Successfully reported this slideshow.

Rogers buber 1960

137 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Rogers buber 1960

 1. 1. x i:;iätiE?!äE iZi Zt'j:-'::::€: E;EI1 ;i! tii i,t:li!i!l ilitT;;-it-l1lE! t{lE !, ili 112:!iEa;=;eiirz=ziii::+4:=71t*aelz*ia i:ii !{;ää I{'llzi liä: iä;'ii?=ätgäi*i tä: zilzzzlEziz{3lil111at1*E,ri33illlziia iiE::=:.i'izi;zilx:iiiit*ll1ZääiE;1,,:tE!?
 2. 2. r;iZ:::iE=ä!: l.-Z,I€*E==E i,i i'-tE E ail':trlE+i i1=äIli IEi i zti ,L;l ii:e*;Ei :=*;ä1T2=:izä!:q11i tl- ti a; t1?1 ! zziiilv=*iiäzTäiEi lit i';1* zia==i=i ätE' ä! {ii,i li iiilTi! , {il ti E:i,iri**?i ! iil{+i?Ei Ezi7|i4==Eii tli =t zEi=. i,? si :i ; Esz;i7l{lili; : ; € : i ! i iii z ? -iE+E i i i's=+' Z Ei'ii iziltlti iz=tizlt ili i! izlt E iluii-:zi.=-.4äZ = =: = i =: ::€ iE:äiäi;! il] jil:;f ;j;f äi i ä;ii:ä:i'^^!i:; Ei ttii:j€€iliizi* tEE: Iäf Eii; ei t:i;iiäj iEEi:i?: 1 ii1i_Ei ;; E?:ier: i ff; ;; E iiiei s?,E ir E; i;; ää *ez zii: är ?ägtäiE * !i: : f tE s z?zzztlliii;litg::ilir ji iilj t u *iiii!iiEE; FES: ii?i:i;;EiFr?i*=:€: ; :j: :;ä;!i E;E b€ IEs EiiE!;€iti:i ia+ ;äi;jiEäg:ti:äi : :j€gfääi iÄtZ;i; i ; ;=i;= E,-i. : iti: i ; i ; ; i i i iiZ'lV : '=E=iii ;s tiz ii i r ei+i Ezi i i iiii{i EEil:lil}x iiza,iE *is;;i;:z*ezii€ ä; *.iEiE = s;ieiE,i
 3. 3. F i ll;it+: 1J1E=i!, ilitEi€ ;€?{lEti{t € ;!; si1l ltii!?+ zzii =:=iili,Z!;*l i E*fi_t'i? äiir,iEi Ei!; ä;liläEä ;trii =ulli|4iE'zit{izi+zil!|**i,:i;;Tzi,i 1it4;112?j=rlilti;til,i,+E;iizzi:;::gi:i zziziEi*.,E1EtEr! Eäi E Ef IiE1:I IE:;i!iil3 €=iä;ig ;gp ifä;ä :j€;ij€är€::Es;:€Täär: t€=:äi? r zzi;:äi; iiäij;; i:=äiri:j.;:gä;ä? = ! = t=z' F E=*zisi=; -izii = := z: : ; 2 i,r i ; +=iEi=tg,liY =jjr;iii i:; iiiii ii,iü; u,B=:;:: ; E s: qs 2;, E_Z i EiEziii i f: z:ii; iz=i; I i i, r i i Eiiii;rii. itl;;i:g i=,"li+ääl äT:€* u' = i':i€s{E igE iEii 2 iiiii z+. iii:* ,i= i : € s.:7 iiiä;: ECZ;|EZ;;Z :,s t,n a7,1 =, 2=i- ; ;zii SiE: g I :;ei3;= : i iiilE : : Zr=iilIE ;;# !i li: ; +t:f €i::E''!;i iezi!iE 4tiE::i; ,:iaiiii=r=,i::ä; i=,ii1i?i; i j; ?i:', !g i I :r s: ;iiitt: s€ ;ii! r ä!i i ZE !r;1i;;j€: ti;::ii i tg; Er,i;I! :tä;EEi"E5 :ciiEi : i; i;ZiF ;is!==EiE =ii?!:,v:z ! aää=: iEiiE;liiiii:ii i
 4. 4. a : E:iii; ilää!:il' i Etiiirlilii i : i lE{ll= xrlt#r*i i ?*}1Zl?Z{Tri i ; ;;; zzi Ei :; zlzrll E l"f,i€!,'1{{E i iäiii!;äiää:!ä!äE;;*:r!;;ä!Eäääi t =tlztli 1:i';1tZ|*, iziuT{tZiliTini ä ?+ .lzi:z == z1i z=ilii:i, z* ii iiiiZii:: ;i z ;s =z;EiT=,ttäi1zzizt! EiiZtZr*iiäIi;i i; i
 5. 5. : !i, g:t=,iiEilii; =ZZ",jiE!Eu,ii? =iZiEiLiIi iiitliz:s; ii liii?iizTi!:ti ii3,; ii:i ta;äiiis:ii!EIj:i=zE=,i ?i ii:ti i;i'i il5?= tigii;Iiiilriiiil!11z1ii1s*1*:siläiiii: zil; :iiii;l:äEI;!!iEE+2,; ÄE rilli*äi ä€!; ; 3; !f i:€ jii! i!s *iilEi€ Es EiEi€ : all;Fi; 1; Eiii :s ztTi EttEi t1t4t1111E äiiä äElEiiiilt iE,!iäsiiri i Eitg:'!€;=ei = :s';E i; :,veiri;i i i;iilä+ IE!äi : i{li: iE ;E.iit*i iI ; ;!;li1et;*!ä i ;1;ii ii j!C; t; si' .ü iEitilfiZlli,'2a c=zii=ii:i ;- jlli=lu 3+i.ii=E EEiEiz iE ;Eri#iggLi. ? itig:;++:t+t ; i,;?iiäE € j ;= EEi:iE: €ij :5i Elii:iilti i! 3 f j j f lji9
 6. 6. €' !E=?lai=uiii;il;ä;iE; üs: ;i+Et izsr= ä *i€, : =€ ! i!?ri:i;i::äg EEI ägäilä€iiäi E t;E;ls}iE;ätiEräii;iE Ii; gEi;iiEiä;i s r;€;tE tE E;jiiEiiäliäi Eää=ii:i?!Egäl?: 5f e ! i * = S ; E t äE : : ;E,t.EiuEi=:; gi i ä" ? ä: E ä; i': iE ; i E E :!E i;rräi;t ::i i=rE!,s c,,i:EäEEE:teE :;; :? f ä : I i : E E g" i ä; I i E €: ; il i it' E=sE r : i E i IEzä.2; ; s ; : * äi iäi äi; ! E "iii*Ei,? E c : ä;, i : ä ; äE Ei ;äcäiäi äE igii :r!:-T;E;:t tZ=E 3!giElEfiii;€ : b! i Eisx;ä:: llii ii=** iEEt s€eE=i iigii :i;l:äiäsi:lägit:i€€Ei:ä;fi:?iii:äjä iie:lfiEä5i€äfii!iEää:*!rli:jfgijgi:sE= i€;r u*: F u;r =::ii€e g *:+ä?E*iS:It Ei ä j:glaäF?;€F;**!i:t*Erf, :'Es=,i;!äst*lS ;äit i€Ejä:läi*;EEii!j;, € E:iE!iäf:$Eig!; Ii;iEi;j i iEEjä;:iliäi;f i i äij;i jägiE:ii: äigi iö!!äj* iiEi!ietäEii s i if I€ fi €iti Ef tE ä?!!iä!;; ii'e ii i-,2;ä+€ E iZjIEi=i:i iä;;iä; G g;;st;ä; :ääjfjäif i=isjg g s !E ;iE{äiEtäs;i
 7. 7. € i:z:€Eäi äiiiEi ä€s Eoii'zEl+ !;Äi;i ä€ii I t gEiäüA ti : ;i,E i EI * :ä ääi; i EE*ti 'iä g llÄ=iiia ti;i='i ,{li *ziä3;igiii a' i E; ä ;äi eiEri EX1i'zrr=€ s€;i!t{!gi;'T# ;lli=t: F E.:i 7cZi71=Fi "iEz';4i 3: i i :; i: ; E7 tr,EZE = *;; lliEiZ=rE ia,'zlEt =€i ziEiii+ili E ; i :iEE 1|Ei i:+; e;;E,;'EZ! Ä+ ä:Eä gi1-.E; tli i,E iE iii zz:Z: =;|!i=iz_,3E2 *tE zz*; ä i :ci E"'l,X tE|r i:-ilitiz+ i' iEzz; il€;i{äii iiäI:lEi lTz+ = : = E yi:tEi i A=; i?S : ! EEX AE'1; ! ;iä€ eiiz : g: - lF,iEE',;a* il;=iliu; 5t=r; F.;;si; EiEl ; !=!s
 8. 8. ffijf;ggg jjisiiijgigiijiiiig;ifiijiisi ii:rsff jgä f :iiiiliigf;giiäii3igäiäggtäj iäi;if!;:Eiiif:f f;ä:i;jsEE;;ii:E;E {! ZI:TI1I s F::E*+zi iiE*liiiii;t€t;:tp :; ;rzzi;{1i€ii*I 3 i : f ;' ; i ! lili i f i ! i i ä I E iEE.a;TEEi :**:Eli : iä; j ääät ; iä= :i s; i i € räiä it- ä ;= :äiäEf :"rii=#s# itäj äi:$;tifi€gii€ äif Eivii#;f i3ffitt ;ii!ä;iffiiiät$sää ä ii it rä? ;Eiu iii *; ;ä äiliEg3gi *f!i;Ei, ä fi € 1#iis:i!:fääE9E= If äiäiä!;iiiäää::;i E Ii
 9. 9. 3 : iEE;;E{5iääi! E is r:+s es;qEgE^ ==ü;€:;l; i rytrrr!'=€s;+i;;ii{ii*{ä€iirt ;;r€iäcti E ;;s:€i ;i-is; !Ei!i;;€! : ä=EE:;', ü=!ä;E; r * =r ,iii +; E-z+€;i i=;E*,,* !ilEii ;i; :i|$ !:i Ei E::ss FqitiEFs ;i€ Zr"*ä:+ii;i t r; ;Zi=iüi € u|i?riiiä=.i;;: r t iiz; r; äiiii:; ii=;€ : i;'; = Ex5: iE i u?-z:= if:': ;E =j :g;ä?€; ;i= :ti i;i; ili;s:gä$:ii;;gEEij_izE:iEiE ;ErÄ: äi!* ä iäi * { !' E ; IE=: i i €i :! i i i i; i : g$ IEZtjE3ii; F,i;€ ; i*; ;äi€;:: :l iil:;liä: P r!! i ;: : !€'z!i;ii j iz:iiiiili I ;ii ; i1iti*E i iE Eiä ls; i iE E i: ü= Eii;iijig ltEj ;äf ;;3jiiiriEE: g?s tEi: r: iE siäE i;sgiilt ;EÄ EEZ;; äe =stg !? 5$;;t rü!s i?i:i?äl IEi ää i *:ä:äiääi;EEe;ää;€t€ ;ri iEii1 Eig äi gli;äi!;äg;igäl*€Ei:gi iEErl,ii Ell ii 11; !;i;äiä{lzz! äiiiäiä iii-{83 +, tif iziti:*z! {:i:i{}lei gj *zllE v*+?äi i: t i iäi rltaiäl ii I iii i ?I uäsE : ; i i ä 211!1;llzir;ticiliiElÄ:*ä{i-ii1;'ri11111 s tüit1rEzi i:ä;i; ii; :äi;iliäää;?:E?ij=ä
 10. 10. FEsT!+t[ :!tä:€i €i:u=i:itä;€iElFE;;Iäg ;x;;Eiä äieä€ii E!äEäi€!;EiEi=ui:E,FEs zEZEiii ä: ; !;ä g : i t 1; it äE ;itt ii;ts i! g"i ä!iäi?i =it! ii! Ezti E;Eir: 3!E3lii;i;r!Etrz*i=tz l;=i1i= Z:,1: E= EäiE'ii=i; EgI{ !Ei!: F! ;; p i;:iii; !:Es:€'€ :i? iE*äiE li|äi;!*: ii;; : t i lEzrli ä| ! ;!! i ! i giil{;€ i; I äi i I i E {i ! E j;;i;::i Eie 'i,;il ii!ä{$3f s ii;-*iiäji*Eä !i;ääil; =itr€i:* seE':yi:ää!ilEi;äiEfäf t=i,ili1i+ 3: iÄiEij äi i; f gjfj i!:EiääiilEilji;jsai;3f;t:; irr= r;l! j;iäiiji*;; i: ?; = i ;iFi ;iji :iiiE;gilgiig!; ;iu;z+u i ä ä€i; i*i iliiäi llisiifriiiä igE g3;i ;ggi R ;;f E EEägä€ffi;j;i{f EZE3 ii E 3 f ;* f ;Ei= f
 11. 11. o tr .Y äD s,c 7= a |-r=.l W -L :Fw :": -FiEA o2 ^l q) ;:v) ^9(1 hD/)ö +, o I E(, q) e o * EA *vr-t< ).E€ E-E< z'? ';9o.#:9 !> i l:: Y; i!g.=Yl;- oI ü s-a; E il Pao_ itäb.:o*ll^ :ZE sII!;€i + s!6riei sg*9.S;ci."-=i :!o q: E: *:;6 - A s^" i dE-5 - oJl WL:'SJ -c =:E::f i !g 2'a u = = :^ r eE Bs !g igi sä iEt Etr: r = j öEE r E rl ü? i 9 > a 2< i :3Y,.,; t="- :fSEEREEL :i E? Ü:;t: =E .- tsqts:'l=i^ c:r.z_._idc-,;,5 t E" Tr 3.E E =-;4= tr ;: u'o ^ i lst: r i ül3 SFi.H ä PF E^=;e+ ii T:;!, ön6 *;':i * i^- iAEIi,öI !9q,. I Sä=üSISS €fEä

×