem Plán výuky
 • 40. Organizace výuky • petr@koubsky.cz • Všechny podstatné informace: adresu dokumentu dodám • 13 přednášek • Semestrální práce, odevzdat ji týden před zkouškou v PDF mailem • Zkouška jen ústní, požaduje se znalost • své vlastní semestrální práce (v souvislostech) • povinné literatury • Povinná četba: Brynjolfsson, McAfee: Druhý věk strojů