Anzeige
Lectura del quadern d'aram
Lectura del quadern d'aram
Nächste SlideShare
Quadern d'aramQuadern d'aram
Wird geladen in ... 3
1 von 2
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Lectura del quadern d'aram

  1. LECTURA DEL QUADERN D’ARAM RECONEIXENÇA - AGAMA STELLIO – ARAM IORGOS (p. 36-48) Comencem la nostra lectura sobre el genocidi armeni… però encara no ens trobem a Armenia. L’autora ens fa una introducció primer als dos primers capítols. 1. Que és la reconeixença? Com en diem d’aquestes frases al principi dels llibres? Llegeix les pàgs. 28-29 i digues quina és la relació de la reconeixença amb la biografia de l’autora i el procés de creació de la novel.la. 2. Agama Stellio: Qui és el narrador d’aquest primer capítol? On es desenvolupa l’acció? Podríem parlar-ne del capítol com un pròleg? Llegeix les pàgs. 24-26 i digues quina és la relació de l’Agama Stellio amb la biografia de l’autora i el procés de creació de la novel.la. 3. Aram i Iorgos: Qui és el narrador d’aquest segon capítol? On es situa l’acció? Podem donar una data? És posterior o anterior als anys del genocidi armeni, que serà la base de la novel.la? Què passa? De quina guerra creus que parlen? CARNET D'ARAM. ATENES 1. Parem un moment en la citació inicial... Ara mira aquesta definició: La intertextualitat és l'ús de textos previs, propis o d'altri, per compondre'n un de nou, sigui en la forma o en els referents. Es diferencia de la còpia o plagi perquè la utilització és parcial, barrejada amb innovacions i sovint com a homenatge. Podem trobar elements d'intertextualitat en aquest capítol? Quina funció tenen? 2. Qui és el narrador d'aquest capítol? Trobes un canvi de punt de vista narratiu respecte els primers capítols? Ja podem parlar de perspectivisme o veus múltiples dins de la novel.la? Com es diu el recurs narratològic que utlitza Anglada per introduir un relat (el quadern) dins d'un altre relat (el de la veu de la narradora dels primers capítols)? 3. On es desenvolupa l'acció del capítol? En aquest capítol trobem un resum argumental de la història d'exili d'Aram i ens parla de la seva família. Fes un resum de la situació que es dóna? 4. Per què penses que té trets de aquest capítol de novel.la històrica? I de relat iniciàtic o novel.la de formació (si tens dubtes p.19-21)? Quines organitzacions s'esmenten en ajuda als exiliats? CARNET D'ARAM. EN MAR
  2. 1. Llegiu la citació (paratext) de la pàg. 67 que obre el capítol. Què té en comú amb la citació de la pàg. 49? Quina correlació trobes amb la història d'Aram? 2. Quina relació s'estableix entre Aram i Ulisses (protagonista de l'Odissea, d'Homer)? 3. A la pàg. 74 Aram destaca la importància de la memòria i escriure les coses al seu quadern. Per què? A quines pàg. exactament es produeixen els dos flashbacks d'aquest capítol. Quines coses destaca o descriu Aram del seu passat? Penses que veu les coses a través dels ulls d'un nen? Justifica la resposta. 4. Podries justificar que aquest capítol es desenvolupa a l'estil d'una novel.la de viatges? MARIK. MARSELLA Aquest capítol té una importància capital dins del llibre. Ens presenta d'una manera extensa la història de l'exili d'Aram i Marik. 1. (perspectivisme/veus múltiples) Qui és el narrador d'aques capítol? Quan acabis de llegir-lo digues quines diferències trobes entre l'estil narratiu d'Aram al capítol anterior i la manera d'explicar les coses que te Marik? 2. Fes un breu resum argumental del capítol basat en cinc punts: • pelegrinatge a Van i l'exili de Van cap a Ecmiadzin (Armenia russa) • El paper d'en Grigor i l'anada a Yerevan • La proposta d'en Grigor a Marik • Arshag (el metge) • La fugida cap a Atenes 3. El capítol s'inicia amb un poema, Terra Porpra de D. Varujan. El color porpra torna a sortir al final del capítol en paraules de Marik. Quin és el seu sentit simbòlic (Què penses que simbolitza?) que serveix com a correlat de la història explicada en aquest capítol? 4. I les roses, que ja han sortit repetidament, que poden simbolitzar? 5. Tot i ser un relat de ficció, hem dit que Quadern d'Aram té un rerefons històtic. Quines dades dona Marik per conferir al relat versemblança i realisme? Creus que també ajuda que l'ús de la primera persona li doni un to vivencial?
Anzeige