Anzeige

Oppimisympäristöt - sosiaalisen median näkökulma

Educator, Media Designer um University of Eastern Finland
14. May 2010
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Oppimisympäristöt - sosiaalisen median näkökulma

 1. VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖT MITÄ NE OVAT? MITEN NIITÄ VOI HYÖDYNTÄÄ OPPIMISEN TUKENA? PEKKA RANTA / ADUCATE 2009
 2. VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖT
 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ Kolme näkökulmaa: Toimintaa mahdollistavia fyysisiä ja virtuaalisia tiloja Toimintaa muokkaava sosiaalinen ympäristö ja traditiot Toimintaa muokkaavat oppijan omat kognitiiviset (omat tiedot ja taidot) ja affektiiviset (mieliala, motivaatio) elementit
 4. OPETTAJA VERKOSSA
 5. VIRTUAALISET OPPIMISYMPÄRISTÖT Ovat ohjelmistoja ja verkkopalveluita Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta Materiaalit, tehtävät, tentit ysm. ovat mahdollisia tehdä verkossa Koulutuksen siirtyminen verkkoon pakottaa luomaan uusia pedagogisia ratkaisuja - edellä mainitut oppimisympäristötekijät vaikuttavat edelleen oppimiseen
 6. VERKKOOHJAUKSEN ROOLIT Ohjeet, tiedotteet, orientaatio (video, ääni) Tehtävät ja toimeksiannot Ohjaus, reflektio, verkkokeskustelu Arviointi, palaute Portfolio, oppimispäiväkirja, opiskelun seuranta
 7. YHTEISÖLLISYYS 1 taso:Verkkoympäristössä jaetaan oppisisältöä II taso: Kommunikaatio opettajan ja oppilaiden välillä oppisisällöstä III taso: Idean ja tuotosten jakaminen yhdessä IV taso: Keskustelu ja vuorovaikutus oppilaiden kesken V taso: Ratkaisujen ja tuotosten kehittäminen yhdessä pitkäjännitteisesti - tiedonrakentaminen
 8. OPETTAJAN UUSI ROOLI Opettaja muuntuu tiedonhaltijasta asiantuntijarooliin Opetuksessa painopiste muuttuu tiedon luomiseksi ja se on luonteeltaan soveltavaa, työelämälähtöistä Opetus on vuorovaikutteista ja osallistavaa
 9. OPPIMISALUSTAT Verkkoteknologioita joilla tuetaan oppimisprosesseja Työvälineitä opetuksen toteutukseen ja hallinnointiin Tyypillisesti keskustelutoimintoja, tiedon rakentamista ja tehtävien palauttamista tukevia toimintoja Vaatii palvelintilaa ja ohjelmiston Muokattavissa opetuksen tarpeita vastaaiksi
 10. MITÄ TARVITAAN? Ryhmäytyminen tarvitsee ajan ja paikan Välineiden tulee olla hallussa ennen käyttöä Selkeät ohjeet ja tuki (erilliselle alueelle?) Keskustelu ei synny itsestään - jaa tehtäviä Opettajan on oltava läsnä ja ohjattava prosessia Kannustusta vertaistukeen
 11. SUOMALAISIA TOIMIJOITA Discendum Optima EduLink myEdukit Peda.net Kielimies
 12. MUITA OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ Moodle Atutor DokeOS Sakai Blackboard (kaupallinen) Fronter (kaupallinen)
 13. SOSIAALINEN MEDIA
 14. SOSIAALINEN MEDIA WWW -palveluympäristöjä, joissa käyttäjät tuottavat toisille käyttäjille informaatiota tai palveluita, kutsutaan sosiaaliseksi mediaksi. Käsite viittaa toisaalta informaation jakamiseen ja siihen liittyvään yhteisöllisyyteen ja kanssakäymiseen. Lisäksi se kytkeytyy läheisesti Web 2.0 -teknologioihin ja niihin kuuluvat mm. pikaviestimet, blogit, keskustelupalstat, wikit ja medianjakopalvelut.
 15. KEHITYSKAARI
 16. AVAINKÄSITTEET Mitä useampi käyttäjä käyttää palvelua, sen hyödyllisemmäksi se tulee. Työkaluja, jotka ovat ilmaisia, avoimia kehitykselle. luonteeseen kuuluu jatkuva kehitys, dynaamisuus vastakohtana vanhan verkon staattisille, julkaistuille palveluille. Mahdollisuus osallistua palvelun kehittämiseen (kehittäjäyhteisöt)
 17. VAIN VAHVIMMAT ELÄVÄT
 18. TIETÄMYS JA OPPIMINEN Suosituimpia sosiaalisista ohjelmistoista opetuksen kontekstissa ovat olleet blogit, wikit ja sosiaalinen kirjanmerkkaus. Samaan aikaan niiden rinnalle on noussut uusia teknologioita, joiden avulla oppimista voidaan rikastuttaa ja tukea, esimerkiksi tuotetun sisällön syndikointi, joka mahdollistaa tiedon organisoinnin ja jäsentämisen eri ohjelmistojen ja lähteiden kesken.
 19. WIKI Sosiaalisen median tunnetuimpia ponnistuksia on Wikipedia –tietosanakirjan rakentuminen sosiaalisen yhteisön tukemana. Wikipedia käyttää wikiksi kutsuttua tekniikkaa, jonka avulla sivustolla vieraileva voi muokata sen sisältöä. Wikien toimitystyössä yhteisön jäsenet päättävät mikä aineisto soveltuu sen sisällöksi.
 20. BLOGI Artikkeleita, jotka järjestäytyvät lokin muotoon aikajärjestyksessä siten, että uusin artikkeli näkyy sivustolla aina ensimmäisenä. Useimmat blogit mahdollistavat myös lukijoiden kommentoivan artikkeleja. Artikkelit kategorisoidaan luokittelun, tagien, avulla. Linkitys muihin blogeihin on myös bloggaamisen keskeinen piirre
 21. KIRJANMERKIT Digitaaliseen sisältöön, on se verkkosivu tai mediatiedosto, voidaan liittää avainsana, tagi. Avainsanoilla pyritään kuvaamaan informaation sisältöä, mutta se tapahtuu ilman strukturoitua formaalia rakennetta. Tunnetuin sosiaalisen kirjanmerkinnän palvelu on del.icio.us -palvelu, johon käyttäjät voivat tallettaa mielenkiintoisia verkko-osoitteita ja merkitä ne
 22. MUITA
 23. NOUSEVIA PALVELUJA Aggregointipalvelut (tiedon kerääminen) MashUps (palvelujen yhdistäminen) Tiedonjäsentely (suodatus, indeksointi ja analyysi) Yhteisen sisällön tuottaminen Toimistotyökalujen verkkoversiot Ideointi ja työnresursointipalvelut
 24. EXTRA: FACEBOOK Internetissä toimiva yhteisöpalvelu, yli 400 miljoonaa käyttäjää Tuo yhteen työpaikalta, koulusta ja vapaa-ajalta tutut kaverit, tapa löytää uusia ystäviä erilaisten ryhmien ja verkostojen kautta Facebookissa voi rajoittaa profiilinsa näkyvyyttä ja näin piiloutua tuntemattomilta ihmisiltä Hyvä tapa oppia ymmärtämään sosiaalisen verkostoitumisen hyötyjä ja haittoja
 25. SOSIAALINEN MEDIA ARJESSA Facebook, Twitter ”Mitä minulle kuuluu, viihde” Youtube, Flickr, Picasa, Box.net... ”Viihdekäyttö, media” Last.fm tai Spotify... ”Musiikin kuuntelu” Blogger tai Blogspot... ”Bloggaus” Google Reader, Google Docs, Google Wave (tulossa)... ”Kotitoimisto, viestintä, media”
 26. KOMPASTUSKIVIÄ.... Välinettä käytetään välineen vuoksi Aikarajojen puuttuminen tai liian tiukka aikataulu Riittämätön ohjaus ja tuki, motivaatio Ei aikaa ryhmäytymiselle, yhteisöllisyyden puute Virikkeiden puute, yksitoikkoisuus Tekniset ongelmat, monimutkaisuus
 27. VERKKOKOKOUKSET JA VIRTUAALILUOKAT
 28. MIKSI? Kansainväliset yritykset, koulutussektori käyttävät laajenevassa mittakaavassa Säästetään matkakuluissa / säästetään ympäristöä Ollaan tavoitettavissa, yhteydet aina saatavilla Järjestelmä on suunniteltu koulutus/kokouskäyttöön
 29. VIDEONEUVOTTELU Teleprecence http://www.elisa.fi/virtuaalisuus Videoneuvottelu http://video.funet.fi Nyt myös desktop pohjaisia järjestelmiä, joissa toimitaan tietoturvallisesti ja jossa on pikaviestimien ominaisuuksia mm. Microsoft Live Messenger
 30. VERKKOPOHJAISET Verkkopohjaisiin järjestelmiin asiakas tarvitsee tyypillisesti verkkoselaimen, webkameran ja kuulokemikrofonin Käytössä tietokoneen ohjelmistoarsenaali ja verkossa olevat työkalut, myös oppimisympäristöt Adobe Connect Pro DimDim
 31. SECOND LIFE JA VIRTUAALIMAAILMAT
 32. HISTORIAA Verkossa toimivilla virtuaalimaailmoilla on pitkä tausta kirjallisuudessa Virtuaalimaailmoita on kehitetty jo 90 -luvun puolivälistä (VR -teknologiat, virtuaalilasit jne.) Linden Lab perustettiin 1999 ja Second Life 2003 Menestyksen salaisuutena toimiva virtuaalitalous, jossa voitot voi kotiuttaa reaalirahaksi.
 33. SECOND LIFE Vaatii ohjelman tietokoneella (ilmainen) Asukkaat avatareja, rahayksikkö Linden Dollar Käyttö ilmaista, omistaminen maksaa Vaihdantataloutta, ilmaisia tuotteita alkuun pääsemiseen Muita virtuaalimaailmoja syntyy mm. PlayStation Home, World of Warcraft
 34. SOVELLUSALUEITA Todellisten tilanteiden simulaatiot ja mallinnus Yleisö- ja luentotilaisuuksia Kommunikaatio ja ryhmässä toimiminen Vieraiden kielten harjoittelu ja vieraan kielen puhumisen harjoittelu Virtuaalimatkailu, online -markkinointi
 35. VERKKO VIESTINTÄVÄLINEENÄ
 36. SKYPE, MESSENGER Pikaviestin on asiakasohjelma joka liittyy pikaviestipalveluun Pohjautuu IRC ja Bitnet Relay -viestintäjärjestelmiin Siihen liittyy tekstin lähettäminen (chat) sekä muita verkkoviestintätoiminnallisuuksia Synkroninen viestintäväline, tapahtuu reaaliajassa
 37. PIKAVIESTIMET Reaaliaikaiseen viestintään Nähdään ketä on paikalla Monelta monelle -keskustelu Viestit tallentuvat lokeihin
 38. PIKAVIESTIPALVELUJA Windows Live Messenger Jabber, ICQ, AOL Instant Messenger,Yahoo Messenger Asiakasohjelmia, jotka tukevat monta protokollaa, kuten Trillian, Pidgin
 39. SOVELTUU Tuki, mentorointi, ideointi Ryhmätyötä verkossa (esim. kokeisiin lukeminen) Aina läsnä Kulttuurien välinen viestintä Ei kustannuksia
 40. VAHVUUDET Yksityisyys Kommunikoinnin tehokkuus Alustojen määrä (tietokone, puhelin.....) Vähäinen verkon kuormitus Varmuus viestin perillemenosta Osallistumiskynnys matala
 41. KESKUSTELUA

Hinweis der Redaktion

Anzeige