Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

El valor afegit de les TIC a l'Educació Infantil

10.713 Aufrufe

Veröffentlicht am

Se revisan las aportaciones de las TIC en Educación Infantil

 • Als Erste(r) kommentieren

El valor afegit de les TIC a l'Educació Infantil

 1. 1. El valor afegit de les TIC a l’Educació Infantil? Pere Marquès (2011). UAB - grupo DIM http://peremarques.blogspot.com/ Para ampliar la información : http://peremarques.net Les TIC a la societat. Què ens aporten? Impacte a l’Educació Les TIC com a suport als educadors Les TIC com a suport en el treball amb els nens i nenes Les TIC i el centre
 2. 2. SO - IMATGE INFORMÀTICA mass media multimèdia telemàtica TELEACTIVITATS REALITAT VIRTUAL VIDEOJOCS RTV TELEFONIA MÒBIL SATÈL.LIT ROBÒTICA BASES DE DADES EDICIÓ DIGITAL FULL DE CÀLCUL TELECOMUNICACIONS VÍDEO Pere Marquès (2010) INTERNET QUÈ SÓN LES TIC? TECNOLOGIES de la INFORMACIÓ i la COMUNICACIÓ WEB 2.0, XARXES
 3. 3. PROCÉS DE DADES local / on-line FONT D’INFORMACIÓ CANAL DE COMUNICACIÓ presencial /on-line RECURSOS INFINITS “al núvol” Informació, noticies…a Internet NOUS LLENGUATGES : hipermèdia, SMS… COMUNICAR/FORMAR: Mòbil, e-mail, xat, videoconferència, foros, xarxes socials, EVA PUBLICAR/COMPARTIR: blog, wiki, tube, 2.0 GESTIONS, TREBALL, OCI Pere Marquès (2011) PRODUCTIVITAT: ràpid, fiable AUTOMATITZAR TREBALLS, interactivitat ENMAGATZEMAMENT (físic / en xarxa) CIBERESPAI valor afegit APORTACIONS DE LES TIC A LA SOCIETAT
 4. 4. QUINES RAONS TENIM PER A usar TIC A L’EDUCACIÓ? COMPETÈNCIES DIGITALS de l’alumnat PRODUCTIVITAT personal / grupal INNOVACIÓ METODOLÒGICA Hi ha 30% fracàs escolar actuar al ciberespai buscar informació comunicar-nos fer coses millorar ensenyança i aprenentatge tractar la diversitat Pere Marquès (2011) la societat exigeix… usar TIC… quan donin VALOR AFEGIT ACTUALITZACIÓ CURRICULAR TIC a les asignatures aprenentatge continu amb TIC ús intel·ligent , amb criteri CURRICULUM BIMODAL
 5. 5. NOUS OBJECTIUS continguts, competències, TIC NOVES EINES TIC pissarra digital, aules 2.0, Internet, EVA NOVA AVALUACIÓ memòria , fer CANVIS ORGANITZACIÓ INFRAESTRUCTURES NOVA METODOLOGIA activitats, rols… la família escola, casa, entorn Pere Marquès (2010) AMB INFORMACIÓ aprenentatge permanent autònom
 6. 6. FINALITATS DE L’EDUCACIÓ CONTEXT físic emotiu - volitiu intel·ligència Pere Marquès (2011) JO COMUNICAR ACTUAR CONÈIXER social artístic amb informació vocabulari comprendre conviure resoldre problemes crític, creatiu alegre, optimista, perseverant moral - espiritual
 7. 7. ELS NOSTRES INSTRUMENTS SEMPRE ACCESIBLES MEMÒRIA CEREBRAL MEMÒRIA AUXILIAR INTERNET: INFORMACIÓ INTERNET: COMUNICACIÓ
 8. 8. <ul><li>Font d’informació (i de formació) pels educadors. </li></ul><ul><li>Creació de materials didàctics. </li></ul><ul><li>Realització d’activitats amb els infants. </li></ul><ul><li>Suport a les tasques d’administració i direcció. </li></ul><ul><li>Comunicació amb les famílies. </li></ul><ul><li>Projecció social. </li></ul>INFANTIL-TIC Pere Marquès (2008) APORTACIONS DE LES TIC A L’EDUCACIÓ INFANTIL
 9. 9. Pere Marquès (2010) QUÈ DIU LA PEDAGOGIA? l’ aprenentatge depèn de les activitats que es fan ( s’aprèn fent ) i de l’ esforç en aprendre … però la seva eficàcia depèn del com i per a què s’usin: metodologia i adequació les TIC enriqueixen l’ensenyament / aprenentatge tradicional i aporten recursos i noves activitats … professor mediador, acció centrada en l’estudiant i les competències alumne participatiu, amb iniciativa i autonomia, tenaç i responsable, s’autoavalua aprenentatge personal i en col.laboració (comunitat aprenentatge) , espais i temps flexibles tasques aplicatives i contextualitzades per a construir coneixement imaginació, creativitat expressió, ètica reflexió crítica aprendre a aprendre metodologies i recursos diversos, a valuació continua no memorística Aspectes a considerar... ... avui i també fa 100 anys (Escola Nova)
 10. 10. PROCÉS DE DADES local / on-line FONT D’INFORMACIÓ CANAL DE COMUNICACIÓ presencial /on-line RECURSOS INFINITS “al núvol” Informació, noticies…a Internet Activitats interactives, jocs… Pissarra digital, lector de documents NOUS LLENGUATGES : hipermèdia, SMS… COMUNICAR/FORMAR: Mòbil, e-mail, xat, videoconferència, foros, xarxes socials, EVA PUBLICAR/COMPARTIR: blog, wiki, tube, 2.0 Blog de centre , xarxa social de famílies GESTIONS, TREBALL, OCI Pere Marquès (2011) INSTRUMENTS DIDÀCTICS i d’esbarjo PRODUCTIVITAT: ràpid, fiable Elaborar recursos didàctics AUTOMATITZAR TREBALLS, interactivitat ENMAGATZEMAMENT (físic / en xarxa) CIBERESPAI valor afegit APORTACIONS DE LES TIC ALS EDUCADORS
 11. 11. LES TIC COM A SUPORT AL TREBALL AMB ELS NENS I NENES <ul><li>Pissarra interactiva i lector de documents : treball en grup i tota la classe. </li></ul><ul><li>Racó de l’ordinador (i aula d’ordinadors) : treball individual / parelles </li></ul><ul><li>Jocs / activitats educatives multimèdia, videojocs... </li></ul><ul><li>Vídeos y programes de TV. </li></ul><ul><li>Cercar recursos a Internet : fotos, contes... </li></ul><ul><li>Fer contes entre tots a partir de fotos, dibuixos... </li></ul><ul><li>Blog de l’aula : exposició de treballs, fotos... </li></ul>Pere Marquès (2010) En el desenvolupament de les activitats d’ensenyament i aprenentatge dels tres gran àmbits d’educació Infantil ( llenguatges de comunicació, coneixement d’un mateix i autonomia, coneixement del medi ) , utilitzarem: <ul><li>El seu ús ens pot aportar diverses avantatges didàctiques : </li></ul><ul><li>Més interès, atenció, motivació de l’alumnat </li></ul><ul><li>Millor comprensió (imatges, vídeos...) </li></ul><ul><li>Noves formes d’ interacció , noves activitats d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Infinits recursos didàctics </li></ul>
 12. 12. PISSARRA DIGITAL + lector documents ORDINADORS software + CONTINGUTS Pere Marquès (2010) INTRANET + Internet EVA col.laboratiu no hi ha parets pissarra copiadora llapis i teclat remot mirall màgic recursos multimèdia, llibres digitals, jocs, activitats interactives … accés des de CASA LES TIC A LES AULES família compartir experimentar, elaborar
 13. 13. Què és una pissarra digital, PD? <ul><li>Sistema tecnològic integrat per videoprojector ( XVGA, 1.600 lum.) i ordinador (connectat a Internet ). </li></ul><ul><li>Projecta continguts multimèdia en una pissarra blanca , pantalla o paret. I disposa d’ altaveus . </li></ul><ul><li>S’ interactua sobre les imatges projectades utilizant ratolí i teclat (convé que siguin Bluetooth). </li></ul>I què és una PDIp ? És una PD amb una tauleta gràfica sense fils i el software de les PDI. Permet interactuar des de qualsevol lloc de la classe i aprofitar les funcionalitats del software de les PDI: tinta digital, editor de presentacions, recursos... PD Pere Marquès (2008)
 14. 14. Què és una pissarra digital, interactiva, PDI ? <ul><li>Sistema tecnològic integrat per videoprojector, ordinador (connectat a Internet ) i un dispositiu control de punter . </li></ul><ul><li>Projecta continguts multimèdia en una superfície interactiva o pissarra que conté el dispositiu de control ( * ) </li></ul><ul><li>S’ interactua directament sobre la superfície de projecció. </li></ul>(*) Si el dispositiu de control és una caixeta externa adherible a qualsevol pissarra, la PDI s’anomenarà: PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA PORTABLE PD Pere Marquès (2008)
 15. 15. Aleshores… Quina és la diferència entre una PDI i una PD ? <ul><li>Com que el software d’anotacions (tinta digital) i altres funcionalitats de les PDI (cortines i enfocaments, captura d’imatges...) resulten de lliure ús (en alguns casos), i es poden usar també amb les PD … </li></ul><ul><li>La diferència està en la interacció : una PDI és una PD amb la que es pot interactuar directament sobre la superfície de projecció. </li></ul><ul><li>La PDI aporta la interactivitat i la disponibilitat d’infinits recursos de les TIC amb els avantatges de la pissarra tradicional (anotacions directes i immediates). </li></ul><ul><ul><li>- Manipular elements gràfics i multimèdia (moure, amagar, modificar), facilita l’explicació de conceptes i la realització d’exercicis . </li></ul></ul><ul><ul><li>- Les classes resulten més dinàmiques i motivadores al sortir professor i alumnes a interactuar directament amb el punter: immediatesa, més autonomia i creativitat... que al treballar des de l’ordinador amb ratolí </li></ul></ul>PD Pere Marquès (2008)
 16. 16. Imatges: Victoria López
 17. 17. Un bon complement per a les pissarres digitals: el lector de documents <ul><li>És una càmera de vídeo amb zoom integrada en un peu ajustable que permet moure l’altura i l’angle de la càmera. </li></ul><ul><li>Multiplica les possibilitat didàctiques de les PD ja que permet projectar i digitalitzar qualsevol objecte tridimensional o document de paper . </li></ul>PD Pere Marquès (2008)
 18. 18. El racó de l’ordinador facilita... <ul><li>Desenvolupament psicomotriu fi, espai 2D i 3D... </li></ul><ul><li>Desenvolupar hàbits de treball amb normes. </li></ul><ul><li>Actuar amb iniciativa i autonomia . </li></ul><ul><li>Experimentar i aprendre dels errors. </li></ul><ul><li>Estimular la creativitat ,la imaginació… </li></ul><ul><li>Fer tasques individuals i en grup. </li></ul><ul><li>Fomentar valors : respecte , compartir , ajut als altres </li></ul><ul><li>Jugar/treballar respectant ritmes individuals. </li></ul><ul><li>2-3 ANYS : usar ratolí, reconèixer sons, colors, objectes </li></ul><ul><li>3-4 ANYS : vocals, formes, memoritzar,puzzles… </li></ul><ul><li>4-5 ANYS: objectes i paraules, classificar… </li></ul>INFANTIL-TIC Pere Marquès (2008)
 19. 19. Imatges: Mª Jesús Rodríguez, Esther García i Oscar Barquín a CHISPAS i AULATIC del grup DIM
 20. 20. LES TIC I EL CENTRE <ul><li>Gestió administrativa: programes ofimàtics, comptabilitat, bases de dades (infants, famílies, treballadors...), inventaris, automatitzar feines... </li></ul><ul><li>Gestió tutorial. </li></ul><ul><li>Projecció social: blog del centre . </li></ul><ul><li>Coordinació interna: plataforma educativa o xarxa social del centre. </li></ul><ul><li>Contacte amb la família: a través del blog del centre, plataforma educativa del centre o xarxa social familiar ... A més a més de l’e-mail. </li></ul>Pere Marquès (2010) A més a més de la seva funció didàctica a l’aula, les TIC també seran molt útils per a diverses tasques del centre: <ul><li>Recursos necessaris : </li></ul><ul><ul><li>Bona connexió a Internet . </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordinador a secretaria / direcció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pissarra digital interactiva a les aules amb lector de documents. </li></ul></ul><ul><ul><li>Racó de l’ordinador . </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordinador a la sala d’educadors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Programes de gestió i recursos educatius digitals </li></ul></ul>
 21. 21. . COORDINACIÓ i MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES FORMACIÓ tècnica - didàctica professors i centre PLA/COMPROMÍS de direcció i la comunita t Pere Marquès (2010) CLAUS DE L’ÈXIT PER A INTEGRAR LES TIC amb valor afegit MATERIALS DIDÀCTICS fàcil útil i eficient RECURSOS: ACTITUD del PROFESSORAT
 22. 22. - L'ús de les TIC és fàcil , poden aprendre a usar-les sense problema en poc temps. - L'ús de les TIC és còmode , no donarà problemes ni estrés; els models didàctics son bons, flexibles, controlables. - L'ús de les TIC és útil , eficaç , aporta valor afegit per a realitzar activitats de major potencial didàctic i aconseguir més motivació i participació de l’alumnat. - L'ús de les TIC és eficient , ajuden realment a la seva docència, sense exigir dedicar més temps ni més esforç. PD Pere Marquès (2008) LA CLAU DE L’ÈXIT: QUE ELS PROFESSORS VEGIN QUE...
 23. 23. <ul><li>Gràcies per la seva atenció </li></ul>PD Pere Marquès (2008)

×